پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره توئی در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های توئی

Instagram
#آموزش ووشو ؛ #توئی فا   : آموزش تکنیکهای پایه ای پا ( جی بینگ توئی فا ) در سبک چانگ چوان ووشو توسط کمیته فنی فدراسیون جهانی ووشو ( ) بنام های ۱- چن تی توئه ۲- دن پای جیائو ۳- تن توئه ۴- دن توئه ۵ - س چوای توئه .
#آموزش ووشو ؛ #توئی فا : آموزش تکنیکهای پایه ای پا ( جی بینگ توئی فا ) در سبک چانگ چوان ووشو توسط کمیته فنی فدراسیون جهانی ووشو ( ) بنام های ۱- چن تی توئه ۲- دن پای جیائو ۳- تن توئه ۴- دن توئه ۵ - س چوای توئه .
#آموزش ووشو ؛ #توئی فا   : آموزش تکنیکهای پایه ای پا ( جی بینگ توئی فا ) در سبک چانگ چوان ووشو توسط کمیته فنی فدراسیون جهانی ووشو ( ) بنام های ۱- چن تی توئه ۲- دن پای جیائو ۳- تن توئه ۴- دن توئه ۵ - س چوای توئه .
#آموزش ووشو ؛ #توئی فا : آموزش تکنیکهای پایه ای پا ( جی بینگ توئی فا ) در سبک چانگ چوان ووشو توسط کمیته فنی فدراسیون جهانی ووشو ( ) بنام های ۱- چن تی توئه ۲- دن پای جیائو ۳- تن توئه ۴- دن توئه ۵ - س چوای توئه .
جان مرا جان توئی لعل مرا کان توئی در دل ویران توئی گنج نهانی مرا #غزلیات #فیض_کاشانی #جان #مرا #توئی #لعل #کان #ویران #گنج #نهانی #عاشقانه #عشق #شعر #شعریاب ://.//
جان مرا جان توئی لعل مرا کان توئی در دل ویران توئی گنج نهانی مرا #غزلیات #فیض_کاشانی #جان #مرا #توئی #لعل #کان #ویران #گنج #نهانی #عاشقانه #عشق #شعر #شعریاب ://.//
توئی از تمامی رودهایی که به چشم دیده ام رودخانه توئی از سراسر جاده هایی که عبور کرده ام جاده توئی چرا که هیچ رودخانه ای از دور غرقم نکرد چرا که هیچ جاده ندیده ام نرفته در آفاقش گم شوم. از تمامی بال هائی که به دوش برده ام پر و بالم توئی پیشاپیشم می روی و من پی بال ها می دوم... عشقم #توئی
توئی از تمامی رودهایی که به چشم دیده ام رودخانه توئی از سراسر جاده هایی که عبور کرده ام جاده توئی چرا که هیچ رودخانه ای از دور غرقم نکرد چرا که هیچ جاده ندیده ام نرفته در آفاقش گم شوم. از تمامی بال هائی که به دوش برده ام پر و بالم توئی پیشاپیشم می روی و من پی بال ها می دوم... عشقم #توئی
. 🍃 بر قتل چون منی چه گماری رقیب را؟ ای در جهان غریب، مسوز این غریب را دورم همی کنند ادیبان ز پیش تو ای حورزاده، عشق بیاموز ادیب را روی تو گر ز دور ببیند خطیب شهر دیگر حضور قلب نباشد خطیب را ترسا گر آن دو زلف چو زنار بنگرد در حال همچو عود بسوزد صلیب را ما دوست را به دنیی و عقبی نمیدهیم زنهار! #کس_چگونه_فروشد_حبیب_را از من مدار چشم خموشی، که وقت گل مشکل کسی خموش کند عندلیب را همرنگ اوحدی شود اندر جهان به عشق هر کس که او نگه کند این رنگ و طیب را #اوحدی🌷🍃
