پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره جملات ناب در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های جملات ناب

Instagram
تغییر باید تغییر کرد باید باور های کهنه را دور بریزیم تا جا برای باورهای جدید باز شود باورهای ما از گذشته ی ما ساخته شده اند که خیلی از آنها دست ما نبوده است... تربیت خانوادگی... محیطی که بزرگ شدیم... دوستانمان... و خیلی عوامل دیگه که ما خواسته یا نا خواسته درگیرشان بودیم و باعث شدن که باور ما شکل بگیرد اما... همانطور که باورها اینگونه شکل گرفته اند، همینگونه هم تغییر میکنند... این رو بدون دوست من افکار تو و گفت و گوهای درونی تو، باور تورا میسازند و باور تو باعث شکل گیری دنیای اطرافت میشوند برای تغییر دنیای اطرافت، باید باورهات رو تغییر بدی این رو بدون؛ شرایطِ تو، شرایطِ توست... نه جهانِ هستی... پس میتونی عوضشون کنی 😉 . #مجله_قانون_جذب #قانون_جذب #انرژی_مثبت #مثبت_اندیشی #تفکر_مثبت #قانون_کارما #کائنات #موفقیت #هوشیاری #حس_خوب #ثروت #اراده_قوی #زندگی_سالم #زنده_باد_زندگی #جملات_ناب #جملات_مثبت #آرامش_درون #رویاتو_بساز #رویاتو_زندگی_کن #عشق #محبت #دوست_داشتن#مراقبه#مدیتیشن #استیلا #امیرحسین_قنبری __
تغییر باید تغییر کرد باید باور های کهنه را دور بریزیم تا جا برای باورهای جدید باز شود باورهای ما از گذشته ی ما ساخته شده اند که خیلی از آنها دست ما نبوده است... تربیت خانوادگی... محیطی که بزرگ شدیم... دوستانمان... و خیلی عوامل دیگه که ما خواسته یا نا خواسته درگیرشان بودیم و باعث شدن که باور ما شکل بگیرد اما... همانطور که باورها اینگونه شکل گرفته اند، همینگونه هم تغییر میکنند... این رو بدون دوست من افکار تو و گفت و گوهای درونی تو، باور تورا میسازند و باور تو باعث شکل گیری دنیای اطرافت میشوند برای تغییر دنیای اطرافت، باید باورهات رو تغییر بدی این رو بدون؛ شرایطِ تو، شرایطِ توست... نه جهانِ هستی... پس میتونی عوضشون کنی 😉 . #مجله_قانون_جذب #قانون_جذب #انرژی_مثبت #مثبت_اندیشی #تفکر_مثبت #قانون_کارما #کائنات #موفقیت #هوشیاری #حس_خوب #ثروت #اراده_قوی #زندگی_سالم #زنده_باد_زندگی #جملات_ناب #جملات_مثبت #آرامش_درون #رویاتو_بساز #رویاتو_زندگی_کن #عشق #محبت #دوست_داشتن #مراقبه #مدیتیشن #استیلا #امیرحسین_قنبری __
تغییر باید تغییر کرد باید باور های کهنه را دور بریزیم تا جا برای باورهای جدید باز شود باورهای ما از گذشته ی ما ساخته شده اند که خیلی از آنها دست ما نبوده است... تربیت خانوادگی... محیطی که بزرگ شدیم... دوستانمان... و خیلی عوامل دیگه که ما خواسته یا نا خواسته درگیرشان بودیم و باعث شدن که باور ما شکل بگیرد اما... همانطور که باورها اینگونه شکل گرفته اند، همینگونه هم تغییر میکنند... این رو بدون دوست من افکار تو و گفت و گوهای درونی تو، باور تورا میسازند و باور تو باعث شکل گیری دنیای اطرافت میشوند برای تغییر دنیای اطرافت، باید باورهات رو تغییر بدی این رو بدون؛ شرایطِ تو، شرایطِ توست... نه جهانِ هستی... پس میتونی عوضشون کنی 😉 . #مجله_قانون_جذب #قانون_جذب #انرژی_مثبت #مثبت_اندیشی #تفکر_مثبت #قانون_کارما #کائنات #موفقیت #هوشیاری #حس_خوب #ثروت #اراده_قوی #زندگی_سالم #زنده_باد_زندگی #جملات_ناب #جملات_مثبت #آرامش_درون #رویاتو_بساز #رویاتو_زندگی_کن #عشق #محبت #دوست_داشتن#مراقبه#مدیتیشن #استیلا #امیرحسین_قنبری __
