پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره تكنوازي در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های تكنوازي

Instagram
دوستان از نواختن سازتان لذت ببرید،کمتر مقایسه کنید هنرمندان سازهای مختلف را با یکدیگر زیرا هر هنرمند رنگ نوازندگی خودش را دارد...قضاوت نکنید ...! سعی کنیم فرهنگ والای موسیقی که هدفش شادی و ارامش درونی است را متجلی کنیم❤️🌸🙏🏻مهم👇👇👇👇👇👇👇👇👇 #به_جای_مقایسه_از_نواختن_سازتان_لذت_ببرید  . #گروهنوازي_ساز_دف #تكنوازي #موسيقي_سنتي #موسيقي_سنتي_ايراني #ايران #تهران #آموزشگاه_وزیری #آموزشگاه_موسيقي#تدريس_دف #مدرس_موسيقي#دف#مدرسين_آواي_دف#گروه_كوبه_اي #آواي_دف#مهدي_غلامي#گروه_آواي_دف#هنرجويان_آواي_دف#گارگاه_اموزشي_آواي_دف#ورك_شاپ#كارگاه_دف#مکتب_آوای_دف#کتاب_آوای_دف#اساتید_آوای_دف#آوای_دف#سنتور#تار#سه تار#پیانو
دوستان از نواختن سازتان لذت ببرید،کمتر مقایسه کنید هنرمندان سازهای مختلف را با یکدیگر زیرا هر هنرمند رنگ نوازندگی خودش را دارد...قضاوت نکنید ...! سعی کنیم فرهنگ والای موسیقی که هدفش شادی و ارامش درونی است را متجلی کنیم❤️🌸🙏🏻مهم👇👇👇👇👇👇👇👇👇 #به_جای_مقایسه_از_نواختن_سازتان_لذت_ببرید . #گروهنوازي_ساز_دف #تكنوازي #موسيقي_سنتي #موسيقي_سنتي_ايراني #ايران #تهران #آموزشگاه_وزیری #آموزشگاه_موسيقي #تدريس_دف #مدرس_موسيقي #دف #مدرسين_آواي_دف #گروه_كوبه_اي #آواي_دف #مهدي_غلامي #گروه_آواي_دف #هنرجويان_آواي_دف #گارگاه_اموزشي_آواي_دف #ورك_شاپ #كارگاه_دف #مکتب_آوای_دف #کتاب_آوای_دف #اساتید_آوای_دف #آوای_دف #سنتور #تار #سه تار#پیانو
دوستان از نواختن سازتان لذت ببرید،کمتر مقایسه کنید هنرمندان سازهای مختلف را با یکدیگر زیرا هر هنرمند رنگ نوازندگی خودش را دارد...قضاوت نکنید ...! سعی کنیم فرهنگ والای موسیقی که هدفش شادی و ارامش درونی است را متجلی کنیم❤️🌸🙏🏻مهم👇👇👇👇👇👇👇👇👇 #به_جای_مقایسه_از_نواختن_سازتان_لذت_ببرید  . #گروهنوازي_ساز_دف #تكنوازي #موسيقي_سنتي #موسيقي_سنتي_ايراني #ايران #تهران #آموزشگاه_وزیری #آموزشگاه_موسيقي#تدريس_دف #مدرس_موسيقي#دف#مدرسين_آواي_دف#گروه_كوبه_اي #آواي_دف#مهدي_غلامي#گروه_آواي_دف#هنرجويان_آواي_دف#گارگاه_اموزشي_آواي_دف#ورك_شاپ#كارگاه_دف#مکتب_آوای_دف#کتاب_آوای_دف#اساتید_آوای_دف#آوای_دف#سنتور#تار#سه تار#پیانو
دوستان از نواختن سازتان لذت ببرید،کمتر مقایسه کنید هنرمندان سازهای مختلف را با یکدیگر زیرا هر هنرمند رنگ نوازندگی خودش را دارد...قضاوت نکنید ...! سعی کنیم فرهنگ والای موسیقی که هدفش شادی و ارامش درونی است را متجلی کنیم❤️🌸🙏🏻مهم👇👇👇👇👇👇👇👇👇 #به_جای_مقایسه_از_نواختن_سازتان_لذت_ببرید . #گروهنوازي_ساز_دف #تكنوازي #موسيقي_سنتي #موسيقي_سنتي_ايراني #ايران #تهران #آموزشگاه_وزیری #آموزشگاه_موسيقي #تدريس_دف #مدرس_موسيقي #دف #مدرسين_آواي_دف #گروه_كوبه_اي #آواي_دف #مهدي_غلامي #گروه_آواي_دف #هنرجويان_آواي_دف #گارگاه_اموزشي_آواي_دف #ورك_شاپ #كارگاه_دف #مکتب_آوای_دف #کتاب_آوای_دف #اساتید_آوای_دف #آوای_دف #سنتور #تار #سه تار#پیانو
