پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره بداهه نوازی در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های بداهه نوازی

Instagram
بداهه نوازی و اجرای گوشه هایی از آهنگ ( بیا که به زاری...) از ساخته های استاد بزرگ پرویز یاحقی
بداهه نوازی و اجرای گوشه هایی از آهنگ ( بیا که به زاری...) از ساخته های استاد بزرگ پرویز یاحقی
تمرین امروز ما با   عزیز                 #گیتار #بداهه_نوازی
تمرین امروز ما با عزیز #گیتار #بداهه_نوازی
ساز و آواز در مایه دشتی سه تار دوست هنرمندم #حسام_ذکا_خسروی چه شد آن سرو سهی؟ کز لب این بام برفت که به یک دیدن او از دلم آرام برفت چه سخن کرد به چشم و چه شکر گفت ز لب؟ که رواج شکر و قیمت بادام برفت به دلش بر بنهادیم و به جان پرسیدیم تا نگویی تو که: بی پرسش و اکرام برفت جام در دست گرفتیم به یاد دهنش می به شرم لب او چون عرق از جام برفت نتوانم شدن از سایهٔ دیوارش دور که توانم ز تن و قوتم از کام برفت ای صبا، از دهن او خبری بارسان که به امید تو ما را همه ایام برفت دوست در ولولهٔ آن که: چو قاصد برسد دشمن اندر طلب آن که: چه پیغام برفت؟ دل ما را به چه پرسی که: چرا شد بر او؟ حاجتش بود، به آوازهٔ انعام برفت هر کرا بر سر ازین درد بلایی نرسید نتوان گفت که: او نیک سرانجام برفت تن که از خنجر او کشته نشد، مردارست دل که بر آتش او پخته نشد، خام برفت ما خود آن دانه ندیدیم که این مور برد بلکه مرغی نشنیدیم کزین دام برفت گرچه سر گشته بسی دارد و عاشق بسیار ازمیان همه در عشق مرا نام برفت اوحدی گر ز بر او برود معذورست کز لبش کام نمیدید و به ناکام برفت #اوحدی #حمیدرضاعلی_بیگی #موسیقی_کهن #موسیقی_شناس #موسیقی_ایرانی #آواز_ایرانی #آواز_سنتی #بداهه_خوانی #بداهه_نوازی #تحریر
ساز و آواز در مایه دشتی سه تار دوست هنرمندم #حسام_ذکا_خسروی چه شد آن سرو سهی؟ کز لب این بام برفت که به یک دیدن او از دلم آرام برفت چه سخن کرد به چشم و چه شکر گفت ز لب؟ که رواج شکر و قیمت بادام برفت به دلش بر بنهادیم و به جان پرسیدیم تا نگویی تو که: بی پرسش و اکرام برفت جام در دست گرفتیم به یاد دهنش می به شرم لب او چون عرق از جام برفت نتوانم شدن از سایهٔ دیوارش دور که توانم ز تن و قوتم از کام برفت ای صبا، از دهن او خبری بارسان که به امید تو ما را همه ایام برفت دوست در ولولهٔ آن که: چو قاصد برسد دشمن اندر طلب آن که: چه پیغام برفت؟ دل ما را به چه پرسی که: چرا شد بر او؟ حاجتش بود، به آوازهٔ انعام برفت هر کرا بر سر ازین درد بلایی نرسید نتوان گفت که: او نیک سرانجام برفت تن که از خنجر او کشته نشد، مردارست دل که بر آتش او پخته نشد، خام برفت ما خود آن دانه ندیدیم که این مور برد بلکه مرغی نشنیدیم کزین دام برفت گرچه سر گشته بسی دارد و عاشق بسیار ازمیان همه در عشق مرا نام برفت اوحدی گر ز بر او برود معذورست کز لبش کام نمیدید و به ناکام برفت #اوحدی #حمیدرضاعلی_بیگی #موسیقی_کهن #موسیقی_شناس #موسیقی_ایرانی #آواز_ایرانی #آواز_سنتی #بداهه_خوانی #بداهه_نوازی #تحریر