تغییر باید تغییر کرد باید باور های کهنه را دور بریزیم تا جا برای باورهای جدید باز شود باورهای ما از گذشته ی ما ساخته شده اند که خیلی از آنها دست ما نبوده است... تربیت خانوادگی... محیطی که بزرگ شدیم... دوستانمان... و خیلی عوامل دیگه که ما خواسته یا نا خواسته درگیرشان بودیم و باعث شدن که باور ما شکل بگیرد اما... همانطور که باورها اینگونه شکل گرفته اند، همینگونه هم تغییر میکنند... این رو بدون دوست من افکار تو و گفت و گوهای درونی تو، باور تورا میسازند و باور تو باعث شکل گیری دنیای اطرافت میشوند برای تغییر دنیای اطرافت، باید باورهات رو تغییر بدی این رو بدون؛ شرایطِ تو، شرایطِ توست... نه جهانِ هستی... پس میتونی عوضشون کنی 😉 . #مجله_قانون_جذب #قانون_جذب #انرژی_مثبت #مثبت_اندیشی #تفکر_مثبت #قانون_کارما #کائنات #موفقیت #هوشیاری #حس_خوب #ثروت #اراده_قوی #زندگی_سالم #زنده_باد_زندگی #جملات_ناب #جملات_مثبت #آرامش_درون #رویاتو_بساز #رویاتو_زندگی_کن #عشق #محبت #دوست_داشتن #مراقبه #مدیتیشن #استیلا #امیرحسین_قنبری __
⚜⚜📚 #جملات_ناب 👇👇👇👇 بزرگترین ترس ما این نیست که احساس غیرمفید بودن داشته باشیم. بزرگترین ترس ما این است که فراتر از حد تصور قدرتمند شویم. این روشنایی ست که می ترساندمان، نه تاریکی. گاهی از خودمان میپرسیم من چه کسی هستم که بخواهم باهوش، زیبا و بااستعداد باشم؟ درواقع من قرار است چه کسی نباشم؟اگر شما بازیهای کوچک انجام دهید، هیچ خدمتی به دنیا نخواهید کرد. هیچ نقطه ی امیدی در این کم شدن وجود ندارد و انسانهای دیگر نمی خواهند در کنار شما احساس ناامنی را تجربه کنند. همه ما خلق شدهایم تا بدرخشیم، همانطور که کودکان میدرخشند. این موضوع فقط در وجود عدهی محدودی از ما نیست، در وجود همهی ماست. وقتی ما به آن اجازهی درخشش دهیم، به دیگران هم اجازه میدهیم بدرخشند. وقتی از ترس هایمان خلاص شویم، این درخشش اتفاق میافتد. 📚 #كتاب_بهترين_سال_زندگی_تو 📝 #دارن_هاردی #مطالعه_کنیم #کتاب_خوانی👓📖 #کانال_کتابفروشی_ندای_نوین👇 🆔
⚜⚜📚 #جملات_ناب 👇👇👇👇 بزرگترین ترس ما این نیست که احساس غیرمفید بودن داشته باشیم. بزرگترین ترس ما این است که فراتر از حد تصور قدرتمند شویم. این روشنایی ست که می ترساندمان، نه تاریکی. گاهی از خودمان میپرسیم من چه کسی هستم که بخواهم باهوش، زیبا و بااستعداد باشم؟ درواقع من قرار است چه کسی نباشم؟اگر شما بازیهای کوچک انجام دهید، هیچ خدمتی به دنیا نخواهید کرد. هیچ نقطه ی امیدی در این کم شدن وجود ندارد و انسانهای دیگر نمی خواهند در کنار شما احساس ناامنی را تجربه کنند. همه ما خلق شدهایم تا بدرخشیم، همانطور که کودکان میدرخشند. این موضوع فقط در وجود عدهی محدودی از ما نیست، در وجود همهی ماست. وقتی ما به آن اجازهی درخشش دهیم، به دیگران هم اجازه میدهیم بدرخشند. وقتی از ترس هایمان خلاص شویم، این درخشش اتفاق میافتد. 📚 #كتاب_بهترين_سال_زندگی_تو 📝 #دارن_هاردی #مطالعه_کنیم #کتاب_خوانی 👓📖 #کانال_کتابفروشی_ندای_نوین 👇 🆔
