پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره انگیزه در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های انگیزه

Instagram
۱۳۹۷/۸/۲۴ سلام مهربونا صبحانه ۲۰گرم نان سنگک ۶۰کالری ۱۰گرم پنیر ۲۳کالری ۲۱۵گرم شیر ۹۰کالری ۱۰گرم خرما خشک۲۸کالری جمع کل کالری صبحانه ام ۲۰۱کالری ناهار ۲۹۳گرم ماکارانی۵۲۵کالری ۲۱گرم ته دیگ سیب زمینی ۷۳کالری ۳قاشق ترشی ۱۲کالری جمع کل کالری ناهار ۶۱۱کالری عصرانه ۲عدد پرتقال ۱۲۴کالری ۲عدد سیب ۱۵۰کالری کالری های عصرانه ۲۷۴کالری شام ۱عدد کیک یزدی ۱۰۰کالری ۱عدد خیار ۵کالری ۱عدد پرتقال ۶۲کالری جمع کل شام ۱۶۷کالری جمع کل کالری های دریافتی امروزم با ورزش شدش ۵۰۸کالری ۱ ساعت ایروبیک داشتم شب خوش دوستان #انگیزه #اراده #چالش_کاهش_وزن #چالش_لاغری #چالش_اهسته_تا_همیشه #کالری_شمار_کرفس #کالری #کالری_شمار #رژیمی #رژیم #لاغری #بدون_روغن #خواستن_توانستن_است #من_میتوانم #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري_فیتنس_ورزش_تندرستی_زیبایی_صبخانه_آهسته_تا_همیشه #نهار #صبحانه #شام #عکس_غذا #غذای_رژیمی #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري #تناسب_اندام #ورزش #سالم_خوری #سالم_خوری_تا_همیشه #غذای_سالم #سالم #سلامتی #پیاده_روی
۱۳۹۷/۸/۲۴ سلام مهربونا صبحانه ۲۰گرم نان سنگک ۶۰کالری ۱۰گرم پنیر ۲۳کالری ۲۱۵گرم شیر ۹۰کالری ۱۰گرم خرما خشک۲۸کالری جمع کل کالری صبحانه ام ۲۰۱کالری ناهار ۲۹۳گرم ماکارانی۵۲۵کالری ۲۱گرم ته دیگ سیب زمینی ۷۳کالری ۳قاشق ترشی ۱۲کالری جمع کل کالری ناهار ۶۱۱کالری عصرانه ۲عدد پرتقال ۱۲۴کالری ۲عدد سیب ۱۵۰کالری کالری های عصرانه ۲۷۴کالری شام ۱عدد کیک یزدی ۱۰۰کالری ۱عدد خیار ۵کالری ۱عدد پرتقال ۶۲کالری جمع کل شام ۱۶۷کالری جمع کل کالری های دریافتی امروزم با ورزش شدش ۵۰۸کالری ۱ ساعت ایروبیک داشتم شب خوش دوستان #انگیزه #اراده #چالش_کاهش_وزن #چالش_لاغری #چالش_اهسته_تا_همیشه #کالری_شمار_کرفس #کالری #کالری_شمار #رژیمی #رژیم #لاغری #بدون_روغن #خواستن_توانستن_است #من_میتوانم #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري_فیتنس_ورزش_تندرستی_زیبایی_صبخانه_آهسته_تا_همیشه #نهار #صبحانه #شام #عکس_غذا #غذای_رژیمی #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري #تناسب_اندام #ورزش #سالم_خوری #سالم_خوری_تا_همیشه #غذای_سالم #سالم #سلامتی #پیاده_روی
۱۳۹۷/۸/۲۴ سلام مهربونا صبحانه ۲۰گرم نان سنگک ۶۰کالری ۱۰گرم پنیر ۲۳کالری ۲۱۵گرم شیر ۹۰کالری ۱۰گرم خرما خشک۲۸کالری جمع کل کالری صبحانه ام ۲۰۱کالری ناهار ۲۹۳گرم ماکارانی۵۲۵کالری ۲۱گرم ته دیگ سیب زمینی ۷۳کالری ۳قاشق ترشی ۱۲کالری جمع کل کالری ناهار ۶۱۱کالری عصرانه ۲عدد پرتقال ۱۲۴کالری ۲عدد سیب ۱۵۰کالری کالری های عصرانه ۲۷۴کالری شام ۱عدد کیک یزدی ۱۰۰کالری ۱عدد خیار ۵کالری ۱عدد پرتقال ۶۲کالری جمع کل شام ۱۶۷کالری جمع کل کالری های دریافتی امروزم با ورزش شدش ۵۰۸کالری ۱ ساعت ایروبیک داشتم شب خوش دوستان #انگیزه #اراده #چالش_کاهش_وزن #چالش_لاغری #چالش_اهسته_تا_همیشه #کالری_شمار_کرفس #کالری #کالری_شمار #رژیمی #رژیم #لاغری #بدون_روغن #خواستن_توانستن_است #من_میتوانم #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري_فیتنس_ورزش_تندرستی_زیبایی_صبخانه_آهسته_تا_همیشه #نهار #صبحانه #شام #عکس_غذا #غذای_رژیمی #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري #تناسب_اندام #ورزش #سالم_خوری #سالم_خوری_تا_همیشه #غذای_سالم #سالم #سلامتی #پیاده_روی
