پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره اصول در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های اصول

Instagram
رفتار نیکو با #اهل_سنت در طول تاریخ تلاش #استعمار بر این بوده است که بین #شیعه و #سنی #اختلاف و #درگیری ایجاد کند و آنها را به جان هم بیندازد تا #حکومت کند. این تلاش در زمان ما با #ظهور #وهابیت و گروه های #تکفیری همچون #طالبان، #القاعده، #داعش، #النصره و. . . به اوج خود رسیده است. بر همگان لازم است که با #حفظ #اصول #مذهب و #تبیین #منطقی پایه های مذهب خویش، #وحدت بین #مسلمین را که در واقع پای فشردن بر نقاط #مشترک است، حفظ نموده و رابطه ای #حسنه ای با هم داشته باشند. حضرت #عسکری علیه السلام به شیعیان سفارش فرموده است که: صلُّوا فِی عَشَائِرِهِمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ أَدُّوا حُقُوقَهُمْبین عشایر آنان [اهل سنت] #نماز بخوانید و در #تشییع #جنازة آنها شرکت کنید و بیماران آنان را #عیادت و #حقوق آنها را ادا کنید. هرچند ظاهر عبارات فوق عام به نظر می رسد و شامل همۀ همسایگان و مسلمانان می شود؛ ولی با توجه به روایات دیگر اهل بیت علیهم السلام با همین مضمون در مورد اهل سنت، مراد از جملات فوق، شرکت در مراسمهای اهل سنت می باشد. حضرت #صادق علیه السلام نیز شبیه همین سفارشات را فرموده است که: صَلُّوا فِی عشَائِرِهِمْ وَ اشهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ أَدُّوا حُقُوقَهُمْ...
رفتار نیکو با #اهل_سنت در طول تاریخ تلاش #استعمار بر این بوده است که بین #شیعه و #سنی #اختلاف و #درگیری ایجاد کند و آنها را به جان هم بیندازد تا #حکومت کند. این تلاش در زمان ما با #ظهور #وهابیت و گروه های #تکفیری همچون #طالبان ، #القاعده ، #داعش ، #النصره و. . . به اوج خود رسیده است. بر همگان لازم است که با #حفظ #اصول #مذهب و #تبیین #منطقی پایه های مذهب خویش، #وحدت بین #مسلمین را که در واقع پای فشردن بر نقاط #مشترک است، حفظ نموده و رابطه ای #حسنه ای با هم داشته باشند. حضرت #عسکری علیه السلام به شیعیان سفارش فرموده است که: صلُّوا فِی عَشَائِرِهِمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ أَدُّوا حُقُوقَهُمْبین عشایر آنان [اهل سنت] #نماز بخوانید و در #تشییع #جنازة آنها شرکت کنید و بیماران آنان را #عیادت و #حقوق آنها را ادا کنید. هرچند ظاهر عبارات فوق عام به نظر می رسد و شامل همۀ همسایگان و مسلمانان می شود؛ ولی با توجه به روایات دیگر اهل بیت علیهم السلام با همین مضمون در مورد اهل سنت، مراد از جملات فوق، شرکت در مراسمهای اهل سنت می باشد. حضرت #صادق علیه السلام نیز شبیه همین سفارشات را فرموده است که: صَلُّوا فِی عشَائِرِهِمْ وَ اشهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ أَدُّوا حُقُوقَهُمْ...
رفتار نیکو با #اهل_سنت در طول تاریخ تلاش #استعمار بر این بوده است که بین #شیعه و #سنی #اختلاف و #درگیری ایجاد کند و آنها را به جان هم بیندازد تا #حکومت کند. این تلاش در زمان ما با #ظهور #وهابیت و گروه های #تکفیری همچون #طالبان، #القاعده، #داعش، #النصره و. . . به اوج خود رسیده است. بر همگان لازم است که با #حفظ #اصول #مذهب و #تبیین #منطقی پایه های مذهب خویش، #وحدت بین #مسلمین را که در واقع پای فشردن بر نقاط #مشترک است، حفظ نموده و رابطه ای #حسنه ای با هم داشته باشند. حضرت #عسکری علیه السلام به شیعیان سفارش فرموده است که: صلُّوا فِی عَشَائِرِهِمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ أَدُّوا حُقُوقَهُمْبین عشایر آنان [اهل سنت] #نماز بخوانید و در #تشییع #جنازة آنها شرکت کنید و بیماران آنان را #عیادت و #حقوق آنها را ادا کنید. هرچند ظاهر عبارات فوق عام به نظر می رسد و شامل همۀ همسایگان و مسلمانان می شود؛ ولی با توجه به روایات دیگر اهل بیت علیهم السلام با همین مضمون در مورد اهل سنت، مراد از جملات فوق، شرکت در مراسمهای اهل سنت می باشد. حضرت #صادق علیه السلام نیز شبیه همین سفارشات را فرموده است که: صَلُّوا فِی عشَائِرِهِمْ وَ اشهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ أَدُّوا حُقُوقَهُمْ...
رفتار نیکو با #اهل_سنت در طول تاریخ تلاش #استعمار بر این بوده است که بین #شیعه و #سنی #اختلاف و #درگیری ایجاد کند و آنها را به جان هم بیندازد تا #حکومت کند. این تلاش در زمان ما با #ظهور #وهابیت و گروه های #تکفیری همچون #طالبان ، #القاعده ، #داعش ، #النصره و. . . به اوج خود رسیده است. بر همگان لازم است که با #حفظ #اصول #مذهب و #تبیین #منطقی پایه های مذهب خویش، #وحدت بین #مسلمین را که در واقع پای فشردن بر نقاط #مشترک است، حفظ نموده و رابطه ای #حسنه ای با هم داشته باشند. حضرت #عسکری علیه السلام به شیعیان سفارش فرموده است که: صلُّوا فِی عَشَائِرِهِمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ أَدُّوا حُقُوقَهُمْبین عشایر آنان [اهل سنت] #نماز بخوانید و در #تشییع #جنازة آنها شرکت کنید و بیماران آنان را #عیادت و #حقوق آنها را ادا کنید. هرچند ظاهر عبارات فوق عام به نظر می رسد و شامل همۀ همسایگان و مسلمانان می شود؛ ولی با توجه به روایات دیگر اهل بیت علیهم السلام با همین مضمون در مورد اهل سنت، مراد از جملات فوق، شرکت در مراسمهای اهل سنت می باشد. حضرت #صادق علیه السلام نیز شبیه همین سفارشات را فرموده است که: صَلُّوا فِی عشَائِرِهِمْ وَ اشهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ أَدُّوا حُقُوقَهُمْ...
