پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره افق جاویدان در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های افق جاویدان

Instagram
. دنیا به مثل چو کوزهٔ زرین است گه آب در او تلخ و گهی شیرین است تو غرّه مشو که عمر من چندین است کاین اسب عمل مدام زیر زین است ابوسعید ابوالخیر #دنیا #کوزهٔ #زرین #آب #تلخ #شیرین #غره #عمر #اسب #عمل #عارف #نور #ابوسعید_ابوالخیر #شاعر #عرفان #مولوی #خیام #حلاج #بایزید_بسطامی #صوفی #سهروردی #وحدت_وجود #شهود #آگاهی #مقام #مرتبه #عالم #افق_جاویدان #حکمت #حکمت_اشراق
. دنیا به مثل چو کوزهٔ زرین است گه آب در او تلخ و گهی شیرین است تو غرّه مشو که عمر من چندین است کاین اسب عمل مدام زیر زین است ابوسعید ابوالخیر #دنیا #کوزهٔ #زرین #آب #تلخ #شیرین #غره #عمر #اسب #عمل #عارف #نور #ابوسعید_ابوالخیر #شاعر #عرفان #مولوی #خیام #حلاج #بایزید_بسطامی #صوفی #سهروردی #وحدت_وجود #شهود #آگاهی #مقام #مرتبه #عالم #افق_جاویدان #حکمت #حکمت_اشراق
. پرسید چگونه ای؟ گفت: چگونه بُوَد حال قومی که در دریا باشند و کشتی بشکند و هر یک برتخته ای بمانند؟ گفتند: صعب باشد گفت: حال من هم چنین است . تذکرة الأولیاء #حال #قومی #دریا #کشتی #بشکند #تخته_ای #صعب #تذکرة_الأولیاء #دشوار #سخت #دنیا #مادیات #نور #عالم_کون_فساد #هورقلیا #بهشت #عالم_زر #ملکوت #عطار #عالم_مثال #نیشابور #افق_جاویدان #شمس #سهروردی #اویس_قرنی #عرفان #بایزید_بسطامی #رابعه_عدویه #تصوف
. پرسید چگونه ای؟ گفت: چگونه بُوَد حال قومی که در دریا باشند و کشتی بشکند و هر یک برتخته ای بمانند؟ گفتند: صعب باشد گفت: حال من هم چنین است . تذکرة الأولیاء #حال #قومی #دریا #کشتی #بشکند #تخته_ای #صعب #تذکرة_الأولیاء #دشوار #سخت #دنیا #مادیات #نور #عالم_کون_فساد #هورقلیا #بهشت #عالم_زر #ملکوت #عطار #عالم_مثال #نیشابور #افق_جاویدان #شمس #سهروردی #اویس_قرنی #عرفان #بایزید_بسطامی #رابعه_عدویه #تصوف
. تا با غم عشق تو مرا کار افتاد بیچاره دلم در غم بسیار افتاد . بسیار فتاده بود اندر غم عشق اما نه چنین زار که این بار افتاد . مولانا #غم #عشق #تو #مرا #کار #افتاد #بیچاره #دلم #غم #بسیار #فتاده #زار #مولانا #شمس #خورشید #مولوی #حضرت_مولانا #مکتوبات #عارف #مثنوی_معنوی #دیوان_شمس #نور #فیه_ما_فیه #سهروردی #صوفی #مجالس_سبعه #اشراق #افق_جاویدان #مولوی_رومی
. تا با غم عشق تو مرا کار افتاد بیچاره دلم در غم بسیار افتاد . بسیار فتاده بود اندر غم عشق اما نه چنین زار که این بار افتاد . مولانا #غم #عشق #تو #مرا #کار #افتاد #بیچاره #دلم #غم #بسیار #فتاده #زار #مولانا #شمس #خورشید #مولوی #حضرت_مولانا #مکتوبات #عارف #مثنوی_معنوی #دیوان_شمس #نور #فیه_ما_فیه #سهروردی #صوفی #مجالس_سبعه #اشراق #افق_جاویدان #مولوی_رومی
. رهایی از زمان یعنی رهایی از نیاز روانی به گذشته برای ساختن هویت خویش و نیاز روانی به آینده برای تحقق آرزوها . . اکهارت تله #رهایی #زمان #نیاز #روانی #گذشته #ساختن #هویت #خویش #آینده #تحقق #آرزوها #جهان #اکهارت_تله #اکهارت_تل #اکهارت_تلی #آرامش #زمین_نو #نور #قدرت_نیروی_حال #معلم_معنوی #شرق #نویسنده #مشاهده_گر #حضور #بودن #افق_جاویدان #سهروردی #اشراق
