پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره تجهیزات در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های تجهیزات

Instagram
چه مدهوش میشوم وقتی کنارهم می چینم تک تک تون رو..رنگ، طعم ،روح و روان میبخشی بر هر اثری،بر هر غذایی بر هر لحظه از این زنذگی قشنگ پاییزی...دوست تون دارم ...و خدا رو شاکرم بابت خلق ذره ذره های اتم هایی که جان دوباره میبخشد با این خلق کردن شما ها....چه وصف بی نظیری در جاان شیرین توست..راه آشپزی این علم بی نهایت با تو شیرین میشود.... راه اندازی###آموزش###بارتندری##تجهیزات
چه مدهوش میشوم وقتی کنارهم می چینم تک تک تون رو..رنگ، طعم ،روح و روان میبخشی بر هر اثری،بر هر غذایی بر هر لحظه از این زنذگی قشنگ پاییزی...دوست تون دارم ...و خدا رو شاکرم بابت خلق ذره ذره های اتم هایی که جان دوباره میبخشد با این خلق کردن شما ها....چه وصف بی نظیری در جاان شیرین توست..راه آشپزی این علم بی نهایت با تو شیرین میشود.... راه اندازی###آموزش ###بارتندری ##تجهیزات
چه مدهوش میشوم وقتی کنارهم می چینم تک تک تون رو..رنگ، طعم ،روح و روان میبخشی بر هر اثری،بر هر غذایی بر هر لحظه از این زنذگی قشنگ پاییزی...دوست تون دارم ...و خدا رو شاکرم بابت خلق ذره ذره های اتم هایی که جان دوباره میبخشد با این خلق کردن شما ها....چه وصف بی نظیری در جاان شیرین توست..راه آشپزی این علم بی نهایت با تو شیرین میشود.... راه اندازی###آموزش###بارتندری##تجهیزات
چه مدهوش میشوم وقتی کنارهم می چینم تک تک تون رو..رنگ، طعم ،روح و روان میبخشی بر هر اثری،بر هر غذایی بر هر لحظه از این زنذگی قشنگ پاییزی...دوست تون دارم ...و خدا رو شاکرم بابت خلق ذره ذره های اتم هایی که جان دوباره میبخشد با این خلق کردن شما ها....چه وصف بی نظیری در جاان شیرین توست..راه آشپزی این علم بی نهایت با تو شیرین میشود.... راه اندازی###آموزش ###بارتندری ##تجهیزات
لتنسيق حفلاتكم تميز معنا لتنسيق حفلاتكم ولتتجهيز تهادوا للهدايا 🎁🎁🎁 - هدايا متنوعة _ ورود طبيعية وصناعية 💐💐 _ بالونات 🎈🎈 _هدايا مغلفة وجاهزة🎁🎁 _دروع متنوعة _طباعة على الملابس والأكواب _تغليف فاخر.. كل هذا وأكثر ..تحت سقف {تهادوا} الذي يفخر بزيارتكم له.. 🎁🎁🎁 كما يوجد لدينا قسم خاص لتجهيز القاعات وغرف العرسان بالورود والبالونات ... . . . اكسسوار #المميزة #حفلات_زواج #مدخل_استقبال #تجهيز_زواج #ساعات #عطور #هدايا #هديه #السعودية #القصيم #حفلة #بريده #الزواج ##صورة #ذكرى_زواج #ورد_استقبال #حفلات_تخرج #حفلات #تجهیزات #كيكات #تجهيزات_عروس #حفلتي #استقبال_ولاده #استقبالات #استقبال_مواليد #ورد#هدايا#مفاجأة
لتنسيق حفلاتكم تميز معنا لتنسيق حفلاتكم ولتتجهيز تهادوا للهدايا 🎁🎁🎁 - هدايا متنوعة _ ورود طبيعية وصناعية 💐💐 _ بالونات 🎈🎈 _هدايا مغلفة وجاهزة🎁🎁 _دروع متنوعة _طباعة على الملابس والأكواب _تغليف فاخر.. كل هذا وأكثر ..تحت سقف {تهادوا} الذي يفخر بزيارتكم له.. 🎁🎁🎁 كما يوجد لدينا قسم خاص لتجهيز القاعات وغرف العرسان بالورود والبالونات ... . . . اكسسوار #المميزة #حفلات_زواج #مدخل_استقبال #تجهيز_زواج #ساعات #عطور #هدايا #هديه #السعودية #القصيم #حفلة #بريده #الزواج ##صورة #ذكرى_زواج #ورد_استقبال #حفلات_تخرج #حفلات #تجهیزات #كيكات #تجهيزات_عروس #حفلتي #استقبال_ولاده #استقبالات #استقبال_مواليد #ورد #هدايا #مفاجأة
