پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره حدیث در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های حدیث

Instagram
⚫️بسم الله الرحمن الرحیم⚫️ . .💠فردا، سالروز شهادت پدر بزرگوار آقا امامزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ، حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را محضر حضرت بقیةالله الاعظم ارواحنا له الفداء و شما دوستان عزیز، تسلیت عرض میکنم🙏⚫️ . . .💠یکی از کارهایی که به انسان آرامش میدهد این است که همیشه، مخصوصا در وقت مشکلات و گرفتاریها، این نکتهی مهم را به خاطر داشته باشیم که خداوند بزرگ و عزیز، حکیم است و با حکمت خود رفتار میکند و او همیشه ناظر بر حالات و رفتار ماست و سختیکشیدنهای ما را میبیند، و از طرفی مهربانتر و دلسوزتر از مادر است برای ما، پس او میخواهد که این روزهایمان به این صورت بگذرد... این نوع نگاه، خیلی در آرامش دادن به ما و راضی شدن و تحمل کردن در برابر مشکلات به ما کمک میکند...🙏👌 . . . . #لبیک_یا_امام_حسن_عسکری #یا_علی_مددی #آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان #التماس_دعا . . . . . . . . . . .
⚫️بسم الله الرحمن الرحیم⚫️ . .💠فردا، سالروز شهادت پدر بزرگوار آقا امامزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ، حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را محضر حضرت بقیةالله الاعظم ارواحنا له الفداء و شما دوستان عزیز، تسلیت عرض میکنم🙏⚫️ . . .💠یکی از کارهایی که به انسان آرامش میدهد این است که همیشه، مخصوصا در وقت مشکلات و گرفتاریها، این نکتهی مهم را به خاطر داشته باشیم که خداوند بزرگ و عزیز، حکیم است و با حکمت خود رفتار میکند و او همیشه ناظر بر حالات و رفتار ماست و سختیکشیدنهای ما را میبیند، و از طرفی مهربانتر و دلسوزتر از مادر است برای ما، پس او میخواهد که این روزهایمان به این صورت بگذرد... این نوع نگاه، خیلی در آرامش دادن به ما و راضی شدن و تحمل کردن در برابر مشکلات به ما کمک میکند...🙏👌 . . . . #لبیک_یا_امام_حسن_عسکری #یا_علی_مددی #آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان #التماس_دعا . . . . . . . . . . .
⚫️بسم الله الرحمن الرحیم⚫️ . .💠فردا، سالروز شهادت پدر بزرگوار آقا امامزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ، حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را محضر حضرت بقیةالله الاعظم ارواحنا له الفداء و شما دوستان عزیز، تسلیت عرض میکنم🙏⚫️ . . .💠یکی از کارهایی که به انسان آرامش میدهد این است که همیشه، مخصوصا در وقت مشکلات و گرفتاریها، این نکتهی مهم را به خاطر داشته باشیم که خداوند بزرگ و عزیز، حکیم است و با حکمت خود رفتار میکند و او همیشه ناظر بر حالات و رفتار ماست و سختیکشیدنهای ما را میبیند، و از طرفی مهربانتر و دلسوزتر از مادر است برای ما، پس او میخواهد که این روزهایمان به این صورت بگذرد... این نوع نگاه، خیلی در آرامش دادن به ما و راضی شدن و تحمل کردن در برابر مشکلات به ما کمک میکند...🙏👌 . . . . #لبیک_یا_امام_حسن_عسکری #یا_علی_مددی #آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان #التماس_دعا . . . . . . . . . . .
⚫️بسم الله الرحمن الرحیم⚫️ . .💠فردا، سالروز شهادت پدر بزرگوار آقا امامزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ، حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را محضر حضرت بقیةالله الاعظم ارواحنا له الفداء و شما دوستان عزیز، تسلیت عرض میکنم🙏⚫️ . . .💠یکی از کارهایی که به انسان آرامش میدهد این است که همیشه، مخصوصا در وقت مشکلات و گرفتاریها، این نکتهی مهم را به خاطر داشته باشیم که خداوند بزرگ و عزیز، حکیم است و با حکمت خود رفتار میکند و او همیشه ناظر بر حالات و رفتار ماست و سختیکشیدنهای ما را میبیند، و از طرفی مهربانتر و دلسوزتر از مادر است برای ما، پس او میخواهد که این روزهایمان به این صورت بگذرد... این نوع نگاه، خیلی در آرامش دادن به ما و راضی شدن و تحمل کردن در برابر مشکلات به ما کمک میکند...🙏👌 . . . . #لبیک_یا_امام_حسن_عسکری #یا_علی_مددی #آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان #التماس_دعا . . . . . . . . . . .
