سید رضا موسوی نژاد Profile Image - @rezam_70

پست اينستاگرام سید رضا موسوی نژاد (@rezam_70)

سلام بخونید....مرسی خدارو شکر داروخانه زیاده و واسه من کار هست فقط من نمی دونم از زیر آب زنی خسته نشدین از بس پشت سر من حرف زدید من هیچ وقت باعث نشدم کسی اخراج بشه چه موقعی که بیمارستان سرشیفت بودم چه موقعی که انبار دار بودم الان هم تو فضای تیاتر پشت سرم حرف میزنن من از هیچ کس ترسی ندارم.دوست عزیز سعی کن رو در رو حرفتو بزنی مرسی ولی من همتونو دوست دارم

پیج اینستاگرام سید رضا موسوی نژاد

loading...
سلام بخونید....مرسی
خدارو شکر داروخانه زیاده و واسه من ک
سلام بخونید....مرسی خدارو شکر داروخانه زیاده و واسه من کار هست فقط من نمی دونم از زیر آب زنی خسته نشدین از بس پشت سر من حرف زدید من هیچ وقت باعث نشدم کسی اخراج بشه چه موقعی که بیمارستان سرشیفت بودم چه موقعی که انبار دار بودم الان هم تو فضای تیاتر پشت سرم حرف میزنن من از هیچ کس ترسی ندارم.دوست عزیز سعی کن رو در رو حرفتو بزنی مرسی ولی من همتونو دوست دارم #متن #حرف #داروخانه #شاد
75 0 1 هفته قبل