پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره بودی در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های بودی

Instagram
 ❤️ لقیمات شکرا يا بودّي للقيمات .. الله يحفظكم 😂😂😂😂😂  ..  😂   #بودی #لقيمات #حلوه #امارات
❤️ لقیمات شکرا يا بودّي للقيمات .. الله يحفظكم 😂😂😂😂😂 .. 😂 #بودی #لقيمات #حلوه #امارات
 ❤️ لقیمات شکرا يا بودّي للقيمات .. الله يحفظكم 😂😂😂😂😂  ..  😂   #بودی #لقيمات #حلوه #امارات
❤️ لقیمات شکرا يا بودّي للقيمات .. الله يحفظكم 😂😂😂😂😂 .. 😂 #بودی #لقيمات #حلوه #امارات
ستون #قلبم #بودی رفتی #شکست این قلبم
ستون #قلبم #بودی رفتی #شکست این قلبم
✔دوستاتونو تگ کنید. 📢نوتی فیکیشن پیجمونو روشن کنید📣 دوست داشتن اگر دوست داشتن باشه، برمیگردی بهش میگی: ببین من نمیخوام هیچوقت، سرِ هیچ تصمیمی، قید دلت و دلخواهتو بزنی بخاطر من. من نمیخوام اونی باشم که محدودت میکنه و سد میشه بین تو و رویاهات... تو و باورات. من میخوام اونی باشم که هرجا گیر کردی روم حساب کنی. هرجا کمک خواستی بدونی هستم. هرجا سنگ صبور واسه غصههات خواستی بدونی هستم. هرجا تنها بودی بدونی هستم که از تنهایی درت بیارم. دوست داشتن اگر دوست داشتن باشه آدم وامیسته کنارش و میگه برو راه رویاهاتو من کنارتم. کسی که واقعا یکیو دوست داره هیچوقت وانمیسته مقابلش بگه جز من و آغوشم مقصد نداشته باش. جز دلخواستههام به چیزی نرس. عاشق خودخواه نمیشه! دوست داشتن واقعی اگر باشه تو هر کاری میکنی که اون همونی باشه که میخواد... نه اونی که تو میخوای! 💜🥀 #مانگ_میرزایی #دوست #داشتن #محدودیت #نیست #هرجا #تنها #بودی #من #هستم #اگر #واقعی #باشه #تو #هرکار #میکنی #که #اون #همونی #باشه #که #میخواد #خودخواه #نباش
✔دوستاتونو تگ کنید. 📢نوتی فیکیشن پیجمونو روشن کنید📣 دوست داشتن اگر دوست داشتن باشه، برمیگردی بهش میگی: ببین من نمیخوام هیچوقت، سرِ هیچ تصمیمی، قید دلت و دلخواهتو بزنی بخاطر من. من نمیخوام اونی باشم که محدودت میکنه و سد میشه بین تو و رویاهات... تو و باورات. من میخوام اونی باشم که هرجا گیر کردی روم حساب کنی. هرجا کمک خواستی بدونی هستم. هرجا سنگ صبور واسه غصههات خواستی بدونی هستم. هرجا تنها بودی بدونی هستم که از تنهایی درت بیارم. دوست داشتن اگر دوست داشتن باشه آدم وامیسته کنارش و میگه برو راه رویاهاتو من کنارتم. کسی که واقعا یکیو دوست داره هیچوقت وانمیسته مقابلش بگه جز من و آغوشم مقصد نداشته باش. جز دلخواستههام به چیزی نرس. عاشق خودخواه نمیشه! دوست داشتن واقعی اگر باشه تو هر کاری میکنی که اون همونی باشه که میخواد... نه اونی که تو میخوای! 💜🥀 #مانگ_میرزایی #دوست #داشتن #محدودیت #نیست #هرجا #تنها #بودی #من #هستم #اگر #واقعی #باشه #تو #هرکار #میکنی #که #اون #همونی #باشه #که #میخواد #خودخواه #نباش