. پنج نکته مهم در تمرین موسیقی: تمرین فعلی است که زندگی #موزیسین ها با آن کاملا گره خورده است و اجبار لذت بخشی در آن نهفته است. اما اصول و روش #تمرین کردن، بسیار مهم است و روند #پیشرفت را سریعتر می کند. در این جا به چند عنوان مهم اشاره خواهیم کرد. ۱- نظم در تمرین: به جرات و قطعیت می توان گفت حتی اگر ۱۵ دقیقه در روز وقت دارید، تعهد به انجام تمرین منظم روزانه، #رابطه مستقیمی با پیشرفت شما دارد و نقش غیر قابل انکاری را در روند #حرفه ای شدن ایفا می کند. ۲- اصول: اساس موسیقی، قوانین و اصول آن است. تمرین کردن #گام ها برای سازهای #هارمونیک و #تکنیک های هماهنگی دست ها و پاها و ... مواردی هستند که هیچ گاه نباید فراموش شوند. ۳- بداهه نوازی: یکی از بارزترین وجوه تمایز موزیسین های حرفه ای از سایرین، توانایی #بداهه_نوازی در تمرینات انفرادی و گروهی، تا جایی است که بتواند روند انجام تمرینات گروهی و هم نوازی ها را بهبود ببخشد، است. می توان با کمی تغییر در آهنگ ها و تکنیک هایی که هر روز آنها را تمرین می کنید، با توجه به #تنالیته، به خارج شدن از آن چارچوب و خلق ایده های جدید بپردازید. ۴- زمان: موسیقی #هنر #زمان است. بر خلاف سایر هنرها، تمام ارزش موسیقی، پایبندی به زمان است. پس به نظر می رسد تمرین کردن با #مترونوم و ساز زدن بر روی ریتم با #سرعت ثابت، یکی از مهمترین اصول تمرین است. ۵- تمرین گروهی: شاید خیلی از اوقات، انجام تمرینات انفرادی و تکراری، کمی خسته کننده باشد، از سایر #دوستان #نوازنده یا #خواننده بخواهید شما را در انجام تمرینات یاری کنند. در غیر این صورت از #اپلیکیشن ها و صداهای آماده ای که همراهی کننده خوبی برای انجام تمرینات هستند، استفاده کنید. برای شرکت در کلاس های ما با #شماره های زیر تماس بگیرید
. پنج نکته مهم در تمرین موسیقی: تمرین فعلی است که زندگی #موزیسین ها با آن کاملا گره خورده است و اجبار لذت بخشی در آن نهفته است. اما اصول و روش #تمرین کردن، بسیار مهم است و روند #پیشرفت را سریعتر می کند. در این جا به چند عنوان مهم اشاره خواهیم کرد. ۱- نظم در تمرین: به جرات و قطعیت می توان گفت حتی اگر ۱۵ دقیقه در روز وقت دارید، تعهد به انجام تمرین منظم روزانه، #رابطه مستقیمی با پیشرفت شما دارد و نقش غیر قابل انکاری را در روند #حرفه ای شدن ایفا می کند. ۲- اصول: اساس موسیقی، قوانین و اصول آن است. تمرین کردن #گام ها برای سازهای #هارمونیک و #تکنیک های هماهنگی دست ها و پاها و ... مواردی هستند که هیچ گاه نباید فراموش شوند. ۳- بداهه نوازی: یکی از بارزترین وجوه تمایز موزیسین های حرفه ای از سایرین، توانایی #بداهه_نوازی در تمرینات انفرادی و گروهی، تا جایی است که بتواند روند انجام تمرینات گروهی و هم نوازی ها را بهبود ببخشد، است. می توان با کمی تغییر در آهنگ ها و تکنیک هایی که هر روز آنها را تمرین می کنید، با توجه به #تنالیته ، به خارج شدن از آن چارچوب و خلق ایده های جدید بپردازید. ۴- زمان: موسیقی #هنر #زمان است. بر خلاف سایر هنرها، تمام ارزش موسیقی، پایبندی به زمان است. پس به نظر می رسد تمرین کردن با #مترونوم و ساز زدن بر روی ریتم با #سرعت ثابت، یکی از مهمترین اصول تمرین است. ۵- تمرین گروهی: شاید خیلی از اوقات، انجام تمرینات انفرادی و تکراری، کمی خسته کننده باشد، از سایر #دوستان #نوازنده یا #خواننده بخواهید شما را در انجام تمرینات یاری کنند. در غیر این صورت از #اپلیکیشن ها و صداهای آماده ای که همراهی کننده خوبی برای انجام تمرینات هستند، استفاده کنید. برای شرکت در کلاس های ما با #شماره های زیر تماس بگیرید