شهید ایت الله #مطهری؛ علامه طباطبایی این مرد بسیا بسیار بزرگ و ارزنده، مردی است که صد سال دیگر باید بنشینند و اثار این مرد را تجزیه و تحلیل بکنند و به ارزش این مرد پی ببرند. این مرد واقعا یکی از خدمت گزاران بسیا بسیار بزرگ #اسلام است.در تهذیب نفس، در تقوا مقامات #بسیار عالی را طی کرده است.من سالیان دراز از محضر این مرد بزرگ بهرمند بوده ام و الان هم هستم.این کتاب #تفسیر_المیزان ایشان،از یک جنبه های خاصی من می توانم ادعا کنم بهترین تفسیری است که میان #شیعه و #سنی از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است. #سال_روز_ارتحال#علامه_طباطبایی #فلسفه#علم #فقه#اصول#فیلسوف#حوزه#عکس#تصویر#نوشته#زیبا#قشنگ#قدیمی
شهید ایت الله #مطهری ؛ علامه طباطبایی این مرد بسیا بسیار بزرگ و ارزنده، مردی است که صد سال دیگر باید بنشینند و اثار این مرد را تجزیه و تحلیل بکنند و به ارزش این مرد پی ببرند. این مرد واقعا یکی از خدمت گزاران بسیا بسیار بزرگ #اسلام است.در تهذیب نفس، در تقوا مقامات #بسیار عالی را طی کرده است.من سالیان دراز از محضر این مرد بزرگ بهرمند بوده ام و الان هم هستم.این کتاب #تفسیر_المیزان ایشان،از یک جنبه های خاصی من می توانم ادعا کنم بهترین تفسیری است که میان #شیعه و #سنی از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است. #سال_روز_ارتحال #علامه_طباطبایی #فلسفه #علم #فقه #اصول #فیلسوف #حوزه #عکس #تصویر #نوشته #زیبا #قشنگ #قدیمی
برای ترجمه کردن ،فرد مترجم باید ابتدا با زبانی که می خواهد آن را ترجمه کند آشنایی داشته باشد یعنی مثلا اگر زبان مورد نظر انگلیسی است باید حتما زبان انگلیسی خود را قوی کند ،دوم باید حتما به دستورو قواعد فارسی آشنایی داشته باشد تا جمله ها را درست جمله بندی کند .بعد از آن انتخاب مطلب مورد نظر برای ترجمه است ؛لازم به ذکر است که بهتر است در دو یا چند مورد رشته ی خاص که با آن ها آشنایی دارد و یا رشته ی دانشگاهی او بوده یا به آن رشته ها علاقه دارد را انتخاب کند و سعی کند بیشتر در همان زمینه ها کتاب و مجله بخواند تا بیشتر با اصطلاحات و واژگان تخصصی آن رشته آشنا شود . ./ #ترجمه#اصول _اولیه_ترجمه#راهنمای_افراد_مبتدی
برای ترجمه کردن ،فرد مترجم باید ابتدا با زبانی که می خواهد آن را ترجمه کند آشنایی داشته باشد یعنی مثلا اگر زبان مورد نظر انگلیسی است باید حتما زبان انگلیسی خود را قوی کند ،دوم باید حتما به دستورو قواعد فارسی آشنایی داشته باشد تا جمله ها را درست جمله بندی کند .بعد از آن انتخاب مطلب مورد نظر برای ترجمه است ؛لازم به ذکر است که بهتر است در دو یا چند مورد رشته ی خاص که با آن ها آشنایی دارد و یا رشته ی دانشگاهی او بوده یا به آن رشته ها علاقه دارد را انتخاب کند و سعی کند بیشتر در همان زمینه ها کتاب و مجله بخواند تا بیشتر با اصطلاحات و واژگان تخصصی آن رشته آشنا شود . ./ #ترجمه #اصول _اولیه_ترجمه#راهنمای_افراد_مبتدی
برای ترجمه کردن ،فرد مترجم باید ابتدا با زبانی که می خواهد آن را ترجمه کند آشنایی داشته باشد یعنی مثلا اگر زبان مورد نظر انگلیسی است باید حتما زبان انگلیسی خود را قوی کند ،دوم باید حتما به دستورو قواعد فارسی آشنایی داشته باشد تا جمله ها را درست جمله بندی کند .بعد از آن انتخاب مطلب مورد نظر برای ترجمه است ؛لازم به ذکر است که بهتر است در دو یا چند مورد رشته ی خاص که با آن ها آشنایی دارد و یا رشته ی دانشگاهی او بوده یا به آن رشته ها علاقه دارد را انتخاب کند و سعی کند بیشتر در همان زمینه ها کتاب و مجله بخواند تا بیشتر با اصطلاحات و واژگان تخصصی آن رشته آشنا شود . ./ #ترجمه#اصول _اولیه_ترجمه#راهنمای_افراد_مبتدی
برای ترجمه کردن ،فرد مترجم باید ابتدا با زبانی که می خواهد آن را ترجمه کند آشنایی داشته باشد یعنی مثلا اگر زبان مورد نظر انگلیسی است باید حتما زبان انگلیسی خود را قوی کند ،دوم باید حتما به دستورو قواعد فارسی آشنایی داشته باشد تا جمله ها را درست جمله بندی کند .بعد از آن انتخاب مطلب مورد نظر برای ترجمه است ؛لازم به ذکر است که بهتر است در دو یا چند مورد رشته ی خاص که با آن ها آشنایی دارد و یا رشته ی دانشگاهی او بوده یا به آن رشته ها علاقه دارد را انتخاب کند و سعی کند بیشتر در همان زمینه ها کتاب و مجله بخواند تا بیشتر با اصطلاحات و واژگان تخصصی آن رشته آشنا شود . ./ #ترجمه #اصول _اولیه_ترجمه#راهنمای_افراد_مبتدی
یاراں دی #غلامی ساڈی #زندگی دا #اصول اے..👉 اک دوجے بنا ساڈی زندگی #فضول اے..،،🖓 #شریکاں دے کولوں اسی #پانی وی نئیں #منگدے..😏 #یاراں دے #ہتھوں سانوں #زہر وی #قبول اے..!!❤
یاراں دی #غلامی ساڈی #زندگی دا #اصول اے..👉 اک دوجے بنا ساڈی زندگی #فضول اے..،،🖓 #شریکاں دے کولوں اسی #پانی وی نئیں #منگدے ..😏 #یاراں دے #ہتھوں سانوں #زہر وی #قبول اے..!!❤
میزان نور مورد نیاز برای نگهداری بلدرچین شدت نور در امر پرورش و نگهداری بلدرچین از اهمیت زیادی برخوردار است. در زمان تولد جوجهها، شدت نور زیاد ( تا لوكس) لازم است و در هفته سوم به لوكس میرسد.هنگامي كه میزان نور كاملا كنترل ميشود، مي توان به پرندگان ساعت در روز روشنائي داد و بهتر اين است كه از سن يك روزگي يك ساعت در شبانه روز تاريكي در نظر بگيريد و آنها را به تاريكي احتمالي عادت بدهيد تا در صورت بوجود آمدن تاريكي در ارتباط با خاموشي برق اشكالي پيش نيايد. جالب است بدانید جهت دستيابي به حداكثر ميزان تخم بلدرچین، تا ساعت روشنائي مورد نياز است. #بلدرچین #بلوغ #پرورش #نور #برنامه #اصول #تخم #لوکس #شدت #شبانه #روز #کالیفرنیا #تاریکی #مزرعه_سلامت
میزان نور مورد نیاز برای نگهداری بلدرچین شدت نور در امر پرورش و نگهداری بلدرچین از اهمیت زیادی برخوردار است. در زمان تولد جوجهها، شدت نور زیاد ( تا لوكس) لازم است و در هفته سوم به لوكس میرسد.هنگامي كه میزان نور كاملا كنترل ميشود، مي توان به پرندگان ساعت در روز روشنائي داد و بهتر اين است كه از سن يك روزگي يك ساعت در شبانه روز تاريكي در نظر بگيريد و آنها را به تاريكي احتمالي عادت بدهيد تا در صورت بوجود آمدن تاريكي در ارتباط با خاموشي برق اشكالي پيش نيايد. جالب است بدانید جهت دستيابي به حداكثر ميزان تخم بلدرچین، تا ساعت روشنائي مورد نياز است. #بلدرچین #بلوغ #پرورش #نور #برنامه #اصول #تخم #لوکس #شدت #شبانه #روز #کالیفرنیا #تاریکی #مزرعه_سلامت