۱۳۹۷/۸/۲۴ سلام مهربونا صبحانه ۲۰گرم نان سنگک ۶۰کالری ۱۰گرم پنیر ۲۳کالری ۲۱۵گرم شیر ۹۰کالری ۱۰گرم خرما خشک۲۸کالری جمع کل کالری صبحانه ام ۲۰۱کالری ناهار ۲۹۳گرم ماکارانی۵۲۵کالری ۲۱گرم ته دیگ سیب زمینی ۷۳کالری ۳قاشق ترشی ۱۲کالری جمع کل کالری ناهار ۶۱۱کالری عصرانه ۲عدد پرتقال ۱۲۴کالری ۲عدد سیب ۱۵۰کالری کالری های عصرانه ۲۷۴کالری شام ۱عدد کیک یزدی ۱۰۰کالری ۱عدد خیار ۵کالری ۱عدد پرتقال ۶۲کالری جمع کل شام ۱۶۷کالری جمع کل کالری های دریافتی امروزم با ورزش شدش ۵۰۸کالری ۱ ساعت ایروبیک داشتم شب خوش دوستان #انگیزه #اراده #چالش_کاهش_وزن #چالش_لاغری #چالش_اهسته_تا_همیشه #کالری_شمار_کرفس #کالری #کالری_شمار #رژیمی #رژیم #لاغری #بدون_روغن #خواستن_توانستن_است #من_میتوانم #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري_فیتنس_ورزش_تندرستی_زیبایی_صبخانه_آهسته_تا_همیشه #نهار #صبحانه #شام #عکس_غذا #غذای_رژیمی #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري #تناسب_اندام #ورزش #سالم_خوری #سالم_خوری_تا_همیشه #غذای_سالم #سالم #سلامتی #پیاده_روی
همانطور که داشتن یک پیانو شما را به یک پیانیست قابل تبدیل نمی کند. خواندن هزاران جمله موفقیت هم، شما را به یک انسان موفق تبدیل نمی کند. 📣زمان اندک است! ⏰ 📌عمل کن. 📚📈  . #تسلیم_نشو #پایدار💙 ____________________________________________________ #كنكور#روانشناسي#انگيزشي #مشاوره #مشاوره_رایگان#مشاوره_کنکور#آزمون_آزمایشی#گاج#قلمچی#گزینه۲#رتبه_برتر#تست_زنی#برنامه_ریزی#مشاوره_تحصیلی#سمپاتيك#انرژي_مثبت#بهترين#موفقيت #پشتکار#استقامت#هدف#ایمان#انگیزه
همانطور که داشتن یک پیانو شما را به یک پیانیست قابل تبدیل نمی کند. خواندن هزاران جمله موفقیت هم، شما را به یک انسان موفق تبدیل نمی کند. 📣زمان اندک است! ⏰ 📌عمل کن. 📚📈 . #تسلیم_نشو #پایدار 💙 ____________________________________________________ #كنكور #روانشناسي #انگيزشي #مشاوره #مشاوره_رایگان #مشاوره_کنکور #آزمون_آزمایشی #گاج #قلمچی #گزینه ۲#رتبه_برتر #تست_زنی #برنامه_ریزی #مشاوره_تحصیلی #سمپاتيك #انرژي_مثبت #بهترين #موفقيت #پشتکار #استقامت #هدف #ایمان #انگیزه
دستتو ببر بالا و از ته قلبت شكرگزارى كن که از قدیم گفتن شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند با تمام وجودت از نعمتايى كه خدا بهت داده استفاده كن. تو خيلى خيلى خوشبختى، غر نزن، ناشكرى نكن. ﺧﺪﺍﯾﺎ! ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﯼ ﺗﺸﮑﺮ! ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺩﯼ ﺗﻔﮑﺮ! ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺗﺬﮐﺮ! ﮐﻪ: ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺕ ﻧﻌﻤﺖ! ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺕ ﺣﮑﻤﺖ! ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺕ ﻋﺒﺮﺕ ﺍﺳﺖ! ✍ دکتر الهی قمشهای __________________ با عضویت در کانال تلگرامی ما، مطالب آموزش قانون جذب را همه روزه دریافت کنید نحوه عضویت در کانال در بایو پیچ. . -- ______________________  ______________________ #موفقیت#هدف#تلاش#لاکچری#میلیونر#زندگی#خلاقیت#انگیزه#انرژی#انگیزشی#انرژی_مثبت#اراده