لتنسيق حفلاتكم تميز معنا لتنسيق حفلاتكم ولتتجهيز تهادوا للهدايا 🎁🎁🎁 - هدايا متنوعة _ ورود طبيعية وصناعية 💐💐 _ بالونات 🎈🎈 _هدايا مغلفة وجاهزة🎁🎁 _دروع متنوعة _طباعة على الملابس والأكواب _تغليف فاخر.. كل هذا وأكثر ..تحت سقف {تهادوا} الذي يفخر بزيارتكم له.. 🎁🎁🎁 كما يوجد لدينا قسم خاص لتجهيز القاعات وغرف العرسان بالورود والبالونات ... . . . #اكسسوار #المميزة #حفلات_زواج #مكياج #تجهيز_زواج #ساعات #عطور #هدايا #هديه #السعودية #القصيم #حفلة #بريده #الزواج ##صورة #ذكرى_زواج #ورد_استقبال #حفلات_تخرج #حفلات #تجهیزات #كيكات #تجهيزات_عروس #حفلتي #استقبال_ولاده #استقبالات #استقبال_مواليد #ورد#هدايا#مفاجأة
لتنسيق حفلاتكم تميز معنا لتنسيق حفلاتكم ولتتجهيز تهادوا للهدايا 🎁🎁🎁 - هدايا متنوعة _ ورود طبيعية وصناعية 💐💐 _ بالونات 🎈🎈 _هدايا مغلفة وجاهزة🎁🎁 _دروع متنوعة _طباعة على الملابس والأكواب _تغليف فاخر.. كل هذا وأكثر ..تحت سقف {تهادوا} الذي يفخر بزيارتكم له.. 🎁🎁🎁 كما يوجد لدينا قسم خاص لتجهيز القاعات وغرف العرسان بالورود والبالونات ... . . . #اكسسوار #المميزة #حفلات_زواج #مكياج #تجهيز_زواج #ساعات #عطور #هدايا #هديه #السعودية #القصيم #حفلة #بريده #الزواج ##صورة #ذكرى_زواج #ورد_استقبال #حفلات_تخرج #حفلات #تجهیزات #كيكات #تجهيزات_عروس #حفلتي #استقبال_ولاده #استقبالات #استقبال_مواليد #ورد #هدايا #مفاجأة
لتنسيق حفلاتكم تميز معنا لتنسيق حفلاتكم ولتتجهيز تهادوا للهدايا 🎁🎁🎁 - هدايا متنوعة _ ورود طبيعية وصناعية 💐💐 _ بالونات 🎈🎈 _هدايا مغلفة وجاهزة🎁🎁 _دروع متنوعة _طباعة على الملابس والأكواب _تغليف فاخر.. كل هذا وأكثر ..تحت سقف {تهادوا} الذي يفخر بزيارتكم له.. 🎁🎁🎁 كما يوجد لدينا قسم خاص لتجهيز القاعات وغرف العرسان بالورود والبالونات ... . . . #اكسسوار #المميزة #حفلات_زواج #مكياج #تجهيز_زواج #ساعات #عطور #هدايا #هديه #السعودية #القصيم #حفلة #بريده #الزواج ##صورة #ذكرى_زواج #ورد_استقبال #حفلات_تخرج #حفلات #تجهیزات #كيكات #تجهيزات_عروس #حفلتي #استقبال_ولاده #استقبالات #استقبال_مواليد #ورد#هدايا#مفاجأة
لتنسيق حفلاتكم تميز معنا لتنسيق حفلاتكم ولتتجهيز تهادوا للهدايا 🎁🎁🎁 - هدايا متنوعة _ ورود طبيعية وصناعية 💐💐 _ بالونات 🎈🎈 _هدايا مغلفة وجاهزة🎁🎁 _دروع متنوعة _طباعة على الملابس والأكواب _تغليف فاخر.. كل هذا وأكثر ..تحت سقف {تهادوا} الذي يفخر بزيارتكم له.. 🎁🎁🎁 كما يوجد لدينا قسم خاص لتجهيز القاعات وغرف العرسان بالورود والبالونات ... . . . #اكسسوار #المميزة #حفلات_زواج #مكياج #تجهيز_زواج #ساعات #عطور #هدايا #هديه #السعودية #القصيم #حفلة #بريده #الزواج ##صورة #ذكرى_زواج #ورد_استقبال #حفلات_تخرج #حفلات #تجهیزات #كيكات #تجهيزات_عروس #حفلتي #استقبال_ولاده #استقبالات #استقبال_مواليد #ورد #هدايا #مفاجأة
فروش ویژه کف پوش های گرانولی وتاتامی پنج سال گارانتی طیف رنگی جهت صلایق مختلف ضخامت ۲۰ میل قیمت ۴۵هزارتومان شرکت بازرگانی آقایی  تماس  #گرانول #تاتامی #کفپوش باشگاهی #تجهیزات باشگاهی #لوازم باشگاهی #تریدمیل باشگاهی #دوچرخه باشگاهی #دوچرخه اسپینینگ #بدنسازی #پرورش اندام
فروش ویژه کف پوش های گرانولی وتاتامی پنج سال گارانتی طیف رنگی جهت صلایق مختلف ضخامت ۲۰ میل قیمت ۴۵هزارتومان شرکت بازرگانی آقایی تماس #گرانول #تاتامی #کفپوش باشگاهی #تجهیزات باشگاهی #لوازم باشگاهی #تریدمیل باشگاهی #دوچرخه باشگاهی #دوچرخه اسپینینگ #بدنسازی #پرورش اندام