. رهایی از زمان یعنی رهایی از نیاز روانی به گذشته برای ساختن هویت خویش و نیاز روانی به آینده برای تحقق آرزوها . . اکهارت تله #رهایی #زمان #نیاز #روانی #گذشته #ساختن #هویت #خویش #آینده #تحقق #آرزوها #جهان #اکهارت_تله #اکهارت_تل #اکهارت_تلی #آرامش #زمین_نو #نور #قدرت_نیروی_حال #معلم_معنوی #شرق #نویسنده #مشاهده_گر #حضور #بودن #افق_جاویدان #سهروردی #اشراق
. هرچه بیشتر و بیشتر گوش بسپاری، بیشتر و بیشتر خواهی شنید، . هرچه بیشتر و بیشتر بشنوی، عمیق و عمیقتر خواهی فهمید. . بودا #بیشتر #گوش #بسپاری #شنید #بشنوی #عمیق #عمیقتر #فهمید #بودا #مراقبه #درون #برون #سکوت #آرامش #سکون #عشق #روشنی #سیذارتا #دین #فلسفه #نیروانا #سمساره #ژرف #بیداری #دارما #افق_جاویدان #سهروردی #نور #سانسکریت #خاموشی
. هرچه بیشتر و بیشتر گوش بسپاری، بیشتر و بیشتر خواهی شنید، . هرچه بیشتر و بیشتر بشنوی، عمیق و عمیقتر خواهی فهمید. . بودا #بیشتر #گوش #بسپاری #شنید #بشنوی #عمیق #عمیقتر #فهمید #بودا #مراقبه #درون #برون #سکوت #آرامش #سکون #عشق #روشنی #سیذارتا #دین #فلسفه #نیروانا #سمساره #ژرف #بیداری #دارما #افق_جاویدان #سهروردی #نور #سانسکریت #خاموشی
. جان بی جمال جانان میل جهان ندارد هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد حافظ #جان #بی_جمال #جانان #میل_جهان_ندارد #هر_کس #که_این_ندارد #حقا #که_آن_ندارد #با #هیچ_کس #نشانی #زان #دلستان #ندیدم #یا_من #خبر_ندارم #یا_او #نشان_ندارد #حافظ #حافظیه #آرامگاه #شیراز #غزلیات #غزل #شهر_گل_و_بلبل #شعر #نور #سهروردی #افق_جاویدان
. جان بی جمال جانان میل جهان ندارد هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد حافظ #جان #بی_جمال #جانان #میل_جهان_ندارد #هر_کس #که_این_ندارد #حقا #که_آن_ندارد #با #هیچ_کس #نشانی #زان #دلستان #ندیدم #یا_من #خبر_ندارم #یا_او #نشان_ندارد #حافظ #حافظیه #آرامگاه #شیراز #غزلیات #غزل #شهر_گل_و_بلبل #شعر #نور #سهروردی #افق_جاویدان
. دليل تمام استرس اضطراب و افسردگى هایمان اين است كه : وجود خودمان را ناديده می گيريم و براى راضی كردن ديگران زندگى می كنيم ... . بودا #دليل #تمام #استرس #اضطراب #افسردگى_هایمان #وجود #خودمان #راضی #ديگران #زندگى #بودا #آیین_بودا #بودایی #بودیسم #بوداگرایی #فلسفه #سیدارتا #هند #نیروانا #پرانا #نور #دین #سمساره #چرخه_تولد #افق_جاویدان #سهروردی #اشراق #حکمت_خسروانی #فهلویون
. دليل تمام استرس اضطراب و افسردگى هایمان اين است كه : وجود خودمان را ناديده می گيريم و براى راضی كردن ديگران زندگى می كنيم ... . بودا #دليل #تمام #استرس #اضطراب #افسردگى_هایمان #وجود #خودمان #راضی #ديگران #زندگى #بودا #آیین_بودا #بودایی #بودیسم #بوداگرایی #فلسفه #سیدارتا #هند #نیروانا #پرانا #نور #دین #سمساره #چرخه_تولد #افق_جاویدان #سهروردی #اشراق #حکمت_خسروانی #فهلویون