. 🍃 بر قتل چون منی چه گماری رقیب را؟ ای در جهان غریب، مسوز این غریب را دورم همی کنند ادیبان ز پیش تو ای حورزاده، عشق بیاموز ادیب را روی تو گر ز دور ببیند خطیب شهر دیگر حضور قلب نباشد خطیب را ترسا گر آن دو زلف چو زنار بنگرد در حال همچو عود بسوزد صلیب را ما دوست را به دنیی و عقبی نمیدهیم زنهار! #کس_چگونه_فروشد_حبیب_را از من مدار چشم خموشی، که وقت گل مشکل کسی خموش کند عندلیب را همرنگ اوحدی شود اندر جهان به عشق هر کس که او نگه کند این رنگ و طیب را #اوحدی 🌷🍃
. 🍃 بر قتل چون منی چه گماری رقیب را؟ ای در جهان غریب، مسوز این غریب را دورم همی کنند ادیبان ز پیش تو ای حورزاده، عشق بیاموز ادیب را روی تو گر ز دور ببیند خطیب شهر دیگر حضور قلب نباشد خطیب را ترسا گر آن دو زلف چو زنار بنگرد در حال همچو عود بسوزد صلیب را ما دوست را به دنیی و عقبی نمیدهیم زنهار! #کس_چگونه_فروشد_حبیب_را از من مدار چشم خموشی، که وقت گل مشکل کسی خموش کند عندلیب را همرنگ اوحدی شود اندر جهان به عشق هر کس که او نگه کند این رنگ و طیب را #اوحدی🌷🍃
. 🍃 بر قتل چون منی چه گماری رقیب را؟ ای در جهان غریب، مسوز این غریب را دورم همی کنند ادیبان ز پیش تو ای حورزاده، عشق بیاموز ادیب را روی تو گر ز دور ببیند خطیب شهر دیگر حضور قلب نباشد خطیب را ترسا گر آن دو زلف چو زنار بنگرد در حال همچو عود بسوزد صلیب را ما دوست را به دنیی و عقبی نمیدهیم زنهار! #کس_چگونه_فروشد_حبیب_را از من مدار چشم خموشی، که وقت گل مشکل کسی خموش کند عندلیب را همرنگ اوحدی شود اندر جهان به عشق هر کس که او نگه کند این رنگ و طیب را #اوحدی 🌷🍃
میفرماد؛ در #دلم هستی و بین #من و #تو فاصله هاست... ___________________________________________ باز هم اولین باران #پاییز...و باز هم #توئی که نیستی...💔 ___________________________________________ #باران#پاییز#قم#تو#عشق #که_عشق_آسان_نمود_اول_ولی_افتاد_مشکل_ها
میفرماد؛ در #دلم هستی و بین #من و #تو فاصله هاست... ___________________________________________ باز هم اولین باران #پاییز ...و باز هم #توئی که نیستی...💔 ___________________________________________ #باران #پاییز #قم #تو #عشق #که_عشق_آسان_نمود_اول_ولی_افتاد_مشکل_ها
من حسـودم حتے نسبت بـھ خودت... حسودم بـھ #توئی کـھ #تُ را دارد و منے کھ هیچ وقت #تُ را نداشت... 😔❤️
من حسـودم حتے نسبت بـھ خودت... حسودم بـھ #توئی کـھ #تُ را دارد و منے کھ هیچ وقت #تُ را نداشت... 😔❤️
... در این آفاق ظلمانی چنین بیدار و دریاوار #توئی تنها که میخوانی: #با_من_صنما_دل_یک_دله_کن گر سر ننهم آنگه گله کن مجنون شدهام از بهر خدا زان زلف خوشت یک سلسله کن سی پاره به کف در چله شدی سی پاره منم ترک چله کن مجهول مرو با غول مرو زنهار سفر با قافله کن #ای_مطرب_دل_زان_نغمه_خوش #این_مغز_مرا_پرمشغله_کن ای زهره و مه زان شعله رو دو چشم مرا دو مشعله کن ای موسی جان شبان شدهای بر طور برو ترک گله کن #نعلین_ز_دو_پا_بیرون_کن_و_رو #در_دست_طوی_پا_آبله_کن تکیه گه تو حق شد نه عصا انداز عصا و آن را یله کن فرعون هوا چون شد حیوان در گردن او رو زنگله کن #آرایش_غلیظ #همایون_شجریان
