پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره بی کلام در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های بی کلام

Instagram
لبخند بزن بدون انتظار پاسخی از دنیا بدان روزی دنیا آنقدر شرمنده می شود که به جای پاسخ لبخند با تمام سازهایت می رقصد. . . . #انرژی_مثبت #حس_خوب #موفقیت #پیروزی #روحانی #رویا #بینهایت #موسیقی #بی_کلام #کلیپ #ویدئو_کلیپ #گانودرما #موزیک #لایت #آرامبخش #آسمانی #زیبا #ایران #خوزستان #اهواز #طب_سنتی #چینی #علمی #عشقی #شعر #متن
لبخند بزن بدون انتظار پاسخی از دنیا بدان روزی دنیا آنقدر شرمنده می شود که به جای پاسخ لبخند با تمام سازهایت می رقصد. . . . #انرژی_مثبت #حس_خوب #موفقیت #پیروزی #روحانی #رویا #بینهایت #موسیقی #بی_کلام #کلیپ #ویدئو_کلیپ #گانودرما #موزیک #لایت #آرامبخش #آسمانی #زیبا #ایران #خوزستان #اهواز #طب_سنتی #چینی #علمی #عشقی #شعر #متن
🔺 پنج دلیل برای اینکه بدونیم چرا در مسیرِ هدفمون ، نباید به حرف و فکر مردم توجهی داشته باشیم : ⃣ شما تنها کسی هستین که به خوبی میدونین که توانایی هاتون چی هست ، نه مَردُم! ⃣ شما به خوبی میدونین که این خودتون هستین که مسبب شادی خودتون هستین ، نه مَردُم! ⃣ شما از هدف و منظورِ خودتون باخبر هستین ، نه مَردُم! ⃣ شما تمایل شدیدی دارین که به هدفِ خودتون برسین ، نه مَردُم! ⃣ شما تنها کسی هستین که میتونین خواسته ی خودتون رو عملی کنین ، نه مَردُم! شجاع باشین و برای جنگیدن، برای خودتون آماده باشین و بدونین که همه چیز به خودِ شما بستگی داره ، نه مَردُم! --------------------------- . . #انرژی_مثبت #حس_خوب #موفقیت #پیروزی #روحانی #رویا #بینهایت #موسیقی #بی_کلام #کلیپ #ویدئو_کلیپ #گانودرما #موزیک #لایت #آرامبخش #آسمانی #زیبا #ایران #خوزستان #اهواز #طب_سنتی #چینی #علمی #عشقی #شعر #متن
🔺 پنج دلیل برای اینکه بدونیم چرا در مسیرِ هدفمون ، نباید به حرف و فکر مردم توجهی داشته باشیم : ⃣ شما تنها کسی هستین که به خوبی میدونین که توانایی هاتون چی هست ، نه مَردُم! ⃣ شما به خوبی میدونین که این خودتون هستین که مسبب شادی خودتون هستین ، نه مَردُم! ⃣ شما از هدف و منظورِ خودتون باخبر هستین ، نه مَردُم! ⃣ شما تمایل شدیدی دارین که به هدفِ خودتون برسین ، نه مَردُم! ⃣ شما تنها کسی هستین که میتونین خواسته ی خودتون رو عملی کنین ، نه مَردُم! شجاع باشین و برای جنگیدن، برای خودتون آماده باشین و بدونین که همه چیز به خودِ شما بستگی داره ، نه مَردُم! --------------------------- . . #انرژی_مثبت #حس_خوب #موفقیت #پیروزی #روحانی #رویا #بینهایت #موسیقی #بی_کلام #کلیپ #ویدئو_کلیپ #گانودرما #موزیک #لایت #آرامبخش #آسمانی #زیبا #ایران #خوزستان #اهواز #طب_سنتی #چینی #علمی #عشقی #شعر #متن