. خوشبختے در آن است كہ لحظہ ها را دريابيم، مطابق خواستہ هاے خود زندگے كنيم و بگذاريم فرديت هر انسان، پيش از آنکہ پژمرده شود، رشد كند و ببالد... آنتوان چخوف #خوشبختے #لحظہ_ها #دريابيم #مطابق #خواستہ_هاے #خود #زندگے #بگذاريم #فرديت #انسان #پيش #پژمرده #رشد #كند #ببالد #آنتوان_چخوف #روس #پزشک #نمایشنامه_نویس #داستان_کوتاه_نویس #سهروردی #افق_جاویدان #نور #نقل_قول #بزرگان #سخنان_بزرگان #آرامش
. خوشبختے در آن است كہ لحظہ ها را دريابيم، مطابق خواستہ هاے خود زندگے كنيم و بگذاريم فرديت هر انسان، پيش از آنکہ پژمرده شود، رشد كند و ببالد... آنتوان چخوف #خوشبختے #لحظہ_ها #دريابيم #مطابق #خواستہ_هاے #خود #زندگے #بگذاريم #فرديت #انسان #پيش #پژمرده #رشد #كند #ببالد #آنتوان_چخوف #روس #پزشک #نمایشنامه_نویس #داستان_کوتاه_نویس #سهروردی #افق_جاویدان #نور #نقل_قول #بزرگان #سخنان_بزرگان #آرامش
. در بدترین ماآنقدر خوبی هست و دربهترین ماآنقدر بدی هست که هیچ یک از ما را شایسته نیست که از دیگران عیب جویی کنیم... ویلیام شکسپیر #بدترین #آنقدر #خوبی #بهترین #بدی #هست #هیچ #شایسته #نیست #دیگران #عیب_جویی #ویلیام_شکسپیر #نویسنده #نمایش_نامه_نویس #تئاتر #بازیگر #شاعر #نور #رنسانس #انگلستان #رومئو_ژولیت #مهربانی #عشق #مهر #مهرورزی #اشراق #افق_جاویدان #سهروردی #جان #شرق
. در بدترین ماآنقدر خوبی هست و دربهترین ماآنقدر بدی هست که هیچ یک از ما را شایسته نیست که از دیگران عیب جویی کنیم... ویلیام شکسپیر #بدترین #آنقدر #خوبی #بهترین #بدی #هست #هیچ #شایسته #نیست #دیگران #عیب_جویی #ویلیام_شکسپیر #نویسنده #نمایش_نامه_نویس #تئاتر #بازیگر #شاعر #نور #رنسانس #انگلستان #رومئو_ژولیت #مهربانی #عشق #مهر #مهرورزی #اشراق #افق_جاویدان #سهروردی #جان #شرق
. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم سعدی #هوش #اول #دل #شمایل #تو #بدیدم #نثر #صبر #ماند #هوشم #جان #نور #حکایتی #دهانت #گوش #مردم #نصیحت #حکایت #گوشم #سعدی #شیخ_اجل #آرامگاه #شیراز #سعدیه #آرامگاه_سعدی #بوستان #گلستان #استاد_سخن #افق_جاویدان #سهروردی
. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم سعدی #هوش #اول #دل #شمایل #تو #بدیدم #نثر #صبر #ماند #هوشم #جان #نور #حکایتی #دهانت #گوش #مردم #نصیحت #حکایت #گوشم #سعدی #شیخ_اجل #آرامگاه #شیراز #سعدیه #آرامگاه_سعدی #بوستان #گلستان #استاد_سخن #افق_جاویدان #سهروردی
. ز اشتیاق تو جانم به لب رسید، کجایی؟ چه باشد ار رخ خوبت بدین شکسته نمایی؟ نگفتیم که: بیایم، چو جان تو به لب آید؟ ز هجر جان من اینک به لب رسید کجایی؟ عراقی #اشتیاق #تو #جانم #لب #کجایی #رخ #خوبت #شکسته #جان #هجر #عراقی #غزلیات #ادب #صوفی #عرفان #شاعر #فارسی #لمعات #نظم #نثر #وصل #نور #مثنوی #عشاق_نامه #عشق #وصال #غزل #افق_جاویدان #سهروردی #عارف
. ز اشتیاق تو جانم به لب رسید، کجایی؟ چه باشد ار رخ خوبت بدین شکسته نمایی؟ نگفتیم که: بیایم، چو جان تو به لب آید؟ ز هجر جان من اینک به لب رسید کجایی؟ عراقی #اشتیاق #تو #جانم #لب #کجایی #رخ #خوبت #شکسته #جان #هجر #عراقی #غزلیات #ادب #صوفی #عرفان #شاعر #فارسی #لمعات #نظم #نثر #وصل #نور #مثنوی #عشاق_نامه #عشق #وصال #غزل #افق_جاویدان #سهروردی #عارف