فروش ابزار ارایش و ارایشگاهی دیگر به بازاااااااار نروید✋✋✋ 👑با کمترین قیمت 👑و بهترین کیفیت 💎💎انواع محصولات درب منزل تحویل بگیرید.💎💎 جهت سفارشات با شماره ۰۹۱۹۵۹۶۳۶۸۹ بابایی تماس بگیرید.️ جهت مشاوره به دایرکت مراجعه نمایید. #فروش #مواد_ارایشی #تجهیزات #ارسال #تمام_نقاط_ایران #ارایشگاه
فروش ابزار ارایش و ارایشگاهی دیگر به بازاااااااار نروید✋✋✋ 👑با کمترین قیمت 👑و بهترین کیفیت 💎💎انواع محصولات درب منزل تحویل بگیرید.💎💎 جهت سفارشات با شماره ۰۹۱۹۵۹۶۳۶۸۹ بابایی تماس بگیرید.️ جهت مشاوره به دایرکت مراجعه نمایید. #فروش #مواد_ارایشی #تجهیزات #ارسال #تمام_نقاط_ایران #ارایشگاه
فروش ابزار ارایش و ارایشگاهی دیگر به بازاااااااار نروید✋✋✋ 👑با کمترین قیمت 👑و بهترین کیفیت 💎💎انواع محصولات درب منزل تحویل بگیرید.💎💎 جهت سفارشات با شماره ۰۹۱۹۵۹۶۳۶۸۹ بابایی تماس بگیرید.️ جهت مشاوره به دایرکت مراجعه نمایید. #فروش #مواد_ارایشی #تجهیزات #ارسال #تمام_نقاط_ایران #ارایشگاه
فروش ابزار ارایش و ارایشگاهی دیگر به بازاااااااار نروید✋✋✋ 👑با کمترین قیمت 👑و بهترین کیفیت 💎💎انواع محصولات درب منزل تحویل بگیرید.💎💎 جهت سفارشات با شماره ۰۹۱۹۵۹۶۳۶۸۹ بابایی تماس بگیرید.️ جهت مشاوره به دایرکت مراجعه نمایید. #فروش #مواد_ارایشی #تجهیزات #ارسال #تمام_نقاط_ایران #ارایشگاه
❓❔📡چرا آنتن مرکزی📡❓❔ . ۱ جلوگیری از نصب آنتن های متعدد بر روی پشت بام یا بالکن طبقات ۲ تامین سیگنال با قدرت متناسب با واحد های هر یک از طبقات ساختمان و جلوگیری از ایجاد نویز ۳ مقرون بصرفه بودن ۴- تعمیر و نگهداری آسان ۵ تامین تصاویر شبکه های مختلف با کیفیت یکسان ۶ امکان ایجاد شبکه مختص تلویزیونی برای ساختمان              #الکام #آنتن #آنتن_مرکزی #دوربین_مداربسته #برفک #تلویزیون #تلویزیون_کابلی #تلویزیون_دیجیتال #کیفیت #ساختمان #تجهیزات #تجهیزات_ساختمانی #بدون_برفک #شفافیت #کابل #آلمان #گروندیگ
❓❔📡چرا آنتن مرکزی📡❓❔ . ۱ جلوگیری از نصب آنتن های متعدد بر روی پشت بام یا بالکن طبقات ۲ تامین سیگنال با قدرت متناسب با واحد های هر یک از طبقات ساختمان و جلوگیری از ایجاد نویز ۳ مقرون بصرفه بودن ۴- تعمیر و نگهداری آسان ۵ تامین تصاویر شبکه های مختلف با کیفیت یکسان ۶ امکان ایجاد شبکه مختص تلویزیونی برای ساختمان #الکام #آنتن #آنتن_مرکزی #دوربین_مداربسته #برفک #تلویزیون #تلویزیون_کابلی #تلویزیون_دیجیتال #کیفیت #ساختمان #تجهیزات #تجهیزات_ساختمانی #بدون_برفک #شفافیت #کابل #آلمان #گروندیگ
#خدمات بیت_گرند برای شما عزیزان: #فروش_بیتکوین #مشاوره_سرمایه_گذاری #آموزش_کریپتو_کارنسی #واردات #تجهیزات مربوط به #ارز_دیجیتال #احداث_فارم #لجر_نانو_اس #ترزور #اسیک#آنتماینر#جی_پی_یو #ماینینگ با استفاده از #تخصص و تیم #مجرب گروه #تجاری #بیت_گرند شما میتوانید با خیال راحت از #مشاوره ما استفاده کرده و #سرمایه ریالی خود را به #ارزهای #قدرتمند تبدیل کرده ونگران #افت #سرمایه خود نباشید،با ما #تماس بگیرید و ما را به #دوستان خود معرفی کنید  . . .. .. ..
#خدمات بیت_گرند برای شما عزیزان: #فروش_بیتکوین #مشاوره_سرمایه_گذاری #آموزش_کریپتو_کارنسی #واردات #تجهیزات مربوط به #ارز_دیجیتال #احداث_فارم #لجر_نانو_اس #ترزور #اسیک #آنتماینر #جی_پی_یو #ماینینگ با استفاده از #تخصص و تیم #مجرب گروه #تجاری #بیت_گرند شما میتوانید با خیال راحت از #مشاوره ما استفاده کرده و #سرمایه ریالی خود را به #ارزهای #قدرتمند تبدیل کرده ونگران #افت #سرمایه خود نباشید،با ما #تماس بگیرید و ما را به #دوستان خود معرفی کنید . . .. .. ..
