پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره تنهایی در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های تنهایی

Instagram
بعضی چکها دو امضا دارند و تا امضای دوم نباشد، نقد نمیشوند؛ حتی اگر به جای امضای دوم تمام اهل بازار هم امضا کنند، هیچ فایدهای ندارد. بانک فقط صاحب امضا را میشناسد. حال، اتفاقاتی که برای من و تو در زندگی قرار است بیفتد مثل چک دو امضا میماند؛ یک امضای آن خواست ماست و یک امضای دیگرش خواست خداست؛ تا او نخواهد هیچ امکان ندارد، هر چند همه بخواهند. در نیفتد هیچ برگی از درخت بی قضا و حکم آن سلطان بخت پس اگر کسی تو را تهدید کرد و گفت: آبرویت را میریزم.سکه یک پولت میکنم. کاری میکنم که سنگ روی یخ شوی.بلایی سرت میآورم که مرغهای آسمان به حالت گریه کنند... هیچ نترس! چون این چک دو امضا دارد، و امضای دوم مال خداست؛ یعنی او هم باید بخواهد تا آبروی تو ریخته شود، و او یا نمیخواهد یا اگر هم بخواهد هرچه باشد به سود توست. هر چه آن خسرو کند شیرین بود . . . #لطفا_ورق_بزنید . _____________________________ #پست#متن#عکس#عکسنوشته#تنهایی#میکس#سلفی#عکس#پست#دروغ#بودن#نبودن#عشق#دوستداشتن#صداقت#محبت#خداوند#بهترین
بعضی چکها دو امضا دارند و تا امضای دوم نباشد، نقد نمیشوند؛ حتی اگر به جای امضای دوم تمام اهل بازار هم امضا کنند، هیچ فایدهای ندارد. بانک فقط صاحب امضا را میشناسد. حال، اتفاقاتی که برای من و تو در زندگی قرار است بیفتد مثل چک دو امضا میماند؛ یک امضای آن خواست ماست و یک امضای دیگرش خواست خداست؛ تا او نخواهد هیچ امکان ندارد، هر چند همه بخواهند. در نیفتد هیچ برگی از درخت بی قضا و حکم آن سلطان بخت پس اگر کسی تو را تهدید کرد و گفت: آبرویت را میریزم.سکه یک پولت میکنم. کاری میکنم که سنگ روی یخ شوی.بلایی سرت میآورم که مرغهای آسمان به حالت گریه کنند... هیچ نترس! چون این چک دو امضا دارد، و امضای دوم مال خداست؛ یعنی او هم باید بخواهد تا آبروی تو ریخته شود، و او یا نمیخواهد یا اگر هم بخواهد هرچه باشد به سود توست. هر چه آن خسرو کند شیرین بود . . . #لطفا_ورق_بزنید . _____________________________ #پست #متن #عکس #عکسنوشته #تنهایی #میکس #سلفی #عکس #پست #دروغ #بودن #نبودن #عشق #دوستداشتن #صداقت #محبت #خداوند #بهترین
بعضی چکها دو امضا دارند و تا امضای دوم نباشد، نقد نمیشوند؛ حتی اگر به جای امضای دوم تمام اهل بازار هم امضا کنند، هیچ فایدهای ندارد. بانک فقط صاحب امضا را میشناسد. حال، اتفاقاتی که برای من و تو در زندگی قرار است بیفتد مثل چک دو امضا میماند؛ یک امضای آن خواست ماست و یک امضای دیگرش خواست خداست؛ تا او نخواهد هیچ امکان ندارد، هر چند همه بخواهند. در نیفتد هیچ برگی از درخت بی قضا و حکم آن سلطان بخت پس اگر کسی تو را تهدید کرد و گفت: آبرویت را میریزم.سکه یک پولت میکنم. کاری میکنم که سنگ روی یخ شوی.