پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره باور در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های باور

Instagram
تا حالا به اینکه چقدر ثروتمندید فکر کردید؟؟؟!!!! به اینکه ثروتمندی تو داشته های مالی تون هست یا داشته های روحیتون؟؟!! به اینکه اگه فردا تو دنیا نباشید و چقدر تا اینجای زندگیتون از بودنتون خرسند هستید؟؟!!! به نظرم ما ادمها خیلی عجیبیم. تا جوونیم کار میکنیم و کار میکنیم و پول جمع میکنیم و خسته و مریض میشیم و از جوونیمون هیچ لذتی نمیبریم تا اینکه پیر میشیم و تمام پولی ک جمع کردیم و خرج میکنیم تا دوباره سلامتی از دست رفته مون رو به دست بیاریم. همیشه به گذشته فکر میکنیم و دغدغه فرادی نیومده رو داریم و جوری زندگی میکنیم ک انگار اصلا امروزی تو زندگیمون وجود نداره و انگار هیچ وقت قرار نیست بمیریم و وقتی لحظه مرگمون میرسه انگار هیچ وقت زندگی نکردیم. پس بیاین یاد بگیریم زندگی فراتر از کار کردنه زندگی کمک به دیگرانه زندگی عشق دادن و عشق گرفتنه زندگی دیدن دریا و آسمون و جنگل و طبیعت و زیباییهاشه زندگی شکرگذاری کردن و مهربون بودنه زندگی دونستن قدر لحظه هامونه زندگی خندیدن و قهقهه زدنه زندگی زیر بارون قدم زدنه زندگی غذا دادن و محبت به حیونهاست زندگی مثبت فکر کردنه زندگی ترویج مثبت اندیشیه زندگی آدمها رو از افسردگی درآوردنه زندگی تعداد نفسهایی ک میکشید نیست زندگی تعداد لحظه های نفس گیر هست زندگی , زندگی کردنه #زندگی#جریانیست#در#عرض#آن #باورتو_درست_کن #زندگی #مثبت_اندیشی #باور #محبت #حمیدرضا_طاهر #الهه_مستامروزیحمیدوالی
تا حالا به اینکه چقدر ثروتمندید فکر کردید؟؟؟!!!! به اینکه ثروتمندی تو داشته های مالی تون هست یا داشته های روحیتون؟؟!! به اینکه اگه فردا تو دنیا نباشید و چقدر تا اینجای زندگیتون از بودنتون خرسند هستید؟؟!!! به نظرم ما ادمها خیلی عجیبیم. تا جوونیم کار میکنیم و کار میکنیم و پول جمع میکنیم و خسته و مریض میشیم و از جوونیمون هیچ لذتی نمیبریم تا اینکه پیر میشیم و تمام پولی ک جمع کردیم و خرج میکنیم تا دوباره سلامتی از دست رفته مون رو به دست بیاریم. همیشه به گذشته فکر میکنیم و دغدغه فرادی نیومده رو داریم و جوری زندگی میکنیم ک انگار اصلا امروزی تو زندگیمون وجود نداره و انگار هیچ وقت قرار نیست بمیریم و وقتی لحظه مرگمون میرسه انگار هیچ وقت زندگی نکردیم. پس بیاین یاد بگیریم زندگی فراتر از کار کردنه زندگی کمک به دیگرانه زندگی عشق دادن و عشق گرفتنه زندگی دیدن دریا و آسمون و جنگل و طبیعت و زیباییهاشه زندگی شکرگذاری کردن و مهربون بودنه زندگی دونستن قدر لحظه هامونه زندگی خندیدن و قهقهه زدنه زندگی زیر بارون قدم زدنه زندگی غذا دادن و محبت به حیونهاست زندگی مثبت فکر کردنه زندگی ترویج مثبت اندیشیه زندگی آدمها رو از افسردگی درآوردنه زندگی تعداد نفسهایی ک میکشید نیست زندگی تعداد لحظه های نفس گیر هست زندگی , زندگی کردنه #زندگی #جریانیست #در #عرض #آن #باورتو_درست_کن #زندگی #مثبت_اندیشی #باور #محبت #حمیدرضا_طاهر #الهه_مستامروزیحمیدوالی