🤷🏼♂برای مراسم های خود دنبال تیم تشریفات هستید 🤦🏻♂ __این کلیپ رو ببینید ___ -انجام کلیه امور مربوط به افتتاحیه وپروژه های دولتی خصوصی از ۰تا۱۰۰#خدمات -افتتاحیه -برگزاری نمایشگاههای تخصصی و عمومی داخلی و خارجی #تجهیزات -نمایشگاهی -اجاره میز -صندلی و تجهیزات مهمانی -#اجاره وتامین سیستم صوت و نور  در متراژ مختلف #ساخت -غرفه نمایشگاهی -#مشاوره تبلیغاتی #تامین کننده اقلام تبلیغاتی (کاتالوگ /بروشور/کارت ویزیت/سردرگمی/پاکت/و... شماره تلفن ۰۹۱۷۰۳۰۰۴۰۲ تلفن دفتر ۰۷۶۳۳۶۷۹۳۱۳
🤷🏼♂برای مراسم های خود دنبال تیم تشریفات هستید 🤦🏻♂ __این کلیپ رو ببینید ___ -انجام کلیه امور مربوط به افتتاحیه وپروژه های دولتی خصوصی از ۰تا۱۰۰#خدمات -افتتاحیه -برگزاری نمایشگاههای تخصصی و عمومی داخلی و خارجی #تجهیزات -نمایشگاهی -اجاره میز -صندلی و تجهیزات مهمانی -#اجاره وتامین سیستم صوت و نور در متراژ مختلف #ساخت -غرفه نمایشگاهی -#مشاوره تبلیغاتی #تامین کننده اقلام تبلیغاتی (کاتالوگ /بروشور/کارت ویزیت/سردرگمی/پاکت/و... شماره تلفن ۰۹۱۷۰۳۰۰۴۰۲ تلفن دفتر ۰۷۶۳۳۶۷۹۳۱۳
💥 حتما , شنیدید و, دیدید 💥 یک هفته ای , است که کالیفرنیای آمریکا در , آتش می سوزد ، تا حالا بیش از  کشته و , بیش از  مفقود شدن ویرانی , آورگی ۰۰۰۰۰۰۰۰ ( هم هنوز , ادامه دارد ) ↩ تقصیر , #اسلام است ؟ #سپاه_پاسداران باعث شده ؟ در , #نماز_جمعه هایشان #شعار #مرگ بر , ۰۰۰ می گویند ؟ پولشان را خرج دفاع از #فلسطین #سوریه #یمن می کنند ؟ #هلی_کوپتر #هواپیما ندارن , ؟ جهان سومی هستن ؟ دهان سلبریتی هایشان بسته است ؟ و , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 💢 #فاجعه #پلاسکو یا #سانچی که یادتان هست چقدر , رسانه ها ما و, ایرانیت مان را  تحقیر می کردند ؟ چقد توی سرمان میزدند که شما اگر , مثل #آمریکا مدیریت #تجهیزات داشتید اینچنین نمی شد , حالا همان جماعت احمق همان #سلبیرتی_های_بی_سواد , و رسانه ها زرد مدعی کاملاً کور , کر , لال شده اند , #ننگ_ابدی_بر_خیانت_کارهای_مزدور_وطن_فروش
💥 حتما , شنیدید و, دیدید 💥 یک هفته ای , است که کالیفرنیای آمریکا در , آتش می سوزد ، تا حالا بیش از کشته و , بیش از مفقود شدن ویرانی , آورگی ۰۰۰۰۰۰۰۰ ( هم هنوز , ادامه دارد ) ↩ تقصیر , #اسلام است ؟ #سپاه_پاسداران باعث شده ؟ در , #نماز_جمعه هایشان #شعار #مرگ بر , ۰۰۰ می گویند ؟ پولشان را خرج دفاع از #فلسطین #سوریه #یمن می کنند ؟ #هلی_کوپتر #هواپیما ندارن , ؟ جهان سومی هستن ؟ دهان سلبریتی هایشان بسته است ؟ و , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 💢 #فاجعه #پلاسکو یا #سانچی که یادتان هست چقدر , رسانه ها ما و, ایرانیت مان را تحقیر می کردند ؟ چقد توی سرمان میزدند که شما اگر , مثل #آمریکا مدیریت #تجهیزات داشتید اینچنین نمی شد , حالا همان جماعت احمق همان #سلبیرتی_های_بی_سواد , و رسانه ها زرد مدعی کاملاً کور , کر , لال شده اند , #ننگ_ابدی_بر_خیانت_کارهای_مزدور_وطن_فروش
ورق بزنید یه محصول جدید 📣📣 #پروجیو #اکسل_واریو #سبک ترین #ویلچر #تاشو در ایران ساخت #ایتالیا ۱۴۰۰ یورو شماره تماس :  دوستان خوب توانیاب خود را در کامنت تگ کنید ❤ . پذیرای حضور ارزشمند شما عزیزان در نمایشگاه دائمی توانبخشی نصر هستیم 💖 . ویدیوهای بیشتر در کانال تلگرام زیر 👇  #معلول #معلولیت #ویلچر #سالمندان #سالمند #نمایشگاه_دائمی_توانبخشی_نصر #معلولین_ذهنی #معلولین #جانباز #نمایشگاه_تجهیزات_معلولین #کانال_نصر #معلولین_جسمی_حرکتی #جانبازان #سالمندی #جانبازان_دفاع_مقدس #توانیابان #جانباز_قطع_نخاع #جانبازی #بیمارستان #تجهیزات_جابجایی #تجهیزات #تجهیزات_پزشکی #توانیاب #گوینده
