پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره آموزش پیانو در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های آموزش پیانو

Instagram
بیتا و آرمیا از هنرجو های زرنگ و شیطون #آکادمی_موسیقی_نجوا 🎶 که حسابی تمرینات شونو زیر نظر استاد شبنم نوری با پشتکار و حوصله انجام میدن👏👏👏👏👏👏👏👏😘 صد آفرین به هر دوشون ورق بزنید #آموزش_ارف #ارف_کودک #آموزش_پیانو #آموزش_فلوت #موسیقی_کودکان_ارف #فراگیری_موسیقی #کودک_خلاق #موسیقی_کودک #آموزشگاه_موسیقی #فرما_غریب_نژاد #هنرمندان_کوچک #خلاقیت_موسیقی #کودکان_با_استعداد #هنرجويان_موسيقي #آموزش_هنری #آکادمی_موسیقی_نجوا
بیتا و آرمیا از هنرجو های زرنگ و شیطون #آکادمی_موسیقی_نجوا 🎶 که حسابی تمرینات شونو زیر نظر استاد شبنم نوری با پشتکار و حوصله انجام میدن👏👏👏👏👏👏👏👏😘 صد آفرین به هر دوشون ورق بزنید #آموزش_ارف #ارف_کودک #آموزش_پیانو #آموزش_فلوت #موسیقی_کودکان_ارف #فراگیری_موسیقی #کودک_خلاق #موسیقی_کودک #آموزشگاه_موسیقی #فرما_غریب_نژاد #هنرمندان_کوچک #خلاقیت_موسیقی #کودکان_با_استعداد #هنرجويان_موسيقي #آموزش_هنری #آکادمی_موسیقی_نجوا
بیتا و آرمیا از هنرجو های زرنگ و شیطون #آکادمی_موسیقی_نجوا 🎶 که حسابی تمرینات شونو زیر نظر استاد شبنم نوری با پشتکار و حوصله انجام میدن👏👏👏👏👏👏👏👏😘 صد آفرین به هر دوشون ورق بزنید #آموزش_ارف #ارف_کودک #آموزش_پیانو #آموزش_فلوت #موسیقی_کودکان_ارف #فراگیری_موسیقی #کودک_خلاق #موسیقی_کودک #آموزشگاه_موسیقی #فرما_غریب_نژاد #هنرمندان_کوچک #خلاقیت_موسیقی #کودکان_با_استعداد #هنرجويان_موسيقي #آموزش_هنری #آکادمی_موسیقی_نجوا
بیتا و آرمیا از هنرجو های زرنگ و شیطون #آکادمی_موسیقی_نجوا 🎶 که حسابی تمرینات شونو زیر نظر استاد شبنم نوری با پشتکار و حوصله انجام میدن👏👏👏👏👏👏👏👏😘 صد آفرین به هر دوشون ورق بزنید #آموزش_ارف #ارف_کودک #آموزش_پیانو #آموزش_فلوت #موسیقی_کودکان_ارف #فراگیری_موسیقی #کودک_خلاق #موسیقی_کودک #آموزشگاه_موسیقی #فرما_غریب_نژاد #هنرمندان_کوچک #خلاقیت_موسیقی #کودکان_با_استعداد #هنرجويان_موسيقي #آموزش_هنری #آکادمی_موسیقی_نجوا
تاريخچه نخستين سازهايي که شبيه پيانو بودند در اوايل قرن شانزدهم ميلادي در اروپا ساخته شدند. اين سازها کلاويکورد و کلاوسن( هارپسیکورد) نام داشتند. در سال بارتولومئو کريستوفوري, اهل فلورانس ايتاليا, سازي ساخت که طرز کاري شبيه پيانو امروزي داشت و هارسپيکورد پيانو فورته نام داشت. اين ساز به تدريج تکامل پيدا کرد و به طور اختصاصي پيانو فورته و سپس پيانو ناميده شد . در طول يک قرن افراد ديگري نيز در تکميل ساز کريستوفوري کوشيدند. در سال م اشتاين وی آلماني با استفاده از همه اين دستاوردهاي پيانويي ساخت که پايه هاي پيانوي بزرگ امروزي است . نخستين پيانو در حدود سال هـ .ش(م) به ايران آورده شد. اين پيانو را ناپلئون بناپارت به فتحعليشاه قاجار هديه کرده بود
