پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره امضا در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های امضا

Instagram
طراحی امضا، برای فامیل طلاور #امضا #امضا_شیک #امضا_هنری #امضا_بانکی
طراحی امضا، برای فامیل طلاور #امضا #امضا_شیک #امضا_هنری #امضا_بانکی
طراحی امضا برای فامیلی دهناشی #امضا #طراحی_امضا #امضا_شیک #امضا_هنری #امضا_بانکی
طراحی امضا برای فامیلی دهناشی #امضا #طراحی_امضا #امضا_شیک #امضا_هنری #امضا_بانکی
طراحی امضا برای فامیلی دهناشی #امضا #طراحی_امضا #امضا_شیک #امضا_هنری #امضا_بانکی
طراحی امضا برای فامیلی دهناشی #امضا #طراحی_امضا #امضا_شیک #امضا_هنری #امضا_بانکی
❣️ بعضی ﭼﻚﻫﺎ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ... ﺗﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ نقد ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺩﻭﻡ، ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻫﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﻢ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪ، ﻫﻴﭻ ﻓﺎﻳﺪﻩﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ... ﺑﺎﻧﻚ ﻓﻘﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺍ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ... ﺣﺎﻝ، ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﻔﺘﺪ، ﻣﺜﻞ ﭼﻚ دﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؛ ﻳﻚ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﻳﻚ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮﺵ ﺧﻮﺍﺳﺖ خدﺍﺳﺖ ... ﺗﺎ ﺍﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻫﻴﭻ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ... ❣ . #خدا #امضا #چک
❣️ بعضی ﭼﻚﻫﺎ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ... ﺗﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ نقد ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺩﻭﻡ، ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻫﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﻢ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪ، ﻫﻴﭻ ﻓﺎﻳﺪﻩﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ... ﺑﺎﻧﻚ ﻓﻘﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺍ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ... ﺣﺎﻝ، ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﻔﺘﺪ، ﻣﺜﻞ ﭼﻚ دﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؛ ﻳﻚ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﻳﻚ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮﺵ ﺧﻮﺍﺳﺖ خدﺍﺳﺖ ... ﺗﺎ ﺍﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻫﻴﭻ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ... ❣ . #خدا #امضا #چک