. . ملوک فرشفروش کاشانی معروف به ملوک ضرابی (زادهٔ ۱۲۸۶خورشیدی کاشان درگذشتهٔ ۱۳۷۸ خورشیدی تهران) خوانندهٔ موسیقی سنتی ایرانی بود او از سیزدهسالگی فعالیتهای هنری خود را آغاز کرد. وی مدتی نزداقبال آذر آواز فراگرفت و صفحههایی از او ضبط شد. از دیگر استادانش حسین طاهرزاده (دو سال)، حاجیخان ضربگیر (یک سال برای تنبک) بودند. با تأسیس رادیو به آنجا رفت و در بعضی از برنامهها شرکت میجست. ضرابی در نمایشنامههای جامعه باربدبهسرپرستی اسماعیل مهرتاش همکاری داشت و در خواندن تصنیف و آهنگهای ضربی ماهر بود. از وی صفحههای بسیاری باقی ماندهاست . #ملوک_ضرابی #موسیقی_ما #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی #موسیقی #تار #سه تار #قانون #تک_نوازی #تکنوازی #بداهه_نوازی #ساز_ایرانی #سازسازی #نوازندگی #سنتور #کمانچه #نی #تمبک #قیچک #عود #بربط #ویولن #پیانو #تنبور #دوتار #سازگری #سازسازی #اواز_ایرانی #تصنیف #رباب #چنگ
. . ملوک فرشفروش کاشانی معروف به ملوک ضرابی (زادهٔ ۱۲۸۶خورشیدی کاشان درگذشتهٔ ۱۳۷۸ خورشیدی تهران) خوانندهٔ موسیقی سنتی ایرانی بود او از سیزدهسالگی فعالیتهای هنری خود را آغاز کرد. وی مدتی نزداقبال آذر آواز فراگرفت و صفحههایی از او ضبط شد. از دیگر استادانش حسین طاهرزاده (دو سال)، حاجیخان ضربگیر (یک سال برای تنبک) بودند. با تأسیس رادیو به آنجا رفت و در بعضی از برنامهها شرکت میجست. ضرابی در نمایشنامههای جامعه باربدبهسرپرستی اسماعیل مهرتاش همکاری داشت و در خواندن تصنیف و آهنگهای ضربی ماهر بود. از وی صفحههای بسیاری باقی ماندهاست . #ملوک_ضرابی #موسیقی_ما #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی #موسیقی #تار #سه تار #قانون #تک_نوازی #تکنوازی #بداهه_نوازی #ساز_ایرانی #سازسازی #نوازندگی #سنتور #کمانچه #نی #تمبک #قیچک #عود #بربط #ویولن #پیانو #تنبور #دوتار #سازگری #سازسازی #اواز_ایرانی #تصنیف #رباب #چنگ
کنسرت طرز مستور علی بهرامیفرد : سنتور هادی آذرپیرا : تار و عود تاریخ : چهارشنبه ۲۳ آبان محل برگزاری : بوکان ، سالن سیمرغ مرکز فروش بلیط : سایت .. آموزشگاه موسیقی هوزان فروشگاه پالیز آموزشگاه موسیقی پاییزه ⬅️برای خرید بلیط میتوانید از طریق لینک موجود در استوری اقدام نمایید #سنتور_نوازان #سنتورنوازی #سنتور #تار #تارنوازی #عود #علی_بهرامی_فرد #هادی_آذرپیرا #بداهه_نوازی #بوکان #موسیقی #موسیقی_ما #موسیقی_ایرانی       _
کنسرت طرز مستور علی بهرامیفرد : سنتور هادی آذرپیرا : تار و عود تاریخ : چهارشنبه ۲۳ آبان محل برگزاری : بوکان ، سالن سیمرغ مرکز فروش بلیط : سایت .. آموزشگاه موسیقی هوزان فروشگاه پالیز آموزشگاه موسیقی پاییزه ⬅️برای خرید بلیط میتوانید از طریق لینک موجود در استوری اقدام نمایید #سنتور_نوازان #سنتورنوازی #سنتور #تار #تارنوازی #عود #علی_بهرامی_فرد #هادی_آذرپیرا #بداهه_نوازی #بوکان #موسیقی #موسیقی_ما #موسیقی_ایرانی _
صدای خورشید را شنیده ای! که گوید این حرارت و روشنی از اوست؟؟؟ (لطفا ورق بزنید) #سه_تار_پاکدشت_خراسانی_فرهاد #سه_تار #سهتار  #بداهه #بداهه_نوازی #کنسرت #موسیقی #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_اصیل
صدای خورشید را شنیده ای! که گوید این حرارت و روشنی از اوست؟؟؟ (لطفا ورق بزنید) #سه_تار_پاکدشت_خراسانی_فرهاد #سه_تار #سهتار #بداهه #بداهه_نوازی #کنسرت #موسیقی #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_اصیل