لما تتجوز بنت اصول شبعانه مش هتتكسف تقولها ممعيش فلوس ✋ لما تروحوا مكان مش هتبقي عاوزه تشتري كل حاجه تقابلها ومسروعه علي كل حاجه تشوفها كأنها عمرها ما شافتها هتلاقي عينها مليانه باقتناع ومش عاوزه فعلا حاجه لأنها حاسه انها عندها كل حاجه حتي لو معندهاش👌 لما تتجوز بنت اصول مش هتتمنظر بأي حاجه عشان تبين للناس اد ايه هي مهمه لان في الغالب دي محدثه نعمه ✋🤨 لما تتجوز واحده شبعانه هتلاقيها الناس بتحبها من غير سبب لأنها اتعودت تدي مش تاخد👌 هتلاقيها في عز أزماتك راجل في ظهرك مش بتضغطك لحد ما تخرج عن شعورك ✋ هتلاقيها بتسامح وبتنسي مهما كان قساوه الموقف هتلاقيها مهما كانت بنت ناس بتتعلم كل حاجه عشانك مش هتقولك انت جايبني ليك خدامه ✋زي ما بنشوف بالعكس هتلاقيها بتتعلم اي حاجه عشان بيتها يكمل سعاده وامان 👌 لما تتجوز بنت اصول شبعانه مش هتورطك في حوارات اكبر منك لمجرد أنها نفسها ترسم الدور علي اللي حواليها 🤨 هتلاقيها في عز خنقتها بتطبطب عليك مع انها محتاجه الطبطبه 😔 هتلاقيها مقدره اي حاجه بتعملهلها مهما كانت صغيره ✋ اتجوزو بنات #اصول عشان دول اللي هيبقوا سندكم بعد ما الزمن ياخد كل التفاصيل والصحه تروح والمال وميبقاش الا المعدن اللي لو صدي مش هتتحمله يوم لأنه هيكون اكل منك حته حته ع مرور الزمن ومع اول سقوط ليك هيسيبك ويدور علي حد جديد ✋👌
لما تتجوز بنت اصول شبعانه مش هتتكسف تقولها ممعيش فلوس ✋ لما تروحوا مكان مش هتبقي عاوزه تشتري كل حاجه تقابلها ومسروعه علي كل حاجه تشوفها كأنها عمرها ما شافتها هتلاقي عينها مليانه باقتناع ومش عاوزه فعلا حاجه لأنها حاسه انها عندها كل حاجه حتي لو معندهاش👌 لما تتجوز بنت اصول مش هتتمنظر بأي حاجه عشان تبين للناس اد ايه هي مهمه لان في الغالب دي محدثه نعمه ✋🤨 لما تتجوز واحده شبعانه هتلاقيها الناس بتحبها من غير سبب لأنها اتعودت تدي مش تاخد👌 هتلاقيها في عز أزماتك راجل في ظهرك مش بتضغطك لحد ما تخرج عن شعورك ✋ هتلاقيها بتسامح وبتنسي مهما كان قساوه الموقف هتلاقيها مهما كانت بنت ناس بتتعلم كل حاجه عشانك مش هتقولك انت جايبني ليك خدامه ✋زي ما بنشوف بالعكس هتلاقيها بتتعلم اي حاجه عشان بيتها يكمل سعاده وامان 👌 لما تتجوز بنت اصول شبعانه مش هتورطك في حوارات اكبر منك لمجرد أنها نفسها ترسم الدور علي اللي حواليها 🤨 هتلاقيها في عز خنقتها بتطبطب عليك مع انها محتاجه الطبطبه 😔 هتلاقيها مقدره اي حاجه بتعملهلها مهما كانت صغيره ✋ اتجوزو بنات #اصول عشان دول اللي هيبقوا سندكم بعد ما الزمن ياخد كل التفاصيل والصحه تروح والمال وميبقاش الا المعدن اللي لو صدي مش هتتحمله يوم لأنه هيكون اكل منك حته حته ع مرور الزمن ومع اول سقوط ليك هيسيبك ويدور علي حد جديد ✋👌
لما تتجوز بنت اصول شبعانه مش هتتكسف تقولها ممعيش فلوس ✋ لما تروحوا مكان مش هتبقي عاوزه تشتري كل حاجه تقابلها ومسروعه علي كل حاجه تشوفها كأنها عمرها ما شافتها هتلاقي عينها مليانه باقتناع ومش عاوزه فعلا حاجه لأنها حاسه انها عندها كل حاجه حتي لو معندهاش👌 لما تتجوز بنت اصول مش هتتمنظر بأي حاجه عشان تبين للناس اد ايه هي مهمه لان في الغالب دي محدثه نعمه ✋🤨 لما تتجوز واحده شبعانه هتلاقيها الناس بتحبها من غير سبب لأنها اتعودت تدي مش تاخد👌 هتلاقيها في عز أزماتك راجل في ظهرك مش بتضغطك لحد ما تخرج عن شعورك ✋ هتلاقيها بتسامح وبتنسي مهما كان قساوه الموقف هتلاقيها مهما كانت بنت ناس بتتعلم كل حاجه عشانك مش هتقولك انت جايبني ليك خدامه ✋زي ما بنشوف بالعكس هتلاقيها بتتعلم اي حاجه عشان بيتها يكمل سعاده وامان 👌 لما تتجوز بنت اصول شبعانه مش هتورطك في حوارات اكبر منك لمجرد أنها نفسها ترسم الدور علي اللي حواليها 🤨 هتلاقيها في عز خنقتها بتطبطب عليك مع انها محتاجه الطبطبه 😔 هتلاقيها مقدره اي حاجه بتعملهلها مهما كانت صغيره ✋ اتجوزو بنات #اصول عشان دول اللي هيبقوا سندكم بعد ما الزمن ياخد كل التفاصيل والصحه تروح والمال وميبقاش الا المعدن اللي لو صدي مش هتتحمله يوم لأنه هيكون اكل منك حته حته ع مرور الزمن ومع اول سقوط ليك هيسيبك ويدور علي حد جديد ✋👌
لما تتجوز بنت اصول شبعانه مش هتتكسف تقولها ممعيش فلوس ✋ لما تروحوا مكان مش هتبقي عاوزه تشتري كل حاجه تقابلها ومسروعه علي كل حاجه تشوفها كأنها عمرها ما شافتها هتلاقي عينها مليانه باقتناع ومش عاوزه فعلا حاجه لأنها حاسه انها عندها كل حاجه حتي لو معندهاش👌 لما تتجوز بنت اصول مش هتتمنظر بأي حاجه عشان تبين للناس اد ايه هي مهمه لان في الغالب دي محدثه نعمه ✋🤨 لما تتجوز واحده شبعانه هتلاقيها الناس بتحبها من غير سبب لأنها اتعودت تدي مش تاخد👌 هتلاقيها في عز أزماتك راجل في ظهرك مش بتضغطك لحد ما تخرج عن شعورك ✋ هتلاقيها بتسامح وبتنسي مهما كان قساوه الموقف هتلاقيها مهما كانت بنت ناس بتتعلم كل حاجه عشانك مش هتقولك انت جايبني ليك خدامه ✋زي ما بنشوف بالعكس هتلاقيها بتتعلم اي حاجه عشان بيتها يكمل سعاده وامان 👌 لما تتجوز بنت اصول شبعانه مش هتورطك في حوارات اكبر منك لمجرد أنها نفسها ترسم الدور علي اللي حواليها 🤨 هتلاقيها في عز خنقتها بتطبطب عليك مع انها محتاجه الطبطبه 😔 هتلاقيها مقدره اي حاجه بتعملهلها مهما كانت صغيره ✋ اتجوزو بنات #اصول عشان دول اللي هيبقوا سندكم بعد ما الزمن ياخد كل التفاصيل والصحه تروح والمال وميبقاش الا المعدن اللي لو صدي مش هتتحمله يوم لأنه هيكون اكل منك حته حته ع مرور الزمن ومع اول سقوط ليك هيسيبك ويدور علي حد جديد ✋👌
جماهير إحدى الفريقين (بوكا جونيورز او ريفر بليت) الحساب برعاية حساب متع بطنك 🌟 معلومات 🌟 غرائب 🌟 عادات 🌟 = الأكل حساب متخصص في أي شيء يُؤكل على وجه الأرض🍽 . . #غرائب #غرائب_وعجائب #مدن #معلومة #معلومات #لايكات #لايك #لايك_مي #صور #صورة_اليوم #عجائب #عجايب #مكة #الرياض #دين #المدينة_المنورة #المغرب #اوروبا #سياحة #سكان #الطبيعة #السعودية #العالم #اصول #امطار #رياضة
جماهير إحدى الفريقين (بوكا جونيورز او ريفر بليت) الحساب برعاية حساب متع بطنك 🌟 معلومات 🌟 غرائب 🌟 عادات 🌟 = الأكل حساب متخصص في أي شيء يُؤكل على وجه الأرض🍽 . . #غرائب #غرائب_وعجائب #مدن #معلومة #معلومات #لايكات #لايك #لايك_مي #صور #صورة_اليوم #عجائب #عجايب #مكة #الرياض #دين #المدينة_المنورة #المغرب #اوروبا #سياحة #سكان #الطبيعة #السعودية #العالم #اصول #امطار #رياضة
#اصول_صرف_غذا ✍ بلافاصله بعد از خوردن غذا، کارهای سنگین انجام ندهید ✍ قبل از اینکه سیر شوید، از غذا خوردن دست بکشید ✍ بین صرف غذا و خواب حداقل سه ساعت فاصله داشته باشد #غذا#سیر#کارها#اصول#صرفنسیم سلامتی .