... در این آفاق ظلمانی چنین بیدار و دریاوار #توئی تنها که میخوانی: #با_من_صنما_دل_یک_دله_کن گر سر ننهم آنگه گله کن مجنون شدهام از بهر خدا زان زلف خوشت یک سلسله کن سی پاره به کف در چله شدی سی پاره منم ترک چله کن مجهول مرو با غول مرو زنهار سفر با قافله کن #ای_مطرب_دل_زان_نغمه_خوش #این_مغز_مرا_پرمشغله_کن ای زهره و مه زان شعله رو دو چشم مرا دو مشعله کن ای موسی جان شبان شدهای بر طور برو ترک گله کن #نعلین_ز_دو_پا_بیرون_کن_و_رو #در_دست_طوی_پا_آبله_کن تکیه گه تو حق شد نه عصا انداز عصا و آن را یله کن فرعون هوا چون شد حیوان در گردن او رو زنگله کن #آرایش_غلیظ #همایون_شجریان
#ترانه #رسوا 🎶🎼🎵🎹 #خواننده #شهره #شهره_صولتی 🎤 دیگه #سادگی #بسه #گول نخور این #عشق #دروغه #دل #من دل #صد #پاره من دل #بیچاره من اگه به پاش #نشستی #پیر می شی از #روزگارت #سیر می شی دل صد پاره من دل بیچاره من #توئی که تو #غربت #منو رسوا #کردی ای دل با می و #میخونه تو #آشنا کردی ای #دل دل صد پاره من دل بیچاره من
#ترانه #رسوا 🎶🎼🎵🎹 #خواننده #شهره #شهره_صولتی 🎤 دیگه #سادگی #بسه #گول نخور این #عشق #دروغه #دل #من دل #صد #پاره من دل #بیچاره من اگه به پاش #نشستی #پیر می شی از #روزگارت #سیر می شی دل صد پاره من دل بیچاره من #توئی که تو #غربت #منو رسوا #کردی ای دل با می و #میخونه تو #آشنا کردی ای #دل دل صد پاره من دل بیچاره من
حقم #توئی که میگیرمش به هر عدالتی ... 💑 ➕
حقم #توئی که میگیرمش به هر عدالتی ... 💑 ➕
. ترانه ((( دیونه ))) واشد به قلبت پای دیونه دیونه پای حرفش می مونه یکجور حرفِ دل با زبونش عشق تو بوده خط و نشونش میکوبه قلبش با اسم کوچَت دستاش میلرزه رو زنگ خونت آروم میگیره وقتی که باشی اشکاش میریزه وقتی نباشی امروز مثه حال چشاش بارون میباره واکن درو اون حسرت چشمات و داره دیونه میخواد غیر اسمش روت نباشه دیونه میگه پای عشقش جون میذاره حرفش توئی تو دنیاش تو ئی تو دیونه امروز فرداش تو ئی تو هر جا تو باشی اونجا میمونه میگن دیونس از تو میخونه . .  علی محمد نظری[#] قلبت#عشق#حال_چشاش#اشکاش#حرفش#دنیاش#توئی#دیونس
. ترانه ((( دیونه ))) واشد به قلبت پای دیونه دیونه پای حرفش می مونه یکجور حرفِ دل با زبونش عشق تو بوده خط و نشونش میکوبه قلبش با اسم کوچَت دستاش میلرزه رو زنگ خونت آروم میگیره وقتی که باشی اشکاش میریزه وقتی نباشی امروز مثه حال چشاش بارون میباره واکن درو اون حسرت چشمات و داره دیونه میخواد غیر اسمش روت نباشه دیونه میگه پای عشقش جون میذاره حرفش توئی تو دنیاش تو ئی تو دیونه امروز فرداش تو ئی تو هر جا تو باشی اونجا میمونه میگن دیونس از تو میخونه . . علی محمد نظری[#] قلبت#عشق #حال_چشاش #اشکاش #حرفش #دنیاش #توئی #دیونس
🌙💚.. #جان و #جهان #توئی و بس. گر جهان و جانشود در مفلسی دایماً جان و جهان را تو بسی #عطار _    #کانون_رسمی_هواداران_عماد_طالب_زاده