سوارات #ايطالي #صب#موديل #حدیث السعر ..مليون صياغةومجوهراتعدنانللذهب العشار#سوق#الذهب#مقابل#صدلية#رياض الصالحيالفرع#الاول#والرئيسي #وسط#السوق واتساب#٠٧٨١٣٤٣٢٩٥٨
سوارات #ايطالي #صب #موديل #حدیث السعر ..مليون صياغةومجوهراتعدنانللذهب العشار#سوق #الذهب #مقابل #صدلية #رياض الصالحيالفرع#الاول #والرئيسي #وسط #السوق واتساب#٠٧٨١٣٤٣٢٩٥٨
. ⚫شهادت حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) تسلیت و تعزیت باد⚫ . 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ . ✔به #حدیث زیر بیشتر دقت کنیم👇🏻 . رسولخدا (صلیاللهعلیهوآله) فرمودند: . اِنَّ اکثر الناس یوم القیام ذنوبا؛ اکثرهم کلاما فیما لایعنیه... . 🔹گناه بیشتر مردم در روز قیامت، کثرت حرفزدن در مورد چیزهایی است که به آنها مربوط نمیشود...!!!! . 📝 میزانالحکمه، ج۸، ص۴۳۷. . 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ #آلبوم_شیعه #خدا #حسین #ياحسين #امام_حسین #الامام_الحسين #لبیک_یا_حسین #سامراء #امام_عسکری #امام_حسن_عسکری #نجف #النجف #کربلا #كربلاء #كربلاء_المقدسة #بین_الحرمین #سامرا #امام #امام_رضا #شیعه #الشيعة #عسکری #اللهم_عجل_لوليك_الفرج
. ⚫شهادت حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) تسلیت و تعزیت باد⚫ . 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ . ✔به #حدیث زیر بیشتر دقت کنیم👇🏻 . رسولخدا (صلیاللهعلیهوآله) فرمودند: . اِنَّ اکثر الناس یوم القیام ذنوبا؛ اکثرهم کلاما فیما لایعنیه... . 🔹گناه بیشتر مردم در روز قیامت، کثرت حرفزدن در مورد چیزهایی است که به آنها مربوط نمیشود...!!!! . 📝 میزانالحکمه، ج۸، ص۴۳۷. . 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ #آلبوم_شیعه #خدا #حسین #ياحسين #امام_حسین #الامام_الحسين #لبیک_یا_حسین #سامراء #امام_عسکری #امام_حسن_عسکری #نجف #النجف #کربلا #كربلاء #كربلاء_المقدسة #بین_الحرمین #سامرا #امام #امام_رضا #شیعه #الشيعة #عسکری #اللهم_عجل_لوليك_الفرج
. ⚫شهادت حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) تسلیت و تعزیت باد⚫ . 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ . ✔به #حدیث زیر بیشتر دقت کنیم👇🏻 . رسولخدا (صلیاللهعلیهوآله) فرمودند: . اِنَّ اکثر الناس یوم القیام ذنوبا؛ اکثرهم کلاما فیما لایعنیه... . 🔹گناه بیشتر مردم در روز قیامت، کثرت حرفزدن در مورد چیزهایی است که به آنها مربوط نمیشود...!!!! . 📝 میزانالحکمه، ج۸، ص۴۳۷. . 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ #آلبوم_شیعه #خدا #حسین #ياحسين #امام_حسین #الامام_الحسين #لبیک_یا_حسین #سامراء #امام_عسکری #امام_حسن_عسکری #نجف #النجف #کربلا #كربلاء #كربلاء_المقدسة #بین_الحرمین #سامرا #امام #امام_رضا #شیعه #الشيعة #عسکری #اللهم_عجل_لوليك_الفرج
. ⚫شهادت حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) تسلیت و تعزیت باد⚫ . 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ . ✔به #حدیث زیر بیشتر دقت کنیم👇🏻 . رسولخدا (صلیاللهعلیهوآله) فرمودند: . اِنَّ اکثر الناس یوم القیام ذنوبا؛ اکثرهم کلاما فیما لایعنیه... . 🔹گناه بیشتر مردم در روز قیامت، کثرت حرفزدن در مورد چیزهایی است که به آنها مربوط نمیشود...!!!! . 📝 میزانالحکمه، ج۸، ص۴۳۷. . 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ #آلبوم_شیعه #خدا #حسین #ياحسين #امام_حسین #الامام_الحسين #لبیک_یا_حسین #سامراء #امام_عسکری #امام_حسن_عسکری #نجف #النجف #کربلا #كربلاء #كربلاء_المقدسة #بین_الحرمین #سامرا #امام #امام_رضا #شیعه #الشيعة #عسکری #اللهم_عجل_لوليك_الفرج