#اصول_صرف_غذا ✍ بلافاصله بعد از خوردن غذا، کارهای سنگین انجام ندهید ✍ قبل از اینکه سیر شوید، از غذا خوردن دست بکشید ✍ بین صرف غذا و خواب حداقل سه ساعت فاصله داشته باشد #غذا #سیر #کارها #اصول #صرفنسیم سلامتی .
شرح اکستنشن مژه#اصول اکستنشن#با بهترین متد#روز دنیافاطمه اهوازی
شرح اکستنشن مژه#اصول اکستنشن#با بهترین متد#روز دنیافاطمه اهوازی
🔰اعداد طلایی سلامت🔰 ⃣ ساعت تلویزیون ⃣ ساعت ورزش ⃣ لیتر آب ⃣ فنجان چای سبز ⃣ استراحت کوتاه فکری ⃣ وعده غذای کوچک ⃣ صبح بیدار شدن ⃣ دقیقه خنده ⃣ ساعت خواب مفید ⃣ شب، پایان روز و آغاز خواب شب 🔟 نیایش و شکرگزاری ✅اخذ برنامه تمرین و تغذیه دایرکت با ما #فیت باشید💪 #بدنسازی_آقایان #بدنسازی_بانوان #فیت #فیتنس#تناسب #پرورش_اندام #زیبایی #موفقیت #تمرین #تغذیه #اصول #استراتژی #رژیم
🔰اعداد طلایی سلامت🔰 ⃣ ساعت تلویزیون ⃣ ساعت ورزش ⃣ لیتر آب ⃣ فنجان چای سبز ⃣ استراحت کوتاه فکری ⃣ وعده غذای کوچک ⃣ صبح بیدار شدن ⃣ دقیقه خنده ⃣ ساعت خواب مفید ⃣ شب، پایان روز و آغاز خواب شب 🔟 نیایش و شکرگزاری ✅اخذ برنامه تمرین و تغذیه دایرکت با ما #فیت باشید💪 #بدنسازی_آقایان #بدنسازی_بانوان #فیت #فیتنس #تناسب #پرورش_اندام #زیبایی #موفقیت #تمرین #تغذیه #اصول #استراتژی #رژیم
هوالعلیم #اصول حفظ سلامتی مبانی پزشکی حکمی ایران مزاج مکانها اقالیم سبعه: حكما هر نیمكره را به هفت اقلیم تقسیم بندی می كردند و اقالیم سبعه می نامیدند (با تقسیم بندی حدود درجه). اقلیم اول در اطراف استواست كه حرارت و رطوبت در حداكثر خود است. هرچه از اقلیم اول دور می شویم از حرارت كاسته می شود. اقلیم بین اقالیم گرم و سرد قرار دارد و معتدل می باشد و اعتدال برای توسعه و رشد قوای ذهنی و روانی ضروری می باشد. نوابغ و حکمای بزرگ معمولاً در اقلیم چهار پرورش یافته اند و می یابند و اقلیم هفت که همان قطب است سرد و خشک است... ://./
هوالعلیم #اصول حفظ سلامتی مبانی پزشکی حکمی ایران مزاج مکانها اقالیم سبعه: حكما هر نیمكره را به هفت اقلیم تقسیم بندی می كردند و اقالیم سبعه می نامیدند (با تقسیم بندی حدود درجه). اقلیم اول در اطراف استواست كه حرارت و رطوبت در حداكثر خود است. هرچه از اقلیم اول دور می شویم از حرارت كاسته می شود. اقلیم بین اقالیم گرم و سرد قرار دارد و معتدل می باشد و اعتدال برای توسعه و رشد قوای ذهنی و روانی ضروری می باشد. نوابغ و حکمای بزرگ معمولاً در اقلیم چهار پرورش یافته اند و می یابند و اقلیم هفت که همان قطب است سرد و خشک است... ://./
✔🌠🌟وقتی شروع به شرطبندی میکنیم،خواسته مان از بردن و سود دو برابر شرطبندی قبلی مان میشود،این یعنی شکست... . #دابسمش#شعر#شرطبندی#اصول#محکم#دقیق#فوتبالی#سوت#تور#شاه_ماهی #گلر#کتونی#آسیا#میهن#تک#برتر#حمایت#برنامه#راهکار#دخترانه#پسرانه#زیبا
✔🌠🌟وقتی شروع به شرطبندی میکنیم،خواسته مان از بردن و سود دو برابر شرطبندی قبلی مان میشود،این یعنی شکست... . #دابسمش #شعر #شرطبندی #اصول #محکم #دقیق #فوتبالی #سوت #تور #شاه_ماهی #گلر #کتونی #آسیا #میهن #تک #برتر #حمایت #برنامه #راهکار #دخترانه #پسرانه #زیبا
لما تتجوز بنت اصول شبعانه مش هتتكسف تقولها ممعيش فلوس هتلاقي عينها مليانه باقتناع ومش عاوزه فعلا حاجه لأنها عندها كل حاجه لما تتجوز واحده شبعانه هتلاقيها الناس بتحبها من غير سبب لأنها اتعودت تدي مش تاخد هتلاقيها في عز أزماتك راجل في ظهرك مش بتضغطك هتلاقيها بتسامح وبتنسي مهما كان قساوه الموقف هتلاقيها مهما كانت بنت ناس بتتعلم كل حاجه عشانك هتلاقيها في عز خنقتها بتطبطب عليك مع انها محتاجه الطبطبه هتلاقيها مقدره اي حاجه بتعملهلها مهما كانت صغيره اتجوزو بنات #اصول عشان دول اللي هيبقوا سندكم بعد ما الزمن ياخد كل التفاصيل والصحه تروح والمال وميبقاش الا المعدن اللي لو صدي مش هتتحمله يوم لأنه هيكون اكل منك حته حته ع مرور الزمن ومع اول سقوط ليك هيسيبك ويدور علي حد جديد زي ما بنشوف ونسمع
لما تتجوز بنت اصول شبعانه مش هتتكسف تقولها ممعيش فلوس هتلاقي عينها مليانه باقتناع ومش عاوزه فعلا حاجه لأنها عندها كل حاجه لما تتجوز واحده شبعانه هتلاقيها الناس بتحبها من غير سبب لأنها اتعودت تدي مش تاخد هتلاقيها في عز أزماتك راجل في ظهرك مش بتضغطك هتلاقيها بتسامح وبتنسي مهما كان قساوه الموقف هتلاقيها مهما كانت بنت ناس بتتعلم كل حاجه عشانك هتلاقيها في عز خنقتها بتطبطب عليك مع انها محتاجه الطبطبه هتلاقيها مقدره اي حاجه بتعملهلها مهما كانت صغيره اتجوزو بنات #اصول عشان دول اللي هيبقوا سندكم بعد ما الزمن ياخد كل التفاصيل والصحه تروح والمال وميبقاش الا المعدن اللي لو صدي مش هتتحمله يوم لأنه هيكون اكل منك حته حته ع مرور الزمن ومع اول سقوط ليك هيسيبك ويدور علي حد جديد زي ما بنشوف ونسمع
لما تتجوز بنت اصول شبعانه مش هتتكسف تقولها ممعيش فلوس هتلاقي عينها مليانه باقتناع ومش عاوزه فعلا حاجه لأنها عندها كل حاجه لما تتجوز واحده شبعانه هتلاقيها الناس بتحبها من غير سبب لأنها اتعودت تدي مش تاخد هتلاقيها في عز أزماتك راجل في ظهرك مش بتضغطك هتلاقيها بتسامح وبتنسي مهما كان قساوه الموقف هتلاقيها مهما كانت بنت ناس بتتعلم كل حاجه عشانك هتلاقيها في عز خنقتها بتطبطب عليك مع انها محتاجه الطبطبه هتلاقيها مقدره اي حاجه بتعملهلها مهما كانت صغيره اتجوزو بنات #اصول عشان دول اللي هيبقوا سندكم بعد ما الزمن ياخد كل التفاصيل والصحه تروح والمال وميبقاش الا المعدن اللي لو صدي مش هتتحمله يوم لأنه هيكون اكل منك حته حته ع مرور الزمن ومع اول سقوط ليك هيسيبك ويدور علي حد جديد زي ما بنشوف ونسمع
