پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره بستانو در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های بستانو

Instagram
. طراحی نمای ویلایی به سبک معماری مدرن به مساحت مترمربع ............................................. ............................................. .............................................. تصمیم فیلا لصالح احد عملاونا بتابع مدرن بمساحه مترمربع .............................................. ............................................... ............................................... #عسلویه #بیدخون #کلات #کنارخیمه #دهنو #چاهمبارک #بنود #بستانو #بندو #سهمو #هاله #نایبند #بساتین #ساختمان #عمران #معماری #نقشه #پلان #نما #دکور #دکوراسیون_داخلی
. طراحی نمای ویلایی به سبک معماری مدرن به مساحت مترمربع ............................................. ............................................. .............................................. تصمیم فیلا لصالح احد عملاونا بتابع مدرن بمساحه مترمربع .............................................. ............................................... ............................................... #عسلویه #بیدخون #کلات #کنارخیمه #دهنو #چاهمبارک #بنود #بستانو #بندو #سهمو #هاله #نایبند #بساتین #ساختمان #عمران #معماری #نقشه #پلان #نما #دکور #دکوراسیون_داخلی
. طراحی نمای ویلایی به سبک معماری مدرن به مساحت مترمربع ............................................. ............................................. .............................................. تصمیم فیلا لصالح احد عملاونا بتابع مدرن بمساحه مترمربع .............................................. ............................................... ............................................... #عسلویه #بیدخون #کلات #کنارخیمه #دهنو #چاهمبارک #بنود #بستانو #بندو #سهمو #هاله #نایبند #بساتین #ساختمان #عمران #معماری #نقشه #پلان #نما #دکور #دکوراسیون_داخلی
. طراحی نمای ویلایی به سبک معماری مدرن به مساحت مترمربع ............................................. ............................................. .............................................. تصمیم فیلا لصالح احد عملاونا بتابع مدرن بمساحه مترمربع .............................................. ............................................... ............................................... #عسلویه #بیدخون #کلات #کنارخیمه #دهنو #چاهمبارک #بنود #بستانو #بندو #سهمو #هاله #نایبند #بساتین #ساختمان #عمران #معماری #نقشه #پلان #نما #دکور #دکوراسیون_داخلی
