پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره آلتو در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های آلتو

Instagram
※※※ . مراسم رونمایی کتاب قیچک آلتو و ویولا با تالیف پریسا پیرزاده برگزار شد + گالری تصاویر . اختصاصی سل.نیوز: مراسم رونمایی از کتاب قیچک آلتو و ویولا اثر پریسا پیرزاده (نوازنده ویولن و آلتو) بیست و یکم آبان ماه با همکاری انتشارات موسیقی عارف برگزار شد. این مراسم که قرار بود از ساعت در خیابان بهارستان، پایین تر از بیمارستان طرفه، پلاک کار خود را آغاز کند، با کمی تاخیر میزبان علاقمندان و مهمانان ویژه ای از اهالی موسیقی بود. در ابتدای مراسم پس از اجرای یک قطعه به صورت زنده، علیرضا پیرزاده ضمن خوش آمد گویی به مهمانان، با اشاره به ساله شدن گره خوردن زندگی اش با موسیقی اظهار داشت: پیش از انقلاب، کسانی که در هنر فعالیت داشتند، برای خود الگوهایی برمی گزیدند و سعی می کردند تلاش کنند تا به آن جایگاه برسند و می دانستند برای رسیدن به هدف باید مسیر دشواری را طی کرد. به هر حال، خوشبختانه روزها و ایام سختی که با کمبودها و ممنوعیت ها همراه بود، گذشته و امروز شاهد هستیم که جوان ها به راحتی با هنر و موسیقی زندگی می کنند به نوعی که ما حسرت آن را می خوریم و کاش در زمان فعالیت ما تا این حد آزادی و استاد و کتاب و شرایط مهیا برای فراگیری هنر وجود داشت. علاقه ام به موسیقی و دیدن استعداد فراگیری در فرزندانم، باعث شد مسیر را برای هنرمند شدن آن ها هموار کنم و خوشحالم که امروز نتیجه تلاششان را می بینم و باید تشکر کنم از استادانی که در این راه حامی و هدایتگرشان بودند. هنر و هنرمند لازمه ارتقاء این کشور هستند چرا که روح زندگی در هنر جریان دارد. در ادامه، پریسا پیرزاده در آیین رونمایی از نخستین کتابش درباره انگیزه برای نگاشتن این اثر توضیح داد:... . . ادامه این خبر را در سایت سل.نیوز بخوانید: ://.// .. ./ . . #پریسا_پیرزاده #رونمایی_کتاب #قیچک #آلتو #کتاب_موسیقی #سل_نیوز #هنر_سل #سایت_خبری_موسیقی #خبر_موسیقی #رضوان_شبان #هانیه_اشراقی .      .
※※※ . مراسم رونمایی کتاب قیچک آلتو و ویولا با تالیف پریسا پیرزاده برگزار شد + گالری تصاویر . اختصاصی سل.نیوز: مراسم رونمایی از کتاب قیچک آلتو و ویولا اثر پریسا پیرزاده (نوازنده ویولن و آلتو) بیست و یکم آبان ماه با همکاری انتشارات موسیقی عارف برگزار شد. این مراسم که قرار بود از ساعت در خیابان بهارستان، پایین تر از بیمارستان طرفه، پلاک کار خود را آغاز کند، با کمی تاخیر میزبان علاقمندان و مهمانان ویژه ای از اهالی موسیقی بود. در ابتدای مراسم پس از اجرای یک قطعه به صورت زنده، علیرضا پیرزاده ضمن خوش آمد گویی به مهمانان، با اشاره به ساله شدن گره خوردن زندگی اش با موسیقی اظهار داشت: پیش از انقلاب، کسانی که در هنر فعالیت داشتند، برای خود الگوهایی برمی گزیدند و سعی می کردند تلاش کنند تا به آن جایگاه برسند و می دانستند برای رسیدن به هدف باید مسیر دشواری را طی کرد. به هر حال، خوشبختانه روزها و ایام سختی که با کمبودها و ممنوعیت ها همراه بود، گذشته و امروز شاهد هستیم که جوان ها به راحتی با هنر و موسیقی زندگی می کنند به نوعی که ما حسرت آن را می خوریم و کاش در زمان فعالیت ما تا این حد آزادی و استاد و کتاب و شرایط مهیا برای فراگیری هنر وجود داشت. علاقه ام به موسیقی و دیدن استعداد فراگیری در فرزندانم، باعث شد مسیر را برای هنرمند شدن آن ها هموار کنم و خوشحالم که امروز نتیجه تلاششان را می بینم و باید تشکر کنم از استادانی که در این راه حامی و هدایتگرشان بودند. هنر و هنرمند لازمه ارتقاء این کشور هستند چرا که روح زندگی در هنر جریان دارد. در ادامه، پریسا پیرزاده در آیین رونمایی از نخستین کتابش درباره انگیزه برای نگاشتن این اثر توضیح داد:... . . ادامه این خبر را در سایت سل.نیوز بخوانید: ://.// .. ./ . . #پریسا_پیرزاده #رونمایی_کتاب #قیچک #آلتو #کتاب_موسیقی #سل_نیوز #هنر_سل #سایت_خبری_موسیقی #خبر_موسیقی #رضوان_شبان #هانیه_اشراقی . .
