پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره بندرچارک در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های بندرچارک

Instagram
#زهرانوشت ببین سایه ی عشق ازماچی ساخت/ببین حالمون خوبه ماعاشقیم واسه دیدن شهردریایی ها/خدابامن وتو، تویه قایقیم خدابامنه تاتوبامن عجینی/کی میگه بده عشق پاک زمینی خدایاشکرت برای بهترین همسفردنیا.... #پانوشت :این شعرروخیلی دوستدارم باتصویرخیلی هماهنگِ،... #پانوشت :از عکسام زیادراضی نیستم آخه خیلی سخته تویه سفربایه قیافه ریلکس عکس گرفت بعضی وقت ها عالی میشه بعضی اوقادم نه؛ چون پیجمون ازخاطرات ایرانگردیامونه دوستدارم ازهمه تجربه هامون پست بذارم،این پستم ازتجربه های سفربا #کِشتی مون هست،مسیرکیش به #بندرچارک شهربندرعباسِ؛سفرباکشتی خیلی عالیه،مازیادباقایق تفریحی گشتیم ولی کشتی یه چیزه دیگه هست.. ورق بزنید... #پانوشت۱ :#تاریخ۲۵آبان۹۷ #کیِش#کشتی_مسافربری_زمرد #کیش_گردی#ایرانگردی #ایرانگردی_های_ابوذر_زهرا #خانواده_دونفره_دوستی
#زهرانوشت ببین سایه ی عشق ازماچی ساخت/ببین حالمون خوبه ماعاشقیم واسه دیدن شهردریایی ها/خدابامن وتو، تویه قایقیم خدابامنه تاتوبامن عجینی/کی میگه بده عشق پاک زمینی خدایاشکرت برای بهترین همسفردنیا.... #پانوشت :این شعرروخیلی دوستدارم باتصویرخیلی هماهنگِ،... #پانوشت :از عکسام زیادراضی نیستم آخه خیلی سخته تویه سفربایه قیافه ریلکس عکس گرفت بعضی وقت ها عالی میشه بعضی اوقادم نه؛ چون پیجمون ازخاطرات ایرانگردیامونه دوستدارم ازهمه تجربه هامون پست بذارم،این پستم ازتجربه های سفربا #کِشتی مون هست،مسیرکیش به #بندرچارک شهربندرعباسِ؛سفرباکشتی خیلی عالیه،مازیادباقایق تفریحی گشتیم ولی کشتی یه چیزه دیگه هست.. ورق بزنید... #پانوشت ۱ :#تاریخ ۲۵آبان۹۷ #کیِش #کشتی_مسافربری_زمرد #کیش_گردی #ایرانگردی #ایرانگردی_های_ابوذر_زهرا #خانواده_دونفره_دوستی
#زهرانوشت ببین سایه ی عشق ازماچی ساخت/ببین حالمون خوبه ماعاشقیم واسه دیدن شهردریایی ها/خدابامن وتو، تویه قایقیم خدابامنه تاتوبامن عجینی/کی میگه بده عشق پاک زمینی خدایاشکرت برای بهترین همسفردنیا.... #پانوشت :این شعرروخیلی دوستدارم باتصویرخیلی هماهنگِ،... #پانوشت :از عکسام زیادراضی نیستم آخه خیلی سخته تویه سفربایه قیافه ریلکس عکس گرفت بعضی وقت ها عالی میشه بعضی اوقادم نه؛ چون پیجمون ازخاطرات ایرانگردیامونه دوستدارم ازهمه تجربه هامون پست بذارم،این پستم ازتجربه های سفربا #کِشتی مون هست،مسیرکیش به #بندرچارک شهربندرعباسِ؛سفرباکشتی خیلی عالیه،مازیادباقایق تفریحی گشتیم ولی کشتی یه چیزه دیگه هست.. ورق بزنید... #پانوشت۱ :#تاریخ۲۵آبان۹۷ #کیِش#کشتی_مسافربری_زمرد #کیش_گردی#ایرانگردی #ایرانگردی_های_ابوذر_زهرا #خانواده_دونفره_دوستی
#زهرانوشت ببین سایه ی عشق ازماچی ساخت/ببین حالمون خوبه ماعاشقیم واسه دیدن شهردریایی ها/خدابامن وتو، تویه قایقیم خدابامنه تاتوبامن عجینی/کی میگه بده عشق پاک زمینی خدایاشکرت برای بهترین همسفردنیا.... #پانوشت :این شعرروخیلی دوستدارم باتصویرخیلی هماهنگِ،... #پانوشت :از عکسام زیادراضی نیستم آخه خیلی سخته تویه سفربایه قیافه ریلکس عکس گرفت بعضی وقت ها عالی میشه بعضی اوقادم نه؛ چون پیجمون ازخاطرات ایرانگردیامونه دوستدارم ازهمه تجربه هامون پست بذارم،این پستم ازتجربه های سفربا #کِشتی مون هست،مسیرکیش به #بندرچارک شهربندرعباسِ؛سفرباکشتی خیلی عالیه،مازیادباقایق تفریحی گشتیم ولی کشتی یه چیزه دیگه هست.. ورق بزنید... #پانوشت ۱ :#تاریخ ۲۵آبان۹۷ #کیِش #کشتی_مسافربری_زمرد #کیش_گردی #ایرانگردی #ایرانگردی_های_ابوذر_زهرا #خانواده_دونفره_دوستی
فروش ویژه انواع کرم دست و پا و صورت و سفیدکننده در بورس کرم شبنم خواجه عطا   واتس اپ  تلفن تماس #بندرعباس #سفیدکننده #میناب #قشم#بندرخمیر #رودان #جاسک #گاوبندی #کوشکنار #سلخ #درگهان #کیش #بندرچارک #جناح