امام رضا (علیه السلام) میفرمایند : . . کسی که بر ارتکاب گناه پافشاری می کند و از آن دست بردار نیست و (درعین حال)از خدای خود طلب عفو و بخشش (استغفار) می کند در حقیقت خود را مسخره کرده است ..... . . . (مواعظ عددیّه,ص) . . . امام رضا(علیهالسلام): کسی که بر ارتکاب گناه پافشاری میکند و از آن دستبردار نیست و (در عین حال) از خدای خود طلب عفو و بخشش (استغفار) میکند در حقیقت خود را مسخره کرده است! (مواعظ عددیّه، ص ۲۰۰) مَن أَصََرَّ عَلیالمَعاصی و طَلبَ العَفوَ مِن رَبِّهِ وَ لَم یَتُبْ فَقَدِ اسْتَهزَأَ بِنَفسِهِ ! (عبارت اصلی عربی) . . . #به_امید_ظهور . . . #گناه#توبه#استغفار#دل#شوق#معصیت#خنده#امام_رضا#حدیث#روایت#تسبیح#دست#عکس_نوشته
امام رضا (علیه السلام) میفرمایند : . . کسی که بر ارتکاب گناه پافشاری می کند و از آن دست بردار نیست و (درعین حال)از خدای خود طلب عفو و بخشش (استغفار) می کند در حقیقت خود را مسخره کرده است ..... . . . (مواعظ عددیّه,ص) . . . امام رضا(علیهالسلام): کسی که بر ارتکاب گناه پافشاری میکند و از آن دستبردار نیست و (در عین حال) از خدای خود طلب عفو و بخشش (استغفار) میکند در حقیقت خود را مسخره کرده است! (مواعظ عددیّه، ص ۲۰۰) مَن أَصََرَّ عَلیالمَعاصی و طَلبَ العَفوَ مِن رَبِّهِ وَ لَم یَتُبْ فَقَدِ اسْتَهزَأَ بِنَفسِهِ ! (عبارت اصلی عربی) . . . #به_امید_ظهور . . . #گناه #توبه #استغفار #دل #شوق #معصیت #خنده #امام_رضا #حدیث #روایت #تسبیح #دست #عکس_نوشته
🔥چهار سوال قیامت . ✍امام صادق(ع) : 🌹بدان فردا که در برابر خداوند عزوجل قرار گیری از چهار چیز پرسیده میشوی: ⃣)جوانیات را در کجانابود ساختی؟! ⃣)عمرت را در کجا سپری کردی؟! . ⃣)ثروتت را از کجا بهدست آوردی؟! ⃣)و آن را در کجا خرج کردی؟! . 👈🏻پس برای آن روز آماده باش و پاسخش را فراهم ساز.. . 📚الکافی ج۲ص۱۳۵ح۲۰ #آمادگی_برای_قیامت #سوال_قیامت #تلنگر #حدیث
🔥چهار سوال قیامت . ✍امام صادق(ع) : 🌹بدان فردا که در برابر خداوند عزوجل قرار گیری از چهار چیز پرسیده میشوی: ⃣)جوانیات را در کجانابود ساختی؟! ⃣)عمرت را در کجا سپری کردی؟! . ⃣)ثروتت را از کجا بهدست آوردی؟! ⃣)و آن را در کجا خرج کردی؟! . 👈🏻پس برای آن روز آماده باش و پاسخش را فراهم ساز.. . 📚الکافی ج۲ص۱۳۵ح۲۰ #آمادگی_برای_قیامت #سوال_قیامت #تلنگر #حدیث
. 💗 امام صادق (علیه السلام) هر کس زیارت عاشورا بخواند ، شب اولقبر در آغوش امامحسین(علیه السلام) قرارخواهد گرفت. 📙کامل الزیارات ، ص . . . #حسین_بن_علی #زیارت_عاشورا #بین_الحرمین #کربلاء #موکب #شیعه #اسلام #عکس #حیدر #قبر #الرضا #حرم #گنبد #هیئت #شهادت #حدیث #روایت
. 💗 امام صادق (علیه السلام) هر کس زیارت عاشورا بخواند ، شب اولقبر در آغوش امامحسین(علیه السلام) قرارخواهد گرفت. 📙کامل الزیارات ، ص . . . #حسین_بن_علی #زیارت_عاشورا #بین_الحرمین #کربلاء #موکب #شیعه #اسلام #عکس #حیدر #قبر #الرضا #حرم #گنبد #هیئت #شهادت #حدیث #روایت