تاريخچه نخستين سازهايي که شبيه پيانو بودند در اوايل قرن شانزدهم ميلادي در اروپا ساخته شدند. اين سازها کلاويکورد و کلاوسن( هارپسیکورد) نام داشتند. در سال بارتولومئو کريستوفوري, اهل فلورانس ايتاليا, سازي ساخت که طرز کاري شبيه پيانو امروزي داشت و هارسپيکورد پيانو فورته نام داشت. اين ساز به تدريج تکامل پيدا کرد و به طور اختصاصي پيانو فورته و سپس پيانو ناميده شد . در طول يک قرن افراد ديگري نيز در تکميل ساز کريستوفوري کوشيدند. در سال م اشتاين وی آلماني با استفاده از همه اين دستاوردهاي پيانويي ساخت که پايه هاي پيانوي بزرگ امروزي است . نخستين پيانو در حدود سال هـ .ش(م) به ايران آورده شد. اين پيانو را ناپلئون بناپارت به فتحعليشاه قاجار هديه کرده بود
تاريخچه نخستين سازهايي که شبيه پيانو بودند در اوايل قرن شانزدهم ميلادي در اروپا ساخته شدند. اين سازها کلاويکورد و کلاوسن( هارپسیکورد) نام داشتند. در سال بارتولومئو کريستوفوري, اهل فلورانس ايتاليا, سازي ساخت که طرز کاري شبيه پيانو امروزي داشت و هارسپيکورد پيانو فورته نام داشت. اين ساز به تدريج تکامل پيدا کرد و به طور اختصاصي پيانو فورته و سپس پيانو ناميده شد . در طول يک قرن افراد ديگري نيز در تکميل ساز کريستوفوري کوشيدند. در سال م اشتاين وی آلماني با استفاده از همه اين دستاوردهاي پيانويي ساخت که پايه هاي پيانوي بزرگ امروزي است . نخستين پيانو در حدود سال هـ .ش(م) به ايران آورده شد. اين پيانو را ناپلئون بناپارت به فتحعليشاه قاجار هديه کرده بود
تاريخچه نخستين سازهايي که شبيه پيانو بودند در اوايل قرن شانزدهم ميلادي در اروپا ساخته شدند. اين سازها کلاويکورد و کلاوسن( هارپسیکورد) نام داشتند. در سال بارتولومئو کريستوفوري, اهل فلورانس ايتاليا, سازي ساخت که طرز کاري شبيه پيانو امروزي داشت و هارسپيکورد پيانو فورته نام داشت. اين ساز به تدريج تکامل پيدا کرد و به طور اختصاصي پيانو فورته و سپس پيانو ناميده شد . در طول يک قرن افراد ديگري نيز در تکميل ساز کريستوفوري کوشيدند. در سال م اشتاين وی آلماني با استفاده از همه اين دستاوردهاي پيانويي ساخت که پايه هاي پيانوي بزرگ امروزي است . نخستين پيانو در حدود سال هـ .ش(م) به ايران آورده شد. اين پيانو را ناپلئون بناپارت به فتحعليشاه قاجار هديه کرده بود