فروش ویژه انواع کرم دست و پا و صورت و سفیدکننده در بورس کرم شبنم خواجه عطا واتس اپ تلفن تماس #بندرعباس #سفیدکننده #میناب #قشم #بندرخمیر #رودان #جاسک #گاوبندی #کوشکنار #سلخ #درگهان #کیش #بندرچارک #جناح
کلاس دوم راهنمایی میرفتم، یه عصر پنج شنبه، تو محله بلوکی میدان بزرگی بود جلو منزل مرحوم ابراهیم پژمان،چند نفر غریبه اونجا بودند و گویا آمده بودند که ماشین جیپ قدیمی آقای پژمان و برای چند روز کرایه کنند،من که پشت سر بابام سوار موتور بودم از بابام پرسیدم چخبره،بابام گفت میخان فیلم پر کنند،چند قدم اونطرف تر از موتور پیاده شدم،رفتم طرفشون،استاد حسین ادیبی که ناظم راهنمایی ابن سینا بود اونجا بود و داشت برای دو نفر توضیح میداد که لنگه ایی بودند:اسم فیلموش ناخدا خورشیده و اونکه کفش سیاه اوشپوشده اسمش ناصر تقوایی ه،کارگردان کارهم هه. جالب بود کنار خانه ما شروع به فیلمبرداری از همون شب کردند محل فیلمبرداری خانه قاری بود و بخاطر اینکه پشت صحنه فیلمبرداری باشم تا دیر وقت شب میموندم و وقتی بابام فهمید که مدرسه نمیرم کتک درست و حسابی هم از دستش خوردم ولی مادر بزرگم و مادرم هوامو داشتند و باز میرفتم و ضبط فیلم تماشا میکردم. یادش بخیر،تیپ خاص استاد ناصر تقوایی با اون کفش سیاه که برق میزد هنوز یادمه،بازی مرحوم محمد شریف چابک هنوز یادمه و خواب رفتن دختر بچه لنگه ایی که داشت خواهر کوچولوشو تو گهواره خواب میکرد هنوز یادمه. یاد اون روزها بخیر. سال هزار و سیصد و شصدوشش #پیشگامان لنگه کنگ #بندرکنگ_بندرلنگه #بندرعباس #بستک #بندرخمیر #بندرچارک #شیراز #تهران #میناب #لار #اوز #قشم #کیش #جاسک #مهرکان #دبی #گزیر #دژگان
کلاس دوم راهنمایی میرفتم، یه عصر پنج شنبه، تو محله بلوکی میدان بزرگی بود جلو منزل مرحوم ابراهیم پژمان،چند نفر غریبه اونجا بودند و گویا آمده بودند که ماشین جیپ قدیمی آقای پژمان و برای چند روز کرایه کنند،من که پشت سر بابام سوار موتور بودم از بابام پرسیدم چخبره،بابام گفت میخان فیلم پر کنند،چند قدم اونطرف تر از موتور پیاده شدم،رفتم طرفشون،استاد حسین ادیبی که ناظم راهنمایی ابن سینا بود اونجا بود و داشت برای دو نفر توضیح میداد که لنگه ایی بودند:اسم فیلموش ناخدا خورشیده و اونکه کفش سیاه اوشپوشده اسمش ناصر تقوایی ه،کارگردان کارهم هه. جالب بود کنار خانه ما شروع به فیلمبرداری از همون شب کردند محل فیلمبرداری خانه قاری بود و بخاطر اینکه پشت صحنه فیلمبرداری باشم تا دیر وقت شب میموندم و وقتی بابام فهمید که مدرسه نمیرم کتک درست و حسابی هم از دستش خوردم ولی مادر بزرگم و مادرم هوامو داشتند و باز میرفتم و ضبط فیلم تماشا میکردم. یادش بخیر،تیپ خاص استاد ناصر تقوایی با اون کفش سیاه که برق میزد هنوز یادمه،بازی مرحوم محمد شریف چابک هنوز یادمه و خواب رفتن دختر بچه لنگه ایی که داشت خواهر کوچولوشو تو گهواره خواب میکرد هنوز یادمه. یاد اون روزها بخیر. سال هزار و سیصد و شصدوشش #پیشگامان لنگه کنگ #بندرکنگ_بندرلنگه #بندرعباس #بستک #بندرخمیر #بندرچارک #شیراز #تهران #میناب #لار #اوز #قشم #کیش #جاسک #مهرکان #دبی #گزیر #دژگان
با عبور ابرهای سیستم ناپایدار ؛ از اواسط وقت شنبه۲۶آبان تا ساعاتی از روز دوشنبه ، باد شمال غربی معروف به باد شَمال جزایر،کرانه ها و پس کرانه های غرب هرمزگان را فرا میگیرد. این شرایط در جنوب بوشهر و مرکز هرمزگان نیز پیش بینی شده است. . . توصیه میشود تردد های دریایی خصوصا طی روز یکشنبه با احتیاط صورت گیرد . #باد #موج #دریا #خلیج_فارس #هرمزگان #کیش #بندرچارک #شیبکوه #بندرمقام #بندرحسینه #جناح #فرامرزان #بستک #بندرلنگه #بندرکنگ #بندرخمیر .
