پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره تصویرعشق در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های تصویرعشق

Instagram
. 🔷نام کامل: جُندب بن جُناده غِفاری 🔷کنیه: ابوذر 🔷لقب: ابوذر غِفاری 🔷زادروز: ۳۳ سال پیش از هجرت 🔷محل زندگی : مدینه، شام(تبعیدگاه)، ربذه (تبعیدگاه) 🔷نسب: طایفه بنی غِفار بن ملیل 🔷درگذشت: ۳۲ق؛ربذه . 🔴جُنْدَب بْن جُنادَه غفاری معروف به #ابوذرغِفاری از بزرگان صحابه #پیامبراکرم (ص) و یاران #امیرالمومنین (ع) بود . 🔴وی از دوستداران پیامبر(ص) و #اهلبیت(ع) بود که نزد #شیعه و #اهل_سنت دارای فضائل و مناقب فراوان است و علمای رجال، او را یکی از ارکان اربعه شیعه دانستهاند.اعتراضهای #ابوذر به اقدامات خلیفه، سبب تبعید وی به شام و سپس ربذه شد.ابوذر غفاری در ربذه درگذشت و همانجا دفن شد . 🔴ابوذر در #ذی_الحجه سال ۳۲ق و در زمان خلافت عثمان در ربذه از #دنیا رفت ابن کثیر مینویسد: به هنگام #مرگ جز #همسر و فرزندش کسی نزد او نبود . 🔴خیرالدین زرکلی میگوید: وی در حالی از دنیا رفت که در خانهاش چیزی نبود که او را #کفن کنند. مهران بن میمون نقل میکند: آنچه را من در خانه ابوذر دیدم بیشتر از دو درهم نمیارزید. . 🔴نقل شده است هنگامی که همسرش امذر #گریه میکرد و به ابوذر میگفت: تو در #بیابان میمیری و من پارچهای ندارم تا تو را کفن کنم ابوذر به وی گفت: گریه نکن و #خوشحال باش چرا که روزی #رسول_خدا (ص) در بین افرادی که من نیز در میان آنان بودم فرمود: یکی از شما در بیابان میمیرد و جماعتی از #مؤمنین او را به #خاک میسپارند.حال تمام افرادی که آن #روز با من بودند در شهر و میان مردم جان سپردهاند و گفته پیامبر(ص) درباره من است . 🔴پس از این، عبدالله بن مسعود و برخی از یارانش از جمله حجر بن ادبر، مالک اشتر و جوانانی از انصار اتفاقاً از آنجا گذشتند و به تغسیل و تکفین او پرداختند و عبدالله بن مسعود بر پیکرش #نماز خواند طبق تاریخ یعقوبی،حذیفه بن یمان (از بزرگان #صحابه) نیز در میان تدفین کنندگان ابوذر بوده است . 🔴بنا بر نقل تمامی منابع، #قبر ابوذر در ربذه در حومه مدینه است حربی، عالم حنبلی قرن سوم، در کتاب المناسک آورده است که در ربذه مسجدی به نام ابوذر، صحابی رسول خدا(ص) وجود داشته و گفته شده قبر ابوذر نیز در همان #مسجد است اما امروزه آن مسجد وجود ندارد . 🎤گوینده: #مرتضی_سخایی  . ⚫برخی از منابع: 🔼دانشنامه ویکی شیعه 🔼زرکلی،الاعلام 🔼شوشتری، قاموس الرجال 🔼صدوق، الخصال 🔼طبرسی،مکارم الاخلاق 🔼طبری،تاریخ . 🔵#کلیپهای_قبلی_راببینید 🔵جهت دانلود کلیپها و متن به کانال تلگرام ما مراجعه کنید(لینک بالای پیج) . ⭕#تصویرعشق ⭕ _  🔶#مرقدابوذرغفاری