✅تهیه سرلاک اسلامی 💟مقداری سویق گندم یا سویق جو ویا ترکیبی ازسویق گندم وسویق جو وسویق سنجد راباهم مخلوط کنید وسپس مقداری شیر طبیعی جوشیده شده که با آب رقیق شده است(شیررابمدتدقیقه بجوشانید) رابه سویق اضافه نموده وبصورت سرلاک درست نموده وبه فرزندان دلبند خودبدهید وفرزندان خود راازدست سرلاک های وارداتی اسرائیلی نجات دهید وآینده روشن بهمراه سلامتی جسم وروح برای فرزندان وعزیزان خود که نسل محبان وشیعیان ائمه اطهارعلیهم السلام بعدی این مرزوبوم می باشند را بسازید. ⚛خواص:استحکام استخوانها،رشدقد،چاقی،رویش گوشت،جلوگیری ازپوکی استخوان. 🌺🌺تمامی دارو ها و محصولات در فروشگاه ما موجود است. 🛒خرید محصولات و مشاوره درمانی رایگان نوروززاده 📞 #حمایت_کنید #دوستاتو_تگ_کن ثبت سفارش لینک در بیو پیج  کانال لینک در بیو پیج  👆👆👆👆👆👆👆👆 #حمایت_کنید #مشاوره_رایگان #اللهم_صل_وسلم_على_نبينا_محمد_بن_عبد_الله_وعلى_آله_وصحبه_أجمعين_ومن_تبعهم_بإحسان_إلى_يوم_الدينا_اللهم_امين #سلامتی_پایدار #طب #طبیب #سلامتی_پایدار #شفا #داروخانه_اینترنتی #درمان_درد #بلادور #بواسیر #شقاق #حدیث #سلامتی_تندرستی#سهرلاک#بچهگانه #نوزادی
✅تهیه سرلاک اسلامی 💟مقداری سویق گندم یا سویق جو ویا ترکیبی ازسویق گندم وسویق جو وسویق سنجد راباهم مخلوط کنید وسپس مقداری شیر طبیعی جوشیده شده که با آب رقیق شده است(شیررابمدتدقیقه بجوشانید) رابه سویق اضافه نموده وبصورت سرلاک درست نموده وبه فرزندان دلبند خودبدهید وفرزندان خود راازدست سرلاک های وارداتی اسرائیلی نجات دهید وآینده روشن بهمراه سلامتی جسم وروح برای فرزندان وعزیزان خود که نسل محبان وشیعیان ائمه اطهارعلیهم السلام بعدی این مرزوبوم می باشند را بسازید. ⚛خواص:استحکام استخوانها،رشدقد،چاقی،رویش گوشت،جلوگیری ازپوکی استخوان. 🌺🌺تمامی دارو ها و محصولات در فروشگاه ما موجود است. 🛒خرید محصولات و مشاوره درمانی رایگان نوروززاده 📞 #حمایت_کنید #دوستاتو_تگ_کن ثبت سفارش لینک در بیو پیج کانال لینک در بیو پیج 👆👆👆👆👆👆👆👆 #حمایت_کنید #مشاوره_رایگان #اللهم_صل_وسلم_على_نبينا_محمد_بن_عبد_الله_وعلى_آله_وصحبه_أجمعين_ومن_تبعهم_بإحسان_إلى_يوم_الدينا_اللهم_امين #سلامتی_پایدار #طب #طبیب #سلامتی_پایدار #شفا #داروخانه_اینترنتی #درمان_درد #بلادور #بواسیر #شقاق #حدیث #سلامتی_تندرستی #سهرلاک #بچهگانه #نوزادی
✅دفع #حشرات موذی باموادطبیعی 🅾 برای دفع حشرات موذی چند راهکار هست که بر اساس منطقه و نوع حشره میتوانید استفاده کنید. 🅾 دود کردن بابونه .سیاهدانه . آویشن . مرزنجوش . هر کدام به تنهایی میتواند حشرات را دور کند. ⚛ پاشیدن آب جوشانده برگ زیتون همین اثر رادارد. 💟 نگهداری برگ درخت گردو در گوشه های منزل میتواند موثر باشد. 💟 خیساندن تنباکو و گذاردن ظرفهایی پر از تنباکوی نم دار در گوشه وکنار منزل مفید است اگر از این روش استفاده میکنید هر روز کمی آب به تنباکو بزنید تا نمدار بمانند. ❇️روش آخر استفاده از جوش شیرین یا پودر ذغال طبیعیه به این صورت که در مسیر رفت و آمد حشرات بریزید. 🌺🌺تمامی دارو ها و محصولات در فروشگاه ما موجود است. 🛒خرید محصولات و مشاوره درمانی رایگان نوروززاده 📞 #حمایت_کنید #دوستاتو_تگ_کن ثبت سفارش لینک در بیو پیج  کانال لینک در بیو پیج  👆👆👆👆👆👆👆👆 #مشاوره_رایگان #اللهم_صل_وسلم_على_نبينا_محمد_بن_عبد_الله_وعلى_آله_وصحبه_أجمعين_ومن_تبعهم_بإحسان_إلى_يوم_الدينا_اللهم_امين #سلامتی_پایدار #طب #طبیب #سلامتی_پایدار #شفا #داروخانه_اینترنتی #درمان_درد #بلادور #بواسیر #شقاق #حدیث #سلامتی_تندرستی #مشاوره_رایگان #داروخانه #تهران #بابل #ساری #حشره #حشرات