تا حالا به اینکه چقدر ثروتمندید فکر کردید؟؟؟!!!! به اینکه ثروتمندی تو داشته های مالی تون هست یا داشته های روحیتون؟؟!! به اینکه اگه فردا تو دنیا نباشید و چقدر تا اینجای زندگیتون از بودنتون خرسند هستید؟؟!!! به نظرم ما ادمها خیلی عجیبیم. تا جوونیم کار میکنیم و کار میکنیم و پول جمع میکنیم و خسته و مریض میشیم و از جوونیمون هیچ لذتی نمیبریم تا اینکه پیر میشیم و تمام پولی ک جمع کردیم و خرج میکنیم تا دوباره سلامتی از دست رفته مون رو به دست بیاریم. همیشه به گذشته فکر میکنیم و دغدغه فرادی نیومده رو داریم و جوری زندگی میکنیم ک انگار اصلا امروزی تو زندگیمون وجود نداره و انگار هیچ وقت قرار نیست بمیریم و وقتی لحظه مرگمون میرسه انگار هیچ وقت زندگی نکردیم. پس بیاین یاد بگیریم زندگی فراتر از کار کردنه زندگی کمک به دیگرانه زندگی عشق دادن و عشق گرفتنه زندگی دیدن دریا و آسمون و جنگل و طبیعت و زیباییهاشه زندگی شکرگذاری کردن و مهربون بودنه زندگی دونستن قدر لحظه هامونه زندگی خندیدن و قهقهه زدنه زندگی زیر بارون قدم زدنه زندگی غذا دادن و محبت به حیونهاست زندگی مثبت فکر کردنه زندگی ترویج مثبت اندیشیه زندگی آدمها رو از افسردگی درآوردنه زندگی تعداد نفسهایی ک میکشید نیست زندگی تعداد لحظه های نفس گیر هست زندگی , زندگی کردنه #زندگی#جریانیست#در#عرض#آن #باورتو_درست_کن #زندگی #مثبت_اندیشی #باور #محبت #حمیدرضا_طاهر #الهه_مستامروزیحمیدوالی
تا حالا به اینکه چقدر ثروتمندید فکر کردید؟؟؟!!!! به اینکه ثروتمندی تو داشته های مالی تون هست یا داشته های روحیتون؟؟!! به اینکه اگه فردا تو دنیا نباشید و چقدر تا اینجای زندگیتون از بودنتون خرسند هستید؟؟!!! به نظرم ما ادمها خیلی عجیبیم. تا جوونیم کار میکنیم و کار میکنیم و پول جمع میکنیم و خسته و مریض میشیم و از جوونیمون هیچ لذتی نمیبریم تا اینکه پیر میشیم و تمام پولی ک جمع کردیم و خرج میکنیم تا دوباره سلامتی از دست رفته مون رو به دست بیاریم. همیشه به گذشته فکر میکنیم و دغدغه فرادی نیومده رو داریم و جوری زندگی میکنیم ک انگار اصلا امروزی تو زندگیمون وجود نداره و انگار هیچ وقت قرار نیست بمیریم و وقتی لحظه مرگمون میرسه انگار هیچ وقت زندگی نکردیم. پس بیاین یاد بگیریم زندگی فراتر از کار کردنه زندگی کمک به دیگرانه زندگی عشق دادن و عشق گرفتنه زندگی دیدن دریا و آسمون و جنگل و طبیعت و زیباییهاشه زندگی شکرگذاری کردن و مهربون بودنه زندگی دونستن قدر لحظه هامونه زندگی خندیدن و قهقهه زدنه زندگی زیر بارون قدم زدنه زندگی غذا دادن و محبت به حیونهاست زندگی مثبت فکر کردنه زندگی ترویج مثبت اندیشیه زندگی آدمها رو از افسردگی درآوردنه زندگی تعداد نفسهایی ک میکشید نیست زندگی تعداد لحظه های نفس گیر هست زندگی , زندگی کردنه #زندگی #جریانیست #در #عرض #آن #باورتو_درست_کن #زندگی #مثبت_اندیشی #باور #محبت #حمیدرضا_طاهر #الهه_مستامروزیحمیدوالی
