پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره تفکر در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های تفکر

Instagram
عارفی را پرسیدند : زندگی به جبر است یا به اختیار ؟ گفت:امروز را به اختیار است. تا چه بکارم ... اما فردا جبر است،چرا که به اجبار باید درو کنم هر آنچه را که دیروز به اختیار کاشته ام . 🔮 ...: باور_سازی#شناخت#اعتماد_به_نفس#موفقیت#خواستن#هدف_گذاری#محدود_کننده#موانع#توقف#رشد#اراده#اندیشه#تفکر #پیشرفت _فردی#رویا_سازی#انرژی_مثبت#تجسم_خلاق#ضمیر_ناخود_آگاه#شرایط_بهتر#واکنش#قوانین_جذب#گفتگو_ذهنی#رفتار#تجربه_زندگی
عارفی را پرسیدند : زندگی به جبر است یا به اختیار ؟ گفت:امروز را به اختیار است. تا چه بکارم ... اما فردا جبر است،چرا که به اجبار باید درو کنم هر آنچه را که دیروز به اختیار کاشته ام . 🔮 ...: باور_سازی#شناخت #اعتماد_به_نفس #موفقیت #خواستن #هدف_گذاری #محدود_کننده #موانع #توقف #رشد #اراده #اندیشه #تفکر #پیشرفت _فردی#رویا_سازی #انرژی_مثبت #تجسم_خلاق #ضمیر_ناخود_آگاه #شرایط_بهتر #واکنش #قوانین_جذب #گفتگو_ذهنی #رفتار #تجربه_زندگی
. آرتیـــݧ حــقـــے . ( ما در درون خداوندیم و خداوند محیط جهان است، پس ما خوده خداوندیم، خودتان را پیدا کنید ) . #اللهم_عجل_لوليڪ_الفرج❤️ #معیارهای_تربیتی #انگیزشی #خودشناسی #نگرش #خداشناسی #موفقیت #زندگی #کتاب #اندیشه #مطالعه #رابطه #روشنگری #دلنوشته #فلسفه #کتاب_بخوانیم #جامعه #تفکر #آرتین_حقی #آرتین #حقی .     .
. آرتیـــݧ حــقـــے . ( ما در درون خداوندیم و خداوند محیط جهان است، پس ما خوده خداوندیم، خودتان را پیدا کنید ) . #اللهم_عجل_لوليڪ_الفرج ❤️ #معیارهای_تربیتی #انگیزشی #خودشناسی #نگرش #خداشناسی #موفقیت #زندگی #کتاب #اندیشه #مطالعه #رابطه #روشنگری #دلنوشته #فلسفه #کتاب_بخوانیم #جامعه #تفکر #آرتین_حقی #آرتین #حقی . .
. آرتیـــݧ حــقـــے . ( ما در درون خداوندیم و خداوند محیط جهان است، پس ما خوده خداوندیم، خودتان را پیدا کنید ) . #اللهم_عجل_لوليڪ_الفرج❤️ #معیارهای_تربیتی #انگیزشی #خودشناسی #نگرش #خداشناسی #موفقیت #زندگی #کتاب #اندیشه #مطالعه #رابطه #روشنگری #دلنوشته #فلسفه #کتاب_بخوانیم #جامعه #تفکر #آرتین_حقی #آرتین #حقی .     .
. آرتیـــݧ حــقـــے . ( ما در درون خداوندیم و خداوند محیط جهان است، پس ما خوده خداوندیم، خودتان را پیدا کنید ) . #اللهم_عجل_لوليڪ_الفرج ❤️ #معیارهای_تربیتی #انگیزشی #خودشناسی #نگرش #خداشناسی #موفقیت #زندگی #کتاب #اندیشه #مطالعه #رابطه #روشنگری #دلنوشته #فلسفه #کتاب_بخوانیم #جامعه #تفکر #آرتین_حقی #آرتین #حقی . .