لما تتجوز بنت اصول شبعانه مش هتتكسف تقولها ممعيش فلوس هتلاقي عينها مليانه باقتناع ومش عاوزه فعلا حاجه لأنها عندها كل حاجه لما تتجوز واحده شبعانه هتلاقيها الناس بتحبها من غير سبب لأنها اتعودت تدي مش تاخد هتلاقيها في عز أزماتك راجل في ظهرك مش بتضغطك هتلاقيها بتسامح وبتنسي مهما كان قساوه الموقف هتلاقيها مهما كانت بنت ناس بتتعلم كل حاجه عشانك هتلاقيها في عز خنقتها بتطبطب عليك مع انها محتاجه الطبطبه هتلاقيها مقدره اي حاجه بتعملهلها مهما كانت صغيره اتجوزو بنات #اصول عشان دول اللي هيبقوا سندكم بعد ما الزمن ياخد كل التفاصيل والصحه تروح والمال وميبقاش الا المعدن اللي لو صدي مش هتتحمله يوم لأنه هيكون اكل منك حته حته ع مرور الزمن ومع اول سقوط ليك هيسيبك ويدور علي حد جديد زي ما بنشوف ونسمع
به سایت رسمی حاج اقا #شهاب_مرادی سر بزنید و شرایط #ثبت_نام_دوره_هشتم _کلاس_مجردها رو دقیق بخونید و فرم ثبت نام رو پر کنید پر نکنید جوونیتون به باد رفته #ثبتنامکلاسمجردها۸ #یکشنبه#جوان#استاد#ازدواج#عشق#خواستگار#ادب#اداب#اصول#اخوند#دختر#پسر
به سایت رسمی حاج اقا #شهاب_مرادی سر بزنید و شرایط #ثبت_نام_دوره_هشتم _کلاس_مجردها رو دقیق بخونید و فرم ثبت نام رو پر کنید پر نکنید جوونیتون به باد رفته #ثبتنامکلاسمجردها ۸ #یکشنبه #جوان #استاد #ازدواج #عشق #خواستگار #ادب #اداب #اصول #اخوند #دختر #پسر
عناصر افقی در طراحی دکوراسیون آشپزخانه . حرکتهای افقی آشپزخانه همانند کابینت های زمینی و دیواری و چیدمان کاشی. اگر در طراحی به حرکت های افقی اهمیت بدهیم و تاکید بر کشیده تر شدن خطوط افقی بکنیم فضای داخل آشپزخانه را بزرگتر جلوه میدهیم. این شیوه طراحی برای فضاهای کم عرض بسیار موثر است. 🔹🔶🔹🔶🔹🔶🔹🔶🔹 عناصر عمودی در طراحی آشپزخانه . حرکت های عمودی کابینت ها، کاشی ها و ویترین ها. با تاکید بر ارتفاع عناصر عمودی، بلندتر و باریکتر نشان دادن آنها می توان از نظر دید، ارتفاع کم یک فضای کوتاه را جبران نمود. #اصول#طراحي#آشپزخانه#اصول_طراحي_آشپزخانه #معمار#معماري#طراحي#ديزاين#دكور#رنگ#ساخت#ساختمان#مبلمان#شهري#خانه   ، ،
عناصر افقی در طراحی دکوراسیون آشپزخانه . حرکتهای افقی آشپزخانه همانند کابینت های زمینی و دیواری و چیدمان کاشی. اگر در طراحی به حرکت های افقی اهمیت بدهیم و تاکید بر کشیده تر شدن خطوط افقی بکنیم فضای داخل آشپزخانه را بزرگتر جلوه میدهیم. این شیوه طراحی برای فضاهای کم عرض بسیار موثر است. 🔹🔶🔹🔶🔹🔶🔹🔶🔹 عناصر عمودی در طراحی آشپزخانه . حرکت های عمودی کابینت ها، کاشی ها و ویترین ها. با تاکید بر ارتفاع عناصر عمودی، بلندتر و باریکتر نشان دادن آنها می توان از نظر دید، ارتفاع کم یک فضای کوتاه را جبران نمود. #اصول #طراحي #آشپزخانه #اصول_طراحي_آشپزخانه #معمار #معماري #طراحي #ديزاين #دكور #رنگ #ساخت #ساختمان #مبلمان #شهري #خانه ، ،
😎#اصول پے چلتی ہے اپنی #ذندگی _____☝ 😏#جو وفادار نہیں وہ اپنا یار #نہیں _____💪✋
😎#اصول پے چلتی ہے اپنی #ذندگی _____☝ 😏#جو وفادار نہیں وہ اپنا یار #نہیں _____💪✋
لما تتجوز بنت اصول شبعانه مش هتتكسف تقولها ممعيش فلوس ✋ لما تروحوا مكان مش هتبقي عاوزه تشتري كل حاجه تقابلها ومسروعه علي كل حاجه تشوفها كأنها عمرها ما شافتها هتلاقي عينها مليانه باقتناع ومش عاوزه فعلا حاجه لأنها حاسه انها عندها كل حاجه حتي لو معندهاش👌 لما تتجوز بنت اصول مش هتتمنظر بأي حاجه عشان تبين للناس اد ايه هي مهمه لان في الغالب دي محدثه نعمه ✋🤨 لما تتجوز واحده شبعانه هتلاقيها الناس بتحبها من غير سبب لأنها اتعودت تدي مش تاخد👌 هتلاقيها في عز أزماتك راجل في ظهرك مش بتضغطك لحد ما تخرج عن شعورك ✋ هتلاقيها بتسامح وبتنسي مهما كان قساوه الموقف هتلاقيها مهما كانت بنت ناس بتتعلم كل حاجه عشانك مش هتقولك انت جايبني ليك خدامه ✋زي ما بنشوف بالعكس هتلاقيها بتتعلم اي حاجه عشان بيتها يكمل سعاده وامان 👌 لما تتجوز بنت اصول شبعانه مش هتورطك في حوارات اكبر منك لمجرد أنها نفسها ترسم الدور علي اللي حواليها 🤨 هتلاقيها في عز خنقتها بتطبطب عليك مع انها محتاجه الطبطبه 😔 هتلاقيها مقدره اي حاجه بتعملهلها مهما كانت صغيره ✋ اتجوزو بنات #اصول عشان دول اللي هيبقوا سندكم بعد ما الزمن ياخد كل التفاصيل والصحه تروح والمال وميبقاش الا المعدن اللي لو صدي مش هتتحمله يوم لأنه هيكون اكل منك حته حته ع مرور الزمن ومع اول سقوط ليك هيسيبك ويدور علي حد جديد 👌✌️
لما تتجوز بنت اصول شبعانه مش هتتكسف تقولها ممعيش فلوس ✋ لما تروحوا مكان مش هتبقي عاوزه تشتري كل حاجه تقابلها ومسروعه علي كل حاجه تشوفها كأنها عمرها ما شافتها هتلاقي عينها مليانه باقتناع ومش عاوزه فعلا حاجه لأنها حاسه انها عندها كل حاجه حتي لو معندهاش👌 لما تتجوز بنت اصول مش هتتمنظر بأي حاجه عشان تبين للناس اد ايه هي مهمه لان في الغالب دي محدثه نعمه ✋🤨 لما تتجوز واحده شبعانه هتلاقيها الناس بتحبها من غير سبب لأنها اتعودت تدي مش تاخد👌 هتلاقيها في عز أزماتك راجل في ظهرك مش بتضغطك لحد ما تخرج عن شعورك ✋ هتلاقيها بتسامح وبتنسي مهما كان قساوه الموقف هتلاقيها مهما كانت بنت ناس بتتعلم كل حاجه عشانك مش هتقولك انت جايبني ليك خدامه ✋زي ما بنشوف بالعكس هتلاقيها بتتعلم اي حاجه عشان بيتها يكمل سعاده وامان 👌 لما تتجوز بنت اصول شبعانه مش هتورطك في حوارات اكبر منك لمجرد أنها نفسها ترسم الدور علي اللي حواليها 🤨 هتلاقيها في عز خنقتها بتطبطب عليك مع انها محتاجه الطبطبه 😔 هتلاقيها مقدره اي حاجه بتعملهلها مهما كانت صغيره ✋ اتجوزو بنات #اصول عشان دول اللي هيبقوا سندكم بعد ما الزمن ياخد كل التفاصيل والصحه تروح والمال وميبقاش الا المعدن اللي لو صدي مش هتتحمله يوم لأنه هيكون اكل منك حته حته ع مرور الزمن ومع اول سقوط ليك هيسيبك ويدور علي حد جديد 👌✌️
#اصول چهارگانه زندگی ... ١-#صادق بودن هنگام فقر..٢-#ساده بودن هنگام ثروتمندی..٣-#مودب بودن هنگام قدرتمندی..٤-#سکوت هنگام عصبانیت..
