پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره تار سازي در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های تار سازي

Instagram
استاد داوود آزاد در آخرين روز نمايشگاه بازديد از نمايشگاه سازگري در خانه هنرمندان ايران #تارقوامي#تار_سازي#داوود_آزاد#ساز_سازي#سازگري#سينا_قوامي#تار_یحیی#تار#خانه_هنرمندان_ایران
استاد داوود آزاد در آخرين روز نمايشگاه بازديد از نمايشگاه سازگري در خانه هنرمندان ايران #تارقوامي #تار_سازي #داوود_آزاد #ساز_سازي #سازگري #سينا_قوامي #تار_یحیی #تار #خانه_هنرمندان_ایران
استاد داوود آزاد در آخرين روز نمايشگاه بازديد از نمايشگاه سازگري در خانه هنرمندان ايران #تارقوامي#تار_سازي#داوود_آزاد#ساز_سازي#سازگري#سينا_قوامي#تار_یحیی#تار#خانه_هنرمندان_ایران
استاد داوود آزاد در آخرين روز نمايشگاه بازديد از نمايشگاه سازگري در خانه هنرمندان ايران #تارقوامي #تار_سازي #داوود_آزاد #ساز_سازي #سازگري #سينا_قوامي #تار_یحیی #تار #خانه_هنرمندان_ایران
استاد دوست داشتني و محجوب استاد ارشد طهماسبي بازديد از نمايشگاه سازگري در خانه هنرمندان ايران #تارقوامي#تار_سازي#ساز_سازي#سازگري#سينا_قوامي#تار_یحیی#تار#خانه_هنرمندان_ایران
استاد دوست داشتني و محجوب استاد ارشد طهماسبي بازديد از نمايشگاه سازگري در خانه هنرمندان ايران #تارقوامي #تار_سازي #ساز_سازي #سازگري #سينا_قوامي #تار_یحیی #تار #خانه_هنرمندان_ایران
استاد دوست داشتني و محجوب استاد ارشد طهماسبي بازديد از نمايشگاه سازگري در خانه هنرمندان ايران #تارقوامي#تار_سازي#ساز_سازي#سازگري#سينا_قوامي#تار_یحیی#تار#خانه_هنرمندان_ایران
استاد دوست داشتني و محجوب استاد ارشد طهماسبي بازديد از نمايشگاه سازگري در خانه هنرمندان ايران #تارقوامي #تار_سازي #ساز_سازي #سازگري #سينا_قوامي #تار_یحیی #تار #خانه_هنرمندان_ایران
استاد جان حسين عليزاده بازديد از نمايشگاه سازگري در خانه هنرمندان ايران #تارقوامي#تار_سازي#ساز_سازي#سازگري#سينا_قوامي#تار_یحیی#تار#خانه_هنرمندان_ایران
استاد جان حسين عليزاده بازديد از نمايشگاه سازگري در خانه هنرمندان ايران #تارقوامي #تار_سازي #ساز_سازي #سازگري #سينا_قوامي #تار_یحیی #تار #خانه_هنرمندان_ایران
افتخارديدار با استاد شهرام ناظري و جناب شهرداد روحاني در نمايشگاه سازخانه موسيقي ايران در خانه هنرمندان ايران غرفه سازگر چيره دست جناب استاد سينا قوامي عزيز كنار دوستان عزيزم خاطره ي زيبايي رقم خورد #تار_قوامي #تار_سازي#ساز_سازي#سازگري#سينا_قوامي#تار_یحیی#تار#خانه_هنرمندان_ایران
افتخارديدار با استاد شهرام ناظري و جناب شهرداد روحاني در نمايشگاه سازخانه موسيقي ايران در خانه هنرمندان ايران غرفه سازگر چيره دست جناب استاد سينا قوامي عزيز كنار دوستان عزيزم خاطره ي زيبايي رقم خورد #تار_قوامي #تار_سازي #ساز_سازي #سازگري #سينا_قوامي #تار_یحیی #تار #خانه_هنرمندان_ایران
