پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره جهرمی در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های جهرمی

Instagram
بداهه نوازی سه تار . کلاس درس سه تار . نیما موقتی . اجرا با سه تار ساخت استاد رضا عبادی بزرگوار.. جهرم##جهرمی##فارس##شیراز##جهرم##سوزساز##سلام
بداهه نوازی سه تار . کلاس درس سه تار . نیما موقتی . اجرا با سه تار ساخت استاد رضا عبادی بزرگوار.. جهرم##جهرمی ##فارس ##شیراز ##جهرم ##سوزساز ##سلام
بداهه نوازی سه تار . کلاس درس سه تار . نیما موقتی . اجرا با سه تار ساخت استاد رضا عبادی بزرگوار.. جهرم##جهرمی##فارس##شیراز##جهرم##سوزساز##سلام
بداهه نوازی سه تار . کلاس درس سه تار . نیما موقتی . اجرا با سه تار ساخت استاد رضا عبادی بزرگوار.. جهرم##جهرمی ##فارس ##شیراز ##جهرم ##سوزساز ##سلام
   #جهرمی #جهرمیا کاشت ناخن
#جهرمی #جهرمیا کاشت ناخن
. خرید و اهدای یکصد و پنجاه میلیون ریال کتاب کودک و نوجوان به کتابخانه های عمومی شهرستان جهرم . همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی و در طرح مشارکتی خرید کتاب، تحت عنوان نسیم دانایی، نزدیک به یکصد پنجاه میلیون ریال کتاب کودک و نوجوان در قالب دوهزار نسخه کتاب خریداری و به کتابخانه های عمومی #جهرم اهدا شد. . منابع مالی این طرح مشارکتی از طریق اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس(۳۰ درصد)، خیرین استان(۲۰ درصد)، تخفیف ناشر(۲۵ درصد) و ۲۵ درصد آن توسط خیر #جهرمی جناب آقای دکتر حسن دالوند تامین شده است. . طرح مشارکتی نسیم دانایی در سه مرحله (مرحله اول: کتابهای کودک و نوجوان ؛ مرحله دوم: کتابهای داستان و رمان ؛ مرحله سوم: کتابهای روانشناسی و غیره) اجرا خواهد شد. از خیرین فرهنگی دعوت می گردد با حمایت خود ما را در غنی بخشیدن منابع کتابخانه های عمومی یاری کنند. . . تلگرام 👇 ./ سروش👇 ./
. خرید و اهدای یکصد و پنجاه میلیون ریال کتاب کودک و نوجوان به کتابخانه های عمومی شهرستان جهرم . همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی و در طرح مشارکتی خرید کتاب، تحت عنوان نسیم دانایی، نزدیک به یکصد پنجاه میلیون ریال کتاب کودک و نوجوان در قالب دوهزار نسخه کتاب خریداری و به کتابخانه های عمومی #جهرم اهدا شد. . منابع مالی این طرح مشارکتی از طریق اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس(۳۰ درصد)، خیرین استان(۲۰ درصد)، تخفیف ناشر(۲۵ درصد) و ۲۵ درصد آن توسط خیر #جهرمی جناب آقای دکتر حسن دالوند تامین شده است. . طرح مشارکتی نسیم دانایی در سه مرحله (مرحله اول: کتابهای کودک و نوجوان ؛ مرحله دوم: کتابهای داستان و رمان ؛ مرحله سوم: کتابهای روانشناسی و غیره) اجرا خواهد شد. از خیرین فرهنگی دعوت می گردد با حمایت خود ما را در غنی بخشیدن منابع کتابخانه های عمومی یاری کنند. . . تلگرام 👇 ./ سروش👇 ./
. خرید و اهدای یکصد و پنجاه میلیون ریال کتاب کودک و نوجوان به کتابخانه های عمومی شهرستان جهرم . همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی و در طرح مشارکتی خرید کتاب، تحت عنوان نسیم دانایی، نزدیک به یکصد پنجاه میلیون ریال کتاب کودک و نوجوان در قالب دوهزار نسخه کتاب خریداری و به کتابخانه های عمومی #جهرم اهدا شد. . منابع مالی این طرح مشارکتی از طریق اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس(۳۰ درصد)، خیرین استان(۲۰ درصد)، تخفیف ناشر(۲۵ درصد) و ۲۵ درصد آن توسط خیر #جهرمی جناب آقای دکتر حسن دالوند تامین شده است. . طرح مشارکتی نسیم دانایی در سه مرحله (مرحله اول: کتابهای کودک و نوجوان ؛ مرحله دوم: کتابهای داستان و رمان ؛ مرحله سوم: کتابهای روانشناسی و غیره) اجرا خواهد شد. از خیرین فرهنگی دعوت می گردد با حمایت خود ما را در غنی بخشیدن منابع کتابخانه های عمومی یاری کنند. . . تلگرام 👇 ./ سروش👇 ./