با عبور ابرهای سیستم ناپایدار ؛ از اواسط وقت شنبه۲۶آبان تا ساعاتی از روز دوشنبه ، باد شمال غربی معروف به باد شَمال جزایر،کرانه ها و پس کرانه های غرب هرمزگان را فرا میگیرد. این شرایط در جنوب بوشهر و مرکز هرمزگان نیز پیش بینی شده است. . . توصیه میشود تردد های دریایی خصوصا طی روز یکشنبه با احتیاط صورت گیرد . #باد #موج #دریا #خلیج_فارس #هرمزگان #کیش #بندرچارک #شیبکوه #بندرمقام #بندرحسینه #جناح #فرامرزان #بستک #بندرلنگه #بندرکنگ #بندرخمیر .
📸 محمد خدنگ #شهردار #بندرچارک باحضور در #نماز جمعه که به امامت حاج آقا کثیر برگزار شد، ضمن تشریح #عملکرد یکساله #شهرداری و شورای شهر، از کلنگ زنی #دوبانده کردن سه راهی تا مرکز شهر، ساخت #بازارچه #سنتی و آماده کردن طرح مجموعه #گردشگری #چارک درجهت #رونق این #بندرتاریخی خبرداد . . 🆔
📸 محمد خدنگ #شهردار #بندرچارک باحضور در #نماز جمعه که به امامت حاج آقا کثیر برگزار شد، ضمن تشریح #عملکرد یکساله #شهرداری و شورای شهر، از کلنگ زنی #دوبانده کردن سه راهی تا مرکز شهر، ساخت #بازارچه #سنتی و آماده کردن طرح مجموعه #گردشگری #چارک درجهت #رونق این #بندرتاریخی خبرداد . . 🆔
📸 محمد خدنگ #شهردار #بندرچارک باحضور در #نماز جمعه که به امامت حاج آقا کثیر برگزار شد، ضمن تشریح #عملکرد یکساله #شهرداری و شورای شهر، از کلنگ زنی #دوبانده کردن سه راهی تا مرکز شهر، ساخت #بازارچه #سنتی و آماده کردن طرح مجموعه #گردشگری #چارک درجهت #رونق این #بندرتاریخی خبرداد . . 🆔
📸 محمد خدنگ #شهردار #بندرچارک باحضور در #نماز جمعه که به امامت حاج آقا کثیر برگزار شد، ضمن تشریح #عملکرد یکساله #شهرداری و شورای شهر، از کلنگ زنی #دوبانده کردن سه راهی تا مرکز شهر، ساخت #بازارچه #سنتی و آماده کردن طرح مجموعه #گردشگری #چارک درجهت #رونق این #بندرتاریخی خبرداد . . 🆔
نمایش زیبای هفت خان رستم توسط همکار عزیزم منیره رحیمی آموزگارپایه ششم(جاتون خالی بچه ها چه زیبا اجرا کردنداگه بهشون فرصت بدیم خیلی قشنگ شکوفا میشندبازم ممنون منیره جان) خان اول نبرد رخش با شیر (رستم نمایش سارینابود چه جدی ژست گرفته بودبا رخشش صدای سم اسب رو جزایری چه زیبا اجرا میکرد😅👏شیرنمایش هم اسما بود با ماسکش) خان دوم گذراز بیابان خشک خان سوم کشتن اژدها بود (اژدهای نمایش,سارا بود 😃گریمش واقعا اژدهایی بود😂 خان چهارم زن جادوگر👩که اولش زن خوشگل و نازی بود حدیث اجرا میکرد بعد که شخصیت واقعیشو نشون دادضحی🧟♀واردشد خان پنجم جنگ با اولاد مرزبان که بهار نقش اولاد رو بازی کرد لباسش عالی بود خوشمان امد😃 خان ششم که جنگ ارژنگ دیو بود اگه اشتباه نکنم بانو اجراکرد خان هفتم هم جنگ با دیو سپیدکه صیادبحربازی کرد راوی هم عسل بود و جاشویی در نقش کیکاووس چه بامزه بود دقیقا گریمش کیکاووسی که همیشه تو ذهنم تصور میکردم بود 😅
