پیک گرام

کلیپ تازه از hasti

قانون انتظار میگه: منتظر هر چی باشی وارد زندگیت میشه پس دائم با خودت تکرار کن من امشب منتظر عالی ترین اتفاق ها هستم .

Instagram