بازديد جناب استاد شهرام ناظري از نمايشگاه سازگري در خانه هنرمندان ايران #تارقوامي#تار_سازي#ساز_سازي#سازگري#سينا_قوامي#تار_یحیی#تار#خانه_هنرمندان_ایران
بازديد جناب استاد شهرام ناظري از نمايشگاه سازگري در خانه هنرمندان ايران #تارقوامي #تار_سازي #ساز_سازي #سازگري #سينا_قوامي #تار_یحیی #تار #خانه_هنرمندان_ایران
بازديد جناب استاد شهرام ناظري از نمايشگاه سازگري در خانه هنرمندان ايران #تارقوامي#تار_سازي#ساز_سازي#سازگري#سينا_قوامي#تار_یحیی#تار#خانه_هنرمندان_ایران
بازديد جناب استاد شهرام ناظري از نمايشگاه سازگري در خانه هنرمندان ايران #تارقوامي #تار_سازي #ساز_سازي #سازگري #سينا_قوامي #تار_یحیی #تار #خانه_هنرمندان_ایران
👇🏻👇🏻👇🏻 كاسه جديد گردو . . . اي زنده ارزنده اين زاري رها كن با زندگي تا زنده اي مردانه تا كن . زيباست آري زندگي زيباست اي عشق اين قوم مرگ انديش را هم ديده وا كن . #سايه #تار_حيدري . #تار#سهتار#سه_تار#خرك#مضراب#نت#موسيقي#موسيقي_سنتي#هنر#سه_تار_نوازی#تارنوازی#سه_تار_سازی#تار_سازي#نوازنده#تكنوازي#گروهنوازي#فرهنگ_شريف#جليل_شهناز#حسين_عليزاده#موزيك#نوازندگي#موسيقي_اصيل#آموزش_موسيقي#چهارمضراب .
👇🏻👇🏻👇🏻 كاسه جديد گردو . . . اي زنده ارزنده اين زاري رها كن با زندگي تا زنده اي مردانه تا كن . زيباست آري زندگي زيباست اي عشق اين قوم مرگ انديش را هم ديده وا كن . #سايه #تار_حيدري . #تار #سهتار #سه_تار #خرك #مضراب #نت #موسيقي #موسيقي_سنتي #هنر #سه_تار_نوازی #تارنوازی #سه_تار_سازی #تار_سازي #نوازنده #تكنوازي #گروهنوازي #فرهنگ_شريف #جليل_شهناز #حسين_عليزاده #موزيك #نوازندگي #موسيقي_اصيل #آموزش_موسيقي #چهارمضراب .
حکیمی را پرسیدند چندین درخت نامور که خدای عزوجل آفریده است و برومند هیچ یک را آزاد نخواندهاند مگر سرو را که ثمرهای ندارد. درین چه حکمت است؟ گفت هر درختی را ثمره معین است که به وقتی معلوم به وجود آن تازه آید و گاهی به عدم آن پژمرده شود و سرو را هیچ از این نیست و همه وقتی خوشست و این است صفت آزادگان. به آنچه می گذرد دل منه که دجله بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد گرت ز دست بر آید چو نخل باش کریم ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد استاد سخن سعدي #تارقوامي#تار_سازي#ساز_سازي#سازگري#سينا_قوامي#تار_یحیی#تار :
حکیمی را پرسیدند چندین درخت نامور که خدای عزوجل آفریده است و برومند هیچ یک را آزاد نخواندهاند مگر سرو را که ثمرهای ندارد. درین چه حکمت است؟ گفت هر درختی را ثمره معین است که به وقتی معلوم به وجود آن تازه آید و گاهی به عدم آن پژمرده شود و سرو را هیچ از این نیست و همه وقتی خوشست و این است صفت آزادگان. به آنچه می گذرد دل منه که دجله بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد گرت ز دست بر آید چو نخل باش کریم ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد استاد سخن سعدي #تارقوامي #تار_سازي #ساز_سازي #سازگري #سينا_قوامي #تار_یحیی #تار :