✅دفع #حشرات موذی باموادطبیعی 🅾 برای دفع حشرات موذی چند راهکار هست که بر اساس منطقه و نوع حشره میتوانید استفاده کنید. 🅾 دود کردن بابونه .سیاهدانه . آویشن . مرزنجوش . هر کدام به تنهایی میتواند حشرات را دور کند. ⚛ پاشیدن آب جوشانده برگ زیتون همین اثر رادارد. 💟 نگهداری برگ درخت گردو در گوشه های منزل میتواند موثر باشد. 💟 خیساندن تنباکو و گذاردن ظرفهایی پر از تنباکوی نم دار در گوشه وکنار منزل مفید است اگر از این روش استفاده میکنید هر روز کمی آب به تنباکو بزنید تا نمدار بمانند. ❇️روش آخر استفاده از جوش شیرین یا پودر ذغال طبیعیه به این صورت که در مسیر رفت و آمد حشرات بریزید. 🌺🌺تمامی دارو ها و محصولات در فروشگاه ما موجود است. 🛒خرید محصولات و مشاوره درمانی رایگان نوروززاده 📞 #حمایت_کنید #دوستاتو_تگ_کن ثبت سفارش لینک در بیو پیج کانال لینک در بیو پیج 👆👆👆👆👆👆👆👆 #مشاوره_رایگان #اللهم_صل_وسلم_على_نبينا_محمد_بن_عبد_الله_وعلى_آله_وصحبه_أجمعين_ومن_تبعهم_بإحسان_إلى_يوم_الدينا_اللهم_امين #سلامتی_پایدار #طب #طبیب #سلامتی_پایدار #شفا #داروخانه_اینترنتی #درمان_درد #بلادور #بواسیر #شقاق #حدیث #سلامتی_تندرستی #مشاوره_رایگان #داروخانه #تهران #بابل #ساری #حشره #حشرات
 ✅واکسیناسیون ✖️ده حقیقت در مورد واکسیناسیون جامعه که نمی خواهند شما بدانید! ⃣واکسن سود بزرگی برای تولید کننده هایش دارد. ⃣واکسن ها از مواد سمی و داروهای خطرناک ساخته می شوند. ⃣تولید کنندگان واکسن در مقابل شکایات دارای مصونیت و مورد حمایتند. ⃣تحقیق های قابل اعتماد در مورد واکسن ساختگی و تبلیغاتی هستند.محققان مستقل اجازه تحقیق ندارند. ⃣هیچ مدرکی جهت صحت عملکرد مثبت واکسن وجود ندارد. ⃣افزایش بیش از درصدی تعداد واکسن های زده شده به کودکان آمریکایی ⃣واکسن ها هیچ ضمانتی در قبال عملکرد مثبت نشده اند. ⃣مطابق با گزارشات، کودکان واکسینه نشده از کودکان واکسینه شده سلامت ترند. ⃣اینترنت پر است از داستان کودکانی که اندکی پس از دریافت واکسن مرده اند. 🔟بیشترین واکسینه نشده ها میان پولداران و مطلعین هستند. تبلیغات رسانه ای و جاذبه آنها فقط جیب مافیای واکسن را پر می کند. آیا سلامت شما بسته به واکسن است یا نظافت؟ انتخاب با خود شماست!... 🌺🌺تمامی دارو ها و محصولات در فروشگاه ما موجود است. 🛒خرید محصولات و مشاوره درمانی رایگان نوروززاده 📞 #حمایت_کنید #دوستان_خود_را_زیر_پست_تگ_کنید ثبت سفارش لینک در بیو پیج  کانال لینک در بیو پیج  👆👆👆👆👆👆👆👆 #مشاوره_رایگان #اللهم_صل_وسلم_على_نبينا_محمد_بن_عبد_الله_وعلى_آله_وصحبه_أجمعين_ومن_تبعهم_بإحسان_إلى_يوم_الدينا_اللهم_امين #سلامتی_پایدار #طب #طبیب #سلامتی_پایدار #شفا #داروخانه_اینترنتی #درمان_درد #بلادور #بواسیر #شقاق #حدیث #سلامتی_تندرستی#دمنوش #دکتر #دارو #واکسن #واکسیناسیون #بچه#کودک #نوزاد
