پیک گرام

عکس تازه از Sahar Mogaddas

اینجا و آنجا ندارد؛ تمام داشته های من به یک کلمه ختم میشود: ..❤ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 👉 👈 ------------------------------

Instagram
اینجا و آنجا ندارد؛ تمام داشته های من به یک کلمه ختم میشود: #تُ ..❤    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  👉 👈 ------------------------------            #سحرمقدس #موسیقی #آهنگ #پاپ #سحر-موزیک #سحرموزیک #ایرانی

اینجا و آنجا ندارد؛ تمام داشته های من به یک کلمه ختم میشود: #تُ ..❤ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 👉 👈 ------------------------------ #سحرمقدس #موسیقی #آهنگ #پاپ #سحر -موزیک #سحرموزیک #ایرانی