به زودی ۲۰ نکته برای هدفمندسازی رفتار فروشنده در پیج 💥 .. 💥 #هدف #پیشرفت #سرعت #موفقیت #انگیزه #تفکر #امید #بازاریابی #آموزش #ارتباط #باور
به زودی ۲۰ نکته برای هدفمندسازی رفتار فروشنده در پیج 💥 .. 💥 #هدف #پیشرفت #سرعت #موفقیت #انگیزه #تفکر #امید #بازاریابی #آموزش #ارتباط #باور
به زودی ۲۰ نکته برای هدفمندسازی رفتار فروشنده در پیج 💥 .. 💥 #هدف #پیشرفت #سرعت #موفقیت #انگیزه #تفکر #امید #بازاریابی #آموزش #ارتباط #باور
به زودی ۲۰ نکته برای هدفمندسازی رفتار فروشنده در پیج 💥 .. 💥 #هدف #پیشرفت #سرعت #موفقیت #انگیزه #تفکر #امید #بازاریابی #آموزش #ارتباط #باور
🌹🌹لطفا ورق بزنید باورم کن که تو سینه غم دارم به قد فریاد آخه این غم کمی نیست که صداقت رفته بر باد بدون ساز...میشد صحیح تر و بهترش رو خوند...اما وقت نبود...و همین از دل برآمد...تقدیم عزیزانم... #باورم_کن #باور #صداقت #ابی_آقای_صدا #ابی #کاراژ #صدا
🌹🌹لطفا ورق بزنید باورم کن که تو سینه غم دارم به قد فریاد آخه این غم کمی نیست که صداقت رفته بر باد بدون ساز...میشد صحیح تر و بهترش رو خوند...اما وقت نبود...و همین از دل برآمد...تقدیم عزیزانم... #باورم_کن #باور #صداقت #ابی_آقای_صدا #ابی #کاراژ #صدا
به واقع آنچه شما دارید هدیه خداوند به شماست و آنچه که شما انجام میدین هدیه شما به خداونده.به اطرافتون دوباره با دقت نگاه کنین مطمئن باشین ابزار مهم ترین نیازهاتون در نزدیک ترین فاصله از شما وجود داره فقط باید با نگاه متفاوتی ببینینش تا درکش کنین. شاد باشین.😉😉😉😉😉😉😉 #خدا#کشیش#روانشناختی#فرصتها#ایمان#باور#نگاه#جدید#ساختن
به واقع آنچه شما دارید هدیه خداوند به شماست و آنچه که شما انجام میدین هدیه شما به خداونده.به اطرافتون دوباره با دقت نگاه کنین مطمئن باشین ابزار مهم ترین نیازهاتون در نزدیک ترین فاصله از شما وجود داره فقط باید با نگاه متفاوتی ببینینش تا درکش کنین. شاد باشین.😉😉😉😉😉😉😉 #خدا #کشیش #روانشناختی #فرصتها #ایمان #باور #نگاه #جدید #ساختن
یکبار بدنیا آمدی یکبارزندگی میکنی سعی کن تامیتوانی خوب باشی جوری زندگی کن ک اگ یک روز از عمرت مانده باشد شرمنده و عذاب وجدان کارها و اشتباهاتی ک نسبت ب اطرافیانت کردی نباشی!!! پ.ن.بقول شاعر بزرگوار نیما یوشیج _گویی ک ندارد سخنم گیرایی ،،، پس برسرهرزبان فتاده ست چرا؟ پسرسیستان.پسرزابل.مهدی منصوری #ایمان#باور#واقعیت#حقیقت#اشتباه محض#دوست#دشمن#انرژی#نقل قول#نیمایوشیج#پسرسیستان#پسرزابل#مهدی منصوری#خان_هشتم🙋♂️: . 🌎: : _ 📸: :
یکبار بدنیا آمدی یکبارزندگی میکنی سعی کن تامیتوانی خوب باشی جوری زندگی کن ک اگ یک روز از عمرت مانده باشد شرمنده و عذاب وجدان کارها و اشتباهاتی ک نسبت ب اطرافیانت کردی نباشی!!! پ.ن.بقول شاعر بزرگوار نیما یوشیج _گویی ک ندارد سخنم گیرایی ،،، پس برسرهرزبان فتاده ست چرا؟ پسرسیستان.پسرزابل.مهدی منصوری #ایمان #باور #واقعیت #حقیقت #اشتباه محض#دوست #دشمن #انرژی #نقل قول#نیمایوشیج #پسرسیستان #پسرزابل #مهدی منصوری#خان_هشتم 🙋♂️: . 🌎: : _ 📸: :