. خرید و اهدای یکصد و پنجاه میلیون ریال کتاب کودک و نوجوان به کتابخانه های عمومی شهرستان جهرم . همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی و در طرح مشارکتی خرید کتاب، تحت عنوان نسیم دانایی، نزدیک به یکصد پنجاه میلیون ریال کتاب کودک و نوجوان در قالب دوهزار نسخه کتاب خریداری و به کتابخانه های عمومی #جهرم اهدا شد. . منابع مالی این طرح مشارکتی از طریق اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس(۳۰ درصد)، خیرین استان(۲۰ درصد)، تخفیف ناشر(۲۵ درصد) و ۲۵ درصد آن توسط خیر #جهرمی جناب آقای دکتر حسن دالوند تامین شده است. . طرح مشارکتی نسیم دانایی در سه مرحله (مرحله اول: کتابهای کودک و نوجوان ؛ مرحله دوم: کتابهای داستان و رمان ؛ مرحله سوم: کتابهای روانشناسی و غیره) اجرا خواهد شد. از خیرین فرهنگی دعوت می گردد با حمایت خود ما را در غنی بخشیدن منابع کتابخانه های عمومی یاری کنند. . . تلگرام 👇 ./ سروش👇 ./
باغ لیمویی جهرم . . ↩️منتظر عکس ها و کلیپ های شما دوستان هستیم↪️ 🌺تلگرام 👈://./🌺 ➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅ #جهرم#جهرمی#جهرمیها#جهرم_لاو #مسابقه#جایزه #فارس#شیراز#مرکبات
باغ لیمویی جهرم . . ↩️منتظر عکس ها و کلیپ های شما دوستان هستیم↪️ 🌺تلگرام 👈://./🌺 ➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅ #جهرم #جهرمی #جهرمیها #جهرم_لاو #مسابقه #جایزه #فارس #شیراز #مرکبات
باغ لیمویی جهرم . . ↩️منتظر عکس ها و کلیپ های شما دوستان هستیم↪️ 🌺تلگرام 👈://./🌺 ➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅ #جهرم#جهرمی#جهرمیها#جهرم_لاو #مسابقه#جایزه #فارس#شیراز#مرکبات
باغ لیمویی جهرم . . ↩️منتظر عکس ها و کلیپ های شما دوستان هستیم↪️ 🌺تلگرام 👈://./🌺 ➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅ #جهرم #جهرمی #جهرمیها #جهرم_لاو #مسابقه #جایزه #فارس #شیراز #مرکبات
به گاه تاریخ شفاهی تاریخ شفاهی وزارت ارتباطات فناوری آغاز و قرار است تا تجربیات ارزشمند وزرا و مدیران این وزارت خانه و اقدامات خستگی ناپذیر ناگفته شان در قاب تصویر و در قالب کتاب ثبت و ضبط گردد... تجربیاتی که سبب گردیده تا فعالیت های وزارت ارتباطات و فناوری پیشران توسعه بخش های مختلف در این سرزمین گردد.. تجربیاتی که مهندس جهرمی جوان ، وارث آنها گردیده تا ترکیب شور و ایده جوانی و تجربه های گرانقدر افق روشنی برای توسعه این وزارت خانه و سرزمین ترسیم نماید... ..کارنامه دکتر معتمدی، وزیر پیشین دولت هفتم و هشتم و رییس امروزین دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در دوره تصدی وزارت ارتباطات کارنامه درخشانی است... کارنامه ای که دکتر معتمدی عزیز برخلاف مسوولان این روزگار سرزمین، کمتر مایل به گفتگو درباره آن است و گفتگو درباره این کارنامه و اقدامات ایشان، با سختی های فراوان همراه گردیده.... کارنامه ای که با تغییر ساختارها در سیستم بوروکراتیک و تغییر نگاه دولتیزه مدیران وقت امکان پذیر گردیده و توسعه ای چندبرابری نسبت به تعهدات برنامه سوم به همراه داشته است... #تاریخ_شفاهی #سیداحمد_معتمدی#دانشگاه_صنعتی_امیرکبیر#توسعه#جهرمی#برنامه_سوم