✅واکسیناسیون ✖️ده حقیقت در مورد واکسیناسیون جامعه که نمی خواهند شما بدانید! ⃣واکسن سود بزرگی برای تولید کننده هایش دارد. ⃣واکسن ها از مواد سمی و داروهای خطرناک ساخته می شوند. ⃣تولید کنندگان واکسن در مقابل شکایات دارای مصونیت و مورد حمایتند. ⃣تحقیق های قابل اعتماد در مورد واکسن ساختگی و تبلیغاتی هستند.محققان مستقل اجازه تحقیق ندارند. ⃣هیچ مدرکی جهت صحت عملکرد مثبت واکسن وجود ندارد. ⃣افزایش بیش از درصدی تعداد واکسن های زده شده به کودکان آمریکایی ⃣واکسن ها هیچ ضمانتی در قبال عملکرد مثبت نشده اند. ⃣مطابق با گزارشات، کودکان واکسینه نشده از کودکان واکسینه شده سلامت ترند. ⃣اینترنت پر است از داستان کودکانی که اندکی پس از دریافت واکسن مرده اند. 🔟بیشترین واکسینه نشده ها میان پولداران و مطلعین هستند. تبلیغات رسانه ای و جاذبه آنها فقط جیب مافیای واکسن را پر می کند. آیا سلامت شما بسته به واکسن است یا نظافت؟ انتخاب با خود شماست!... 🌺🌺تمامی دارو ها و محصولات در فروشگاه ما موجود است. 🛒خرید محصولات و مشاوره درمانی رایگان نوروززاده 📞 #حمایت_کنید #دوستان_خود_را_زیر_پست_تگ_کنید ثبت سفارش لینک در بیو پیج کانال لینک در بیو پیج 👆👆👆👆👆👆👆👆 #مشاوره_رایگان #اللهم_صل_وسلم_على_نبينا_محمد_بن_عبد_الله_وعلى_آله_وصحبه_أجمعين_ومن_تبعهم_بإحسان_إلى_يوم_الدينا_اللهم_امين #سلامتی_پایدار #طب #طبیب #سلامتی_پایدار #شفا #داروخانه_اینترنتی #درمان_درد #بلادور #بواسیر #شقاق #حدیث #سلامتی_تندرستی #دمنوش #دکتر #دارو #واکسن #واکسیناسیون #بچه #کودک #نوزاد
روز کتاب وکتابخوانی گرامی یاد #کتاب #حدیث
روز کتاب وکتابخوانی گرامی یاد #کتاب #حدیث
. #الطريق_الى_سامراء اندک اندک جمع مستان می رسد . . . 🍂🍂 . چون آتش عشقی وجهان شعله ورت شد در سامره ای! جای گدا پشت درت شد لنگر زده پهلوی تو کشتی هدایت؛ وقتی پدرت هادی و مهدی پسرت شد! . . شاعر : مرضیه_عاطفی . . . #امام_حسن_عسکری #سامرا #سامراء #العتبة_العسکریة_المقدسة #الإمام_حسن_العسکری #الإمام_العسکری #حسن_بن_علی #عسکریین #العسکریین  #نحن_شیعة #عکس_مذهبی #تشیع #شیعه #الشیعة #شیعیان #حدیث  #اسلام #الاسلام   _ #ما_همه_شیعه_هستیم
. #الطريق_الى_سامراء اندک اندک جمع مستان می رسد . . . 🍂🍂 . چون آتش عشقی وجهان شعله ورت شد در سامره ای! جای گدا پشت درت شد لنگر زده پهلوی تو کشتی هدایت؛ وقتی پدرت هادی و مهدی پسرت شد! . . شاعر : مرضیه_عاطفی . . . #امام_حسن_عسکری #سامرا #سامراء #العتبة_العسکریة_المقدسة #الإمام_حسن_العسکری #الإمام_العسکری #حسن_بن_علی #عسکریین #العسکریین #نحن_شیعة #عکس_مذهبی #تشیع #شیعه #الشیعة #شیعیان #حدیث #اسلام #الاسلام _ #ما_همه_شیعه_هستیم
البقرة () - بسیاری از اهل کتاب، از روی حسدی که در وجودشان است، آرزو دارند که شما را بعد از ایمانتان به حال کفر باز گردانند، پس از اینکه حق برای آنها روشن شده است، پس شما عفو کنید و در گذرید، تا خداوند فرمان خویش را (برای جهاد با آنها) صادر نماید، همانا خداوند بر هر چیزی تواناست. --- ا --- #اسلام #اهل_حق #اهل_سنت #حافظ_یلمه #ایمان #بهشت #جهنم #آخرت #عالم_برزخ #محشر #قرآن #تلاوت #حدیث #رسول_اللّه #خدا #اللّه #حجاب #عشق #حسن_آقامیری #شیطان #کافر #منافقین #انقلاب #عرفان_آباد #قره_بلاغ #مکه #مدینه #عمر_فاروق #جلال_قاری #جلال_قاری_گنبد