بیا بنویسیم روی خاک، رو درخت، رو پر پرنده، رو ابرا بیا بنویسیم روی آب، روی برگ، روی دفتر موج، رو دریا بیا بنویسیم که خدا، ته قلب آینس مثل شور فریاد یا نفس، تو حصار سینه س با هم میشه موندن وقتی که هیچی موندنی نیست، اوج هر صدای عاشقه که شکستنی نیست با صدا میام همه جا تو رو می نویسم؛ روی آیینه، گریه هام؛ گونه های خیسم ای که معنی اسم تو آسمون پاکه ریشه صدای نبض عشق زیر پوست خاکه #دف#دفنوازان#دفنوازي#تكنوازي#دفنواز#عشق#مهستي #بيابنويسيم#آموزشگاه_موسيقي_دلشدگان#مهراب_بديعي
بیا بنویسیم روی خاک، رو درخت، رو پر پرنده، رو ابرا بیا بنویسیم روی آب، روی برگ، روی دفتر موج، رو دریا بیا بنویسیم که خدا، ته قلب آینس مثل شور فریاد یا نفس، تو حصار سینه س با هم میشه موندن وقتی که هیچی موندنی نیست، اوج هر صدای عاشقه که شکستنی نیست با صدا میام همه جا تو رو می نویسم؛ روی آیینه، گریه هام؛ گونه های خیسم ای که معنی اسم تو آسمون پاکه ریشه صدای نبض عشق زیر پوست خاکه #دف #دفنوازان #دفنوازي #تكنوازي #دفنواز #عشق #مهستي #بيابنويسيم #آموزشگاه_موسيقي_دلشدگان #مهراب_بديعي
بیا بنویسیم روی خاک، رو درخت، رو پر پرنده، رو ابرا بیا بنویسیم روی آب، روی برگ، روی دفتر موج، رو دریا بیا بنویسیم که خدا، ته قلب آینس مثل شور فریاد یا نفس، تو حصار سینه س با هم میشه موندن وقتی که هیچی موندنی نیست، اوج هر صدای عاشقه که شکستنی نیست با صدا میام همه جا تو رو می نویسم؛ روی آیینه، گریه هام؛ گونه های خیسم ای که معنی اسم تو آسمون پاکه ریشه صدای نبض عشق زیر پوست خاکه #دف#دفنوازان#دفنوازي#تكنوازي#دفنواز#عشق#مهستي #بيابنويسيم#آموزشگاه_موسيقي_دلشدگان#مهراب_بديعي
بیا بنویسیم روی خاک، رو درخت، رو پر پرنده، رو ابرا بیا بنویسیم روی آب، روی برگ، روی دفتر موج، رو دریا بیا بنویسیم که خدا، ته قلب آینس مثل شور فریاد یا نفس، تو حصار سینه س با هم میشه موندن وقتی که هیچی موندنی نیست، اوج هر صدای عاشقه که شکستنی نیست با صدا میام همه جا تو رو می نویسم؛ روی آیینه، گریه هام؛ گونه های خیسم ای که معنی اسم تو آسمون پاکه ریشه صدای نبض عشق زیر پوست خاکه #دف #دفنوازان #دفنوازي #تكنوازي #دفنواز #عشق #مهستي #بيابنويسيم #آموزشگاه_موسيقي_دلشدگان #مهراب_بديعي
ترکها تهران را بدون خونریزی اشغال کرده اند!نمیدانم شما این جمله را تا به حال در تهران از زبان کسی شنیده اید یانه؟من درطول سال زندگی ام در تهران، بارها شاهد چنین جمله ای بوده ام. روزی هم در تاکسی نشسته بودم، موبایلم زنگ زد ؛ طبیعی است اغلب کسانیکه به من زنگ می زنند از اعضاء خانواده، فامیل ویادوستان که به ترکی صحبت می کنیم،کمتر اتفاق می افتد که از همکاران و یا آشنایان فارس زبان به من زنگ بزنند که طبیعی است در آن زمان به فارسی حرف می زنیم. آنروز هم یکی از آشنایان به من زنگ زد و طبق معمول صحبتهایمان به ترکی بود که زیاد هم طول نکشید. به محض تمام شدن صحبتها، راننده تاکسی با تبسم ملیح و البته کمی هم نیشدار و در ظاهر به شوخی گفت: شما ترکها بدون خونریزی تهران را اشغال کردید! گفتم به نظر من، شما فارسها تهران را از دست ترکها گرفته اید و حالا هم قصد تصاحب آنرا دارید و ما را هم اشغالگر می نامید، یعنی مهمان آمده قصد بیرون کردن صاحبخانه را از خانه خود دارد! گفت: یعنی میگوئید ما فارسها تهران را اشغال کردیم؟ گفتم : اگر به آن تعبیری که شما در مورد ساکنین ترک تهران گفتیدگفته باشم ، بلی! گفت چطور؟ گفتم همانطوریکه از تاریخ بر می آید تهران روستایی بیش نبوده و به احتمال زیاد اکثریت ساکنین آنهم ترکها بوده اند، زیرا هم اکنون هم بیشتر ساکنین بومی روستاهای اطراف تهران ترک نشین هستند و اگر کسی بخواهد بداند زبان اصلی و بومی مردم یک شهر چیست و یا در گذشته چه بوده باید سری به روستاهای اطراف آن بزند و ببیند ساکنین اصلی و بومی این روستاها به چه زبانی صحبت می کنند؟ زیرا زبان روستائیان در اصل خالص ترین و دست نخورده ترین زبانهاست و مثل زبان ساکنین شهرها در کوتاه مدت تغییر نمی کند. زبان بومی مردم ساکنین اغلب روستاهای غرب، جنوب و جنوب شرقی تهران هم ترکی است و طبق تحقیقات محققی، حتی تا سال اکثریت ساکنین بومی منطقه رودهن ، بومهن و افجه در شمال شرقی تهران هم ترک بوده اند،نام رودخانه دلی چای به معنی رودخانه دیوانه گدوک یا گدیک به معنی گردنه یا سولوغان به معنی پر آب خاتونلار روستایی در شهریار علی آباد توپانچا روستایی در اسلامشهر یا ازگل که همان اوزگول به معنی گل رخ است و پیست اسکی دیزین که بومیان اصلی انجا ساوه شمشکیها هستند و ساوه یک شهر تورک نشین است و شمشک کلمه اصیل تورکی به معنی ایلدیریم با ساعقه میباشددر نزدیکهای شهردماوند هم نشان می دهد ساکنین اصلی و بومی این مناطق هم بیشتر از ترکان بوده اند #سعيد_فقيهي #اركستر_سمفونيك_آذربايجان#ياشارشادپور #تكنوازي #ارگنوازی🎹#زندگي_مگسي
ترکها تهران را بدون خونریزی اشغال کرده اند!نمیدانم شما این جمله را تا به حال در تهران از زبان کسی شنیده اید یانه؟من درطول سال زندگی ام در تهران، بارها شاهد چنین جمله ای بوده ام. روزی هم در تاکسی نشسته بودم، موبایلم زنگ زد ؛ طبیعی است اغلب کسانیکه به من زنگ می زنند از اعضاء خانواده، فامیل ویادوستان که به ترکی صحبت می کنیم،کمتر اتفاق می افتد که از همکاران و یا آشنایان فارس زبان به من زنگ بزنند که طبیعی است در آن زمان به فارسی حرف می زنیم. آنروز هم یکی از آشنایان به من زنگ زد و طبق معمول صحبتهایمان به ترکی بود که زیاد هم طول نکشید. به محض تمام شدن صحبتها، راننده تاکسی با تبسم ملیح و البته کمی هم نیشدار و در ظاهر به شوخی گفت: شما ترکها بدون خونریزی تهران را اشغال کردید! گفتم به نظر من، شما فارسها تهران را از دست ترکها گرفته اید و حالا هم قصد تصاحب آنرا دارید و ما را هم اشغالگر می نامید، یعنی مهمان آمده قصد بیرون کردن صاحبخانه را از خانه خود دارد! گفت: یعنی میگوئید ما فارسها تهران را اشغال کردیم؟ گفتم : اگر به آن تعبیری که شما در مورد ساکنین ترک تهران گفتیدگفته باشم ، بلی! گفت چطور؟ گفتم همانطوریکه از تاریخ بر می آید تهران روستایی بیش نبوده و به احتمال زیاد اکثریت ساکنین آنهم ترکها بوده اند، زیرا هم اکنون هم بیشتر ساکنین بومی روستاهای اطراف تهران ترک نشین هستند و اگر کسی بخواهد بداند زبان اصلی و بومی مردم یک شهر چیست و یا در گذشته چه بوده باید سری به روستاهای اطراف آن بزند و ببیند ساکنین اصلی و بومی این روستاها به چه زبانی صحبت می کنند؟ زیرا زبان روستائیان در اصل خالص ترین و دست نخورده ترین زبانهاست و مثل زبان ساکنین شهرها در کوتاه مدت تغییر نمی کند. زبان بومی مردم ساکنین اغلب روستاهای غرب، جنوب و جنوب شرقی تهران هم ترکی است و طبق تحقیقات محققی، حتی تا سال اکثریت ساکنین بومی منطقه رودهن ، بومهن و افجه در شمال شرقی تهران هم ترک بوده اند،نام رودخانه دلی چای به معنی رودخانه دیوانه گدوک یا گدیک به معنی گردنه یا سولوغان به معنی پر آب خاتونلار روستایی در شهریار علی آباد توپانچا روستایی در اسلامشهر یا ازگل که همان اوزگول به معنی گل رخ است و پیست اسکی دیزین که بومیان اصلی انجا ساوه شمشکیها هستند و ساوه یک شهر تورک نشین است و شمشک کلمه اصیل تورکی به معنی ایلدیریم با ساعقه میباشددر نزدیکهای شهردماوند هم نشان می دهد ساکنین اصلی و بومی این مناطق هم بیشتر از ترکان بوده اند #سعيد_فقيهي #اركستر_سمفونيك_آذربايجان #ياشارشادپور #تكنوازي #ارگنوازی 🎹#زندگي_مگسي
من و عـــــــِــــشق و مســــــتى عـــــِـــــشق به جــُــز اين هنَر ندارم... به جـــُـــز اين هــــُـــنر چه بــــٰاشد كه زِ خـــود خبر ندارم...؟!؟! . #فيض_كاشاني . #شب_بخیر#موسيقى #موسيقى_كلاسيك #موزيك #موزيك_ويديو #هنرمندان_ایرانی #هنر #هنری #هنرمند #هنرمندان #هنرپیشه #تكنوازي #آهنگساز #كنسرت #پاييز#عاشقانه#هایده#مردم#ملت
من و عـــــــِــــشق و مســــــتى عـــــِـــــشق به جــُــز اين هنَر ندارم... به جـــُـــز اين هــــُـــنر چه بــــٰاشد كه زِ خـــود خبر ندارم...؟!؟! . #فيض_كاشاني . #شب_بخیر #موسيقى #موسيقى_كلاسيك #موزيك #موزيك_ويديو #هنرمندان_ایرانی #هنر #هنری #هنرمند #هنرمندان #هنرپیشه #تكنوازي #آهنگساز #كنسرت #پاييز #عاشقانه #هایده #مردم #ملت
🎶 . . شـــٰاهــِــدِ مـــَـرگـِ غـــَــم انگيزِ بــَـهارَم چه كــُـنَم...؟!؟ اَبـــرِ دِلتَنگــــَــم اگــــَـــر زار نبـــــٰارم چه كــــُــنَم...!؟! . . . ・・・ بداهه نوازى سنتــــور روايتى از دشتى ، چهارباغ و كرد بيات... مدت زمان اين ويدئو ٢٢ دقيقس كه بخشى از اون اينجا ارائه ميشه... صدابردار: عليرضا مهديزاده  پالايش و مسترينگ: فواد سميعى . . . ويدئو مربوط به قبل هست و مجددا بخشى از اين كار به اشتراك گذاشته شد. . . سنتور مى كوك ساخت حميد موسوى عزيز ������- #سنتور #سنتورنوازان #سنتورنوازی #موسيقي_سنتي #موسيقي_ايراني #موسيقي #بداهه #بداهه_نوازی #دشتي #چهاباغ #كردبيات #تكنوازي #سولو #سوليست #هنر #هنرمند #ضبط #استوديو #سيناشبان_پور #سيناشبانپور #هنرمند #هنرمندان_ایرانی #هنرمندان #هنرپیشه #تهران #كرج #تكنوازى #تكنوازي #موزيك_ويديو #موزيسين #آهنگ #آهنگساز