نکات تربیتی شهر بازی ستاره ها:👇 برخی کلمات دکمه لجبازی کودک را روشن می کنند... - نکن - بیا بشین - مگه نگفتم دست نزن - باز رفتی سر کمد - چند بار باید بگم - خراب میشه ها بجای جملات منفی و محرک بالا از جملات مثبت استفاده کنیم... جملاتی که دعوت می کنند تا کودک شعر جدیدش را بخواند یا نقاشی که تازه یاد گرفته را نشان دهد. جملاتی که پیشنهادی به کودک می دهند مثل : عزیزم بیا بریم شکل اتاق بچه های میزبان و یا منظره روبروی خانه او را از پنجره ببینیم. جملات و یا حرکاتی که موجب خنداندن کودک و عوض کردن حال و هوای او می شود و ناخودآگاه حواس کودک از موضوع لجبازی پرت می شود. یادمان باشد که خودمان هم در روابط با یکدیگر در خانواده لج و لجبازی نکنیم و الگوی مناسبی برای او باشیم. . . #چاه_مبارک #چاهمبارک #شهر_بازی #شهر_بازی_ستاره_ها #سهمو #بستانو #مروع #سواحل #زبار #اخند #عسکری #خیارو #تفریح #بازی #تربیت #کودک
نکات تربیتی شهر بازی ستاره ها:👇 برخی کلمات دکمه لجبازی کودک را روشن می کنند... - نکن - بیا بشین - مگه نگفتم دست نزن - باز رفتی سر کمد - چند بار باید بگم - خراب میشه ها بجای جملات منفی و محرک بالا از جملات مثبت استفاده کنیم... جملاتی که دعوت می کنند تا کودک شعر جدیدش را بخواند یا نقاشی که تازه یاد گرفته را نشان دهد. جملاتی که پیشنهادی به کودک می دهند مثل : عزیزم بیا بریم شکل اتاق بچه های میزبان و یا منظره روبروی خانه او را از پنجره ببینیم. جملات و یا حرکاتی که موجب خنداندن کودک و عوض کردن حال و هوای او می شود و ناخودآگاه حواس کودک از موضوع لجبازی پرت می شود. یادمان باشد که خودمان هم در روابط با یکدیگر در خانواده لج و لجبازی نکنیم و الگوی مناسبی برای او باشیم. . . #چاه_مبارک #چاهمبارک #شهر_بازی #شهر_بازی_ستاره_ها #سهمو #بستانو #مروع #سواحل #زبار #اخند #عسکری #خیارو #تفریح #بازی #تربیت #کودک
#پذیرش #سفارشات قابل اجرا خاص ترین هاراراباقیمت مناسب ازمابخواهید[#] قابل اجرا با گلابتون وملیله وسنگ و...#پذیرش#سفارشات#شلواربندری #گلابتون#لباس_بندری #لباس _مجلسی#لباس حنابندان#کیف_#کفش_ گلابتونی#حنا#برقه #برقع#شیراز#لامرد#بندرعباس#بستانو#پارسیان#عسلویه#نخل تقی#تمبوردوزی #تمبور#آموزش _گلابتون دوزی#کنگان#بندر#سیستان#گلابتون_دوزی
#پذیرش #سفارشات قابل اجرا خاص ترین هاراراباقیمت مناسب ازمابخواهید[#] قابل اجرا با گلابتون وملیله وسنگ و...#پذیرش #سفارشات #شلواربندری #گلابتون #لباس_بندری #لباس _مجلسی#لباس حنابندان#کیف_ #کفش_ گلابتونی#حنا #برقه #برقع #شیراز #لامرد #بندرعباس #بستانو #پارسیان #عسلویه #نخل تقی#تمبوردوزی #تمبور #آموزش _گلابتون دوزی#کنگان #بندر #سیستان #گلابتون_دوزی
#پذیرش #سفارشات قابل اجرا خاص ترین هاراراباقیمت مناسب ازمابخواهید[#] قابل اجرا با گلابتون وملیله وسنگ و...#پذیرش#سفارشات#شلواربندری #گلابتون#لباس_بندری #لباس _مجلسی#لباس حنابندان#کیف_#کفش_ گلابتونی#حنا#برقه #برقع#شیراز#لامرد#بندرعباس#بستانو#پارسیان#عسلویه#نخل تقی#تمبوردوزی #تمبور#آموزش _گلابتون دوزی#کنگان#بندر#سیستان#گلابتون_دوزی
#پذیرش #سفارشات قابل اجرا خاص ترین هاراراباقیمت مناسب ازمابخواهید[#] قابل اجرا با گلابتون وملیله وسنگ و...#پذیرش #سفارشات #شلواربندری #گلابتون #لباس_بندری #لباس _مجلسی#لباس حنابندان#کیف_ #کفش_ گلابتونی#حنا #برقه #برقع #شیراز #لامرد #بندرعباس #بستانو #پارسیان #عسلویه #نخل تقی#تمبوردوزی #تمبور #آموزش _گلابتون دوزی#کنگان #بندر #سیستان #گلابتون_دوزی
جهت نمونهخاص ترین هاراراباقیمت مناسب ازمابخواهید[#] قابل اجرا با گلابتون پولک وملیله ومرواید ونگین و...#پذیرش#سفارشات#شلواربندری #گلابتون#لباس_بندری #لباس _مجلسی#لباس حنابندان#کیف_#کفش_ گلابتونی#حنا#برقه #برقع#شیراز#لامرد#بندرعباس#بستانو#پارسیان#عسلویه#نخل تقی#تمبوردوزی #تمبور#آموزش _گلابتون دوزی#کنگان#بندر#سیستان#گلابتون_دوزی