#اصول چهارگانه زندگی ... ١-#صادق بودن هنگام فقر..٢-#ساده بودن هنگام ثروتمندی..٣-#مودب بودن هنگام قدرتمندی..٤-#سکوت هنگام عصبانیت..
🔘 حضور هر ۳ نفر اعضا در هیات . در صورت عدم حضور حتی یک نفر میتوانید جلسه را کنسل و مجدد وقت دیگری ترتیب داده شود . با درخواست کتبی به رئیس هیات ها . 🔘 در زمان ثبت اعتراض اولیه میتونید درخواست کنید که نماینده صنف / اتحادیه / سازمان حسابرسی / مجامع حرفه ای در جلسه هیات شما حضور داشته باشند . 🔘 در صورت حضور وکیل میبایست حق تمبر پرداخت کنید 🔴 در صورتیکه وکیل از جامعه مشاوران رسمی مالیاتی باشد نیازی به پرداخت حق تمبر ندارد. 🔘 در صورت حضور پرسنل میبایست رابطه کارمندی با ارائه لیست حقوق/بیمه/نامه که به تایید حوزه مالیاتی شما (به تایید ممیزتون) رسیده باشه اجازه حضور در هیات را دارد . 🔘 حتی با حضور شخص مودی در صورت عدم رعایت موارد فوق اجازه ورود وکیل/نماینده/کارمند داده نخواهد شد . ✔ با ما آسوده خاطر قدم بردارید . از صفر تا صد کنارتان هستیم . ۰۲۱۷۷۷۴۲۶۶۵ . . . . #حقوق#مالیات#مدل#فرآیند#نرم_افزار #سخت_افزار #اصول #مدیریت#حسابداری #موفقیت #شرکت #جدید #تاسیس #ثبت #برند #اعتراض #صادرات #مشاغل #کارآفرینی #مد #روز #بازار #گمرک #دارایی #واردات #پیمانکار #خدمات #بازرگان #حمایت #آموزش
🔘 حضور هر ۳ نفر اعضا در هیات . در صورت عدم حضور حتی یک نفر میتوانید جلسه را کنسل و مجدد وقت دیگری ترتیب داده شود . با درخواست کتبی به رئیس هیات ها . 🔘 در زمان ثبت اعتراض اولیه میتونید درخواست کنید که نماینده صنف / اتحادیه / سازمان حسابرسی / مجامع حرفه ای در جلسه هیات شما حضور داشته باشند . 🔘 در صورت حضور وکیل میبایست حق تمبر پرداخت کنید 🔴 در صورتیکه وکیل از جامعه مشاوران رسمی مالیاتی باشد نیازی به پرداخت حق تمبر ندارد. 🔘 در صورت حضور پرسنل میبایست رابطه کارمندی با ارائه لیست حقوق/بیمه/نامه که به تایید حوزه مالیاتی شما (به تایید ممیزتون) رسیده باشه اجازه حضور در هیات را دارد . 🔘 حتی با حضور شخص مودی در صورت عدم رعایت موارد فوق اجازه ورود وکیل/نماینده/کارمند داده نخواهد شد . ✔ با ما آسوده خاطر قدم بردارید . از صفر تا صد کنارتان هستیم . ۰۲۱۷۷۷۴۲۶۶۵ . . . . #حقوق #مالیات #مدل #فرآیند #نرم_افزار #سخت_افزار #اصول #مدیریت #حسابداری #موفقیت #شرکت #جدید #تاسیس #ثبت #برند #اعتراض #صادرات #مشاغل #کارآفرینی #مد #روز #بازار #گمرک #دارایی #واردات #پیمانکار #خدمات #بازرگان #حمایت #آموزش
🔘 حضور هر ۳ نفر اعضا در هیات . در صورت عدم حضور حتی یک نفر میتوانید جلسه را کنسل و مجدد وقت دیگری ترتیب داده شود . با درخواست کتبی به رئیس هیات ها . 🔘 در زمان ثبت اعتراض اولیه میتونید درخواست کنید که نماینده صنف / اتحادیه / سازمان حسابرسی / مجامع حرفه ای در جلسه هیات شما حضور داشته باشند . 🔘 در صورت حضور وکیل میبایست حق تمبر پرداخت کنید 🔴 در صورتیکه وکیل از جامعه مشاوران رسمی مالیاتی باشد نیازی به پرداخت حق تمبر ندارد. 🔘 در صورت حضور پرسنل میبایست رابطه کارمندی با ارائه لیست حقوق/بیمه/نامه که به تایید حوزه مالیاتی شما (به تایید ممیزتون) رسیده باشه اجازه حضور در هیات را دارد . 🔘 حتی با حضور شخص مودی در صورت عدم رعایت موارد فوق اجازه ورود وکیل/نماینده/کارمند داده نخواهد شد . ✔ با ما آسوده خاطر قدم بردارید . از صفر تا صد کنارتان هستیم . ۰۲۱۷۷۷۴۲۶۶۵ . . . . #حقوق#مالیات#مدل#فرآیند#نرم_افزار #سخت_افزار #اصول #مدیریت#حسابداری #موفقیت #شرکت #جدید #تاسیس #ثبت #برند #اعتراض #صادرات #مشاغل #کارآفرینی #مد #روز #بازار #گمرک #دارایی #واردات #پیمانکار #خدمات #بازرگان #حمایت #آموزش
🔘 حضور هر ۳ نفر اعضا در هیات . در صورت عدم حضور حتی یک نفر میتوانید جلسه را کنسل و مجدد وقت دیگری ترتیب داده شود . با درخواست کتبی به رئیس هیات ها . 🔘 در زمان ثبت اعتراض اولیه میتونید درخواست کنید که نماینده صنف / اتحادیه / سازمان حسابرسی / مجامع حرفه ای در جلسه هیات شما حضور داشته باشند . 🔘 در صورت حضور وکیل میبایست حق تمبر پرداخت کنید 🔴 در صورتیکه وکیل از جامعه مشاوران رسمی مالیاتی باشد نیازی به پرداخت حق تمبر ندارد. 🔘 در صورت حضور پرسنل میبایست رابطه کارمندی با ارائه لیست حقوق/بیمه/نامه که به تایید حوزه مالیاتی شما (به تایید ممیزتون) رسیده باشه اجازه حضور در هیات را دارد . 🔘 حتی با حضور شخص مودی در صورت عدم رعایت موارد فوق اجازه ورود وکیل/نماینده/کارمند داده نخواهد شد . ✔ با ما آسوده خاطر قدم بردارید . از صفر تا صد کنارتان هستیم . ۰۲۱۷۷۷۴۲۶۶۵ . . . . #حقوق #مالیات #مدل #فرآیند #نرم_افزار #سخت_افزار #اصول #مدیریت #حسابداری #موفقیت #شرکت #جدید #تاسیس #ثبت #برند #اعتراض #صادرات #مشاغل #کارآفرینی #مد #روز #بازار #گمرک #دارایی #واردات #پیمانکار #خدمات #بازرگان #حمایت #آموزش