🔺 پنج دلیل برای اینکه بدونیم چرا در مسیرِ هدفمون ، نباید به حرف و فکر مردم توجهی داشته باشیم : ⃣ شما تنها کسی هستین که به خوبی میدونین که توانایی هاتون چی هست ، نه مَردُم! ⃣ شما به خوبی میدونین که این خودتون هستین که مسبب شادی خودتون هستین ، نه مَردُم! ⃣ شما از هدف و منظورِ خودتون باخبر هستین ، نه مَردُم! ⃣ شما تمایل شدیدی دارین که به هدفِ خودتون برسین ، نه مَردُم! ⃣ شما تنها کسی هستین که میتونین خواسته ی خودتون رو عملی کنین ، نه مَردُم! شجاع باشین و برای جنگیدن، برای خودتون آماده باشین و بدونین که همه چیز به خودِ شما بستگی داره ، نه مَردُم! --------------------------- . . #انرژی_مثبت #حس_خوب #موفقیت #پیروزی #روحانی #رویا #بینهایت #موسیقی #بی_کلام #کلیپ #ویدئو_کلیپ #گانودرما #موزیک #لایت #آرامبخش #آسمانی #زیبا #ایران #خوزستان #اهواز #طب_سنتی #چینی #علمی #عشقی #شعر #متن
🔺 پنج دلیل برای اینکه بدونیم چرا در مسیرِ هدفمون ، نباید به حرف و فکر مردم توجهی داشته باشیم : ⃣ شما تنها کسی هستین که به خوبی میدونین که توانایی هاتون چی هست ، نه مَردُم! ⃣ شما به خوبی میدونین که این خودتون هستین که مسبب شادی خودتون هستین ، نه مَردُم! ⃣ شما از هدف و منظورِ خودتون باخبر هستین ، نه مَردُم! ⃣ شما تمایل شدیدی دارین که به هدفِ خودتون برسین ، نه مَردُم! ⃣ شما تنها کسی هستین که میتونین خواسته ی خودتون رو عملی کنین ، نه مَردُم! شجاع باشین و برای جنگیدن، برای خودتون آماده باشین و بدونین که همه چیز به خودِ شما بستگی داره ، نه مَردُم! --------------------------- . . #انرژی_مثبت #حس_خوب #موفقیت #پیروزی #روحانی #رویا #بینهایت #موسیقی #بی_کلام #کلیپ #ویدئو_کلیپ #گانودرما #موزیک #لایت #آرامبخش #آسمانی #زیبا #ایران #خوزستان #اهواز #طب_سنتی #چینی #علمی #عشقی #شعر #متن
یه سرباز وقتی میرسه به ته خط تازه تبدیل به وزیر میشه!!! اگه اتفاقای عالی واست نیفتاده، دلیلش اینه که هنوز مونده به آخرش برسی... ادامه بده!! . . #مرتضی_آبخیز #تهران #ایران #جهان 💪💪💪💪💪💪💪💪  . . #انرژی_مثبت #حس_خوب #موفقیت #پیروزی #رویا #بینهایت #موسیقی #بی_کلام #ویدئو_کلیپ #گانودرما #موزیک #آرامبخش #آسمانی #زیبا #طب_سنتی #عشقی #شعر #متن #نتورک #قدرت #ثروت #دخترزیبا #گلزار #انگیزه #بزرگی #شکرخدا
یه سرباز وقتی میرسه به ته خط تازه تبدیل به وزیر میشه!!! اگه اتفاقای عالی واست نیفتاده، دلیلش اینه که هنوز مونده به آخرش برسی... ادامه بده!! . . #مرتضی_آبخیز #تهران #ایران #جهان 💪💪💪💪💪💪💪💪 . . #انرژی_مثبت #حس_خوب #موفقیت #پیروزی #رویا #بینهایت #موسیقی #بی_کلام #ویدئو_کلیپ #گانودرما #موزیک #آرامبخش #آسمانی #زیبا #طب_سنتی #عشقی #شعر #متن #نتورک #قدرت #ثروت #دخترزیبا #گلزار #انگیزه #بزرگی #شکرخدا