دستتو ببر بالا و از ته قلبت شكرگزارى كن که از قدیم گفتن شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند با تمام وجودت از نعمتايى كه خدا بهت داده استفاده كن. تو خيلى خيلى خوشبختى، غر نزن، ناشكرى نكن. ﺧﺪﺍﯾﺎ! ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﯼ ﺗﺸﮑﺮ! ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺩﯼ ﺗﻔﮑﺮ! ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺗﺬﮐﺮ! ﮐﻪ: ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺕ ﻧﻌﻤﺖ! ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺕ ﺣﮑﻤﺖ! ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺕ ﻋﺒﺮﺕ ﺍﺳﺖ! ✍ دکتر الهی قمشهای __________________ با عضویت در کانال تلگرامی ما، مطالب آموزش قانون جذب را همه روزه دریافت کنید نحوه عضویت در کانال در بایو پیچ. . -- ______________________ ______________________ #موفقیت #هدف #تلاش #لاکچری #میلیونر #زندگی #خلاقیت #انگیزه #انرژی #انگیزشی #انرژی_مثبت #اراده
باران که می بارد دلت را محکم بچسب,زیر باران دل به اشاره ای می رود🌹🌹 👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀 #عاشقانه #مدل#دخترونه #عکاس #هنرمند#زیبایی #مبل#دکور#باحال  #انگیزه #غذا #خلاقیت#جدید#پزشکی#موفقیت#مزون#پوشاک#عروس
باران که می بارد دلت را محکم بچسب,زیر باران دل به اشاره ای می رود🌹🌹 👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀 #عاشقانه #مدل #دخترونه #عکاس #هنرمند #زیبایی #مبل #دکور #باحال #انگیزه #غذا #خلاقیت #جدید #پزشکی #موفقیت #مزون #پوشاک #عروس
وقتی زندگی چیز زیادی بهت نمیده به خاطر اینه که تو چیزی زیادی ازش نخواستی! آفتاب به گیاهی نور و حرارت میده که از خاک بیرون اومده باشه. . #ثروت #ثروتمند #هدف #اموزش #نور #خورشید #انرژی #رشد #موفقیت #هدف #انگیزه #انگیزشی #انرژی_مثبت
وقتی زندگی چیز زیادی بهت نمیده به خاطر اینه که تو چیزی زیادی ازش نخواستی! آفتاب به گیاهی نور و حرارت میده که از خاک بیرون اومده باشه. . #ثروت #ثروتمند #هدف #اموزش #نور #خورشید #انرژی #رشد #موفقیت #هدف #انگیزه #انگیزشی #انرژی_مثبت
. برای من خواندن این که شنهای ساحل نرم است کافی نیست، می خواهم پاهای برهنه ام آن را حس کند، معرفتی که قبل آن احساسی نباشد برایم بیهوده است! . #انگیزه_تغییر #انگیزه #انگیزه_زندگی #آندره_ژید #مسیر #موفقیت #انرژی
. برای من خواندن این که شنهای ساحل نرم است کافی نیست، می خواهم پاهای برهنه ام آن را حس کند، معرفتی که قبل آن احساسی نباشد برایم بیهوده است! . #انگیزه_تغییر #انگیزه #انگیزه_زندگی #آندره_ژید #مسیر #موفقیت #انرژی
 🌟 اگر می خواهی رابطه مفید و موثری داشته باشی، به جای گله و شكایت فقط به ویژگی های ارزشمند طرف مقابلت فكر كن. وقتی به ویژگی های مثبت دیگران توجه می كنی، بیشتر از آن ویژگی ها بهره مند می شوی 🌟 #راز #هدف_زندگی #انگیزه_موفقیت #شجاعت #هدف #الهام_بخش #انگیزه
🌟 اگر می خواهی رابطه مفید و موثری داشته باشی، به جای گله و شكایت فقط به ویژگی های ارزشمند طرف مقابلت فكر كن. وقتی به ویژگی های مثبت دیگران توجه می كنی، بیشتر از آن ویژگی ها بهره مند می شوی 🌟 #راز #هدف_زندگی #انگیزه_موفقیت #شجاعت #هدف #الهام_بخش #انگیزه
میانوعده ها.😱😨😱😱😱 . . یک لیوان آب هویج دو قاشق بستنی ازلیست ممنوعات. دو تا نبات از ممنوعات. یک لیوان شیر و یک خرما. نصف یک بسته بادام زمینی. کمی تخمه. نصف پرتقال. امروز و چیت حساب کنیم دیگه. تا هفته بعد هر گونه اضافه تعطیییییل . فعالیت امروز یک ساعت پیاده روی. یک ساعت تی ار ایکس. . . . . .الو.ققنوس با شما صحبت میکنه.📠            #زندگی_سالم #زن #غذای_سالم #میانوعده#میانوعده_سالم #رژیم_اصولی #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري_فیتنس_ورزش_تندرستی_زیبایی_آهسته_تا_همیشه #چالش_٢٨_روز #چالش #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري #چالش__روز #سحرخیزی#من_میتوانم#میتوانم#تغییرمثبت#هدف#انگیزه#انگیزشی#صبح#صبح_زود
