پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره به سوی تو در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های به سوی تو

Instagram
 #داریوش_رفیعی #به_سوی_تو کی رود رُخِ ماهت از نظرم نظرم به غیر نامت کی نام دگر ببرم اگر تورا جویم حدیث دل گویم........بگو کجایی به دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی فتاده ام از پا بگو که از جانم دگر چه خواهی ➿پست سفارشی،دایرکت
#داریوش_رفیعی #به_سوی_تو کی رود رُخِ ماهت از نظرم نظرم به غیر نامت کی نام دگر ببرم اگر تورا جویم حدیث دل گویم........بگو کجایی به دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی فتاده ام از پا بگو که از جانم دگر چه خواهی ➿پست سفارشی،دایرکت
 ویدیو انتخاب شده بخشی از تصنیف خاطره انگیز #به_سوی_تو با صدایاستاد #کوروس_سرهنگ_زاده همراه با تصاویری #نوستالژیک از تهران قدیم  شعر این تصنیف از #عبدالله_فاطمی و آهنگسازی روانشاد #مجید_وفادار #کوچه_خاطره_ها
ویدیو انتخاب شده بخشی از تصنیف خاطره انگیز #به_سوی_تو با صدایاستاد #کوروس_سرهنگ_زاده همراه با تصاویری #نوستالژیک از تهران قدیم شعر این تصنیف از #عبدالله_فاطمی و آهنگسازی روانشاد #مجید_وفادار #کوچه_خاطره_ها
 ویدیو انتخاب شده بخشی از تصنیف خاطره انگیز #به_سوی_تو با صدایاستاد #کوروس_سرهنگ_زاده همراه با تصاویری #نوستالژیک از تهران قدیم  شعر این تصنیف از #عبدالله_فاطمی و آهنگسازی روانشاد #مجید_وفادار #کوچه_خاطره_ها
ویدیو انتخاب شده بخشی از تصنیف خاطره انگیز #به_سوی_تو با صدایاستاد #کوروس_سرهنگ_زاده همراه با تصاویری #نوستالژیک از تهران قدیم شعر این تصنیف از #عبدالله_فاطمی و آهنگسازی روانشاد #مجید_وفادار #کوچه_خاطره_ها
به دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی فتاده ام از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی یک دم از خیال من، نمی روی ای غزال من دگر چه پرسی زحال من.... #علی_زند_وکیلی #به_سوی_تو
به دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی فتاده ام از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی یک دم از خیال من، نمی روی ای غزال من دگر چه پرسی زحال من.... #علی_زند_وکیلی #به_سوی_تو
******* بی گمان، رازی است در میان باد پاییزی و برگ های زرد صنوبر را که چنین رقص کنان می شتابند سوی خاک #پاییز#رجعت#خزان#مرگ_و_زندگی #فلسفه_زندگی #برگ_ریزان #باد_پاییزی #به_سوی_تو #شعر_کوتاه #یاورفلاحی #یاور_فلاحی
******* بی گمان، رازی است در میان باد پاییزی و برگ های زرد صنوبر را که چنین رقص کنان می شتابند سوی خاک #پاییز #رجعت #خزان #مرگ_و_زندگی #فلسفه_زندگی #برگ_ریزان #باد_پاییزی #به_سوی_تو #شعر_کوتاه #یاورفلاحی #یاور_فلاحی
******* بی گمان، رازی است در میان باد پاییزی و برگ های زرد صنوبر را که چنین رقص کنان می شتابند سوی خاک #پاییز#رجعت#خزان#مرگ_و_زندگی #فلسفه_زندگی #برگ_ریزان #باد_پاییزی #به_سوی_تو #شعر_کوتاه #یاورفلاحی #یاور_فلاحی
******* بی گمان، رازی است در میان باد پاییزی و برگ های زرد صنوبر را که چنین رقص کنان می شتابند سوی خاک #پاییز #رجعت #خزان #مرگ_و_زندگی #فلسفه_زندگی #برگ_ریزان #باد_پاییزی #به_سوی_تو #شعر_کوتاه #یاورفلاحی #یاور_فلاحی
...... . خانه ی متروک دانم اکنون از آن خانه دور شادی زندگی پر گرفته دانم اکنون که طفلی به زاری ماتم از هجر مادر گرفته هر زمان میدود در خیالم نقشی از بستری خالی و سرد نقش دستی که کاویده نومید پیکری را در آن با غم و درد بینم آنجا کنار بخاری سایه قامتی سست و لرزان سایه بازوانی که گوئی زندگی را رها کرده آسان دورتر کودکی خفته غمگین در بر دایه خسته و پیر بر سر نقش گلهای قالی سرنگون گشته فنجانی از شیر پنجره باز و در سایه آن رنگ گلها به زردی کشیده پرده افتاده بر شانه در آب گلدان به آخر رسیده گربه با دیدهای سرد و بی نور نرم و سنگین قدم میگذارد شمع در آخرین شعله خویش ره بسوی عدم میسپارد دانم اکنون کز آن خانه دور شادی زندگی پر گرفته دانم اکنون که طفلی به زاری ماتم از هجر مادر گرفته لیک من خسته جان و پریشان میسپارم ره آرزو را یار من شعر و دلدار من شعر میروم تا بدست آرم او را فروغ فرخزاد #کورس_سرهنگ_زاده #زندوکیلی #به_سوی_تو #موزیکویدیو #موزیک_ویدئو_اختصاصی #ترانه #فروغ_فرخزاد #شعر #شعر_نو #فرخزاد #فروغ #ویدئو #تکخوانی #علیزندوکیلی      _
...... . خانه ی متروک دانم اکنون از آن خانه دور شادی زندگی پر گرفته دانم اکنون که طفلی به زاری ماتم از هجر مادر گرفته هر زمان میدود در خیالم نقشی از بستری خالی و سرد نقش دستی که کاویده نومید پیکری را در آن با غم و درد بینم آنجا کنار بخاری سایه قامتی سست و لرزان سایه بازوانی که گوئی زندگی را رها کرده آسان دورتر کودکی خفته غمگین در بر دایه خسته و پیر بر سر نقش گلهای قالی سرنگون گشته فنجانی از شیر پنجره باز و در سایه آن رنگ گلها به زردی کشیده پرده افتاده بر شانه در آب گلدان به آخر رسیده گربه با دیدهای سرد و بی نور نرم و سنگین قدم میگذارد شمع در آخرین شعله خویش ره بسوی عدم میسپارد دانم اکنون کز آن خانه دور شادی زندگی پر گرفته دانم اکنون که طفلی به زاری ماتم از هجر مادر گرفته لیک من خسته جان و پریشان میسپارم ره آرزو را یار من شعر و دلدار من شعر میروم تا بدست آرم او را فروغ فرخزاد #کورس_سرهنگ_زاده #زندوکیلی #به_سوی_تو #موزیکویدیو #موزیک_ویدئو_اختصاصی #ترانه #فروغ_فرخزاد #شعر #شعر_نو #فرخزاد #فروغ #ویدئو #تکخوانی #علیزندوکیلی _
به دست تو دادم دل پریشانم بگو که از جانم دگر چه خواهی؟ #علی_زندوکیلی #به_سوی_تو
به دست تو دادم دل پریشانم بگو که از جانم دگر چه خواهی؟ #علی_زندوکیلی #به_سوی_تو
🍃🌧به نام خدای باران... . . حوالیِ تو دلتنگی چگونه است؟ اینجا باران می زند.... . . #مریم_طاهرآموز دم خانم طاهر اموز گرم 🥀🙋♂️ . . پ ن : دلتنگی پاییز باشه برای امثال من که گمشده دارن . کسی که دلیل نفس کشیدنه کسی که اگر باران میباره به لطف حضور اونه و اگر خورشید طلوع میکنه به شوق وصال قامت اونه ... هدف نفس زدنه هر کس به نسبت خواستش از زندگی متفاوته ... تو خواستی که بهت فکر کنم ، تو خواستی که بتونم عاشقت بشم... . #ممنون #پسرک_عاشق_پیشه_نوشت #به_سوی_تو . . #موبایل_گرافی :