🌙💚.. #جان و #جهان #توئی و بس. گر جهان و جانشود در مفلسی دایماً جان و جهان را تو بسی #عطار _ #کانون_رسمی_هواداران_عماد_طالب_زاده
🌙💚.. #جان و #جهان #توئی و بس. گر جهان و جانشود در مفلسی دایماً جان و جهان را تو بسی #عطار _    #کانون_رسمی_هواداران_عماد_طالب_زاده
🌙💚.. #جان و #جهان #توئی و بس. گر جهان و جانشود در مفلسی دایماً جان و جهان را تو بسی #عطار _ #کانون_رسمی_هواداران_عماد_طالب_زاده
باید کسی باشد که عطرش حواس #جمعه را پرت کند که صدایش ساعتِ ایستاده را بخواباند و دستانش تقویم را قلقلک بدهد باید کسی باشد که ریاضی حالی اش نشود فلسفه نفهمد تاریخ را چال کند و به منطق قهقهه بزند باید کسی باشد که مرا به مختصاتش گره بزند باید کسی که #توئی #بیایی... #دلم_را_با_دلت_گره_ای_کور_بزن😢
باید کسی باشد که عطرش حواس #جمعه را پرت کند که صدایش ساعتِ ایستاده را بخواباند و دستانش تقویم را قلقلک بدهد باید کسی باشد که ریاضی حالی اش نشود فلسفه نفهمد تاریخ را چال کند و به منطق قهقهه بزند باید کسی باشد که مرا به مختصاتش گره بزند باید کسی که #توئی #بیایی ... #دلم_را_با_دلت_گره_ای_کور_بزن 😢
هم توئی حاصل و محصول دلم هم توئی جان و جهانم ای عشق #غزلیات #فیض_کاشانی #توئی #حاصل #محصول #دلم #جان #جهانم #عشق #عاشقانه #عشق #شعر #شعریاب ://.//
هم توئی حاصل و محصول دلم هم توئی جان و جهانم ای عشق #غزلیات #فیض_کاشانی #توئی #حاصل #محصول #دلم #جان #جهانم #عشق #عاشقانه #عشق #شعر #شعریاب ://.//
ای در #دل من #میل و #تمنا #همه تو واندر #سر من مایهٔ #سودا همه تو هر#چند بروی #کار در مینگرم امروز همه #توئی و #فردا همه تو
ای در #دل من #میل و #تمنا #همه تو واندر #سر من مایهٔ #سودا همه تو هر#چند بروی #کار در مینگرم امروز همه #توئی و #فردا همه تو
💛💛💛 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوباره حرف تو شد شعر ناب از آب در آمد که جز تو هر چه سرودم خراب از آب در آمد . میان خیل دعاها دعای هجر تو خواندم چرا درست همین مستجاب از آب در آمد.. . مرا فراق چشاندی ، بگو چگونه خدایی که اجر اهل بهشتت عذاب از آب در آمد! . جهان حباب بزرگی ست عاشقانه از آن دم که بوسه بین دو ماهی حباب از آب در آمد . نشسته بود خدا مو به مو ترا می بافت که زلف هات پر از پیچ و تاب از آب در آمد... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #مهدی_استخر 📒از کتابِ : #توئیَّت 📚انتشارات #نیماژ -- عكس از دوست خوب و مهربون 💛😍  عكس هاى خودتون رو براى ما بفرستين يا ما رو اونجا تگ كنيد 😊 #زرد #رنگ #عشق #زندگى #آرامش #بوسه #گل #گيسو #زلف #بافت #آفتابگردان #خدا #💛 #شعر #عاشقانه