به گاه تاریخ شفاهی تاریخ شفاهی وزارت ارتباطات فناوری آغاز و قرار است تا تجربیات ارزشمند وزرا و مدیران این وزارت خانه و اقدامات خستگی ناپذیر ناگفته شان در قاب تصویر و در قالب کتاب ثبت و ضبط گردد... تجربیاتی که سبب گردیده تا فعالیت های وزارت ارتباطات و فناوری پیشران توسعه بخش های مختلف در این سرزمین گردد.. تجربیاتی که مهندس جهرمی جوان ، وارث آنها گردیده تا ترکیب شور و ایده جوانی و تجربه های گرانقدر افق روشنی برای توسعه این وزارت خانه و سرزمین ترسیم نماید... ..کارنامه دکتر معتمدی، وزیر پیشین دولت هفتم و هشتم و رییس امروزین دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در دوره تصدی وزارت ارتباطات کارنامه درخشانی است... کارنامه ای که دکتر معتمدی عزیز برخلاف مسوولان این روزگار سرزمین، کمتر مایل به گفتگو درباره آن است و گفتگو درباره این کارنامه و اقدامات ایشان، با سختی های فراوان همراه گردیده.... کارنامه ای که با تغییر ساختارها در سیستم بوروکراتیک و تغییر نگاه دولتیزه مدیران وقت امکان پذیر گردیده و توسعه ای چندبرابری نسبت به تعهدات برنامه سوم به همراه داشته است... #تاریخ_شفاهی #سیداحمد_معتمدی #دانشگاه_صنعتی_امیرکبیر #توسعه #جهرمی #برنامه_سوم
هیچوقت با بزرگتر از خودت در نیافت😂😂 . . ↩️منتظر عکس ها و کلیپ های شما دوستان هستیم↪️ 🌺تلگرام 👈://./🌺 ➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅ #جهرم#جهرمی#جهرمیها#جهرم_لاو #مسابقه#جایزه #فارس#شیراز#مرکبات
هیچوقت با بزرگتر از خودت در نیافت😂😂 . . ↩️منتظر عکس ها و کلیپ های شما دوستان هستیم↪️ 🌺تلگرام 👈://./🌺 ➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅ #جهرم #جهرمی #جهرمیها #جهرم_لاو #مسابقه #جایزه #فارس #شیراز #مرکبات
باش ! بودنت خوب است ... شبیهِ حسِ قشنگِ بیدار شدن در صبحِ آبی و خلوتِ یک مزرعه ، شبیهِ لذتِ نشستن کنارِ آتش ، در سرد ترین نقطه ی کوهستان ، شبیهِ نوشیدنِ یک فنجان چایِ داغ ، در یک عصرِ سردِ پاییزی ... بودنت ، با من بودنت ؛ بد جور می چسبد . . ↩️منتظر عکس ها و کلیپ های شما دوستان هستیم↪️ 🌺تلگرام 👈://./🌺 ➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅ #جهرم#جهرمی#جهرمیها#جهرم_لاو #مسابقه#جایزه #فارس#شیراز#مرکبات
باش ! بودنت خوب است ... شبیهِ حسِ قشنگِ بیدار شدن در صبحِ آبی و خلوتِ یک مزرعه ، شبیهِ لذتِ نشستن کنارِ آتش ، در سرد ترین نقطه ی کوهستان ، شبیهِ نوشیدنِ یک فنجان چایِ داغ ، در یک عصرِ سردِ پاییزی ... بودنت ، با من بودنت ؛ بد جور می چسبد . . ↩️منتظر عکس ها و کلیپ های شما دوستان هستیم↪️ 🌺تلگرام 👈://./🌺 ➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅ #جهرم #جهرمی #جهرمیها #جهرم_لاو #مسابقه #جایزه #فارس #شیراز #مرکبات
منتظر اتفاقی در آبان نباشین! طبق خبر ها به احتمال زیاد همه توان و فشارشون رو گذاشتن برای ماه بهمن. پارسال یه مشت ساده لوحِ جاهل احمق یه پروژه ساختن که ختم به اختشاش شد. امیدوارم امسال دیگه مشهد باز خودسری رخ نده. #روحانی #جهانگیری #جهرمی #علوی #احمدی_نژاد #مافی #کامران #ترامپ     #تحریم #تحریمهای_جدید #فشار #دولت #پرسپولیس
منتظر اتفاقی در آبان نباشین! طبق خبر ها به احتمال زیاد همه توان و فشارشون رو گذاشتن برای ماه بهمن. پارسال یه مشت ساده لوحِ جاهل احمق یه پروژه ساختن که ختم به اختشاش شد. امیدوارم امسال دیگه مشهد باز خودسری رخ نده. #روحانی #جهانگیری #جهرمی #علوی #احمدی_نژاد #مافی #کامران #ترامپ #تحریم #تحریمهای_جدید #فشار #دولت #پرسپولیس