میانوعده ها.😱😨😱😱😱 . . یک لیوان آب هویج دو قاشق بستنی ازلیست ممنوعات. دو تا نبات از ممنوعات. یک لیوان شیر و یک خرما. نصف یک بسته بادام زمینی. کمی تخمه. نصف پرتقال. امروز و چیت حساب کنیم دیگه. تا هفته بعد هر گونه اضافه تعطیییییل . فعالیت امروز یک ساعت پیاده روی. یک ساعت تی ار ایکس. . . . . .الو.ققنوس با شما صحبت میکنه.📠 #زندگی_سالم #زن #غذای_سالم #میانوعده #میانوعده_سالم #رژیم_اصولی #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري_فیتنس_ورزش_تندرستی_زیبایی_آهسته_تا_همیشه #چالش_ ٢٨_روز #چالش #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري #چالش__روز #سحرخیزی #من_میتوانم #میتوانم #تغییرمثبت #هدف #انگیزه #انگیزشی #صبح #صبح_زود
میانوعده ها.😱😨😱😱😱 . . یک لیوان آب هویج دو قاشق بستنی ازلیست ممنوعات. دو تا نبات از ممنوعات. یک لیوان شیر و یک خرما. نصف یک بسته بادام زمینی. کمی تخمه. نصف پرتقال. امروز و چیت حساب کنیم دیگه. تا هفته بعد هر گونه اضافه تعطیییییل . فعالیت امروز یک ساعت پیاده روی. یک ساعت تی ار ایکس. . . . . .الو.ققنوس با شما صحبت میکنه.📠            #زندگی_سالم #زن #غذای_سالم #میانوعده#میانوعده_سالم #رژیم_اصولی #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري_فیتنس_ورزش_تندرستی_زیبایی_آهسته_تا_همیشه #چالش_٢٨_روز #چالش #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري #چالش__روز #سحرخیزی#من_میتوانم#میتوانم#تغییرمثبت#هدف#انگیزه#انگیزشی#صبح#صبح_زود
میانوعده ها.😱😨😱😱😱 . . یک لیوان آب هویج دو قاشق بستنی ازلیست ممنوعات. دو تا نبات از ممنوعات. یک لیوان شیر و یک خرما. نصف یک بسته بادام زمینی. کمی تخمه. نصف پرتقال. امروز و چیت حساب کنیم دیگه. تا هفته بعد هر گونه اضافه تعطیییییل . فعالیت امروز یک ساعت پیاده روی. یک ساعت تی ار ایکس. . . . . .الو.ققنوس با شما صحبت میکنه.📠 #زندگی_سالم #زن #غذای_سالم #میانوعده #میانوعده_سالم #رژیم_اصولی #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري_فیتنس_ورزش_تندرستی_زیبایی_آهسته_تا_همیشه #چالش_ ٢٨_روز #چالش #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري #چالش__روز #سحرخیزی #من_میتوانم #میتوانم #تغییرمثبت #هدف #انگیزه #انگیزشی #صبح #صبح_زود
بهترین دوستت رو تگ کن ------------------------------------ برای عضویت در کانال تلگرام روی لینک موجود در بیو کلیک کنید ✌✌ به وب سايت ما ://. بپیوندید لینک در بیو موجود است #کپسول_صوتی   #کپسول_انرژی #انرژی #مثبت #کلیپ_انگیزشی #موفقیت #انگیزه #بازاریابی #مارکتینگ#هدف #پول #سرعت#ا#گروه_کپسول_انرژی#موفق#پیشرفت#موفقیت#تفکر#آرامش#رويا#زندگی#مصمم#يادگيري#اعتماد_به_نفس #کتاب_صوتی #روانشناسى#كارآفرينان
بهترین دوستت رو تگ کن ------------------------------------ برای عضویت در کانال تلگرام روی لینک موجود در بیو کلیک کنید ✌✌ به وب سايت ما ://. بپیوندید لینک در بیو موجود است #کپسول_صوتی #کپسول_انرژی #انرژی #مثبت #کلیپ_انگیزشی #موفقیت #انگیزه #بازاریابی #مارکتینگ #هدف #پول #سرعت #گروه_کپسول_انرژی #موفق #پیشرفت #موفقیت #تفکر #آرامش #رويا #زندگی #مصمم #يادگيري #اعتماد_به_نفس #کتاب_صوتی #روانشناسى #كارآفرينان