#اصول طراحی آشپزخانه اکثرا موارد استفاده آشپزخانه در ایران فقط به امر پخت و پز منتهی می شود در صورتی که در کشورهای دنیا به غیر از پخت و پز، صرف غذا در این فضا صورت می گیرد. متناسب با اندازه ی آشپزخانه، اغلب خانواده ها صبحانه، نهار و حتی شام خود را نیز در آشپزخانه صرف می کنند و میز ناهارخوری اصولا برای پذیرایی از میهمانان می باشد. . درک غیر صحیح از طراحی اصولی آشپزخانه باعث اشتباهات فراوان گردیده است. به عنوان مثال صرف غذا در آشپزخانه نیازمند میز و صندلی می باشد که این امر باعث گردید تا در فضاهای کوچک، دیوار بین آشپزخانه و پذیرایی برداشته شود و یک میز و چند صندلی جای آن قرار بگیرد که این به اصطلاح در ایران به عنوان اپن شناخته شده است. . همین درک غیر صحیح باعث شده تا با وجود فرهنگ ایرانی پخت و سرو غذا، ساختن اپن برای آشپزخانه ها تبدیل به یک فاجعه طراحی و یک تقلید نادرست شود و شاهد آن باشیم که منظره ظروف آشپزخانه کنار ظرفشویی و در معرض دید مهمانان قرار گیرد و آن ضعف های موجود در کاشی ها و گاز و یخچال، تمام زیبایی در آن همه رابیتس کاری، گچ بری بازاری پسند را بپوشاند. پس بهتر است قبل از هرگونه فکر برای تبدیل آشپزخانه خود دلایل کاربری واقعی هر طرح و ایده را بدانیم. . در ادامه به معرفي عناصري كه براي طراحي آشپزخانه لازم و ضروري است خواهيم پرداخت #اصول#طراحي#آشپزخانه#اصول_طراحي_آشپزخانه #معمار#معماري#طراحي#ديزاين#دكور#رنگ#ساخت#ساختمان#مبلمان#شهري#خانه   ، ،
#اصول طراحی آشپزخانه اکثرا موارد استفاده آشپزخانه در ایران فقط به امر پخت و پز منتهی می شود در صورتی که در کشورهای دنیا به غیر از پخت و پز، صرف غذا در این فضا صورت می گیرد. متناسب با اندازه ی آشپزخانه، اغلب خانواده ها صبحانه، نهار و حتی شام خود را نیز در آشپزخانه صرف می کنند و میز ناهارخوری اصولا برای پذیرایی از میهمانان می باشد. . درک غیر صحیح از طراحی اصولی آشپزخانه باعث اشتباهات فراوان گردیده است. به عنوان مثال صرف غذا در آشپزخانه نیازمند میز و صندلی می باشد که این امر باعث گردید تا در فضاهای کوچک، دیوار بین آشپزخانه و پذیرایی برداشته شود و یک میز و چند صندلی جای آن قرار بگیرد که این به اصطلاح در ایران به عنوان اپن شناخته شده است. . همین درک غیر صحیح باعث شده تا با وجود فرهنگ ایرانی پخت و سرو غذا، ساختن اپن برای آشپزخانه ها تبدیل به یک فاجعه طراحی و یک تقلید نادرست شود و شاهد آن باشیم که منظره ظروف آشپزخانه کنار ظرفشویی و در معرض دید مهمانان قرار گیرد و آن ضعف های موجود در کاشی ها و گاز و یخچال، تمام زیبایی در آن همه رابیتس کاری، گچ بری بازاری پسند را بپوشاند. پس بهتر است قبل از هرگونه فکر برای تبدیل آشپزخانه خود دلایل کاربری واقعی هر طرح و ایده را بدانیم. . در ادامه به معرفي عناصري كه براي طراحي آشپزخانه لازم و ضروري است خواهيم پرداخت #اصول #طراحي #آشپزخانه #اصول_طراحي_آشپزخانه #معمار #معماري #طراحي #ديزاين #دكور #رنگ #ساخت #ساختمان #مبلمان #شهري #خانه ، ،
سلام. پس از دریافت برگه دعوت به کمیسیون باید در روز و ساعت مشخص شده به هیات های حل اختلاف مراجعه و با ارائه برگه فوق نوبت هیات مشخص میشود این هیات متشکل از ۳ نفر میباشد . نماینده سازمان امور مالیاتی نماینده اتاق بازرگانی/اتحادیه/.../انتخاب با شماست و یک نفر قاضی بازنشسته پس از حضور در هیات با ارائه اسناد و مدارک و مواد قانونی باید از موضوع مورد اعتراض دفاع کنید . عموما دیده شده که در جلسه شرکت میکنند و بصورت شفاهی و بدونه اشاره به مواد قانونی خواهان احقاق حق هستند که جا داره این موضوع مهم و همیشه به یاد داشته باشید که حتما حتما حتما باید خواسته کتبی باشه و اون کاری که میخواید انجام بشه رو تو اعتراضتون بیارید . حتی اگر حرفتون قانونی باشه ولی به صورت شفاهی ، هیچ نتیجه ای عایدتون نمیشه . ✔ در ارتباط باشید ۰۲۱۷۷۷۴۲۶۶۵ . . #حقوق#مالیات#مدل#فرآیند#نرم_افزار #سخت_افزار #اصول#مدیریت#حسابداری#موفقیت #شرکت #جدید #تاسیس #ثبت #برند #اعتراض #صادرات #مشاغل #کارآفرینی #مد #روز #حق_العمل #گمرک #دارایی #واردات #پیمانکار #خدمات #بازرگان #حمایت#جریمه
سلام. پس از دریافت برگه دعوت به کمیسیون باید در روز و ساعت مشخص شده به هیات های حل اختلاف مراجعه و با ارائه برگه فوق نوبت هیات مشخص میشود این هیات متشکل از ۳ نفر میباشد . نماینده سازمان امور مالیاتی نماینده اتاق بازرگانی/اتحادیه/.../انتخاب با شماست و یک نفر قاضی بازنشسته پس از حضور در هیات با ارائه اسناد و مدارک و مواد قانونی باید از موضوع مورد اعتراض دفاع کنید . عموما دیده شده که در جلسه شرکت میکنند و بصورت شفاهی و بدونه اشاره به مواد قانونی خواهان احقاق حق هستند که جا داره این موضوع مهم و همیشه به یاد داشته باشید که حتما حتما حتما باید خواسته کتبی باشه و اون کاری که میخواید انجام بشه رو تو اعتراضتون بیارید . حتی اگر حرفتون قانونی باشه ولی به صورت شفاهی ، هیچ نتیجه ای عایدتون نمیشه . ✔ در ارتباط باشید ۰۲۱۷۷۷۴۲۶۶۵ . . #حقوق #مالیات #مدل #فرآیند #نرم_افزار #سخت_افزار #اصول #مدیریت #حسابداری #موفقیت #شرکت #جدید #تاسیس #ثبت #برند #اعتراض #صادرات #مشاغل #کارآفرینی #مد #روز #حق_العمل #گمرک #دارایی #واردات #پیمانکار #خدمات #بازرگان #حمایت #جریمه
🔴🔵🔺🔷پایه اشکال پومین(مناسب برای بالای سال)👇 ✔يادگيري مفاهيم (اندازه - شكل - رنگ ) ✔تقويت مهارت عمل چشم و دست ✔پرورش قدرت تصوير سازي ذهني و فضايي ✔ درک مشابهت ها و تفاوت ها ✔ پرورش دقت و سرعت عمل ✔تقويت حواس و درك عملي حجم و اندازه ✔رشد مهارت هاي ذهني و حركتي ✔يادگيري واژه ها ( اشكال هندسي، رنگها) محتویات داخل بسته پایه اشکال: پايه ميله اي شكل عدد پايه با شكل هندسي عدد صفحه در ابعاد * سانتيمتر عدد مهره بـزرگ رنگي به قطر سانتيمترعدد مهره كوچك رنگي به قطر سانتيمترعدد ⛰روش بازی: پايه ها و ميله ها را در محل مناسب روي صفحه قرار دهد - اشكال كوچك را درون ميله ها قرار دهد - اشكال بزرگ را متناسب با شكل داخلي آنها و به تفكيك رنگ بر روي پايه ها قرار دهد - انجام فعاليت رديف و قرار دادن اشكال بزرگ (بر اساس شكل دروني آنها) بر روي مهره هاي كوچك (بر اساس شكل بيروني آنها - فعاليت رديف را بر اساس رنگ انجام دهد ب: كاربرد وسيله بدون استفاده از پايه ها و صفحه قطعات را بر اساس اندازه آنها (كوچك و بزرگ) جدا كند- قطعات را بر اساس شكل ( بدون توجه به رنگ و اندازه آنها) جدا كند - قطعات را بر اساس رنگ و بدون توجه به اندازه آنها جدا كند- قطعات را بر اساس شكل و رنگ (بدون توجه به اندازه) جدا كند - قطعات كوچك را (بر اساس شكل بيروني آنها ) درون قطعات بزرگتر( بر اساس شكل دروني آنها) قرار دهد - از قطعات كوچك و نخ به عنوان بازي نخ و مهره استفاده كند. #پایه_اشکال #پایه_اشکال_پومین #پومین #یادگیری #اشکال #پیش_دبستانی #آمادگی #اصفهان #سپاهانشهر #لاکچری #هدف #کودکان #کودکانه #مفهوم #اصول #تمرکز #فلسفه #زاینده_رود #زاینده_رود_من_کو #خوشبختی #حال_خوب #سلامتی #ورزش