به به عجب اناری هست . . ↩️منتظر عکس ها و کلیپ های شما دوستان هستیم↪️ 🌺تلگرام 👈://./🌺 ➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅ #جهرم#جهرمی#جهرمیها#جهرم_لاو #مسابقه#جایزه #فارس#شیراز#مرکبات
به به عجب اناری هست . . ↩️منتظر عکس ها و کلیپ های شما دوستان هستیم↪️ 🌺تلگرام 👈://./🌺 ➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅ #جهرم #جهرمی #جهرمیها #جهرم_لاو #مسابقه #جایزه #فارس #شیراز #مرکبات
، شما رو نمیدونم! اما، ما را به سخت جانی خود این گمان نبود...!!! ، فلذا؛ از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود... ، ، #شکیبی_اصفهانی#سخت_جان #جان_سخت #وحشت #شیراز #شیرازی #جهرم #جهرمی
، شما رو نمیدونم! اما، ما را به سخت جانی خود این گمان نبود...!!! ، فلذا؛ از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود... ، ، #شکیبی_اصفهانی #سخت_جان #جان_سخت #وحشت #شیراز #شیرازی #جهرم #جهرمی
🎶 همنوازی استاد علی عزت زادگان 🎻 همراه با جناب آقای محمدرضا ذریه چهره مشهور کشور 🌺 امیدواریم لذت ببرید ❤   #آموزشگاه_موسیقی_پاسارگاد#جهرم#جهرمی#موسیقی#ویلن#دف#همنوازی#همنوازی_ویلن_دف
🎶 همنوازی استاد علی عزت زادگان 🎻 همراه با جناب آقای محمدرضا ذریه چهره مشهور کشور 🌺 امیدواریم لذت ببرید ❤ #آموزشگاه_موسیقی_پاسارگاد #جهرم #جهرمی #موسیقی #ویلن #دف #همنوازی #همنوازی_ویلن_دف
. آقای #جهرمی تو رو خدا این #پرسپولیس رو سیاسی نکنید بزارید یه پرسپولیس برای مردم بمونه . یه زمانی می گفتن زبل خان اینجا زبل خان اونجا زبل خان همه جان . الان میگن جهرمی اینجا جهرمی اونجا جهرمی همه جا . #پرسپولیس_کاشیما سارا موسوی
. آقای #جهرمی تو رو خدا این #پرسپولیس رو سیاسی نکنید بزارید یه پرسپولیس برای مردم بمونه . یه زمانی می گفتن زبل خان اینجا زبل خان اونجا زبل خان همه جان . الان میگن جهرمی اینجا جهرمی اونجا جهرمی همه جا . #پرسپولیس_کاشیما سارا موسوی
. آقای #جهرمی تو رو خدا این #پرسپولیس رو سیاسی نکنید بزارید یه پرسپولیس برای مردم بمونه . یه زمانی می گفتن زبل خان اینجا زبل خان اونجا زبل خان همه جان . الان میگن جهرمی اینجا جهرمی اونجا جهرمی همه جا . #پرسپولیس_کاشیما  سارا موسوی
. آقای #جهرمی تو رو خدا این #پرسپولیس رو سیاسی نکنید بزارید یه پرسپولیس برای مردم بمونه . یه زمانی می گفتن زبل خان اینجا زبل خان اونجا زبل خان همه جان . الان میگن جهرمی اینجا جهرمی اونجا جهرمی همه جا . #پرسپولیس_کاشیما سارا موسوی
برنامه اجراشده کوشک سرتنگ سیمکان در روزجمعه// گروه طبیعت گردی شب های بونیز #جهرمی #جهرم #اخبارجهرم #طبیعتگردی #طبیعت #شبهای بونیز#بونیز#ایرانگردی #جنگل
برنامه اجراشده کوشک سرتنگ سیمکان در روزجمعه// گروه طبیعت گردی شب های بونیز #جهرمی #جهرم #اخبارجهرم #طبیعتگردی #طبیعت #شبهای بونیز#بونیز #ایرانگردی #جنگل
برنامه اجراشده کوشک سرتنگ سیمکان در روزجمعه// گروه طبیعت گردی شب های بونیز #جهرمی #جهرم #اخبارجهرم #طبیعتگردی #طبیعت #شبهای بونیز#بونیز#ایرانگردی #جنگل
برنامه اجراشده کوشک سرتنگ سیمکان در روزجمعه// گروه طبیعت گردی شب های بونیز #جهرمی #جهرم #اخبارجهرم #طبیعتگردی #طبیعت #شبهای بونیز#بونیز #ایرانگردی #جنگل
شنبه؛ 🎥ببینید 🔺️صحبت های وزیر جوان پس از حضور در اردوی تیم پرسپولیس. .