ذلیل و بیچاره تر از من نیست درروی تو خمیده شد پشت من از غم چون ابروی تو گرفته هر کس ز لب لعل توکام دل خود نشد روا کامم ز تو وای وای بر دل من به مجلس بیگانگان نوشی باده ناب به هر کجا می روی با هر کس مست و خراب خبر نداری ز حال خود با مردم که چه سان کند بس آزاروستم وای وای بر دل من کسی چو من قدر تو را کی داند صنما به راه عشق تو دهم جان و دل به فدا بیا بنه رسم ستم به یک سو دلبرمن شوی پشیمان به خدا وای وای بر دل من #فرامرز_شکرخواه #تکنوازی_تار  #سهتارنوازی_ردیف #هنر #موسیقی_ایرانی #موسیقی #موسیقی_سنتی #مجتبی_بهشتی#عشق#موسیقی_مشهد#مشهد#کلات_نادر#تکنوازی_دف#نوروز #شکرخواه #تار#دف#آموزش_تار #آموزش_سه_تار#موزیک#مشهد#ایران #ایرانی #آواز#موسیقی_ملی#جلیل_شهناز#شجریان #محمدرضا_لطفی#فرهنگ_شریف#بداهه_نوازی#ایران
ذلیل و بیچاره تر از من نیست درروی تو خمیده شد پشت من از غم چون ابروی تو گرفته هر کس ز لب لعل توکام دل خود نشد روا کامم ز تو وای وای بر دل من به مجلس بیگانگان نوشی باده ناب به هر کجا می روی با هر کس مست و خراب خبر نداری ز حال خود با مردم که چه سان کند بس آزاروستم وای وای بر دل من کسی چو من قدر تو را کی داند صنما به راه عشق تو دهم جان و دل به فدا بیا بنه رسم ستم به یک سو دلبرمن شوی پشیمان به خدا وای وای بر دل من #فرامرز_شکرخواه #تکنوازی_تار #سهتارنوازی_ردیف #هنر #موسیقی_ایرانی #موسیقی #موسیقی_سنتی #مجتبی_بهشتی #عشق #موسیقی_مشهد #مشهد #کلات_نادر #تکنوازی_دف #نوروز #شکرخواه #تار #دف #آموزش_تار #آموزش_سه_تار #موزیک #مشهد #ایران #ایرانی #آواز #موسیقی_ملی #جلیل_شهناز #شجریان #محمدرضا_لطفی #فرهنگ_شریف #بداهه_نوازی #ایران
همراه با استاد جلال ذوالفنون ، روانشاد ، نام و یادشان جاویدان🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ساز و آواز بداهه نوازی اشعار انتخابی که استاد زمزمه میکنند رباعی شمارهٔ ۹ حافظ رباعیات امشب ز غمت میان خون خواهم خفت وز بستر عافیت برون خواهم خفت باور نکنی خیال خود را بفرست تا در نگرد که بیتو چون خواهم خفت چقدرررر زیبااااست اشعار خدایااا رباعی شمارهٔ ۱۲۹۳ مولوی دیوان شمس رباعیات گفتم دل و دین بر سر کارت کردم هر چیز که داشتم نثارت کردم گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی آن من بودم که بیقرارت کردم دوستان میتونید در کانال تلگرامی ملاحظه بفرمایید آدرس لینک کانال تلگرامی  #جلال_ذوالفنون #بداهه_نوازی
همراه با استاد جلال ذوالفنون ، روانشاد ، نام و یادشان جاویدان🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ساز و آواز بداهه نوازی اشعار انتخابی که استاد زمزمه میکنند رباعی شمارهٔ ۹ حافظ رباعیات امشب ز غمت میان خون خواهم خفت وز بستر عافیت برون خواهم خفت باور نکنی خیال خود را بفرست تا در نگرد که بیتو چون خواهم خفت چقدرررر زیبااااست اشعار خدایااا رباعی شمارهٔ ۱۲۹۳ مولوی دیوان شمس رباعیات گفتم دل و دین بر سر کارت کردم هر چیز که داشتم نثارت کردم گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی آن من بودم که بیقرارت کردم دوستان میتونید در کانال تلگرامی ملاحظه بفرمایید آدرس لینک کانال تلگرامی #جلال_ذوالفنون #بداهه_نوازی
دو نوازی زیبای گیتار و هنگدرام با اجرای  #گیتار #بداهه_نوازی #هنگدرام . #پارس_گیتار مرجع #نت #تبلچر و #آکورد .