. 🔷نام کامل: جُندب بن جُناده غِفاری 🔷کنیه: ابوذر 🔷لقب: ابوذر غِفاری 🔷زادروز: ۳۳ سال پیش از هجرت 🔷محل زندگی : مدینه، شام(تبعیدگاه)، ربذه (تبعیدگاه) 🔷نسب: طایفه بنی غِفار بن ملیل 🔷درگذشت: ۳۲ق؛ربذه . 🔴جُنْدَب بْن جُنادَه غفاری معروف به #ابوذرغِفاری از بزرگان صحابه #پیامبراکرم (ص) و یاران #امیرالمومنین (ع) بود . 🔴وی از دوستداران پیامبر(ص) و #اهلبیت (ع) بود که نزد #شیعه و #اهل_سنت دارای فضائل و مناقب فراوان است و علمای رجال، او را یکی از ارکان اربعه شیعه دانستهاند.اعتراضهای #ابوذر به اقدامات خلیفه، سبب تبعید وی به شام و سپس ربذه شد.ابوذر غفاری در ربذه درگذشت و همانجا دفن شد . 🔴ابوذر در #ذی_الحجه سال ۳۲ق و در زمان خلافت عثمان در ربذه از #دنیا رفت ابن کثیر مینویسد: به هنگام #مرگ جز #همسر و فرزندش کسی نزد او نبود . 🔴خیرالدین زرکلی میگوید: وی در حالی از دنیا رفت که در خانهاش چیزی نبود که او را #کفن کنند. مهران بن میمون نقل میکند: آنچه را من در خانه ابوذر دیدم بیشتر از دو درهم نمیارزید. . 🔴نقل شده است هنگامی که همسرش امذر #گریه میکرد و به ابوذر میگفت: تو در #بیابان میمیری و من پارچهای ندارم تا تو را کفن کنم ابوذر به وی گفت: گریه نکن و #خوشحال باش چرا که روزی #رسول_خدا (ص) در بین افرادی که من نیز در میان آنان بودم فرمود: یکی از شما در بیابان میمیرد و جماعتی از #مؤمنین او را به #خاک میسپارند.حال تمام افرادی که آن #روز با من بودند در شهر و میان مردم جان سپردهاند و گفته پیامبر(ص) درباره من است . 🔴پس از این، عبدالله بن مسعود و برخی از یارانش از جمله حجر بن ادبر، مالک اشتر و جوانانی از انصار اتفاقاً از آنجا گذشتند و به تغسیل و تکفین او پرداختند و عبدالله بن مسعود بر پیکرش #نماز خواند طبق تاریخ یعقوبی،حذیفه بن یمان (از بزرگان #صحابه ) نیز در میان تدفین کنندگان ابوذر بوده است . 🔴بنا بر نقل تمامی منابع، #قبر ابوذر در ربذه در حومه مدینه است حربی، عالم حنبلی قرن سوم، در کتاب المناسک آورده است که در ربذه مسجدی به نام ابوذر، صحابی رسول خدا(ص) وجود داشته و گفته شده قبر ابوذر نیز در همان #مسجد است اما امروزه آن مسجد وجود ندارد . 🎤گوینده: #مرتضی_سخایی . ⚫برخی از منابع: 🔼دانشنامه ویکی شیعه 🔼زرکلی،الاعلام 🔼شوشتری، قاموس الرجال 🔼صدوق، الخصال 🔼طبرسی،مکارم الاخلاق 🔼طبری،تاریخ . 🔵#کلیپهای_قبلی_راببینید 🔵جهت دانلود کلیپها و متن به کانال تلگرام ما مراجعه کنید(لینک بالای پیج) . ⭕#تصویرعشق ⭕ _ 🔶#مرقدابوذرغفاری
. 🔷مقام: امام 🔷نام:علی 🔷القاب: رضا 🔷کنیه: ابوالحسن 🔷پدر: امام کاظم(ع) 🔷مادر: نجمه 🔷زادروز: ۱۱ذی القعده ۱۴۸ق 🔷زادگاه: مدینه 🔷امامت: ۲۰سال 🔷عمر: ۵۵سال 🔷همسر: سبیکه 🔷فرزند: امام جواد (ع) 🔷شهادت: آخرصفر ۲۰۳ 🔷علت شهادت: مسمومیت بازهر 🔷قاتل: مأمون 🔷مدفن: مشهد . 🔴پیکر پاک #امام_رضا (ع) در کنار #قبر هارون الرشید که در خانه حَمید بن قَحْطَبَه در دهی به نام #سَناباد از توابع #طوس قرار داشت به خاک سپرده شد . 🔴مشهور است که مأمون پیش از #شهادت امام رضا(ع) قبهای بر قبر هارون ساخته بودکه امام(ع) نیز در زیر همان قبه دفن شد اکنون نیز ۲ متر از دیوار حرم که بنای آن منسوب به مأمون است به جاست و بقیه بنا روی همان دیوار قرار دارد.پس از آن تا روزگار #دیلمیان، نشانهای حاکی از تجدید بنا یا مرمت #حرم در دست نیست . 🔴سلسله دیلمیان بقعه نخستین را به پارهای تزیینات آراستند و در روزگار آنان که امیرانی شیعی مذهب بودند #زیارت حرم رضوی رواج یافت . 