سلامِ دوباره🙂 در ادامه ی پست قبلیم که در رابطه با سن یادگیری موسیقی صحبت کردم دیدم خوبه اگه اون ویدیورو گذاشتم اینم بزارم که ببینین در سن خیلی خیلی پایین هم میشه ساز یادگرفت ، سن ۴ سالگیبهترین زمان برای یادگیری هرسازی هست ! و باز هم من میگم که بدونین یادگیری موسیقی در هر زمانی شدنیه ولی بهتره کوذکان از سن ۴ سالگی شروع کنن چرا که اوج یادگیری در این سن است 😊🤚🏻 . . #مدرس_پیانو #تدریس_خصوصی #تدریس_پیانو #معلم_پیانو #آموزش_پیانو #آموزش_موسیقی #پیانو #پیانیست #پیانو🎹 #کلاسهای_خصوصی #موسیقی_کلاسیک
سلامِ دوباره🙂 در ادامه ی پست قبلیم که در رابطه با سن یادگیری موسیقی صحبت کردم دیدم خوبه اگه اون ویدیورو گذاشتم اینم بزارم که ببینین در سن خیلی خیلی پایین هم میشه ساز یادگرفت ، سن ۴ سالگیبهترین زمان برای یادگیری هرسازی هست ! و باز هم من میگم که بدونین یادگیری موسیقی در هر زمانی شدنیه ولی بهتره کوذکان از سن ۴ سالگی شروع کنن چرا که اوج یادگیری در این سن است 😊🤚🏻 . . #مدرس_پیانو #تدریس_خصوصی #تدریس_پیانو #معلم_پیانو #آموزش_پیانو #آموزش_موسیقی #پیانو #پیانیست #پیانو 🎹 #کلاسهای_خصوصی #موسیقی_کلاسیک
اجرای کلاسی و تمرینی آهنگ فریاد از شاهکارهای استاد انوشیروان روحانی که به نظرم هیچ صدایی نمیتونست به خوبی بانو هایده اجراش کنه. شادی این ویدیو تقدیم شما🌹🌸 . . #شادی #موفقیت #زندگی #انوشیروان #انوشیروان_روحانیپیانو #آموزش #وکال #آواز #موزیک #موسیقی    حال_خوش        #موزیک#موسیقی#نوازنده#آموزش#آموزش_موسیقی#آموزش_پیانو#تئوری#سلفژ#آواز#آموزش_موسیقی#آموزش_پیانو#تدریس
اجرای کلاسی و تمرینی آهنگ فریاد از شاهکارهای استاد انوشیروان روحانی که به نظرم هیچ صدایی نمیتونست به خوبی بانو هایده اجراش کنه. شادی این ویدیو تقدیم شما🌹🌸 . . #شادی #موفقیت #زندگی #انوشیروان #انوشیروان_روحانیپیانو #آموزش #وکال #آواز #موزیک #موسیقی حال_خوش #موزیک #موسیقی #نوازنده #آموزش #آموزش_موسیقی #آموزش_پیانو #تئوری #سلفژ #آواز #آموزش_موسیقی #آموزش_پیانو #تدریس
معرفی پیانیست سویاتوسلاو ریختر( )نوازنده اهل شوروی. شاید لقب پیانیست و یا نوازنده برای ریختر کم باشد،پیانیستی با قدرت و تکنیک و سرعت فوق العاده که با اجراهای منحصر بفرد خود نام خود را بر روی بسیاری از قطعه ها ماندگار کرد همانند اجرای اتود شوپن معروف به اتود انقلابی که با گذشت سالها و اجراهای مختلف از نوازندگان متعدد همچنان اجرای ریختر خاص ترین اجرای اتود اتقلابی محسوب میشود.ریختر در سن هشتاد دو سالگی در گذشت اتود انقلابی شوپن  🎹           #پیانو_کلاسیک #پیانو_نوازی #پیانیست #آموزش_پیانو #تدریس_پیانو #موسیقی_کلاسیک #مدرس_موسيقي #تدریس_پیانو #پیانوکلاسیک #پیانو🎹 #پیانو #آموزشگاه_موسیقی #پیانیست_معرفی #شوپن #نوازنده