. انسان آمده است تا به خدا تبدیل شود، اما تا زمانی که دل آدمی از شوق زر و زیور میلرزد، خدا هرگز از دلهای آنان سر بر نخواهد آورد. منصور حلاج #انسان #خدا #زمانی #دل #آدمی #سنایی #شوق #زر #زیور #میلرزد #دلهای #نور #منصور_حلاج #صوفی #صوفی_گری #الحاد #تصوف #عرفان #حکمت #شاعر #نویسنده #عرفا #حکم #طریقت #حافظ #سنایی #مولوی #عطار #ابوسعید_ابوالخیر #افق_جاویدان #سهروردی
. انسان آمده است تا به خدا تبدیل شود، اما تا زمانی که دل آدمی از شوق زر و زیور میلرزد، خدا هرگز از دلهای آنان سر بر نخواهد آورد. منصور حلاج #انسان #خدا #زمانی #دل #آدمی #سنایی #شوق #زر #زیور #میلرزد #دلهای #نور #منصور_حلاج #صوفی #صوفی_گری #الحاد #تصوف #عرفان #حکمت #شاعر #نویسنده #عرفا #حکم #طریقت #حافظ #سنایی #مولوی #عطار #ابوسعید_ابوالخیر #افق_جاویدان #سهروردی
. هر کسی فکر میکند که میداند دیگران چگونه باید زندگی کنند ، اما هیچکس برای زندگی خود ایده ای ندارد پائولو کوئیلو #کسی #فکر #میداند #دیگران #چگونه #باید #زندگی #اما #هیچکس #خود #ایده #پائولو_کوئیلو #خودشناسی #هو #نویسنده #روانشناس #فرهنگی #برزیل #افق_جاویدان #سهروردی #نور #تاریخ #عرفان #عشق #خودیاری
. هر کسی فکر میکند که میداند دیگران چگونه باید زندگی کنند ، اما هیچکس برای زندگی خود ایده ای ندارد پائولو کوئیلو #کسی #فکر #میداند #دیگران #چگونه #باید #زندگی #اما #هیچکس #خود #ایده #پائولو_کوئیلو #خودشناسی #هو #نویسنده #روانشناس #فرهنگی #برزیل #افق_جاویدان #سهروردی #نور #تاریخ #عرفان #عشق #خودیاری
. گذشت عمر و ندیدم جمال روی تو روزی مرا چهای؟ و ندانم که با کس دگر آیی؟ کجا نشان تو جویم؟ که در جهانت نیابم چگونه روی تو بینم؟ که در زمانه نپایی عراقی #گذشت #عمر #جمال #روی #روزی #مرا #کس #ندانم #کجا #نشان #تو #جویم #جهانت #چگونه #زمانه #نپایی #عراقی #غزلیات #ادب #صوفی #سماع #عارفان #شاعران #فارسی #مولانا #نور #قونیه #افق_جاویدان #سهروردی #همدان
. گذشت عمر و ندیدم جمال روی تو روزی مرا چهای؟ و ندانم که با کس دگر آیی؟ کجا نشان تو جویم؟ که در جهانت نیابم چگونه روی تو بینم؟ که در زمانه نپایی عراقی #گذشت #عمر #جمال #روی #روزی #مرا #کس #ندانم #کجا #نشان #تو #جویم #جهانت #چگونه #زمانه #نپایی #عراقی #غزلیات #ادب #صوفی #سماع #عارفان #شاعران #فارسی #مولانا #نور #قونیه #افق_جاویدان #سهروردی #همدان
. من آن بازم که صیادان عالم همه وقتی به من محتاج باشند شکار من سیه چشم آهوانند که حکمت چون سرشک از دیده پاشند به پیش ما ازین الفاظ دورند به نزد ما ازین معنی تراشند سهروردی #بازم #صیادان #عالم #محتاج #شکار #دیده #سیه_چشم #آهوانند #چشم #حکمت #سرشک #الفاظ #دورند #معنی #تراشند #سهروردی #عقل_سرخ #باز #دئنا #پیر #نورانی #حکمت_اشراق #کوه_قاف #گوهر_شب_افروز #نور #درخت_طوبی #دوازده_کارگاه #چشمه_زندگانی #زره_داوودی #افق_جاویدان
. من آن بازم که صیادان عالم همه وقتی به من محتاج باشند شکار من سیه چشم آهوانند که حکمت چون سرشک از دیده پاشند به پیش ما ازین الفاظ دورند به نزد ما ازین معنی تراشند سهروردی #بازم #صیادان #عالم #محتاج #شکار #دیده #سیه_چشم #آهوانند #چشم #حکمت #سرشک #الفاظ #دورند #معنی #تراشند #سهروردی #عقل_سرخ #باز #دئنا #پیر #نورانی #حکمت_اشراق #کوه_قاف #گوهر_شب_افروز #نور #درخت_طوبی #دوازده_کارگاه #چشمه_زندگانی #زره_داوودی #افق_جاویدان