. وقتی به واتیکان سفر کردم , دیوار های کلیسا را دیدم که از طلا ساخته شده بودند پاپ گفت باید کمک کنی تا به فقرا کمک کنیم با خود گفتم : لعنتی ها بروید دیوارهایتان را بفروشید . #کپشن_مستر . .                #موفقیت #موفق #تلاش #پشتکار #تمرکز #اراده #انرژی #انگیزشی #انگیزه #تفکر #هدف #رشد #کار #جنگیدن
. وقتی به واتیکان سفر کردم , دیوار های کلیسا را دیدم که از طلا ساخته شده بودند پاپ گفت باید کمک کنی تا به فقرا کمک کنیم با خود گفتم : لعنتی ها بروید دیوارهایتان را بفروشید . #کپشن_مستر . . #موفقیت #موفق #تلاش #پشتکار #تمرکز #اراده #انرژی #انگیزشی #انگیزه #تفکر #هدف #رشد #کار #جنگیدن
. روح و روانتان شاد. شاد باشیم تا شادی بیشتری نصیبمان شود.  آرامش، سلامتی،ثروت، شادی و دولتمند شدن در گرو به دست آوردن آگاهی است. .    #پرنده #پرنده باز #سرنوشت #زندگی #آرامش #نفس #ثروت #قلب #تفکر #خدا #کائنات #انسان #خلیفه #الله #روح #ثروت #برکت #سلامت #لوکس #لاکچری #آگاهی #شادی #لذت #خوراک #دلار
. روح و روانتان شاد. شاد باشیم تا شادی بیشتری نصیبمان شود. آرامش، سلامتی،ثروت، شادی و دولتمند شدن در گرو به دست آوردن آگاهی است. . #پرنده #پرنده باز #سرنوشت #زندگی #آرامش #نفس #ثروت #قلب #تفکر #خدا #کائنات #انسان #خلیفه #الله #روح #ثروت #برکت #سلامت #لوکس #لاکچری #آگاهی #شادی #لذت #خوراک #دلار
. . 📚مفهوم دلهره در اگزیستانسیالیسم 📚 . اگزيستانسياليست ها معتقد به مسئولیت انسان در هر کوچک ترین کنش هستند ؛ یعنی هر عمل شما میتواند در زنجیره ای از تناسبات انسان به اعمال دیگری بیانجامد . ممکن است شخصی از شما در خیابان آ درسی بپرسد و شما راهنمایی کرده و آن آدرس ، نشانی مقتولي باشد که قاتل از شما در این فرآیند کمک گرفته باشد. در ضمن هر عملی که شخص انجام می دهد به مثابه تایید آن عمل است ؛ یعنی هرفرد که مثلا فلان کار را می کند به طور ناخودآگاه بر بقیه افراد تاثیر گذاشته و بدینگونه بر انجام آن تاکيد کرده و بنابراین به طور نامستقيم مسئول انجام آ ن کنش توسط دیگران است . ازینرو دلهره به معنای اگزيستانسياليستي کلمه یعنی انسان بهنگام هر کنش خود بایستی دلهره داشته باشد اما این بدان معنا نیست که ما نباید هیچ عملی را انجام دهیم بلکه باید همه جانبه حساب شده و همراه دلهره به آن بپردازیم ؛ نه دلهره ای که ما را از انجام هر عمل سلب کند بلکه دلهره ای که ناشی از حس مسئولیت است . . . #فلسفه #سارتر #اگزیستانسیالیسم #دلهره #اندیشه #مطالعه #تفکر #زندگی #آگاهي #فرهنگ #شناخت #پست_مدرنیسم #وظیفه #مسئولیت #کيرکه_گور #روشنفکر #روشنفکري #درس_زندگی #پاسداری_کتاب
. . 📚مفهوم دلهره در اگزیستانسیالیسم 📚 . اگزيستانسياليست ها معتقد به مسئولیت انسان در هر کوچک ترین کنش هستند ؛ یعنی هر عمل شما میتواند در زنجیره ای از تناسبات انسان به اعمال دیگری بیانجامد . ممکن است شخصی از شما در خیابان آ درسی بپرسد و شما راهنمایی کرده و آن آدرس ، نشانی مقتولي باشد که قاتل از شما در این فرآیند کمک گرفته باشد. در ضمن هر عملی که شخص انجام می دهد به مثابه تایید آن عمل است ؛ یعنی هرفرد که مثلا فلان کار را می کند به طور ناخودآگاه بر بقیه افراد تاثیر گذاشته و بدینگونه بر انجام آن تاکيد کرده و بنابراین به طور نامستقيم مسئول انجام آ ن کنش توسط دیگران است . ازینرو دلهره به معنای اگزيستانسياليستي کلمه یعنی انسان بهنگام هر کنش خود بایستی دلهره داشته باشد اما این بدان معنا نیست که ما نباید هیچ عملی را انجام دهیم بلکه باید همه جانبه حساب شده و همراه دلهره به آن بپردازیم ؛ نه دلهره ای که ما را از انجام هر عمل سلب کند بلکه دلهره ای که ناشی از حس مسئولیت است . . . #فلسفه #سارتر #اگزیستانسیالیسم #دلهره #اندیشه #مطالعه #تفکر #زندگی #آگاهي #فرهنگ #شناخت #پست_مدرنیسم #وظیفه #مسئولیت #کيرکه_گور #روشنفکر #روشنفکري #درس_زندگی #پاسداری_کتاب
