پیک گرام

کلیپ تازه از پوریا محمدی “پيانو piano”

- “ ” اجراي قطعه تيكو تيكو اميدوارم از شنيدنش لذت ببريد _ __

Instagram

- “ ” اجراي قطعه تيكو تيكو اميدوارم از شنيدنش لذت ببريد #پوریامحمدی #پیانیست #استاد_موسیقی #آموزش_موسیقی #پیانو #موسیقی #تهران #سعادت_آباد _ __