🎶 . . شـــٰاهــِــدِ مـــَـرگـِ غـــَــم انگيزِ بــَـهارَم چه كــُـنَم...؟!؟ اَبـــرِ دِلتَنگــــَــم اگــــَـــر زار نبـــــٰارم چه كــــُــنَم...!؟! . . . ・・・ بداهه نوازى سنتــــور روايتى از دشتى ، چهارباغ و كرد بيات... مدت زمان اين ويدئو ٢٢ دقيقس كه بخشى از اون اينجا ارائه ميشه... صدابردار: عليرضا مهديزاده پالايش و مسترينگ: فواد سميعى . . . ويدئو مربوط به قبل هست و مجددا بخشى از اين كار به اشتراك گذاشته شد. . . سنتور مى كوك ساخت حميد موسوى عزيز ������- #سنتور #سنتورنوازان #سنتورنوازی #موسيقي_سنتي #موسيقي_ايراني #موسيقي #بداهه #بداهه_نوازی #دشتي #چهاباغ #كردبيات #تكنوازي #سولو #سوليست #هنر #هنرمند #ضبط #استوديو #سيناشبان_پور #سيناشبانپور #هنرمند #هنرمندان_ایرانی #هنرمندان #هنرپیشه #تهران #كرج #تكنوازى #تكنوازي #موزيك_ويديو #موزيسين #آهنگ #آهنگساز
🌅امروز #٢٧_آبان هفدهمين سالروز گرامي داشت و پرواز زنده جاويد #استاد_سيد_خليل_عالي_نژاد است ، روحش مست از نواهاي زلال و يادش گرامي ... #تكنوازي و اجراي اثري بي نظير از آثار ماندگار استاد عالي نژاد ...: #شوق_وصل: سيد اسكندر_شهرياري #تنبور #ت_ن_ب_و_ر #تنبور_نوازي #تنبور_نوازان #تنبورصحنه #تنبوركرند #موسيقي #سازشرقی #استاد_عالي_نژاد #استاد_سيد_آرش_شهرياري #اسكندر_شهرياري #غزل #حافظ #كرمانشاه #ايران #كوردستان #صحنه #كرند ... درود بر عزيزان ويديوي كامل اين پست را ميتوانيد در كانال تلگرام شهرياران ببينيد و بشنويد لينك آبي بالاي صفحه ي اصلي 👆🌺🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
🌅امروز #٢٧_آبان هفدهمين سالروز گرامي داشت و پرواز زنده جاويد #استاد_سيد_خليل_عالي_نژاد است ، روحش مست از نواهاي زلال و يادش گرامي ... #تكنوازي و اجراي اثري بي نظير از آثار ماندگار استاد عالي نژاد ...: #شوق_وصل : سيد اسكندر_شهرياري #تنبور #ت_ن_ب_و_ر #تنبور_نوازي #تنبور_نوازان #تنبورصحنه #تنبوركرند #موسيقي #سازشرقی #استاد_عالي_نژاد #استاد_سيد_آرش_شهرياري #اسكندر_شهرياري #غزل #حافظ #كرمانشاه #ايران #كوردستان #صحنه #كرند ... درود بر عزيزان ويديوي كامل اين پست را ميتوانيد در كانال تلگرام شهرياران ببينيد و بشنويد لينك آبي بالاي صفحه ي اصلي 👆🌺🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
اصلاً نمیدانستم موسیقی میتواند قفل وجود آدم را باز کند، آدم را به جایی ببرد که حتی آهنگسازش هم انتظارش را ندارد! نمیدانستم موسیقی اثری از خود بر دنیای اطراف ما بر جا میگذارد. گویی اثرش را با خود به هر کجا میروید، میبرد. #جوجو_مویز 📚📑 برش کتاب : من پیش از تو 📑📚 #موسیقی_ما #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی #موسیقی #تار #سه #تک_نوازی #تکنوازی #بداهه_نوازی #ساز_ایرانی #سازسازی#استاد_محمد_رضا_لطفی #موسيقي_اصیل #موسيقي_سنتي #ساز_ايراني #ساز #تكنوازي #تار #سه_تار #نوازنده #موسيقي #امین_مقدم #استاد_علیزاده #استاد_شجریان