※※※ . مراسم رونمایی کتاب قیچک آلتو و ویولا با تالیف پریسا پیرزاده برگزار شد + گالری تصاویر . اختصاصی سل.نیوز: مراسم رونمایی از کتاب قیچک آلتو و ویولا اثر پریسا پیرزاده (نوازنده ویولن و آلتو) بیست و یکم آبان ماه با همکاری انتشارات موسیقی عارف برگزار شد. این مراسم که قرار بود از ساعت در خیابان بهارستان، پایین تر از بیمارستان طرفه، پلاک کار خود را آغاز کند، با کمی تاخیر میزبان علاقمندان و مهمانان ویژه ای از اهالی موسیقی بود. در ابتدای مراسم پس از اجرای یک قطعه به صورت زنده، علیرضا پیرزاده ضمن خوش آمد گویی به مهمانان، با اشاره به ساله شدن گره خوردن زندگی اش با موسیقی اظهار داشت: پیش از انقلاب، کسانی که در هنر فعالیت داشتند، برای خود الگوهایی برمی گزیدند و سعی می کردند تلاش کنند تا به آن جایگاه برسند و می دانستند برای رسیدن به هدف باید مسیر دشواری را طی کرد. به هر حال، خوشبختانه روزها و ایام سختی که با کمبودها و ممنوعیت ها همراه بود، گذشته و امروز شاهد هستیم که جوان ها به راحتی با هنر و موسیقی زندگی می کنند به نوعی که ما حسرت آن را می خوریم و کاش در زمان فعالیت ما تا این حد آزادی و استاد و کتاب و شرایط مهیا برای فراگیری هنر وجود داشت. علاقه ام به موسیقی و دیدن استعداد فراگیری در فرزندانم، باعث شد مسیر را برای هنرمند شدن آن ها هموار کنم و خوشحالم که امروز نتیجه تلاششان را می بینم و باید تشکر کنم از استادانی که در این راه حامی و هدایتگرشان بودند. هنر و هنرمند لازمه ارتقاء این کشور هستند چرا که روح زندگی در هنر جریان دارد. در ادامه، پریسا پیرزاده در آیین رونمایی از نخستین کتابش درباره انگیزه برای نگاشتن این اثر توضیح داد:... . . ادامه این خبر را در سایت سل.نیوز بخوانید: ://.// .. ./ . . #پریسا_پیرزاده #رونمایی_کتاب #قیچک #آلتو #کتاب_موسیقی #سل_نیوز #هنر_سل #سایت_خبری_موسیقی #خبر_موسیقی #رضوان_شبان #هانیه_اشراقی .      .