معرفی پیانیست سویاتوسلاو ریختر( )نوازنده اهل شوروی. شاید لقب پیانیست و یا نوازنده برای ریختر کم باشد،پیانیستی با قدرت و تکنیک و سرعت فوق العاده که با اجراهای منحصر بفرد خود نام خود را بر روی بسیاری از قطعه ها ماندگار کرد همانند اجرای اتود شوپن معروف به اتود انقلابی که با گذشت سالها و اجراهای مختلف از نوازندگان متعدد همچنان اجرای ریختر خاص ترین اجرای اتود اتقلابی محسوب میشود.ریختر در سن هشتاد دو سالگی در گذشت اتود انقلابی شوپن 🎹 #پیانو_کلاسیک #پیانو_نوازی #پیانیست #آموزش_پیانو #تدریس_پیانو #موسیقی_کلاسیک #مدرس_موسيقي #تدریس_پیانو #پیانوکلاسیک #پیانو 🎹 #پیانو #آموزشگاه_موسیقی #پیانیست_معرفی #شوپن #نوازنده
پیانیستهای حرفه ای آن قدر پافشاری میکنند تا قطعه را تمام کنند ولی آماتورها قطعات را ناقص مینوازنند و هر بار دنبال قطعه جدید میگردنند . پست ۳۶ ____ همایون شریفی ___ سونات مهتاب بتهوون  برای ایشون آرزوی موفقیت دارم #پیانو #قم #قمی #نوازنده #سالاریه #دورشهر #باجک #بنیاد #بلوارامین #زنبیل_آباد #پردیسان #آموزشگاه_آوا_قم #پیانوایرانی #پیانو🎹 #پیانو_نوازی #تدریس_موسیقی #آموزشگاه_موسیقی #آموزش_پیانو #موسیقی_کودک #موسیقی_کلاسیک #پیانیست #پیانوکلاسیک #همایون_شریفی #بتهوون #سونات_مهتاب #مهتاب #پیانوایرانی #ایران #همایون_شریفی
پیانیستهای حرفه ای آن قدر پافشاری میکنند تا قطعه را تمام کنند ولی آماتورها قطعات را ناقص مینوازنند و هر بار دنبال قطعه جدید میگردنند . پست ۳۶ ____ همایون شریفی ___ سونات مهتاب بتهوون برای ایشون آرزوی موفقیت دارم #پیانو #قم #قمی #نوازنده #سالاریه #دورشهر #باجک #بنیاد #بلوارامین #زنبیل_آباد #پردیسان #آموزشگاه_آوا_قم #پیانوایرانی #پیانو 🎹 #پیانو_نوازی #تدریس_موسیقی #آموزشگاه_موسیقی #آموزش_پیانو #موسیقی_کودک #موسیقی_کلاسیک #پیانیست #پیانوکلاسیک #همایون_شریفی #بتهوون #سونات_مهتاب #مهتاب #پیانوایرانی #ایران #همایون_شریفی
((تو ای پری کجایی)) اثری همیشه جاودان از همکاری دو استاد برجسته،همایون خرم و هوشنگ ابتهاج (سایه) _ _  . #اجرای دِلی پ ن:_خیلی ملودی های متنوع و به غایت زیبایی توی این کار هست که احتیاج به کوک ایرانی داره. #پیانو       ____ #تدریس_موسیقی_مدرن #تدریس_پیانو #آموزش_پیانو #لایو #اجرای_زنده #نوید _آل_علی #گیتار   #آموزش_آهنگسازی #آموزش_تنظیم #تدریس_آهنگسازی #آموزش_آهنگسازی