🥘🥘🥘 تفاوت انسانهای شاد و غمگین در دارایی هایشان نیست ...  شادها به داشته هایشان نگاه میکنند و غمگینها به نداشته هایشان قدر داشته هایمان را بدانیم ... 💜💛❤💚💙 😊 گزارش امروز 😊 صبحانه 👈 ۱/۳ نان باگت و پنیر کم چرب نهار 👈 آش رشته شام 👈 ۱/۴ نان شیرمال + نارنگی #چالش_لاغری_تا_گور #تبریزیم #چالش #چالش_لاغری_تا_عید #رژیم_لاغری #هدف #رژیم #زندگی #انرژی #انگیزه #فالو #انرژی_مثبت #خواستن #توانستن #خواستن_توانستن_است #پاییز #پائیز #فالوور #لایک #دختر #دخترونه #اینستاگرام #آش #چاقی #شادابی #رژیمی #تناسب_اندام #لاغری_شکم #هدف_گذاری #برنامه_غذایی
🥘🥘🥘 تفاوت انسانهای شاد و غمگین در دارایی هایشان نیست ... شادها به داشته هایشان نگاه میکنند و غمگینها به نداشته هایشان قدر داشته هایمان را بدانیم ... 💜💛❤💚💙 😊 گزارش امروز 😊 صبحانه 👈 ۱/۳ نان باگت و پنیر کم چرب نهار 👈 آش رشته شام 👈 ۱/۴ نان شیرمال + نارنگی #چالش_لاغری_تا_گور #تبریزیم #چالش #چالش_لاغری_تا_عید #رژیم_لاغری #هدف #رژیم #زندگی #انرژی #انگیزه #فالو #انرژی_مثبت #خواستن #توانستن #خواستن_توانستن_است #پاییز #پائیز #فالوور #لایک #دختر #دخترونه #اینستاگرام #آش #چاقی #شادابی #رژیمی #تناسب_اندام #لاغری_شکم #هدف_گذاری #برنامه_غذایی
زندگی فقط روبه بالا رو به پیشرفت ذهن + حتی اگر رنج کشیدن جزیی از زندگی باشد می توانیم نوع آن را انتخاب کنیم رنج در راه رسیدن به موفقیت یا رنجی که حاصل حسرت است . #مرتضی_آبخیز #انگیزه #انرژی_مثبت #زیبایی #نتورک #باور #ایمان #ایران #گلزار #انرژی #شجاعت #وجود #خواستن_توانستن_است #تهران
زندگی فقط روبه بالا رو به پیشرفت ذهن + حتی اگر رنج کشیدن جزیی از زندگی باشد می توانیم نوع آن را انتخاب کنیم رنج در راه رسیدن به موفقیت یا رنجی که حاصل حسرت است . #مرتضی_آبخیز #انگیزه #انرژی_مثبت #زیبایی #نتورک #باور #ایمان #ایران #گلزار #انرژی #شجاعت #وجود #خواستن_توانستن_است #تهران
تمامی افرادی که در فقر به سر میبرند، ذهنشان را برای فقر برنامه ریزی کرده اند، آنها باورهای جذب فقر را در ضمیر ناخودآگاه خود ثبت کرده اند و بازخورد آنها را هر روز در زندگیشان مشاهده میکنند. در حقیقت فقر یک واقعیت نیست، فقر و بی پولی یک باور ذهنیست که انسان را از ثروت که حق الهی اوست دور و دورتر میسازد و آنگاه که باورهای فقیر وجود ثروتمند انسان را احاطه میکند او از دیدن فراوانی و ثروت در جهان هستی عاجز میشود چراکه چشمها و ادراک هر کسی تنها چیزهایی را میبیند و درک میکند که با مدار اکنون او در هماهنگی کامل باشند. اگر شما باور به کمبود ثروت و پول در جهان داشته باشید هرگز نمیتوانید ثروت را جذب کنید ، هرگز نمیتوانید عاشق پول شوید و ثروت را به زندگیتان دعوت کنید و تنها راه ورود ثروت و فراوانی تغییر باورها و در نهایت تغییر مدار شماست. سعی کنید باورهای صحیحی راجع به پول ، ثروت و افراد ثروتمند در ذهنتان پرورش دهید و هر روز با استفاده از جملات تاکیدی آنها را تکرار کنید، ثروتمندان را با تمام وجود تحسین کنید چراکه آنها شایسته تحسین هستند و اینگونه خودتان را هم مدار با خواسته تان قرار دهید . 🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀 . . #موفقیت #انگیزشی#انرژی_مثبت #هدف #ثروت #پول #تلاش #پیشرفت #پشتکار #شجاعت #اراده #روحیه #انگیزه #انرژی #رویا #باور #جذب #تغییر #برنامه #کسب_و_کار #کارآفرینی #فروش #بازاریابی #سخن_بزرگان #طبیعت #زندگی #محبت #عشق