مفهوم بازگشت به اسلام، گونهای تداعی کنندهی مفهوم أوبه (بازگشت) به سوی خداوند است که برای هر بندهای از بندگان خداوند ولو انبیاء و اولیاء او صفتی پسندیده و چه بسا امری ضروری بوده و هست. #نهضت_بازگشت_به_اسلام #منصور_هاشمی_خراسانی #سیاه_پرچمان_خراسان #هندسه_عدالت #تنها_راه_نجات_مهدی_است #اسلام_حقیقی #الله #امام_مهدی #انتظار #ظهور #عدالت #بیداری #تفکر #عقل #قیام #زمینه_سازان_ظهور #بازگشت_به_اسلام #نهضت #امام #قرآن #اهل_بیت #اسلام #رهبری #زمینه_سازی #امام_زمان #امام_امت #مذهبی #مذهب #شیعه
مفهوم بازگشت به اسلام، گونهای تداعی کنندهی مفهوم أوبه (بازگشت) به سوی خداوند است که برای هر بندهای از بندگان خداوند ولو انبیاء و اولیاء او صفتی پسندیده و چه بسا امری ضروری بوده و هست. #نهضت_بازگشت_به_اسلام #منصور_هاشمی_خراسانی #سیاه_پرچمان_خراسان #هندسه_عدالت #تنها_راه_نجات_مهدی_است #اسلام_حقیقی #الله #امام_مهدی #انتظار #ظهور #عدالت #بیداری #تفکر #عقل #قیام #زمینه_سازان_ظهور #بازگشت_به_اسلام #نهضت #امام #قرآن #اهل_بیت #اسلام #رهبری #زمینه_سازی #امام_زمان #امام_امت #مذهبی #مذهب #شیعه
#خودروی #زرهی و #نظامی #طوفان ساخت #صنایع #دفاع و #نیروهای مسلح #ضدمین #پوشش_زرهی مقاوم همچین ماشینی میتونیم بسازیم ولی تو پراید و پژو هنوز منتظریم بهمون قطعات بدن،بخاطر اینکه مدیریت دولتی رقابت برای صنعت خودروسازی رو از بین برده متاسفانه #ما_میتوانیم #خودکفایی #خودروسازی #صنعت_خودرو #تفکر #اتکا_به_تولید_داخل #دانشجو #دانشگاه #وطن_پرست #ایران_وطنم #اصلاح_طلب #وطن_فروش #لیبرال #مدیر_وارداتی
#خودروی #زرهی و #نظامی #طوفان ساخت #صنایع #دفاع و #نیروهای مسلح #ضدمین #پوشش_زرهی مقاوم همچین ماشینی میتونیم بسازیم ولی تو پراید و پژو هنوز منتظریم بهمون قطعات بدن،بخاطر اینکه مدیریت دولتی رقابت برای صنعت خودروسازی رو از بین برده متاسفانه #ما_میتوانیم #خودکفایی #خودروسازی #صنعت_خودرو #تفکر #اتکا_به_تولید_داخل #دانشجو #دانشگاه #وطن_پرست #ایران_وطنم #اصلاح_طلب #وطن_فروش #لیبرال #مدیر_وارداتی
بخشیدن در اوج نداری دل بزرگی می خواد کاش بتونیم اینجوری باشیم! #انساندوستی #خدا #انسانیت #زیبایی #مرگ #فقر #تفکر #تنهایی #تاثیرگذار #معیشت_مردم #وجدان #جامعه #ثروت #شرافت
بخشیدن در اوج نداری دل بزرگی می خواد کاش بتونیم اینجوری باشیم! #انساندوستی #خدا #انسانیت #زیبایی #مرگ #فقر #تفکر #تنهایی #تاثیرگذار #معیشت_مردم #وجدان #جامعه #ثروت #شرافت
👈لطفا یک دقیقه فقط یک دقیقه وقت بگزارید👉 #حرف_حساب جواب ندارد! افراد #کوچک شما را به کوچکی می کشانند و افراد #بزرگ هیچ فایده ای برای شما نخواهند داشت مگر اینکه #شما بخواهید که بزرگ شوید پ.ن:یک دقیقه #حرف سال ها #تفکر پ.ن:فقط قسمت آخرش با حذف آدم های کوچک چیزی از شما کم نخواهد شد #انسانیت #تفکر #انسان_باشیم #به_خودمان_بیاییم #التماس_تفکر #افراد_کوچک #زندگی_ما_به_کسی_مربوط_نیست #اندیشه_آزادی #عدالت
👈لطفا یک دقیقه فقط یک دقیقه وقت بگزارید👉 #حرف_حساب جواب ندارد! افراد #کوچک شما را به کوچکی می کشانند و افراد #بزرگ هیچ فایده ای برای شما نخواهند داشت مگر اینکه #شما بخواهید که بزرگ شوید پ.ن:یک دقیقه #حرف سال ها #تفکر پ.ن:فقط قسمت آخرش با حذف آدم های کوچک چیزی از شما کم نخواهد شد #انسانیت #تفکر #انسان_باشیم #به_خودمان_بیاییم #التماس_تفکر #افراد_کوچک #زندگی_ما_به_کسی_مربوط_نیست #اندیشه_آزادی #عدالت
. وقتی می گویید من آتئیست (بیخدا) هستم یعنی: . به تقسیم بندی کره زمین در قالب کشورها باور ندارید ، شما یک انترناسیونالیسم هستید. . همه موجودات روی کره زمین را دارای یک جد مشترک می دانید ، پس نژاد پرست نیستید. . به هیچ چیز و هیچ کس تعصب ندارید و تنها معیار شما عقلانیت است ، پس شما یک خردگرا هستید. . آیا با این تعریف موافقید..؟! . #آتئیست #تفکر #اندیشه #اسلام #تجربه #بیخدا #آخوند #آگنوستیک #کافر #مرتد #بی_دین #نه_به_اسلام #خداناباور #تاریخ #ابلیس #ملت #کتاب #دین #ادیان #مذهب #بیخدا #کریس #توهم #بیگ_بنگ #فرگشت #محمد_عالم_چهره #آتئیسم