جهت نمونهخاص ترین هاراراباقیمت مناسب ازمابخواهید[#] قابل اجرا با گلابتون پولک وملیله ومرواید ونگین و...#پذیرش #سفارشات #شلواربندری #گلابتون #لباس_بندری #لباس _مجلسی#لباس حنابندان#کیف_ #کفش_ گلابتونی#حنا #برقه #برقع #شیراز #لامرد #بندرعباس #بستانو #پارسیان #عسلویه #نخل تقی#تمبوردوزی #تمبور #آموزش _گلابتون دوزی#کنگان #بندر #سیستان #گلابتون_دوزی
شن وسیله بسیار مناسبی برای پاسخگویی به طیف گسترده تخیلات کودک است. در شنبازی، کودک علاوه بر اینکه به لحاظ روانی تخلیه میشود و رضایت درونی کسب میکند. علاوه بر این، در پرورش تخیل، ابتکار، خلاقیت و سازندگی او موثر است. _ #شهر_بازی_ستاره ها #چاه_مبارک #شن #شن_بازی #بستانو #سهمو #مروع #صفیه #سواحل #حاله #زبار #خره #اخند #خیارو #دهنو #عسکری #کنار_خیمه #بندو #بنود #کودک #کودکان #بازی #تفریح #تفریحات #سرگرمی
شن وسیله بسیار مناسبی برای پاسخگویی به طیف گسترده تخیلات کودک است. در شنبازی، کودک علاوه بر اینکه به لحاظ روانی تخلیه میشود و رضایت درونی کسب میکند. علاوه بر این، در پرورش تخیل، ابتکار، خلاقیت و سازندگی او موثر است. _ #شهر_بازی_ستاره ها #چاه_مبارک #شن #شن_بازی #بستانو #سهمو #مروع #صفیه #سواحل #حاله #زبار #خره #اخند #خیارو #دهنو #عسکری #کنار_خیمه #بندو #بنود #کودک #کودکان #بازی #تفریح #تفریحات #سرگرمی
خاص ترین هاراراباقیمت مناسب ازمابخواهید[#] قابل اجرا با گلابتون پولک وملیله ومرواید ونگین و...#پذیرش#سفارشات#شلواربندری #گلابتون#لباس_بندری #لباس _مجلسی#لباس حنابندان#کیف_#کفش_ گلابتونی#حنا#برقه #برقع#شیراز#لامرد#بندرعباس#بستانو#پارسیان#عسلویه#نخل تقی#تمبوردوزی #تمبور#آموزش _گلابتون دوزی#کنگان#بندر#سیستان#گلابتون_دوزی
خاص ترین هاراراباقیمت مناسب ازمابخواهید[#] قابل اجرا با گلابتون پولک وملیله ومرواید ونگین و...#پذیرش #سفارشات #شلواربندری #گلابتون #لباس_بندری #لباس _مجلسی#لباس حنابندان#کیف_ #کفش_ گلابتونی#حنا #برقه #برقع #شیراز #لامرد #بندرعباس #بستانو #پارسیان #عسلویه #نخل تقی#تمبوردوزی #تمبور #آموزش _گلابتون دوزی#کنگان #بندر #سیستان #گلابتون_دوزی
کبابی معروف بستانو(پله) #بستانو
کبابی معروف بستانو(پله) #بستانو
. طراحی نمای ساختمان مسکونی به سبک مدرن به مساحت مترمربع .................................. ................................... ................................... تصمیم فیلا لصالح احد عملاونا بتابع مدرن بمساحه اجمالیه مترمربع .................................. ................................... .................................. #عسلویه #بیدخون #بنود #بستانو #دهنو #کنارخیمه #کلات #مروع #سواحل #چاهمبارک #سهمو #بندو #بساتین #هاله #نایبند #عمران #معماری #ساختمان #ساخت #پلان #نقشه #نما
. طراحی نمای ساختمان مسکونی به سبک مدرن به مساحت مترمربع .................................. ................................... ................................... تصمیم فیلا لصالح احد عملاونا بتابع مدرن بمساحه اجمالیه مترمربع .................................. ................................... .................................. #عسلویه #بیدخون #بنود #بستانو #دهنو #کنارخیمه #کلات #مروع #سواحل #چاهمبارک #سهمو #بندو #بساتین #هاله #نایبند #عمران #معماری #ساختمان #ساخت #پلان #نقشه #نما