 طراح لوگو : انوشيروان ماني طراحي آرم وقف توشه ماندگار   #وقف#لوگو#آرم#نشانه#هويت#امضا#شركت#دولت#سازمان#سفارش#برند
طراح لوگو : انوشيروان ماني طراحي آرم وقف توشه ماندگار #وقف #لوگو #آرم #نشانه #هويت #امضا #شركت #دولت #سازمان #سفارش #برند
طراحی امضا برای اسم پریسا #امضا #طراحی_امضا #امضا_شیک#امضا_هنری
طراحی امضا برای اسم پریسا #امضا #طراحی_امضا #امضا_شیک #امضا_هنری
طراحی امضا برای اسم گلشن #امضا#طراحی_امضا#امضا_شیک
طراحی امضا برای اسم گلشن #امضا #طراحی_امضا #امضا_شیک
امضای زیبا دیده شوید....🌹😍 خاص بودن شایسته شماست.. ✍️ طراحی امضا اداری اقای وحیدجهانگیری طراح:محسن کیانی ورق بزنید... ممنون از اعتماد شما🌹 #امضاء #امضا #امضاء_منحصربفرد #امضای_رسمی #امضا_رسمی #امضای_هنری #امضا_شیک  #امضای_زیبا #خوشنویسی_ایرانی #خوشنویسی_با_خودکار #خوشنویسی_باخودکار #خوشنویسی_باخودکار_کیانی    طراحی امضا با مناسب ترین هزینه...جهت ارتباط دایرکت یا شماره تماس
امضای زیبا دیده شوید....🌹😍 خاص بودن شایسته شماست.. ✍️ طراحی امضا اداری اقای وحیدجهانگیری طراح:محسن کیانی ورق بزنید... ممنون از اعتماد شما🌹 #امضاء #امضا #امضاء_منحصربفرد #امضای_رسمی #امضا_رسمی #امضای_هنری #امضا_شیک #امضای_زیبا #خوشنویسی_ایرانی #خوشنویسی_با_خودکار #خوشنویسی_باخودکار #خوشنویسی_باخودکار_کیانی طراحی امضا با مناسب ترین هزینه...جهت ارتباط دایرکت یا شماره تماس
کوتاهترین مسیر . . . تشریف ببرید #اتاق روبرو ، #مهر و #امضا بشه تعداد آدمهای جلوی اتاق روبرو خیلی نیست امّا همه در حالِ هول دادن همدیگر هستند آقایی دستش رو به چارچوب در گذاشته تا مثلا حق تقدّمش رو حفظ کنه خانومی با اخم برمیگرده: ای وااااای میشه هول ندین؟! آقای دیگه ای با #فاصله یک وجب ، زل زده به #صورت بغل دستیش در اتاق هر چند دقیقه یک بار باز میشه یک نفر در حالی که لبخندی پیروزمندانه بر لب داره خلاف جهت هل دادن #جمعیت، با فشار مضاعف میخواد خارج بشه این داستان ادامه دارد... داستان تکراری که همه جا هست توی اداره، #دانشگاه، #بزرگراه، صف تاکسی و اتوبوس ... چون ما آدم ها گاهی فراموش میکنیم قانونی رو که #مورچه ها همیشه به یادشون هست وقتی جلوی چشمامون رژه میرن ؛ توی یه #خط مستقیم منظّم، با فاصله و آروم قانونی که میگه : کوتاه ترین مسیر بین دو نقطه،#خط_راست است
کوتاهترین مسیر . . . تشریف ببرید #اتاق روبرو ، #مهر و #امضا بشه تعداد آدمهای جلوی اتاق روبرو خیلی نیست امّا همه در حالِ هول دادن همدیگر هستند آقایی دستش رو به چارچوب در گذاشته تا مثلا حق تقدّمش رو حفظ کنه خانومی با اخم برمیگرده: ای وااااای میشه هول ندین؟! آقای دیگه ای با #فاصله یک وجب ، زل زده به #صورت بغل دستیش در اتاق هر چند دقیقه یک بار باز میشه یک نفر در حالی که لبخندی پیروزمندانه بر لب داره خلاف جهت هل دادن #جمعیت ، با فشار مضاعف میخواد خارج بشه این داستان ادامه دارد... داستان تکراری که همه جا هست توی اداره، #دانشگاه ، #بزرگراه ، صف تاکسی و اتوبوس ... چون ما آدم ها گاهی فراموش میکنیم قانونی رو که #مورچه ها همیشه به یادشون هست وقتی جلوی چشمامون رژه میرن ؛ توی یه #خط مستقیم منظّم، با فاصله و آروم قانونی که میگه : کوتاه ترین مسیر بین دو نقطه،#خط_راست است