عشقت به دلم درآمد و شاد برفت بازآمد و رخت خویش بنهاد برفت گفتم به تکلف دو سه روز بنشین بنشست و کنون رفتنش از یاد برفت #حضرت_مولانا#تارقوامي#تار_سازي#ساز_سازي#سازگري#سينا_قوامي#تار_یحیی#تار :
عشقت به دلم درآمد و شاد برفت بازآمد و رخت خویش بنهاد برفت گفتم به تکلف دو سه روز بنشین بنشست و کنون رفتنش از یاد برفت #حضرت_مولانا #تارقوامي #تار_سازي #ساز_سازي #سازگري #سينا_قوامي #تار_یحیی #تار :
چشم رضا و مرحمت بر همه باز میکنی چون که به بخت ما رسد این همه ناز میکنی ای که نیازمودهای صورت حال بیدلان عشق حقیقتست اگر حمل مجاز میکنی #تارقوامي#تار_سازي#ساز_سازي#سازگري#سينا_قوامي#تار_یحیی#تار :
چشم رضا و مرحمت بر همه باز میکنی چون که به بخت ما رسد این همه ناز میکنی ای که نیازمودهای صورت حال بیدلان عشق حقیقتست اگر حمل مجاز میکنی #تارقوامي #تار_سازي #ساز_سازي #سازگري #سينا_قوامي #تار_یحیی #تار :
این چرخ فلک که ما در او حیرانیم فانوس خیال از او مثالی دانیم خورشید چراغ دان و عالم فانوس ما چون صوریم کاندر او حیرانیم خيّام #تارقوامي#تار_سازي#ساز_سازي#سازگري#سينا_قوامي#تار_یحیی#تار :
این چرخ فلک که ما در او حیرانیم فانوس خیال از او مثالی دانیم خورشید چراغ دان و عالم فانوس ما چون صوریم کاندر او حیرانیم خيّام #تارقوامي #تار_سازي #ساز_سازي #سازگري #سينا_قوامي #تار_یحیی #تار :
ز اندازه بیرون تشنهام ساقی بیار آن آب را اول مرا سیراب کن وان گه بده اصحاب را من نیز چشم از خواب خوش بر مینکردم پیش از این روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را/ حضرت سعدي 🌹 #تارقوامي#تار_سازي#ساز_سازي#سازگري#سينا_قوامي#تار_یحیی#تار :
ز اندازه بیرون تشنهام ساقی بیار آن آب را اول مرا سیراب کن وان گه بده اصحاب را من نیز چشم از خواب خوش بر مینکردم پیش از این روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را/ حضرت سعدي 🌹 #تارقوامي #تار_سازي #ساز_سازي #سازگري #سينا_قوامي #تار_یحیی #تار :
دمی با دوست به سر بردن دو صد دنیا بها دارد/🌹🌹🌹 امروز دوست هنرمندم افشين علوي نازنين مهمان كارگاه من بود و ساز جديد رو تست كردند #تارقوامي#تار_سازي#ساز_سازي#سازگري#سينا_قوامي#افشين_علوي#تار_یحیی#تار.
دمی با دوست به سر بردن دو صد دنیا بها دارد/🌹🌹🌹 امروز دوست هنرمندم افشين علوي نازنين مهمان كارگاه من بود و ساز جديد رو تست كردند #تارقوامي #تار_سازي #ساز_سازي #سازگري #سينا_قوامي #افشين_علوي #تار_یحیی #تار .