شنبه؛ 🎥ببینید 🔺️صحبت های وزیر جوان پس از حضور در اردوی تیم پرسپولیس. .
آقای جهرمی تو رو خدا این پرسپولیس رو سیاسی نکنید بزارید یه پرسپولیس برای مردم بمونه .یه زمانی می گفتن زبل خان اینجا زبل خان اونجا زبل خان همه جان . الان میگن جهرمی اینجا جهرمی اونجا جهرمی همه جا . #جهرمی #پرسپولیس #زبل_خان #کاشیما #پرسپولیس_کاشیما
آقای جهرمی تو رو خدا این پرسپولیس رو سیاسی نکنید بزارید یه پرسپولیس برای مردم بمونه .یه زمانی می گفتن زبل خان اینجا زبل خان اونجا زبل خان همه جان . الان میگن جهرمی اینجا جهرمی اونجا جهرمی همه جا . #جهرمی #پرسپولیس #زبل_خان #کاشیما #پرسپولیس_کاشیما
. . ↩️منتظر عکس ها و کلیپ های شما دوستان هستیم↪️ 🌺تلگرام 👈://./🌺 ➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅ #جهرم#جهرمی#جهرمیها#جهرم_لاو #مسابقه#جایزه #فارس#شیراز#مرکبات
. . ↩️منتظر عکس ها و کلیپ های شما دوستان هستیم↪️ 🌺تلگرام 👈://./🌺 ➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅ #جهرم #جهرمی #جهرمیها #جهرم_لاو #مسابقه #جایزه #فارس #شیراز #مرکبات
. در ادامه #طرح_ملی_سیمرغ(صعود کوهنوردان ایران به ۳۱قلهٔ مرتفع۳۱ استان)، دو کوهنورد #جهرمی؛ جواد زارعیان جهرمی و عبدالله امیری، به قلهٔ تشگر بام استان #هرمزگان، صعود کردند./ هیات کوهنوردی #جهرم . . . تلگرام👇 ./ سروش👇 ./
. در ادامه #طرح_ملی_سیمرغ (صعود کوهنوردان ایران به ۳۱قلهٔ مرتفع۳۱ استان)، دو کوهنورد #جهرمی ؛ جواد زارعیان جهرمی و عبدالله امیری، به قلهٔ تشگر بام استان #هرمزگان ، صعود کردند./ هیات کوهنوردی #جهرم . . . تلگرام👇 ./ سروش👇 ./
سلام اول هفته خوبی واسه همگیتون ارزو میکنم . حال و هوای آبان ماه... حال و هوای رهگذری تنهاست... با کوله باری از نرسیدن ها... کوله باری به سنگینی آه ! به ناچاری بغض... و من و تو... چه بی رحمانه.... این همه دلتنگی را... به گردن عشق انداخته ایم . . ↩️منتظر عکس ها و کلیپ های شما دوستان هستیم↪️ 🌺تلگرام 👈://./🌺 ➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅ #جهرم#جهرمی#جهرمیها#جهرم_لاو #مسابقه#جایزه #فارس#شیراز#مرکبات
سلام اول هفته خوبی واسه همگیتون ارزو میکنم . حال و هوای آبان ماه... حال و هوای رهگذری تنهاست... با کوله باری از نرسیدن ها... کوله باری به سنگینی آه ! به ناچاری بغض... و من و تو... چه بی رحمانه.... این همه دلتنگی را... به گردن عشق انداخته ایم . . ↩️منتظر عکس ها و کلیپ های شما دوستان هستیم↪️ 🌺تلگرام 👈://./🌺 ➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅ #جهرم #جهرمی #جهرمیها #جهرم_لاو #مسابقه #جایزه #فارس #شیراز #مرکبات