‼️خبر فوری‼️ 🔻 حكم علي اكبر مرتضايي قهرودي توسط رحماني فضلي وزير كشور #امضا شد. 🔻 ايشان به مدت ٤ سال به عنوان #معاون استاندار و #فرماندار_ويژه شهرستان كاشان منصوب شدند. کانال خبری قهرودیها
‼️خبر فوری‼️ 🔻 حكم علي اكبر مرتضايي قهرودي توسط رحماني فضلي وزير كشور #امضا شد. 🔻 ايشان به مدت ٤ سال به عنوان #معاون استاندار و #فرماندار_ويژه شهرستان كاشان منصوب شدند. کانال خبری قهرودیها
. خرمالوها رسیدهاند فقط مانده است تو برسی که حیاط زنده شود و خانه خانه... ، پاییز معطلِ عاشقانههای ماست 🍁 . #فرهاد_وفایی #بایدکسیازمیانمابهکشتنکتاببرخیزد . جشن امضای کتاب دوست خوبم، فرهاد وفایی. با آرزوی موفقیت روزافزون 🌹 . . . #پاییز #آبان #کرج #جشن #امضا #کتاب #شعر #شاعر #نشرنزدیکتر #منشن #پردیس #منابع #طبیعی #دانشگاه #تهران
. خرمالوها رسیدهاند فقط مانده است تو برسی که حیاط زنده شود و خانه خانه... ، پاییز معطلِ عاشقانههای ماست 🍁 . #فرهاد_وفایی #بایدکسیازمیانمابهکشتنکتاببرخیزد . جشن امضای کتاب دوست خوبم، فرهاد وفایی. با آرزوی موفقیت روزافزون 🌹 . . . #پاییز #آبان #کرج #جشن #امضا #کتاب #شعر #شاعر #نشرنزدیکتر #منشن #پردیس #منابع #طبیعی #دانشگاه #تهران
.. 😂امضای هشتاد درصد ایرانیا #امضا #ایرانی #ایرانی_نیستی
.. 😂امضای هشتاد درصد ایرانیا #امضا #ایرانی #ایرانی_نیستی
#کد_۱۰۰۰۵ #شما_هم_میتوانید_خاص_باشید ✔ برای سفارش نام خود در این طرح می توانید کد بالا و نام خود را در دایرکت یا تلگرام برای ما ارسال نمایید و پس از پرداخت هزینه ی مربوطه، طرح خود را دریافت نمایید. . .﷼ قیمت: ۱۰هزار تومان ﷼ تحویل فایل لایه باز فتوشاپ: ۱۲هزارتومان 〽راه های پرداخت: ۱.کارت به کارت ۲.درگاه زرین پال ( نیازمند رمز دوم ) . ❕ از این طرح میتوانید برای مهرسازی استفاده نمایید. .  . #مهر_خاتم #خاتم #مهر #پروفایل #لوگو #اینستاگرام #تلگرام #عکس #عکسنوشته #امضا #خاتم_گرافی
#کد_ ۱۰۰۰۵ #شما_هم_میتوانید_خاص_باشید ✔ برای سفارش نام خود در این طرح می توانید کد بالا و نام خود را در دایرکت یا تلگرام برای ما ارسال نمایید و پس از پرداخت هزینه ی مربوطه، طرح خود را دریافت نمایید. . .﷼ قیمت: ۱۰هزار تومان ﷼ تحویل فایل لایه باز فتوشاپ: ۱۲هزارتومان 〽راه های پرداخت: ۱.کارت به کارت ۲.درگاه زرین پال ( نیازمند رمز دوم ) . ❕ از این طرح میتوانید برای مهرسازی استفاده نمایید. . . #مهر_خاتم #خاتم #مهر #پروفایل #لوگو #اینستاگرام #تلگرام #عکس #عکسنوشته #امضا #خاتم_گرافی