💛💛💛 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوباره حرف تو شد شعر ناب از آب در آمد که جز تو هر چه سرودم خراب از آب در آمد . میان خیل دعاها دعای هجر تو خواندم چرا درست همین مستجاب از آب در آمد.. . مرا فراق چشاندی ، بگو چگونه خدایی که اجر اهل بهشتت عذاب از آب در آمد! . جهان حباب بزرگی ست عاشقانه از آن دم که بوسه بین دو ماهی حباب از آب در آمد . نشسته بود خدا مو به مو ترا می بافت که زلف هات پر از پیچ و تاب از آب در آمد... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #مهدی_استخر 📒از کتابِ : #توئیَّت 📚انتشارات #نیماژ -- عكس از دوست خوب و مهربون 💛😍 عكس هاى خودتون رو براى ما بفرستين يا ما رو اونجا تگ كنيد 😊 #زرد #رنگ #عشق #زندگى #آرامش #بوسه #گل #گيسو #زلف #بافت #آفتابگردان #خدا #💛 #شعر #عاشقانه
#همه_دنيام_تويي🌎 #عليرضاطليسچي👑❤ دوباره #عشق_ روي خوش نشونم داد باتو يه #حس تازه تو #دلم جاکرد #تو که با#خندهات نشستي تو #قلبم با#تو يه #زندگی نجات پيدا کرد #دوباره ديدمت #غمامو يادم رفت ديگه #دلم برات طاقت نمياره #کنارتو هميشه حال #من خوبه آخه کي مثل من تورو #دوست داره ⚘❤⚘👈👑👉❤👆😙💖 همه #دنيام #توئی لا به لاي حرفام #توئی     #علیرضاطلیسچی #ای_داد_بر_من #علیرضا_طلیسچی
#همه_دنيام_تويي 🌎 #عليرضاطليسچي 👑❤ دوباره #عشق_ روي خوش نشونم داد باتو يه #حس تازه تو #دلم جاکرد #تو که با#خندهات نشستي تو #قلبم با#تو يه #زندگی نجات پيدا کرد #دوباره ديدمت #غمامو يادم رفت ديگه #دلم برات طاقت نمياره #کنارتو هميشه حال #من خوبه آخه کي مثل من تورو #دوست داره ⚘❤⚘👈👑👉❤👆😙💖 همه #دنيام #توئی لا به لاي حرفام #توئی #علیرضاطلیسچی #ای_داد_بر_من #علیرضا_طلیسچی
#همه_دنيام_تويي🌎 #عليرضاطليسچي👑❤ دوباره #عشق_ روي خوش نشونم داد باتو يه #حس تازه تو #دلم جاکرد #تو که با#خندهات نشستي تو #قلبم با#تو يه #زندگی نجات پيدا کرد #دوباره ديدمت #غمامو يادم رفت ديگه #دلم برات طاقت نمياره #کنارتو هميشه حال #من خوبه آخه کي مثل من تورو #دوست داره ⚘❤⚘👈👑👉❤👆😙💖 همه #دنيام #توئی لا به لاي حرفام #توئی     #علیرضاطلیسچی #ای_داد_بر_من #علیرضا_طلیسچی
#همه_دنيام_تويي 🌎 #عليرضاطليسچي 👑❤ دوباره #عشق_ روي خوش نشونم داد باتو يه #حس تازه تو #دلم جاکرد #تو که با#خندهات نشستي تو #قلبم با#تو يه #زندگی نجات پيدا کرد #دوباره ديدمت #غمامو يادم رفت ديگه #دلم برات طاقت نمياره #کنارتو هميشه حال #من خوبه آخه کي مثل من تورو #دوست داره ⚘❤⚘👈👑👉❤👆😙💖 همه #دنيام #توئی لا به لاي حرفام #توئی #علیرضاطلیسچی #ای_داد_بر_من #علیرضا_طلیسچی
ای نسخهٔ نامهٔ الهی که توئی وی آینهٔ جمال شاهی که توئی بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست در خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی #مولوی#آینه#جمال#توئی
ای نسخهٔ نامهٔ الهی که توئی وی آینهٔ جمال شاهی که توئی بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست در خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی #مولوی #آینه #جمال #توئی
. هنر ِ گردش قلم ِ هنرمند ِ صاحب قلم و مجاور ِ آستان حضرت سلطان علی آقای برات نژاد دوست داشتنی . #علی_برات_نژاد #هنر_خطاطی #شعر #توئیّت #نیماژ #غزل #چه_خوبه_تو_رو_دارم❤️ #خدایا_در_همه_حال_شکرت #یک_روز_دیگه_میشه_دو_سال_که_نیستیم_پیشت #تا_فردا #دلتنگتم_داداشم🌹