😊آهنگ فیلم از_سرزمین_شمالی بهترین آهنگی بود که میشد روی این تصویر گذاشت 😊 . #جاده_چالوس #شمال #زندگی #جنگل #🌱 #آهنگ #بی_کلام
😊آهنگ فیلم از_سرزمین_شمالی بهترین آهنگی بود که میشد روی این تصویر گذاشت 😊 . #جاده_چالوس #شمال #زندگی #جنگل #🌱 #آهنگ #بی_کلام
😊آهنگ فیلم از_سرزمین_شمالی بهترین آهنگی بود که میشد روی این تصویر گذاشت 😊 . #جاده_چالوس #شمال #زندگی #جنگل #🌱 #آهنگ #بی_کلام
😊آهنگ فیلم از_سرزمین_شمالی بهترین آهنگی بود که میشد روی این تصویر گذاشت 😊 . #جاده_چالوس #شمال #زندگی #جنگل #🌱 #آهنگ #بی_کلام
#لج_كردن_تابع_در_رياضي همه آدم هاي حرف گوش كن هستند... اما وقتي پا روي حساسيتشون ميذاريم... لج ميكنند... برعكس حرف مارو انجام ميدن... #لطفا پا روي حساسيت هاي هم نذاريم #مرتضی_آبخیز #تهران #ایران #جهان #هدف#تلاش#انگیزه#مثبت_اندیشی#موفقیت#انرژی _مثبت #تغییر#امید#نتورک#نتورک_پاکقدرت #زندگی_خوب #آرزو #گانودرما #بی_کلام #متن_خاص #دخترانه #پسرایرانی #استخدام
#لج_كردن_تابع_در_رياضي همه آدم هاي حرف گوش كن هستند... اما وقتي پا روي حساسيتشون ميذاريم... لج ميكنند... برعكس حرف مارو انجام ميدن... #لطفا پا روي حساسيت هاي هم نذاريم #مرتضی_آبخیز #تهران #ایران #جهان #هدف #تلاش #انگیزه #مثبت_اندیشی #موفقیت #انرژی _مثبت #تغییر #امید #نتورک #نتورک_پاکقدرت #زندگی_خوب #آرزو #گانودرما #بی_کلام #متن_خاص #دخترانه #پسرایرانی #استخدام
یه سرباز وقتی میرسه به ته خط تازه تبدیل به وزیر میشه!!! اگه اتفاقای عالی واست نیفتاده، دلیلش اینه که هنوز مونده به آخرش برسی... ادامه بده!! . . . #انرژی_مثبت #حس_خوب #موفقیت #پیروزی #روحانی #رویا #بینهایت #موسیقی #بی_کلام #کلیپ #ویدئو_کلیپ #گانودرما #موزیک #لایت #آرامبخش #آسمانی #زیبا #ایران #خوزستان #اهواز #طب_سنتی #چینی #علمی #عشقی #شعر #متن
یه سرباز وقتی میرسه به ته خط تازه تبدیل به وزیر میشه!!! اگه اتفاقای عالی واست نیفتاده، دلیلش اینه که هنوز مونده به آخرش برسی... ادامه بده!! . . . #انرژی_مثبت #حس_خوب #موفقیت #پیروزی #روحانی #رویا #بینهایت #موسیقی #بی_کلام #کلیپ #ویدئو_کلیپ #گانودرما #موزیک #لایت #آرامبخش #آسمانی #زیبا #ایران #خوزستان #اهواز #طب_سنتی #چینی #علمی #عشقی #شعر #متن
آلبوم خاطرات تقدیمتان. خرید و دانلود از وب سایت و اپلیکیشن ریتمو به نشانی .  آلبوم حاضر با ۶ آهنگ بیکلام ، حس و حال آهنگسازی ها و تولید آهنگهایم را مشخص تر می کند. در ساخت آهنگ ها سعی کردم روند همیشگی در تولید موسیقی هایم را با حس و حال سه تک آهنگ اول حفظ کنم، هرچند سبک تولید موسیقی متن فیلم بیشتر مورد توجه ام بوده است. از طرفی با توجه به نظراتی که از سه تک آهنگ اول دریافت کردم، آلبوم حاضر ، تمام دوستان شنونده با روند مورد علاقه