پیک گرام

کلیپ تازه از NIMBAO

😅 عاشق كادر بنديم😄 ممنون از على عزيز . . . . . . . . .

Instagram

#موقت 😅 عاشق كادر بنديم😄 ممنون از على عزيز . . . . . . . . . #سه_تار #سهتار #نوازنده #همايون_شجريان #هواى_گريه #ساز