بلایی سرت میآورم که مرغهای آسمان به حالت گریه کنند... هیچ نترس! چون این چک دو امضا دارد، و امضای دوم مال خداست؛ یعنی او هم باید بخواهد تا آبروی تو ریخته شود، و او یا نمیخواهد یا اگر هم بخواهد هرچه باشد به سود توست. هر چه آن خسرو کند شیرین بود . . . #لطفا_ورق_بزنید . _____________________________ #پست#متن#عکس#عکسنوشته#تنهایی#میکس#سلفی#عکس#پست#دروغ#بودن#نبودن#عشق#دوستداشتن#صداقت#محبت#خداوند#بهترین
بعضی چکها دو امضا دارند و تا امضای دوم نباشد، نقد نمیشوند؛ حتی اگر به جای امضای دوم تمام اهل بازار هم امضا کنند، هیچ فایدهای ندارد. بانک فقط صاحب امضا را میشناسد. حال، اتفاقاتی که برای من و تو در زندگی قرار است بیفتد مثل چک دو امضا میماند؛ یک امضای آن خواست ماست و یک امضای دیگرش خواست خداست؛ تا او نخواهد هیچ امکان ندارد، هر چند همه بخواهند. در نیفتد هیچ برگی از درخت بی قضا و حکم آن سلطان بخت پس اگر کسی تو را تهدید کرد و گفت: آبرویت را میریزم.سکه یک پولت میکنم. کاری میکنم که سنگ روی یخ شوی.بلایی سرت میآورم که مرغهای آسمان به حالت گریه کنند... هیچ نترس! چون این چک دو امضا دارد، و امضای دوم مال خداست؛ یعنی او هم باید بخواهد تا آبروی تو ریخته شود، و او یا نمیخواهد یا اگر هم بخواهد هرچه باشد به سود توست. هر چه آن خسرو کند شیرین بود . . . #لطفا_ورق_بزنید . _____________________________ #پست #متن #عکس #عکسنوشته #تنهایی #میکس #سلفی #عکس #پست #دروغ #بودن #نبودن #عشق #دوستداشتن #صداقت #محبت #خداوند #بهترین
تبرِ زمستان ---- #هایکو از #شاعر_گمنام: آغازِ زمستان صدای تبری که خیزران میبرد در دلِ کوهها ---- . #ایران #تهران #شهر #سفر #ایرانگردی #کوه #مه #تلهکابین#عکس #زندگی #هنر #سکوت #تنهایی #مسعود_خیرخواه #مسعودخیرخواه
تبرِ زمستان ---- #هایکو از #شاعر_گمنام : آغازِ زمستان صدای تبری که خیزران میبرد در دلِ کوهها ---- . #ایران #تهران #شهر #سفر #ایرانگردی #کوه #مه #تلهکابین #عکس #زندگی #هنر #سکوت #تنهایی #مسعود_خیرخواه #مسعودخیرخواه
صبح من مزه لبخند تو را کم دارد، جانااااا☺ #خنده#لبخند#دلخوشی#شادی#صبح#سحر#نسیم#مو#گیسو#تنهایی
صبح من مزه لبخند تو را کم دارد، جانااااا☺ #خنده #لبخند #دلخوشی #شادی #صبح #سحر #نسیم #مو #گیسو #تنهایی
صبح من مزه لبخند تو را کم دارد، جانااااا☺ #خنده#لبخند#دلخوشی#شادی#صبح#سحر#نسیم#مو#گیسو#تنهایی
صبح من مزه لبخند تو را کم دارد، جانااااا☺ #خنده #لبخند #دلخوشی #شادی #صبح #سحر #نسیم #مو #گیسو #تنهایی
طنز الو قلیون 😂😂😂😂😂😂😂😂مداحی با قلیون ارسال قليان آماده با ذغال روشن درب منزل شما با تنباكو مرغوب و ذغال با کیفیت آماده سرويس دهي به شما 😎 جهت سفارش با شماره تماس بگيريد. . . . #همدان#همدانیا #سرگرمی#رفیق_قدیمی#من#تو#خنده#غم#دختر#پسر#دورهمی#تنهایی#دوست  #ایران #حریف#مسابقه #قليان#قليان_عربي#قليان_لاكچري #قليان_لاكچري #قليان_اسپشيال #قليان#قلیون #قلیونیا #قلیون_عربی #قلیون_لوکس #قلیون_خوب_بکشید #فالو #مخاطب#مخاطب_خاص #قلیون#قلیونیا