یکبار بدنیا آمدی یکبارزندگی میکنی سعی کن تامیتوانی خوب باشی جوری زندگی کن ک اگ یک روز از عمرت مانده باشد شرمنده و عذاب وجدان کارها و اشتباهاتی ک نسبت ب اطرافیانت کردی نباشی!!! پ.ن.بقول شاعر بزرگوار نیما یوشیج _گویی ک ندارد سخنم گیرایی ،،، پس برسرهرزبان فتاده ست چرا؟ پسرسیستان.پسرزابل.مهدی منصوری #ایمان#باور#واقعیت#حقیقت#اشتباه محض#دوست#دشمن#انرژی#نقل قول#نیمایوشیج#پسرسیستان#پسرزابل#مهدی منصوری#خان_هشتم🙋♂️: . 🌎: : _ 📸: :
یکبار بدنیا آمدی یکبارزندگی میکنی سعی کن تامیتوانی خوب باشی جوری زندگی کن ک اگ یک روز از عمرت مانده باشد شرمنده و عذاب وجدان کارها و اشتباهاتی ک نسبت ب اطرافیانت کردی نباشی!!! پ.ن.بقول شاعر بزرگوار نیما یوشیج _گویی ک ندارد سخنم گیرایی ،،، پس برسرهرزبان فتاده ست چرا؟ پسرسیستان.پسرزابل.مهدی منصوری #ایمان #باور #واقعیت #حقیقت #اشتباه محض#دوست #دشمن #انرژی #نقل قول#نیمایوشیج #پسرسیستان #پسرزابل #مهدی منصوری#خان_هشتم 🙋♂️: . 🌎: : _ 📸: :
طوری زندگی کن که اگه کسی از تو بد گفت دیگران باور نکنند... 📸 |   | سفارش کاور و تکست گرافی دایرکت #🖋 👇 #زندگی 🖋 #بد 🖋 #گفتار 🖋 #باور 🖋 #کاور 🖋 #جلد 🖋 #عکس_نوشته 🖋 #تکست_گرافی 🖋 #تکست 🖋 #موسیقی 🖋 #عکس 🖋  🖋  🖋  🖋  🖋  🖋  🖋  🖋  🖋  🖋  🖋  🖋  🖋  🖋  🖋  🖋
طوری زندگی کن که اگه کسی از تو بد گفت دیگران باور نکنند... 📸 | | سفارش کاور و تکست گرافی دایرکت #🖋 👇 #زندگی 🖋 #بد 🖋 #گفتار 🖋 #باور 🖋 #کاور 🖋 #جلد 🖋 #عکس_نوشته 🖋 #تکست_گرافی 🖋 #تکست 🖋 #موسیقی 🖋 #عکس 🖋 🖋 🖋 🖋 🖋 🖋 🖋 🖋 🖋 🖋 🖋 🖋 🖋 🖋 🖋 🖋
استفاده از سوپرپک تناسب اندام خانوم رضایی عزیز از کرج... #لاغری #تناسب_اندام #انگیزه #دمنوش #باور #ایمان #تندرستی #لذت #خنده #احساس_رضایت
استفاده از سوپرپک تناسب اندام خانوم رضایی عزیز از کرج... #لاغری #تناسب_اندام #انگیزه #دمنوش #باور #ایمان #تندرستی #لذت #خنده #احساس_رضایت
ديروز موقع بارون گفت : آدما قدرت خواستن رو باور ندارن! گفتم : يعني چي؟ گفت : الان بگو واي تو اين هوا چقدر يه كاسه آش رشته ي داغ مي چسبه! شايد يك نفر دو دقيقه ديگه يه كاسه آش بذاره تو دستت ؛ اون موقع همه مي گن خدا مُرادِ دل رو زود مي ده! خيلي غير قابل باوره؟! گفتم نه اصلا !!! گفت حالا به اون خونه فكر كن كه خيلي وقته مي خوايْش!مي توني تصور كني داشتنش اصلا دست نَيافتني نيست؟؟ گفتم نه اصلا !!! گفت : آدما قدرت خواستن رو باور ندارن ! *كپي با ذكر منبع بلا مانع است. #باور#خواستن#آرزو#تهران#استانبول#كاپالي_چارشي #آش_رشته
ديروز موقع بارون گفت : آدما قدرت خواستن رو باور ندارن! گفتم : يعني چي؟ گفت : الان بگو واي تو اين هوا چقدر يه كاسه آش رشته ي داغ مي چسبه! شايد يك نفر دو دقيقه ديگه يه كاسه آش بذاره تو دستت ؛ اون موقع همه مي گن خدا مُرادِ دل رو زود مي ده! خيلي غير قابل باوره؟! گفتم نه اصلا !!! گفت حالا به اون خونه فكر كن كه خيلي وقته مي خوايْش!مي توني تصور كني داشتنش اصلا دست نَيافتني نيست؟؟ گفتم نه اصلا !!! گفت : آدما قدرت خواستن رو باور ندارن ! *كپي با ذكر منبع بلا مانع است. #باور #خواستن #آرزو #تهران #استانبول #كاپالي_چارشي #آش_رشته
