پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره تقدیر در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های تقدیر

Instagram
💜 قصد من فریب خودم نیست دلپذیر! قصد من فریب خودم نیست اگر لب ها دروغ می گویند، از دست های تو راستی هویداست و من از دست های تو سخن می گویم.. دستان تو، خواهران تقدیر من اند.. از جنگل های سوخته، از خرمن های باران خورده سخن می گویم.. من از دهکده تقدیر خویش سخن می گویم.. تو طلوع میکنی من مجاب می شوم.. تو اینجایی و نفرین شب بی اثر است.. در غروب نازا! قلب من از تلقین تو بارور می شود.. من زندگی ام را خواب می بینم.. من رویاهایم را زندگی می کنم.. من حقیقت را زندگی می کنم.. دستان تو خواهران تقدیر من اند.. احمد شاملو #کتاب_بخوانیم #یار_مهربان #احمد_شاملو#شاملو#شعر_نو #شعر_سپید#ادبیات#شاعر #تقدیر#غروب#شب#دستان #دستان_تو#زندگی#خواب #رویا#حقیقت #نیلوفر_رنجبر پ.ن: دستان تو خواهران تقدیر من اند...!
💜 قصد من فریب خودم نیست دلپذیر! قصد من فریب خودم نیست اگر لب ها دروغ می گویند، از دست های تو راستی هویداست و من از دست های تو سخن می گویم.. دستان تو، خواهران تقدیر من اند.. از جنگل های سوخته، از خرمن های باران خورده سخن می گویم.. من از دهکده تقدیر خویش سخن می گویم.. تو طلوع میکنی من مجاب می شوم.. تو اینجایی و نفرین شب بی اثر است.. در غروب نازا! قلب من از تلقین تو بارور می شود.. من زندگی ام را خواب می بینم.. من رویاهایم را زندگی می کنم.. من حقیقت را زندگی می کنم.. دستان تو خواهران تقدیر من اند.. احمد شاملو #کتاب_بخوانیم #یار_مهربان #احمد_شاملو #شاملو #شعر_نو #شعر_سپید #ادبیات #شاعر #تقدیر #غروب #شب #دستان #دستان_تو #زندگی #خواب #رویا #حقیقت #نیلوفر_رنجبر پ.ن: دستان تو خواهران تقدیر من اند...!
💜 قصد من فریب خودم نیست دلپذیر! قصد من فریب خودم نیست اگر لب ها دروغ می گویند، از دست های تو راستی هویداست و من از دست های تو سخن می گویم.. دستان تو، خواهران تقدیر من اند.. از جنگل های سوخته، از خرمن های باران خورده سخن می گویم.. من از دهکده تقدیر خویش سخن می گویم.. تو طلوع میکنی من مجاب می شوم.. تو اینجایی و نفرین شب بی اثر است.. در غروب نازا! قلب من از تلقین تو بارور می شود.. من زندگی ام را خواب می بینم.. من رویاهایم را زندگی می کنم.. من حقیقت را زندگی می کنم.. دستان تو خواهران تقدیر من اند.. احمد شاملو #کتاب_بخوانیم #یار_مهربان #احمد_شاملو#شاملو#شعر_نو #شعر_سپید#ادبیات#شاعر #تقدیر#غروب#شب#دستان #دستان_تو#زندگی#خواب #رویا#حقیقت #نیلوفر_رنجبر پ.ن: دستان تو خواهران تقدیر من اند...!
💜 قصد من فریب خودم نیست دلپذیر! قصد من فریب خودم نیست اگر لب ها دروغ می گویند، از دست های تو راستی هویداست و من از دست های تو سخن می گویم.. دستان تو، خواهران تقدیر من اند.. از جنگل های سوخته، از خرمن های باران خورده سخن می گویم.. من از دهکده تقدیر خویش سخن می گویم.. تو طلوع میکنی من مجاب می شوم.. تو اینجایی و نفرین شب بی اثر است.. در غروب نازا! قلب من از تلقین تو بارور می شود.. من زندگی ام را خواب می بینم.. من رویاهایم را زندگی می کنم.. من حقیقت را زندگی می کنم.. دستان تو خواهران تقدیر من اند.. احمد شاملو #کتاب_بخوانیم #یار_مهربان #احمد_شاملو #شاملو #شعر_نو #شعر_سپید #ادبیات #شاعر #تقدیر #غروب #شب #دستان #دستان_تو #زندگی #خواب #رویا #حقیقت #نیلوفر_رنجبر پ.ن: دستان تو خواهران تقدیر من اند...!