🔴در قرن۴ سبکتکین غزنوی حرم را ویران کرد و زیارت را ممنوع کرد اما پسر او یمین الدوله حرم را مرمت کرد و بارگاهی بزرگ ساخت.پس از وی عمید الدوله فایق دست به تکمیل بقعه و آبادانی #مشهد زد سپس سوری بن مُعْتَزّ مشهور به صاحب دیوان که از سوی سلطان محمود بر #خراسان حکومت داشت منارهای برای آن ساخت . 🔴در روزگار سلجوقیان شرف الدین ابوطاهر پس از مرمت بنا گنبدی نیز بر آن ساخت . 🔴در روزگار خوارزمشاهیان تزیینات نوینی بر آن افزوده شد که با حمله تولی پسر چنگیز به روضه مقدس، بقعه رضوی دچار ویرانی شد، ولی به انهدام کامل نینجامید . 🔴در روزگار شاهرخ تیموری از سلسله تیموریان، همسر اوگوهرشاد آغا آثار ارزندهای در حرم و اطراف آن پدید آورد. ازجمله ۲ رواق دارُالحُفّاظ و دارُالسَّیاده را بنا کرد و مسجدجامع معروف گوهرشاد را زیر نظر معمار بزرگ، قوام الدین شیرازی ساخت . 🔴صفویان نیز درتکمیل آستان قدس آثار ارزندهای برجای گذاشتند و در روزگار افشاریان، نادرشاه مناره دوره غزنویان را طلاکاری کرد و در دوران فتحعلی شاه قاجار ساختمان صحن جدیدآغاز شد و در روزگار محمد شاه ادامه یافت و در زمان ناصر الدین شاه به پایان رسید و ایوان آن طلاکاری شد . 🎤گوینده: #مرتضی_سخایی  . ⚫برخی از منابع: 🔼دانشنامه ویکی شیعه 🔼خوانساری،روضات الجنات 🔼خراسانی، منتخب التواریخ 🔼یعقوبی، البلدان . 🔵#کلیپهای_قبلی_راببینید 🔵جهت دانلود کلیپها و متن به کانال تلگرام ما مراجعه کنید(لینک بالای پیج) . ⭕#تصویرعشق ⭕ _  🔶#زیززمین_حرم_امام_رضاعلیه_السلام
. 🔷مقام: امام 🔷نام:علی 🔷القاب: رضا 🔷کنیه: ابوالحسن 🔷پدر: امام کاظم(ع) 🔷مادر: نجمه 🔷زادروز: ۱۱ذی القعده ۱۴۸ق 🔷زادگاه: مدینه 🔷امامت: ۲۰سال 🔷عمر: ۵۵سال 🔷همسر: سبیکه 🔷فرزند: امام جواد (ع) 🔷شهادت: آخرصفر ۲۰۳ 🔷علت شهادت: مسمومیت بازهر 🔷قاتل: مأمون 🔷مدفن: مشهد . 🔴پیکر پاک #امام_رضا (ع) در کنار #قبر هارون الرشید که در خانه حَمید بن قَحْطَبَه در دهی به نام #سَناباد از توابع #طوس قرار داشت به خاک سپرده شد . 🔴مشهور است که مأمون پیش از #شهادت امام رضا(ع) قبهای بر قبر هارون ساخته بودکه امام(ع) نیز در زیر همان قبه دفن شد اکنون نیز ۲ متر از دیوار حرم که بنای آن منسوب به مأمون است به جاست و بقیه بنا روی همان دیوار قرار دارد.پس از آن تا روزگار #دیلمیان ، نشانهای حاکی از تجدید بنا یا مرمت #حرم در دست نیست . 🔴سلسله دیلمیان بقعه نخستین را به پارهای تزیینات آراستند و در روزگار آنان که امیرانی شیعی مذهب بودند #زیارت حرم رضوی رواج یافت . 🔴در قرن۴ سبکتکین غزنوی حرم را ویران کرد و زیارت را ممنوع کرد اما پسر او یمین الدوله حرم را مرمت کرد و بارگاهی بزرگ ساخت.پس از وی عمید الدوله فایق دست به تکمیل بقعه و آبادانی #مشهد زد سپس سوری بن مُعْتَزّ مشهور به صاحب دیوان که از سوی سلطان محمود بر #خراسان حکومت داشت منارهای برای آن ساخت . 🔴در روزگار سلجوقیان شرف الدین ابوطاهر پس از مرمت بنا گنبدی نیز بر آن ساخت . 