#کد_۱۰۰۰۵ #شما_هم_میتوانید_خاص_باشید ✔ برای سفارش نام خود در این طرح می توانید کد بالا و نام خود را در دایرکت یا تلگرام برای ما ارسال نمایید و پس از پرداخت هزینه ی مربوطه، طرح خود را دریافت نمایید. . .﷼ قیمت: ۱۰هزار تومان ﷼ تحویل فایل لایه باز فتوشاپ: ۱۲هزارتومان 〽راه های پرداخت: ۱.کارت به کارت ۲.درگاه زرین پال ( نیازمند رمز دوم ) . ❕ از این طرح میتوانید برای مهرسازی استفاده نمایید. .  . #مهر_خاتم #خاتم #مهر #پروفایل #لوگو #اینستاگرام #تلگرام #عکس #عکسنوشته #امضا #خاتم_گرافی
#کد_ ۱۰۰۰۵ #شما_هم_میتوانید_خاص_باشید ✔ برای سفارش نام خود در این طرح می توانید کد بالا و نام خود را در دایرکت یا تلگرام برای ما ارسال نمایید و پس از پرداخت هزینه ی مربوطه، طرح خود را دریافت نمایید. . .﷼ قیمت: ۱۰هزار تومان ﷼ تحویل فایل لایه باز فتوشاپ: ۱۲هزارتومان 〽راه های پرداخت: ۱.کارت به کارت ۲.درگاه زرین پال ( نیازمند رمز دوم ) . ❕ از این طرح میتوانید برای مهرسازی استفاده نمایید. . . #مهر_خاتم #خاتم #مهر #پروفایل #لوگو #اینستاگرام #تلگرام #عکس #عکسنوشته #امضا #خاتم_گرافی
منظره #کارت_پستال از بالا این شعار را نشان میدهد: #گرمایش زمین را متوقف کنید، هشتگ یک و نیم درجه. کشورهایی که #توافقنامه #پاریس را در #سال ٢٠١٥ #امضا کردند ملزم هستند بکوشند #افزایش دمای #زمین را به دو درجه سانتیگراد بالاتر از دمای زمین در دوره قبل از انقلاب #صنعتی محدود کنند هرچند که بهتر است این افزایش از ١.٥ درجه بیشتر نباشد. برنامه تهیه و #نمایش این کارت پستال به وسیله #بنیاد ویوو انجام شده است. این #موسسه غیرانتفاعی در زمینه #توسعه و حفاظت #کشور #سوئیس فعالیت میکند. به گفته موسسه ویوو، این کارت پستال رکورد جدیدی در کتاب گینس ثبت خواهد کرد.
منظره #کارت_پستال از بالا این شعار را نشان میدهد: #گرمایش زمین را متوقف کنید، هشتگ یک و نیم درجه. کشورهایی که #توافقنامه #پاریس را در #سال ٢٠١٥ #امضا کردند ملزم هستند بکوشند #افزایش دمای #زمین را به دو درجه سانتیگراد بالاتر از دمای زمین در دوره قبل از انقلاب #صنعتی محدود کنند هرچند که بهتر است این افزایش از ١.٥ درجه بیشتر نباشد. برنامه تهیه و #نمایش این کارت پستال به وسیله #بنیاد ویوو انجام شده است. این #موسسه غیرانتفاعی در زمینه #توسعه و حفاظت #کشور #سوئیس فعالیت میکند. به گفته موسسه ویوو، این کارت پستال رکورد جدیدی در کتاب گینس ثبت خواهد کرد.
طرح امضا با اسم ندا طراح :    . 🏆🏆🏆برندگان قرعه کشی این هفته به شرح ذیل می باشد . .    . . . 🔴🔴🔴 در دوشنبه آینده هم ۵ نفر از افرادی که اقدامات زیر را انجام میدهند به قید قرعه انتخاب نماییم و پلن ۴۰ هزار تومنی ( امضا با دو فیلم آموزش )امضا رو براتون به عنوان جایزه تقدیم کنیم .  .   👈👈افرادی در قرعه کشی شرکت داده میشوند که با لایککردن همین پست ۵ نفر از دوستان خودشون رو هم تگ کنند.. با تشکر❤️   .   #امضا #جایزه #قرعه_کشی #طراحی_امضا #طراحی #خاص #یادبود #هديه #يادبود