. وقتی از ته دل بخندی، وقتی هر چیزی را به خودت نگیری، وقتی #سپاس گزار آنچه که هست باشی، وقتی برای #شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی؛ آن زمان است که واقعا #زندگی میکنی. بازی زندگی، #بازی بومرنگهاست. #اندیشه ها، کردارها و سخنان ما، دیر یا زود با دقت شگفتآوری به سوی ما بازمیگردند. زمانی که آدمی بتواند بی هیچ دلهرهای #آرزو کند، هر آرزویی بی درنگ برآورده خواهد شد... . . 📚چهار اثر از فلورانس 👤 #فلورانس_اسکاول_شین . . 😊
. وقتی از ته دل بخندی، وقتی هر چیزی را به خودت نگیری، وقتی #سپاس گزار آنچه که هست باشی، وقتی برای #شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی؛ آن زمان است که واقعا #زندگی میکنی. بازی زندگی، #بازی بومرنگهاست. #اندیشه ها، کردارها و سخنان ما، دیر یا زود با دقت شگفتآوری به سوی ما بازمیگردند. زمانی که آدمی بتواند بی هیچ دلهرهای #آرزو کند، هر آرزویی بی درنگ برآورده خواهد شد... . . 📚چهار اثر از فلورانس 👤 #فلورانس_اسکاول_شین . . 😊
ماجراهای سلوی کارزاری است که در سال در لبنان توسط فعالان حقوق زنان راهاندازی شد. هدف این کمپین مقابله با آزار جنسی در تمامی فضاها اعم از خیابان، دانشگاه و ... از طریق انیمیشنهای کوتاه و همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی برای زنان و مردان بود. این کارگاهها بر روی گروههای در معرض آسیب مانند زنان کارگر، مردان همجنسگرا، افراد تراجنسی و کارگران مهاجر تمرکز بیشتری داشتند. سلوی میخواهد به جامعه لبنانی بگوید آزار و اذیت جنسی به هیچ وجه قابل قبول نیست و اولین قدم مبارزه با آن شکستن سکوت است. این کارزار بر ضرورت تصویب قوانین کارآمد مقابله با آزار جنسی نیز تاکید میکند. انیمیشنهای سلوی بازتاب گستردهای داشتند و در شبکه ملی لبنان نیز پخش شدند. ورق بزنید و تماشا کنید. #نگین #زنان#فمینیست #فمینیسم #خشونت_علیه_زنان#زنان_متحد #سرزمین_زنان#بدن_من #آزار_جنسی#آزار_خیابانی #جامعه #فرهنگ #فرهنگ_سازی#قانون #حقوق#باور#آموزش#جایگاه #خشونت#فقر_فرهنگی#بیشعوری#ایران #جامعه#رهایی#زندگی#اجتماع #خشونت_علیه_زنان_را_متوقف_کنید
ماجراهای سلوی کارزاری است که در سال در لبنان توسط فعالان حقوق زنان راهاندازی شد. هدف این کمپین مقابله با آزار جنسی در تمامی فضاها اعم از خیابان، دانشگاه و ... از طریق انیمیشنهای کوتاه و همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی برای زنان و مردان بود. این کارگاهها بر روی گروههای در معرض آسیب مانند زنان کارگر، مردان همجنسگرا، افراد تراجنسی و کارگران مهاجر تمرکز بیشتری داشتند. سلوی میخواهد به جامعه لبنانی بگوید آزار و اذیت جنسی به هیچ وجه قابل قبول نیست و اولین قدم مبارزه با آن شکستن سکوت است. این کارزار بر ضرورت تصویب قوانین کارآمد مقابله با آزار جنسی نیز تاکید میکند. انیمیشنهای سلوی بازتاب گستردهای داشتند و در شبکه ملی لبنان نیز پخش شدند. ورق بزنید و تماشا کنید. #نگین #زنان #فمینیست #فمینیسم #خشونت_علیه_زنان #زنان_متحد #سرزمین_زنان #بدن_من #آزار_جنسی #آزار_خیابانی #جامعه #فرهنگ #فرهنگ_سازی #قانون #حقوق #باور #آموزش #جایگاه #خشونت #فقر_فرهنگی #بیشعوری #ایران #جامعه #رهایی #زندگی #اجتماع #خشونت_علیه_زنان_را_متوقف_کنید