چه زیباست #امیدوار بودن و باامید#زندگی کردن نه #امید به خود که غرور است نه امید به دیگران که حماقت است امیدبه #خدا منبع تمام #آرامش هاست شبتون پُر از امید به خدا 💫💫 . . #حکیمانه #آموزنده #سخنان_ناب #سخنان_ارزشمند #جملات_ناب #مثبت_اندیشی #الحمدالله #امیدواری #خدایاشکرت #لایف_استایل
چه زیباست #امیدوار بودن و باامید#زندگی کردن نه #امید به خود که غرور است نه امید به دیگران که حماقت است امیدبه #خدا منبع تمام #آرامش هاست شبتون پُر از امید به خدا 💫💫 . . #حکیمانه #آموزنده #سخنان_ناب #سخنان_ارزشمند #جملات_ناب #مثبت_اندیشی #الحمدالله #امیدواری #خدایاشکرت #لایف_استایل
اکثر انسانها فکر میکنند که پول، پول میآورد. اما میلیاردرها میدانند که در واقع این تفکر و اندیشه است که ثروت میآورد... بَراَنگیز رو به دوستانتون معرفی کنید!😊✊ برای دیدن مطالب بیشتر رو دنبال کنید. 💪 #انگیزشی #پیشرفت #برنامه_ریزی #رشد #خودباوری #مدیریت #مثبت_اندیشی #شکوفایی #موفقیت_فردی #من_میتوانم #توانایی #جملات_انگیزشی #دارن_هاردی #موفقیت_تحصیلی #جول_اوستین #توانستن #آنتونی_رابینز #هدفمند #جملات_ناب #راز_موفقیت #استعداد #هدف_گذاری #عکس_انگیزشی #نگرش #ایمان #تغییر #یادگیری #سخن_بزرگان #جملات_مثبت #خواستن_توانستن_است
اکثر انسانها فکر میکنند که پول، پول میآورد. اما میلیاردرها میدانند که در واقع این تفکر و اندیشه است که ثروت میآورد... بَراَنگیز رو به دوستانتون معرفی کنید!😊✊ برای دیدن مطالب بیشتر رو دنبال کنید. 💪 #انگیزشی #پیشرفت #برنامه_ریزی #رشد #خودباوری #مدیریت #مثبت_اندیشی #شکوفایی #موفقیت_فردی #من_میتوانم #توانایی #جملات_انگیزشی #دارن_هاردی #موفقیت_تحصیلی #جول_اوستین #توانستن #آنتونی_رابینز #هدفمند #جملات_ناب #راز_موفقیت #استعداد #هدف_گذاری #عکس_انگیزشی #نگرش #ایمان #تغییر #یادگیری #سخن_بزرگان #جملات_مثبت #خواستن_توانستن_است
شماها یادتون نمیاد... جاروبرقی مال آدم پولدارا بود. با اینا یه بار آشغالارو جارو میکردی یه بارم اون دونه قرمزایی که از خودش میریخت رو زمین. ولی بعد ها همه جاروبرقی دار شدن ولی دیگه نه خبری از اون دونه قرمزها ماند و نه صفایی در خانه ها. #مراغه#مراغه_گردی#مراغه_را_باید_دید#مراغه_باغشهر_ایران#مراغه_سیتی#سنتی #نوستالوژی #نوستالوژیک#نوستالژی_کودکی#نوستالژي #نوستالژیک #مغازه #قدیمی#جاروبرقی #جارو_برقی #جارو#کپشن #کپشن_خاص#کپشن_زیبا#جملات_ناب#جملات_زیبا
شماها یادتون نمیاد... جاروبرقی مال آدم پولدارا بود. با اینا یه بار آشغالارو جارو میکردی یه بارم اون دونه قرمزایی که از خودش میریخت رو زمین. ولی بعد ها همه جاروبرقی دار شدن ولی دیگه نه خبری از اون دونه قرمزها ماند و نه صفایی در خانه ها. #مراغه #مراغه_گردی #مراغه_را_باید_دید #مراغه_باغشهر_ایران #مراغه_سیتی #سنتی #نوستالوژی #نوستالوژیک #نوستالژی_کودکی #نوستالژي #نوستالژیک #مغازه #قدیمی #جاروبرقی #جارو_برقی #جارو #کپشن #کپشن_خاص #کپشن_زیبا #جملات_ناب #جملات_زیبا
عشق نام قبیله ای ست که ازتو در من زندگی می کند و آوازهای بومی عاشقانه اش را در جغرافیای کوچک تنم می خواند تا تمام مرا دردنیای تو آغاز کند دست من نیست این قبیله می خواهد من عاشقت باشم.....   #جملات_عاشقانه #جملات_ناب #عشق #عشقولانه  .