※※※ . مراسم رونمایی کتاب قیچک آلتو و ویولا با تالیف پریسا پیرزاده برگزار شد + گالری تصاویر . اختصاصی سل.نیوز: مراسم رونمایی از کتاب قیچک آلتو و ویولا اثر پریسا پیرزاده (نوازنده ویولن و آلتو) بیست و یکم آبان ماه با همکاری انتشارات موسیقی عارف برگزار شد. این مراسم که قرار بود از ساعت در خیابان بهارستان، پایین تر از بیمارستان طرفه، پلاک کار خود را آغاز کند، با کمی تاخیر میزبان علاقمندان و مهمانان ویژه ای از اهالی موسیقی بود. در ابتدای مراسم پس از اجرای یک قطعه به صورت زنده، علیرضا پیرزاده ضمن خوش آمد گویی به مهمانان، با اشاره به ساله شدن گره خوردن زندگی اش با موسیقی اظهار داشت: پیش از انقلاب، کسانی که در هنر فعالیت داشتند، برای خود الگوهایی برمی گزیدند و سعی می کردند تلاش کنند تا به آن جایگاه برسند و می دانستند برای رسیدن به هدف باید مسیر دشواری را طی کرد. به هر حال، خوشبختانه روزها و ایام سختی که با کمبودها و ممنوعیت ها همراه بود، گذشته و امروز شاهد هستیم که جوان ها به راحتی با هنر و موسیقی زندگی می کنند به نوعی که ما حسرت آن را می خوریم و کاش در زمان فعالیت ما تا این حد آزادی و استاد و کتاب و شرایط مهیا برای فراگیری هنر وجود داشت. علاقه ام به موسیقی و دیدن استعداد فراگیری در فرزندانم، باعث شد مسیر را برای هنرمند شدن آن ها هموار کنم و خوشحالم که امروز نتیجه تلاششان را می بینم و باید تشکر کنم از استادانی که در این راه حامی و هدایتگرشان بودند. هنر و هنرمند لازمه ارتقاء این کشور هستند چرا که روح زندگی در هنر جریان دارد. در ادامه، پریسا پیرزاده در آیین رونمایی از نخستین کتابش درباره انگیزه برای نگاشتن این اثر توضیح داد:... . . ادامه این خبر را در سایت سل.نیوز بخوانید: ://.// .. ./ . . #پریسا_پیرزاده #رونمایی_کتاب #قیچک #آلتو #کتاب_موسیقی #سل_نیوز #هنر_سل #سایت_خبری_موسیقی #خبر_موسیقی #رضوان_شبان #هانیه_اشراقی . .
#آکادمی_موسیقی_رُهام #آهنگساز #ارکستر_رُهام #تار #تنبک #فلوت #کلارینت #ویولن #ویولنسل #موسیقی #گیتار #پیانو #آلتو #فلامنکو #خوان_مارتین قطعه ای در دستگاه فاندانگوس فلامنکو با اجرای زیبای آقای صادق محمدی، یکی از مدرسین گیتار آکادمی موسیقی رُهام
#آکادمی_موسیقی_رُهام #آهنگساز #ارکستر_رُهام #تار #تنبک #فلوت #کلارینت #ویولن #ویولنسل #موسیقی #گیتار #پیانو #آلتو #فلامنکو #خوان_مارتین قطعه ای در دستگاه فاندانگوس فلامنکو با اجرای زیبای آقای صادق محمدی، یکی از مدرسین گیتار آکادمی موسیقی رُهام
وقتى با هم مى خونيم چشمامون برق مى زنه✨👁👁✨ ❤️ . . ١٨آبان٩٧ . . . #جمعه #كاشان #سفر #ايران #خانه_عباسیان #خانه_عباسی_ها #زندگى_من #گروه_كر #موسيقى #كر #كرال #سوپرانو #آلتو #معمارى              #🎶
وقتى با هم مى خونيم چشمامون برق مى زنه✨👁👁✨ ❤️ . . ١٨آبان٩٧ . . . #جمعه #كاشان #سفر #ايران #خانه_عباسیان #خانه_عباسی_ها #زندگى_من #گروه_كر #موسيقى #كر #كرال #سوپرانو #آلتو #معمارى #🎶