دو نوازی زیبای گیتار و هنگدرام با اجرای #گیتار #بداهه_نوازی #هنگدرام . #پارس_گیتار مرجع #نت #تبلچر و #آکورد .
يكم بداهه نوازى كنار آتيش و لب دريا... اميدوارم خوشتون بياد❤️                    #گیتار #گیتاریست #موزیک #محمدافشانی #آتیش #دریا #شمال #بداهه_نوازی #ایران #موسیقی #محمد_افشانی #آرامش
يكم بداهه نوازى كنار آتيش و لب دريا... اميدوارم خوشتون بياد❤️ #گیتار #گیتاریست #موزیک #محمدافشانی #آتیش #دریا #شمال #بداهه_نوازی #ایران #موسیقی #محمد_افشانی #آرامش
#رهایی #بداهه_نوازی آن روح را که عشق حقیقی شعار نیست نابوده به که بودن او غیر عار نیست در عشق باش که مست عشقست هر چه هست بی کار و بار عشق بر دوست بار نیست گویند عشق چیست بگو ترک اختیار هر کو ز اختیار نرست اختیار نیست ☘مولانا☘ آبان ۹۷ #کمپینگ #شب_مانی #طبیعتگردی #سفر
#رهایی #بداهه_نوازی آن روح را که عشق حقیقی شعار نیست نابوده به که بودن او غیر عار نیست در عشق باش که مست عشقست هر چه هست بی کار و بار عشق بر دوست بار نیست گویند عشق چیست بگو ترک اختیار هر کو ز اختیار نرست اختیار نیست ☘مولانا☘ آبان ۹۷ #کمپینگ #شب_مانی #طبیعتگردی #سفر
تا بهار دلنشین آمده سوی چمن ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن چون نسیم نو بهار بر آشیانم کن گذر تا که گلباران شود کلبه ویران من تا بهار زندگی آمد بیا آرام جان تا نسیم از سوی گل آمد بیا دامن کشان چون سپندم بر سر آتشنشان بنشین دمی چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوز نهان تا بهار دلنشین آمده سوی چمن ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن چون نسیم نو بهار بر آشیانم کن گذر تا که گلباران شود کلبه ویران من باز آ ببین در حیرتم بشکن سکوت خلوتم چون لاله تنها ببین بر چهره داغ حسرتم ای روی تو آیینه ام عشقت غم دیرینه ام باز آ چو گل در این بهار سر را بنه بر سینه ام تا بهار دلنشین آمده سوی چمن ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن چون نسیم نو بهار بر آشیانم کن گذر تا که گلباران شود کلبه ویران من #پیانو #پیانو🎹 #پیانو_ایرانی #بداهه_نوازی
تا بهار دلنشین آمده سوی چمن ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن چون نسیم نو بهار بر آشیانم کن گذر تا که گلباران شود کلبه ویران من تا بهار زندگی آمد بیا آرام جان تا نسیم از سوی گل آمد بیا دامن کشان چون سپندم بر سر آتشنشان بنشین دمی چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوز نهان تا بهار دلنشین آمده سوی چمن ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن چون نسیم نو بهار بر آشیانم کن گذر تا که گلباران شود کلبه ویران من باز آ ببین در حیرتم بشکن سکوت خلوتم چون لاله تنها ببین بر چهره داغ حسرتم ای روی تو آیینه ام عشقت غم دیرینه ام باز آ چو گل در این بهار سر را بنه بر سینه ام تا بهار دلنشین آمده سوی چمن ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن چون نسیم نو بهار بر آشیانم کن گذر تا که گلباران شود کلبه ویران من #پیانو #پیانو 🎹 #پیانو_ایرانی #بداهه_نوازی
. آناهید صنعتگر هنرجوی سرکار خانم صادقی مدرس سنتور برگزاری کلاس های تخصصی موسیقی سازی و آوازی زیر نظر اساتید مجرب ایران
. آناهید صنعتگر هنرجوی سرکار خانم صادقی مدرس سنتور برگزاری کلاس های تخصصی موسیقی سازی و آوازی زیر نظر اساتید مجرب ایران