عشق نام قبیله ای ست که ازتو در من زندگی می کند و آوازهای بومی عاشقانه اش را در جغرافیای کوچک تنم می خواند تا تمام مرا دردنیای تو آغاز کند دست من نیست این قبیله می خواهد من عاشقت باشم..... #جملات_عاشقانه #جملات_ناب #عشق #عشقولانه .
عشق نام قبیله ای ست که ازتو در من زندگی می کند و آوازهای بومی عاشقانه اش را در جغرافیای کوچک تنم می خواند تا تمام مرا دردنیای تو آغاز کند دست من نیست این قبیله می خواهد من عاشقت باشم.....   #جملات_عاشقانه #جملات_ناب #عشق #عشقولانه
عشق نام قبیله ای ست که ازتو در من زندگی می کند و آوازهای بومی عاشقانه اش را در جغرافیای کوچک تنم می خواند تا تمام مرا دردنیای تو آغاز کند دست من نیست این قبیله می خواهد من عاشقت باشم..... #جملات_عاشقانه #جملات_ناب #عشق #عشقولانه
ورق بزنید... #گفتار_خوب #سخنان_بزرگان #جملات_زیبا #جملات_فلسفی #جملات_ناب #جملات_تکاندهنده جهشی فوق العاده در افکار شما 👍کانال گفتارخوب را دنبال کنید 💛نظرتون رو کامنت کنید لطفا💛
ورق بزنید... #گفتار_خوب #سخنان_بزرگان #جملات_زیبا #جملات_فلسفی #جملات_ناب #جملات_تکاندهنده جهشی فوق العاده در افکار شما 👍کانال گفتارخوب را دنبال کنید 💛نظرتون رو کامنت کنید لطفا💛
موضوع: بازنده خوبی باش هرگز در خشم دست به عمل نزن. به دیگران ببخشش قرض بده اما نه سه بار. چیز های کم ارزش رو تشخیص بده واز آنها دوری کنید. مثل پرشورترین و مثبت ترین کسی رفتا کنید که میشناسید. بهترین دوست و هم نفس همسرتان باشید. هرگز به موفقیت های کسی حسادت نکنید. از کلمه (چرا، کجا، کی، چه وقت، چه کسی) زیاد استفاده کنید. وقتی از تو تعریف میکنند یک تشکر صمیمانه بهترین کار ممکن است. دوستان عزیز میتوانید ادامه این متن را در کانال تلگرام مدرسه نوشتن مطالعه کنید. ://./ ..................................... .  #محمدرسولیان#مدرسه_نوشتن #کتاب#جملات_ناب#جملات_مثبت#جملات_زیبا#جملات_انگیزشی#جمله_ناب لینک کانال تلگرام
موضوع: بازنده خوبی باش هرگز در خشم دست به عمل نزن. به دیگران ببخشش قرض بده اما نه سه بار. چیز های کم ارزش رو تشخیص بده واز آنها دوری کنید. مثل پرشورترین و مثبت ترین کسی رفتا کنید که میشناسید. بهترین دوست و هم نفس همسرتان باشید. هرگز به موفقیت های کسی حسادت نکنید. از کلمه (چرا، کجا، کی، چه وقت، چه کسی) زیاد استفاده کنید. وقتی از تو تعریف میکنند یک تشکر صمیمانه بهترین کار ممکن است. دوستان عزیز میتوانید ادامه این متن را در کانال تلگرام مدرسه نوشتن مطالعه کنید. ://./ ..................................... . #محمدرسولیان #مدرسه_نوشتن #کتاب #جملات_ناب #جملات_مثبت #جملات_زیبا #جملات_انگیزشی #جمله_ناب لینک کانال تلگرام