🔴در روزگار خوارزمشاهیان تزیینات نوینی بر آن افزوده شد که با حمله تولی پسر چنگیز به روضه مقدس، بقعه رضوی دچار ویرانی شد، ولی به انهدام کامل نینجامید . 🔴در روزگار شاهرخ تیموری از سلسله تیموریان، همسر اوگوهرشاد آغا آثار ارزندهای در حرم و اطراف آن پدید آورد. ازجمله ۲ رواق دارُالحُفّاظ و دارُالسَّیاده را بنا کرد و مسجدجامع معروف گوهرشاد را زیر نظر معمار بزرگ، قوام الدین شیرازی ساخت . 🔴صفویان نیز درتکمیل آستان قدس آثار ارزندهای برجای گذاشتند و در روزگار افشاریان، نادرشاه مناره دوره غزنویان را طلاکاری کرد و در دوران فتحعلی شاه قاجار ساختمان صحن جدیدآغاز شد و در روزگار محمد شاه ادامه یافت و در زمان ناصر الدین شاه به پایان رسید و ایوان آن طلاکاری شد . 🎤گوینده: #مرتضی_سخایی . ⚫برخی از منابع: 🔼دانشنامه ویکی شیعه 🔼خوانساری،روضات الجنات 🔼خراسانی، منتخب التواریخ 🔼یعقوبی، البلدان . 🔵#کلیپهای_قبلی_راببینید 🔵جهت دانلود کلیپها و متن به کانال تلگرام ما مراجعه کنید(لینک بالای پیج) . ⭕#تصویرعشق ⭕ _ 🔶#زیززمین_حرم_امام_رضاعلیه_السلام
. 🔷مقام: امام 🔷نام:علی 🔷القاب: رضا 🔷کنیه: ابوالحسن 🔷پدر: امام کاظم(ع) 🔷مادر: نجمه 🔷زادروز: ۱۱ذی القعده ۱۴۸ق 🔷زادگاه: مدینه 🔷امامت: ۲۰سال 🔷عمر: ۵۵سال 🔷همسر: سبیکه 🔷فرزند: امام جواد (ع) 🔷شهادت: آخرصفر ۲۰۳ 🔷علت شهادت: مسمومیت بازهر 🔷قاتل: مأمون 🔷مدفن: مشهد . 🔴پیکر پاک #امام_رضا (ع) در کنار #قبر هارون الرشید که در خانه حَمید بن قَحْطَبَه در دهی به نام #سَناباد از توابع #طوس قرار داشت به خاک سپرده شد . 🔴مشهور است که مأمون پیش از #شهادت امام رضا(ع) قبهای بر قبر هارون ساخته بودکه امام(ع) نیز در زیر همان قبه دفن شد اکنون نیز ۲ متر از دیوار حرم که بنای آن منسوب به مأمون است به جاست و بقیه بنا روی همان دیوار قرار دارد.پس از آن تا روزگار #دیلمیان، نشانهای حاکی از تجدید بنا یا مرمت #حرم در دست نیست . 🔴سلسله دیلمیان بقعه نخستین را به پارهای تزیینات آراستند و در روزگار آنان که امیرانی شیعی مذهب بودند #زیارت حرم رضوی رواج یافت . 🔴در قرن۴ سبکتکین غزنوی حرم را ویران کرد و زیارت را ممنوع کرد اما پسر او یمین الدوله حرم را مرمت کرد و بارگاهی بزرگ ساخت.پس از وی عمید الدوله فایق دست به تکمیل بقعه و آبادانی #مشهد زد سپس سوری بن مُعْتَزّ مشهور به صاحب دیوان که از سوی سلطان محمود بر #خراسان حکومت داشت منارهای برای آن ساخت . 🔴در روزگار سلجوقیان شرف الدین ابوطاهر پس از مرمت بنا گنبدی نیز بر آن ساخت . 🔴در روزگار خوارزمشاهیان تزیینات نوینی بر آن افزوده شد که با حمله تولی پسر چنگیز به روضه مقدس، بقعه رضوی دچار ویرانی شد، ولی به انهدام کامل نینجامید . 🔴در روزگار شاهرخ تیموری از سلسله تیموریان، همسر اوگوهرشاد آغا آثار ارزندهای در حرم و اطراف آن پدید آورد. ازجمله ۲ رواق دارُالحُفّاظ و دارُالسَّیاده را بنا کرد و مسجدجامع معروف گوهرشاد را زیر نظر معمار بزرگ، قوام الدین شیرازی ساخت . 