طرح امضا با اسم ندا طراح : . 🏆🏆🏆برندگان قرعه کشی این هفته به شرح ذیل می باشد . . . . . 🔴🔴🔴 در دوشنبه آینده هم ۵ نفر از افرادی که اقدامات زیر را انجام میدهند به قید قرعه انتخاب نماییم و پلن ۴۰ هزار تومنی ( امضا با دو فیلم آموزش )امضا رو براتون به عنوان جایزه تقدیم کنیم . . 👈👈افرادی در قرعه کشی شرکت داده میشوند که با لایککردن همین پست ۵ نفر از دوستان خودشون رو هم تگ کنند.. با تشکر❤️ . #امضا #جایزه #قرعه_کشی #طراحی_امضا #طراحی #خاص #یادبود #هديه #يادبود
جهت سفارش دایرکت یا تلگرام پیام بدید بک گراند این امضا برای گوشیتون در استوری و کانال موجود میباشد              #گرافیک_دیزاین #گرافیک #دیزاین #معماری #نشانه #لوگو #لوگوتایپ #طراح_گرافیک #طراحی_گرافیک #تایپوگرافی #رمضانی #امضا #علی_حبیبی
جهت سفارش دایرکت یا تلگرام پیام بدید بک گراند این امضا برای گوشیتون در استوری و کانال موجود میباشد #گرافیک_دیزاین #گرافیک #دیزاین #معماری #نشانه #لوگو #لوگوتایپ #طراح_گرافیک #طراحی_گرافیک #تایپوگرافی #رمضانی #امضا #علی_حبیبی
ببوس مرا گویی حکم آزادی بی گناهی را از بند امضا میکنی! همانقدر محکم همانقدر با لذت ... اثری از(#محمد_ماهور) تقدیم به #همه#دوستان_خوب عزیزم #ببوس #حکم #آزادی #بیگناه #بیگناهی #امضا #محکم #لذت_زندگی
ببوس مرا گویی حکم آزادی بی گناهی را از بند امضا میکنی! همانقدر محکم همانقدر با لذت ... اثری از(#محمد_ماهور ) تقدیم به #همه #دوستان_خوب عزیزم #ببوس #حکم #آزادی #بیگناه #بیگناهی #امضا #محکم #لذت_زندگی
#کد_۱۰۰۰۴ #شما_هم_میتوانید_خاص_باشید ✔ برای سفارش نام خود در این طرح می توانید کد بالا و نام خود را در دایرکت یا تلگرام برای ما ارسال نمایید و پس از پرداخت هزینه ی مربوطه، طرح خود را دریافت نمایید. . .﷼ قیمت: ۱۰هزار تومان ﷼ تحویل فایل لایه باز فتوشاپ: ۱۲هزارتومان 〽راه های پرداخت: ۱.کارت به کارت ۲.درگاه زرین پال ( نیازمند رمز دوم ) . ❕ از این طرح میتوانید برای مهرسازی استفاده نمایید. .  . #مهر_خاتم #خاتم #مهر #پروفایل #لوگو #اینستاگرام #تلگرام #عکس #عکسنوشته #امضا #خاتم_گرافی
#کد_ ۱۰۰۰۴ #شما_هم_میتوانید_خاص_باشید ✔ برای سفارش نام خود در این طرح می توانید کد بالا و نام خود را در دایرکت یا تلگرام برای ما ارسال نمایید و پس از پرداخت هزینه ی مربوطه، طرح خود را دریافت نمایید. . .﷼ قیمت: ۱۰هزار تومان ﷼ تحویل فایل لایه باز فتوشاپ: ۱۲هزارتومان 〽راه های پرداخت: ۱.کارت به کارت ۲.درگاه زرین پال ( نیازمند رمز دوم ) . ❕ از این طرح میتوانید برای مهرسازی استفاده نمایید. . . #مهر_خاتم #خاتم #مهر #پروفایل #لوگو #اینستاگرام #تلگرام #عکس #عکسنوشته #امضا #خاتم_گرافی
#کد_۱۰۰۰۳ #شما_هم_میتوانید_خاص_باشید ✔ برای سفارش نام خود در این طرح می توانید کد بالا و نام خود را در دایرکت یا تلگرام برای ما ارسال نمایید و پس از پرداخت هزینه ی مربوطه، طرح خود را دریافت نمایید. . .﷼ قیمت: ۱۰هزار تومان ﷼ تحویل فایل لایه باز فتوشاپ: ۱۲هزارتومان 〽راه های پرداخت: ۱.کارت به کارت ۲.درگاه زرین پال ( نیازمند رمز دوم ) . ❕ از این طرح میتوانید برای مهرسازی استفاده نمایید. .  . #مهر_خاتم #خاتم #مهر #پروفایل #لوگو #اینستاگرام #تلگرام #عکس #عکسنوشته #امضا #خاتم_گرافی
