پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره خاتم الشعرا در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های خاتم الشعرا

Instagram
آياتي از #خاتم_الشعرا مولانا #حسين_منزوى براي كساني كه بجاي ديگران ميخوانند ميدانند مي انديشند شكنجه مي شوند و ديگران تنها ديگران مي مانند و ديگر آن نمي شوند #گلرخ_ايرايي#آتنا_دائمی #سهيل_عربي#آرش_صادقي #اعتصاب_خشك#اعتصاب_غذا#زنداني_سياسي #محمدرضا_حاج_رستمبگلو
آياتي از #خاتم_الشعرا مولانا #حسين_منزوى براي كساني كه بجاي ديگران ميخوانند ميدانند مي انديشند شكنجه مي شوند و ديگران تنها ديگران مي مانند و ديگر آن نمي شوند #گلرخ_ايرايي #آتنا_دائمی #سهيل_عربي #آرش_صادقي #اعتصاب_خشك #اعتصاب_غذا #زنداني_سياسي #محمدرضا_حاج_رستمبگلو
آياتي از #خاتم_الشعرا مولانا #حسين_منزوى براي كساني كه بجاي ديگران ميخوانند ميدانند مي انديشند شكنجه مي شوند و ديگران تنها ديگران مي مانند و ديگر آن نمي شوند #گلرخ_ايرايي#آتنا_دائمی #سهيل_عربي#آرش_صادقي #اعتصاب_خشك#اعتصاب_غذا#زنداني_سياسي #محمدرضا_حاج_رستمبگلو
آياتي از #خاتم_الشعرا مولانا #حسين_منزوى براي كساني كه بجاي ديگران ميخوانند ميدانند مي انديشند شكنجه مي شوند و ديگران تنها ديگران مي مانند و ديگر آن نمي شوند #گلرخ_ايرايي #آتنا_دائمی #سهيل_عربي #آرش_صادقي #اعتصاب_خشك #اعتصاب_غذا #زنداني_سياسي #محمدرضا_حاج_رستمبگلو
مقام #دل_شیدا به مناسبت #شب_یلدا 🍉🍉 از خم زلفت دل شیدا شکست شیشه می در شب یلدا شکست خال لبت مرده کند زنده را رونق بازار مسیحا شکست پیرهن عصمت یوسف درید از غم آن پشت زلیخا شکست کشتی ما بر لب دریا رسید خیر نبیند که دل ما شکست 📜شعر : نورالدین عبدالرحمن #جامی #موسیقی_مقامی #خوراسان #تربت_جام #خاتم_الشعرا :
مقام #دل_شیدا به مناسبت #شب_یلدا 🍉🍉 از خم زلفت دل شیدا شکست شیشه می در شب یلدا شکست خال لبت مرده کند زنده را رونق بازار مسیحا شکست پیرهن عصمت یوسف درید از غم آن پشت زلیخا شکست کشتی ما بر لب دریا رسید خیر نبیند که دل ما شکست 📜شعر : نورالدین عبدالرحمن #جامی #موسیقی_مقامی #خوراسان #تربت_جام #خاتم_الشعرا :
...... ای خوش آن سرزمین که منزل توست یا بر آنجا گذار محمل توست هر کجا بگذری چو باد بهار ندمد جز شمیم مشک تتار امروز مصادف است با سالروز درگذشت نورالدّین عبد الرّحمن متخلص به جامی و معروف به خاتم الشعرا، شاعر سده نهم هجری قمری. جامی همهچیزدان و صوفی نامدار ایرانی بود. تخلص او در شعر ابتدا دشتی بود و سپس به جهت تولد در شهر جام در استان خراسان و تاثیرپذیری از شیخ احمد جام معروف به ژنده پیل، عارف دوره سلجوقی، آن را به جامی تغییر داد. او در مدرسه نظامیه هرات به تحصیل علم پرداخت. با تصوّف آشنا و مجذوب آن شد. جامی از جوانی در سرودن شعر شهره بود و تعالیم عرفانی و صوفیانه را به نظم میکشید. از جامی دهها کتاب و رساله منظوم و منثور به زبانهای فارسی و عربی باقی مانده که معروفترین شان هفت مثنوی به نام هفت اورنگ است. #نور_الدین_عبد_الرحمن #جامی #خاتم_الشعرا