💙 💙هرکه به من میرسد، بوی قفس میدهد 💙جز تو که پر میدهی، تا بپرانی مرا... 💙 💠آیتالله بهجت: 🔷🔹ما در دریای زندگی در معرض غرق شدن هستیم، دستگیری ولی خدا لازم است تا سالم به مقصد برسیم. باید به ولیّ عصر عج استغاثه کنیم که مسیر را روشن سازد و ما را تا مقصد همراه خود ببرد. 🔶🔸چقدر امام زمان مهربان است به کسانیکه اسمش را میبرند و صدایش میزنند و از او استغاقه میکنند، از پدر و مادر هم به آنها مهربانتر است. 💙 💙 💙 💙 💙 💙 💙 #خدای_من #موفقیت_فردی #متن_زیبا #امید_به_زندگی #خدایا #امید_به_خدا #شعر_ناب #توکل #موفقیت_در_زندگی #شعر_گرافی #خدای_من #متن_خاص #رهبری_تنها_نیست #جملات_انگیزشی #دل_شکسته #من_انقلابیم #جملات_ناب #جملات_زیبا #من_انقلابی_ام #اجابت_دعا #انقلابی #جملات_انگیزشی #مهربانی #تنهایی #فقط_خدا #خدایاشکرت #توکل_به_خدا #جملات_مثبت #خدا_با_من_است
💙 💙هرکه به من میرسد، بوی قفس میدهد 💙جز تو که پر میدهی، تا بپرانی مرا... 💙 💠آیتالله بهجت: 🔷🔹ما در دریای زندگی در معرض غرق شدن هستیم، دستگیری ولی خدا لازم است تا سالم به مقصد برسیم. باید به ولیّ عصر عج استغاثه کنیم که مسیر را روشن سازد و ما را تا مقصد همراه خود ببرد. 🔶🔸چقدر امام زمان مهربان است به کسانیکه اسمش را میبرند و صدایش میزنند و از او استغاقه میکنند، از پدر و مادر هم به آنها مهربانتر است. 💙 💙 💙 💙 💙 💙 💙 #خدای_من #موفقیت_فردی #متن_زیبا #امید_به_زندگی #خدایا #امید_به_خدا #شعر_ناب #توکل #موفقیت_در_زندگی #شعر_گرافی #خدای_من #متن_خاص #رهبری_تنها_نیست #جملات_انگیزشی #دل_شکسته #من_انقلابیم #جملات_ناب #جملات_زیبا #من_انقلابی_ام #اجابت_دعا #انقلابی #جملات_انگیزشی #مهربانی #تنهایی #فقط_خدا #خدایاشکرت #توکل_به_خدا #جملات_مثبت #خدا_با_من_است
🔹 🔷 تو را هوای به آغوش من رسیدن نیست. 🔷 وگرنه فاصله ما هنوز یک قدم است... 🔹 🔷او منتظر ماست که ما برگردیم ماییم که در غیبت کبری ماندیم... 🔹 از اصبغ بن نباته نقل شده: از امیرالمؤمنین(علیه السلام) شنیدم که میفرمود: صاحب این امر، شرید (آواره)، طرید (رانده)، فرید (تک) و وحید (تنها) است طرید به کسی اطلاق می شود که کنار گذاشته شده است. امام زمان(علیه السلام) به راستی در این زمان طرد شده هستند؛ چرا که قدر و منزلت ایشان آن گونه که باید، دانسته نمیشود و هیچ یک از مراحل شکر در برابر این نعمت عظیم الهی، به طور شایسته ادا نمیگردد. تا جایی که مردم، ولیّ نعمت خویش را کنار گذاشته اند و- فهمیده یا نفهمیده- ایشان را با قلب و زبان و عمل خویش طرد کردهاند. 🔹 🔹 🔹 🔹 🔹 🔹 🔹 🔹 🔹 #امام_زمان #امام_زمان_عج #امام_عصر #دعای_فرج #ظهور_امام_زمان #ظهور_بسیار_نزدیک_است_ان_شاء_الله #ظهور_نزدیک_است #امید_به_زندگی #زیبایی #دعا #توکل #آرامش #انقلابی #متن_خاص #موفقیت #من_انقلابی_ام ##آغاز_امامت_امام_زمان #خداوند #جملات_ناب #من_انقلابیم #جملات_زیبا #اجابت_دعا #جملات_انگیزشی #مهربانی #جوان_انقلابی #توکل_به_خدا #عاشقانه #انقلابیم #اللهم_عجل_لولیک_الفرج
