پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره بازیگر در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های بازیگر

Instagram
🎭🔞 امشب مهمونی گرفتم با تِمِ کَفَن... اگه اومدی کَفَنِت رو با خودت بیار❗ فقط واسه خانواده ت لوكيشن بفرست، شايد ديگه بر نگردى... ☑ سیزده / ۱۳ نمایش جدیدی از مهدی کوشکی تولید تازه تئاتر مستقل تهران خرید بلیت روزهای جدید با تخفیف وفاداری و گروهی هم اکنون در تیوال ..// 🔞 دیدن این نمایش برای افراد ❌ زیر ۱۸ سال ⛔ ممنوع است. ☑ 🚫🔞⚠ اخطار - نمایش ۱۸+ کودکان، نوجوانان، بیماران قلبی و تنفسی، اسکیزو و شیزوفرنی ها از دیدن این نمایش جدا پرهیز کنند. سیزده تازهترین تولید تئاتر مستقل تهران سیزده / ۱۳ نویسنده، طراح و کارگردان: مهدی کوشکی بازیگران: (به ترتیب الفبا): مهدی آذربخش، پانته آ احمدخان، برنا اعتمادی، سعید اویسی، محمد کاظم بابایی، نرگس باقری، مونا تدین پور، ارشیا تهرانی، سارا خانکی، عباس خداقلی زاده، پانیذ خلیل زاده، کیارش رادمهر، ملینا رحمانی، الی رزم آرا، احسان رضوانی، یگانه رفتاری، شهروز زعفر، سحر سالک، اشکان شریعت، بهناز شمشیری، الی شوشتری، آرمینا ضیاءنور، سید مهدی طبایی، سارو عباسی، سحر عبدلملکی، هلیا عظیمی، امین قاسم لو، سیاوش گلزاری، حسین مطیع امیری، محمد حسین موسوی، علی میرابی، مهرداد میرزایی، پریسا نقدی زاده، محمد همتی، سپیده یحیوی، مهدی یگانه آبان ماه ۹۷ - ساعت ۱۷ - تئاتر مستقل تهران گرافیک و تیزر 🎨🎥 بهرام رامه     ☑  #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #سیزده #نمایش_سیزده #مهدی_کوشکی #مصطفا_کوشکی #تئاتر_مستقل_تهران #تئاتر_پلاس #تیوال #جارچی #تئاتر #نمایش #آقای_بنفش #فیلم #سینما #هنر #هنرمندان #بازیگر #کلیپ #بزودی #اخبارتئاتر #تئاتر_ببینیم         #🔞
🎭🔞 امشب مهمونی گرفتم با تِمِ کَفَن... اگه اومدی کَفَنِت رو با خودت بیار❗ فقط واسه خانواده ت لوكيشن بفرست، شايد ديگه بر نگردى... ☑ سیزده / ۱۳ نمایش جدیدی از مهدی کوشکی تولید تازه تئاتر مستقل تهران خرید بلیت روزهای جدید با تخفیف وفاداری و گروهی هم اکنون در تیوال ..// 🔞 دیدن این نمایش برای افراد ❌ زیر ۱۸ سال ⛔ ممنوع است. ☑ 🚫🔞⚠ اخطار - نمایش ۱۸+ کودکان، نوجوانان، بیماران قلبی و تنفسی، اسکیزو و شیزوفرنی ها از دیدن این نمایش جدا پرهیز کنند. سیزده تازهترین تولید تئاتر مستقل تهران سیزده / ۱۳ نویسنده، طراح و کارگردان: مهدی کوشکی بازیگران: (به ترتیب الفبا): مهدی آذربخش، پانته آ احمدخان، برنا اعتمادی، سعید اویسی، محمد کاظم بابایی، نرگس باقری، مونا تدین پور، ارشیا تهرانی، سارا خانکی، عباس خداقلی زاده، پانیذ خلیل زاده، کیارش رادمهر، ملینا رحمانی، الی رزم آرا، احسان رضوانی، یگانه رفتاری، شهروز زعفر، سحر سالک، اشکان شریعت، بهناز شمشیری، الی شوشتری، آرمینا ضیاءنور، سید مهدی طبایی، سارو عباسی، سحر عبدلملکی، هلیا عظیمی، امین قاسم لو، سیاوش گلزاری، حسین مطیع امیری، محمد حسین موسوی، علی میرابی، مهرداد میرزایی، پریسا نقدی زاده، محمد همتی، سپیده یحیوی، مهدی یگانه آبان ماه ۹۷ - ساعت ۱۷ - تئاتر مستقل تهران گرافیک و تیزر 🎨🎥 بهرام رامه ☑ #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #سیزده #نمایش_سیزده #مهدی_کوشکی #مصطفا_کوشکی #تئاتر_مستقل_تهران #تئاتر_پلاس #تیوال #جارچی #تئاتر #نمایش #آقای_بنفش #فیلم #سینما #هنر #هنرمندان #بازیگر #کلیپ #بزودی #اخبارتئاتر #تئاتر_ببینیم #🔞