البقرة () - بسیاری از اهل کتاب، از روی حسدی که در وجودشان است، آرزو دارند که شما را بعد از ایمانتان به حال کفر باز گردانند، پس از اینکه حق برای آنها روشن شده است، پس شما عفو کنید و در گذرید، تا خداوند فرمان خویش را (برای جهاد با آنها) صادر نماید، همانا خداوند بر هر چیزی تواناست. --- ا --- #اسلام #اهل_حق #اهل_سنت #حافظ_یلمه #ایمان #بهشت #جهنم #آخرت #عالم_برزخ #محشر #قرآن #تلاوت #حدیث #رسول_اللّه #خدا #اللّه #حجاب #عشق #حسن_آقامیری #شیطان #کافر #منافقین #انقلاب #عرفان_آباد #قره_بلاغ #مکه #مدینه #عمر_فاروق #جلال_قاری #جلال_قاری_گنبد
کلام معصوم پیامبر اکرم (ص) می فرماید: مؤمن را هیچ رنج و بیماری و اندوهی و حتی نگرانی ای نرسد مگر آنکه خداوند بدان وسیله گناهان او را بپوشاند تحف العقول، ص ۳۸ #حدیث #پیامبر_اکرم #پیامبر_اکرم_ص #گناه #خداوند #قیامت #شهید #شهادت #شهدا #مدافعان_حرم #مدافعان_حرم_عشق #مدافعان_حرم_حضرت_زینب #جنگ_تحمیلی #دفاع_مقدس_شهدا #دفاع_مقدس #معصوم #کلام_معصوم #سپاس
کلام معصوم پیامبر اکرم (ص) می فرماید: مؤمن را هیچ رنج و بیماری و اندوهی و حتی نگرانی ای نرسد مگر آنکه خداوند بدان وسیله گناهان او را بپوشاند تحف العقول، ص ۳۸ #حدیث #پیامبر_اکرم #پیامبر_اکرم_ص #گناه #خداوند #قیامت #شهید #شهادت #شهدا #مدافعان_حرم #مدافعان_حرم_عشق #مدافعان_حرم_حضرت_زینب #جنگ_تحمیلی #دفاع_مقدس_شهدا #دفاع_مقدس #معصوم #کلام_معصوم #سپاس
حکم عکس گرفتن مخصوصا عکسهایی که مقدس میشمارند و این عقیده را دارند که عکس فلان استاد رو اگر در مزل یا محل کار یا ماشین بزارند برکت به انجا می آید و باعث خوش شانسی میشود و تبرّک است . اللّه متعال عقل و هدایت دهد --- ا --- #اسلام #اهل_حق #اهل_سنت #حافظ_یلمه #ایمان #بهشت #جهنم #آخرت #عالم_برزخ #محشر #قرآن #تلاوت #حدیث #رسول_اللّه #خدا #اللّه #حجاب #عشق #حسن_آقامیری #شیطان #کافر #منافقین #انقلاب #عرفان_آباد #قره_بلاغ #مکه #مدینه #عمر_فاروق
حکم عکس گرفتن مخصوصا عکسهایی که مقدس میشمارند و این عقیده را دارند که عکس فلان استاد رو اگر در مزل یا محل کار یا ماشین بزارند برکت به انجا می آید و باعث خوش شانسی میشود و تبرّک است . اللّه متعال عقل و هدایت دهد --- ا --- #اسلام #اهل_حق #اهل_سنت #حافظ_یلمه #ایمان #بهشت #جهنم #آخرت #عالم_برزخ #محشر #قرآن #تلاوت #حدیث #رسول_اللّه #خدا #اللّه #حجاب #عشق #حسن_آقامیری #شیطان #کافر #منافقین #انقلاب #عرفان_آباد #قره_بلاغ #مکه #مدینه #عمر_فاروق
حواسمون به حرفایی که میزنیم باشه ، همون چیزی که بهش میگن شایعه و ما خیلی راحت در موردش صحبت میکنیم بعضی وقتا خودمون بهش شاخ و برگ میدیم #قضاوت #مسئولیت #شایعه #الله #خدا #موفقیت #زندگی #عشق #خدایاشکرت #خدای_من #خدایا #خدا_با_من_است #اللهم #الله_اکبر #خداوندا #تلاش #قدرت_فکر #مثبت #مثبت_اندیشی #خوشبختی #قران #قران_كريم #حدیث #حدیث_قدسی #حدیث_پیامبر #صحابه_پیامبر #اسلام #صلح
حواسمون به حرفایی که میزنیم باشه ، همون چیزی که بهش میگن شایعه و ما خیلی راحت در موردش صحبت میکنیم بعضی وقتا خودمون بهش شاخ و برگ میدیم #قضاوت #مسئولیت #شایعه #الله #خدا #موفقیت #زندگی #عشق #خدایاشکرت #خدای_من #خدایا #خدا_با_من_است #اللهم #الله_اکبر #خداوندا #تلاش #قدرت_فکر #مثبت #مثبت_اندیشی #خوشبختی #قران #قران_كريم #حدیث #حدیث_قدسی #حدیث_پیامبر #صحابه_پیامبر #اسلام #صلح
آخوندهایی که بدون ختم احادیث و کتب های فقهی اهل سنت آخوند میشوند باعث این همه خرافات و جنگ بین مذاهب و فحشا شده اند اللّه هدایت کند --- ا --- #اسلام #اهل_حق #اهل_سنت #حافظ_یلمه #ایمان #بهشت #جهنم #آخرت #عالم_برزخ #محشر #قرآن #تلاوت #حدیث #رسول_اللّه #خدا #اللّه #حجاب #عشق #حسن_آقامیری #شیطان #کافر #منافقین #انقلاب #عرفان_آباد #قره_بلاغ #مکه #مدینه #عمر_فاروق