🍃🌧به نام خدای باران... . . حوالیِ تو دلتنگی چگونه است؟ اینجا باران می زند.... . . #مریم_طاهرآموز دم خانم طاهر اموز گرم 🥀🙋♂️ . . پ ن : دلتنگی پاییز باشه برای امثال من که گمشده دارن . کسی که دلیل نفس کشیدنه کسی که اگر باران میباره به لطف حضور اونه و اگر خورشید طلوع میکنه به شوق وصال قامت اونه ... هدف نفس زدنه هر کس به نسبت خواستش از زندگی متفاوته ... تو خواستی که بهت فکر کنم ، تو خواستی که بتونم عاشقت بشم... . #ممنون #پسرک_عاشق_پیشه_نوشت #به_سوی_تو . . #موبایل_گرافی :
و دوباره عشق....... ❤❤❤❤❤❤   #نیلوفر_منصوری #عشق #موزیک #به_سوی_تو #ارامش
و دوباره عشق....... ❤❤❤❤❤❤ #نیلوفر_منصوری #عشق #موزیک #به_سوی_تو #ارامش
گاهی انسان باید برای دل خودش بنوازد ... 🎼🎶 #به_سوی_تو
گاهی انسان باید برای دل خودش بنوازد ... 🎼🎶 #به_سوی_تو
درکعبه اگر دل سوی غیر است تورا طاعت همه فسق و کعبه دَیر است تورا ور دل به خدا و ساکن میکده ای می نوش که عاقبت به خیر است تورا❤️ #به_سوی_تو
درکعبه اگر دل سوی غیر است تورا طاعت همه فسق و کعبه دَیر است تورا ور دل به خدا و ساکن میکده ای می نوش که عاقبت به خیر است تورا❤️ #به_سوی_تو
درکعبه اگر دل سوی غیر است تورا طاعت همه فسق و کعبه دَیر است تورا ور دل به خدا و ساکن میکده ای می نوش که عاقبت به خیر است تورا❤️ #به_سوی_تو
درکعبه اگر دل سوی غیر است تورا طاعت همه فسق و کعبه دَیر است تورا ور دل به خدا و ساکن میکده ای می نوش که عاقبت به خیر است تورا❤️ #به_سوی_تو
. کاش، دل این واژه ی دوحرفی قدری توان تفکر داشت فقط قدری همین اندازه که بفهمد تاکجا باید بماند و از کجا باید رها کند کاش، اما، دل است دیگر جایی اگر بماند فهمیدن را نمیفهمد . پ.ن: اجرای قطعه ی (به سوی تو) توسط خودم چطور بود؟ . . #به_سوی_تو #آواز #موسیقی#اوازسنتی#شجریان#تصنیف
. کاش، دل این واژه ی دوحرفی قدری توان تفکر داشت فقط قدری همین اندازه که بفهمد تاکجا باید بماند و از کجا باید رها کند کاش، اما، دل است دیگر جایی اگر بماند فهمیدن را نمیفهمد . پ.ن: اجرای قطعه ی (به سوی تو) توسط خودم چطور بود؟ . . #به_سوی_تو #آواز #موسیقی #اوازسنتی #شجریان #تصنیف
. کاش، دل این واژه ی دوحرفی قدری توان تفکر داشت فقط قدری همین اندازه که بفهمد تاکجا باید بماند و از کجا باید رها کند کاش، اما، دل است دیگر جایی اگر بماند فهمیدن را نمیفهمد . پ.ن: اجرای قطعه ی (به سوی تو) توسط خودم چطور بود؟ . . #به_سوی_تو #آواز #موسیقی#اوازسنتی#شجریان#تصنیف
. کاش، دل این واژه ی دوحرفی قدری توان تفکر داشت فقط قدری همین اندازه که بفهمد تاکجا باید بماند و از کجا باید رها کند کاش، اما، دل است دیگر جایی اگر بماند فهمیدن را نمیفهمد . پ.ن: اجرای قطعه ی (به سوی تو) توسط خودم چطور بود؟ . . #به_سوی_تو #آواز #موسیقی #اوازسنتی #شجریان #تصنیف