، ، : گفته یَداللَهِ فَوقَ أَیْدِیهِم . . یعنی بندهی من نگران فردایت نباش از اَفعال آدمها دلگیر نشو کاری از آنها برنمیآید دستت را به من بده تا من نخواهم برگی از درخت نمیافتد #عشق #تقدیر #امید #توکل #رب #تلاشتو_بکن #ایمان_داشته_باش
، ، : گفته یَداللَهِ فَوقَ أَیْدِیهِم . . یعنی بندهی من نگران فردایت نباش از اَفعال آدمها دلگیر نشو کاری از آنها برنمیآید دستت را به من بده تا من نخواهم برگی از درخت نمیافتد #عشق #تقدیر #امید #توکل #رب #تلاشتو_بکن #ایمان_داشته_باش
مراحل ساخت تندیس تجلیل از جانباز نمونه ( سفارش همکار ) #تندیس #پلکسی #لیزر #تبلیغاتی #چاپ #شهید #تقدیر #لوح_سپاس #فایبر #نفیس
مراحل ساخت تندیس تجلیل از جانباز نمونه ( سفارش همکار ) #تندیس #پلکسی #لیزر #تبلیغاتی #چاپ #شهید #تقدیر #لوح_سپاس #فایبر #نفیس
مراحل ساخت تندیس تجلیل از جانباز نمونه ( سفارش همکار ) #تندیس #پلکسی #لیزر #تبلیغاتی #چاپ #شهید #تقدیر #لوح_سپاس #فایبر #نفیس
مراحل ساخت تندیس تجلیل از جانباز نمونه ( سفارش همکار ) #تندیس #پلکسی #لیزر #تبلیغاتی #چاپ #شهید #تقدیر #لوح_سپاس #فایبر #نفیس
🤗🤗🤗 امشـب نـگاه کن به اطرافت ...  به خوشبختی هایـت به کسانی که می دانـی، دوستـت دارنـد و به خـدایی کـه ... هـرگـز تنهایـت، نخواهد گذاشـت.  🌟شبتون پر از نگاه خدا🌟 🤗 گزارش امروز 🤗 سهم من 👈 ۱/۳ سیب زمینی و ۳ عدد پیتزا کوچک  #چالش_لاغری_تا_گور #تبریز #صبحانه #ناهار #شام #کافی_شاپ #قهوه #بیسکوییت #پیتزا #سیب_زمینی #خوشمزه #خوشمزه😋 #رژیم #رژیمی #رژیم_لاغری #چالش #چالش_لاغری #هدف #انگیزه #موفقیت #تقدیر #زندگی #توانستن #خواستن #لاغری #چاقی #لایک #فالو #پاییز #دیسیپلین_لایف_استایل_چالش_مادام_العمر
🤗🤗🤗 امشـب نـگاه کن به اطرافت ... به خوشبختی هایـت به کسانی که می دانـی، دوستـت دارنـد و به خـدایی کـه ... هـرگـز تنهایـت، نخواهد گذاشـت. 🌟شبتون پر از نگاه خدا🌟 🤗 گزارش امروز 🤗 سهم من 👈 ۱/۳ سیب زمینی و ۳ عدد پیتزا کوچک #چالش_لاغری_تا_گور #تبریز #صبحانه #ناهار #شام #کافی_شاپ #قهوه #بیسکوییت #پیتزا #سیب_زمینی #خوشمزه #خوشمزه 😋 #رژیم #رژیمی #رژیم_لاغری #چالش #چالش_لاغری #هدف #انگیزه #موفقیت #تقدیر #زندگی #توانستن #خواستن #لاغری #چاقی #لایک #فالو #پاییز #دیسیپلین_لایف_استایل_چالش_مادام_العمر
همه میگویند ،یک #خدا وجود دارد،اما من میگویم ،دو خدا وجود دارد. ۱ـ خدایی که انسان او را خلق کرده و ما اورا میشناسیم. #خدای_آسمانی حفره ها که شبیه خالقان خویش است.خدای قدرتمندان، ثروتمندان و ریاکاران. خدایی معامله گر ، حسابگر و طلبکار.خدای انتقام،تبعیض، #تقدیر و تهدید. خدایی که برایش،باید کشت و کشته شد... خدای خرقه و شولا. خدای زاهدان ،#راهبان #صوفیان مغان، #کشیشان و... ۳ـ خدایی که انسان را #خلق کرده، خداوندی که در درون ماست.با ما و برای ماست،خدای مهجور، که در مورد او چیزی نمیدانیم و ناشناخته است. - _