آخوندهایی که بدون ختم احادیث و کتب های فقهی اهل سنت آخوند میشوند باعث این همه خرافات و جنگ بین مذاهب و فحشا شده اند اللّه هدایت کند --- ا --- #اسلام #اهل_حق #اهل_سنت #حافظ_یلمه #ایمان #بهشت #جهنم #آخرت #عالم_برزخ #محشر #قرآن #تلاوت #حدیث #رسول_اللّه #خدا #اللّه #حجاب #عشق #حسن_آقامیری #شیطان #کافر #منافقین #انقلاب #عرفان_آباد #قره_بلاغ #مکه #مدینه #عمر_فاروق
مرکز تخصصی تایپ و پیاده سازی صوت تبیین فرهنگ کوثر آماده پذیرش همکاری با مؤسسات، دانشگاه ها، حوزه ها و واحدهای خبری است. - پیاده سازی صوت جلسات مذهبی، دروس حوزوی، جلسات درس دانشگاه ها و کنفرانس ها و مصاحبه ها - یافتن منابع آیات و روایات - درج اعراب آیات و روایات حتی الامکان - تبدیل از حالت گفتاری به نوشتاری - حذف جملات تکراری - با حفظ امانتداری در مطالب . (پاسخگویی: همه روزه به غیر از تعطیلات رسمی، از ساعت صبح الی بعدازظهر) #تایپ #پیاده_سازی #شهید #شهدا #حدیث #خاطره #امام_حسین #کربلا #روایت #امام_علی
مرکز تخصصی تایپ و پیاده سازی صوت تبیین فرهنگ کوثر آماده پذیرش همکاری با مؤسسات، دانشگاه ها، حوزه ها و واحدهای خبری است. - پیاده سازی صوت جلسات مذهبی، دروس حوزوی، جلسات درس دانشگاه ها و کنفرانس ها و مصاحبه ها - یافتن منابع آیات و روایات - درج اعراب آیات و روایات حتی الامکان - تبدیل از حالت گفتاری به نوشتاری - حذف جملات تکراری - با حفظ امانتداری در مطالب . (پاسخگویی: همه روزه به غیر از تعطیلات رسمی، از ساعت صبح الی بعدازظهر) #تایپ #پیاده_سازی #شهید #شهدا #حدیث #خاطره #امام_حسین #کربلا #روایت #امام_علی
⭐به نام استقلال⭐ همیشه یه استقلالی ام آبی تر از آنیم که زنگار پذیریم نانخور نشدیم بزور که ادبار بگیریم تاجیم چو الماس که بر اوج نشینیم چون لنگ نه آیم که جای شلوار بگیریم ! #حدیث #داریم#روز#قیامت#آدما #دسته#میشن #همیشه تاجیم #⭐⭐ #💙💙
⭐به نام استقلال⭐ همیشه یه استقلالی ام آبی تر از آنیم که زنگار پذیریم نانخور نشدیم بزور که ادبار بگیریم تاجیم چو الماس که بر اوج نشینیم چون لنگ نه آیم که جای شلوار بگیریم ! #حدیث #داریم #روز #قیامت #آدما #دسته #میشن #همیشه تاجیم #⭐⭐ #💙💙
حضرت محمد (صلی الله علیه و آله): به زودی بعد از شما گروهی میآیند که پاداش یک نفر از آنها به اندازه پاداش پنجاه نفر از شماست. آنها گفتند: ای رسول خدا، ما در جنگ بدر و احد و حنین با تو بودیم و درباره ما قرآن نازل شد. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: آنچه را که آنها به دوش گرفتند، اگر بر دوش شما مینهادند، مثل آنها صبر و استقامت نمیکردید. #آخرالزمان#مقاومت#مبارزه#قدس#حدیث#تذکر
حضرت محمد (صلی الله علیه و آله): به زودی بعد از شما گروهی میآیند که پاداش یک نفر از آنها به اندازه پاداش پنجاه نفر از شماست. آنها گفتند: ای رسول خدا، ما در جنگ بدر و احد و حنین با تو بودیم و درباره ما قرآن نازل شد. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: آنچه را که آنها به دوش گرفتند، اگر بر دوش شما مینهادند، مثل آنها صبر و استقامت نمیکردید. #آخرالزمان #مقاومت #مبارزه #قدس #حدیث #تذکر