چون عهده نمیشود کسی فردا را حالی خوش دار این دل پر سودا را می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه بسیار بتابد و نیابد ما را🌱 خياّم #تارقوامي#تار_سازي#ساز_سازي#سازگري#سينا_قوامي#تار_یحیی#تار :
چون عهده نمیشود کسی فردا را حالی خوش دار این دل پر سودا را می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه بسیار بتابد و نیابد ما را🌱 خياّم #تارقوامي #تار_سازي #ساز_سازي #سازگري #سينا_قوامي #تار_یحیی #تار :
چون عهده نمیشود کسی فردا را حالی خوش دار این دل پر سودا را می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه بسیار بتابد و نیابد ما را🌱 خياّم #تارقوامي#تار_سازي#ساز_سازي#سازگري#سينا_قوامي#تار_یحیی#تار :
چون عهده نمیشود کسی فردا را حالی خوش دار این دل پر سودا را می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه بسیار بتابد و نیابد ما را🌱 خياّم #تارقوامي #تار_سازي #ساز_سازي #سازگري #سينا_قوامي #تار_یحیی #تار :
چون عهده نمیشود کسی فردا را حالی خوش دار این دل پر سودا را می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه بسیار بتابد و نیابد ما را🌱 خياّم #تارقوامي#تار_سازي#ساز_سازي#سازگري#سينا_قوامي#تار_یحیی#تار :
چون عهده نمیشود کسی فردا را حالی خوش دار این دل پر سودا را می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه بسیار بتابد و نیابد ما را🌱 خياّم #تارقوامي #تار_سازي #ساز_سازي #سازگري #سينا_قوامي #تار_یحیی #تار :
هركسي را سرّ چيزي و تمناي كسي است ما به غير تو نداريم تمناي دگر حضرت سعدي❤️ #تارقوامي#تار_سازي#ساز_سازي#سازگري#سينا_قوامي#تار_یحیی#تار :
هركسي را سرّ چيزي و تمناي كسي است ما به غير تو نداريم تمناي دگر حضرت سعدي❤️ #تارقوامي #تار_سازي #ساز_سازي #سازگري #سينا_قوامي #تار_یحیی #تار :
هركسي را سرّچيزي و تمناي كسي است ما به غير تو نداريم تمناي دگر حضرت سعدي❤️ #تارقوامي#تار_سازي#ساز_سازي#سازگري#سينا_قوامي#تار_یحیی#تار :
هركسي را سرّچيزي و تمناي كسي است ما به غير تو نداريم تمناي دگر حضرت سعدي❤️ #تارقوامي #تار_سازي #ساز_سازي #سازگري #سينا_قوامي #تار_یحیی #تار :
مِی خور کِه شِیخ و حافظ و مُفتی وَ مُحتَسِب چون نیک بِنگری همه تزویر میکنند حضرت حافظ #تارقوامي#تار_سازي#ساز_سازي#سازگري#سينا_قوامي#تار_یحیی#تار :
مِی خور کِه شِیخ و حافظ و مُفتی وَ مُحتَسِب چون نیک بِنگری همه تزویر میکنند حضرت حافظ #تارقوامي #تار_سازي #ساز_سازي #سازگري #سينا_قوامي #تار_یحیی #تار :
آدمي گر ايستد بر بام عشق دستهايش تا خدا هم ميرسد لحظاتي كه در كنار انسان هاي نازنيني مثل استاد قوامي هستم تمام وجودم پر از آرامشه... كارگاه تار سازي جهت عكاسي از ساخته هاي درجه يك استاد كه هركدوموشون رو ساعت ها نگاه كردم و كيف كردم عكس هاي بيشتري رو از اين شاهكار ها براتون قرار خواهم داد. #تار_قوامي #سينا_قوامي#تار_سازي#ساز_سازي _