. سال ها پرسیدم از خود کیستم آتشم ، شوقم ، شرارم ، چیستم دیدمش امروز و دانستم کنون او به جز من ،من به جز او نیستم مولانا #سال #خود #کیستم #آتشم #شوقم #شرارم #چیستم #دیدمش #امروز #دانستم #عالم #کنون #او #من #نیستم #مولانا #مولوی #نی #مولوی_رومی #نور #مراد #خداوندگار #شمس #مرید #عشق #جلال_الدین_محمد_بلخی #مولانا_خداوندگار #افق_جاویدان #سهروردی
. سال ها پرسیدم از خود کیستم آتشم ، شوقم ، شرارم ، چیستم دیدمش امروز و دانستم کنون او به جز من ،من به جز او نیستم مولانا #سال #خود #کیستم #آتشم #شوقم #شرارم #چیستم #دیدمش #امروز #دانستم #عالم #کنون #او #من #نیستم #مولانا #مولوی #نی #مولوی_رومی #نور #مراد #خداوندگار #شمس #مرید #عشق #جلال_الدین_محمد_بلخی #مولانا_خداوندگار #افق_جاویدان #سهروردی
. عالم به مثال چون سراب است همه چون نیک نظر کنی به ماهیت کف یا همچو کفی به روی آب است همه بینی که جهان خواب و خیال است همه #عالم #مثال #چون #سراب #نیک #نظر #ماهیت #کف #همچو #کفی #آب #بینی #جهان #خواب #خیال #اخوان #ثالث #فر #چاووشی #زمستان #ارغنون #روح #سالک #توشه #ره #سفر #افق_جاویدان #سهروردی #عشق
. عالم به مثال چون سراب است همه چون نیک نظر کنی به ماهیت کف یا همچو کفی به روی آب است همه بینی که جهان خواب و خیال است همه #عالم #مثال #چون #سراب #نیک #نظر #ماهیت #کف #همچو #کفی #آب #بینی #جهان #خواب #خیال #اخوان #ثالث #فر #چاووشی #زمستان #ارغنون #روح #سالک #توشه #ره #سفر #افق_جاویدان #سهروردی #عشق
. هر که گوید اومنم،اومن نشد خوشه او لایق خرمن نشد من مشو از من بشو تا من شوی خوشه شو تا لایق خرمن شوی مولانا #او #منم #من #خوشه #لایق #خرمن #من_مشو #از #من_بشو #تا #من_شوی #خوشه_شو #لایق_خرمن_شوی #مولانا #مولوی #خودشناسی #شمس #خورشید #روانشناسی #خداشناسی #عشق #حق #ایزد #هو #خدا #افق_جاویدان #نور #سهروردی
. هر که گوید اومنم،اومن نشد خوشه او لایق خرمن نشد من مشو از من بشو تا من شوی خوشه شو تا لایق خرمن شوی مولانا #او #منم #من #خوشه #لایق #خرمن #من_مشو #از #من_بشو #تا #من_شوی #خوشه_شو #لایق_خرمن_شوی #مولانا #مولوی #خودشناسی #شمس #خورشید #روانشناسی #خداشناسی #عشق #حق #ایزد #هو #خدا #افق_جاویدان #نور #سهروردی
. الگوی چرخشی بدست آمده طی دوره ساله چرخش سياره زمین و زهره به دور خورشید... (صحت این مطلب تایید نمیشه ولی ممکن هست امضای هستی) #الگوی_چرخشی #الگو #چرخش #طی #سیاره #زمین #خورشید #هرمز #زحل #منظومه_شمسی #ستاره #تیر #ناهید #زهره #اجرام_آسمانی #زمین #بهرام #مریخ #مشتری #کیوان #نور #اورانوس #نپتون #افق_جاویدان #سهروردی #کائنات #امضای_هستی #مطلب #صحت
. الگوی چرخشی بدست آمده طی دوره ساله چرخش سياره زمین و زهره به دور خورشید... (صحت این مطلب تایید نمیشه ولی ممکن هست امضای هستی) #الگوی_چرخشی #الگو #چرخش #طی #سیاره #زمین #خورشید #هرمز #زحل #منظومه_شمسی #ستاره #تیر #ناهید #زهره #اجرام_آسمانی #زمین #بهرام #مریخ #مشتری #کیوان #نور #اورانوس #نپتون #افق_جاویدان #سهروردی #کائنات #امضای_هستی #مطلب #صحت