. هنر ِ گردش قلم ِ هنرمند ِ صاحب قلم و مجاور ِ آستان حضرت سلطان علی آقای برات نژاد دوست داشتنی . #علی_برات_نژاد #هنر_خطاطی #شعر #توئیّت #نیماژ #غزل #چه_خوبه_تو_رو_دارم ❤️ #خدایا_در_همه_حال_شکرت #یک_روز_دیگه_میشه_دو_سال_که_نیستیم_پیشت #تا_فردا #دلتنگتم_داداشم 🌹
. سگی به واسطه ی ابتلا به هاری مُرد خبر رسید که دارا هم از نداری مُرد . و پنجه های قناری به میله ها چسبید قفس، به خاطر بی رحمی قناری مرد . ترور شدیم به دست رژیم غاصب عشق و شوق و ذوق غزل های انتحاری مرد . حساب عشق کسی تابع تجارت نیست که عشق در سندِ واحد تجاری مرد . هوای روسیه ام که دل ِ ناپلئونی ات به برف های من ِ نسبتا تزاری مرد . #مهدی_استخر . پ.ن: #مهدی_عابدی جان یادته این غزل رو خوندم سال ۸۴ چی گفتی بهم؟! 😄😄 . پ.ن.خ.ج.ه: سرتاپا هنر که باشی روی تمام کارات طرحی از هنر نقش می بنده  #غزل #توئیّت #نیماژ #پازل_شعر_امروز #قدیما #شعر #دستپخت #هنر_نمایی #تو_سراپا_هنری #عکس #چه_خوبه_تو_رو_دارم❤️ . #دلتنگتم_داداشم🌹
. سگی به واسطه ی ابتلا به هاری مُرد خبر رسید که دارا هم از نداری مُرد . و پنجه های قناری به میله ها چسبید قفس، به خاطر بی رحمی قناری مرد . ترور شدیم به دست رژیم غاصب عشق و شوق و ذوق غزل های انتحاری مرد . حساب عشق کسی تابع تجارت نیست که عشق در سندِ واحد تجاری مرد . هوای روسیه ام که دل ِ ناپلئونی ات به برف های من ِ نسبتا تزاری مرد . #مهدی_استخر . پ.ن: #مهدی_عابدی جان یادته این غزل رو خوندم سال ۸۴ چی گفتی بهم؟! 😄😄 . پ.ن.خ.ج.ه: سرتاپا هنر که باشی روی تمام کارات طرحی از هنر نقش می بنده #غزل #توئیّت #نیماژ #پازل_شعر_امروز #قدیما #شعر #دستپخت #هنر_نمایی #تو_سراپا_هنری #عکس #چه_خوبه_تو_رو_دارم ❤️ . #دلتنگتم_داداشم 🌹
سلام آقا  تمام حسرتم در #محشر این است چرا کمتر برایت #گریه کردم ...  #حسین_جانم #شب_جمعه #حرم #مادر #حرم #کربلا #روضه #گریه  #مقیدان تو از #ذکر_غیر خاموشند به خاطری که #توئی دیگران فراموشند هزار #جامه_ی_جان صرف این بلند قدان که در نهایت حسن است هرچه می پوشند هزار سال گذشت از حکایت #مجنون هنوز مردم صحرا نشین #سیه پوشند...
سلام آقا تمام حسرتم در #محشر این است چرا کمتر برایت #گریه کردم ... #حسین_جانم #شب_جمعه #حرم #مادر #حرم #کربلا #روضه #گریه #مقیدان تو از #ذکر_غیر خاموشند به خاطری که #توئی دیگران فراموشند هزار #جامه_ی_جان صرف این بلند قدان که در نهایت حسن است هرچه می پوشند هزار سال گذشت از حکایت #مجنون هنوز مردم صحرا نشین #سیه پوشند...
. . سکه زیبا و کمیاب توئی پاپوآ گینه نو   برای مشاهده هزاران سکه کمیاب و خاص به شهر سکه به آدرس: کانال تلگرام ما سر بزنید.
. . سکه زیبا و کمیاب توئی پاپوآ گینه نو برای مشاهده هزاران سکه کمیاب و خاص به شهر سکه به آدرس: کانال تلگرام ما سر بزنید.