. وقتی می گویید من آتئیست (بیخدا) هستم یعنی: . به تقسیم بندی کره زمین در قالب کشورها باور ندارید ، شما یک انترناسیونالیسم هستید. . همه موجودات روی کره زمین را دارای یک جد مشترک می دانید ، پس نژاد پرست نیستید. . به هیچ چیز و هیچ کس تعصب ندارید و تنها معیار شما عقلانیت است ، پس شما یک خردگرا هستید. . آیا با این تعریف موافقید..؟! . #آتئیست #تفکر #اندیشه #اسلام #تجربه #بیخدا #آخوند #آگنوستیک #کافر #مرتد #بی_دین #نه_به_اسلام #خداناباور #تاریخ #ابلیس #ملت #کتاب #دین #ادیان #مذهب #بیخدا #کریس #توهم #بیگ_بنگ #فرگشت #محمد_عالم_چهره #آتئیسم
=-=-= سومین رویداد سواد فضای مجازی . با موضوع: #تجربه_نگاری #شیوه های_تدریس کتاب #تفکر_و_سواد_رسانه ای . ارائه #تجربیات #اساتید : صالح اصغری / حسین غفاری / سعید مدرسی / لیلا وصالی /مهدی امیر واقفی / وحید ولی . تاریخ برگزاری: ۱آذر۹۷ ساعت: ۱۴:۳۰ الی ۱۷ . ثبت نام از طریق تماس با شماره های : ۰۹۱۹۷۷۲۰۰۴۰ ۶۶۵۳۰۵۶۷ ۸۸۱۷۷۶۲۶ . #مرکز_سواد_فضای_مجازی_سازمان_سراج . #سازمان_فضای_مجازی_سراج #سازمان_سراج #رویداد_سواد_فضای_مجازی #سواد #سواد_رسانه_ای #نهضت_سواد_فضای_مجازی #آموزش #سواد_رسانه #سواد_فضای_مجازی #تفکر =-=-=
=-=-= سومین رویداد سواد فضای مجازی . با موضوع: #تجربه_نگاری #شیوه های_تدریس کتاب #تفکر_و_سواد_رسانه ای . ارائه #تجربیات #اساتید : صالح اصغری / حسین غفاری / سعید مدرسی / لیلا وصالی /مهدی امیر واقفی / وحید ولی . تاریخ برگزاری: ۱آذر۹۷ ساعت: ۱۴:۳۰ الی ۱۷ . ثبت نام از طریق تماس با شماره های : ۰۹۱۹۷۷۲۰۰۴۰ ۶۶۵۳۰۵۶۷ ۸۸۱۷۷۶۲۶ . #مرکز_سواد_فضای_مجازی_سازمان_سراج . #سازمان_فضای_مجازی_سراج #سازمان_سراج #رویداد_سواد_فضای_مجازی #سواد #سواد_رسانه_ای #نهضت_سواد_فضای_مجازی #آموزش #سواد_رسانه #سواد_فضای_مجازی #تفکر =-=-=
آیا میدانستید #رهبر ایران ، سید علی #خامنه_ای گفته اند: بنده به معنای حقیقی و وسیع کلمه معتقد به #آزادی بیانم؛ منتها برخی از حرفها جایش در منبر های عمومی نیست؛ جایش در مباحث تخصصی است... یکی رد کند، یکی قبول کند، یکی استدلال کند. . . بعد هم 👈پخش بشود و جلوی چشم #مردم قرار بگیرد . ... این نهضت آزاد فکری که ما مطرح کردیم...لیکن عملاً من در صحنه چیزی مشاهده نمیکنم. ⁉️ . (بیانات در دیدار کارگزاران نظام - ۱۳۸۴/۰۸/۰۸) . آیا میدانستید شیخ جوکار کسی است که بنا به درخواست دادگاه، در خود دادگاه و درشرایط نابرابر یک به سه ، #مناظره نمود آنوقت نه تنها دادگاه #فیلم مناظره را پخش نکرد؛ بلکه خود شیخ جوکار ( استاد سطح عالی #حوزه_علمیه ) را هم به #زندان بردند⁉️ . #راه_حل_فقط_مهدی_است . _ . #خبرفوری وصی و فرستاده #امام_زمان ع سید #احمدالحسن ع #ظهور کرد. . #جوان #دانشجو #استاد #دختر #پسر #تفکر #جدید #عاشقانه #هنر #سلبریتی #عکس #زیبا #ایران #تهران
آیا میدانستید #رهبر ایران ، سید علی #خامنه_ای گفته اند: بنده به معنای حقیقی و وسیع کلمه معتقد به #آزادی بیانم؛ منتها برخی از حرفها جایش در منبر های عمومی نیست؛ جایش در مباحث تخصصی است... یکی رد کند، یکی قبول کند، یکی استدلال کند. . . بعد هم 👈پخش بشود و جلوی چشم #مردم قرار بگیرد . ... این نهضت آزاد فکری که ما مطرح کردیم...لیکن عملاً من در صحنه چیزی مشاهده نمیکنم. ⁉️ . (بیانات در دیدار کارگزاران نظام - ۱۳۸۴/۰۸/۰۸) . آیا میدانستید شیخ جوکار کسی است که بنا به درخواست دادگاه، در خود دادگاه و درشرایط نابرابر یک به سه ، #مناظره نمود آنوقت نه تنها دادگاه #فیلم مناظره را پخش نکرد؛ بلکه خود شیخ جوکار ( استاد سطح عالی #حوزه_علمیه ) را هم به #زندان بردند⁉️ . #راه_حل_فقط_مهدی_است . _ . #خبرفوری وصی و فرستاده #امام_زمان ع سید #احمدالحسن ع #ظهور کرد. . #جوان #دانشجو #استاد #دختر #پسر #تفکر #جدید #عاشقانه #هنر #سلبریتی #عکس #زیبا #ایران #تهران