کاری با احساس از ابی که خودم خیلی دوستش دارم... #گیتار#گیتاریست#جهرم#جهرمی#نوازنده#هنرجو#مهدی_ابراهیمی
کاری با احساس از ابی که خودم خیلی دوستش دارم... #گیتار #گیتاریست #جهرم #جهرمی #نوازنده #هنرجو #مهدی_ابراهیمی
محمد امین قلیچ خانی عزیز و بسیار با استعداد هنرجوی یک ماهه کلاس من در آموزشگاه موسیقی پاسارگاد #گیتار#گیتاریست#جهرم#جهرمی#نوازنده#هنرجو#مهدی_ابراهیمی
محمد امین قلیچ خانی عزیز و بسیار با استعداد هنرجوی یک ماهه کلاس من در آموزشگاه موسیقی پاسارگاد #گیتار #گیتاریست #جهرم #جهرمی #نوازنده #هنرجو #مهدی_ابراهیمی
کاری با احساس از گوگوش با صدای دوست عزیزم مجید بنداد #گیتار#گیتاریست#جهرم#جهرمی#نوازنده#هنرجو#مهدی_ابراهیمی#گوگوش#کمکم کن
کاری با احساس از گوگوش با صدای دوست عزیزم مجید بنداد #گیتار #گیتاریست #جهرم #جهرمی #نوازنده #هنرجو #مهدی_ابراهیمی #گوگوش #کمکم کن
اجرای قطعه پایانی از کتاب مل بی جلد توسط حسین شادمان فرد هنرجوی پرتلاش بنده در آموزشگاه موسیقی سایه که کتاب مل بی جلد را با موفقیت پشت سر گذاشتن به امید پیشرفت روزافزون  #گیتار#گیتاریست#جهرم#جهرمی#نوازنده#هنرجو#مهدی_ابراهیمی
اجرای قطعه پایانی از کتاب مل بی جلد توسط حسین شادمان فرد هنرجوی پرتلاش بنده در آموزشگاه موسیقی سایه که کتاب مل بی جلد را با موفقیت پشت سر گذاشتن به امید پیشرفت روزافزون #گیتار #گیتاریست #جهرم #جهرمی #نوازنده #هنرجو #مهدی_ابراهیمی
اجرای قطعه پایانی از کتاب مل بی جلد توسط حسین شادمان فرد هنرجوی پرتلاش بنده در آموزشگاه موسیقی سایه که کتاب مل بی جلد را با موفقیت پشت سر گذاشتن به امید پیشرفت روزافزون  #گیتار#گیتاریست#جهرم#جهرمی#نوازنده#هنرجو#مهدی_ابراهیمی
اجرای قطعه پایانی از کتاب مل بی جلد توسط حسین شادمان فرد هنرجوی پرتلاش بنده در آموزشگاه موسیقی سایه که کتاب مل بی جلد را با موفقیت پشت سر گذاشتن به امید پیشرفت روزافزون #گیتار #گیتاریست #جهرم #جهرمی #نوازنده #هنرجو #مهدی_ابراهیمی
#چالش شماره سه شرایط مسابقه: پنج نفر از دوستاتو #تگ_کن پیج رو فالو کرده باشی قهرمان رو درست حدس بزنی *مخصوص خوابگاه های دوازده و سه دانشگاه دولتی جهرم *مهلت ارسال جواب فقط تا قبل از شروع مسابقه #ایرسا_سیستم #جهرم #جهرمی #خوابگاه #خوابگاه_دانشجویی #دانشگاه_جهرم #پرسپولیس #فینال
#چالش شماره سه شرایط مسابقه: پنج نفر از دوستاتو #تگ_کن پیج رو فالو کرده باشی قهرمان رو درست حدس بزنی *مخصوص خوابگاه های دوازده و سه دانشگاه دولتی جهرم *مهلت ارسال جواب فقط تا قبل از شروع مسابقه #ایرسا_سیستم #جهرم #جهرمی #خوابگاه #خوابگاه_دانشجویی #دانشگاه_جهرم #پرسپولیس #فینال