ورق بزنید یه محصول جدید 📣📣 #پروجیو #اکسل_واریو #سبک ترین #ویلچر #تاشو در ایران ساخت #ایتالیا ۱۴۰۰ یورو شماره تماس : دوستان خوب توانیاب خود را در کامنت تگ کنید ❤ . پذیرای حضور ارزشمند شما عزیزان در نمایشگاه دائمی توانبخشی نصر هستیم 💖 . ویدیوهای بیشتر در کانال تلگرام زیر 👇 #معلول #معلولیت #ویلچر #سالمندان #سالمند #نمایشگاه_دائمی_توانبخشی_نصر #معلولین_ذهنی #معلولین #جانباز #نمایشگاه_تجهیزات_معلولین #کانال_نصر #معلولین_جسمی_حرکتی #جانبازان #سالمندی #جانبازان_دفاع_مقدس #توانیابان #جانباز_قطع_نخاع #جانبازی #بیمارستان #تجهیزات_جابجایی #تجهیزات #تجهیزات_پزشکی #توانیاب #گوینده
💻مشخصات لپ تاپ استوک 👌پردازنده   .  .  نسل سه 👈حافظه رم  گيگابايت قابل ارتقاء تا گیگابایت ( ) 👈هارد  گیگابایت قابل ارتقاء به تمام هارد های معمولی و اس اس دی 👈گرافیک   با کمک گرافیک داخلی اینتل تا گیگابایت بالا میرود 👈صفحه نمایش  اينچ -  - صفحه نمايش مات - + 👈وزن . کیلوگرم  ندارد  دوعدد دارد درایو نوری دارد ✅سایر پورت ها / // // / / . / . / / 👈اقلام همراه لپ تاپ شارژر و کابل برق ://./_ #لب تاپ #تجهیزات #مدارس #گرافیک #حافظه #هارد
💻مشخصات لپ تاپ استوک 👌پردازنده . . نسل سه 👈حافظه رم گيگابايت قابل ارتقاء تا گیگابایت ( ) 👈هارد گیگابایت قابل ارتقاء به تمام هارد های معمولی و اس اس دی 👈گرافیک با کمک گرافیک داخلی اینتل تا گیگابایت بالا میرود 👈صفحه نمایش اينچ - - صفحه نمايش مات - + 👈وزن . کیلوگرم ندارد دوعدد دارد درایو نوری دارد ✅سایر پورت ها / // // / / . / . / / 👈اقلام همراه لپ تاپ شارژر و کابل برق ://./_ #لب تاپ #تجهیزات #مدارس #گرافیک #حافظه #هارد
. تیشرت نیم زیپ - مدل  - طراحی شده برای کوهنوردی و طبیعت گردی . - قابل استفاده به عنوان لایه میانی . - دارای بافتی گرم، سبک و انعطاف پذیر . - دارای دامنه حرکت بالا هنگام ورزش کردن . - قابلیت تنفسی بسیار بالا . - دارای پارچه تمام استرچ . - دارای مش زیر بغل برای محدود کردن بوی بدن . - قابلیت جذب رطوبت و انتقال حرارت بدن . - قابلیت خشک شدن سریع . - قابلیت شست و شو با ماشین لباسشویی . - قیمت : . تومان . اطلاعات تکمیلی در کانال تلگرام ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ جهت خرید و سفارش به کانال تلگرام زیر مراجعه فرمایید : ./ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ارتباط با ما:  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖           #کلیکمپ #کوهنوردی #کمپینگ #تجهیزات #ورزشی #فروشگاه #اسکی #کچوا #پر #پلار
. تیشرت نیم زیپ - مدل - طراحی شده برای کوهنوردی و طبیعت گردی . - قابل استفاده به عنوان لایه میانی . - دارای بافتی گرم، سبک و انعطاف پذیر . - دارای دامنه حرکت بالا هنگام ورزش کردن . - قابلیت تنفسی بسیار بالا . - دارای پارچه تمام استرچ . - دارای مش زیر بغل برای محدود کردن بوی بدن . - قابلیت جذب رطوبت و انتقال حرارت بدن . - قابلیت خشک شدن سریع . - قابلیت شست و شو با ماشین لباسشویی . - قیمت : . تومان . اطلاعات تکمیلی در کانال تلگرام ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ جهت خرید و سفارش به کانال تلگرام زیر مراجعه فرمایید : ./ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ارتباط با ما: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #کلیکمپ #کوهنوردی #کمپینگ #تجهیزات #ورزشی #فروشگاه #اسکی #کچوا #پر #پلار
فایل روتاری دنکو تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی سلامتی #دندان #دندانپزشکی #کالای_دندانپزشکی #تجهیزات_پزشکی #تجهیزات دندانپزشکی #زیبایی_دهان #ارتودنسی #یونیت
فایل روتاری دنکو تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی سلامتی #دندان #دندانپزشکی #کالای_دندانپزشکی #تجهیزات_پزشکی #تجهیزات دندانپزشکی #زیبایی_دهان #ارتودنسی #یونیت
مایع گلس لایت تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی سلامتی #دندان #دندانپزشکی #کالای_دندانپزشکی #تجهیزات_پزشکی #تجهیزات دندانپزشکی #زیبایی_دهان #ارتودنسی #یونیت