آدمي گر ايستد بر بام عشق دستهايش تا خدا هم ميرسد لحظاتي كه در كنار انسان هاي نازنيني مثل استاد قوامي هستم تمام وجودم پر از آرامشه... كارگاه تار سازي جهت عكاسي از ساخته هاي درجه يك استاد كه هركدوموشون رو ساعت ها نگاه كردم و كيف كردم عكس هاي بيشتري رو از اين شاهكار ها براتون قرار خواهم داد. #تار_قوامي #سينا_قوامي #تار_سازي #ساز_سازي _
فرزند پاييز ... همايون قراره تا چند وقت ديگه متولد بشه تشكر و سپاس فراوان از استاد سينا قوامي نازنين كه عاشقانه ساز ميسازه و عاشقانه زندگي ميكنه سعي دارم كه ازشون ياد بگيرم اخلاق مداري و انسانيت رو ... #تار#سينا_قوامي#تار_سازي#مرغ_عاشق_زخمي
فرزند پاييز ... همايون قراره تا چند وقت ديگه متولد بشه تشكر و سپاس فراوان از استاد سينا قوامي نازنين كه عاشقانه ساز ميسازه و عاشقانه زندگي ميكنه سعي دارم كه ازشون ياد بگيرم اخلاق مداري و انسانيت رو ... #تار #سينا_قوامي #تار_سازي #مرغ_عاشق_زخمي
چند وقت پيش خدمت استاد ميرزا پور رسيديم و اين افتخار نصيبمون شد كه اولين مضراب هاي تار تازه ساختشون و همينطور شور انگيز تازه ساختشون رو بزنيم❤️❤️🌹🌹 پايدار باشيد استاد . . . پ.ن:استاد سيامك ميرزا پور از ساز سازان برتر كشور و از معدود شاگردان پدر ساز سازي نوين ايران استاد قنبري مهر هستند . . . پ.ن:كليپ اول رنگ دشتي استاد حبيب سماعي(اجرا با تار)/كليپ دوم تصنيف صبوحي(اجرا با شور انگيز) . . . پ.ن:بنده نوازنده ي شور انگيز نيستم☺️ #تار #تار_يحيي #تار_نوازي #بداهه_نوازی #سيامك_ميرزا_پور#سيامك_ميرزاپور#استاد_كيوان_ساكت #كيوان_ساكت #استاد_حسین_علیزاده #علي_قمصري #سهتار #سه_تار #سه_تار_نوازی #سه_تار_سازی #تار_سازي
چند وقت پيش خدمت استاد ميرزا پور رسيديم و اين افتخار نصيبمون شد كه اولين مضراب هاي تار تازه ساختشون و همينطور شور انگيز تازه ساختشون رو بزنيم❤️❤️🌹🌹 پايدار باشيد استاد . . . پ.ن:استاد سيامك ميرزا پور از ساز سازان برتر كشور و از معدود شاگردان پدر ساز سازي نوين ايران استاد قنبري مهر هستند . . . پ.ن:كليپ اول رنگ دشتي استاد حبيب سماعي(اجرا با تار)/كليپ دوم تصنيف صبوحي(اجرا با شور انگيز) . . . پ.ن:بنده نوازنده ي شور انگيز نيستم☺️ #تار #تار_يحيي #تار_نوازي #بداهه_نوازی #سيامك_ميرزا_پور #سيامك_ميرزاپور #استاد_كيوان_ساكت #كيوان_ساكت #استاد_حسین_علیزاده #علي_قمصري #سهتار #سه_تار #سه_تار_نوازی #سه_تار_سازی #تار_سازي
اتمام ساخت تاري ديگر كاسه چوب توت و دسته از جنس چوب گردو كهنسال #تار_سازي #هنرهاي_دستي #موسيقي_سنتي #يحيي