((تو ای پری کجایی)) اثری همیشه جاودان از همکاری دو استاد برجسته،همایون خرم و هوشنگ ابتهاج (سایه) _ _ . #اجرای دِلی پ ن:_خیلی ملودی های متنوع و به غایت زیبایی توی این کار هست که احتیاج به کوک ایرانی داره. #پیانو ____ #تدریس_موسیقی_مدرن #تدریس_پیانو #آموزش_پیانو #لایو #اجرای_زنده #نوید _آل_علی #گیتار #آموزش_آهنگسازی #آموزش_تنظیم #تدریس_آهنگسازی #آموزش_آهنگسازی
موسیقی برای من سرشار از آرامش است.😊 . امروز نگرانی هایم را رها خواهم کرد، با سختی ها و ترسهایم روبرو خواهم شد و ایمان دارم همه چیز بهتر خواهد شد. . . ویدئویی به یاد ماندنی از نوازندگی استاد انوشیروان روحانی❤️❤️❤️🌹🌹 #پدرام_میلادی #موسیقی #آموزش #آموزش_موسیقی #آموزش_پیانو #پیانو #موزیک #انوشیروان_روحانی
موسیقی برای من سرشار از آرامش است.😊 . امروز نگرانی هایم را رها خواهم کرد، با سختی ها و ترسهایم روبرو خواهم شد و ایمان دارم همه چیز بهتر خواهد شد. . . ویدئویی به یاد ماندنی از نوازندگی استاد انوشیروان روحانی❤️❤️❤️🌹🌹 #پدرام_میلادی #موسیقی #آموزش #آموزش_موسیقی #آموزش_پیانو #پیانو #موزیک #انوشیروان_روحانی
* اجرای سینا از هنرجوهای خوبم نام قطعه: خواب های طلایی آهنگساز: جواد معروفی         #پیانو #پیانیست #آموزش_پیانو #تدریس_پیانو #آموزشگاه_موسیقی #پیانو_ایرانی #خوابهای_طلایی #جواد_معروفی
* اجرای سینا از هنرجوهای خوبم نام قطعه: خواب های طلایی آهنگساز: جواد معروفی #پیانو #پیانیست #آموزش_پیانو #تدریس_پیانو #آموزشگاه_موسیقی #پیانو_ایرانی #خوابهای_طلایی #جواد_معروفی
🎹 📍 🎹آرتین کیان📍 .   .   .   اجرای موومان اول سونات پاتِتیک اثر بتهوون توسط استاد آرتین کیان . . . . . . . . . . . . . . . . . .  #پیانو #موسیقی#رسیتال_پیانو #پیانو🎹#ساز#زعفرانیه #آموزش_پیانو #نیاوران #گیتار##ویلن#قیطریه #فلوت#الهیه #مدرس_پیانو#موزیسین#موزیک #تجریش#اقدسیه #فرمانیه#میرداماد #آموزش_موسیقی #ویولن#تکنوازی #کنسرت
🎹 📍 🎹آرتین کیان📍 . . . اجرای موومان اول سونات پاتِتیک اثر بتهوون توسط استاد آرتین کیان . . . . . . . . . . . . . . . . . . #پیانو #موسیقی #رسیتال_پیانو #پیانو 🎹#ساز #زعفرانیه #آموزش_پیانو #نیاوران #گیتار ##ویلن #قیطریه #فلوت #الهیه #مدرس_پیانو #موزیسین #موزیک #تجریش #اقدسیه #فرمانیه #میرداماد #آموزش_موسیقی #ویولن #تکنوازی #کنسرت