🎵 یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من دگر چه پرسی زحال من تا هستم من اسیر کوی توام به آرزوی توام اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجایی... . بازخوانی:#علی_زندوکیلی 🎵#به_سوی_تو .     __  #موزیک #موسیقی#ترانه#تایپوگرافی #عکسنوشته #عکس_نوشته #عشق #جدایی#خاطره#آرزو#احساسی
🎵 یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من دگر چه پرسی زحال من تا هستم من اسیر کوی توام به آرزوی توام اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجایی... . بازخوانی:#علی_زندوکیلی 🎵#به_سوی_تو . __ #موزیک #موسیقی #ترانه #تایپوگرافی #عکسنوشته #عکس_نوشته #عشق #جدایی #خاطره #آرزو #احساسی
🎵 یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من دگر چه پرسی زحال من تا هستم من اسیر کوی توام به آرزوی توام اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجایی... . بازخوانی:#علی_زندوکیلی 🎵#به_سوی_تو .     _  #موزیک #موسیقی#ترانه#تایپوگرافی #عکسنوشته #عکس_نوشته #عشق #جدایی#خاطره#آرزو#احساسی
🎵 یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من دگر چه پرسی زحال من تا هستم من اسیر کوی توام به آرزوی توام اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجایی... . بازخوانی:#علی_زندوکیلی 🎵#به_سوی_تو . _ #موزیک #موسیقی #ترانه #تایپوگرافی #عکسنوشته #عکس_نوشته #عشق #جدایی #خاطره #آرزو #احساسی
#کورس_سرهنگ_زاده #به_سوی_تو #نوستالژی #نوستالژیک #قدیمی #قدیمی_ها 💐دسته گلی تقدیمتان می کنم به نام محبت و از جنس آرامش که هر گلش سلامی برای سلامتی شماست، با بوی خوش زندگی سلام ✨صبحتون بخیر🌈
#کورس_سرهنگ_زاده #به_سوی_تو #نوستالژی #نوستالژیک #قدیمی #قدیمی_ها 💐دسته گلی تقدیمتان می کنم به نام محبت و از جنس آرامش که هر گلش سلامی برای سلامتی شماست، با بوی خوش زندگی سلام ✨صبحتون بخیر🌈
دلتنگم و دیدار تو درمان منست بیرنگ رخت زمانه زندان منست بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی آنچه از غم هجران تو بر جان منست #مولانا 😇😍❤️ #بارون #پاییز #به_سوی_تو #مهران_زاهدی
دلتنگم و دیدار تو درمان منست بیرنگ رخت زمانه زندان منست بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی آنچه از غم هجران تو بر جان منست #مولانا 😇😍❤️ #بارون #پاییز #به_سوی_تو #مهران_زاهدی
به سوی تو ..... به سوی تو به شوق روی تو به طرف کوی تو سپیده دم آیم مگر تورا بینم بگو کجایی ..... نشان تو گه از زمین گاهی ز آسمان جویم ببین چه بی پروا ره تو میپویم بگو کجایی ...... کی رود رخ ماهت از نظرم نظرم نظرم ... به غیر نامت کی نام دگر ببرم اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجایی به دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی فتاده ام از پا بگو که از جانم دگر چه خواهی ..... . پ ن ؛ این کار برام بسیار دوست داشتنیست و احساس خوبی نسبت به مفهوم ترانه دارم . اجرا برای قبل از ماه محرمه . . #به_سوی_تو . #محسن#محسن_تاجیک#موسیقی#آواز#ایرانی#عبدالله_الفت#استاد_بنان#به_سوی_تو_خاص#خاص#بهترین