🎭🔞 امشب مهمونی گرفتم با تِمِ کَفَن... اگه اومدی کَفَنِت رو با خودت بیار❗ فقط واسه خانواده ت لوكيشن بفرست، شايد ديگه بر نگردى... ☑ سیزده / ۱۳ نمایش جدیدی از مهدی کوشکی تولید تازه تئاتر مستقل تهران خرید بلیت روزهای جدید با تخفیف وفاداری و گروهی هم اکنون در تیوال ..// 🔞 دیدن این نمایش برای افراد ❌ زیر ۱۸ سال ⛔ ممنوع است. ☑ 🚫🔞⚠ اخطار - نمایش ۱۸+ کودکان، نوجوانان، بیماران قلبی و تنفسی، اسکیزو و شیزوفرنی ها از دیدن این نمایش جدا پرهیز کنند. سیزده تازهترین تولید تئاتر مستقل تهران سیزده / ۱۳ نویسنده، طراح و کارگردان: مهدی کوشکی بازیگران: (به ترتیب الفبا): مهدی آذربخش، پانته آ احمدخان، برنا اعتمادی، سعید اویسی، محمد کاظم بابایی، نرگس باقری، مونا تدین پور، ارشیا تهرانی، سارا خانکی، عباس خداقلی زاده، پانیذ خلیل زاده، کیارش رادمهر، ملینا رحمانی، الی رزم آرا، احسان رضوانی، یگانه رفتاری، شهروز زعفر، سحر سالک، اشکان شریعت، بهناز شمشیری، الی شوشتری، آرمینا ضیاءنور، سید مهدی طبایی، سارو عباسی، سحر عبدلملکی، هلیا عظیمی، امین قاسم لو، سیاوش گلزاری، حسین مطیع امیری، محمد حسین موسوی، علی میرابی، مهرداد میرزایی، پریسا نقدی زاده، محمد همتی، سپیده یحیوی، مهدی یگانه آبان ماه ۹۷ - ساعت ۱۷ - تئاتر مستقل تهران گرافیک و تیزر 🎨🎥 بهرام رامه     ☑  #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #سیزده #نمایش_سیزده #مهدی_کوشکی #مصطفا_کوشکی #تئاتر_مستقل_تهران #تئاتر_پلاس #تیوال #جارچی #تئاتر #نمایش #آقای_بنفش #فیلم #سینما #هنر #هنرمندان #بازیگر #کلیپ #بزودی #اخبارتئاتر #تئاتر_ببینیم         #🔞
🎭🔞 امشب مهمونی گرفتم با تِمِ کَفَن... اگه اومدی کَفَنِت رو با خودت بیار❗ فقط واسه خانواده ت لوكيشن بفرست، شايد ديگه بر نگردى... ☑ سیزده / ۱۳ نمایش جدیدی از مهدی کوشکی تولید تازه تئاتر مستقل تهران خرید بلیت روزهای جدید با تخفیف وفاداری و گروهی هم اکنون در تیوال ..// 🔞 دیدن این نمایش برای افراد ❌ زیر ۱۸ سال ⛔ ممنوع است. ☑ 🚫🔞⚠ اخطار - نمایش ۱۸+ کودکان، نوجوانان، بیماران قلبی و تنفسی، اسکیزو و شیزوفرنی ها از دیدن این نمایش جدا پرهیز کنند. سیزده تازهترین تولید تئاتر مستقل تهران سیزده / ۱۳ نویسنده، طراح و کارگردان: مهدی کوشکی بازیگران: (به ترتیب الفبا): مهدی آذربخش، پانته آ احمدخان، برنا اعتمادی، سعید اویسی، محمد کاظم بابایی، نرگس باقری، مونا تدین پور، ارشیا تهرانی، سارا خانکی، عباس خداقلی زاده، پانیذ خلیل زاده، کیارش رادمهر، ملینا رحمانی، الی رزم آرا، احسان رضوانی، یگانه رفتاری، شهروز زعفر، سحر سالک، اشکان شریعت، بهناز شمشیری، الی شوشتری، آرمینا ضیاءنور، سید مهدی طبایی، سارو عباسی، سحر عبدلملکی، هلیا عظیمی، امین قاسم لو، سیاوش گلزاری، حسین مطیع امیری، محمد حسین موسوی، علی میرابی، مهرداد میرزایی، پریسا نقدی زاده، محمد همتی، سپیده یحیوی، مهدی یگانه آبان ماه ۹۷ - ساعت ۱۷ - تئاتر مستقل تهران گرافیک و تیزر 🎨🎥 بهرام رامه ☑ #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #سیزده #نمایش_سیزده #مهدی_کوشکی #مصطفا_کوشکی #تئاتر_مستقل_تهران #تئاتر_پلاس #تیوال #جارچی #تئاتر #نمایش #آقای_بنفش #فیلم #سینما #هنر #هنرمندان #بازیگر #کلیپ #بزودی #اخبارتئاتر #تئاتر_ببینیم #🔞