...... ای خوش آن سرزمین که منزل توست یا بر آنجا گذار محمل توست هر کجا بگذری چو باد بهار ندمد جز شمیم مشک تتار امروز مصادف است با سالروز درگذشت نورالدّین عبد الرّحمن متخلص به جامی و معروف به خاتم الشعرا، شاعر سده نهم هجری قمری. جامی همهچیزدان و صوفی نامدار ایرانی بود. تخلص او در شعر ابتدا دشتی بود و سپس به جهت تولد در شهر جام در استان خراسان و تاثیرپذیری از شیخ احمد جام معروف به ژنده پیل، عارف دوره سلجوقی، آن را به جامی تغییر داد. او در مدرسه نظامیه هرات به تحصیل علم پرداخت. با تصوّف آشنا و مجذوب آن شد. جامی از جوانی در سرودن شعر شهره بود و تعالیم عرفانی و صوفیانه را به نظم میکشید. از جامی دهها کتاب و رساله منظوم و منثور به زبانهای فارسی و عربی باقی مانده که معروفترین شان هفت مثنوی به نام هفت اورنگ است. #نور_الدین_عبد_الرحمن #جامی #خاتم_الشعرا
مولانا#عبدالرحمن_جامی متولد آبان سال ۷۹۳ ه ش در روستای خرگرد شهر خواف وفات آبان ماه سال ۸۷۱ ه ش در #هرات دانشمند#همه_چیزدان#خراسانی ادیب موسیقی دان شاعر و صوفی در طریقت نقشبندیه ملقب به #خاتم_الشعرا
مولانا#عبدالرحمن_جامی متولد آبان سال ۷۹۳ ه ش در روستای خرگرد شهر خواف وفات آبان ماه سال ۸۷۱ ه ش در #هرات دانشمند#همه_چیزدان #خراسانی ادیب موسیقی دان شاعر و صوفی در طریقت نقشبندیه ملقب به #خاتم_الشعرا
مولانا#عبدالرحمن_جامی متولد آبان سال ۷۹۳ ه ش در روستای خرگرد شهر خواف وفات آبان ماه سال ۸۷۱ ه ش در #هرات دانشمند#همه_چیزدان#خراسانی ادیب موسیقی دان شاعر و صوفی در طریقت نقشبندیه ملقب به #خاتم_الشعرا
مولانا#عبدالرحمن_جامی متولد آبان سال ۷۹۳ ه ش در روستای خرگرد شهر خواف وفات آبان ماه سال ۸۷۱ ه ش در #هرات دانشمند#همه_چیزدان #خراسانی ادیب موسیقی دان شاعر و صوفی در طریقت نقشبندیه ملقب به #خاتم_الشعرا
. قبر #خاتم_الشعرا، #جامی بزرگ. جامی هم مثل خیلی از شعرای قرنهای هفت و هشت و نه هجری تمایلات متصوفه داشته. آرامگاه #خواجه_عبدالله_انصاری خیلی آبادتر از مقبره جامی است. اطراف مزار او قبر بعضی از شاگردان و مریدان و خانواده اش هم هست. در #افغانستان از بزرگان شعر و ادب فارسی زیاد هستند که آرامگاهشان بی رونق است، مثل #انوری در مزار. خوب بود اگر میراث فرهنگی توجهی میکرد