🔴صفویان نیز درتکمیل آستان قدس آثار ارزندهای برجای گذاشتند و در روزگار افشاریان، نادرشاه مناره دوره غزنویان را طلاکاری کرد و در دوران فتحعلی شاه قاجار ساختمان صحن جدیدآغاز شد و در روزگار محمد شاه ادامه یافت و در زمان ناصر الدین شاه به پایان رسید و ایوان آن طلاکاری شد . 🎤گوینده: #مرتضی_سخایی  . ⚫برخی از منابع: 🔼دانشنامه ویکی شیعه 🔼خوانساری،روضات الجنات 🔼خراسانی، منتخب التواریخ 🔼یعقوبی، البلدان . 🔵#کلیپهای_قبلی_راببینید 🔵جهت دانلود کلیپها و متن به کانال تلگرام ما مراجعه کنید(لینک بالای پیج) . ⭕#تصویرعشق ⭕ _  🔶#زیززمین_حرم_امام_رضاعلیه_السلام
. 🔷مقام: امام 🔷نام:علی 🔷القاب: رضا 🔷کنیه: ابوالحسن 🔷پدر: امام کاظم(ع) 🔷مادر: نجمه 🔷زادروز: ۱۱ذی القعده ۱۴۸ق 🔷زادگاه: مدینه 🔷امامت: ۲۰سال 🔷عمر: ۵۵سال 🔷همسر: سبیکه 🔷فرزند: امام جواد (ع) 🔷شهادت: آخرصفر ۲۰۳ 🔷علت شهادت: مسمومیت بازهر 🔷قاتل: مأمون 🔷مدفن: مشهد . 🔴پیکر پاک #امام_رضا (ع) در کنار #قبر هارون الرشید که در خانه حَمید بن قَحْطَبَه در دهی به نام #سَناباد از توابع #طوس قرار داشت به خاک سپرده شد . 🔴مشهور است که مأمون پیش از #شهادت امام رضا(ع) قبهای بر قبر هارون ساخته بودکه امام(ع) نیز در زیر همان قبه دفن شد اکنون نیز ۲ متر از دیوار حرم که بنای آن منسوب به مأمون است به جاست و بقیه بنا روی همان دیوار قرار دارد.پس از آن تا روزگار #دیلمیان ، نشانهای حاکی از تجدید بنا یا مرمت #حرم در دست نیست . 🔴سلسله دیلمیان بقعه نخستین را به پارهای تزیینات آراستند و در روزگار آنان که امیرانی شیعی مذهب بودند #زیارت حرم رضوی رواج یافت . 🔴در قرن۴ سبکتکین غزنوی حرم را ویران کرد و زیارت را ممنوع کرد اما پسر او یمین الدوله حرم را مرمت کرد و بارگاهی بزرگ ساخت.پس از وی عمید الدوله فایق دست به تکمیل بقعه و آبادانی #مشهد زد سپس سوری بن مُعْتَزّ مشهور به صاحب دیوان که از سوی سلطان محمود بر #خراسان حکومت داشت منارهای برای آن ساخت . 🔴در روزگار سلجوقیان شرف الدین ابوطاهر پس از مرمت بنا گنبدی نیز بر آن ساخت . 🔴در روزگار خوارزمشاهیان تزیینات نوینی بر آن افزوده شد که با حمله تولی پسر چنگیز به روضه مقدس، بقعه رضوی دچار ویرانی شد، ولی به انهدام کامل نینجامید . 🔴در روزگار شاهرخ تیموری از سلسله تیموریان، همسر اوگوهرشاد آغا آثار ارزندهای در حرم و اطراف آن پدید آورد. ازجمله ۲ رواق دارُالحُفّاظ و دارُالسَّیاده را بنا کرد و مسجدجامع معروف گوهرشاد را زیر نظر معمار بزرگ، قوام الدین شیرازی ساخت . 🔴صفویان نیز درتکمیل آستان قدس آثار ارزندهای برجای گذاشتند و در روزگار افشاریان، نادرشاه مناره دوره غزنویان را طلاکاری کرد و در دوران فتحعلی شاه قاجار ساختمان صحن جدیدآغاز شد و در روزگار محمد شاه ادامه یافت و در زمان ناصر الدین شاه به پایان رسید و ایوان آن طلاکاری شد . 🎤گوینده: #مرتضی_سخایی . ⚫برخی از منابع: 🔼دانشنامه ویکی شیعه 🔼خوانساری،روضات الجنات 🔼خراسانی، منتخب التواریخ 🔼یعقوبی، البلدان . 🔵#کلیپهای_قبلی_راببینید 🔵جهت دانلود کلیپها و متن به کانال تلگرام ما مراجعه کنید(لینک بالای پیج) . ⭕#تصویرعشق ⭕ _ 🔶#زیززمین_حرم_امام_رضاعلیه_السلام