پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره اوا موزیک در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های اوا موزیک

Instagram
تورو اون لحظه که دیدم به بهانه هام رسیدم از تو تصویری کشیدم که اون و هیچ جا ندیدم... #معین #بهانه #اسطوره #مرد_عاشق#صدای_عشق #راک #پاپ #سنتی #خواننده #آهنگ_ساز #موسیقی #موزیک #ایرانی #موسیقی_ایرانیان #اوا_موزیک     .
تورو اون لحظه که دیدم به بهانه هام رسیدم از تو تصویری کشیدم که اون و هیچ جا ندیدم... #معین #بهانه #اسطوره #مرد_عاشق #صدای_عشق #راک #پاپ #سنتی #خواننده #آهنگ_ساز #موسیقی #موزیک #ایرانی #موسیقی_ایرانیان #اوا_موزیک .
بارون و دوست دارم هنوز چون تو رو یادم میاره حس میکنم پیش منی وقتی که بارون میباره... #سیاوش_قمیشی #باروون#اسطوره #مرد_عاشق#صدای_بارون #صدای_عشق #راک #پاپ #سنتی #خواننده #آهنگ_ساز #موسیقی #موزیک #ایرانی #موسیقی_ایرانیان #اوا_موزیک
بارون و دوست دارم هنوز چون تو رو یادم میاره حس میکنم پیش منی وقتی که بارون میباره... #سیاوش_قمیشی #باروون #اسطوره #مرد_عاشق #صدای_بارون #صدای_عشق #راک #پاپ #سنتی #خواننده #آهنگ_ساز #موسیقی #موزیک #ایرانی #موسیقی_ایرانیان #اوا_موزیک
اینجابه جز درد و دروغ هم خانه ای با ما نبود درغربت من مثل من هرگز کسی تنها نبود.... #داریوش_اقبالی #نازنین #اسطوره #صدای_عشق #راک #پاپ #سنتی #خواننده #آهنگ_ساز #موسیقی #موزیک #ایرانی #موسیقی_ایرانیان #اوا_موزیک
اینجابه جز درد و دروغ هم خانه ای با ما نبود درغربت من مثل من هرگز کسی تنها نبود.... #داریوش_اقبالی #نازنین #اسطوره #صدای_عشق #راک #پاپ #سنتی #خواننده #آهنگ_ساز #موسیقی #موزیک #ایرانی #موسیقی_ایرانیان #اوا_موزیک
یاور همیشه مومن تو برو سفر سلامت غم من نخور که دوری برای من شده عادت💔💔💔 #داریوش_اقبالی #یاور_همیشه_مومن #اسطوره #صدای_عشق #راک #پاپ #سنتی #خواننده #آهنگ_ساز #موسیقی #موزیک #ایرانی #موسیقی_ایرانیان #اوا_موزیک
یاور همیشه مومن تو برو سفر سلامت غم من نخور که دوری برای من شده عادت💔💔💔 #داریوش_اقبالی #یاور_همیشه_مومن #اسطوره #صدای_عشق #راک #پاپ #سنتی #خواننده #آهنگ_ساز #موسیقی #موزیک #ایرانی #موسیقی_ایرانیان #اوا_موزیک
من صدای سبز خاک سربی ام صدایی که خنجرش رو به خداست صدایی که توی بُهت شب دشت نعره ای نیست ولی اوج یک صداست... #ابی #درخت #آقای_صدا #صدای_عشق #راک #پاپ #سنتی #خواننده #آهنگ_ساز #موسیقی #موزیک #ایرانی #موسیقی_ایرانیان #اوا_موزیک
من صدای سبز خاک سربی ام صدایی که خنجرش رو به خداست صدایی که توی بُهت شب دشت نعره ای نیست ولی اوج یک صداست... #ابی #درخت #آقای_صدا #صدای_عشق #راک #پاپ #سنتی #خواننده #آهنگ_ساز #موسیقی #موزیک #ایرانی #موسیقی_ایرانیان #اوا_موزیک