اتمام ساخت تاري ديگر كاسه چوب توت و دسته از جنس چوب گردو كهنسال #تار_سازي #هنرهاي_دستي #موسيقي_سنتي #يحيي
اتمام ساخت تاري ديگر كاسه چوب توت و دسته از جنس چوب گردو كهنسال #تار_سازي #هنرهاي_دستي #موسيقي_سنتي #يحيي
اتمام ساخت تاري ديگر كاسه چوب توت و دسته از جنس چوب گردو كهنسال #تار_سازي #هنرهاي_دستي #موسيقي_سنتي #يحيي
گشته ام در جهان و اخر كار دلبري برگزيده ام كه مپرس #تار_سازي #سيناقوامي #موسيقي_سنتي
گشته ام در جهان و اخر كار دلبري برگزيده ام كه مپرس #تار_سازي #سيناقوامي #موسيقي_سنتي
هرچه گاهي بردم و گَه باختم جمله در آب سياه انداختم...گر چه گم گشتن نه كار هر كسيت...در فنا گم گشتم و چون من بسيست... #تار#كارگاه_تار_سازي_كاوه #كاوه_ضابطي #تنبور#سه_تار#مضراب#تار_نوازي#تار_سازي#استاد_محمدرضا_لطفی #نوازندگي#مضراب#مضراب_برنجي
هرچه گاهي بردم و گَه باختم جمله در آب سياه انداختم...گر چه گم گشتن نه كار هر كسيت...در فنا گم گشتم و چون من بسيست... #تار #كارگاه_تار_سازي_كاوه #كاوه_ضابطي #تنبور #سه_تار #مضراب #تار_نوازي #تار_سازي #استاد_محمدرضا_لطفی #نوازندگي #مضراب #مضراب_برنجي
دوشنبه يازدهم بهمن ساعت ١٨ تالار وحدت. پنجمين و اخرين اجراي #اركستر_موج_نو به آهنگسازي #علي_قمصري و رهبري #پويا_سرايي . پ.ن:اين كليپ مربوط به قطعه ي مستي هست كه به علت تشويق مداوم حضار دوبار اجرا شد .در انتها هم يك سلوي كوتاه هشت ميزاني از پرهام عزيزم ميبينيد.   ._ #موسيقى #موسيقي #موسيقي_سنتي #اركستر #موج_نو #پرهام_کوچک #هنرسرای_چکاوک #تار_چكاوك #تار #تار_سازي #مهران_كوچك #عشق #سلو#مستي
دوشنبه يازدهم بهمن ساعت ١٨ تالار وحدت. پنجمين و اخرين اجراي #اركستر_موج_نو به آهنگسازي #علي_قمصري و رهبري #پويا_سرايي . پ.ن:اين كليپ مربوط به قطعه ي مستي هست كه به علت تشويق مداوم حضار دوبار اجرا شد .در انتها هم يك سلوي كوتاه هشت ميزاني از پرهام عزيزم ميبينيد. ._ #موسيقى #موسيقي #موسيقي_سنتي #اركستر #موج_نو #پرهام_کوچک #هنرسرای_چکاوک #تار_چكاوك #تار #تار_سازي #مهران_كوچك #عشق #سلو #مستي
با عرض پوزش خدمت جناب آقای پرویز نی داود که بنده شعر ایشان را به حضرت مولانا نسبت دادم.#تار #تار_صبوری #تار_سازي #موسیقی_سنتی  ایرانی #تار_ایرانی #ساز_دست_ساز
با عرض پوزش خدمت جناب آقای پرویز نی داود که بنده شعر ایشان را به حضرت مولانا نسبت دادم.#تار #تار_صبوری #تار_سازي #موسیقی_سنتی ایرانی #تار_ایرانی #ساز_دست_ساز
تار اميراصلاني تار ساخت دست مجيد برادرم از نوازندگان و سازندگان قديمي تار... با روش سنتي تيشه و مغار. #موسيقي_سنتي #تار #تار_سازي #مجيد_امير_اصلاني
تار اميراصلاني تار ساخت دست مجيد برادرم از نوازندگان و سازندگان قديمي تار... با روش سنتي تيشه و مغار. #موسيقي_سنتي #تار #تار_سازي #مجيد_امير_اصلاني