شان را همراهی خواهد کرد. از ساز پیانو تا ساز های حماسی زهی و گروه کر . از تک نوازی تا هوس. مشتاقانه منتظر دریافت نظرات و احساستان نسبت به آلبوم هستم، امیدوارم خاطرات هم زبان و همدم عواطف و لحظاتتان باشد! ساخت و نشر آلبوم بدون حمایت و تشویق دوستان و صد البته خانواده برای من امکان پذیر نبود. متشکرم از تمام عزیزانی که بنده را همراهی کردند. سپاس از موسسه موسیقی افق هنر پارسان و رسانه ریتمو برای اخذ مجوز و پخش البوم . تشکر ویژه از یکی از حرفه ای ترین های طراحی و عکاسی که میشناسم ، رفیق عزیزم یزدان گودرزی ، طراح و عکاس کاور آلبوم. ارادتمند همه دوستان کیوان حسنی، آبان ماه ۱۳۹۷   .,  .     , . ,  ,      .        ,        .   ,     .    .   .        .     .    ,    .   .       .        ,  ,  .  ,  .  #کیوان_حسنی #آهنگ #آلبوم_بیکلام #آهنگ_بیکلام #بیکلام #بی_کلام #پیانو #آهنگ_جدید
آلبوم خاطرات تقدیمتان. خرید و دانلود از وب سایت و اپلیکیشن ریتمو به نشانی . آلبوم حاضر با ۶ آهنگ بیکلام ، حس و حال آهنگسازی ها و تولید آهنگهایم را مشخص تر می کند. در ساخت آهنگ ها سعی کردم روند همیشگی در تولید موسیقی هایم را با حس و حال سه تک آهنگ اول حفظ کنم، هرچند سبک تولید موسیقی متن فیلم بیشتر مورد توجه ام بوده است. از طرفی با توجه به نظراتی که از سه تک آهنگ اول دریافت کردم، آلبوم حاضر ، تمام دوستان شنونده با روند مورد علاقه شان را همراهی خواهد کرد. از ساز پیانو تا ساز های حماسی زهی و گروه کر . از تک نوازی تا هوس. مشتاقانه منتظر دریافت نظرات و احساستان نسبت به آلبوم هستم، امیدوارم خاطرات هم زبان و همدم عواطف و لحظاتتان باشد! ساخت و نشر آلبوم بدون حمایت و تشویق دوستان و صد البته خانواده برای من امکان پذیر نبود. متشکرم از تمام عزیزانی که بنده را همراهی کردند. سپاس از موسسه موسیقی افق هنر پارسان و رسانه ریتمو برای اخذ مجوز و پخش البوم . تشکر ویژه از یکی از حرفه ای ترین های طراحی و عکاسی که میشناسم ، رفیق عزیزم یزدان گودرزی ، طراح و عکاس کاور آلبوم. ارادتمند همه دوستان کیوان حسنی، آبان ماه ۱۳۹۷ ., . , . , , . , . , . . . . . , . . . , , . , . #کیوان_حسنی #آهنگ #آلبوم_بیکلام #آهنگ_بیکلام #بیکلام #بی_کلام #پیانو #آهنگ_جدید
. یک حالی دارم این روزها، مثل موسیقی بی کلامی که از بین تمام آهنگهای الکی خوش، یهویی پخش میشه... . #بی_کلام #ماهگلگو
. یک حالی دارم این روزها، مثل موسیقی بی کلامی که از بین تمام آهنگهای الکی خوش، یهویی پخش میشه... . #بی_کلام #ماهگلگو
قطعه ی بیکلام تو منو دعوت کن زنده یاد انوش تار ، مریم فولادی ویو لن ، امیر ذاکر تنبک ، مهرداد پور شفاعی تمپو ، ارش فرهادی کیبورد ، دیوید گرشونی          #بیکلام #موسیقی #موسیقی_بیکلام #بی_کلام #انوش #تو_منو_دعوت_کن #تار #ویولن #تنبک #تمپو #کیبورد