. . . موفقیت چیزی نیست که آن را تعقیب کنید ؛ آگاه باشید که چیزی که آن را تعقیب کنید از شما فرار خواهد کرد. همانند تلاش برای تعقیب پروانه، موفقیت چیزیاست که آن را جذب میکنید آن هم با تبدیل شدن به شخصی که باید بشوید! . . 📚اثر مرکب دارن هاردی   #جذاب #زیبا #خوشگل #کوه#اورست#آلپ#کپشن #کپشن_مپشن #کتاب#❤#زندگی   #منظره#ایران#تهران #زیبایی #باور #انرژی #پروانه#دارن_هاردی #اثر_مرکب#فرار#موفقیت #جذب
. . . موفقیت چیزی نیست که آن را تعقیب کنید ؛ آگاه باشید که چیزی که آن را تعقیب کنید از شما فرار خواهد کرد. همانند تلاش برای تعقیب پروانه، موفقیت چیزیاست که آن را جذب میکنید آن هم با تبدیل شدن به شخصی که باید بشوید! . . 📚اثر مرکب دارن هاردی #جذاب #زیبا #خوشگل #کوه #اورست #آلپ #کپشن #کپشن_مپشن #کتاب #❤#زندگی #منظره #ایران #تهران #زیبایی #باور #انرژی #پروانه #دارن_هاردی #اثر_مرکب #فرار #موفقیت #جذب
💎 . بسیاری از افراد پولی را که بدست آوردهاند خرج میکنند تا چیزهایی را بخرند که نمیخواهند، تا مردمی را تحت تاثیر بگذارند که دوست ندارند. . این جمله چقدر در زندگی شما صدق میکنه؟ تا حالا بهش فکر کردین؟ . #ویل_راجرز #اعتماد_به_خود #موفقیت #توسعه_فردی #بولزای #قدرت_ذهن #باور #امید #انگیزه #خدا #پیشرفت .  👉 👉
💎 . بسیاری از افراد پولی را که بدست آوردهاند خرج میکنند تا چیزهایی را بخرند که نمیخواهند، تا مردمی را تحت تاثیر بگذارند که دوست ندارند. . این جمله چقدر در زندگی شما صدق میکنه؟ تا حالا بهش فکر کردین؟ . #ویل_راجرز #اعتماد_به_خود #موفقیت #توسعه_فردی #بولزای #قدرت_ذهن #باور #امید #انگیزه #خدا #پیشرفت . 👉 👉
| . ﷽. . . سخته.. بخوای نبودن کسیو باور کنی که میتونست باشه ، اما نخواست... . . . . . . ➖➖➖➖➖ #سخت #سخته #باور #شبتکست #نبودن #کسی #کسیو #باور_کردن #توانستن #شب_تکست #اما #عزیز #سیگار #غم #ناراحتی #تو #منوتو #ما #روزگار #خواستنی #خواستن #شب
| . ﷽. . . سخته.. بخوای نبودن کسیو باور کنی که میتونست باشه ، اما نخواست... . . . . . . ➖➖➖➖➖ #سخت #سخته #باور #شبتکست #نبودن #کسی #کسیو #باور_کردن #توانستن #شب_تکست #اما #عزیز #سیگار #غم #ناراحتی #تو #منوتو #ما #روزگار #خواستنی #خواستن #شب
👑 . شانس مجدد؟! 🤨 . شانس مجدد فقط برا اونایی هست که از اشتباه قبلیشون درس میگیرن و تو فرصت بعدیشون اون اشتباهو تکرار نمیکنن😎👑 . 🔹لینک جدید کانال تلگرام: 🏃♂️🏃♂️🏃♂️ . ✅با فیلترشکن، روی لینک بیو پیج زیر بزن:👇👇👇 ➡️ . . . . . 🔰 . 👆👆👆 ========= #موفقیت #انرژی_مثبت #انگیزشی #انگیزه #کلیدفردا #کلید_فردا #باور