تمامی افرادی که در فقر به سر میبرند، ذهنشان را برای فقر برنامه ریزی کرده اند، آنها باورهای جذب فقر را در ضمیر ناخودآگاه خود ثبت کرده اند و بازخورد آنها را هر روز در زندگیشان مشاهده میکنند. در حقیقت فقر یک واقعیت نیست، فقر و بی پولی یک باور ذهنیست که انسان را از ثروت که حق الهی اوست دور و دورتر میسازد و آنگاه که باورهای فقیر وجود ثروتمند انسان را احاطه میکند او از دیدن فراوانی و ثروت در جهان هستی عاجز میشود چراکه چشمها و ادراک هر کسی تنها چیزهایی را میبیند و درک میکند که با مدار اکنون او در هماهنگی کامل باشند. اگر شما باور به کمبود ثروت و پول در جهان داشته باشید هرگز نمیتوانید ثروت را جذب کنید ، هرگز نمیتوانید عاشق پول شوید و ثروت را به زندگیتان دعوت کنید و تنها راه ورود ثروت و فراوانی تغییر باورها و در نهایت تغییر مدار شماست. سعی کنید باورهای صحیحی راجع به پول ، ثروت و افراد ثروتمند در ذهنتان پرورش دهید و هر روز با استفاده از جملات تاکیدی آنها را تکرار کنید، ثروتمندان را با تمام وجود تحسین کنید چراکه آنها شایسته تحسین هستند و اینگونه خودتان را هم مدار با خواسته تان قرار دهید . 🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀 . . #موفقیت #انگیزشی #انرژی_مثبت #هدف #ثروت #پول #تلاش #پیشرفت #پشتکار #شجاعت #اراده #روحیه #انگیزه #انرژی #رویا #باور #جذب #تغییر #برنامه #کسب_و_کار #کارآفرینی #فروش #بازاریابی #سخن_بزرگان #طبیعت #زندگی #محبت #عشق
مواظب جرقه هایی که توی ذهنمون بوجود میاد باشیم... مواظب آدمای زندگیمون که جرقه های ذهنیمون و زندگیمون رو بوجود میارن باشیم... مواظب خودمون باشیم❤ . نکته: دلسوزی نکنیدا🤨نیاید بگید چرا قاصدک رو اتیش زدن!!! خیلی از ماها تو زندگی هامون همینجوری آتیش گرفتیم... #جوادقاضی  #تیراد #تیرادی#موفق_باشیم#بازگشت #تغییر#موفقيت#هدف#کنکور#انگیزه#ثروت#راز#باور#فکر_مثبت#ارامش#ذهن#مشاور#خدا#کائنات#انرژی_مثبت#ایران#پول#کنکوری#عشق#عمل#قانون_جذب#کارما
مواظب جرقه هایی که توی ذهنمون بوجود میاد باشیم... مواظب آدمای زندگیمون که جرقه های ذهنیمون و زندگیمون رو بوجود میارن باشیم... مواظب خودمون باشیم❤ . نکته: دلسوزی نکنیدا🤨نیاید بگید چرا قاصدک رو اتیش زدن!!! خیلی از ماها تو زندگی هامون همینجوری آتیش گرفتیم... #جوادقاضی #تیراد #تیرادی #موفق_باشیم #بازگشت #تغییر #موفقيت #هدف #کنکور #انگیزه #ثروت #راز #باور #فکر_مثبت #ارامش #ذهن #مشاور #خدا #کائنات #انرژی_مثبت #ایران #پول #کنکوری #عشق #عمل #قانون_جذب #کارما
◀️ موثرترین چیزی که میتونه تورو جلو ببره یا عقب نگه داره، نوع افکارته دوست من. سولماز احمدی #افکار_منفی #افکار_مثبت #طرز_فکر #نوع_فکر #موفقیت #انگیزه #روانشناسی #سولماز_احمدی
◀️ موثرترین چیزی که میتونه تورو جلو ببره یا عقب نگه داره، نوع افکارته دوست من. سولماز احمدی #افکار_منفی #افکار_مثبت #طرز_فکر #نوع_فکر #موفقیت #انگیزه #روانشناسی #سولماز_احمدی
  شش ورزشی که برای سلامت ذهنی مفید هستند بررسیهای مختلف نشان داده است که ورزش کردن سه بار در هفته میتواند تا ۳۰ درصد از احتمال افسردگی بکاهد. اثرات روانی ورزش ثابت شده است اما این سوال برای افراد وجود دارد که چه ورزشی بیشتر بر روحیه تاثیرگذار است. به گزارش ایسنا به نقل از سایت ، شش ورزشی که بیش از همه بر سلامت روحی تاثیرگذارند عبارتند از: ۱ـ دویدن یا پیاده روی: دوندگان همگی تاثیر مثبت این ورزش بر سلامت روانی را حس میکنند. بسیاری افراد برای کم کردن وزن شروع به دویدن میکنند اما بعد از مدتی متوجه تاثیر آن بر روحیه خود میشوند. ۹۲ درصد افراد معتقدند که دویدن در فضای باز تاثیر بیشتری نسبت به دویدن بر روی تردمیل دارد. ۲ـ بوکس: بوکس میتواند از میزان استرس و عصبانیت بکاهد. مشت زدن و بعد از آن استراحت