🎭🔞 امشب مهمونی گرفتم با تِمِ کَفَن... اگه اومدی کَفَنِت رو با خودت بیار❗ فقط واسه خانواده ت لوكيشن بفرست، شايد ديگه بر نگردى... ☑ سیزده / ۱۳ نمایش جدیدی از مهدی کوشکی تولید تازه تئاتر مستقل تهران خرید بلیت روزهای جدید با تخفیف وفاداری و گروهی هم اکنون در تیوال ..// 🔞 دیدن این نمایش برای افراد ❌ زیر ۱۸ سال ⛔ ممنوع است. ☑ 🚫🔞⚠ اخطار - نمایش ۱۸+ کودکان، نوجوانان، بیماران قلبی و تنفسی، اسکیزو و شیزوفرنی ها از دیدن این نمایش جدا پرهیز کنند. سیزده تازهترین تولید تئاتر مستقل تهران سیزده / ۱۳ نویسنده، طراح و کارگردان: مهدی کوشکی بازیگران: (به ترتیب الفبا): مهدی آذربخش، پانته آ احمدخان، برنا اعتمادی، سعید اویسی، محمد کاظم بابایی، نرگس باقری، مونا تدین پور، ارشیا تهرانی، سارا خانکی، عباس خداقلی زاده، پانیذ خلیل زاده، کیارش رادمهر، ملینا رحمانی، الی رزم آرا، احسان رضوانی، یگانه رفتاری، شهروز زعفر، سحر سالک، اشکان شریعت، بهناز شمشیری، الی شوشتری، آرمینا ضیاءنور، سید مهدی طبایی، سارو عباسی، سحر عبدلملکی، هلیا عظیمی، امین قاسم لو، سیاوش گلزاری، حسین مطیع امیری، محمد حسین موسوی، علی میرابی، مهرداد میرزایی، پریسا نقدی زاده، محمد همتی، سپیده یحیوی، مهدی یگانه آبان ماه ۹۷ - ساعت ۱۷ - تئاتر مستقل تهران گرافیک و تیزر 🎨🎥 بهرام رامه     ☑  #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #سیزده #نمایش_سیزده #مهدی_کوشکی #مصطفا_کوشکی #تئاتر_مستقل_تهران #تئاتر_پلاس #تیوال #جارچی #تئاتر #نمایش #آقای_بنفش #فیلم #سینما #هنر #هنرمندان #بازیگر #کلیپ #بزودی #اخبارتئاتر #تئاتر_ببینیم         #🔞
🎭🔞 امشب مهمونی گرفتم با تِمِ کَفَن... اگه اومدی کَفَنِت رو با خودت بیار❗ فقط واسه خانواده ت لوكيشن بفرست، شايد ديگه بر نگردى... ☑ سیزده / ۱۳ نمایش جدیدی از مهدی کوشکی تولید تازه تئاتر مستقل تهران خرید بلیت روزهای جدید با تخفیف وفاداری و گروهی هم اکنون در تیوال ..// 🔞 دیدن این نمایش برای افراد ❌ زیر ۱۸ سال ⛔ ممنوع است. ☑ 🚫🔞⚠ اخطار - نمایش ۱۸+ کودکان، نوجوانان، بیماران قلبی و تنفسی، اسکیزو و شیزوفرنی ها از دیدن این نمایش جدا پرهیز کنند. سیزده تازهترین تولید تئاتر مستقل تهران سیزده / ۱۳ نویسنده، طراح و کارگردان: مهدی کوشکی بازیگران: (به ترتیب الفبا): مهدی آذربخش، پانته آ احمدخان، برنا اعتمادی، سعید اویسی، محمد کاظم بابایی، نرگس باقری، مونا تدین پور، ارشیا تهرانی، سارا خانکی، عباس خداقلی زاده، پانیذ خلیل زاده، کیارش رادمهر، ملینا رحمانی، الی رزم آرا، احسان رضوانی، یگانه رفتاری، شهروز زعفر، سحر سالک، اشکان شریعت، بهناز شمشیری، الی شوشتری، آرمینا ضیاءنور، سید مهدی طبایی، سارو عباسی، سحر عبدلملکی، هلیا عظیمی، امین قاسم لو، سیاوش گلزاری، حسین مطیع امیری، محمد حسین موسوی، علی میرابی، مهرداد میرزایی، پریسا نقدی زاده، محمد همتی، سپیده یحیوی، مهدی یگانه آبان ماه ۹۷ - ساعت ۱۷ - تئاتر مستقل تهران گرافیک و تیزر 🎨🎥 بهرام رامه ☑ #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #سیزده #نمایش_سیزده #مهدی_کوشکی #مصطفا_کوشکی #تئاتر_مستقل_تهران #تئاتر_پلاس #تیوال #جارچی #تئاتر #نمایش #آقای_بنفش #فیلم #سینما #هنر #هنرمندان #بازیگر #کلیپ #بزودی #اخبارتئاتر #تئاتر_ببینیم #🔞