همه میگویند ،یک #خدا وجود دارد،اما من میگویم ،دو خدا وجود دارد. ۱ـ خدایی که انسان او را خلق کرده و ما اورا میشناسیم. #خدای_آسمانی حفره ها که شبیه خالقان خویش است.خدای قدرتمندان، ثروتمندان و ریاکاران. خدایی معامله گر ، حسابگر و طلبکار.خدای انتقام،تبعیض، #تقدیر و تهدید. خدایی که برایش،باید کشت و کشته شد... خدای خرقه و شولا. خدای زاهدان ،#راهبان #صوفیان مغان، #کشیشان و... ۳ـ خدایی که انسان را #خلق کرده، خداوندی که در درون ماست.با ما و برای ماست،خدای مهجور، که در مورد او چیزی نمیدانیم و ناشناخته است. - _
👆 به نام آن که اشک را آفرید تا سرزمین عشق آتش نگیرد😓 با احتیاط بخوانید . سرسری نخوانید .... سطح دفترم لغزنده است بسکه سطر به سطر باریدم و نوشتم نوشته ها را بر خودت نگیر نوشته های من مخاطب خاص دارد من نه مال او هستم و نه او مال من بلکه قلب و دل من مال اوست گرچه خوب میدانم ما برای هم نیستیم اما از اینکه او را در دل دارم خوشحالم و برای او می نویسم گرچه او مثل قبل مرا قبول ندارد اما می نویسم، می نویسم حتی اگر غرورش را بیشتر از من دوست داشته باشد پس با احتیاط بخوان که قلبم شکسته شده است. ۲۳/آبان/۹۷ ۱۴نوامبر۲۰۱۸ #مخاطب_خاص#گردل #هنر#خوش_نویسی#خطات #دردودل#تنهایی#غم #شکست_عشقی#دلتنگی#نامه#عشق#تنها#تنهایی#شادمهرعقیلی#تقدیر#مهراب_خسته_صدا 💔     _
👆 به نام آن که اشک را آفرید تا سرزمین عشق آتش نگیرد😓 با احتیاط بخوانید . سرسری نخوانید .... سطح دفترم لغزنده است بسکه سطر به سطر باریدم و نوشتم نوشته ها را بر خودت نگیر نوشته های من مخاطب خاص دارد من نه مال او هستم و نه او مال من بلکه قلب و دل من مال اوست گرچه خوب میدانم ما برای هم نیستیم اما از اینکه او را در دل دارم خوشحالم و برای او می نویسم گرچه او مثل قبل مرا قبول ندارد اما می نویسم، می نویسم حتی اگر غرورش را بیشتر از من دوست داشته باشد پس با احتیاط بخوان که قلبم شکسته شده است. ۲۳/آبان/۹۷ ۱۴نوامبر۲۰۱۸ #مخاطب_خاص #گردل #هنر #خوش_نویسی #خطات #دردودل #تنهایی #غم #شکست_عشقی #دلتنگی #نامه #عشق #تنها #تنهایی #شادمهرعقیلی #تقدیر #مهراب_خسته_صدا 💔 _
👆 به نام آن که اشک را آفرید تا سرزمین عشق آتش نگیرد😓 با احتیاط بخوانید . سرسری نخوانید .... سطح دفترم لغزنده است بسکه سطر به سطر باریدم و نوشتم نوشته ها را بر خودت نگیر نوشته های من مخاطب خاص دارد من نه مال او هستم و نه او مال من بلکه قلب و دل من مال اوست گرچه خوب میدانم ما برای هم نیستیم اما از اینکه او را در دل دارم خوشحالم و برای او می نویسم گرچه او مثل قبل مرا قبول ندارد اما می نویسم، می نویسم حتی اگر غرورش را بیشتر از من دوست داشته باشد پس با احتیاط بخوان که قلبم شکسته شده است. ۲۳/آبان/۹۷ ۱۴نوامبر۲۰۱۸ #مخاطب_خاص#گردل #هنر#خوش_نویسی#خطات #دردودل#تنهایی#غم #شکست_عشقی#دلتنگی#نامه#عشق#تنها#تنهایی#شادمهرعقیلی#تقدیر#مهراب_خسته_صدا 💔     _