کردن همانند ورزشهای کوتاه مدت و شدید عمل میکند و باعث آرامش میشود. ۳ـ پیلاتس: بیشتر افراد برای افزایش سلامت کمر و افزایش تمرکز پیلاتس انجام میدهند. با این حال این ورزش اثرات روانی زیادی دارد. پیلاتس برطرف کننده استرس است. این ورزش بر تنفس تمرکز دارد و سیستم عصبی را طوری بهبود میبخشد که خواب فرد تنظیم میشود. ۴ـ یوگا: یکی از دلایلی که یوگا بر روحیه تاثیرگذار است این است که ذهن و بدن را با هم هماهنگ و یکی میکنند. یوگا به افراد کمک میکند تا نیازهای روانی و ذهنی خود را بهتر بشناسند و بر روی تنفس خود تمرکز کنند. ۵ـ ورزش استقامتی: وزنه زدن علاوه بر این که به سلامت عضلات و افزایش اعتماد به نفس کمک میکند باعث کاهش عصبانیت میشود. ورزش همچنین بر سیستم عصبی تاثیر میگذارد و از میزان خستگی میکاهد. ۶ـ دوچرخهسواری: دوچرخهسواری در فضای بیرون یا داخل سالن در صورتی که در آرامش و یا با گوش دادن به موسیقی همراه باشد میتواند به افزایش آرامش و روحیه کمک کند. این ورزش باعث رشد سلولهای جدید در مغز میشود و افزایش دهنده انرژی است.         #ورزشهای_رزمی #سلامتی #کیک_بوکسینگ #بوکس #فیتنس #تناسب_اندام #هوازی #روحیه_خوب #شادابی #آرامش #ورزش #انرژی #اصفهان #انگیزه
شش ورزشی که برای سلامت ذهنی مفید هستند بررسیهای مختلف نشان داده است که ورزش کردن سه بار در هفته میتواند تا ۳۰ درصد از احتمال افسردگی بکاهد. اثرات روانی ورزش ثابت شده است اما این سوال برای افراد وجود دارد که چه ورزشی بیشتر بر روحیه تاثیرگذار است. به گزارش ایسنا به نقل از سایت ، شش ورزشی که بیش از همه بر سلامت روحی تاثیرگذارند عبارتند از: ۱ـ دویدن یا پیاده روی: دوندگان همگی تاثیر مثبت این ورزش بر سلامت روانی را حس میکنند. بسیاری افراد برای کم کردن وزن شروع به دویدن میکنند اما بعد از مدتی متوجه تاثیر آن بر روحیه خود میشوند. ۹۲ درصد افراد معتقدند که دویدن در فضای باز تاثیر بیشتری نسبت به دویدن بر روی تردمیل دارد. ۲ـ بوکس: بوکس میتواند از میزان استرس و عصبانیت بکاهد. مشت زدن و بعد از آن استراحت کردن همانند ورزشهای کوتاه مدت و شدید عمل میکند و باعث آرامش میشود. ۳ـ پیلاتس: بیشتر افراد برای افزایش سلامت کمر و افزایش تمرکز پیلاتس انجام میدهند. با این حال این ورزش اثرات روانی زیادی دارد. پیلاتس برطرف کننده استرس است. این ورزش بر تنفس تمرکز دارد و سیستم عصبی را طوری بهبود میبخشد که خواب فرد تنظیم میشود. ۴ـ یوگا: یکی از دلایلی که یوگا بر روحیه تاثیرگذار است این است که ذهن و بدن را با هم هماهنگ و یکی میکنند. یوگا به افراد کمک میکند تا نیازهای روانی و ذهنی خود را بهتر بشناسند و بر روی تنفس خود تمرکز کنند. ۵ـ ورزش استقامتی: وزنه زدن علاوه بر این که به سلامت عضلات و افزایش اعتماد به نفس کمک میکند باعث کاهش عصبانیت میشود. ورزش همچنین بر سیستم عصبی تاثیر میگذارد و از میزان خستگی میکاهد. ۶ـ دوچرخهسواری: دوچرخهسواری در فضای بیرون یا داخل سالن در صورتی که در آرامش و یا با گوش دادن به موسیقی همراه باشد میتواند به افزایش آرامش و روحیه کمک کند. این ورزش باعث رشد سلولهای جدید در مغز میشود و افزایش دهنده انرژی است. #ورزشهای_رزمی #سلامتی #کیک_بوکسینگ #بوکس #فیتنس #تناسب_اندام #هوازی #روحیه_خوب #شادابی #آرامش #ورزش #انرژی #اصفهان #انگیزه
🎀💛🎀 همين امشب قول بدهيد : دليل آخرين #لبخند قبل خواب تان را، فردا بيشتر از پيش دوست داشته باشيد ! . . #حال_خوب #حس_مثبت #امید #انگیزه
🎀💛🎀 همين امشب قول بدهيد : دليل آخرين #لبخند قبل خواب تان را، فردا بيشتر از پيش دوست داشته باشيد ! . . #حال_خوب #حس_مثبت #امید #انگیزه