طنز الو قلیون 😂😂😂😂😂😂😂😂مداحی با قلیون ارسال قليان آماده با ذغال روشن درب منزل شما با تنباكو مرغوب و ذغال با کیفیت آماده سرويس دهي به شما 😎 جهت سفارش با شماره تماس بگيريد. . . . #همدان #همدانیا #سرگرمی #رفیق_قدیمی #من #تو #خنده #غم #دختر #پسر #دورهمی #تنهایی #دوست #ایران #حریف #مسابقه #قليان #قليان_عربي #قليان_لاكچري #قليان_لاكچري #قليان_اسپشيال #قليان #قلیون #قلیونیا #قلیون_عربی #قلیون_لوکس #قلیون_خوب_بکشید #فالو #مخاطب #مخاطب_خاص #قلیون #قلیونیا
ترسناکترین قسمت زندگی اونجاست که میبینی داری از تنهایی لذت میبری😐 #تنهایی #درد #خاطره #تلخ
ترسناکترین قسمت زندگی اونجاست که میبینی داری از تنهایی لذت میبری😐 #تنهایی #درد #خاطره #تلخ
ترسناکترین قسمت زندگی اونجاست که میبینی داری از تنهایی لذت میبری😐 #تنهایی #درد #خاطره #تلخ
ترسناکترین قسمت زندگی اونجاست که میبینی داری از تنهایی لذت میبری😐 #تنهایی #درد #خاطره #تلخ
دلم تنگ است برای کسی که نمیشود او را خواست نمیشود او را داشت 😔 فقط میشود سخت برای او دلتنگ شد😔😢 . . ❤عشقتو تگ کن ❤ 🔻پست های قبلی رو هم ببینین😘 🔻لایک شما انرژی ادمین😘 🔻کامنتاتون حتما خونده میشه 😘 🔻یادتون نره پیج رو فالوو کنین😘 ------------------------------------------------ #عاشقانه #غمگین #دلشکسته  #تنهایی #دلگیر #ناراحت #غم #حسرت #مخاطب_خاص
دلم تنگ است برای کسی که نمیشود او را خواست نمیشود او را داشت 😔 فقط میشود سخت برای او دلتنگ شد😔😢 . . ❤عشقتو تگ کن ❤ 🔻پست های قبلی رو هم ببینین😘 🔻لایک شما انرژی ادمین😘 🔻کامنتاتون حتما خونده میشه 😘 🔻یادتون نره پیج رو فالوو کنین😘 ------------------------------------------------ #عاشقانه #غمگین #دلشکسته #تنهایی #دلگیر #ناراحت #غم #حسرت #مخاطب_خاص
#جمشیدحمیدی خیلی جوون تر از الان بودم، دقیقن مثل عکسام، روز های دور ، دوستای جور وا جور ، عالمی داشتیم. سر در گم ، آرزوهایی شیرین، فکر و ایده های جالب ، پویا و پر انرژی ، شو خ و خوشحال ، خیلی زود گذشت.بزرگ شدیم خیلی سخت، روزهای شیرین و روز های تلخ کم نداشتیم،میساختیم با هم، روزگاره، به هر غالبی دلش بخاد درت میاره، اگه باهاش بسازی خیلی شیرینه، اما اگه باهاش لج کنی و شمشیر و از رو ببندی ، یه روز یجا بد تو رو به زمین میکوبه! دنیا خیلی خوب و شیرینه، هر چند روزگار خیلی ما هارو از هم دور کرده، ولی مهر و محبت هایی که تو دل هم کاشتیم همیشه زنده و شیرین و بر قراره.😘                             #عکس#تنهایی#جمشیدحمیدی #دلنوشته#عشق#فلسفه#فلسفه_ذهن#تفکر#آرزو#عاشقانه#مهربانی#جوانی#گذشته #تلاش #طبیعت#زندگی