👆 به نام آن که اشک را آفرید تا سرزمین عشق آتش نگیرد😓 با احتیاط بخوانید . سرسری نخوانید .... سطح دفترم لغزنده است بسکه سطر به سطر باریدم و نوشتم نوشته ها را بر خودت نگیر نوشته های من مخاطب خاص دارد من نه مال او هستم و نه او مال من بلکه قلب و دل من مال اوست گرچه خوب میدانم ما برای هم نیستیم اما از اینکه او را در دل دارم خوشحالم و برای او می نویسم گرچه او مثل قبل مرا قبول ندارد اما می نویسم، می نویسم حتی اگر غرورش را بیشتر از من دوست داشته باشد پس با احتیاط بخوان که قلبم شکسته شده است. ۲۳/آبان/۹۷ ۱۴نوامبر۲۰۱۸ #مخاطب_خاص #گردل #هنر #خوش_نویسی #خطات #دردودل #تنهایی #غم #شکست_عشقی #دلتنگی #نامه #عشق #تنها #تنهایی #شادمهرعقیلی #تقدیر #مهراب_خسته_صدا 💔 _
تقدیر از همکاری مجموعه ی آوا با واحد فرهنگی شهرداری آمل 🙏💫 سپاس از دوستان خوبمون در واحد فرهنگی اداره ی شهرداری که از فرهنگ اصیل بومی حمایت میکنند👌🏻🙏🌸 #فرهنگ_بومی#شهرداری_آمل #سپاس #تقدیر #آمل_مازندران #بهزیستی_آمل #بهزیستی_کل_کشور #مهد_آوا💒#مهدمهربانی🌼💕
تقدیر از همکاری مجموعه ی آوا با واحد فرهنگی شهرداری آمل 🙏💫 سپاس از دوستان خوبمون در واحد فرهنگی اداره ی شهرداری که از فرهنگ اصیل بومی حمایت میکنند👌🏻🙏🌸 #فرهنگ_بومی #شهرداری_آمل #سپاس #تقدیر #آمل_مازندران #بهزیستی_آمل #بهزیستی_کل_کشور #مهد_آوا 💒#مهدمهربانی 🌼💕
. یک عمر ماندم پای احساسم یک عمر #احساس مرا کشتند حال مرا #ویرانه کردند و آینده ام را بی صدا کشتند هر دست،معنای فروپاشی هر عشق،آغاز #خیانت شد این اتفاق تلخ و تکراری در طول عمر من رعایت شد با هر نسیمی حسرتی رویید با هر نگاهی خنجری رو شد در طول این تقویم سر درگم #تقدیر من با مرگ همسو شد از شعرهایم بی صدا بگذر ناشاعرت مومن نخواهد شد ویرانه می خواهی مرا اما ویرانه تر ممکن نخواهد شد در راه رفتن از کنار من #مست غرور حرف آخر باش در هر نگاه غمزه آلودت با زخم هایم مهربان تر باش با زخم هایم مهربان تر باش وقتی که تنها #یادگار توست وقتی که می دانی رقیب من در خانه اش چشم انتظار توست . . . #محمدرضا_مهرپویا . . . #شعر #ناشاعر
. یک عمر ماندم پای احساسم یک عمر #احساس مرا کشتند حال مرا #ویرانه کردند و آینده ام را بی صدا کشتند هر دست،معنای فروپاشی هر عشق،آغاز #خیانت شد این اتفاق تلخ و تکراری در طول عمر من رعایت شد با هر نسیمی حسرتی رویید با هر نگاهی خنجری رو شد در طول این تقویم سر درگم #تقدیر من با مرگ همسو شد از شعرهایم بی صدا بگذر ناشاعرت مومن نخواهد شد ویرانه می خواهی مرا اما ویرانه تر ممکن نخواهد شد در راه رفتن از کنار من #مست غرور حرف آخر باش در هر نگاه غمزه آلودت با زخم هایم مهربان تر باش با زخم هایم مهربان تر باش وقتی که تنها #یادگار توست وقتی که می دانی رقیب من در خانه اش چشم انتظار توست . . . #محمدرضا_مهرپویا . . . #شعر #ناشاعر
تقدیر جناب بسطامی ،فرماندار محترم شهرستان ایلام از بنده #تقدیر #فرماندار #ایلام #خبرنگار_مجتبی_قیطاسی