نمایش زیبای هفت خان رستم توسط همکار عزیزم منیره رحیمی آموزگارپایه ششم(جاتون خالی بچه ها چه زیبا اجرا کردنداگه بهشون فرصت بدیم خیلی قشنگ شکوفا میشندبازم ممنون منیره جان) خان اول نبرد رخش با شیر (رستم نمایش سارینابود چه جدی ژست گرفته بودبا رخشش صدای سم اسب رو جزایری چه زیبا اجرا میکرد😅👏شیرنمایش هم اسما بود با ماسکش) خان دوم گذراز بیابان خشک خان سوم کشتن اژدها بود (اژدهای نمایش,سارا بود 😃گریمش واقعا اژدهایی بود😂 خان چهارم زن جادوگر👩که اولش زن خوشگل و نازی بود حدیث اجرا میکرد بعد که شخصیت واقعیشو نشون دادضحی🧟♀واردشد خان پنجم جنگ با اولاد مرزبان که بهار نقش اولاد رو بازی کرد لباسش عالی بود خوشمان امد😃 خان ششم که جنگ ارژنگ دیو بود اگه اشتباه نکنم بانو اجراکرد خان هفتم هم جنگ با دیو سپیدکه صیادبحربازی کرد راوی هم عسل بود و جاشویی در نقش کیکاووس چه بامزه بود دقیقا گریمش کیکاووسی که همیشه تو ذهنم تصور میکردم بود 😅
درکنار دو استاد بزرگوار،سید محمد علی علوی و محمد عوض پور اختتامیه سومین جشنواره موسیقی غرب هرمزگان(بندرلنگه) #بندرکنگ_بندرلنگه #بستک #بندرعباس #بندرچارک #بندرخمیر #میناب #رودان #شیراز #لار #اوز #تهران #دبی #قشم #کیش #جاسک #گزیر #مهرکان #دژگان #پیشگامان لنگه کنگ (خانه هنرمندان بندرتاریخی کنگ) بیست و سوم آبان ماه نود و هفت
درکنار دو استاد بزرگوار،سید محمد علی علوی و محمد عوض پور اختتامیه سومین جشنواره موسیقی غرب هرمزگان(بندرلنگه) #بندرکنگ_بندرلنگه #بستک #بندرعباس #بندرچارک #بندرخمیر #میناب #رودان #شیراز #لار #اوز #تهران #دبی #قشم #کیش #جاسک #گزیر #مهرکان #دژگان #پیشگامان لنگه کنگ (خانه هنرمندان بندرتاریخی کنگ) بیست و سوم آبان ماه نود و هفت
. بندر کُنگ بودیم(بندر کُنگ از شهرهای استان هرمزگانه) که از موزه مردم شناسی این شهر بازدید کردیم و با افتخار لباس زیبای عربی شون رو پوشیدم. جای جای ایران پر از زیبایی و تنوعه و لباس های هرشهر نشان دهنده اصالت و هویت اون منطقه س. #هرمزگان#بندرعباس#بندرلنگه#بندرکنگ#بندرخمیر#رودان#میناب#حاجی_آباد#پارسیان#بندرآفتاب#بندرچارک#قشم#کیش#ابوموسی
. بندر کُنگ بودیم(بندر کُنگ از شهرهای استان هرمزگانه) که از موزه مردم شناسی این شهر بازدید کردیم و با افتخار لباس زیبای عربی شون رو پوشیدم. جای جای ایران پر از زیبایی و تنوعه و لباس های هرشهر نشان دهنده اصالت و هویت اون منطقه س. #هرمزگان #بندرعباس #بندرلنگه #بندرکنگ #بندرخمیر #رودان #میناب #حاجی_آباد #پارسیان #بندرآفتاب #بندرچارک #قشم #کیش #ابوموسی
ورود هزارپای اعدادبه کلاس اول 😃(آموزش اعدادبوسیله چوپ خط و انگشتان دست)باتشکر ازهمکارم شهناز درزاده#پایه اول
ورود هزارپای اعدادبه کلاس اول 😃(آموزش اعدادبوسیله چوپ خط و انگشتان دست)باتشکر ازهمکارم شهناز درزاده#پایه اول
اجرای هنرمندان گروه پیشگامان، استاد شهرام فرجی و الیاس ملاح کنگی در شب دوم از سومین جشنواره غرب استان هرمزگان بندرلنگه گروه نمایشی #پیشگامان لنگه کنگ(خانه هنرمندان بندرتاریخی کنگ) #بندرکنگ_بندرلنگه #بندرعباس #بندرچارک #بندرخمیر #بستک #قشم #کیش #شیراز #تهران #لار #اوز #رودان #میناب #دژگان #مهرکان #گزیر
اجرای هنرمندان گروه پیشگامان، استاد شهرام فرجی و الیاس ملاح کنگی در شب دوم از سومین جشنواره غرب استان هرمزگان بندرلنگه گروه نمایشی #پیشگامان لنگه کنگ(خانه هنرمندان بندرتاریخی کنگ) #بندرکنگ_بندرلنگه #بندرعباس #بندرچارک #بندرخمیر #بستک #قشم #کیش #شیراز #تهران #لار #اوز #رودان #میناب #دژگان #مهرکان #گزیر