🔴🔵🔺🔷پایه اشکال پومین(مناسب برای بالای سال)👇 ✔يادگيري مفاهيم (اندازه - شكل - رنگ ) ✔تقويت مهارت عمل چشم و دست ✔پرورش قدرت تصوير سازي ذهني و فضايي ✔ درک مشابهت ها و تفاوت ها ✔ پرورش دقت و سرعت عمل ✔تقويت حواس و درك عملي حجم و اندازه ✔رشد مهارت هاي ذهني و حركتي ✔يادگيري واژه ها ( اشكال هندسي، رنگها) محتویات داخل بسته پایه اشکال: پايه ميله اي شكل عدد پايه با شكل هندسي عدد صفحه در ابعاد * سانتيمتر عدد مهره بـزرگ رنگي به قطر سانتيمترعدد مهره كوچك رنگي به قطر سانتيمترعدد ⛰روش بازی: پايه ها و ميله ها را در محل مناسب روي صفحه قرار دهد - اشكال كوچك را درون ميله ها قرار دهد - اشكال بزرگ را متناسب با شكل داخلي آنها و به تفكيك رنگ بر روي پايه ها قرار دهد - انجام فعاليت رديف و قرار دادن اشكال بزرگ (بر اساس شكل دروني آنها) بر روي مهره هاي كوچك (بر اساس شكل بيروني آنها - فعاليت رديف را بر اساس رنگ انجام دهد ب: كاربرد وسيله بدون استفاده از پايه ها و صفحه قطعات را بر اساس اندازه آنها (كوچك و بزرگ) جدا كند- قطعات را بر اساس شكل ( بدون توجه به رنگ و اندازه آنها) جدا كند - قطعات را بر اساس رنگ و بدون توجه به اندازه آنها جدا كند- قطعات را بر اساس شكل و رنگ (بدون توجه به اندازه) جدا كند - قطعات كوچك را (بر اساس شكل بيروني آنها ) درون قطعات بزرگتر( بر اساس شكل دروني آنها) قرار دهد - از قطعات كوچك و نخ به عنوان بازي نخ و مهره استفاده كند. #پایه_اشکال #پایه_اشکال_پومین #پومین #یادگیری #اشکال #پیش_دبستانی #آمادگی #اصفهان #سپاهانشهر #لاکچری #هدف #کودکان #کودکانه #مفهوم #اصول #تمرکز #فلسفه #زاینده_رود #زاینده_رود_من_کو #خوشبختی #حال_خوب #سلامتی #ورزش
⚽ فردای فینال #پرسپولیس کاشیما به استودیو برنامه #تین_بال دعوت شدم تا بازی فینال را به همراه اتفاقات و حواشی آن کارشناسی کنم. . از باخت پرسپولیس نگفتم؛ بلکه از بازنده بودن همیشگی فوتبال ایران و بی فلسفگی آن گفتم. . فلسفه فوتبال شرق آسیا مبتنی بر نظم، شخصیت و تلاش است، همین عامل موجب میشود که همواره حرف اول فوتبال آسیا را آنها بزنند در حالیکه شاید یک پنجم استعدادها و ظرفیت های درونی ایران را هم ندارند. . از #حقوق_مدنی بانوان برای ورود به استادیوم ها و همینطور بی احترامی ساختاری به #هواداران از سوی #مدیریت کلان #فوتبال هم حرف زدیم. . اگر پرسپولیس را امروز در فینال دیدیم مهمترین عامل آن #ثبات و برنامه ریزی در راس مدیریت فنی این تیم بوده است؛ به همه ما ثابت خواهد شد اگر #اصول پیشرفت را بفهمیم، صبور باشیم و متخصصین #متعهد را به کار بگیریم، خواهیم دانست که این فینال های هر ده سال یکبار #شانسی هستند یا نه! . اینکه #برانکو دستش بسته بود یا باز؛ دردی را دوا نمیکرد، اصلی ترین تفاوت ما به عنوان نایب قهرمانی خسته و آنها به عنوان قهرمانی برازنده، فرهنگ بازی، نیمرخ روانی، شخصیت مدیریتی، فلسفه اصیل و البته مهارت مدیریت هیجانات بود. این موارد را حداقل باید در حدود بیست سال پیش کار میکردیم که جز حیف و میل وقت،دانش و انرژی هنری نداشته ایم. . پی نوشت: پخش برنامه را اطلاع رسانی خواهم کرد. .
⚽ فردای فینال #پرسپولیس کاشیما به استودیو برنامه #تین_بال دعوت شدم تا بازی فینال را به همراه اتفاقات و حواشی آن کارشناسی کنم. . از باخت پرسپولیس نگفتم؛ بلکه از بازنده بودن همیشگی فوتبال ایران و بی فلسفگی آن گفتم. . فلسفه فوتبال شرق آسیا مبتنی بر نظم، شخصیت و تلاش است، همین عامل موجب میشود که همواره حرف اول فوتبال آسیا را آنها بزنند در حالیکه شاید یک پنجم استعدادها و ظرفیت های درونی ایران را هم ندارند. . از #حقوق_مدنی بانوان برای ورود به استادیوم ها و همینطور بی احترامی ساختاری به #هواداران از سوی #مدیریت کلان #فوتبال هم حرف زدیم. . اگر پرسپولیس را امروز در فینال دیدیم مهمترین عامل آن #ثبات و برنامه ریزی در راس مدیریت فنی این تیم بوده است؛ به همه ما ثابت خواهد شد اگر #اصول پیشرفت را بفهمیم، صبور باشیم و متخصصین #متعهد را به کار بگیریم، خواهیم دانست که این فینال های هر ده سال یکبار #شانسی هستند یا نه! . اینکه #برانکو دستش بسته بود یا باز؛ دردی را دوا نمیکرد، اصلی ترین تفاوت ما به عنوان نایب قهرمانی خسته و آنها به عنوان قهرمانی برازنده، فرهنگ بازی، نیمرخ روانی، شخصیت مدیریتی، فلسفه اصیل و البته مهارت مدیریت هیجانات بود. این موارد را حداقل باید در حدود بیست سال پیش کار میکردیم که جز حیف و میل وقت،دانش و انرژی هنری نداشته ایم. . پی نوشت: پخش برنامه را اطلاع رسانی خواهم کرد. .
ولـو #التـقـديـر مـش سكـتهـم بـناقـص #قعـدتهـم.👌👊 #اصول 😋😋😋
ولـو #التـقـديـر مـش سكـتهـم بـناقـص #قعـدتهـم .👌👊 #اصول 😋😋😋