خاص ترین هاراراباقیمت مناسب ازمابخواهید[#] قابل اجرا با گلابتون پولک وملیله ومرواید ونگین و...#پذیرش#سفارشات#شلواربندری #گلابتون#لباس_بندری #لباس _مجلسی#لباس حنابندان#کیف_#کفش_ گلابتونی#حنا#برقه #برقع#شیراز#لامرد#بندرعباس#بستانو#پارسیان#عسلویه#نخل تقی#تمبوردوزی #تمبور#آموزش _گلابتون دوزی#کنگان#بندر#سیستان#ست حنابندان
خاص ترین هاراراباقیمت مناسب ازمابخواهید[#] قابل اجرا با گلابتون پولک وملیله ومرواید ونگین و...#پذیرش #سفارشات #شلواربندری #گلابتون #لباس_بندری #لباس _مجلسی#لباس حنابندان#کیف_ #کفش_ گلابتونی#حنا #برقه #برقع #شیراز #لامرد #بندرعباس #بستانو #پارسیان #عسلویه #نخل تقی#تمبوردوزی #تمبور #آموزش _گلابتون دوزی#کنگان #بندر #سیستان #ست حنابندان
خاص ترین هاراراباقیمت مناسب ازمابخواهید[#] قابل اجرا با گلابتون پولک وملیله ومرواید ونگین و...#پذیرش#سفارشات#شلواربندری #گلابتون#لباس_بندری #لباس _مجلسی#لباس حنابندان#کیف_#کفش_ گلابتونی#حنا#برقه #برقع#شیراز#لامرد#بندرعباس#بستانو#پارسیان#عسلویه#نخل تقی#تمبوردوزی #تمبور#آموزش _گلابتون دوزی#کنگان#بندر#سیستان
خاص ترین هاراراباقیمت مناسب ازمابخواهید[#] قابل اجرا با گلابتون پولک وملیله ومرواید ونگین و...#پذیرش #سفارشات #شلواربندری #گلابتون #لباس_بندری #لباس _مجلسی#لباس حنابندان#کیف_ #کفش_ گلابتونی#حنا #برقه #برقع #شیراز #لامرد #بندرعباس #بستانو #پارسیان #عسلویه #نخل تقی#تمبوردوزی #تمبور #آموزش _گلابتون دوزی#کنگان #بندر #سیستان
خاص ترین هاراراباقیمت مناسب ازمابخواهید[#] قابل اجرا با گلابتون پولک وملیله ومرواید ونگین و...#پذیرش#سفارشات#شلواربندری #گلابتون#لباس_بندری #لباس _مجلسی#لباس حنابندان#کیف_#کفش_ گلابتونی#حنا#برقه #برقع#شیراز#لامرد#بندرعباس#بستانو#پارسیان#عسلویه#نخل تقی#تمبوردوزی #تمبور#آموزش _گلابتون دوزی#کنگان#بندر#سیستان
خاص ترین هاراراباقیمت مناسب ازمابخواهید[#] قابل اجرا با گلابتون پولک وملیله ومرواید ونگین و...#پذیرش #سفارشات #شلواربندری #گلابتون #لباس_بندری #لباس _مجلسی#لباس حنابندان#کیف_ #کفش_ گلابتونی#حنا #برقه #برقع #شیراز #لامرد #بندرعباس #بستانو #پارسیان #عسلویه #نخل تقی#تمبوردوزی #تمبور #آموزش _گلابتون دوزی#کنگان #بندر #سیستان
بیمار خنده های توام بیشتر بخند... . دوستتو تگ کن😉 . از پستای قبل هم دیدن فرمایید،مر😉 . برای دیدن پستای بیشتر پیج زیر رو فالوو کنید ._. 👈 ._. 👈 ._. 👈 . #سورو #قشم #لافت #درگهان #بندر #بندرعباس #میناب #عشق #لنگه #خمیر #بستانو #جدید #کیش #ایران #جزیره #فارسی #پاپ #مهی_قشمی #شیراز #الله #عشق #مسابقه #چالش #لایک #تگ #فالوو #عربي #کلیپ_جدید
بیمار خنده های توام بیشتر بخند... . دوستتو تگ کن😉 . از پستای قبل هم دیدن فرمایید،مر😉 . برای دیدن پستای بیشتر پیج زیر رو فالوو کنید ._. 👈 ._. 👈 ._. 👈 . #سورو #قشم #لافت #درگهان #بندر #بندرعباس #میناب #عشق #لنگه #خمیر #بستانو #جدید #کیش #ایران #جزیره #فارسی #پاپ #مهی_قشمی #شیراز #الله #عشق #مسابقه #چالش #لایک #تگ #فالوو #عربي #کلیپ_جدید