#باد اپدیت ظهر سه شنبه ۲۲ آبان / وزش باد شمال غربی(معروف به باد شَمال) که جزایر،کرانه ها و پس کرانه های خلیج فارس در محدوده بوشهر و خصوصا غرب هرمزگان را در برگرفته است تا امشب ادامه خواهد داشت و بتدریج از فردا از شدت آن کاسته خواهد شد . #باد #خلیج_فارس #دریا #موج #هرمزگان #کیش #بندرچارک #بندرمقام #حسینه #بندرآفتاب #بندرلنگه #بندرکنگ #بندرخمیر #جناح #پارسیان .
#باد اپدیت ظهر سه شنبه ۲۲ آبان / وزش باد شمال غربی(معروف به باد شَمال) که جزایر،کرانه ها و پس کرانه های خلیج فارس در محدوده بوشهر و خصوصا غرب هرمزگان را در برگرفته است تا امشب ادامه خواهد داشت و بتدریج از فردا از شدت آن کاسته خواهد شد . #باد #خلیج_فارس #دریا #موج #هرمزگان #کیش #بندرچارک #بندرمقام #حسینه #بندرآفتاب #بندرلنگه #بندرکنگ #بندرخمیر #جناح #پارسیان .
ورق بزنید زیبایی مجالستان را به ما بسپارید #الماس شب 💎💎💎 جهت سفارش واطلاع از قیمت به دایرکت یا واتساپ پیام دهید. #بندرلنگه#بندرکنگ#گزیر#بندرمعلم#حمیران#مهرکان#چاهمسلم#گشه#بندرشناس#بندربستانه#بندردیوان#بندرمغویه#بندرحسینه#بندرچارک#بندرمقام#گارستانه#لمزان#پدل#دژگان
ورق بزنید زیبایی مجالستان را به ما بسپارید #الماس شب 💎💎💎 جهت سفارش واطلاع از قیمت به دایرکت یا واتساپ پیام دهید. #بندرلنگه #بندرکنگ #گزیر #بندرمعلم #حمیران #مهرکان #چاهمسلم #گشه #بندرشناس #بندربستانه #بندردیوان #بندرمغویه #بندرحسینه #بندرچارک #بندرمقام #گارستانه #لمزان #پدل #دژگان
💬 هشت کیلومتر از #پروژه #آبرسانی از #بندرچارک به #جناح و #بستک در حال انجام است . . 🔷به گزارش #جناح_آنلاین ؛ عملیات اجرایی #انتقال #آب_دریا از بندر چارک به جناح،بستک و ۳۶ روستای مسیر به عنوان یکی مهمترین از پروژه های آبرسانی منطقه در حال انجام است . . . 🔸این طرح جهت تامین آب #شرب سالم و #پایدار این منطقه اجرا خواهد شد که البته تکمیل آن زمان بر و نیازمند تامین #اعتبارات_ملی خواهد بود. . . 🔸طول این خط انتقال آب که از راه خور جناح اجرا خواهد شد، از بندرچارک تا بستک ۶۵ کیلومتر می باشد که فعلا حدود ۲۵ کیلومتر آن در برنامه اجرا قرار گرفته است. . . 🔸لازم به ذکر است بدلیل عملیات جاده سازی و همچنین احداث خط لوله #گاز در خورِ جناح مطالعه مسیریابی دیگر قسمتها در حال انجام است. . . 🔸این پروژه چهارمین طرح بزرگیست که در #راه_خور جناح به اجرا در می آید . پروژه های دیگر شامل خط برق فشارقوی جناح-شیبکوه ، خط گاز آفتاب(کیش) و جاده خور جناح-شیبکوه می باشد که همگی جزو طرحهای مهم منطقه به شمار می روند . . ✅ جناح آنلاین ./
💬 هشت کیلومتر از #پروژه #آبرسانی از #بندرچارک به #جناح و #بستک در حال انجام است . . 🔷به گزارش #جناح_آنلاین ؛ عملیات اجرایی #انتقال #آب_دریا از بندر چارک به جناح،بستک و ۳۶ روستای مسیر به عنوان یکی مهمترین از پروژه های آبرسانی منطقه در حال انجام است . . . 🔸این طرح جهت تامین آب #شرب سالم و #پایدار این منطقه اجرا خواهد شد که البته تکمیل آن زمان بر و نیازمند تامین #اعتبارات_ملی خواهد بود. . . 