آیا میدانستید #رهبر ایران ، سید علی #خامنه_ای گفته اند: بنده به معنای حقیقی و وسیع کلمه معتقد به #آزادی بیانم؛ منتها برخی از حرفها جایش در منبر های عمومی نیست؛ جایش در مباحث تخصصی است... یکی رد کند، یکی قبول کند، یکی استدلال کند. . . بعد هم 👈پخش بشود و جلوی چشم #مردم قرار بگیرد . ... این نهضت آزاد فکری که ما مطرح کردیم...لیکن عملاً من در صحنه چیزی مشاهده نمیکنم. ⁉️ . (بیانات در دیدار کارگزاران نظام - ۱۳۸۴/۰۸/۰۸) . آیا میدانستید شیخ جوکار کسی است که بنا به درخواست دادگاه، در خود دادگاه و درشرایط نابرابر یک به سه ، #مناظره نمود آنوقت نه تنها دادگاه #فیلم مناظره را پخش نکرد؛ بلکه خود شیخ جوکار ( استاد سطح عالی #حوزه_علمیه ) را هم به #زندان بردند⁉️ . #راه_حل_فقط_مهدی_است . _ . #خبرفوری وصی و فرستاده #امام_زمان ع سید #احمدالحسن ع #ظهور کرد. . #جوان #دانشجو #استاد #دختر #پسر #تفکر #جدید #عاشقانه #هنر #سلبریتی #عکس #زیبا #ایران #تهران
آیا میدانستید #رهبر ایران ، سید علی #خامنه_ای گفته اند: بنده به معنای حقیقی و وسیع کلمه معتقد به #آزادی بیانم؛ منتها برخی از حرفها جایش در منبر های عمومی نیست؛ جایش در مباحث تخصصی است... یکی رد کند، یکی قبول کند، یکی استدلال کند. . . بعد هم 👈پخش بشود و جلوی چشم #مردم قرار بگیرد . ... این نهضت آزاد فکری که ما مطرح کردیم...لیکن عملاً من در صحنه چیزی مشاهده نمیکنم. ⁉️ . (بیانات در دیدار کارگزاران نظام - ۱۳۸۴/۰۸/۰۸) . آیا میدانستید شیخ جوکار کسی است که بنا به درخواست دادگاه، در خود دادگاه و درشرایط نابرابر یک به سه ، #مناظره نمود آنوقت نه تنها دادگاه #فیلم مناظره را پخش نکرد؛ بلکه خود شیخ جوکار ( استاد سطح عالی #حوزه_علمیه ) را هم به #زندان بردند⁉️ . #راه_حل_فقط_مهدی_است . _ . #خبرفوری وصی و فرستاده #امام_زمان ع سید #احمدالحسن ع #ظهور کرد. . #جوان #دانشجو #استاد #دختر #پسر #تفکر #جدید #عاشقانه #هنر #سلبریتی #عکس #زیبا #ایران #تهران
.📚 .💙 نصیحت زيباي داستایوفسکی در پایان کتاب شب های روشن : آیا لطافت گل های مهری که تو جعد گیسوان سیاهت را با آن ها آراستی که با او به زیر تاج ازدواج بپیوندی پژمرده می خواهم ؟...نه ، هرگز ، هرگز و صدبار هرگز . آ رزو می کنم که آسمان سعادتت همیشه نورانی باشد و لبخند شیرینت همیشه روشن و مصفا باشد و تو را برای آن دقیقه ی شادی و سعادتی که به دلی تنها و قدرشناس بخشیدی دعا می کنم . خدای من ، یک دقیقه ی تمام شادکامی ! آ یا این نعمت برای سراسر زندگی یک انسان کافی نیست ؟ ... ناستنکايتان ( شخصیت رمان ) را فراموش نکنید و دوستش داشته باشید . . . #داستايوفسکي #شبهای_روشن #ادبیات_روس #ادبیات_معاصر #پاسداری_کتاب #مطالعه #فرهنگ #هنر #زندگی #عشق #رابطه #تالستوي #چخوف #انسانيت #تفکر #مهربانی #یادداشتهاي_زیرزمینی #برادران_کارامازوف #قمارباز #فلسفه #بيانديشيم #روشنفکر #روشنفکری #درس_زندگی
.📚 .💙 نصیحت زيباي داستایوفسکی در پایان کتاب شب های روشن : آیا لطافت گل های مهری که تو جعد گیسوان سیاهت را با آن ها آراستی که با او به زیر تاج ازدواج بپیوندی پژمرده می خواهم ؟...نه ، هرگز ، هرگز و صدبار هرگز . آ رزو می کنم که آسمان سعادتت همیشه نورانی باشد و لبخند شیرینت همیشه روشن و مصفا باشد و تو را برای آن دقیقه ی شادی و سعادتی که به دلی تنها و قدرشناس بخشیدی دعا می کنم . خدای من ، یک دقیقه ی تمام شادکامی ! آ یا این نعمت برای سراسر زندگی یک انسان کافی نیست ؟ ... ناستنکايتان ( شخصیت رمان ) را فراموش نکنید و دوستش داشته باشید . . . #داستايوفسکي #شبهای_روشن #ادبیات_روس #ادبیات_معاصر #پاسداری_کتاب #مطالعه #فرهنگ #هنر #زندگی #عشق #رابطه #تالستوي #چخوف #انسانيت #تفکر #مهربانی #یادداشتهاي_زیرزمینی #برادران_کارامازوف #قمارباز #فلسفه #بيانديشيم #روشنفکر #روشنفکری #درس_زندگی
اگه #زندگی اونجوری نیست که تو میخوای عوضش کن زندگی امروز تو حاصل طرز #تفکر دیروز توست امروز متفاوت تر #فکر کن ، فردا نتیجه #بهتری میگیری....