قطعه ی بیکلام تو منو دعوت کن زنده یاد انوش تار ، مریم فولادی ویو لن ، امیر ذاکر تنبک ، مهرداد پور شفاعی تمپو ، ارش فرهادی کیبورد ، دیوید گرشونی #بیکلام #موسیقی #موسیقی_بیکلام #بی_کلام #انوش #تو_منو_دعوت_کن #تار #ویولن #تنبک #تمپو #کیبورد
    دانلود آهنگ لایت جدید وفوق العاده زیبای 🎼 دانلود ویدئو کامل و فایل صوتی کامل در کانال تلگرام 🔗 👉 👌     #آهنگ #لایت #بی_کلام #آذربایجان     ━ ━ ━ ━ ━ ━ 🔗  👉 : ./
دانلود آهنگ لایت جدید وفوق العاده زیبای 🎼 دانلود ویدئو کامل و فایل صوتی کامل در کانال تلگرام 🔗 👉 👌 #آهنگ #لایت #بی_کلام #آذربایجان ━ ━ ━ ━ ━ ━ 🔗 👉 : ./
مطالعه کن وقتی که دیگران خوابند . تصمیم بگیر وقتی که دیگران در تردیداند. خود را اماده کن وقتی که دیگران در خیال پردازیند. شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند. کار کن وقتی که دیگران در حال آرزو کردنند. صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردنند. گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردنند. لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگینند . پافشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردنند. و به خاطر داشته باش که موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن !! . . . #انرژی_مثبت #حس_خوب #موفقیت #پیروزی #روحانی #رویا #بینهایت #موسیقی #بی_کلام #کلیپ #ویدئو_کلیپ #گانودرما #موزیک #لایت #آرامبخش #آسمانی #زیبا #ایران #خوزستان #اهواز #طب_سنتی #چینی #علمی #عشقی #شعر #متن
مطالعه کن وقتی که دیگران خوابند . تصمیم بگیر وقتی که دیگران در تردیداند. خود را اماده کن وقتی که دیگران در خیال پردازیند. شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند. کار کن وقتی که دیگران در حال آرزو کردنند. صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردنند. گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردنند. لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگینند . پافشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردنند. و به خاطر داشته باش که موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن !! . . . #انرژی_مثبت #حس_خوب #موفقیت #پیروزی #روحانی #رویا #بینهایت #موسیقی #بی_کلام #کلیپ #ویدئو_کلیپ #گانودرما #موزیک #لایت #آرامبخش #آسمانی #زیبا #ایران #خوزستان #اهواز #طب_سنتی #چینی #علمی #عشقی #شعر #متن
دنیا پر از زیبایی هاییه که تصورش رو هم نمیکنیم... یه همچین جایی با یه حس ناب رو واستون آرزو میکنم... . . جهت ایمن کردن سلامتی خود پیج زیر را فالو کنید 👇👇  . #انرژی_مثبت #حس_خوب #موفقیت #پیروزی #رویا #بینهایت #بی_کلام #کلیپ #ویدئو_کلیپ #گانودرما #موزیک #آرامبخش #آسمانی #زیبا #ایران #علمی #عشقی #شعر #دخترزیبا#متن #مرتضی_آبخیز #یانی #ونجلیس #بانوان #کیتارو #موفقيت #نتورک #شجاعت #وجود #شکرگزادی