تقدیر جناب بسطامی ،فرماندار محترم شهرستان ایلام از بنده #تقدیر #فرماندار #ایلام #خبرنگار_مجتبی_قیطاسی
تمام فنجان های قهوه که می گفتند ما به هم نمیرسیم را شکستم و فنجانی دیگر خوردم ... ...فالی دیگر گرفتم ... از بس قهوه خوردم ... به گمانم یک قرن بیدار باشم.......! _________________  _________________ #قهوه #دوستی #کافه_بربن #اصفهان #اصفهان_کافی_شاپ #لاو #اسپرسو #باریستا #جدید #متفاوت #تلخ #بهانه #کافه_تایم #کافه_ #کافه_گرد #کافه_یاب #ارامش #عشق #وفاداری #دوست #میز #برگ #پاییز #آغاز #انتها #شروع #پایان #سرنوشت #تقدیر #لحظه
تمام فنجان های قهوه که می گفتند ما به هم نمیرسیم را شکستم و فنجانی دیگر خوردم ... ...فالی دیگر گرفتم ... از بس قهوه خوردم ... به گمانم یک قرن بیدار باشم.......! _________________ _________________ #قهوه #دوستی #کافه_بربن #اصفهان #اصفهان_کافی_شاپ #لاو #اسپرسو #باریستا #جدید #متفاوت #تلخ #بهانه #کافه_تایم #کافه_ #کافه_گرد #کافه_یاب #ارامش #عشق #وفاداری #دوست #میز #برگ #پاییز #آغاز #انتها #شروع #پایان #سرنوشت #تقدیر #لحظه
....... فتوا دهنده حنجره اش را حرام کرد.... حالا صدای رفتن پایش حلالتان....... #حسین_آخوندی #عشق #رفتن #تقدیر
....... فتوا دهنده حنجره اش را حرام کرد.... حالا صدای رفتن پایش حلالتان....... #حسین_آخوندی #عشق #رفتن #تقدیر
💔 ما دو تا پـــرنـــده ے تنهـــاییـــم ڪه باید دلخـــوش پرواز نشـــن ما دو تا پنجـــــره ے رو به همیم ڪه قـــــراره رو بهـــم باز نشـــن ...💔 #پویابیاتے #تقدیر 🌺
💔 ما دو تا پـــرنـــده ے تنهـــاییـــم ڪه باید دلخـــوش پرواز نشـــن ما دو تا پنجـــــره ے رو به همیم ڪه قـــــراره رو بهـــم باز نشـــن ...💔 #پویابیاتے #تقدیر 🌺
من از زمزمه ی باد خزان فهمیدم ک پرستوی پیام آور فروردین مرد 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 بود سرتاسر عمرش به زبان نام خدا همدمش حضرت زهرا و شفیع او رضا 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 برای هر اتفاقی می توان پاسخی یافت جز برای رفتن های نابهنگام شاید رفتن خود پاسخ یک اتفاق است و هیچکس نمیداند جز آنکه رفته است ! 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 تو بودی نوگل گلخانه ما سفر کردی تو از کاشانه ما همانند پرستوهای عاشق خودت رفتی، غمت در خانه ما 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 مرگ تو را چو داد گردون خبرم خبرت نیست که یک باره چه آمد به سرم کاش با قیمت جان، عمر تو میشد ممکن تا دهم جانی و از بهر تو عمری بخرم 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 جهانا بیوفاییها نمودی دمی با دلشکستهها نبودی عزیزی از عزیزان را ربودی غم عالم به قلب ما فزودی 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 خاطر آخرین نگاهش، قلبمان را به آتش کشیده یاد آخرین کلام گرمش، سینه را مالامال اندوه کرده است و در میان موجی از ناباوری در حسرت نگاه با محبتش میسوزیم 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 تا ابد جای تو در دیده ماست سالها گر گذرد یاد تو در سینه ماست به پاس آن همه مهر و وفایت حقیر است این محبتها برایت 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 #غم #مصیبت #از_دست_دادن_عزیز #سوگ #ماتم #صبر #تقدیر #مرگ #شکرألله #وفاتیه #معلم_دلسوز #زیست #چابهار #صفر #حادثه #خاک