اگه #زندگی اونجوری نیست که تو میخوای عوضش کن زندگی امروز تو حاصل طرز #تفکر دیروز توست امروز متفاوت تر #فکر کن ، فردا نتیجه #بهتری میگیری....
❤ حضرت محمد (ص) : پاداش کسـی که غذا می خورد و شکـــر می گزارد ، مانند روزه داری صبور است. 🍃 🌸 🍃 🌸 🍃 #خدایا_شکرت 💕 #ناشکری_های_مارو_ببخش 🙏 🍃 🌸 🍃 🌸 🍃 #کلام_الله #الله #عشق#قرآن #حدیث #خدا #تفکر #ایمان#عشق #پیامبر #امام #نشانه #آیه #بهشت #جهنم #رزق #سپاسگزاری #شکرگزاری
❤ حضرت محمد (ص) : پاداش کسـی که غذا می خورد و شکـــر می گزارد ، مانند روزه داری صبور است. 🍃 🌸 🍃 🌸 🍃 #خدایا_شکرت 💕 #ناشکری_های_مارو_ببخش 🙏 🍃 🌸 🍃 🌸 🍃 #کلام_الله #الله #عشق #قرآن #حدیث #خدا #تفکر #ایمان #عشق #پیامبر #امام #نشانه #آیه #بهشت #جهنم #رزق #سپاسگزاری #شکرگزاری
اندکی تفکر. بی معرفت نباشیم... #حدیث #معرفت #تفکر
اندکی تفکر. بی معرفت نباشیم... #حدیث #معرفت #تفکر
. #📺فیلم_خوب . #📽_ . . پ ن :#ساعتی #خالی از #تفکر
. #📺فیلم_خوب . #📽_ . . پ ن :#ساعتی #خالی از #تفکر
با مثبت اندیشی و تفکر مثبت به همه ی خواسته هات میرسی تلاش تلاش تلاش... #انرژی_مثبت #تفکر#تلاش#الهه_قمشه_ای #دکتر_انوشه #دکتر_شریعتی #مغزمثبت#پشتکار
با مثبت اندیشی و تفکر مثبت به همه ی خواسته هات میرسی تلاش تلاش تلاش... #انرژی_مثبت #تفکر #تلاش #الهه_قمشه_ای #دکتر_انوشه #دکتر_شریعتی #مغزمثبت #پشتکار
. سلام سلااام😍 . . *بلال و باید اینجوری خورد اصلا❤ منکه به شخصه به درست بودن بقیه کارهای زندگیمم شک کردم!🤦♀️😂 چه ترفندای دیگه ای وجود داشته یعنی که ما تا حالا نمیدونستیم😅🙈 . . _ 😍 بفرست واسه آشپزا 👩🍳👨🍳 . #ذرت #بلال #ترفند #ایده #خلاقیت #فکر #تفکر #ایده_های_خلاقانه #ایده_نو #ایده_ناب #ایده_خلاقیت #ایده_جالب #فکربرتر #فکرنو #فکر_بکر
. سلام سلااام😍 . . *بلال و باید اینجوری خورد اصلا❤ منکه به شخصه به درست بودن بقیه کارهای زندگیمم شک کردم!🤦♀️😂 چه ترفندای دیگه ای وجود داشته یعنی که ما تا حالا نمیدونستیم😅🙈 . . _ 😍 بفرست واسه آشپزا 👩🍳👨🍳 . #ذرت #بلال #ترفند #ایده #خلاقیت #فکر #تفکر #ایده_های_خلاقانه #ایده_نو #ایده_ناب #ایده_خلاقیت #ایده_جالب #فکربرتر #فکرنو #فکر_بکر
. سلام سلااام😍 . . *بلال و باید اینجوری خورد اصلا❤ منکه به شخصه به درست بودن بقیه کارهای زندگیمم شک کردم!🤦♀️😂 چه ترفندای دیگه ای وجود داشته یعنی که ما تا حالا نمیدونستیم😅🙈 . . _ 😍 بفرست واسه آشپزا 👩🍳👨🍳 . #ذرت #بلال #ترفند #ایده #خلاقیت #فکر #تفکر #ایده_های_خلاقانه #ایده_نو #ایده_ناب #ایده_خلاقیت #ایده_جالب #فکربرتر #فکرنو #فکر_بکر
. سلام سلااام😍 . . *بلال و باید اینجوری خورد اصلا❤ منکه به شخصه به درست بودن بقیه کارهای زندگیمم شک کردم!🤦♀️😂 چه ترفندای دیگه ای وجود داشته یعنی که ما تا حالا نمیدونستیم😅🙈 . . _ 😍 بفرست واسه آشپزا 👩🍳👨🍳 . #ذرت #بلال #ترفند #ایده #خلاقیت #فکر #تفکر #ایده_های_خلاقانه #ایده_نو #ایده_ناب #ایده_خلاقیت #ایده_جالب #فکربرتر #فکرنو #فکر_بکر
  ,       .    .    .      ?!   ..!! ساعتهای ناامیدی، ساعتهای خوشی، سرگردانی و بدبختی را میشناخت و دردهای فلسفی که برای توده مردم وجود خارجی ندارد را میدانست. ولی حالا خودش را بیاندازه تنها و گمگشته حس میکرد. سرتاسر زندگی برایش مسخره و دروغ شده بود. با خودش میگفت : وز حاصل عمر چیست در دستم ؟ هیچ! این شعر بیشتر او را دیوانه میکرد..!! . #ساعت #ناامیدی #سرگردانی #بدبختی #درد #فلسفه #مردم #تنها #زندگی #دروغ #هیچ #دیوانه #تفکر #ایران #تهران