👑 . شانس مجدد؟! 🤨 . شانس مجدد فقط برا اونایی هست که از اشتباه قبلیشون درس میگیرن و تو فرصت بعدیشون اون اشتباهو تکرار نمیکنن😎👑 . 🔹لینک جدید کانال تلگرام: 🏃♂️🏃♂️🏃♂️ . ✅با فیلترشکن، روی لینک بیو پیج زیر بزن:👇👇👇 ➡️ . . . . . 🔰 . 👆👆👆 ========= #موفقیت #انرژی_مثبت #انگیزشی #انگیزه #کلیدفردا #کلید_فردا #باور
👑 . شانس مجدد؟! 🤨 . شانس مجدد فقط برا اونایی هست که از اشتباه قبلیشون درس میگیرن و تو فرصت بعدیشون اون اشتباهو تکرار نمیکنن😎👑 . 🔹لینک جدید کانال تلگرام: 🏃♂️🏃♂️🏃♂️ . ✅با فیلترشکن، روی لینک بیو پیج زیر بزن:👇👇👇 ➡️ . . . . . 🔰 . 👆👆👆 ========= #موفقیت #انرژی_مثبت #انگیزشی #انگیزه #کلیدفردا #کلید_فردا #باور
👑 . شانس مجدد؟! 🤨 . شانس مجدد فقط برا اونایی هست که از اشتباه قبلیشون درس میگیرن و تو فرصت بعدیشون اون اشتباهو تکرار نمیکنن😎👑 . 🔹لینک جدید کانال تلگرام: 🏃♂️🏃♂️🏃♂️ . ✅با فیلترشکن، روی لینک بیو پیج زیر بزن:👇👇👇 ➡️ . . . . . 🔰 . 👆👆👆 ========= #موفقیت #انرژی_مثبت #انگیزشی #انگیزه #کلیدفردا #کلید_فردا #باور
خداوند می فرماید :همه موجودات روی زمین چه حلال گوشت چه حرام گوشت عائله من هستند و من رزق و روزی آن ها را تأمین می کنم. بنابراین زیاد به کسب و کار خود تکیه نکنید. به قدرت و رحمت خداوند تبارک و تعالی ایمان و باور داشته باشید . چونکه هرکه ایمانش قوی تر باشد خداوند اورا بیشتر مورد لطف و رحمت و عنایت خودش قرار میدهد . #پول #ثروت #کائنات #خدا #استقلال_مالی💰 #درامدزایی #کارافرینی #جذب #قانون_جذب #اعتقاد #باور #هدف#رویا_پردازی #ویژن
خداوند می فرماید :همه موجودات روی زمین چه حلال گوشت چه حرام گوشت عائله من هستند و من رزق و روزی آن ها را تأمین می کنم. بنابراین زیاد به کسب و کار خود تکیه نکنید. به قدرت و رحمت خداوند تبارک و تعالی ایمان و باور داشته باشید . چونکه هرکه ایمانش قوی تر باشد خداوند اورا بیشتر مورد لطف و رحمت و عنایت خودش قرار میدهد . #پول #ثروت #کائنات #خدا #استقلال_مالی 💰 #درامدزایی #کارافرینی #جذب #قانون_جذب #اعتقاد #باور #هدف #رویا_پردازی #ویژن
. کم دونستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن میمونه. #دوستانتون_رو_به_افکار_دعوت_کنید #افکار #محمدیحیایی دوستان ارزشمندم،متاسفانه بزرگترین بیماری در حال حاضر بشر که اکثریتمون رو تهدید میکنه،بیماری افسردگی،ناامیدی،بی حوصلگی و همچنین بیماری های روحی و فکریه! بیاین همه باهم،با خانواده ی افکار نو،دنیا رو جای بهتری برای زندگی کردن خودمون و اطرافیانمون قرار بدیم. با تگ کردن افراد باارزش زندگیتون که به دنبال بهبود بخشیدن افکار خود هستن،اونهارو هم از این مطالب و فایل ها بهره مند کنین. امیدواریم هرروز بتونیم نگرشی جدید به زندگیتون اضافه کنیم: . . . ممنونم بابت لایک ها و حمایت های بی دریغتون از افکار نو. یادتون نره زیر این پست عزیزترین افراد زندگیتونو تگ کنین #انگیزشی #نگرشی #اشتیاق #انرژی #عمل #موفقیت #خودسازی #هدف #باور #رویا #کارآفرین #فایل_صوتی #روحیه #تغییر #کلیپ_انگیزشی #آینده #انرژی_درمانی #اراده #تلاش #قدرت #تصمیم #دیدگاه #ذهنیت #اصلاح #امید #رشد_شخصی #زندگی_بهتر #افکار #محمدیحیایی