✔دوستاتونو تگ کنید. 📢نوتی فیکیشن پیجمونو روشن کنید📣 دوست داشتن اگر دوست داشتن باشه، برمیگردی بهش میگی: ببین من نمیخوام هیچوقت، سرِ هیچ تصمیمی، قید دلت و دلخواهتو بزنی بخاطر من. من نمیخوام اونی باشم که محدودت میکنه و سد میشه بین تو و رویاهات... تو و باورات. من میخوام اونی باشم که هرجا گیر کردی روم حساب کنی. هرجا کمک خواستی بدونی هستم. هرجا سنگ صبور واسه غصههات خواستی بدونی هستم. هرجا تنها بودی بدونی هستم که از تنهایی درت بیارم. دوست داشتن اگر دوست داشتن باشه آدم وامیسته کنارش و میگه برو راه رویاهاتو من کنارتم. کسی که واقعا یکیو دوست داره هیچوقت وانمیسته مقابلش بگه جز من و آغوشم مقصد نداشته باش. جز دلخواستههام به چیزی نرس. عاشق خودخواه نمیشه! دوست داشتن واقعی اگر باشه تو هر کاری میکنی که اون همونی باشه که میخواد... نه اونی که تو میخوای! 💜🥀 #مانگ_میرزایی #دوست #داشتن #محدودیت #نیست #هرجا #تنها #بودی #من #هستم #اگر #واقعی #باشه #تو #هرکار #میکنی #که #اون #همونی #باشه #که #میخواد #خودخواه #نباش
✔دوستاتونو تگ کنید. 📢نوتی فیکیشن پیجمونو روشن کنید📣 دوست داشتن اگر دوست داشتن باشه، برمیگردی بهش میگی: ببین من نمیخوام هیچوقت، سرِ هیچ تصمیمی، قید دلت و دلخواهتو بزنی بخاطر من. من نمیخوام اونی باشم که محدودت میکنه و سد میشه بین تو و رویاهات... تو و باورات. من میخوام اونی باشم که هرجا گیر کردی روم حساب کنی. هرجا کمک خواستی بدونی هستم. هرجا سنگ صبور واسه غصههات خواستی بدونی هستم. هرجا تنها بودی بدونی هستم که از تنهایی درت بیارم. دوست داشتن اگر دوست داشتن باشه آدم وامیسته کنارش و میگه برو راه رویاهاتو من کنارتم. کسی که واقعا یکیو دوست داره هیچوقت وانمیسته مقابلش بگه جز من و آغوشم مقصد نداشته باش. جز دلخواستههام به چیزی نرس. عاشق خودخواه نمیشه! دوست داشتن واقعی اگر باشه تو هر کاری میکنی که اون همونی باشه که میخواد... نه اونی که تو میخوای! 💜🥀 #مانگ_میرزایی #دوست #داشتن #محدودیت #نیست #هرجا #تنها #بودی #من #هستم #اگر #واقعی #باشه #تو #هرکار #میکنی #که #اون #همونی #باشه #که #میخواد #خودخواه #نباش
چیکو هر روز صبح به همین حالت کنار میز صبحونه میشنه اگه غذای افتاد سری بردار بخوره 😄☺️شکموی کی #بودی#تووووو💕
چیکو هر روز صبح به همین حالت کنار میز صبحونه میشنه اگه غذای افتاد سری بردار بخوره 😄☺️شکموی کی #بودی #تووووو 💕
درمان نبود تو فقط ...... درد بودی....! برایم ..... دردی که....... هیچ وقت ..... بعد رفتنت ...... درمانش را پیدا نکردم .......!! درد بی درمان ....!! #درد #بی #درمان #بودی #برایم #درمان #برایش #پیدا #نکردم
درمان نبود تو فقط ...... درد بودی....! برایم ..... دردی که....... هیچ وقت ..... بعد رفتنت ...... درمانش را پیدا نکردم .......!! درد بی درمان ....!! #درد #بی #درمان #بودی #برایم #درمان #برایش #پیدا #نکردم
درمان نبود تو فقط ...... درد بودی....! برایم ..... دردی که....... هیچ وقت ..... بعد رفتنت ...... درمانش را پیدا نکردم .......!! درد بی درمان ....!! #درد #بی #درمان #بودی #برایم #درمان #برایش #پیدا #نکردم
درمان نبود تو فقط ...... درد بودی....! برایم ..... دردی که....... هیچ وقت ..... بعد رفتنت ...... درمانش را پیدا نکردم .......!! درد بی درمان ....!! #درد #بی #درمان #بودی #برایم #درمان #برایش #پیدا #نکردم
عشقی استار❤✌😎⚘😗🌟 ما همیییشه پشتتونیم✌🤚⚘😚تا مارو دارین غم ندارین😊😊بلههههه اینطوریاس😆😆😉 .فقط یه سوال داشتم امیر چرا انقد غلط املایی داری؟؟خو وقتی مینویسی یه دور بخون ببین درس نوشتی یا ن☺😊 البته این نظره ها یه وقت نالاحت نشی؟😞😕😮🤐 . #نیو#استوری#مگا#استار#غلط#املایی#کی#بودی#تو#عاشقتییییییییییییییییم❤ .
