پیک گرام

کلیپ تازه از |فربد سانی

دنیای این روزای من دنیای این روزای من هم قد تن پوشم شوده اینقدر دورم از توکه دنیا فراموشم شده دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده تنها مدارا میکنیم دنیا عجب جایی شده

Instagram

دنیای این روزای من #داریوش #موزیک_پاپ #موزیک #اهنگ #صدا #ساز #آواز #پیانو #پیانیست #موزیسین #لایو #اجرا_زنده #اینستاگرام #حس_خوب #پاییز #سرما #کرمانشاهی #کرمانشاهی #غم #نت #پیانوایرانی #فربدثانی #نستالژی دنیای این روزای من هم قد تن پوشم شوده اینقدر دورم از توکه دنیا فراموشم شده دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده تنها مدارا میکنیم دنیا عجب جایی شده