, . . . ?! ..!! ساعتهای ناامیدی، ساعتهای خوشی، سرگردانی و بدبختی را میشناخت و دردهای فلسفی که برای توده مردم وجود خارجی ندارد را میدانست. ولی حالا خودش را بیاندازه تنها و گمگشته حس میکرد. سرتاسر زندگی برایش مسخره و دروغ شده بود. با خودش میگفت : وز حاصل عمر چیست در دستم ؟ هیچ! این شعر بیشتر او را دیوانه میکرد..!! . #ساعت #ناامیدی #سرگردانی #بدبختی #درد #فلسفه #مردم #تنها #زندگی #دروغ #هیچ #دیوانه #تفکر #ایران #تهران
#توضیح_واضحات پیش نوشت مثل اینکه ما هم در #چالش_صدرالساداتی گرفتار شدیم و هر چند وقت یکبار باید پاسخ و توضیحی بابت گفته ها و مخصوصا نگفته ها عرض کنیم دوستان میفرمایند دیدی #ماجرای_ده_ونک اینطور بود دیدی فلانی گفت چی و فلانی تکذیب کرد چرا از این #مردم دفاع نکردی و طرف #دانشگاه_الزهرا را گرفتی و الی ماشاالله بنده در مورد #ده_ونک چه چیزی گفتم ؟ چه مدرک و سندی منتشر کردم که بخواهم اثبات کنم حق با چه کسی هست و چه کسی ادعای کذب دارد ؟ کدام دفاع از فلان #دانشگاه گردن فلان ارگان قدر کفایت کلفت است که بتواند حق خود را بگیرد ، انقدر هم #حقوقدان و وکیل و اینکاره هستند که اصلا جایی برای ما نمیماند که در این مورد ادعایی کنیم یک سری افراد سالها در خانه هایی ساکن بودند که از این خانه ها هم در سراسر کشور زیاد است احتمالا مالکی دارد و ادعایی و خودشان میدانند و #قانون هم آن بندگان خدا اوضاعشان از اکثریت افراد جامعه بهتر است و هم الحمدلله دست اکثریتشان به دهانشان میرسد برای گرفتن وکیل و احقاق حق چیزی که درک نشد این جو و هیاهو بود و اینکه اگر قرار باشد هر کس سر مشکل حقوقی خود موضوع را اینگونه پیگیری کند سنگ روی سنگ بند نخواهد شد خلاصه اینکه ان شاالله این #مردم از #راه_قانونی و تامین نظر مدعی مشکلشان حل شود و کسی که در این میان پیروز میشود مردم باشند ، اما حتما از راه قانون اما در مورد جناب #صدرالساداتی اسکرین شات بالا تمام دایرکت بنده است به ایشان خیلی هم قدیمی نیست ، برای بعد از آن قضیه است که ایشان صرفا بخاطر یک انتقاد زیر یک پست بنده را تبلیغات چی خطاب کردند و گفتند من مثل شما دنبال تبلیغات نیستم و اساسا کار من تبلیغ چیزی نیست با اینکه از چنین پاسخ موهن و مرموزی ناراحت شدم ولی واقعا تاثیری بر علاقه به #دغدغه_مندی ایشان نداشت و به استناد لایکها و برخی نظرات همیشه #سعی در حمایت را داشتم گرچه سعی ما در نهایت بی فایده بنظر رسید و هرگز نشد با ایشان همفکر و همراه شوم مخصوصا وقتی حتی نزدیکترین دوستان ایشان و بستگانشان هم نتوانسته بودند این حمایت را حفظ کنند و هر کس به طرز #تفکر و #شخصیت ایشان ورود کرد پشیمان شد البته که به استاد ایشان و برخورد گزینشی ایشان به رفتارهای #استاد_غفاری انتقاد فراوان است و البته انتقادات دیگر پ ن با #بازداشت ایشان اتفاق عجیبی رخ نداده و ایشان وارد یک مرحله پیش بینی شده شدند و ان شاالله با ازادی ایشان این مرحله هم رد خواهد شد و بعد باید دید به همین مقدار رضایت میدهند و یا از این #اشتباه_راهبردی_قضایی برای پیگیری اهداف خود استفاده های جدیدی خواهند کرد