وقتى با هم مى خونيم چشمامون برق مى زنه✨👁👁✨ ❤️ . . ١٨آبان٩٧ . . . #جمعه #كاشان #سفر #ايران #خانه_عباسیان #خانه_عباسی_ها #زندگى_من #گروه_كر #موسيقى #كر #كرال #سوپرانو #آلتو #معمارى              #🎶
وقتى با هم مى خونيم چشمامون برق مى زنه✨👁👁✨ ❤️ . . ١٨آبان٩٧ . . . #جمعه #كاشان #سفر #ايران #خانه_عباسیان #خانه_عباسی_ها #زندگى_من #گروه_كر #موسيقى #كر #كرال #سوپرانو #آلتو #معمارى #🎶
ساز دودوک ارمنی حرفه ای ،خوش نفس و خوش صدا ،روغنکاری شده ،کوک لا ، به همراه کاور مخصوص خودش قیمت :  نتاج مسئولیت کارشناسی جهت خرید و فروش ساز بعهده خریدار و فروشنده میباشد        #ساز#دست_دو#گیتار#دودوک#بالابان #فروش#خرید#آگهی#تبلیغ#خرید_فروش#موسیقی #فلوت#هارمونیکا #ابوا#فلوت#پیکولو#ویلن#آلتو#پیانو #دودوک_نوازی
ساز دودوک ارمنی حرفه ای ،خوش نفس و خوش صدا ،روغنکاری شده ،کوک لا ، به همراه کاور مخصوص خودش قیمت : نتاج مسئولیت کارشناسی جهت خرید و فروش ساز بعهده خریدار و فروشنده میباشد #ساز #دست_دو #گیتار #دودوک #بالابان #فروش #خرید #آگهی #تبلیغ #خرید_فروش #موسیقی #فلوت #هارمونیکا #ابوا #فلوت #پیکولو #ویلن #آلتو #پیانو #دودوک_نوازی
 دید یک نوازنده و دید یک فرد معمولی به انواع سازهای زهی ارشه ای🙂 #ویولن#اینستاگرام #ویالون#ویلن#ویولا#آلتو#سل#کنترباس#گیتار#پیانو#آرشه#ویولن_سیاه
دید یک نوازنده و دید یک فرد معمولی به انواع سازهای زهی ارشه ای🙂 #ویولن #اینستاگرام #ویالون #ویلن #ویولا #آلتو #سل #کنترباس #گیتار #پیانو #آرشه #ویولن_سیاه
خدا حافظ خدمت😔 . . خداحافظ تشریفات😔. . خداحافظ تیپ تامین😔. . خداحافظ فرمانده های عزیز❤. . خداحافط قاطی کردنای آقا مهدی آهنی سر ما.😅 . خداحافظ دوستان ❤. . خداحافظ سلطانا🤓. . خداحافظ تسلیحاتیا😎. . خداحافظ دژبانها😎. . خداحافظ برجک😑 . خدا حافظ تمام خاطرات خوب و بد دلم واسه همه اینا تنگ میشه . پ.ن:قسمتی از خاطرات سربازی تهران در کنار بهترینا. . . . #تهران #سازمان#بسیج#مستضعفینتشریفات #خدمت #سربازی #تمام #پایان #ترومپت #فرنچ_هورن #ترومبون #پیانو #قمیش #کلارینت #آلتو #سوپرانو پست موقت
خدا حافظ خدمت😔 . . خداحافظ تشریفات😔. . خداحافظ تیپ تامین😔. . خداحافظ فرمانده های عزیز❤. . خداحافط قاطی کردنای آقا مهدی آهنی سر ما.😅 . خداحافظ دوستان ❤. . خداحافظ سلطانا🤓. . خداحافظ تسلیحاتیا😎. . خداحافظ دژبانها😎. . خداحافظ برجک😑 . خدا حافظ تمام خاطرات خوب و بد دلم واسه همه اینا تنگ میشه . پ.ن:قسمتی از خاطرات سربازی تهران در کنار بهترینا. . . . #تهران #سازمان #بسیج #مستضعفینتشریفات #خدمت #سربازی #تمام #پایان #ترومپت #فرنچ_هورن #ترومبون #پیانو #قمیش #کلارینت #آلتو #سوپرانو پست موقت
ساکسیفون های موجود در فروشگاه تمامی مدل ها و برند ها موجود میباشد #ساکسیفون#شاتو#آلتو#رمنس
ساکسیفون های موجود در فروشگاه تمامی مدل ها و برند ها موجود میباشد #ساکسیفون #شاتو #آلتو #رمنس