من از زمزمه ی باد خزان فهمیدم ک پرستوی پیام آور فروردین مرد 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 بود سرتاسر عمرش به زبان نام خدا همدمش حضرت زهرا و شفیع او رضا 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 برای هر اتفاقی می توان پاسخی یافت جز برای رفتن های نابهنگام شاید رفتن خود پاسخ یک اتفاق است و هیچکس نمیداند جز آنکه رفته است ! 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 تو بودی نوگل گلخانه ما سفر کردی تو از کاشانه ما همانند پرستوهای عاشق خودت رفتی، غمت در خانه ما 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 مرگ تو را چو داد گردون خبرم خبرت نیست که یک باره چه آمد به سرم کاش با قیمت جان، عمر تو میشد ممکن تا دهم جانی و از بهر تو عمری بخرم 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 جهانا بیوفاییها نمودی دمی با دلشکستهها نبودی عزیزی از عزیزان را ربودی غم عالم به قلب ما فزودی 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 خاطر آخرین نگاهش، قلبمان را به آتش کشیده یاد آخرین کلام گرمش، سینه را مالامال اندوه کرده است و در میان موجی از ناباوری در حسرت نگاه با محبتش میسوزیم 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 تا ابد جای تو در دیده ماست سالها گر گذرد یاد تو در سینه ماست به پاس آن همه مهر و وفایت حقیر است این محبتها برایت 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 #غم #مصیبت #از_دست_دادن_عزیز #سوگ #ماتم #صبر #تقدیر #مرگ #شکرألله #وفاتیه #معلم_دلسوز #زیست #چابهار #صفر #حادثه #خاک
#تقدیر رهبر انقلاب از بانوی قهرمان چادری کشور
#تقدیر رهبر انقلاب از بانوی قهرمان چادری کشور
🌙🌂🍁🍂🌹🌷📚🎼🕔 غمت پشت پنجره نشسته است باران میبارد... با صدای بلند کتاب میخوانم ، دو فنجان قهوه سرد میشود! کتاب را میبندم ؛ میگویی: ادامه نمیدهی؟! سرم را بلند میکنم، نیستی.... . #باران #دریا #گذشته_ها #خاطرات #تقدیر #کتاب #موسیقی_خوب_گوش_کنیم #معین #سایه #چشمانت #فالور #لایک   #پیانو #ویولن #سه_تار #صدا_سازی #آهنگسازی
🌙🌂🍁🍂🌹🌷📚🎼🕔 غمت پشت پنجره نشسته است باران میبارد... با صدای بلند کتاب میخوانم ، دو فنجان قهوه سرد میشود! کتاب را میبندم ؛ میگویی: ادامه نمیدهی؟! سرم را بلند میکنم، نیستی.... . #باران #دریا #گذشته_ها #خاطرات #تقدیر #کتاب #موسیقی_خوب_گوش_کنیم #معین #سایه #چشمانت #فالور #لایک #پیانو #ویولن #سه_تار #صدا_سازی #آهنگسازی