#کد_ ۱۰۰۰۳ #شما_هم_میتوانید_خاص_باشید ✔ برای سفارش نام خود در این طرح می توانید کد بالا و نام خود را در دایرکت یا تلگرام برای ما ارسال نمایید و پس از پرداخت هزینه ی مربوطه، طرح خود را دریافت نمایید. . .﷼ قیمت: ۱۰هزار تومان ﷼ تحویل فایل لایه باز فتوشاپ: ۱۲هزارتومان 〽راه های پرداخت: ۱.کارت به کارت ۲.درگاه زرین پال ( نیازمند رمز دوم ) . ❕ از این طرح میتوانید برای مهرسازی استفاده نمایید. . . #مهر_خاتم #خاتم #مهر #پروفایل #لوگو #اینستاگرام #تلگرام #عکس #عکسنوشته #امضا #خاتم_گرافی
. اگر در قرارداد شرط داوری قرار بدهید ، دادگاه دیگر صلاحی رسیدگی به دعوای شما را نخواهد داشت. مگر اینکه هر دو با هم توافق کنید که به دادگاه مراجعه کنید. . . . . . #ستاره_ایوبی#وکیل#قانون#دادگاه#قرار_داد#قرارداد#امضا
. اگر در قرارداد شرط داوری قرار بدهید ، دادگاه دیگر صلاحی رسیدگی به دعوای شما را نخواهد داشت. مگر اینکه هر دو با هم توافق کنید که به دادگاه مراجعه کنید. . . . . . #ستاره_ایوبی #وکیل #قانون #دادگاه #قرار_داد #قرارداد #امضا
. اگر در قرارداد شرط داوری قرار بدهید ، دادگاه دیگر صلاحی رسیدگی به دعوای شما را نخواهد داشت. مگر اینکه هر دو با هم توافق کنید که به دادگاه مراجعه کنید. . . . . . #ستاره_ایوبی#وکیل#قانون#دادگاه#قرار_داد#قرارداد#امضا
. اگر در قرارداد شرط داوری قرار بدهید ، دادگاه دیگر صلاحی رسیدگی به دعوای شما را نخواهد داشت. مگر اینکه هر دو با هم توافق کنید که به دادگاه مراجعه کنید. . . . . . #ستاره_ایوبی #وکیل #قانون #دادگاه #قرار_داد #قرارداد #امضا
#کد_۱۰۰۰۱ ✔ برای سفارش نام خود در این طرح می توانید کد بالا و نام خود را در دایرکت یا تلگرام برای ما ارسال نمایید و پس از پرداخت هزینه ی مربوطه، طرح خود را دریافت نمایید. . ﷼ هزینهی این طرح ۵هزار تومان می باشد. ﷼ هزینهی تحویل فایل لایه باز فتوشاپ: ۱۰هزار تومان . 〽راه های پرداخت: ۱.کارت به کارت ۲.درگاه زرین پال ( نیازمند رمز دوم ) . .  . #مهر_خاتم #خاتم #مهر #پروفایل #لوگو #اینستاگرام #تلگرام #عکس #عکسنوشته #امضا #خاتم_گرافی #طراحی #گرافیک #عکس #تلگرام #فتوشاپ #سفارش #طرح
#کد_ ۱۰۰۰۱ ✔ برای سفارش نام خود در این طرح می توانید کد بالا و نام خود را در دایرکت یا تلگرام برای ما ارسال نمایید و پس از پرداخت هزینه ی مربوطه، طرح خود را دریافت نمایید. . ﷼ هزینهی این طرح ۵هزار تومان می باشد. ﷼ هزینهی تحویل فایل لایه باز فتوشاپ: ۱۰هزار تومان . 〽راه های پرداخت: ۱.کارت به کارت ۲.درگاه زرین پال ( نیازمند رمز دوم ) . . . #مهر_خاتم #خاتم #مهر #پروفایل #لوگو #اینستاگرام #تلگرام #عکس #عکسنوشته #امضا #خاتم_گرافی #طراحی #گرافیک #عکس #تلگرام #فتوشاپ #سفارش #طرح
ورق بزنید#خطهای زیبا با سنگهای طبیعی#امضا دار#رکابها همه دست ساز
ورق بزنید#خطهای زیبا با سنگهای طبیعی#امضا دار#رکابها همه دست ساز