عشقی استار❤✌😎⚘😗🌟 ما همیییشه پشتتونیم✌🤚⚘😚تا مارو دارین غم ندارین😊😊بلههههه اینطوریاس😆😆😉 .فقط یه سوال داشتم امیر چرا انقد غلط املایی داری؟؟خو وقتی مینویسی یه دور بخون ببین درس نوشتی یا ن☺😊 البته این نظره ها یه وقت نالاحت نشی؟😞😕😮🤐 . #نیو #استوری #مگا #استار #غلط #املایی #کی #بودی #تو #عاشقتییییییییییییییییم ❤ .
مادر سنش هر چقدر هم باشه هر موقع بره زودِ .... خیلی ازخاطرات خوب هممون همیشه اختصاص داره به مادر بزرگها و پدر بزرگ ها ..... . . . #سایه#بالا#سر#بودی .#بزرگ#بودی#همه#رو#دور#خودت#جمع#میکردی . .#ساکن#سلطانیه#زنجان
مادر سنش هر چقدر هم باشه هر موقع بره زودِ .... خیلی ازخاطرات خوب هممون همیشه اختصاص داره به مادر بزرگها و پدر بزرگ ها ..... . . . #سایه #بالا #سر #بودی .#بزرگ #بودی #همه #رو #دور #خودت #جمع #میکردی . .#ساکن #سلطانیه #زنجان
فرمانده ام #بودی وهنوز #هم هستی
فرمانده ام #بودی وهنوز #هم هستی
دلم از اینا می خواد آخه. --------------------- #قایق#سواری#تو#هوا#ی#لاکچری#عجیب#میچسبه #آدم#لاکچری#کی#بودی#تو
دلم از اینا می خواد آخه. --------------------- #قایق #سواری #تو #هوا #لاکچری #عجیب #میچسبه #آدم #لاکچری #کی #بودی #تو
#تمام🔺👑🔻
#تمام 🔺👑🔻
با نام رضا به سينه ها گل بزنيد با اشك به بارگاه او پل بزنيد فرمود كه هر زمان گرفتار شديد بر دامن ما دست توسل بزنيد #اسلام_علیک_یا_علی_ابن_موسی_الرضا #امام_رضا #یاضامن_آهو #شهادت_امام_رضا #۲۸صفررحلت_پیامبر_شهادت_امام_حسن_امام_رضا #داداشم #زیارتت #قبول #مرسی #که #بیادم #بودی #داداش #😍
با نام رضا به سينه ها گل بزنيد با اشك به بارگاه او پل بزنيد فرمود كه هر زمان گرفتار شديد بر دامن ما دست توسل بزنيد #اسلام_علیک_یا_علی_ابن_موسی_الرضا #امام_رضا #یاضامن_آهو #شهادت_امام_رضا #۲۸صفررحلت_پیامبر_شهادت_امام_حسن_امام_رضا #داداشم #زیارتت #قبول #مرسی #که #بیادم #بودی #داداش #😍
🇬🇧: ᏚᏌ ᏆᏚ ᎪᏞᎾᎬ ᎢᎾᎾ , ᏴᏌᎢ ᏚᎢᏆᏞᏞ ᏚᎻᏆᎬᏚ 𖢾 خورشید هم تنهاست، ولی هنوز میدرخشه💥🌻 ما با نبودنت مشکلی نداریم بودی #بودی نبودیم یکی دیگه هس
🇬🇧: ᏚᏌ ᏆᏚ ᎪᏞᎾᎬ ᎢᎾᎾ , ᏴᏌᎢ ᏚᎢᏆᏞᏞ ᏚᎻᏆᎬᏚ 𖢾 خورشید هم تنهاست، ولی هنوز میدرخشه💥🌻 ما با نبودنت مشکلی نداریم بودی #بودی نبودیم یکی دیگه هس
روی زمین کودکی کارتون میبیندومیخوابد آنطرف کودکی روی کارتون میخوابد نکند #خدایی #خدا#این#حرکت #درسته #کاش#مثله #حرفهای #که#میگفتی#حقیقت #بودی