اصلاً نمیدانستم موسیقی میتواند قفل وجود آدم را باز کند، آدم را به جایی ببرد که حتی آهنگسازش هم انتظارش را ندارد! نمیدانستم موسیقی اثری از خود بر دنیای اطراف ما بر جا میگذارد. گویی اثرش را با خود به هر کجا میروید، میبرد. #جوجو_مویز 📚📑 برش کتاب : من پیش از تو 📑📚 #موسیقی_ما #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی #موسیقی #تار #سه #تک_نوازی #تکنوازی #بداهه_نوازی #ساز_ایرانی #سازسازی #استاد_محمد_رضا_لطفی #موسيقي_اصیل #موسيقي_سنتي #ساز_ايراني #ساز #تكنوازي #تار #سه_تار #نوازنده #موسيقي #امین_مقدم #استاد_علیزاده #استاد_شجریان
🎶 . من و عـــــــِــــشق و مســــــتى عـــــِـــــشق به جــُــز اين هنَر ندارم... به جـــُـــز اين هــــُـــنر چه بــــٰاشد كه زِ خـــود خبر ندارم...؟!؟! . #فيض_كاشاني . . تمام مواردى كه ميخواستم بنويسم در همين تك بيت خلاصه شد...🌹 . . بيــــــاتِ تُركـــــ . . بداهه ، برگرفته از رديف موسيقى ايرانى . . موسيقى شناسها ميتونن گوشه ى مورد نظر رو حدس بزنند...👌🏻 . . �������- #موسيقى #موسيقى_كلاسيك #موسيقي #موسيقى_سنتى #موزيسين #رديف #بداهه #بداهه_نوازی #سنتورنوازی #سنتور #سنتورنوازان #سنتوری #سنتور_نوازان #موزيك #موزيك_ويديو #هنرمندان_ایرانی #هنر #هنری #هنرمند #هنرمندان #هنرپیشه #تكنوازي #آهنگساز #كنسرت #سيناشبانپور #سيناشبان_پور #تهران #كرج #پاييز
🎶 . من و عـــــــِــــشق و مســــــتى عـــــِـــــشق به جــُــز اين هنَر ندارم... به جـــُـــز اين هــــُـــنر چه بــــٰاشد كه زِ خـــود خبر ندارم...؟!؟! . #فيض_كاشاني . . تمام مواردى كه ميخواستم بنويسم در همين تك بيت خلاصه شد...🌹 . . بيــــــاتِ تُركـــــ . . بداهه ، برگرفته از رديف موسيقى ايرانى . . موسيقى شناسها ميتونن گوشه ى مورد نظر رو حدس بزنند...👌🏻 . . �������- #موسيقى #موسيقى_كلاسيك #موسيقي #موسيقى_سنتى #موزيسين #رديف #بداهه #بداهه_نوازی #سنتورنوازی #سنتور #سنتورنوازان #سنتوری #سنتور_نوازان #موزيك #موزيك_ويديو #هنرمندان_ایرانی #هنر #هنری #هنرمند #هنرمندان #هنرپیشه #تكنوازي #آهنگساز #كنسرت #سيناشبانپور #سيناشبان_پور #تهران #كرج #پاييز
راهيابي #اركستر_كودكان_رودكى_تبريز در بخش (گروه نوازي) ، عرشيا محمدي و افرا اصلان حسيني در بخش #دونوازي ،. #پارسا_خائف در رشته #آواز_اصیل ، غزل شكوري در #تكنوازي #سه_تار ، در جشنواره نواي خرم را ، به همه اعضا گروه و يكايك اين عزيزان و خانوادهاي محترمشان تبريك گفته و موفقيت و سربلنديشان را ارزومنديم. با سپاس از هنرمند جوان وخوش ذوق #حسين_خاوري #اموزشگاه_موسيقي_رودكي #قادررودكيان #جشنواره_نوای_خرم
راهيابي #اركستر_كودكان_رودكى_تبريز در بخش (گروه نوازي) ، عرشيا محمدي و افرا اصلان حسيني در بخش #دونوازي ،. #پارسا_خائف در رشته #آواز_اصیل ، غزل شكوري در #تكنوازي #سه_تار ، در جشنواره نواي خرم را ، به همه اعضا گروه و يكايك اين عزيزان و خانوادهاي محترمشان تبريك گفته و موفقيت و سربلنديشان را ارزومنديم. با سپاس از هنرمند جوان وخوش ذوق #حسين_خاوري #اموزشگاه_موسيقي_رودكي #قادررودكيان #جشنواره_نوای_خرم