. کم دونستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن میمونه. #دوستانتون_رو_به_افکار_دعوت_کنید #افکار #محمدیحیایی دوستان ارزشمندم،متاسفانه بزرگترین بیماری در حال حاضر بشر که اکثریتمون رو تهدید میکنه،بیماری افسردگی،ناامیدی،بی حوصلگی و همچنین بیماری های روحی و فکریه! بیاین همه باهم،با خانواده ی افکار نو،دنیا رو جای بهتری برای زندگی کردن خودمون و اطرافیانمون قرار بدیم. با تگ کردن افراد باارزش زندگیتون که به دنبال بهبود بخشیدن افکار خود هستن،اونهارو هم از این مطالب و فایل ها بهره مند کنین. امیدواریم هرروز بتونیم نگرشی جدید به زندگیتون اضافه کنیم: . . . ممنونم بابت لایک ها و حمایت های بی دریغتون از افکار نو. یادتون نره زیر این پست عزیزترین افراد زندگیتونو تگ کنین #انگیزشی #نگرشی #اشتیاق #انرژی #عمل #موفقیت #خودسازی #هدف #باور #رویا #کارآفرین #فایل_صوتی #روحیه #تغییر #کلیپ_انگیزشی #آینده #انرژی_درمانی #اراده #تلاش #قدرت #تصمیم #دیدگاه #ذهنیت #اصلاح #امید #رشد_شخصی #زندگی_بهتر #افکار #محمدیحیایی
واقعا میشه؟🤔 * وقتی این کودکو دیدم کلی ذوق کردم ، ذوق به این خاطر که چقدر خووبه این باور قوی در این کوچولو بوجود اومده، که میتونه با این شرایط راحت کاراشو انجام بده💖 * محدودیتی وجود نداره، فقط در ذهن ماست😊 * #سمیرااحمدی😉 #محدودیت #انگیزه #میتونی #باور
واقعا میشه؟🤔 * وقتی این کودکو دیدم کلی ذوق کردم ، ذوق به این خاطر که چقدر خووبه این باور قوی در این کوچولو بوجود اومده، که میتونه با این شرایط راحت کاراشو انجام بده💖 * محدودیتی وجود نداره، فقط در ذهن ماست😊 * #سمیرااحمدی 😉 #محدودیت #انگیزه #میتونی #باور
. غمگین نباش خوشبختی می تواند از درون تلخ ترین و سردترین روزهای #زندگی ات زاده شود، #باور کن ... . #انرژی_مثبت#خوشبختی#بهلند#امید #شادی#شاد_باش#انگیزشی#تلاش #ذهن_مثبت#مثبت_اندیشی
. غمگین نباش خوشبختی می تواند از درون تلخ ترین و سردترین روزهای #زندگی ات زاده شود، #باور کن ... . #انرژی_مثبت #خوشبختی #بهلند #امید #شادی #شاد_باش #انگیزشی #تلاش #ذهن_مثبت #مثبت_اندیشی
وقتی شیرها قبولت دارند 🐯 ثابت کردن خودت به کفتار ها کار احمقانه ایه💪💪💪 ــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دخترونه مـــــــــــــرد باش👊👊 #شاهرود #رزمی#نینجوتسو#نینجا#کونوایچی#موفقیت##پشتکار#مشاور#بهترین#خواستن#داشتن#قوی#فکر#باور#ایران#جهان#اروپا#خاورمیانه
وقتی شیرها قبولت دارند 🐯 ثابت کردن خودت به کفتار ها کار احمقانه ایه💪💪💪 ــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دخترونه مـــــــــــــرد باش👊👊 #شاهرود #رزمی #نینجوتسو #نینجا #کونوایچی #موفقیت ##پشتکار #مشاور #بهترین #خواستن #داشتن #قوی #فکر #باور #ایران #جهان #اروپا #خاورمیانه