🎹 📍 🎹آرتین کیان📍 .   .   .   اجرای موومان اول سونات پاتِتیک اثر بتهوون توسط استاد آرتین کیان . . . . . . . . . . . . . . . . . .  #پیانو #موسیقی#رسیتال_پیانو #پیانو🎹#ساز#زعفرانیه #آموزش_پیانو #نیاوران #گیتار##ویلن#قیطریه #فلوت#الهیه #مدرس_پیانو#موزیسین#موزیک #تجریش#اقدسیه #فرمانیه#میرداماد #آموزش_موسیقی #ویولن#تکنوازی #کنسرت
🎹 📍 🎹آرتین کیان📍 . . . اجرای موومان اول سونات پاتِتیک اثر بتهوون توسط استاد آرتین کیان . . . . . . . . . . . . . . . . . . #پیانو #موسیقی #رسیتال_پیانو #پیانو 🎹#ساز #زعفرانیه #آموزش_پیانو #نیاوران #گیتار ##ویلن #قیطریه #فلوت #الهیه #مدرس_پیانو #موزیسین #موزیک #تجریش #اقدسیه #فرمانیه #میرداماد #آموزش_موسیقی #ویولن #تکنوازی #کنسرت
🎹  📍استاد آرتین کیان📍 🎹پیانیست و مدرس پیانو 🎹آهنگساز و تنظیم کننده 🎹دانش آموخته رشته تخصصی پیانوی کلاسیک و جَز در کشور اوکراین 🎹بیش از ۲۰ سال سابقه و تجربه در زمینه آموزش پیانو در داخل و خارج از کشور 🎹اجرا در برنامه های پخش زنده صدا و سیما با آهنگسازی، تنظیم و صدای آرتین کیان ( اولین حضور ایشان در صدا و سیما همکاری با گروه سرود جهت تمرین و ضبط در رادیو است ، که مربوط به سال ۱۳۶۷ می باشد ) 🎹استاد پیانو دانشگاه فرهنگ و هنر از سال ۱۳۹۲ . . . . . . . . . . . . . . . . .   #پیانو #موسیقی#رسیتال_پیانو #پیانو🎹#ساز#زعفرانیه #آموزش_پیانو #نیاوران #مدلینگ#پیانو_نوازی#سعادت_آباد#قیطریه #ونک#الهیه #موسیقی_کلاسیک#موزیسین#موزیک #تجریش#اقدسیه #فرمانیه#میرداماد #آموزش_موسیقی #ولنجک#تکنوازی #نوازندگی#کنسرت
🎹 📍استاد آرتین کیان📍 🎹پیانیست و مدرس پیانو 🎹آهنگساز و تنظیم کننده 🎹دانش آموخته رشته تخصصی پیانوی کلاسیک و جَز در کشور اوکراین 🎹بیش از ۲۰ سال سابقه و تجربه در زمینه آموزش پیانو در داخل و خارج از کشور 🎹اجرا در برنامه های پخش زنده صدا و سیما با آهنگسازی، تنظیم و صدای آرتین کیان ( اولین حضور ایشان در صدا و سیما همکاری با گروه سرود جهت تمرین و ضبط در رادیو است ، که مربوط به سال ۱۳۶۷ می باشد ) 🎹استاد پیانو دانشگاه فرهنگ و هنر از سال ۱۳۹۲ . . . . . . . . . . . . . . . . . #پیانو #موسیقی #رسیتال_پیانو #پیانو 🎹#ساز #زعفرانیه #آموزش_پیانو #نیاوران #مدلینگ #پیانو_نوازی #سعادت_آباد #قیطریه #ونک #الهیه #موسیقی_کلاسیک #موزیسین #موزیک #تجریش #اقدسیه #فرمانیه #میرداماد #آموزش_موسیقی #ولنجک #تکنوازی #نوازندگی #کنسرت
نوار قلب یک موزیسین 😀😀 نظر شما چیه!؟ #موسیقی #زندگی #حس_خوب #آموزش_پیانو ، #نت_موسیقی #نت_خوانی
نوار قلب یک موزیسین 😀😀 نظر شما چیه!؟ #موسیقی #زندگی #حس_خوب #آموزش_پیانو ، #نت_موسیقی #نت_خوانی