دنیا پر از زیبایی هاییه که تصورش رو هم نمیکنیم... یه همچین جایی با یه حس ناب رو واستون آرزو میکنم... . . جهت ایمن کردن سلامتی خود پیج زیر را فالو کنید 👇👇 . #انرژی_مثبت #حس_خوب #موفقیت #پیروزی #رویا #بینهایت #بی_کلام #کلیپ #ویدئو_کلیپ #گانودرما #موزیک #آرامبخش #آسمانی #زیبا #ایران #علمی #عشقی #شعر #دخترزیبا #متن #مرتضی_آبخیز #یانی #ونجلیس #بانوان #کیتارو #موفقيت #نتورک #شجاعت #وجود #شکرگزادی
#گرافیک #هنر #دیزاین #جلد #موسیقی #کاور #جلد_موسیقی #آلبوم_موسیقی #آهنگ #بی_کلام #موسیقی_بی_کلام #طراحی #سی_دی #نیلوفر #مهتاب            . عنوان | با نیلوفر تا مهتاب قالب | جلد لوح فشرده طراح | علی افسر پور سال | ۱۳۹۷ بازنشر |
#گرافیک #هنر #دیزاین #جلد #موسیقی #کاور #جلد_موسیقی #آلبوم_موسیقی #آهنگ #بی_کلام #موسیقی_بی_کلام #طراحی #سی_دی #نیلوفر #مهتاب . عنوان | با نیلوفر تا مهتاب قالب | جلد لوح فشرده طراح | علی افسر پور سال | ۱۳۹۷ بازنشر |
اگر قرار بود با هر سقوطی زندگی معنیش رو از دست بده، هیچوقت هیچ دونه ای به لونه مورچه ها نمی رسید. لینک تلگرام درب بیو 💚💪 #انگیزشی_تکست#انگیزشی #موفقیت#انرژی_مثبت #حس_خوب #موفقیت #پیروزی #روحانی #رویا #بینهایت #موسیقی #بی_کلام #کلیپ #ویدئو_کلیپ #گانودرما #موزیک #لایت #آرامبخش #آسمانی #زیبا #ایران #خوزستان #اهواز
اگر قرار بود با هر سقوطی زندگی معنیش رو از دست بده، هیچوقت هیچ دونه ای به لونه مورچه ها نمی رسید. لینک تلگرام درب بیو 💚💪 #انگیزشی_تکست #انگیزشی #موفقیت #انرژی_مثبت #حس_خوب #موفقیت #پیروزی #روحانی #رویا #بینهایت #موسیقی #بی_کلام #کلیپ #ویدئو_کلیپ #گانودرما #موزیک #لایت #آرامبخش #آسمانی #زیبا #ایران #خوزستان #اهواز
اگر قرار بود با هر سقوطی زندگی معنیش رو از دست بده، هیچوقت هیچ دونه ای به لونه مورچه ها نمی رسید. لینک تلگرام درب بیو 💚💪 #انگیزشی_تکست#انگیزشی #موفقیت#انرژی_مثبت #حس_خوب #موفقیت #پیروزی #روحانی #رویا #بینهایت #موسیقی #بی_کلام #کلیپ #ویدئو_کلیپ #گانودرما #موزیک #لایت #آرامبخش #آسمانی #زیبا #ایران #خوزستان #اهواز
اگر قرار بود با هر سقوطی زندگی معنیش رو از دست بده، هیچوقت هیچ دونه ای به لونه مورچه ها نمی رسید. لینک تلگرام درب بیو 💚💪 #انگیزشی_تکست #انگیزشی #موفقیت #انرژی_مثبت #حس_خوب #موفقیت #پیروزی #روحانی #رویا #بینهایت #موسیقی #بی_کلام #کلیپ #ویدئو_کلیپ #گانودرما #موزیک #لایت #آرامبخش #آسمانی #زیبا #ایران #خوزستان #اهواز