به سوی تو ..... به سوی تو به شوق روی تو به طرف کوی تو سپیده دم آیم مگر تورا بینم بگو کجایی ..... نشان تو گه از زمین گاهی ز آسمان جویم ببین چه بی پروا ره تو میپویم بگو کجایی ...... کی رود رخ ماهت از نظرم نظرم نظرم ... به غیر نامت کی نام دگر ببرم اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجایی به دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی فتاده ام از پا بگو که از جانم دگر چه خواهی ..... . پ ن ؛ این کار برام بسیار دوست داشتنیست و احساس خوبی نسبت به مفهوم ترانه دارم . اجرا برای قبل از ماه محرمه . . #به_سوی_تو . #محسن #محسن_تاجیک #موسیقی #آواز #ایرانی #عبدالله_الفت #استاد_بنان #به_سوی_تو_خاص #خاص #بهترین
به دستِ تو دادم دلِ پریشانم دگر چه خواهی؟ ❤️ #علی_زندوکیلی #به_سوی_تو ._
به دستِ تو دادم دلِ پریشانم دگر چه خواهی؟ ❤️ #علی_زندوکیلی #به_سوی_تو ._
سلام خوبین؟😄❤ دوست داشتین؟🌹 امیدوارم خوشتون اومده باشه😉  __________ پ.ن۱:لباس بابابزرگم چطوره تو تنم؟😑😂 پ.ن۲: ببخشید مزاحم آواز خوندن قناریا شدم😄 __________ ❤به سوی تو به شوق روی تو❤ . . #خواننده_مرد #خواننده #خوانندگی #خواننده ایرانی #اجرای_زنده #موزیک_جدید #به_سوی_تو #اصفهان #پرسپولیس #کنسرت
سلام خوبین؟😄❤ دوست داشتین؟🌹 امیدوارم خوشتون اومده باشه😉 __________ پ.ن۱:لباس بابابزرگم چطوره تو تنم؟😑😂 پ.ن۲: ببخشید مزاحم آواز خوندن قناریا شدم😄 __________ ❤به سوی تو به شوق روی تو❤ . . #خواننده_مرد #خواننده #خوانندگی #خواننده ایرانی #اجرای_زنده #موزیک_جدید #به_سوی_تو #اصفهان #پرسپولیس #کنسرت
سلام خوبین؟😄❤ دوست داشتین؟🌹 امیدوارم خوشتون اومده باشه😉  __________ پ.ن۱:لباس بابابزرگم چطوره تو تنم؟😑😂 پ.ن۲: ببخشید مزاحم آواز خوندن قناریا شدم😄 __________ ❤به سوی تو به شوق روی تو❤ . . #خواننده_مرد #خواننده #خوانندگی #خواننده ایرانی #اجرای_زنده #موزیک_جدید #به_سوی_تو #اصفهان #پرسپولیس #کنسرت
سلام خوبین؟😄❤ دوست داشتین؟🌹 امیدوارم خوشتون اومده باشه😉 __________ پ.ن۱:لباس بابابزرگم چطوره تو تنم؟😑😂 پ.ن۲: ببخشید مزاحم آواز خوندن قناریا شدم😄 __________ ❤به سوی تو به شوق روی تو❤ . . #خواننده_مرد #خواننده #خوانندگی #خواننده ایرانی #اجرای_زنده #موزیک_جدید #به_سوی_تو #اصفهان #پرسپولیس #کنسرت
سنتور نوازی آهنگ به سوی تو توسط داداش عزیز تر از جانم      #سنتور #به_سوی_تو پ.ن:اسم خواننده اصلی آهنگ رو نمیدونم چون همه یکی یه دفه خوندنش😧😀😜
سنتور نوازی آهنگ به سوی تو توسط داداش عزیز تر از جانم #سنتور #به_سوی_تو پ.ن:اسم خواننده اصلی آهنگ رو نمیدونم چون همه یکی یه دفه خوندنش😧😀😜
... زمزمه هزار و یک شبم در شبانه های #کرمان :( #سربازی #به_سوی_تو
... زمزمه هزار و یک شبم در شبانه های #کرمان :( #سربازی #به_سوی_تو