پست موقت تصنیف رسوای زمانه(مخالف سه گاه) اثر زنده یاد استاد همایون خرم افتخار بزرگی برای ما بوشهری ها که استاد همایون خرم زادگاهشون شهر بوشهره امیدوارم تمام کودکان سرزمینمون راه استاد خرم رو ادامه بدن🙏🙏🙏 اجرای دختر گل و پر پشتکارم روژان ۱۰ساله این اجرا مربوط به چهار ماه گذشته هست💗 که هشت ماه از شروع کلاس ویولن روژان گذشته بود💞💞💞💞  . .  استاد همایون خرم#تصنیف رسوای زمانه#مخالف سه گاه #دستگاه سه گاه#نوازنده ایرانی#یاحقی #بدیعی#اسدالله ملک#سیاوش زندگانی#پاگانینی#کلاسیک#پاپ#موسیقی#موزیسین_ایران ویولونیست#کنترباس#آلتو#چلو#ویولن سل#آموزش موسیقی کودکان#فاطمه محمدی#عارف رستمی#ویولن#بوشهر#آموزشگاه مهرآهنگ
پست موقت تصنیف رسوای زمانه(مخالف سه گاه) اثر زنده یاد استاد همایون خرم افتخار بزرگی برای ما بوشهری ها که استاد همایون خرم زادگاهشون شهر بوشهره امیدوارم تمام کودکان سرزمینمون راه استاد خرم رو ادامه بدن🙏🙏🙏 اجرای دختر گل و پر پشتکارم روژان ۱۰ساله این اجرا مربوط به چهار ماه گذشته هست💗 که هشت ماه از شروع کلاس ویولن روژان گذشته بود💞💞💞💞 . . استاد همایون خرم#تصنیف رسوای زمانه#مخالف سه گاه #دستگاه سه گاه#نوازنده ایرانی#یاحقی #بدیعی #اسدالله ملک#سیاوش زندگانی#پاگانینی #کلاسیک #پاپ #موسیقی #موزیسین_ایران ویولونیست#کنترباس #آلتو #چلو #ویولن سل#آموزش موسیقی کودکان#فاطمه محمدی#عارف رستمی#ویولن #بوشهر #آموزشگاه مهرآهنگ
:   : - :  : : : :  : ,, : مسئولیت کارشناسی جهت خرید و فروش ساز بعهده خریدار و فروشنده میباشد.          #ساز#دست_دو#گیتار #فروش#خرید#آگهی#تبلیغ#خرید_فروش#موسیقی #فلوت#هارمونیکا#کلارینت #ابوا#فلوت#پیکولو#ویلن#آلتو#پیانو
: : - : : : : : : ,, : مسئولیت کارشناسی جهت خرید و فروش ساز بعهده خریدار و فروشنده میباشد. #ساز #دست_دو #گیتار #فروش #خرید #آگهی #تبلیغ #خرید_فروش #موسیقی #فلوت #هارمونیکا #کلارینت #ابوا #فلوت #پیکولو #ویلن #آلتو #پیانو
گیتار یاماها اصل اندونزی کاملا سالم و تمیز قیمت :۴۵۰ الی ۵۰۰ تومان به همراه چند عدد سیم نو رایگان برای هر گونه سوال از طریق تلگرام در خدمتم ۰۹۳۸۷۳۵۳۹۴۰ مسئولیت کارشناسی جهت خرید و فروش ساز بعهده خریدار و فروشنده میباشد.        #ساز#دست_دو#فروش#خرید#آگهی#تبلیغ#خرید_فروش#موسیقی##ترومپت #هورن #فاگوت #فلوت#هارمونیکا #کلارینت #ابوا#فلوت#پیکولو#ویلن #آلتو#پیانو
گیتار یاماها اصل اندونزی کاملا سالم و تمیز قیمت :۴۵۰ الی ۵۰۰ تومان به همراه چند عدد سیم نو رایگان برای هر گونه سوال از طریق تلگرام در خدمتم ۰۹۳۸۷۳۵۳۹۴۰ مسئولیت کارشناسی جهت خرید و فروش ساز بعهده خریدار و فروشنده میباشد. #ساز #دست_دو #فروش #خرید #آگهی #تبلیغ #خرید_فروش #موسیقی ##ترومپت #هورن #فاگوت #فلوت #هارمونیکا #کلارینت #ابوا #فلوت #پیکولو #ویلن #آلتو #پیانو