🔸طول این خط انتقال آب که از راه خور جناح اجرا خواهد شد، از بندرچارک تا بستک ۶۵ کیلومتر می باشد که فعلا حدود ۲۵ کیلومتر آن در برنامه اجرا قرار گرفته است. . . 🔸لازم به ذکر است بدلیل عملیات جاده سازی و همچنین احداث خط لوله #گاز در خورِ جناح مطالعه مسیریابی دیگر قسمتها در حال انجام است. . . 🔸این پروژه چهارمین طرح بزرگیست که در #راه_خور جناح به اجرا در می آید . پروژه های دیگر شامل خط برق فشارقوی جناح-شیبکوه ، خط گاز آفتاب(کیش) و جاده خور جناح-شیبکوه می باشد که همگی جزو طرحهای مهم منطقه به شمار می روند . . ✅ جناح آنلاین ./
گالری فرش دستباف محمدزاده ارایه دهنده نفیس ترین فرش و تابلو فرش های ابریشمی دستبافت تبریز ادرس: بندرعباس- میدان یادبود مجتمع تجاری ملکه اسمانها طبقه اول پلاک _ تلفن:  محمدزاده #بستک #بندرلنگه #کیش #بندرکنگ #لمزان #بندرچارک #جناح #پارسیان #کوشکنار #دشتی #بندرخمیر
گالری فرش دستباف محمدزاده ارایه دهنده نفیس ترین فرش و تابلو فرش های ابریشمی دستبافت تبریز ادرس: بندرعباس- میدان یادبود مجتمع تجاری ملکه اسمانها طبقه اول پلاک _ تلفن: محمدزاده #بستک #بندرلنگه #کیش #بندرکنگ #لمزان #بندرچارک #جناح #پارسیان #کوشکنار #دشتی #بندرخمیر
تمرین نمایش موزیکال کودک وحید و سعید کارگردان:محمد آماده نویسنده:وحیدقاسمی نژاد بازیگران:اسماعیل قویدل،نیما سعیدی،فهیمه ملاح کنگی،محمدامین زارعی زاده،هومن حجله نشان،حسین دریاپیما،سعیدحیدری،فاطمه لشکری پور،سجاد حلافی موسیقی:الیاس ملاح کنگی،علی موسی زاده،متین بهادری طراح دکور:عارف چالوک دستیار کارگردان:رستم سعیدی طراح صحنه و لباس:امیره چاووشی نور:سجاد علیزاده گریم:فاطمه ملاح زاده با تشکر از دانش دهقان و سجاد حلافی گروه #پیشگامان لنگه کنگ #خانه #هنرمندان #بندرکنگ #بندرلنگه #بندرعباس #بندرچارک #بندرخمیر #تهران #شیراز #دبی #میناب #رودان #لار #اوز #خنج #قشم #کیش #دژگان #مهرکان #گزیر
تمرین نمایش موزیکال کودک وحید و سعید کارگردان:محمد آماده نویسنده:وحیدقاسمی نژاد بازیگران:اسماعیل قویدل،نیما سعیدی،فهیمه ملاح کنگی،محمدامین زارعی زاده،هومن حجله نشان،حسین دریاپیما،سعیدحیدری،فاطمه لشکری پور،سجاد حلافی موسیقی:الیاس ملاح کنگی،علی موسی زاده،متین بهادری طراح دکور:عارف چالوک دستیار کارگردان:رستم سعیدی طراح صحنه و لباس:امیره چاووشی نور:سجاد علیزاده گریم:فاطمه ملاح زاده با تشکر از دانش دهقان و سجاد حلافی گروه #پیشگامان لنگه کنگ #خانه #هنرمندان #بندرکنگ #بندرلنگه #بندرعباس #بندرچارک #بندرخمیر #تهران #شیراز #دبی #میناب #رودان #لار #اوز #خنج #قشم #کیش #دژگان #مهرکان #گزیر
کارواش خانگی آیرون مکس موتور یونیورسال وات حداکثر فشار ورودی : بار استاپ اتوماتیک دارای متر شلنگ فشار قوی مجهز به مخزن مایع شستشو اتصالات ورودی آب سوزن تمیز کننده قیمت مناسب مناسب کاربردهای خانگی و غیر صنعتی مجهز به چرخ در زیر دستگاه برای سهولت در حرکت مجهز به تفنگ و لانس . . . . . . . . #کارواش #کارواش_نانو #کارواش_خانگی #آیرون_مکس #کارواش_سیار #کارواش_در_محل #ابزارفروشی #ابزارآلات #ابزار_برقی #ابزار #بستک #بستکی #جناحي #جناح #جنوب #جنوبیها #بندرلنگه #بندرکنگ #بندرخمیر #بندرچارک #مراغ #فرامرزان #هرنگ #کوخرد #کهتویه #کوهیج #فاریاب