اگر با ۵ نفر با اعتماد به نفس دوستی کنید شما ششمین نفر خواهید شد. اگر با ۵ نفر باهوش دوستی کنید شما ششمین نفر خواهید شد. اگر با ۵ نفر ثروتمند دوستی کنید شما ششمین نفر خواهید شد. اگر با ۵ نفر اهل علم دوستی کنید شما ششمین نفر خواهید شد. اگر با ۵ نفر بیکار دوستی کنید شما ششمین نفر خواهید شد! افراد موفق بیش از هرچیزی مراقب دوستیهای خود هستند یک بار به ۵ تا آدمی که خیلی به خودت نزدیک کردی با این دید تازه نگاه کن 😉 #انرژی_مثبت #حس_خوب #موفقیت #پیروزی #روحانی #رویا #بینهایت #موسیقی #بی_کلام #کلیپ #ویدئو_کلیپ #گانودرما #موزیک #لایت #آرامبخش #آسمانی #زیبا #ایران #خوزستان #اهواز #علمی #عشقی #شعر #متن #نادر_ابراهیمی #لئو_روجاس #لئو_روخاس #یانی #ونجلیس #کیتارو
اگر با ۵ نفر با اعتماد به نفس دوستی کنید شما ششمین نفر خواهید شد. اگر با ۵ نفر باهوش دوستی کنید شما ششمین نفر خواهید شد. اگر با ۵ نفر ثروتمند دوستی کنید شما ششمین نفر خواهید شد. اگر با ۵ نفر اهل علم دوستی کنید شما ششمین نفر خواهید شد. اگر با ۵ نفر بیکار دوستی کنید شما ششمین نفر خواهید شد! افراد موفق بیش از هرچیزی مراقب دوستیهای خود هستند یک بار به ۵ تا آدمی که خیلی به خودت نزدیک کردی با این دید تازه نگاه کن 😉 #انرژی_مثبت #حس_خوب #موفقیت #پیروزی #روحانی #رویا #بینهایت #موسیقی #بی_کلام #کلیپ #ویدئو_کلیپ #گانودرما #موزیک #لایت #آرامبخش #آسمانی #زیبا #ایران #خوزستان #اهواز #علمی #عشقی #شعر #متن #نادر_ابراهیمی #لئو_روجاس #لئو_روخاس #یانی #ونجلیس #کیتارو
بیژن مرتضوی(عشوه) بی کلام بمناسبت تولد استاد بیژن مرتضوی عزیز با آرزوی بهترینها🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 _ #بیژن_مرتضوی #عشوه #بی_کلام #با_هم_بشنویم #خاطره_انگیز جهت دانلود آهنگ به کانال تلگرام ما مراجعه کنید
بیژن مرتضوی(عشوه) بی کلام بمناسبت تولد استاد بیژن مرتضوی عزیز با آرزوی بهترینها🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 _ #بیژن_مرتضوی #عشوه #بی_کلام #با_هم_بشنویم #خاطره_انگیز جهت دانلود آهنگ به کانال تلگرام ما مراجعه کنید
همیشه کلمه ای هست... که وقتی آوا می شود می شود هیچ ! و هیچ ، گاهی ... تمام ِ حرف های یک آدم است... و پس از آن است که آدم... لال می شود... .  ____ #آهنگ#بی_کلام #آوا #حرف_دل #کلمه#صدا  #❤
همیشه کلمه ای هست... که وقتی آوا می شود می شود هیچ ! و هیچ ، گاهی ... تمام ِ حرف های یک آدم است... و پس از آن است که آدم... لال می شود... . ____ #آهنگ #بی_کلام #آوا #حرف_دل #کلمه #صدا #❤
آرامش با ارزش ترین حس دنیاست براتون آرامش رو آرزومندم #رضا_نجفی_بناب #عشق_آرامش #بی_کلام #خدا #تک_تنها #عشق #خدایا #الله #بی_نظیر ❤
آرامش با ارزش ترین حس دنیاست براتون آرامش رو آرزومندم #رضا_نجفی_بناب #عشق_آرامش #بی_کلام #خدا #تک_تنها #عشق #خدایا #الله #بی_نظیر