. گـاهـی اوقـات . . . هـمـه چـیـز دسـت بـه دسـتِ هـم مـیـدن تـا تـو رو غـرق در رویـاهـا و خاطراتت کـنـن یـه آهـنـگ پـیـشـواز . . . ۲ خـط شـعـر . . . کـمـی هـوای پاییزی . . . یـک وجـب پـیـاده رو . . . آهـنـگـی کـه خـونـه بـغـلـی گـوش مـیـدن . . . ۲ کـلـمـه حـرف . . . بـوی ِ یـه عَـطـر خـاص . . . طـعـم ِ شـیـریـن ِ یـه خـوراکـی . . . هـمـه و هـمـه کـافـیـه بـرای ایـنـکـه . . . تــو چـنـد سـاعـت یک جا بنشینی و ... خـیـره بـشـی بـه . . . ________________________ 💕 ________________________ #تنهایی #مسافر #دوست_داشتن #حس_خوب #عاشقانه_ها #دخترونه #دخترانه #عاشقانه #عاشقی #عشق #احساس #بی_احساس #انتظار #عاشق #شاعرانه #احساسی #هوای_تو #روزها #تقدیر #هنوز #نگاه #من #تو
. گـاهـی اوقـات . . . هـمـه چـیـز دسـت بـه دسـتِ هـم مـیـدن تـا تـو رو غـرق در رویـاهـا و خاطراتت کـنـن یـه آهـنـگ پـیـشـواز . . . ۲ خـط شـعـر . . . کـمـی هـوای پاییزی . . . یـک وجـب پـیـاده رو . . . آهـنـگـی کـه خـونـه بـغـلـی گـوش مـیـدن . . . ۲ کـلـمـه حـرف . . . بـوی ِ یـه عَـطـر خـاص . . . طـعـم ِ شـیـریـن ِ یـه خـوراکـی . . . هـمـه و هـمـه کـافـیـه بـرای ایـنـکـه . . . تــو چـنـد سـاعـت یک جا بنشینی و ... خـیـره بـشـی بـه . . . ________________________ 💕 ________________________ #تنهایی #مسافر #دوست_داشتن #حس_خوب #عاشقانه_ها #دخترونه #دخترانه #عاشقانه #عاشقی #عشق #احساس #بی_احساس #انتظار #عاشق #شاعرانه #احساسی #هوای_تو #روزها #تقدیر #هنوز #نگاه #من #تو
. . و كيف اهرب منه إنه قدري هل يملك النهر تغييرا لمجراه؟ چگونه از او فرار کنم که او تقدیر من است آیا رود قدرت تغییر مسیرش را دارد؟ #فرار #إنه_قدري #تغيير #تقدیر #مسیر #طریق #طریق_السلوک #طریق_العافیة
. . و كيف اهرب منه إنه قدري هل يملك النهر تغييرا لمجراه؟ چگونه از او فرار کنم که او تقدیر من است آیا رود قدرت تغییر مسیرش را دارد؟ #فرار #إنه_قدري #تغيير #تقدیر #مسیر #طریق #طریق_السلوک #طریق_العافیة
كاش در تقديرِ بى مقدارِ ما بيچارگان خواستن ها با توانستن كمى همراه بود! #تقدیر
كاش در تقديرِ بى مقدارِ ما بيچارگان خواستن ها با توانستن كمى همراه بود! #تقدیر
كاش در تقديرِ بى مقدارِ ما بيچارگان خواستن ها با توانستن كمى همراه بود! #تقدیر
كاش در تقديرِ بى مقدارِ ما بيچارگان خواستن ها با توانستن كمى همراه بود! #تقدیر
☘برگزاری برنامه های مختلف شامل: اجرای طرح سیب، تهیه روزنامه دیواری و برگزاری آزمون علمی به مناسبت هفته دیابت توسط مربی بهداشت مدرسه و دانش آموزان عزیز 🍁🍁🍁🍁🍁 #مدرسه #میرداماد #غیردولتی #مدرسه_هوشمند #هوشمند #کرج #عظیمیه #دبستان #پیش_دبستان #ابتدایی #غیرانتفاعی #پسرانه #مدرسه_پسرانه #روز_جهانی_دیابت #بهداشت #روزنامه_دیواری #آزمون_علمی #سیب #طرح_سیب #تقدیر