#توضیح_واضحات پیش نوشت مثل اینکه ما هم در #چالش_صدرالساداتی گرفتار شدیم و هر چند وقت یکبار باید پاسخ و توضیحی بابت گفته ها و مخصوصا نگفته ها عرض کنیم دوستان میفرمایند دیدی #ماجرای_ده_ونک اینطور بود دیدی فلانی گفت چی و فلانی تکذیب کرد چرا از این #مردم دفاع نکردی و طرف #دانشگاه_الزهرا را گرفتی و الی ماشاالله بنده در مورد #ده_ونک چه چیزی گفتم ؟ چه مدرک و سندی منتشر کردم که بخواهم اثبات کنم حق با چه کسی هست و چه کسی ادعای کذب دارد ؟ کدام دفاع از فلان #دانشگاه گردن فلان ارگان قدر کفایت کلفت است که بتواند حق خود را بگیرد ، انقدر هم #حقوقدان و وکیل و اینکاره هستند که اصلا جایی برای ما نمیماند که در این مورد ادعایی کنیم یک سری افراد سالها در خانه هایی ساکن بودند که از این خانه ها هم در سراسر کشور زیاد است احتمالا مالکی دارد و ادعایی و خودشان میدانند و #قانون هم آن بندگان خدا اوضاعشان از اکثریت افراد جامعه بهتر است و هم الحمدلله دست اکثریتشان به دهانشان میرسد برای گرفتن وکیل و احقاق حق چیزی که درک نشد این جو و هیاهو بود و اینکه اگر قرار باشد هر کس سر مشکل حقوقی خود موضوع را اینگونه پیگیری کند سنگ روی سنگ بند نخواهد شد خلاصه اینکه ان شاالله این #مردم از #راه_قانونی و تامین نظر مدعی مشکلشان حل شود و کسی که در این میان پیروز میشود مردم باشند ، اما حتما از راه قانون اما در مورد جناب #صدرالساداتی اسکرین شات بالا تمام دایرکت بنده است به ایشان خیلی هم قدیمی نیست ، برای بعد از آن قضیه است که ایشان صرفا بخاطر یک انتقاد زیر یک پست بنده را تبلیغات چی خطاب کردند و گفتند من مثل شما دنبال تبلیغات نیستم و اساسا کار من تبلیغ چیزی نیست با اینکه از چنین پاسخ موهن و مرموزی ناراحت شدم ولی واقعا تاثیری بر علاقه به #دغدغه_مندی ایشان نداشت و به استناد لایکها و برخی نظرات همیشه #سعی در حمایت را داشتم گرچه سعی ما در نهایت بی فایده بنظر رسید و هرگز نشد با ایشان همفکر و همراه شوم مخصوصا وقتی حتی نزدیکترین دوستان ایشان و بستگانشان هم نتوانسته بودند این حمایت را حفظ کنند و هر کس به طرز #تفکر و #شخصیت ایشان ورود کرد پشیمان شد البته که به استاد ایشان و برخورد گزینشی ایشان به رفتارهای #استاد_غفاری انتقاد فراوان است و البته انتقادات دیگر پ ن با #بازداشت ایشان اتفاق عجیبی رخ نداده و ایشان وارد یک مرحله پیش بینی شده شدند و ان شاالله با ازادی ایشان این مرحله هم رد خواهد شد و بعد باید دید به همین مقدار رضایت میدهند و یا از این #اشتباه_راهبردی_قضایی برای پیگیری اهداف خود استفاده های جدیدی خواهند کرد
. برای آرامش داشتن در ابتدا باید با خودت به صلح برسی... . آنگاه هر اتفاقی که بیوفتد ، تو طوفانی نخواهی شد. . . . . #مهربانی #صلح_درون #راستی #صلح #اخلاقیات #طوفان #ذهن #سکوت #آرامش #ارامش #راه #عشق #صلح_درونی #زندگی #افکار #تفکر #صبر #تقوا #مهارت #نور #سالک #حکیم #صبور #مردم #انسانیت #خودشناسی #آرام #درونگرایی #رفتار
. برای آرامش داشتن در ابتدا باید با خودت به صلح برسی... . آنگاه هر اتفاقی که بیوفتد ، تو طوفانی نخواهی شد. . . . . #مهربانی #صلح_درون #راستی #صلح #اخلاقیات #طوفان #ذهن #سکوت #آرامش #ارامش #راه #عشق #صلح_درونی #زندگی #افکار #تفکر #صبر #تقوا #مهارت #نور #سالک #حکیم #صبور #مردم #انسانیت #خودشناسی #آرام #درونگرایی #رفتار
ما و فرازمینی ها (آزمایش تسلا) قسمت۲۱ #مستند #تفکر #خدا #شعور_بیکران #فرازمینی #آفرینش
ما و فرازمینی ها (آزمایش تسلا) قسمت۲۱ #مستند #تفکر #خدا #شعور_بیکران #فرازمینی #آفرینش