روی زمین کودکی کارتون میبیندومیخوابد آنطرف کودکی روی کارتون میخوابد نکند #خدایی #خدا #این #حرکت #درسته #کاش #مثله #حرفهای #که #میگفتی #حقیقت #بودی
ناب بودی مثلِ حس و حالِ کودکی وقتی که چشم هایم را میمالیدم تا تو را کرور کرور ستاره ببینم... #ناب#بودی مثلِ#حس#و#حالِ#کودکی وقتی#که#چشم#هایم#را#میمالیدم تا#تو#را#کرور#کرور ستاره#ببینم...
ناب بودی مثلِ حس و حالِ کودکی وقتی که چشم هایم را میمالیدم تا تو را کرور کرور ستاره ببینم... #ناب #بودی مثلِ#حس #حالِ #کودکی وقتی#که #چشم #هایم #را #میمالیدم تا#تو #را #کرور #کرور ستاره#ببینم ...
ناب بودی مثلِ حس و حالِ کودکی وقتی که چشم هایم را میمالیدم تا تو را کرور کرور ستاره ببینم... .  #ناب#بودی مثلِ#حس#و#حالِ کودکی وقتی#که#چشم#هایم#را#میمالیدم تا#تو#را#کرور#کرور ستاره#ببینم...
ناب بودی مثلِ حس و حالِ کودکی وقتی که چشم هایم را میمالیدم تا تو را کرور کرور ستاره ببینم... . #ناب #بودی مثلِ#حس #حالِ کودکی وقتی#که #چشم #هایم #را #میمالیدم تا#تو #را #کرور #کرور ستاره#ببینم ...
سلام غریبانه ام برتوای مهربانترینم.. اگرسالهای سال هم بر غریب بودنت بگریم بازهم کم است..دوای دردهای دردمندان..پناه بی کسی های درماندگان..روشنی دلهای غم گرفته..هیچگاه فراموش نمیکنم معجزه ات را..توبرایم همان رفیقی هستی که سالها در طلبش به این در و آن در میزدم..امام مهربانم غمت عجیب غم سنگینی است..غم غریب بودن همیشه سنگین است..بیا و دعایی کن رئوف ترین..بیا و دعا کن روزی برگنبد طلایی حرم امام حسن (ع) باعاشقانش پرچمی ازجنس عاشقی نصب کنیم.. #امام#مهربانی#ها#خود#غریب#بودی#اما#حرمت#مامن#دل#ها#است##تسلیت#ایام#سوگواری#امام#رضا#(ع)
سلام غریبانه ام برتوای مهربانترینم.. اگرسالهای سال هم بر غریب بودنت بگریم بازهم کم است..دوای دردهای دردمندان..پناه بی کسی های درماندگان..روشنی دلهای غم گرفته..هیچگاه فراموش نمیکنم معجزه ات را..توبرایم همان رفیقی هستی که سالها در طلبش به این در و آن در میزدم..امام مهربانم غمت عجیب غم سنگینی است..غم غریب بودن همیشه سنگین است..بیا و دعایی کن رئوف ترین..بیا و دعا کن روزی برگنبد طلایی حرم امام حسن (ع) باعاشقانش پرچمی ازجنس عاشقی نصب کنیم.. #امام #مهربانی #ها #خود #غریب #بودی #اما #حرمت #مامن #دل #ها #است ##تسلیت #ایام #سوگواری #امام #رضا #(ع)