کیان کریمی عزیزمان ؛هنر جوی آقای #رضا_نورعلی قطعه ی #آذری #کوچالار را برای شما اجرا کرده است #آموزشگاه_موسیقی_توکا #آموزشگاه_موسیقی_جنت_آباد #پیانو #آموزش_پیانو
کیان کریمی عزیزمان ؛هنر جوی آقای #رضا_نورعلی قطعه ی #آذری #کوچالار را برای شما اجرا کرده است #آموزشگاه_موسیقی_توکا #آموزشگاه_موسیقی_جنت_آباد #پیانو #آموزش_پیانو
. اجرای هنرجوی خوب و با استعداد آتنا طهماسب پور آموزشگاه موسیقی صدای مهرورزان #پیانو#آموزش_پیانو#آموزش_پیانو_کودکان #پیانو_نوازی #پیانو_ایرانی #پیانو_کلاسیک #علی_افشارآموزشگاه_موسیقی_صدای_مهرورزان
. اجرای هنرجوی خوب و با استعداد آتنا طهماسب پور آموزشگاه موسیقی صدای مهرورزان #پیانو #آموزش_پیانو #آموزش_پیانو_کودکان #پیانو_نوازی #پیانو_ایرانی #پیانو_کلاسیک #علی_افشارآموزشگاه_موسیقی_صدای_مهرورزان
جشنواره فيلم كوتاه تهران - همايون ارشادى عزيز ، هنرمند و دوست داشتنى
جشنواره فيلم كوتاه تهران - همايون ارشادى عزيز ، هنرمند و دوست داشتنى
من فقط عاشق اینم، حرف قلبتو بدونم الکی بگم جدا شیم، تو بگی که نمیتونم من فقط عاشق اینم، بگی از همه بیزاری دو سه روز پیدام نشه تا، ببینم چه حالی داری - -- موسسه موسیقی مهر آهنگ کیان برگزار کننده دوره های آکادمیک نوازندگی پیانو کلاسیک ، پاپ و ایرانی. تلفن دفتر موسسه ۰۲۱-۲۲۳۹۸۷۶۰ .-. تهران-خیابان شریعتی-بالاتر از مترو قیطریه - -- #پیانو #آموزش_پیانو #آموزشگاه_پیانو #آموزشگاه_موسیقی #آموزش_پیانو_پاپ #آموزش_موسیقی_کودک #آموزشگاه_ارف #آموزش_ارف #آموزش_سه_تار #موسیقی_کودک #آموزش_گیتارکلاسیک #آموزش_آهنگسازی
من فقط عاشق اینم، حرف قلبتو بدونم الکی بگم جدا شیم، تو بگی که نمیتونم من فقط عاشق اینم، بگی از همه بیزاری دو سه روز پیدام نشه تا، ببینم چه حالی داری - -- موسسه موسیقی مهر آهنگ کیان برگزار کننده دوره های آکادمیک نوازندگی پیانو کلاسیک ، پاپ و ایرانی. تلفن دفتر موسسه ۰۲۱-۲۲۳۹۸۷۶۰ .-. تهران-خیابان شریعتی-بالاتر از مترو قیطریه - -- #پیانو #آموزش_پیانو #آموزشگاه_پیانو #آموزشگاه_موسیقی #آموزش_پیانو_پاپ #آموزش_موسیقی_کودک #آموزشگاه_ارف #آموزش_ارف #آموزش_سه_تار #موسیقی_کودک #آموزش_گیتارکلاسیک #آموزش_آهنگسازی
. هدف نهایی همه موسیقی ها باید شکوه خداوند و طراوت روح و روان باشد. یوهان سباستیان باخ . . #آموزشگاه_موسیقی_شباهنگ #پیانو #آموزش_پیانو #پیانو_نوازی #کیبورد #ارگ #آموزش_کیبورد #آموزشگاه_موسیقی
. هدف نهایی همه موسیقی ها باید شکوه خداوند و طراوت روح و روان باشد. یوهان سباستیان باخ . . #آموزشگاه_موسیقی_شباهنگ #پیانو #آموزش_پیانو #پیانو_نوازی #کیبورد #ارگ #آموزش_کیبورد #آموزشگاه_موسیقی