پیک گرام

کلیپ تازه از Barbod.tf

اآهنگ قدیمی و ناب به زبان کوردی و بسیار زیبا . . .

Instagram