مایع گلس لایت تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی سلامتی #دندان #دندانپزشکی #کالای_دندانپزشکی #تجهیزات_پزشکی #تجهیزات دندانپزشکی #زیبایی_دهان #ارتودنسی #یونیت
️✅ نفوذ پذیری بستهبندیهای مختلف با توجه به لزوم استفاده از بسته بندی به عنوان نقش محافظت کنندگی برای محصول؛ کاربرد بستهبندیهای مختلف برای مواد غذایی بستگی به جنس آن بستهبندی و به خصوص میزان نفوذپذیری آن نسبت به گازها و بخار آب دارد: ١.پلی آمید(نایلون) : نفوذپذیری بالا به بخار آب نفوذپذیری بسیار کم به گازها (تقریبا عایق) ٢.پلی اتیلن ترفتالات () : نفوذپذیری کم به بخار آب نفوذپذیری بسیار کم به گازها (عایق) ٣.پلی استایرن () : نفوذپذیری بالا به بخار آب نفوذپذیری بالا به گازها ۴.پلی اتیلن با دانسیته کم () : نفوذپذیری کم به بخار آب نفوذپذیری بالا به گازها ۵.پلی اتیلن با دانسیته زیاد () : نفوذپذیری متوسط به بخار آب نفوذپذیری متوسط به گازها  : .-. #بسته_بندی #فرم_فیل_سیل #ترموفرمینگ #بسته_بندی_تکنفره #طراحی #ساخت #پیشرفته #تجهیزات #ماشین_آلات #صنعتی #ماشین_آلات_بسته_بندی #بسته_بندی_محصولات #تکنولوژی #تمام_اتوماتیک #صنایع_غذایی #مواد_غذایی #مربا #عسل #کرم_کنجد #دسر_مدرن #آب_لیوانی #ترشيجات #سالاد_الویه #شکلات🌹 #وایرکات
️✅ نفوذ پذیری بستهبندیهای مختلف با توجه به لزوم استفاده از بسته بندی به عنوان نقش محافظت کنندگی برای محصول؛ کاربرد بستهبندیهای مختلف برای مواد غذایی بستگی به جنس آن بستهبندی و به خصوص میزان نفوذپذیری آن نسبت به گازها و بخار آب دارد: ١.پلی آمید(نایلون) : نفوذپذیری بالا به بخار آب نفوذپذیری بسیار کم به گازها (تقریبا عایق) ٢.پلی اتیلن ترفتالات () : نفوذپذیری کم به بخار آب نفوذپذیری بسیار کم به گازها (عایق) ٣.پلی استایرن () : نفوذپذیری بالا به بخار آب نفوذپذیری بالا به گازها ۴.پلی اتیلن با دانسیته کم () : نفوذپذیری کم به بخار آب نفوذپذیری بالا به گازها ۵.پلی اتیلن با دانسیته زیاد () : نفوذپذیری متوسط به بخار آب نفوذپذیری متوسط به گازها : .-. #بسته_بندی #فرم_فیل_سیل #ترموفرمینگ #بسته_بندی_تکنفره #طراحی #ساخت #پیشرفته #تجهیزات #ماشین_آلات #صنعتی #ماشین_آلات_بسته_بندی #بسته_بندی_محصولات #تکنولوژی #تمام_اتوماتیک #صنایع_غذایی #مواد_غذایی #مربا #عسل #کرم_کنجد #دسر_مدرن #آب_لیوانی #ترشيجات #سالاد_الویه #شکلات 🌹 #وایرکات
شلوارک لاغری چیپسو ؛ هم برای خانم ها و هم آقایان، ساخته شده از الیاف نئوتکس ، بسیار مناسب برای ورزش هایی همچون ایروبیک ، پیاده روی ، بدنسازی و سایر ورزش های هوازی ، فرم دهنده پاها ، ران و باسن ، افزایش تعرق نسبت به حالت عادی وقتی این شلوار را می پوشید.جذب تعرق توسط لایه ی زیرین و عدم نفوذ به لایه ی رویی ، همچنین می توان این شلوار را زیر شلوار دیگری هم پوشید #تجهیزاتپزشکیشفا #میدانآزادیجنببانکصادرات
شلوارک لاغری چیپسو ؛ هم برای خانم ها و هم آقایان، ساخته شده از الیاف نئوتکس ، بسیار مناسب برای ورزش هایی همچون ایروبیک ، پیاده روی ، بدنسازی و سایر ورزش های هوازی ، فرم دهنده پاها ، ران و باسن ، افزایش تعرق نسبت به حالت عادی وقتی این شلوار را می پوشید.جذب تعرق توسط لایه ی زیرین و عدم نفوذ به لایه ی رویی ، همچنین می توان این شلوار را زیر شلوار دیگری هم پوشید #تجهیزاتپزشکیشفا #میدانآزادیجنببانکصادرات
. شرکت ملونی نماینده انحصاری محصولات مدرن در ایران عرضه کننده انواع دستگیره ، یراق آلات کمد و کابینت و تجهیزات لوکس دکوراسیون   آمادگی خود را جهت اعطای نمایندگی برای اشخاص علاقه مند اعلام میداریم .. تلفن تماس:   - آدرس کانال تلگرام جهت اطلاعات بیشتر محصولات: ://./ #آشپزخانه#دستگیره #یراق#آرام_بند#ریل#لولا#اکسسوری#مدرن#مکانیزم_درب#تجهیزات_داخل_کمد#تجهیزات_کابینت_آشپزخانه#دستگیره_کابینت#جک#فیتینگ#پروفیل#یراق_آلات#کابینت#تجهیزات #یونی_هوپر#ملونی