تقدیم به بعضی #سلبریتی ها که #سگ و #گربه براشون ارزشمندتر از #انسان شده.. چون یکی #عرب است یکی سیاه یکی غیرموبور و در برابر کشتار روزانه بیگناهان در #یمن و #فلسطین و #میانمار ککشونم نمیگزه. #فلسطینی #انسانیت #شاعر #شعر #دختر #بازیگر #بازیگران #سینما #مهناز_افشار #شهره_سلطانی #علیدوستی #باران_کوثری #ساره_بیات #آناهیتا_همتی #علینژاد #اسرائیلی #حقوق_بشر #حقوق_حیوانات
تقدیم به بعضی #سلبریتی ها که #سگ و #گربه براشون ارزشمندتر از #انسان شده.. چون یکی #عرب است یکی سیاه یکی غیرموبور و در برابر کشتار روزانه بیگناهان در #یمن و #فلسطین و #میانمار ککشونم نمیگزه. #فلسطینی #انسانیت #شاعر #شعر #دختر #بازیگر #بازیگران #سینما #مهناز_افشار #شهره_سلطانی #علیدوستی #باران_کوثری #ساره_بیات #آناهیتا_همتی #علینژاد #اسرائیلی #حقوق_بشر #حقوق_حیوانات
آناهیتا جان درگاهی به همراه همسرشون اشکان خطیبی عزیز #استایل#مانتو#بازیگر#بازیگران پالتو
آناهیتا جان درگاهی به همراه همسرشون اشکان خطیبی عزیز #استایل #مانتو #بازیگر #بازیگران پالتو
 _   مارلون براندو کی بودی تو؟؟؟ تولدت مبارک حامد بهداد🍻🎂 ...من بیشتر از بازیت همیشه درگیر تکنیک عجیب صدات بودم توو سبکهای مختلف ،ازت یاد میگیرم 👏👏👏 #حامد_بهداد #گروه_دارکوب #موسیقی_نواحی #فولکلور #موسیقی_تلفیقی #خواننده #بازیگر
_ مارلون براندو کی بودی تو؟؟؟ تولدت مبارک حامد بهداد🍻🎂 ...من بیشتر از بازیت همیشه درگیر تکنیک عجیب صدات بودم توو سبکهای مختلف ،ازت یاد میگیرم 👏👏👏 #حامد_بهداد #گروه_دارکوب #موسیقی_نواحی #فولکلور #موسیقی_تلفیقی #خواننده #بازیگر
 _   مارلون براندو کی بودی تو؟؟؟ تولدت مبارک حامد بهداد🍻🎂 ...من بیشتر از بازیت همیشه درگیر تکنیک عجیب صدات بودم توو سبکهای مختلف ،ازت یاد میگیرم 👏👏👏 #حامد_بهداد #گروه_دارکوب #موسیقی_نواحی #فولکلور #موسیقی_تلفیقی #خواننده #بازیگر
_ مارلون براندو کی بودی تو؟؟؟ تولدت مبارک حامد بهداد🍻🎂 ...من بیشتر از بازیت همیشه درگیر تکنیک عجیب صدات بودم توو سبکهای مختلف ،ازت یاد میگیرم 👏👏👏 #حامد_بهداد #گروه_دارکوب #موسیقی_نواحی #فولکلور #موسیقی_تلفیقی #خواننده #بازیگر
🎭🔞 امشب مهمونی گرفتم با تِمِ کَفَن... اگه اومدی کَفَنِت رو با خودت بیار❗ فقط واسه خانواده ت لوكيشن بفرست، شايد ديگه بر نگردى... ☑ سیزده / ۱۳ نمایش جدیدی از مهدی کوشکی تولید تازه تئاتر مستقل تهران خرید بلیت روزهای جدید با تخفیف وفاداری و گروهی هم اکنون در تیوال ..