فروشگاه تکنیک Profile Image - @technic.store

پست اينستاگرام فروشگاه تکنیک (@technic.store)

📰 طبق امار گرفته شده بازی Call of Duty: Black Ops 4 عنوان مورد انتظارتری نسبت به Red Dead Redemption 2 است. !!! 🔴این نظرسنجی حدود ۶۰۰۰ نفر شرکت کرده‌اند که این تعداد خود می‌تواند نشان بر معتبر بودن نظرسنجی باشد. با نهایت تعجب مشاهده می‌شود که رتبه‌ی اول این لیست برخلاف انتظار توسط عنوان Call of Duty: Black Ops 4 مشغول شده است و رتبه‌ی دوم نیز به عنوان جدید شرکت راک‌استار (Rockstar) یعنی Red Dead Redemption 2 اختصاص دارد. بازی‌ Battlefield V در رتبه‌ی سوم می‌درخشد 🔴 . .

پیج اینستاگرام فروشگاه تکنیک

loading...
#خبر 📰
طبق امار گرفته شده بازی Call of Duty: Black Ops 4 عنوان مور
#خبر 📰 طبق امار گرفته شده بازی : عنوان مورد انتظارتری نسبت به است. !!! 🔴این نظرسنجی حدود ۶۰۰۰ نفر شرکت کرده‌اند که این تعداد خود می‌تواند نشان بر معتبر بودن نظرسنجی باشد. با نهایت تعجب مشاهده می‌شود که رتبه‌ی اول این لیست برخلاف انتظار توسط عنوان  : مشغول شده است و رتبه‌ی دوم نیز به عنوان جدید شرکت راک‌استار () یعنی  اختصاص دارد. بازی‌  در رتبه‌ی سوم می‌درخشد 🔴 . . _
55 1 6 روز قبل