پیک گرام

کلیپ تازه از @paweh_clip

بە دەنگو مامۆسا ____

Instagram

بە دەنگو مامۆسا #پوریامحمدی ____