// 🔞 دیدن این نمایش برای افراد ❌ زیر ۱۸ سال ⛔ ممنوع است. ☑ 🚫🔞⚠ اخطار - نمایش ۱۸+ کودکان، نوجوانان، بیماران قلبی و تنفسی، اسکیزو و شیزوفرنی ها از دیدن این نمایش جدا پرهیز کنند. سیزده تازهترین تولید تئاتر مستقل تهران سیزده / ۱۳ نویسنده، طراح و کارگردان: مهدی کوشکی بازیگران: (به ترتیب الفبا): مهدی آذربخش، پانته آ احمدخان، برنا اعتمادی، سعید اویسی، محمد کاظم بابایی، نرگس باقری، مونا تدین پور، ارشیا تهرانی، سارا خانکی، عباس خداقلی زاده، پانیذ خلیل زاده، کیارش رادمهر، ملینا رحمانی، الی رزم آرا، احسان رضوانی، یگانه رفتاری، شهروز زعفر، سحر سالک، اشکان شریعت، بهناز شمشیری، الی شوشتری، آرمینا ضیاءنور، سید مهدی طبایی، سارو عباسی، سحر عبدلملکی، هلیا عظیمی، امین قاسم لو، سیاوش گلزاری، حسین مطیع امیری، محمد حسین موسوی، علی میرابی، مهرداد میرزایی، پریسا نقدی زاده، محمد همتی، سپیده یحیوی، مهدی یگانه آبان ماه ۹۷ - ساعت ۱۷ - تئاتر مستقل تهران گرافیک و تیزر 🎨🎥 بهرام رامه     ☑  #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #سیزده #نمایش_سیزده #مهدی_کوشکی #مصطفا_کوشکی #تئاتر_مستقل_تهران #تئاتر_پلاس #تیوال #جارچی #تئاتر #نمایش #آقای_بنفش #فیلم #سینما #هنر #هنرمندان #بازیگر #کلیپ #بزودی #اخبارتئاتر #تئاتر_ببینیم         #🔞
🎭🔞 امشب مهمونی گرفتم با تِمِ کَفَن... اگه اومدی کَفَنِت رو با خودت بیار❗ فقط واسه خانواده ت لوكيشن بفرست، شايد ديگه بر نگردى... ☑ سیزده / ۱۳ نمایش جدیدی از مهدی کوشکی تولید تازه تئاتر مستقل تهران خرید بلیت روزهای جدید با تخفیف وفاداری و گروهی هم اکنون در تیوال ..// 🔞 دیدن این نمایش برای افراد ❌ زیر ۱۸ سال ⛔ ممنوع است. ☑ 🚫🔞⚠ اخطار - نمایش ۱۸+ کودکان، نوجوانان، بیماران قلبی و تنفسی، اسکیزو و شیزوفرنی ها از دیدن این نمایش جدا پرهیز کنند. سیزده تازهترین تولید تئاتر مستقل تهران سیزده / ۱۳ نویسنده، طراح و کارگردان: مهدی کوشکی بازیگران: (به ترتیب الفبا): مهدی آذربخش، پانته آ احمدخان، برنا اعتمادی، سعید اویسی، محمد کاظم بابایی، نرگس باقری، مونا تدین پور، ارشیا تهرانی، سارا خانکی، عباس خداقلی زاده، پانیذ خلیل زاده، کیارش رادمهر، ملینا رحمانی، الی رزم آرا، احسان رضوانی، یگانه رفتاری، شهروز زعفر، سحر سالک، اشکان شریعت، بهناز شمشیری، الی شوشتری، آرمینا ضیاءنور، سید مهدی طبایی، سارو عباسی، سحر عبدلملکی، هلیا عظیمی، امین قاسم لو، سیاوش گلزاری، حسین مطیع امیری، محمد حسین موسوی، علی میرابی، مهرداد میرزایی، پریسا نقدی زاده، محمد همتی، سپیده یحیوی، مهدی یگانه آبان ماه ۹۷ - ساعت ۱۷ - تئاتر مستقل تهران گرافیک و تیزر 🎨🎥 بهرام رامه ☑ #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #سیزده #نمایش_سیزده #مهدی_کوشکی #مصطفا_کوشکی #تئاتر_مستقل_تهران #تئاتر_پلاس #تیوال #جارچی #تئاتر #نمایش #آقای_بنفش #فیلم #سینما #هنر #هنرمندان #بازیگر #کلیپ #بزودی #اخبارتئاتر #تئاتر_ببینیم #🔞
🍁دفتر نقاشی خدا همیشه زیباست اما پاییز را برای دل خودت آرام تر برگ بزن و تمامی رنگ ها را به خاطر بسپارکه عشق و محبت و دوستی لابلای همین رنگهای زیباست 🍁🍂🍃🍁🍂🍃  #الهه_حصاری#بازیگر#هنرمند#ستاره#سینما#سریال#تلویزیون#ممنوعه
🍁دفتر نقاشی خدا همیشه زیباست اما پاییز را برای دل خودت آرام تر برگ بزن و تمامی رنگ ها را به خاطر بسپارکه عشق و محبت و دوستی لابلای همین رنگهای زیباست 🍁🍂🍃🍁🍂🍃 #الهه_حصاری #بازیگر #هنرمند #ستاره #سینما #سریال #تلویزیون #ممنوعه