نه من تورو واسه خودم نه از سر هوس میخوام عمر دوباره ی منی تورو واسه نفس میخوام...💔💔💔 #هایده #بانوی_آواز_ایران #بانوی_عشق #صدای_عشق #راک #پاپ #سنتی #خواننده #آهنگ_ساز #موسیقی #موزیک #ایرانی #موسیقی_ایرانیان #اوا_موزیک
نه من تورو واسه خودم نه از سر هوس میخوام عمر دوباره ی منی تورو واسه نفس میخوام...💔💔💔 #هایده #بانوی_آواز_ایران #بانوی_عشق #صدای_عشق #راک #پاپ #سنتی #خواننده #آهنگ_ساز #موسیقی #موزیک #ایرانی #موسیقی_ایرانیان #اوا_موزیک
دیگه رو خاک وجودم نه گلی هست نه درختی لحظه های بی تو بودن میگذره اما به سختی... #قمیشی #جزیره #قدیمی #صدای_عشق #راک #پاپ #سنتی #خواننده #آهنگ_ساز #موسیقی #موزیک #ایرانی #موسیقی_ایرانیان #اوا_موزیک
دیگه رو خاک وجودم نه گلی هست نه درختی لحظه های بی تو بودن میگذره اما به سختی... #قمیشی #جزیره #قدیمی #صدای_عشق #راک #پاپ #سنتی #خواننده #آهنگ_ساز #موسیقی #موزیک #ایرانی #موسیقی_ایرانیان #اوا_موزیک
شبهای رفتن تو شبهای بی ستاره است ببین که خاطراتم بی تو چه پاره پاره است... #معین #شبهای_رفتن_تو #مرد_عاشق #صدای_عشق #راک #پاپ #سنتی #خواننده #آهنگ_ساز #موسیقی #موزیک #ایرانی #موسیقی_ایرانیان #اوا_موزیک
شبهای رفتن تو شبهای بی ستاره است ببین که خاطراتم بی تو چه پاره پاره است... #معین #شبهای_رفتن_تو #مرد_عاشق #صدای_عشق #راک #پاپ #سنتی #خواننده #آهنگ_ساز #موسیقی #موزیک #ایرانی #موسیقی_ایرانیان #اوا_موزیک
جفتای عاشق و ببین از پل آبی میگذرن عروسک قلبشون و به جشن بوسه میبرن اما برای عشق ما اون لحظه ی آبی کجاست عروسک قصه ی من پس شب آفتابی کجاست #داریوش#عروسک_قصه ی_من #شب _آفتابی #صدای_عشق #راک #پاپ #سنتی #خواننده #آهنگ_ساز #موسیقی #موزیک #ایرانی #موسیقی_ایرانیان #اوا_موزیک
جفتای عاشق و ببین از پل آبی میگذرن عروسک قلبشون و به جشن بوسه میبرن اما برای عشق ما اون لحظه ی آبی کجاست عروسک قصه ی من پس شب آفتابی کجاست #داریوش #عروسک_قصه ی_من #شب _آفتابی #صدای_عشق #راک #پاپ #سنتی #خواننده #آهنگ_ساز #موسیقی #موزیک #ایرانی #موسیقی_ایرانیان #اوا_موزیک
یکی و خواستی و رفته من میفهمم که چه سخته داره با خاطره بازی میگذره روزهای هفته...💔💔 #قمیشی #أرزو #مرد_عاشق #صدای_عشق #راک #پاپ #سنتی #خواننده #آهنگ_ساز #موسیقی #موزیک #ایرانی #موسیقی_ایرانیان #اوا_موزیک
یکی و خواستی و رفته من میفهمم که چه سخته داره با خاطره بازی میگذره روزهای هفته...💔💔 #قمیشی #أرزو #مرد_عاشق #صدای_عشق #راک #پاپ #سنتی #خواننده #آهنگ_ساز #موسیقی #موزیک #ایرانی #موسیقی_ایرانیان #اوا_موزیک