🔹 🔷 تو را هوای به آغوش من رسیدن نیست. 🔷 وگرنه فاصله ما هنوز یک قدم است... 🔹 🔷او منتظر ماست که ما برگردیم ماییم که در غیبت کبری ماندیم... 🔹 از اصبغ بن نباته نقل شده: از امیرالمؤمنین(علیه السلام) شنیدم که میفرمود: صاحب این امر، شرید (آواره)، طرید (رانده)، فرید (تک) و وحید (تنها) است طرید به کسی اطلاق می شود که کنار گذاشته شده است. امام زمان(علیه السلام) به راستی در این زمان طرد شده هستند؛ چرا که قدر و منزلت ایشان آن گونه که باید، دانسته نمیشود و هیچ یک از مراحل شکر در برابر این نعمت عظیم الهی، به طور شایسته ادا نمیگردد. تا جایی که مردم، ولیّ نعمت خویش را کنار گذاشته اند و- فهمیده یا نفهمیده- ایشان را با قلب و زبان و عمل خویش طرد کردهاند. 🔹 🔹 🔹 🔹 🔹 🔹 🔹 🔹 🔹 #امام_زمان #امام_زمان_عج #امام_عصر #دعای_فرج #ظهور_امام_زمان #ظهور_بسیار_نزدیک_است_ان_شاء_الله #ظهور_نزدیک_است #امید_به_زندگی #زیبایی #دعا #توکل #آرامش #انقلابی #متن_خاص #موفقیت #من_انقلابی_ام ##آغاز_امامت_امام_زمان #خداوند #جملات_ناب #من_انقلابیم #جملات_زیبا #اجابت_دعا #جملات_انگیزشی #مهربانی #جوان_انقلابی #توکل_به_خدا #عاشقانه #انقلابیم #اللهم_عجل_لولیک_الفرج
. این توصیه مارک زاکربرگ، بنیانگذار فیسبوک به کار همه میآد، برای اشتباه نکردن خیلی به خودتون زحمت ندید و حتی یه جورایی تا میتونید خودتون رو در معرض تجربیاتی قرار بدید که ممکن تبدیل به اشتباهات زندگیتون بشند اما حتما، حتما و حتما از این اشتباهات درس بگیرید. . . ✒  ✒ ✒ #عصرموفقیت #عصر_شکوفایی #عصرقلم #موزیک #هیجان #صبح #موفقیت #پاییز #مجله_قانون_جذب #قانون_جذب #انرژی_مثبت #مثبت_اندیشی #تفکر_مثبت #قانون_کارما #کائنات #موفقیت #هوشیاری #حس_خوب #ثروت #اراده_قوی #زندگی_سالم #زنده_باد_زندگی #جملات_ناب #جملات_مثبت #آرامش_درونى
. این توصیه مارک زاکربرگ، بنیانگذار فیسبوک به کار همه میآد، برای اشتباه نکردن خیلی به خودتون زحمت ندید و حتی یه جورایی تا میتونید خودتون رو در معرض تجربیاتی قرار بدید که ممکن تبدیل به اشتباهات زندگیتون بشند اما حتما، حتما و حتما از این اشتباهات درس بگیرید. . . ✒ ✒ ✒ #عصرموفقیت #عصر_شکوفایی #عصرقلم #موزیک #هیجان #صبح #موفقیت #پاییز #مجله_قانون_جذب #قانون_جذب #انرژی_مثبت #مثبت_اندیشی #تفکر_مثبت #قانون_کارما #کائنات #موفقیت #هوشیاری #حس_خوب #ثروت #اراده_قوی #زندگی_سالم #زنده_باد_زندگی #جملات_ناب #جملات_مثبت #آرامش_درونى
. این هوا را می بینید؟ نه سرد بودنش معلوم است نه گرم بودنش... آدم میماند لباس های گرمش را از ته کمد بیرون بکشد یا با همان لباس های تابستانی اش سر کند... نتیجه ی این بلاتکلیفی هم چیزی جز سرما خوردگی های وحشتناک نیست... دوست داشتن های ما هم چیزی شده شبیه این حالِ بلاتکلیف هوای پاییزی. نه درست و حسابی میمانیم نه مثل آدم از زندگی شان میرویم. نه عاشقیم نه دوستِ صمیمی، یک بلاتکلیفیم یک دوستِ معمولی... حالا نتیجه ی این دوست داشتن های بلاتکلیف چه باشد خدا میداند... . ✒  ✒ ✒ #عصرموفقیت #عصر_شکوفایی #عصرقلم #موزیک #هیجان #صبح #موفقیت #پاییز #مجله_قانون_جذب #قانون_جذب #انرژی_مثبت #مثبت_اندیشی #تفکر_مثبت #قانون_کارما #کائنات #موفقیت #هوشیاری #حس_خوب #ثروت #اراده_قوی #زندگی_سالم #زنده_باد_زندگی #جملات_ناب #جملات_مثبت #آرامش_درونى