ا عزت جانم در چهارمین دوره فستیوال فیلم های ایرانی؛ |کانادا،تورنتو😻💞| . . پ.ن:خداروشکر پیجشونم برگشتتت😍 . . #جواد_عزتی#جذاب#دلبر#دلتنگی#امیر_جدیدی#تورنتو#کانادا#جشنواره#تهران#خفن_ترین#خوش_خنده#مهربون#خداروشکر#دلربا#خوشتیپ#دلتنگی#دیدار#جانان#خداروشکر#عمو#رفیق#تیپ#عزت#جواد#بازیگر#بازیگران#بهترین#فداتشم#دورت_بگردم#خفن#پاییز . . . اینستا بدون شما که معنی نداشت❤
ا عزت جانم در چهارمین دوره فستیوال فیلم های ایرانی؛ |کانادا،تورنتو😻💞| . . پ.ن:خداروشکر پیجشونم برگشتتت😍 . . #جواد_عزتی #جذاب #دلبر #دلتنگی #امیر_جدیدی #تورنتو #کانادا #جشنواره #تهران #خفن_ترین #خوش_خنده #مهربون #خداروشکر #دلربا #خوشتیپ #دلتنگی #دیدار #جانان #خداروشکر #عمو #رفیق #تیپ #عزت #جواد #بازیگر #بازیگران #بهترین #فداتشم #دورت_بگردم #خفن #پاییز . . . اینستا بدون شما که معنی نداشت❤
ا عزت جانم در چهارمین دوره فستیوال فیلم های ایرانی؛ |کانادا،تورنتو😻💞| . . پ.ن:خداروشکر پیجشونم برگشتتت😍 . . #جواد_عزتی#جذاب#دلبر#دلتنگی#امیر_جدیدی#تورنتو#کانادا#جشنواره#تهران#خفن_ترین#خوش_خنده#مهربون#خداروشکر#دلربا#خوشتیپ#دلتنگی#دیدار#جانان#خداروشکر#عمو#رفیق#تیپ#عزت#جواد#بازیگر#بازیگران#بهترین#فداتشم#دورت_بگردم#خفن#پاییز . . . اینستا بدون شما که معنی نداشت❤
ا عزت جانم در چهارمین دوره فستیوال فیلم های ایرانی؛ |کانادا،تورنتو😻💞| . . پ.ن:خداروشکر پیجشونم برگشتتت😍 . . #جواد_عزتی #جذاب #دلبر #دلتنگی #امیر_جدیدی #تورنتو #کانادا #جشنواره #تهران #خفن_ترین #خوش_خنده #مهربون #خداروشکر #دلربا #خوشتیپ #دلتنگی #دیدار #جانان #خداروشکر #عمو #رفیق #تیپ #عزت #جواد #بازیگر #بازیگران #بهترین #فداتشم #دورت_بگردم #خفن #پاییز . . . اینستا بدون شما که معنی نداشت❤
مائيم و تو ایجان که جگر گوشهمایی... ❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️ _❤️❤️❤️ #پست_جدید_عشق_جان❤️ #پست_جدید  #بازیگر #سریال_پدر #عشق_جان #جذاب_جان #زندگیم #نفسم #عشقم           💋💋💋💋😍_😍😍😍😍😍💋💋💋💋💋😍😍😍😍😍😍😍😍💋💋💋💋💋💋😍😍😍😍😍😍😍😍💋💋💋💋💋💋💋😍😍😍😍😍💋💋💋 #عشقم💋زندگیم😘تنفس💑👰💋❤خواهریم👭همیشگیییمممم😍😍😻تولههههههه👙👑💍عزیزترینم🍭🍬🍦خوشگلمممممم🌹🍁🐾💟💓فدات_بشممممم_عشقولیییی😍👽👯خرگوشم🐰🐾نانازه_🌹👑🙈💦💦❣ #عشقمی💎💎💎💎💎💟💟💟💟💟😍😍😍😍😘💖😘💖😘💖💖💖🌺🎇🎇🎇 #دوستتدارممممممممممممممم❤️❤️❤️❤️❤️💚💚💚💚💟💟💟💟💟 #نفسمیــــــــــ💕_یدونه_ای😍😍😍عزیزی😘😘😘عشقمی💋💋💋_دوووووووووست_____داررررررمم______بی___نهاااایت___تا________ابد________عشق______دلمم😍😙😙😙😙😙
مائيم و تو ایجان که جگر گوشهمایی... ❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️ _❤️❤️❤️ #پست_جدید_عشق_جان ❤️ #پست_جدید #بازیگر #سریال_پدر #عشق_جان #جذاب_جان #زندگیم #نفسم #عشقم 💋💋💋💋😍_😍😍😍😍😍💋💋💋💋💋😍😍😍😍😍😍😍😍💋💋💋💋💋💋😍😍😍😍😍😍😍😍💋💋💋💋💋💋💋😍😍😍😍😍💋💋💋 #عشقم 💋زندگیم😘تنفس💑👰💋❤خواهریم👭همیشگیییمممم😍😍😻تولههههههه👙👑💍عزیزترینم🍭🍬🍦خوشگلمممممم🌹🍁🐾💟💓فدات_بشممممم_عشقولیییی😍👽👯خرگوشم🐰🐾نانازه_🌹👑🙈💦💦❣ #عشقمی 💎💎💎💎💎💟💟💟💟💟😍😍😍😍😘💖😘💖😘💖💖💖🌺🎇🎇🎇 #دوستتدارممممممممممممممم ❤️❤️❤️❤️❤️💚💚💚💚💟💟💟💟💟 #نفسمیــــــــــ 💕_یدونه_ای😍😍😍عزیزی😘😘😘عشقمی💋💋💋_دوووووووووست_____داررررررمم______بی___نهاااایت___تا________ابد________عشق______دلمم😍😙😙😙😙😙