دلم برات تنگ شده خیلی زود گذشت خیلی...  #تنهایی #دلتنگی #زندگی #رویا #الینا #دنیا  #انگیزه #زود
دلم برات تنگ شده خیلی زود گذشت خیلی... #تنهایی #دلتنگی #زندگی #رویا #الینا #دنیا #انگیزه #زود
راهکار ️⃣ در لحظه غرق شوید، نه در گذشته یا آینده :
بچه ها همزمان چند فعالیت را انجام نمی دهند، بلکه فقط یکی را در لحظه انتخاب می کنند، در آن غرق می شوند و تا زمانی که تمامش نکرده اند سراغ چیز دیگری نمی روند. این خصلت آنها که با تمام وجود و توجه خود، غرق یک چیز در آن لحظه می شوند باعث شادی عمیق شان می شود. اما بیشتر بزرگسالان ترجیح می دهند همزمان چند کار را انجام دهند و برای همین هم تمرکز چندانی ندارند. اگر به این بهانه که سرتان خیلی شلوغ است و فرصت خیلی کمی دارید، خودتان را درگیر چندچالش همزان کنید، یعنی قبول کرده اید که در لحظه نباشید. ضمنا بهتر است در مورد حوادث دیروز اینقدر فکر نکنید و ببینید در این لحظه در اطراف تان چه روی می دهد. دست از تفکر وسواس گونه به ضرب العجل های کاری و زندگی در آینده بردارید و همین الان برای همین لحظه کاری انجام دهید. نگران لیست های بی پایان بایدها نباشید و یکی را انتخاب کنید و تا زمانی که تمامش نکرده اید سراغ بعدی نروید. اگر ذهن تان فقط درگیر کاری باشد که هم اکنون آن را در دست دارید، کیفیت عملکردتان بالا خواهد رفت. با تمرکز داشتن و پراکنده نبودن ذهن، انرژی ذهنی تان هم ذخیره شده و سرحال ترید. لطفا کودک درون تان را که دوست دارد تفریح و لذت را هم چاشنی هر کاری بکند فراموش نکنید...! ادامه در پستهای بعدی... #کودک #دوران #کودکی #کودک_درون #دوران_کودکی #زندگی #شاد #انرژی #انگیزه #نیرو #حیات #آشتی_با_کودک_درون #فعال_کردن_کودک_درون #خاطرات #بزرگسالی #بزرگسالان #انسان #تغییر #نگرش #روانشناس #روانشناسی #بهترینهای_روانشناسی       _
راهکار ️⃣ در لحظه غرق شوید، نه در گذشته یا آینده :
بچه ها همزمان چند فعالیت را انجام نمی دهند، بلکه فقط یکی را در لحظه انتخاب می کنند، در آن غرق می شوند و تا زمانی که تمامش نکرده اند سراغ چیز دیگری نمی روند. این خصلت آنها که با تمام وجود و توجه خود، غرق یک چیز در آن لحظه می شوند باعث شادی عمیق شان می شود. اما بیشتر بزرگسالان ترجیح می دهند همزمان چند کار را انجام دهند و برای همین هم تمرکز چندانی ندارند. اگر به این بهانه که سرتان خیلی شلوغ است و فرصت خیلی کمی دارید، خودتان را درگیر چندچالش همزان کنید، یعنی قبول کرده اید که در لحظه نباشید. ضمنا بهتر است در مورد حوادث دیروز اینقدر فکر نکنید و ببینید در این لحظه در اطراف تان چه روی می دهد. دست از تفکر وسواس گونه به ضرب العجل های کاری و زندگی در آینده بردارید و همین الان برای همین لحظه کاری انجام دهید. نگران لیست های بی پایان بایدها نباشید و یکی را انتخاب کنید و تا زمانی که تمامش نکرده اید سراغ بعدی نروید. اگر ذهن تان فقط درگیر کاری باشد که هم اکنون آن را در دست دارید، کیفیت عملکردتان بالا خواهد رفت. با تمرکز داشتن و پراکنده نبودن ذهن، انرژی ذهنی تان هم ذخیره شده و سرحال ترید. لطفا کودک درون تان را که دوست دارد تفریح و لذت را هم چاشنی هر کاری بکند فراموش نکنید...! ادامه در پستهای بعدی... #کودک #دوران #کودکی #کودک_درون #دوران_کودکی #زندگی #شاد #انرژی #انگیزه #نیرو #حیات #آشتی_با_کودک_درون #فعال_کردن_کودک_درون #خاطرات #بزرگسالی #بزرگسالان #انسان #تغییر #نگرش #روانشناس #روانشناسی #بهترینهای_روانشناسی _