#جمشیدحمیدی خیلی جوون تر از الان بودم، دقیقن مثل عکسام، روز های دور ، دوستای جور وا جور ، عالمی داشتیم. سر در گم ، آرزوهایی شیرین، فکر و ایده های جالب ، پویا و پر انرژی ، شو خ و خوشحال ، خیلی زود گذشت.بزرگ شدیم خیلی سخت، روزهای شیرین و روز های تلخ کم نداشتیم،میساختیم با هم، روزگاره، به هر غالبی دلش بخاد درت میاره، اگه باهاش بسازی خیلی شیرینه، اما اگه باهاش لج کنی و شمشیر و از رو ببندی ، یه روز یجا بد تو رو به زمین میکوبه! دنیا خیلی خوب و شیرینه، هر چند روزگار خیلی ما هارو از هم دور کرده، ولی مهر و محبت هایی که تو دل هم کاشتیم همیشه زنده و شیرین و بر قراره.😘 #عکس #تنهایی #جمشیدحمیدی #دلنوشته #عشق #فلسفه #فلسفه_ذهن #تفکر #آرزو #عاشقانه #مهربانی #جوانی #گذشته #تلاش #طبیعت #زندگی
سرما خردم 😂 غریبی میکنن اونچشات حرف اخرو اول بزن اگه قراره که بری نترس اسم منو خط بزن ... #بزن_بخون   #چشمات #پاییز #تنهایی
سرما خردم 😂 غریبی میکنن اونچشات حرف اخرو اول بزن اگه قراره که بری نترس اسم منو خط بزن ... #بزن_بخون #چشمات #پاییز #تنهایی
چيزي ننوشتم تو يه چيزي واسم بنويس حرفاي من تكراريه😔😔💔            #دلتنگي #غمگین #سرباز #مهراب #ديسلاو #شكست_عشقي #تنهایی
چيزي ننوشتم تو يه چيزي واسم بنويس حرفاي من تكراريه😔😔💔 #دلتنگي #غمگین #سرباز #مهراب #ديسلاو #شكست_عشقي #تنهایی
شازده کوچولو گفت: گل من گاهی بداخلاق و کم حوصله و مغرور بود اما ماندنی بود... این بودنش بود که او را تبدیل به گل من کرده بود... #کتاب_خوب #شازده_کوچولو #تنهایی #رنگی_رنگی #گل
شازده کوچولو گفت: گل من گاهی بداخلاق و کم حوصله و مغرور بود اما ماندنی بود... این بودنش بود که او را تبدیل به گل من کرده بود... #کتاب_خوب #شازده_کوچولو #تنهایی #رنگی_رنگی #گل
... ۹ آبان۹۷ #خدا #تنهایی
... ۹ آبان۹۷ #خدا #تنهایی
عاشقانه هایت را نشان بده مگر یک زن چقدر می تواند حسرت لمس دستانت میان موهایش را در رمان ها بخواند... #زن_زیباست #پگاه_دهقان #زن #زندگی #لطافت #عشق #عاشقانه #پاییز #تنهایی #حس_خوب #زیبایی #آبان #دوست_داشتن
عاشقانه هایت را نشان بده مگر یک زن چقدر می تواند حسرت لمس دستانت میان موهایش را در رمان ها بخواند... #زن_زیباست #پگاه_دهقان #زن #زندگی #لطافت #عشق #عاشقانه #پاییز #تنهایی #حس_خوب #زیبایی #آبان #دوست_داشتن
اینجا مجازیه ☞ رفت و امد زیاده قلبت بیفته رو زمین ⇛ از روش رد میشن 😔💔✌️ #دلنوشته #تنهایی #غم#دپ
اینجا مجازیه ☞ رفت و امد زیاده قلبت بیفته رو زمین ⇛ از روش رد میشن 😔💔✌️ #دلنوشته #تنهایی #غم #دپ
  شب ها، پرنده هایش میروند روز ها، ستاره هایش ببین، آسمان هم که باشی باز تنهایی... . . 👤#رضا_کاظمی . #موسیقی #موسیقی_تلفیقی #محسن_نامجو #نامجو #شب #روز #پرنده #ستاره #آسمان #تنهایی #رضاکاظمی #ساز #هارمونیکا #ترومپت #آواز #کنسرت #شعر #حافظ
شب ها، پرنده هایش میروند روز ها، ستاره هایش ببین، آسمان هم که باشی باز تنهایی... . . 👤#رضا_کاظمی . #موسیقی #موسیقی_تلفیقی #محسن_نامجو #نامجو #شب #روز #پرنده #ستاره #آسمان #تنهایی #رضاکاظمی #ساز #هارمونیکا #ترومپت #آواز #کنسرت #شعر #حافظ