. ((طناز و نجم الدین)) اندر باب دلیل اصلی تبعید انسان از بهشت به زمین. کارگردان: کوئنتین تارنتینو نویسنده: حمید نبئی بازیگران: نجم الدین شریعتی ، طناز طباطبائی . . . #طنز #خنده #انیمیشن #تتلو #بازیگران #سوریلند #دیرین_دیرین#فیلم#جوک#باحال #بامزه #باحال #نمک #بخند #کرکرخنده #کلیپ #کلیپ_فان #جنجالی #کلیپ_خنده#کارتون #کارتونی#مهرانمدیری#رامبد_جوان #خندهدار #بازیگر #حاشیه #طنازطباطبایی
. ((طناز و نجم الدین)) اندر باب دلیل اصلی تبعید انسان از بهشت به زمین. کارگردان: کوئنتین تارنتینو نویسنده: حمید نبئی بازیگران: نجم الدین شریعتی ، طناز طباطبائی . . . #طنز #خنده #انیمیشن #تتلو #بازیگران #سوریلند #دیرین_دیرین #فیلم #جوک #باحال #بامزه #باحال #نمک #بخند #کرکرخنده #کلیپ #کلیپ_فان #جنجالی #کلیپ_خنده #کارتون #کارتونی #مهرانمدیری #رامبد_جوان #خندهدار #بازیگر #حاشیه #طنازطباطبایی
. #الهه_حصاری 🌷😍 تیپ و استایل جدید [] 👈🏻 فالو كنيد [] 👈🏻 فالو كنيد [] 👈🏻 فالو كنيد [] 👈🏻 فالو كنيد . #زیبایی#استایل#مد#فشن#بازیگر#هنرمندان#مانتو#مانتوتابستانه#مانتو_شیک#تیپ#استایلیش#تبلیغات#تبلیغ#برند
. #الهه_حصاری 🌷😍 تیپ و استایل جدید [] 👈🏻 فالو كنيد [] 👈🏻 فالو كنيد [] 👈🏻 فالو كنيد [] 👈🏻 فالو كنيد . #زیبایی #استایل #مد #فشن #بازیگر #هنرمندان #مانتو #مانتوتابستانه #مانتو_شیک #تیپ #استایلیش #تبلیغات #تبلیغ #برند
🎭🔞 امشب مهمونی گرفتم با تِمِ کَفَن... اگه اومدی کَفَنِت رو با خودت بیار❗ فقط واسه خانواده ت لوكيشن بفرست، شايد ديگه بر نگردى... ☑ سیزده / ۱۳ نمایش جدیدی از مهدی کوشکی تولید تازه تئاتر مستقل تهران خرید بلیت روزهای جدید با تخفیف وفاداری و گروهی هم اکنون در تیوال ..// 🔞 دیدن این نمایش برای افراد ❌ زیر ۱۸ سال ⛔ ممنوع است. ☑ 🚫🔞⚠ اخطار - نمایش ۱۸+ کودکان، نوجوانان، بیماران قلبی و تنفسی، اسکیزو و شیزوفرنی ها از دیدن این نمایش جدا پرهیز کنند. سیزده تازهترین تولید تئاتر مستقل تهران سیزده / ۱۳ نویسنده، طراح و کارگردان: مهدی کوشکی بازیگران: (به ترتیب الفبا): مهدی آذربخش، پانته آ احمدخان، برنا اعتمادی، سعید اویسی، محمد کاظم بابایی، نرگس باقری، مونا تدین پور، ارشیا تهرانی، سارا خانکی، عباس خداقلی زاده، پانیذ خلیل زاده، کیارش رادمهر، ملینا رحمانی، الی رزم آرا، احسان رضوانی، یگانه رفتاری، شهروز زعفر، سحر سالک، اشکان شریعت، بهناز شمشیری، الی شوشتری، آرمینا ضیاءنور، سید مهدی طبایی، سارو عباسی، سحر عبدلملکی، هلیا عظیمی، امین قاسم لو، سیاوش گلزاری، حسین مطیع امیری، محمد حسین موسوی، علی میرابی، مهرداد میرزایی، پریسا نقدی زاده، محمد همتی، سپیده یحیوی، مهدی یگانه آبان ماه ۹۷ - ساعت ۱۷ - تئاتر مستقل تهران گرافیک و تیزر 🎨🎥 بهرام رامه     ☑  #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #سیزده #نمایش_سیزده #مهدی_کوشکی #مصطفا_کوشکی #تئاتر_مستقل_تهران #تئاتر_پلاس #تیوال #جارچی #تئاتر #نمایش #آقای_بنفش #فیلم #سینما #هنر #هنرمندان #بازیگر #کلیپ #بزودی #اخبارتئاتر #تئاتر_ببینیم         #🔞