کارواش خانگی آیرون مکس موتور یونیورسال وات حداکثر فشار ورودی : بار استاپ اتوماتیک دارای متر شلنگ فشار قوی مجهز به مخزن مایع شستشو اتصالات ورودی آب سوزن تمیز کننده قیمت مناسب مناسب کاربردهای خانگی و غیر صنعتی مجهز به چرخ در زیر دستگاه برای سهولت در حرکت مجهز به تفنگ و لانس . . . . . . . . #کارواش #کارواش_نانو #کارواش_خانگی #آیرون_مکس #کارواش_سیار #کارواش_در_محل #ابزارفروشی #ابزارآلات #ابزار_برقی #ابزار #بستک #بستکی #جناحي #جناح #جنوب #جنوبیها #بندرلنگه #بندرکنگ #بندرخمیر #بندرچارک #مراغ #فرامرزان #هرنگ #کوخرد #کهتویه #کوهیج #فاریاب
کارواش خانگی آیرون مکس موتور یونیورسال وات حداکثر فشار ورودی : بار استاپ اتوماتیک دارای متر شلنگ فشار قوی مجهز به مخزن مایع شستشو اتصالات ورودی آب سوزن تمیز کننده قیمت مناسب مناسب کاربردهای خانگی و غیر صنعتی مجهز به چرخ در زیر دستگاه برای سهولت در حرکت مجهز به تفنگ و لانس . . . . . . . . #کارواش #کارواش_نانو #کارواش_خانگی #آیرون_مکس #کارواش_سیار #کارواش_در_محل #ابزارفروشی #ابزارآلات #ابزار_برقی #ابزار #بستک #بستکی #جناحي #جناح #جنوب #جنوبیها #بندرلنگه #بندرکنگ #بندرخمیر #بندرچارک #مراغ #فرامرزان #هرنگ #کوخرد #کهتویه #کوهیج #فاریاب
کارواش خانگی آیرون مکس موتور یونیورسال وات حداکثر فشار ورودی : بار استاپ اتوماتیک دارای متر شلنگ فشار قوی مجهز به مخزن مایع شستشو اتصالات ورودی آب سوزن تمیز کننده قیمت مناسب مناسب کاربردهای خانگی و غیر صنعتی مجهز به چرخ در زیر دستگاه برای سهولت در حرکت مجهز به تفنگ و لانس . . . . . . . . #کارواش #کارواش_نانو #کارواش_خانگی #آیرون_مکس #کارواش_سیار #کارواش_در_محل #ابزارفروشی #ابزارآلات #ابزار_برقی #ابزار #بستک #بستکی #جناحي #جناح #جنوب #جنوبیها #بندرلنگه #بندرکنگ #بندرخمیر #بندرچارک #مراغ #فرامرزان #هرنگ #کوخرد #کهتویه #کوهیج #فاریاب
📸 یکی از متفاوت ترین عکسهایی که امروز از سوی مخاطبین برای ما ارسال شد . . نگاههای منتظر یک مرد کهنسال با لباس محلی که چشم باران و نزول رحمت الهی ست . . ارسالی از #ارمک شهرستان #بندرلنگه . . به امید سیراب شدن زمینهای جنوب در سال آبی جاری🌧🌧 . . #هواجناح #هرمزگان #غرب_هرمزگان #بستک #جناح #بندرلنگه #بندرکنگ #بندرچارک #شیبکوه #لمزان #پدل #هرنگ #کوخرد #گوده #فرامرزان #هنگویه #کمشک #پارسیان #کوشکنار #دشتی #خودمونیا #جنوب_فارس #لار #لارستان #خور #اوز #گراش #خنج #لامرد . .
📸 یکی از متفاوت ترین عکسهایی که امروز از سوی مخاطبین برای ما ارسال شد . . نگاههای منتظر یک مرد کهنسال با لباس محلی که چشم باران و نزول رحمت الهی ست . . ارسالی از #ارمک شهرستان #بندرلنگه . . به امید سیراب شدن زمینهای جنوب در سال آبی جاری🌧🌧 . . #هواجناح #هرمزگان #غرب_هرمزگان #بستک #جناح #بندرلنگه #بندرکنگ #بندرچارک #شیبکوه #لمزان #پدل #هرنگ #کوخرد #گوده #فرامرزان #هنگویه #کمشک #پارسیان #کوشکنار #دشتی #خودمونیا #جنوب_فارس #لار #لارستان #خور #اوز #گراش #خنج #لامرد . .