. شرکت ملونی نماینده انحصاری محصولات مدرن در ایران عرضه کننده انواع دستگیره ، یراق آلات کمد و کابینت و تجهیزات لوکس دکوراسیون آمادگی خود را جهت اعطای نمایندگی برای اشخاص علاقه مند اعلام میداریم .. تلفن تماس: - آدرس کانال تلگرام جهت اطلاعات بیشتر محصولات: ://./ #آشپزخانه #دستگیره #یراق #آرام_بند #ریل #لولا #اکسسوری #مدرن #مکانیزم_درب #تجهیزات_داخل_کمد #تجهیزات_کابینت_آشپزخانه #دستگیره_کابینت #جک #فیتینگ #پروفیل #یراق_آلات #کابینت #تجهیزات #یونی_هوپر #ملونی
یه محصول جدید 📣📣 #پروجیو #اکسل_واریو #سبک ترین #ویلچر #تاشو در ایران ساخت #ایتالیا ۱۴۰۰ یورو شماره تماس :  دوستان خوب توانیاب خود را در کامنت تگ کنید ❤ . پذیرای حضور ارزشمند شما عزیزان در نمایشگاه دائمی توانبخشی نصر هستیم 💖 . ساخت ویدیو:  ویدیوهای بیشتر در کانال تلگرام زیر 👇  #معلول #معلولیت #ویلچر #سالمندان #سالمند #نمایشگاه_دائمی_توانبخشی_نصر #معلولین_ذهنی #معلولین #جانباز #نمایشگاه_تجهیزات_معلولین #کانال_نصر #معلولین_جسمی_حرکتی #جانبازان #سالمندی #جانبازان_دفاع_مقدس #توانیابان #جانباز_قطع_نخاع #جانبازی #تجهیزات_جابجایی #تجهیزات #تجهیزات_پزشکی #توانیاب #گوینده #تبلیغات_فاین_آرت
یه محصول جدید 📣📣 #پروجیو #اکسل_واریو #سبک ترین #ویلچر #تاشو در ایران ساخت #ایتالیا ۱۴۰۰ یورو شماره تماس : دوستان خوب توانیاب خود را در کامنت تگ کنید ❤ . پذیرای حضور ارزشمند شما عزیزان در نمایشگاه دائمی توانبخشی نصر هستیم 💖 . ساخت ویدیو: ویدیوهای بیشتر در کانال تلگرام زیر 👇 #معلول #معلولیت #ویلچر #سالمندان #سالمند #نمایشگاه_دائمی_توانبخشی_نصر #معلولین_ذهنی #معلولین #جانباز #نمایشگاه_تجهیزات_معلولین #کانال_نصر #معلولین_جسمی_حرکتی #جانبازان #سالمندی #جانبازان_دفاع_مقدس #توانیابان #جانباز_قطع_نخاع #جانبازی #تجهیزات_جابجایی #تجهیزات #تجهیزات_پزشکی #توانیاب #گوینده #تبلیغات_فاین_آرت
 مدی لاین نماینده انحصاری گن های بعد از عمل ⚡️ ⚡️محصول ترکیه بهترین برند آسیایی🌍 ✔️کیفیت بالا ✔️قیمت رقابتی 🔺دارای تائیدیه 🔻مدل های متنوع طبق نیاز مصرف کننده 🔺دارای سایز بندی دقیق و کامل از تا 🔻راحتی بسیار در عین فشار مناسب و استاندارد 🔺پارچه آنتی میکروبیال، ضد حساسیت و ضد تعریق 🔻بسیار با کیفیت و با دوام - - #گن #گن_بعداز_عمل #گن_لاغری #گن_زیبایی #گن_لیپوساکشن #گن_لیپوماتیک #گن_لیپولیز #گن_لیپولیزر #سوتین_ماموپلاستی #عمل_لاغری #عمل_زیبایی #لیپوساکشن #لیپوماتیک #لیپولیز #لیپولیزر #اولترازد #ماموپلاستی #تجهیزات_پزشکی #کالای_پزشکی #پزشکی #تجهیزات #زیبایی #لاغری #تناسب_اندام #سلبریتی #مدل #مانکن #پیلاتس #بدنسازی
مدی لاین نماینده انحصاری گن های بعد از عمل ⚡️ ⚡️محصول ترکیه بهترین برند آسیایی🌍 ✔️کیفیت بالا ✔️قیمت رقابتی 🔺دارای تائیدیه 🔻مدل های متنوع طبق نیاز مصرف کننده 🔺دارای سایز بندی دقیق و کامل از تا 🔻راحتی بسیار در عین فشار مناسب و استاندارد 🔺پارچه آنتی میکروبیال، ضد حساسیت و ضد تعریق 🔻بسیار با کیفیت و با دوام - - #گن #گن_بعداز_عمل #گن_لاغری #گن_زیبایی #گن_لیپوساکشن #گن_لیپوماتیک #گن_لیپولیز #گن_لیپولیزر #سوتین_ماموپلاستی #عمل_لاغری #عمل_زیبایی #لیپوساکشن #لیپوماتیک #لیپولیز #لیپولیزر #اولترازد #ماموپلاستی #تجهیزات_پزشکی #کالای_پزشکی #پزشکی #تجهیزات #زیبایی #لاغری #تناسب_اندام #سلبریتی #مدل #مانکن #پیلاتس #بدنسازی
 مدی لاین نماینده انحصاری گن های بعد از عمل ⚡️ ⚡️محصول ترکیه بهترین برند آسیایی🌍 ✔️کیفیت بالا ✔️قیمت رقابتی 🔺دارای تائیدیه 🔻مدل های متنوع طبق نیاز مصرف کننده 🔺دارای سایز بندی دقیق و کامل از تا 🔻راحتی بسیار در عین فشار مناسب و استاندارد 🔺پارچه آنتی میکروبیال، ضد حساسیت و ضد تعریق 🔻بسیار با کیفیت و با دوام - - #گن #گن_بعداز_عمل #گن_لاغری #گن_زیبایی #گن_لیپوساکشن #گن_لیپوماتیک #گن_لیپولیز #گن_لیپولیزر #سوتین_ماموپلاستی #عمل_لاغری #عمل_زیبایی #لیپوساکشن #لیپوماتیک #لیپولیز #لیپولیزر #اولترازد #ماموپلاستی #تجهیزات_پزشکی #کالای_پزشکی #پزشکی #تجهیزات #زیبایی #لاغری #تناسب_اندام #سلبریتی #مدل #مانکن #پیلاتس #بدنسازی