🎈🎈✨🎉🎊🎊🎀 نوزدهم آبان . سحر اکرمی #آلتو شاید بشه گفت ساکت ترین آزرمانی هستن ایشون😀 و همچنین همیشه با استعداد و پشتکاری که دارن اولین نفرهایی هستن که نت همه ی قطعات رو حفظ میشن!!! سحر امسال دانشجوی فوق لیسانس شده و براش آرزوی موفقیت روز افزون داریم.😊 🎈🎉✨ سحر خانم تولدت مبارک همیشه موفق و پیروز باشی 🎉🎈🎈 همیشه در جمع آزرمان بمانی. 🌺🌺🌼 #گروه_آوازی_آزرمان #تولد #تولدت_مبارک #سحر_اکرمی #کر #آواز #هنر #هنرمند #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #موزیک #کنسرت
🎈🎈✨🎉🎊🎊🎀 نوزدهم آبان . سحر اکرمی #آلتو شاید بشه گفت ساکت ترین آزرمانی هستن ایشون😀 و همچنین همیشه با استعداد و پشتکاری که دارن اولین نفرهایی هستن که نت همه ی قطعات رو حفظ میشن!!! سحر امسال دانشجوی فوق لیسانس شده و براش آرزوی موفقیت روز افزون داریم.😊 🎈🎉✨ سحر خانم تولدت مبارک همیشه موفق و پیروز باشی 🎉🎈🎈 همیشه در جمع آزرمان بمانی. 🌺🌺🌼 #گروه_آوازی_آزرمان #تولد #تولدت_مبارک #سحر_اکرمی #کر #آواز #هنر #هنرمند #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #موزیک #کنسرت
🎈🎈✨🎉🎊🎊🎀 هجدهم آبان . الهام رأفت #آلتو خانم رأفت از خواننده های خوب آزرمان در گسترهی آلتو هستن. ایشون خیلی مقید به حضور سر همه ی تمرین ها هستن و از ویژگی های دوست داشتنی ایشون باید به خوش خنده بودن، دلسوزی، مهربونی، بی آلایشی و صد البته شجاعت! اشاره کرد. خانم رأفت امیدواریم همیشه تندرست، موفق و شاد باشید. 🎈🎉✨تولدتون مبارک 🎈🎉 همیشه در جمع آزرمان بمانید. 🌺🌺🌼 #گروه_آوازی_آزرمان #تولد #تولدت_مبارک #الهام_رافت #کر #آواز #هنر #هنرمند #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #موزیک #کنسرت
🎈🎈✨🎉🎊🎊🎀 هجدهم آبان . الهام رأفت #آلتو خانم رأفت از خواننده های خوب آزرمان در گسترهی آلتو هستن. ایشون خیلی مقید به حضور سر همه ی تمرین ها هستن و از ویژگی های دوست داشتنی ایشون باید به خوش خنده بودن، دلسوزی، مهربونی، بی آلایشی و صد البته شجاعت! اشاره کرد. خانم رأفت امیدواریم همیشه تندرست، موفق و شاد باشید. 🎈🎉✨تولدتون مبارک 🎈🎉 همیشه در جمع آزرمان بمانید. 🌺🌺🌼 #گروه_آوازی_آزرمان #تولد #تولدت_مبارک #الهام_رافت #کر #آواز #هنر #هنرمند #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #موزیک #کنسرت
تمرین گروه کُر استاد ۱۴ آبان ۱۳۹۷ #گروه_کُر #کُر #سوپرانو #آلتو #تنور #باس
تمرین گروه کُر استاد ۱۴ آبان ۱۳۹۷ #گروه_کُر #کُر #سوپرانو #آلتو #تنور #باس
شهزاده رویا 💛💛💖💖💗💗 کمانچه و آلتو و بندیر:امیررضا نادری ضبط و تنظیم و سنتور : جواد سوخته دل 💫✨✨✨💫 با هدفون یا هنذفری گوش کنین صدای بهتری میشنوید👋👌💗 دوست داشتین با دوستانتون کار رو به اشتراک بزارید ________ #موسیقی #موزیک #نوستالژیک #جاودان #همایون_خرم #فالوور #کمانچه #آلتو #بندیر #سنتور #موسیقی_ایرانی #لایک #منوتو #عشق #نوازندگی #هنرمند_ایرانی