کلاس خرگوش ها🐺🐺🐺 باتشکر از آموزگارپایه دوم خانم فاطمه زارع ...مربوط به درس بخوانیم
کلاس خرگوش ها🐺🐺🐺 باتشکر از آموزگارپایه دوم خانم فاطمه زارع ...مربوط به درس بخوانیم
🎥صدای دلنشین آب پس از لبریز شدن #آب_انبار 😍 ویدیوی ارسالی مخاطبین از #اوز -جنوب فارس پس از باران امروز یکشنبه ۲۰ آبان . . بعضی از کامنتهای مخاطبین به نباریدن بارون در شهرهاشون اشاره شده ... ! نباید از یاد برد که ما تازه اول فصل بارندگی قرار داریم و هنوز سیستمهای سراسری به جنوب نفوذ نکرده ... پس همچنان به رحمت خدا امیدوار باشیم؛ ان شاءالله در سال آبی جاری کل زمینهای جنوب سیراب بشه🌷🌼☔ . #هواجناح #غرب_هرمزگان #بستک #جناح #بندرلنگه #بندرکنگ #بندرچارک #شیبکوه #لمزان #پدل #هرنگ #کوخرد #گوده #فرامرزان #هنگویه #کمشک #پارسیان #کوشکنار #دشتی #بندرخمیر #خودمونیا #جنوب_فارس #لار #لارستان #خور #اوز #گراش #خنج #لامرد .
🎥صدای دلنشین آب پس از لبریز شدن #آب_انبار 😍 ویدیوی ارسالی مخاطبین از #اوز -جنوب فارس پس از باران امروز یکشنبه ۲۰ آبان . . بعضی از کامنتهای مخاطبین به نباریدن بارون در شهرهاشون اشاره شده ... ! نباید از یاد برد که ما تازه اول فصل بارندگی قرار داریم و هنوز سیستمهای سراسری به جنوب نفوذ نکرده ... پس همچنان به رحمت خدا امیدوار باشیم؛ ان شاءالله در سال آبی جاری کل زمینهای جنوب سیراب بشه🌷🌼☔ . #هواجناح #غرب_هرمزگان #بستک #جناح #بندرلنگه #بندرکنگ #بندرچارک #شیبکوه #لمزان #پدل #هرنگ #کوخرد #گوده #فرامرزان #هنگویه #کمشک #پارسیان #کوشکنار #دشتی #بندرخمیر #خودمونیا #جنوب_فارس #لار #لارستان #خور #اوز #گراش #خنج #لامرد .
اپدیت ساعت ۱۹:۰۶ یکشنبه ۲۰ آبان/ شاخه اصلی سیستم در حال تضعیف و خروج از غرب هرمزگان و جنوب فارس (دایره زرد) . . البته توده ابرهای رعدوبرقی کوچکی نیز از روی خلیج فارس و عربستان به سمت بوشهر شروع به رشد کرده اند که فعلا از منطقه غرب هرمزگان و جنوب فارس دور هستند (دایره قرمز) / درصورت تأثیرگذاری اطلاع رسانی خواهد شد . #هواشناسی #هواجناح #هرمزگان #غرب_هرمزگان #بستک #جناح #بندرلنگه #بندرکنگ #بندرچارک #شیبکوه #لمزان #پدل #هرنگ #کوخرد #گوده #فرامرزان #هنگویه #کمشک #پارسیان #کوشکنار #دشتی #خودمونیا #جنوب_فارس #لار #لارستان #خور #اوز #گراش #خنج #لامرد .
اپدیت ساعت ۱۹:۰۶ یکشنبه ۲۰ آبان/ شاخه اصلی سیستم در حال تضعیف و خروج از غرب هرمزگان و جنوب فارس (دایره زرد) . . البته توده ابرهای رعدوبرقی کوچکی نیز از روی خلیج فارس و عربستان به سمت بوشهر شروع به رشد کرده اند که فعلا از منطقه غرب هرمزگان و جنوب فارس دور هستند (دایره قرمز) / درصورت تأثیرگذاری اطلاع رسانی خواهد شد . #هواشناسی #هواجناح #هرمزگان #غرب_هرمزگان #بستک #جناح #بندرلنگه #بندرکنگ #بندرچارک #شیبکوه #لمزان #پدل #هرنگ #کوخرد #گوده #فرامرزان #هنگویه #کمشک #پارسیان #کوشکنار #دشتی #خودمونیا #جنوب_فارس #لار #لارستان #خور #اوز #گراش #خنج #لامرد .