☘برگزاری برنامه های مختلف شامل: اجرای طرح سیب، تهیه روزنامه دیواری و برگزاری آزمون علمی به مناسبت هفته دیابت توسط مربی بهداشت مدرسه و دانش آموزان عزیز 🍁🍁🍁🍁🍁 #مدرسه #میرداماد #غیردولتی #مدرسه_هوشمند #هوشمند #کرج #عظیمیه #دبستان #پیش_دبستان #ابتدایی #غیرانتفاعی #پسرانه #مدرسه_پسرانه #روز_جهانی_دیابت #بهداشت #روزنامه_دیواری #آزمون_علمی #سیب #طرح_سیب #تقدیر
🌟🌟🌟تاحالا شکست خوردی؟ تا حالا شده برای یه کاری هر چی تلاش میکنی به نتیجه نمیرسه؟ .... شاید حکمتی توشه اگه واقعا تلاشتو کردی شاید هنوز کامل آماده اون کار نیستی شاید باید شهرتو کشورتو شغلتو عوض کنی شاید شاید شاید....👌👌✌🌸 #خدا#ناظران#شغل#بیزینس#درآمد#پول#ثروت#موفقیت#تلاش#امید#آرزو#فقر#زندگی#حکمت#تقدیر#فیلم#کلیپ#آموزش#پیروزی#انگیزشی#تهران#کنکور#آزمون
🌟🌟🌟تاحالا شکست خوردی؟ تا حالا شده برای یه کاری هر چی تلاش میکنی به نتیجه نمیرسه؟ .... شاید حکمتی توشه اگه واقعا تلاشتو کردی شاید هنوز کامل آماده اون کار نیستی شاید باید شهرتو کشورتو شغلتو عوض کنی شاید شاید شاید....👌👌✌🌸 #خدا #ناظران #شغل #بیزینس #درآمد #پول #ثروت #موفقیت #تلاش #امید #آرزو #فقر #زندگی #حکمت #تقدیر #فیلم #کلیپ #آموزش #پیروزی #انگیزشی #تهران #کنکور #آزمون
۰۰۰ اگربخواهی نعمتی درتو زیادشود، باید آنرا #ستایش کنی. حتی وقتی گیاهی را #ستایش کنی، بهتر #رشد میکند. #تقدیر کنید، #ستایش کنید، #تأیید کنید، تا نعمت های #خدا به سوی شما سرازیر شود. #مهدی_ناطقی #ایمورتال_تیم  #خدایا_شکرت_که_هستی_و_برایمان_خدایی_میکنی
۰۰۰ اگربخواهی نعمتی درتو زیادشود، باید آنرا #ستایش کنی. حتی وقتی گیاهی را #ستایش کنی، بهتر #رشد میکند. #تقدیر کنید، #ستایش کنید، #تأیید کنید، تا نعمت های #خدا به سوی شما سرازیر شود. #مهدی_ناطقی #ایمورتال_تیم #خدایا_شکرت_که_هستی_و_برایمان_خدایی_میکنی
ما به جرم عاشقی محکوم این عالَم شدیم یک نظر بر ما نِگر این حکم را اجرا کنند شاید این تقدیر بود، اجرای حکم و عاشقی یا که تدبیریست تا دیوانگان رسوا کنند دل تو بردی و ربودی لیک مجرم ما شدیم این چنین ما بی گنه تیری خلاص ما کنند این مکان و آن مکان و لامکان را هیچ شد دست واقف از جهان و از زمان کوته کنند عالِمی از علم خود سوزد ز سوز عاشقی واقفان ره میگذارند عالَمی عالِم کنند لیک پایان آمد این پائیز و آن پائیز رفت تیربارانِ دل و غوغای شب برپا کنند ۹۷/۸/۶ پائیز #جرم #عشق #پاییز #خزان #حکم #تقدیر #دیوانه #شعر #اشعار #مشاعره
ما به جرم عاشقی محکوم این عالَم شدیم یک نظر بر ما نِگر این حکم را اجرا کنند شاید این تقدیر بود، اجرای حکم و عاشقی یا که تدبیریست تا دیوانگان رسوا کنند دل تو بردی و ربودی لیک مجرم ما شدیم این چنین ما بی گنه تیری خلاص ما کنند این مکان و آن مکان و لامکان را هیچ شد دست واقف از جهان و از زمان کوته کنند عالِمی از علم خود سوزد ز سوز عاشقی واقفان ره میگذارند عالَمی عالِم کنند لیک پایان آمد این پائیز و آن پائیز رفت تیربارانِ دل و غوغای شب برپا کنند ۹۷/۸/۶ پائیز #جرم #عشق #پاییز #خزان #حکم #تقدیر #دیوانه #شعر #اشعار #مشاعره