مدی لاین نماینده انحصاری گن های بعد از عمل ⚡️ ⚡️محصول ترکیه بهترین برند آسیایی🌍 ✔️کیفیت بالا ✔️قیمت رقابتی 🔺دارای تائیدیه 🔻مدل های متنوع طبق نیاز مصرف کننده 🔺دارای سایز بندی دقیق و کامل از تا 🔻راحتی بسیار در عین فشار مناسب و استاندارد 🔺پارچه آنتی میکروبیال، ضد حساسیت و ضد تعریق 🔻بسیار با کیفیت و با دوام - - #گن #گن_بعداز_عمل #گن_لاغری #گن_زیبایی #گن_لیپوساکشن #گن_لیپوماتیک #گن_لیپولیز #گن_لیپولیزر #سوتین_ماموپلاستی #عمل_لاغری #عمل_زیبایی #لیپوساکشن #لیپوماتیک #لیپولیز #لیپولیزر #اولترازد #ماموپلاستی #تجهیزات_پزشکی #کالای_پزشکی #پزشکی #تجهیزات #زیبایی #لاغری #تناسب_اندام #سلبریتی #مدل #مانکن #پیلاتس #بدنسازی
. شرکت ملونی نماینده انحصاری محصولات مدرن در ایران عرضه کننده انواع دستگیره ، یراق آلات کمد و کابینت و تجهیزات لوکس دکوراسیون   آمادگی خود را جهت اعطای نمایندگی برای اشخاص علاقه مند اعلام میداریم .. تلفن تماس:   - آدرس کانال تلگرام جهت اطلاعات بیشتر محصولات: ://./     #آشپزخانه#دستگیره #یراق#آرام_بند#ریل#لولا#اکسسوری#مدرن#لاکچری#مکانیزم_درب#تجهیزات_داخل_کمد#تجهیزات_کابینت_آشپزخانه#دستگیره_کابینت#جک#فیتینگ#پروفیل#یراق_آلات#کابینت#تجهیزات #یونی_هوپر#ملونی
. شرکت ملونی نماینده انحصاری محصولات مدرن در ایران عرضه کننده انواع دستگیره ، یراق آلات کمد و کابینت و تجهیزات لوکس دکوراسیون آمادگی خود را جهت اعطای نمایندگی برای اشخاص علاقه مند اعلام میداریم .. تلفن تماس: - آدرس کانال تلگرام جهت اطلاعات بیشتر محصولات: ://./ #آشپزخانه #دستگیره #یراق #آرام_بند #ریل #لولا #اکسسوری #مدرن #لاکچری #مکانیزم_درب #تجهیزات_داخل_کمد #تجهیزات_کابینت_آشپزخانه #دستگیره_کابینت #جک #فیتینگ #پروفیل #یراق_آلات #کابینت #تجهیزات #یونی_هوپر #ملونی
انواع هیتر استیر ها (هاتپلیت مگنت) از کمپانی. کره جنوبی. ارائه از شرکت فاران دی شیمی (فارادی شیمی) همراه با خدمات و مشاوره انتخاب صحیح دستگاهها. قابلیت برنامه دهی و اتصال سنسور. قابلیت تنظیم و نمایش زمان و دما به همراه میزان دور چرخش. ...........................................................               #هیتر #هیتر_استیرر #هاتپليت_مگنت #همزن_مغناطیسی #کره_جنوبی #دستگاه_آزمایشگاهی #دستگاه #تجهیزات #تجهیزات_پزشکی #تجهیزات_آزمایشگاهی #تحقیقاتی #شیمی #آزمایشگاه #صنعتی #مگنت
انواع هیتر استیر ها (هاتپلیت مگنت) از کمپانی. کره جنوبی. ارائه از شرکت فاران دی شیمی (فارادی شیمی) همراه با خدمات و مشاوره انتخاب صحیح دستگاهها. قابلیت برنامه دهی و اتصال سنسور. قابلیت تنظیم و نمایش زمان و دما به همراه میزان دور چرخش. ........................................................... #هیتر #هیتر_استیرر #هاتپليت_مگنت #همزن_مغناطیسی #کره_جنوبی #دستگاه_آزمایشگاهی #دستگاه #تجهیزات #تجهیزات_پزشکی #تجهیزات_آزمایشگاهی #تحقیقاتی #شیمی #آزمایشگاه #صنعتی #مگنت
#تجهیزات پزشکی #توالت فایبرگلاس۸۵۰۰۰تومان
#تجهیزات پزشکی #توالت فایبرگلاس۸۵۰۰۰تومان
حلقه های زین غواصی مناسب برای تانکهای آلومینیوم و فولادی در ظرفیتهای و لیتری با گارانتی ماهه / مخصوص دبل تانک کاملا استیل بهمراه پیچ و مهره استیل ساخت شرکت آبهای نوشین  استعلام قیمت در دایرکت اعلام خواهد شد #آبهای_نوشین #نوشین  #تانک #تانک_آلومینیوم #تانک_استیل #اختاپوس #تجهیزات #پخش #فروش #زین_غواصی تجهیزات غواصان آبهای نوشین  وب سایت ..
حلقه های زین غواصی مناسب برای تانکهای آلومینیوم و فولادی در ظرفیتهای و لیتری با گارانتی ماهه / مخصوص دبل تانک کاملا استیل بهمراه پیچ و مهره استیل ساخت شرکت آبهای نوشین استعلام قیمت در دایرکت اعلام خواهد شد #آبهای_نوشین #نوشین #تانک #تانک_آلومینیوم #تانک_استیل #اختاپوس #تجهیزات #پخش #فروش #زین_غواصی تجهیزات غواصان آبهای نوشین وب سایت ..