پیک گرام

عکس تازه از bartarin_guitarist

🎵نکته :قطعه به صورت سطح ساده برای افراد مبتدی تنظیم شده است به صورت نت و تپلچیربرای دیدن فایل به کانال رسمی ما مراجعه فرمایید خوشحال میشم اجراهاتون و بفرستین تا بزارم تو پیچ ... تاریخچه : این قطعه هنری تا سال منشتر نشده بود, یعنی سال بعد از مرگ بتهوون . کاشف این قطعه یعنی لودویگ نوهل تایید کرد که دست نوشته ی اصلی آن که تاریخی به آپریل داشته گم شده است . معلوم نیست که بوده است . مکس یونگر اشاره میکند که نوهل ممکن است اسم قطعه را به نادرستی رونویسی کرده و نوشته ی اصلی ممکن است تیتری با عنوان داشته باشد

Instagram
🎵نکته :قطعه به صورت سطح ساده برای افراد مبتدی تنظیم شده است به صورت نت و تپلچیربرای دیدن فایل به کانال رسمی ما مراجعه فرمایید خوشحال میشم اجراهاتون و بفرستین تا بزارم تو پیچ ...  تاریخچه : این قطعه هنری تا سال منشتر نشده بود, یعنی سال بعد از مرگ بتهوون . کاشف این قطعه یعنی لودویگ نوهل تایید کرد که دست نوشته ی اصلی آن که تاریخی به آپریل داشته گم شده است . معلوم نیست که بوده است . مکس یونگر اشاره میکند که نوهل ممکن است اسم قطعه را به نادرستی رونویسی کرده و نوشته ی اصلی ممکن است تیتری با عنوان   داشته باشد   #نت #سیفرانا

🎵نکته :قطعه به صورت سطح ساده برای افراد مبتدی تنظیم شده است به صورت نت و تپلچیربرای دیدن فایل به کانال رسمی ما مراجعه فرمایید خوشحال میشم اجراهاتون و بفرستین تا بزارم تو پیچ ... تاریخچه : این قطعه هنری تا سال منشتر نشده بود, یعنی سال بعد از مرگ بتهوون . کاشف این قطعه یعنی لودویگ نوهل تایید کرد که دست نوشته ی اصلی آن که تاریخی به آپریل داشته گم شده است . معلوم نیست که بوده است . مکس یونگر اشاره میکند که نوهل ممکن است اسم قطعه را به نادرستی رونویسی کرده و نوشته ی اصلی ممکن است تیتری با عنوان داشته باشد #نت #سیفرانا