شهزاده رویا 💛💛💖💖💗💗 کمانچه و آلتو و بندیر:امیررضا نادری ضبط و تنظیم و سنتور : جواد سوخته دل 💫✨✨✨💫 با هدفون یا هنذفری گوش کنین صدای بهتری میشنوید👋👌💗 دوست داشتین با دوستانتون کار رو به اشتراک بزارید ________ #موسیقی #موزیک #نوستالژیک #جاودان #همایون_خرم #فالوور #کمانچه #آلتو #بندیر #سنتور #موسیقی_ایرانی #لایک #منوتو #عشق #نوازندگی #هنرمند_ایرانی
اجرای #گروه_همایون ⬅#ایرج_بسطامی ⬅ #حال_آشفته ⬅#حریر_مهتاب #حسین_پرنیا: #سنتور #حسن_ناهید: #نی #سیامک_رئوفی: #ویولون #کمانچه، #آلتو #سیامک_نعمت_ناصر: #تار #محمود_فرهمند: #تنبک #سیاوش_ظهیرالدینی: آلتو #مازیار_ظهیرالدینی: ویولون #هادی_آزرم: ویولون #کریم_قربانی: #ویلنسل #شهاب_قاسمی: #دف #شعر #علیرضا_اخلاقی دیدمت در حریری زمهتاب سرد و خاموش خفته بودی یادم آمد که در صبح دیدار از غروبی چنین گفته بودی در دو چشمت طلوعی نهان بود، چون ستاره میدمیدی در شب بهت ویرانی من، قصههای مرا از سر شوق میشنیدی بی شکیبم بی قرارم سر بپاهای جنون میگذارم بی شکیبم بی قرارم دل به دریای تو میسپارم در بهاری که بی تو خزان شد، باورم شد دگر نیستی تو خود نگفتی که من هم بدانم، کیستی تو، چیستی تو #موسیقی_سنتی #موزیک #آواز #عشق #برای_ریحانم
اجرای #گروه_همایون#ایرج_بسطامی#حال_آشفته#حریر_مهتاب #حسین_پرنیا : #سنتور #حسن_ناهید : #نی #سیامک_رئوفی : #ویولون #کمانچه ، #آلتو #سیامک_نعمت_ناصر : #تار #محمود_فرهمند : #تنبک #سیاوش_ظهیرالدینی : آلتو #مازیار_ظهیرالدینی : ویولون #هادی_آزرم : ویولون #کریم_قربانی : #ویلنسل #شهاب_قاسمی : #دف #شعر #علیرضا_اخلاقی دیدمت در حریری زمهتاب سرد و خاموش خفته بودی یادم آمد که در صبح دیدار از غروبی چنین گفته بودی در دو چشمت طلوعی نهان بود، چون ستاره میدمیدی در شب بهت ویرانی من، قصههای مرا از سر شوق میشنیدی بی شکیبم بی قرارم سر بپاهای جنون میگذارم بی شکیبم بی قرارم دل به دریای تو میسپارم در بهاری که بی تو خزان شد، باورم شد دگر نیستی تو خود نگفتی که من هم بدانم، کیستی تو، چیستی تو #موسیقی_سنتی #موزیک #آواز #عشق #برای_ریحانم
. . کنسرت گروه هامون باران عشق . . ٧ آذر در تالار پتروشیمی تبریز در خدمت دوست داران موسیقی ایرانی هستیم ... . . .(آواز) _(تار و سرپرست) (کمانچه و قیچک بم) (کمانچه و کمانچه آلتو) (دف و تمبک) (بم تار) یوسف ارجمندی(نی) .(سنتور) . . #کنسرت_موسیقی_ایرانی#مجتبی_عسگری#گروه_هامون#هامون#باران_عشق#تالار_پتروشیمی#تبریز#آذر_ماه#همنوازی#گروه_نوازی#تار#سنتور#کمانچه#قیچک#آلتو#دف#تمبک#بم_تار#نی#آواز#موسیقی_ایرانی
. . کنسرت گروه هامون باران عشق . . ٧ آذر در تالار پتروشیمی تبریز در خدمت دوست داران موسیقی ایرانی هستیم ... . . .(آواز) _(تار و سرپرست) (کمانچه و قیچک بم) (کمانچه و کمانچه آلتو) (دف و تمبک) (بم تار) یوسف ارجمندی(نی) .(سنتور) . . #کنسرت_موسیقی_ایرانی #مجتبی_عسگری #گروه_هامون #هامون #باران_عشق #تالار_پتروشیمی #تبریز #آذر_ماه #همنوازی #گروه_نوازی #تار #سنتور #کمانچه #قیچک #آلتو #دف #تمبک #بم_تار #نی #آواز #موسیقی_ایرانی