#لیموترش . . ↩️منتظر عکس ها و کلیپ های شما دوستان هستیم↪️ 🌺تلگرام 👈://./🌺 ➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅ #جهرم#جهرمی#جهرمیها#جهرم_لاو #مسابقه#جایزه #فارس#شیراز#مرکبات
#لیموترش . . ↩️منتظر عکس ها و کلیپ های شما دوستان هستیم↪️ 🌺تلگرام 👈://./🌺 ➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅ #جهرم #جهرمی #جهرمیها #جهرم_لاو #مسابقه #جایزه #فارس #شیراز #مرکبات
پي نوشت: موضوع اين پست تنها جنس سنگهاست و جدا از جنس سنگ نحوه اجرا و رعايت اصول اجرا در جلوگيري از سقوط سنگ ها عامل تعيين كننده مي باشد. #نكات_اجرايي_ساخت #آموزش_ساخت #رویال_جهرم#رویال#فنی_مهندسی #جهرمیها #جهرمی #جهرم_لاو
پي نوشت: موضوع اين پست تنها جنس سنگهاست و جدا از جنس سنگ نحوه اجرا و رعايت اصول اجرا در جلوگيري از سقوط سنگ ها عامل تعيين كننده مي باشد. #نكات_اجرايي_ساخت #آموزش_ساخت #رویال_جهرم #رویال #فنی_مهندسی #جهرمیها #جهرمی #جهرم_لاو
. اگر چه شهر من اینجا و یار من اینجاست به نام 《خواجه》 که شعرش صدای سبز خداست به یاد شاخ نباتی که همچنان زیباست 《هوای منزل یار آب زندگانی ماست صبا بیار نسیمی ز خاک شیرازم》 ، برشی از #مثنوی #با_مویه_های_حافظ از #حسین_منزوی عزیز با تضمینی از خواجه #حافظ_شیرازی ، ، #شیراز #شیرازی #جهرم #شعر #شعر_خوب #شاعر #نام_من_عشق_است #جهرم #جهرمی #شاخ_نبات #عشق
. اگر چه شهر من اینجا و یار من اینجاست به نام 《خواجه》 که شعرش صدای سبز خداست به یاد شاخ نباتی که همچنان زیباست 《هوای منزل یار آب زندگانی ماست صبا بیار نسیمی ز خاک شیرازم》 ، برشی از #مثنوی #با_مویه_های_حافظ از #حسین_منزوی عزیز با تضمینی از خواجه #حافظ_شیرازی ، ، #شیراز #شیرازی #جهرم #شعر #شعر_خوب #شاعر #نام_من_عشق_است #جهرم #جهرمی #شاخ_نبات #عشق
بفرمایین صبحانه 😊😊😊 کیا دوست دارن کیا دوست ندارن ؟ . . ↩️منتظر عکس ها و کلیپ های شما دوستان هستیم↪️ 🌺تلگرام 👈://./🌺 ➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅ #جهرم#جهرمی#جهرمیها#جهرم_لاو #مسابقه#جایزه #فارس#شیراز#مرکبات
بفرمایین صبحانه 😊😊😊 کیا دوست دارن کیا دوست ندارن ؟ . . ↩️منتظر عکس ها و کلیپ های شما دوستان هستیم↪️ 🌺تلگرام 👈://./🌺 ➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅ #جهرم #جهرمی #جهرمیها #جهرم_لاو #مسابقه #جایزه #فارس #شیراز #مرکبات
کد مانتو ترکیبی مقدارپارچهسانت قرمز متر سفید... در رنگهای متنوع ودلخواه جهت سفارش دایرکت😊 خیاطی#ساتین#مانتو#بلوز#لباسای_کشی#جهرمی#خیاطی در_منزل
کد مانتو ترکیبی مقدارپارچهسانت قرمز متر سفید... در رنگهای متنوع ودلخواه جهت سفارش دایرکت😊 خیاطی#ساتین #مانتو #بلوز #لباسای_کشی #جهرمی #خیاطی در_منزل