🎭🔞 امشب مهمونی گرفتم با تِمِ کَفَن... اگه اومدی کَفَنِت رو با خودت بیار❗ فقط واسه خانواده ت لوكيشن بفرست، شايد ديگه بر نگردى... ☑ سیزده / ۱۳ نمایش جدیدی از مهدی کوشکی تولید تازه تئاتر مستقل تهران خرید بلیت روزهای جدید با تخفیف وفاداری و گروهی هم اکنون در تیوال ..// 🔞 دیدن این نمایش برای افراد ❌ زیر ۱۸ سال ⛔ ممنوع است. ☑ 🚫🔞⚠ اخطار - نمایش ۱۸+ کودکان، نوجوانان، بیماران قلبی و تنفسی، اسکیزو و شیزوفرنی ها از دیدن این نمایش جدا پرهیز کنند. سیزده تازهترین تولید تئاتر مستقل تهران سیزده / ۱۳ نویسنده، طراح و کارگردان: مهدی کوشکی بازیگران: (به ترتیب الفبا): مهدی آذربخش، پانته آ احمدخان، برنا اعتمادی، سعید اویسی، محمد کاظم بابایی، نرگس باقری، مونا تدین پور، ارشیا تهرانی، سارا خانکی، عباس خداقلی زاده، پانیذ خلیل زاده، کیارش رادمهر، ملینا رحمانی، الی رزم آرا، احسان رضوانی، یگانه رفتاری، شهروز زعفر، سحر سالک، اشکان شریعت، بهناز شمشیری، الی شوشتری، آرمینا ضیاءنور، سید مهدی طبایی، سارو عباسی، سحر عبدلملکی، هلیا عظیمی، امین قاسم لو، سیاوش گلزاری، حسین مطیع امیری، محمد حسین موسوی، علی میرابی، مهرداد میرزایی، پریسا نقدی زاده، محمد همتی، سپیده یحیوی، مهدی یگانه آبان ماه ۹۷ - ساعت ۱۷ - تئاتر مستقل تهران گرافیک و تیزر 🎨🎥 بهرام رامه ☑ #پیشنهاد_متفاوت_این_روزها #سیزده #نمایش_سیزده #مهدی_کوشکی #مصطفا_کوشکی #تئاتر_مستقل_تهران #تئاتر_پلاس #تیوال #جارچی #تئاتر #نمایش #آقای_بنفش #فیلم #سینما #هنر #هنرمندان #بازیگر #کلیپ #بزودی #اخبارتئاتر #تئاتر_ببینیم #🔞
○ نمایش آدم برفی، یک اقتباس از اثر نویسنده ی لهستانی #اسلاو_مروژک. سال یکهزار و سیصد و نود و چهار، به کارگردانی #آناهیتا_ریسباف. کلنجار رفتن با نقش، چیزی است که من از استادم روان شاد #محمد_هادی_فاضلی، به درستی آموخته ام. لیک، آنچه کام را تلخ میکند و رغبت را کم میکند، فعالیت در شرایطی است که مدیران، بنا به صلاحدید و مناسبات، به سمت کارکنان نمایشی می آیند و هنوز هنر و هنرمند، از جمله هنر و هنرمندان تئاتر، ضرورت محسوب نمی شوند. همیشه وقت شاهد آن هستیم که بودجه ی حداقلی، تنها تحفه ی است که به ما میدهند و ما بایست کار کنیم. به لحاظ سالن های نمایش بحث فراوان است، که تعداد آن ها بسیار کم، و به لحاظ استاندارد و تجهیز... هیچ. و پاره ای مسائل دیگر از جمله بحث آموزش، دانش، تعهد... که سخن گفتن از آن زمان زیادی می طلبد. #سایروس_داودی #هنر #هنرمند #هنرمندان #بازیگران #بازیگر #نمایش #تئاتر #نویسنده #کارگردان #خانه_تئاتر #تئاترشهر
○ نمایش آدم برفی، یک اقتباس از اثر نویسنده ی لهستانی #اسلاو_مروژک . سال یکهزار و سیصد و نود و چهار، به کارگردانی #آناهیتا_ریسباف . کلنجار رفتن با نقش، چیزی است که من از استادم روان شاد #محمد_هادی_فاضلی ، به درستی آموخته ام. لیک، آنچه کام را تلخ میکند و رغبت را کم میکند، فعالیت در شرایطی است که مدیران، بنا به صلاحدید و مناسبات، به سمت کارکنان نمایشی می آیند و هنوز هنر و هنرمند، از جمله هنر و هنرمندان تئاتر، ضرورت محسوب نمی شوند. همیشه وقت شاهد آن هستیم که بودجه ی حداقلی، تنها تحفه ی است که به ما میدهند و ما بایست کار کنیم. به لحاظ سالن های نمایش بحث فراوان است، که تعداد آن ها بسیار کم، و به لحاظ استاندارد و تجهیز... هیچ. و پاره ای مسائل دیگر از جمله بحث آموزش، دانش، تعهد... که سخن گفتن از آن زمان زیادی می طلبد. #سایروس_داودی #هنر #هنرمند #هنرمندان #بازیگران #بازیگر #نمایش #تئاتر #نویسنده #کارگردان #خانه_تئاتر #تئاترشهر