🌐سایت موسسه وارثین ملکوت Profile Image - @www_varesin_org

پست اينستاگرام 🌐سایت موسسه وارثین ملکوت (@www_varesin_org)

نشانه ی ظهور در آسمان . در فوق، توده‌ای از ستارگان را مشاهده میکنید که بعد از برداری توسط اشعه ی X درتصاویر به شكل دست درآمده‌اند، و ناسا (سازمان هوا و فضای آمریكا) آنرا "نترونی" نامیده است. . قابل توجه آن كه ناسا توده‌ی ستاره‌های پیوسته شده در این تصویر را شبیه یك دست طبیعی معرفی كرده و در لینك‌های خارجی دیگر، همین عكس را به نامهای دیگر، مثل: دست خدا (Hand of God) و یا دست بزرگ (A Large Cosmic Hand ) نامیده اند... . . . وصی و فرستاده ع سید ع کرد. .

پیج اینستاگرام 🌐سایت موسسه وارثین ملکوت

loading...
نشانه ی ظهور در آسمان .
در #تصویر فوق، توده‌ای از ستارگا
نشانه ی ظهور در آسمان . در #تصویر فوق، توده‌ای از ستارگان را مشاهده میکنید که بعد از #عکس برداری توسط اشعه ی درتصاویر به شكل دست درآمده‌اند، و ناسا (سازمان هوا و فضای آمریكا) آنرا "نترونی" نامیده است. . قابل توجه آن كه ناسا توده‌ی ستاره‌های پیوسته شده در این تصویر را شبیه یك دست طبیعی معرفی كرده و در لینك‌های خارجی دیگر، همین عكس را به نامهای دیگر، مثل: دست خدا ( ) و یا دست بزرگ ( ) نامیده اند... . #راه_حل_فقط_مهدی_است . . #خبرفوری وصی و فرستاده #امام_زمان ع سید #احمدالحسن ع #ظهور کرد. . #کربلا #زیارت #اربعین #یمانی #آسمان #جذاب #دیدنی #زیبا #ستاره #عکاسی #نجوم #زیبایی #علم #دانشجو #دانشگاه #رائفی_پور #جمعه #ایران #خامنه_ای #مردم #جنگ #رهبر #مدرسه
295 26 1 هفته قبل