. این هوا را می بینید؟ نه سرد بودنش معلوم است نه گرم بودنش... آدم میماند لباس های گرمش را از ته کمد بیرون بکشد یا با همان لباس های تابستانی اش سر کند... نتیجه ی این بلاتکلیفی هم چیزی جز سرما خوردگی های وحشتناک نیست... دوست داشتن های ما هم چیزی شده شبیه این حالِ بلاتکلیف هوای پاییزی. نه درست و حسابی میمانیم نه مثل آدم از زندگی شان میرویم. نه عاشقیم نه دوستِ صمیمی، یک بلاتکلیفیم یک دوستِ معمولی... حالا نتیجه ی این دوست داشتن های بلاتکلیف چه باشد خدا میداند... . ✒ ✒ ✒ #عصرموفقیت #عصر_شکوفایی #عصرقلم #موزیک #هیجان #صبح #موفقیت #پاییز #مجله_قانون_جذب #قانون_جذب #انرژی_مثبت #مثبت_اندیشی #تفکر_مثبت #قانون_کارما #کائنات #موفقیت #هوشیاری #حس_خوب #ثروت #اراده_قوی #زندگی_سالم #زنده_باد_زندگی #جملات_ناب #جملات_مثبت #آرامش_درونى
 زنــــدگــی کـــردن با مـــردم ایــن دنیــــا همچـون دویـدن در گلـه اسب است تــا میـتــازی بــا تــــو میـتــازنــد زمیــن کـه خــوردی آنــهایی کـه جـلوتــر بـودنــد هـرگـز بــرای تــو بـه عقـب بــاز نـمی گـــردنـــد و آنــهایــی کــه عقـب بــودنـــد، به داغ روزهــایـی کـه میتاخـتی تــو را لـگــد مــال خــواهنــد کــرد   #جملات_ناب #جمله_زیبا #جمله_ناب #جمله_سنگین
زنــــدگــی کـــردن با مـــردم ایــن دنیــــا همچـون دویـدن در گلـه اسب است تــا میـتــازی بــا تــــو میـتــازنــد زمیــن کـه خــوردی آنــهایی کـه جـلوتــر بـودنــد هـرگـز بــرای تــو بـه عقـب بــاز نـمی گـــردنـــد و آنــهایــی کــه عقـب بــودنـــد، به داغ روزهــایـی کـه میتاخـتی تــو را لـگــد مــال خــواهنــد کــرد #جملات_ناب #جمله_زیبا #جمله_ناب #جمله_سنگین
یادگرفتن مهارتهای زندگی مثل حل مسئله و حتی گاهی ندیده گرفتن بعضی چیزا، باعث میشه آرامش خودمون تو زندگی بیشتر بشه. خیلی وقتا عصبانی شدن خالی چیزی رو عوض نمیکنه و فقط خودمون اذیت میشیم. 🌱 #روانشناسی #زیبا #خوشگل #زندگی #عکسنوشته #دلنوشته #جملات_زیبا #جملات_ناب #عکس_نوشته #جملات #خاص #عکس_پروفایل #عکسپروفایل #تکست_گرافی #عکس_روز #عکس #عکس_خاص #تکست #انگلیسی #زبان #تکست_خاص#خشم #مهارت #مهارت_های_زندگی #عصبانی
یادگرفتن مهارتهای زندگی مثل حل مسئله و حتی گاهی ندیده گرفتن بعضی چیزا، باعث میشه آرامش خودمون تو زندگی بیشتر بشه. خیلی وقتا عصبانی شدن خالی چیزی رو عوض نمیکنه و فقط خودمون اذیت میشیم. 🌱 #روانشناسی #زیبا #خوشگل #زندگی #عکسنوشته #دلنوشته #جملات_زیبا #جملات_ناب #عکس_نوشته #جملات #خاص #عکس_پروفایل #عکسپروفایل #تکست_گرافی #عکس_روز #عکس #عکس_خاص #تکست #انگلیسی #زبان #تکست_خاص #خشم #مهارت #مهارت_های_زندگی #عصبانی