سلام غریبانه ام برتوای مهربانترینم.. اگرسالهای سال هم بر غریب بودنت بگریم بازهم کم است..دوای دردهای دردمندان..پناه بی کسی های درماندگان..روشنی دلهای غم گرفته..هیچگاه فراموش نمیکنم معجزه ات را..توبرایم همان رفیقی هستی که سالها در طلبش به این در و آن در میزدم..امام مهربانم غمت عجیب غم سنگینی است..غم غریب بودن همیشه سنگین است..بیا و دعایی کن رئوف ترین..بیا و دعا کن روزی برگنبد طلایی حرم امام حسن (ع) باعاشقانش پرچمی ازجنس عاشقی نصب کنیم.. #امام#مهربانی#ها#خود#غریب#بودی#اما#حرمت#مامن#دل#ها#است##تسلیت#ایام#سوگواری#امام#رضا#(ع)
سلام غریبانه ام برتوای مهربانترینم.. اگرسالهای سال هم بر غریب بودنت بگریم بازهم کم است..دوای دردهای دردمندان..پناه بی کسی های درماندگان..روشنی دلهای غم گرفته..هیچگاه فراموش نمیکنم معجزه ات را..توبرایم همان رفیقی هستی که سالها در طلبش به این در و آن در میزدم..امام مهربانم غمت عجیب غم سنگینی است..غم غریب بودن همیشه سنگین است..بیا و دعایی کن رئوف ترین..بیا و دعا کن روزی برگنبد طلایی حرم امام حسن (ع) باعاشقانش پرچمی ازجنس عاشقی نصب کنیم.. #امام #مهربانی #ها #خود #غریب #بودی #اما #حرمت #مامن #دل #ها #است ##تسلیت #ایام #سوگواری #امام #رضا #(ع)
چه مهربان #بودی ای یار ، ای یگانه ترین یار چه مهربان بودی وقتی ؛ دروغ میگفتی. فروغ_فرخزاد
چه مهربان #بودی ای یار ، ای یگانه ترین یار چه مهربان بودی وقتی ؛ دروغ میگفتی. فروغ_فرخزاد
#بودی نوش #نبودی فراموش
#بودی نوش #نبودی فراموش
تقدیم به دکل نوردان سایپا که ۱۰ نفره ۱۰ نفره میکنن #لنگی#یادت#نره#چی#بودی
تقدیم به دکل نوردان سایپا که ۱۰ نفره ۱۰ نفره میکنن #لنگی #یادت #نره #چی #بودی
اصلأحوصلهچیزنوشتنرو ندارم #بودیکهوار
اصلأحوصلهچیزنوشتنرو ندارم #بودیکهوار
بسوزی#دل.بساز ای دل#مریض ان کسی#بودی که فکرش را نمیکردی#پرستار یکی#دیگه باشد
بسوزی#دل .بساز ای دل#مریض ان کسی#بودی که فکرش را نمیکردی#پرستار یکی#دیگه باشد
. ای کاش جای آرامیدن بودی ؛ یا این ره دور را رسیدن بودی ؛ کاش از پی صد هزار سال از دل خاک ؛ چون سبزه امید بر دمیدن بودی؛ (خیام) #خیام #کاش #این #میفهمیدی #آرامیدن #بودی #هزار #سال #دل #خاک
. ای کاش جای آرامیدن بودی ؛ یا این ره دور را رسیدن بودی ؛ کاش از پی صد هزار سال از دل خاک ؛ چون سبزه امید بر دمیدن بودی؛ (خیام) #خیام #کاش #این #میفهمیدی #آرامیدن #بودی #هزار #سال #دل #خاک