. *بازدید فرماندار شهرستان عسلويه از پروژه های اجرايي بستانو واخند* *به گزارش جلالات نيوز* . . . يوسفي فرماندار شهرستان عسلويه به همراه رضوي بخشدار بخش چاه مبارك،رحماني معاون عمراني فرماندار ،شوراي اسلامي بستانو،كارشناسان از روند پروژه های اجرايي مدرسه استثنائي روستاي بستانو و سد اخند بازدید كردند. . . . *مدرسه استثنائي بستانو به ارزش يك ميلياردوپانصدميليون تومان از محل اعتبارات وزارت نفت و یکمیلیارد از نوسازی استان تامین شده است* . . . در بازيد فرماندار از مدرسه دبيرستان شهيد علي افسري بستانو پيمانكار مدرسه استثنائي آقای کامرانی ، ساخت پنج چشمه سرويس بهداشتي را عهده دار شد. و مقرر شد چهار کولر اسپلیت ۱۸۰۰۰ توسط شورای اسلامی بستانو،نوسازی و فرمانداری خریداری گردد. . . . مسئولين شهرستان عسلويه از پروژه در حال احداث بلوار ٢كيلومتري ورودي روستاي بستانو ازمحل اعتبارات دهياري بستانو بازديد نمودند . . . پروژه سداخند:* سد اخند با ارتفاع متر، طول تاج متر، مساحت حوزه آبریز کیلومترمربع و حجم مخزن میلیون متر مکعب از نوع بتنی طراحی شده است. . . . اعتبار مورد نیاز ساخت سد اخند پانزده ميليارد تومان برآورد می شود که پنج میلیارد تومان آن از محل اعتبارات استانی تامین شده است. . . . شهرستان عسلویه به عنوان پایتخت انرژی ایران، در کیلومتری شرق بندر بوشهر قرار گرفته است.* . . . سايت خبري جلالات نيوز* ://./?= ___________________________ #پروژه #ساخت #احداث #اعتبار #عسلويه #فرماندار #بخش #سد #مدارس #مدرسه #استثنایی #چاه_مبارك #بستانو #ايران
. *بازدید فرماندار شهرستان عسلويه از پروژه های اجرايي بستانو واخند* *به گزارش جلالات نيوز* . . . يوسفي فرماندار شهرستان عسلويه به همراه رضوي بخشدار بخش چاه مبارك،رحماني معاون عمراني فرماندار ،شوراي اسلامي بستانو،كارشناسان از روند پروژه های اجرايي مدرسه استثنائي روستاي بستانو و سد اخند بازدید كردند. . . . *مدرسه استثنائي بستانو به ارزش يك ميلياردوپانصدميليون تومان از محل اعتبارات وزارت نفت و یکمیلیارد از نوسازی استان تامین شده است* . . . در بازيد فرماندار از مدرسه دبيرستان شهيد علي افسري بستانو پيمانكار مدرسه استثنائي آقای کامرانی ، ساخت پنج چشمه سرويس بهداشتي را عهده دار شد. و مقرر شد چهار کولر اسپلیت ۱۸۰۰۰ توسط شورای اسلامی بستانو،نوسازی و فرمانداری خریداری گردد. . . . مسئولين شهرستان عسلويه از پروژه در حال احداث بلوار ٢كيلومتري ورودي روستاي بستانو ازمحل اعتبارات دهياري بستانو بازديد نمودند . . . پروژه سداخند:* سد اخند با ارتفاع متر، طول تاج متر، مساحت حوزه آبریز کیلومترمربع و حجم مخزن میلیون متر مکعب از نوع بتنی طراحی شده است. . . . اعتبار مورد نیاز ساخت سد اخند پانزده ميليارد تومان برآورد می شود که پنج میلیارد تومان آن از محل اعتبارات استانی تامین شده است. . . . شهرستان عسلویه به عنوان پایتخت انرژی ایران، در کیلومتری شرق بندر بوشهر قرار گرفته است.* . . . سايت خبري جلالات نيوز* ://./?= ___________________________ #پروژه #ساخت #احداث #اعتبار #عسلويه #فرماندار #بخش #سد #مدارس #مدرسه #استثنایی #چاه_مبارك #بستانو #ايران