پیک گرام

عکس تازه از Hoorad

بخشودن کسی که به تو بدی کرده تغییر گذشته نیست تغییر آینده است 🕴

Instagram
بخشودن کسی که  به تو بدی کرده  تغییر گذشته نیست  تغییر آینده است 🕴  #هوراد #موزیک #موزیسین #نت #گام #موسیقی #تقدیر #قدرت #هدف #ساز #گیتار #ترانه #تنظیم #ملودی #پیانو #حامی_هنر

بخشودن کسی که به تو بدی کرده تغییر گذشته نیست تغییر آینده است 🕴 #هوراد #موزیک #موزیسین #نت #گام #موسیقی #تقدیر #قدرت #هدف #ساز #گیتار #ترانه #تنظیم #ملودی #پیانو #حامی_هنر