. قبر #خاتم_الشعرا ، #جامی بزرگ. جامی هم مثل خیلی از شعرای قرنهای هفت و هشت و نه هجری تمایلات متصوفه داشته. آرامگاه #خواجه_عبدالله_انصاری خیلی آبادتر از مقبره جامی است. اطراف مزار او قبر بعضی از شاگردان و مریدان و خانواده اش هم هست. در #افغانستان از بزرگان شعر و ادب فارسی زیاد هستند که آرامگاهشان بی رونق است، مثل #انوری در مزار. خوب بود اگر میراث فرهنگی توجهی میکرد
#عبدالرحمان_جامی ؛ ملقب به #خاتم_الشعرا ، #شاعر، #موسیقیدان، #ادیب و #صوفی در ۲۴ آبان سال ۷۹۳ ( ۲۳ شعبان ۸۱۷) در خرگرد جام از توابع خراسان به دنیا آمد. در سیزده سالگی،به همراه پدرش به هرات رفت و در آنجا اقامت گزید و از آن زمان به جامی شهرت یافت. بر اساس نسب و طریقت #نقشبندیه و نوشتههای #جامی واضح است که وی حنفی و اهل سنت بوده، اما چون همه اهل سنت در حبّ اهل بیت محمد (ص) سخنانی دارند و جامی نیز در این رابطه اشعاری دارد برخی او را شیعی دانستهاند؛ او که سرودن #شعر را در جوانی آغاز کرده و در آن شهرتی یافته بود، با تکیه زدن بر مقام ارشاد و به نظم کشیدن تعالیم #عرفانی و #صوفیانه به محبوبیتی عظیم در میان اهل دانش و معرفت دست یافت. در ۲۷ آبان سال ۸۷۱ ( ۱۷ محرم ۸۹۸ ) در شهر هرات درگذشت. آرامگاهش در شمال غربی شهر #هرات ،واقع و زیارتگاه عام و خاص است.             ://..//_/
#عبدالرحمان_جامی ؛ ملقب به #خاتم_الشعرا ، #شاعر ، #موسیقیدان ، #ادیب و #صوفی در ۲۴ آبان سال ۷۹۳ ( ۲۳ شعبان ۸۱۷) در خرگرد جام از توابع خراسان به دنیا آمد. در سیزده سالگی،به همراه پدرش به هرات رفت و در آنجا اقامت گزید و از آن زمان به جامی شهرت یافت. بر اساس نسب و طریقت #نقشبندیه و نوشتههای #جامی واضح است که وی حنفی و اهل سنت بوده، اما چون همه اهل سنت در حبّ اهل بیت محمد (ص) سخنانی دارند و جامی نیز در این رابطه اشعاری دارد برخی او را شیعی دانستهاند؛ او که سرودن #شعر را در جوانی آغاز کرده و در آن شهرتی یافته بود، با تکیه زدن بر مقام ارشاد و به نظم کشیدن تعالیم #عرفانی و #صوفیانه به محبوبیتی عظیم در میان اهل دانش و معرفت دست یافت. در ۲۷ آبان سال ۸۷۱ ( ۱۷ محرم ۸۹۸ ) در شهر هرات درگذشت. آرامگاهش در شمال غربی شهر #هرات ،واقع و زیارتگاه عام و خاص است. ://..//_/
نورالدّین عبد الرّحمن بن احمد بن محمد (۲۴ آبان ۷۹۳ خرگرد- ۲۷ آبان ۸۷۱ هرات)، معروف به جامی و ملقب به خاتم الشعرا شاعر، موسیقیدان، ادیب و صوفی نامدار فارسی زبان سده ۹ قمری است. #جامی #خاتم_الشعرا #شاعر #موسیقیدان #صوفی #تقویم_روز
نورالدّین عبد الرّحمن بن احمد بن محمد (۲۴ آبان ۷۹۳ خرگرد- ۲۷ آبان ۸۷۱ هرات)، معروف به جامی و ملقب به خاتم الشعرا شاعر، موسیقیدان، ادیب و صوفی نامدار فارسی زبان سده ۹ قمری است. #جامی #خاتم_الشعرا #شاعر #موسیقیدان #صوفی #تقویم_روز
انیس کنج تنهایی کتاب است فروغ صبح دانایی کتاب است بود بی مزد و منت اوستادی ز دانش بخشدت هر دم گشادی ندیمی مغز داری پوست پوشی به سر کار گویایی خموشی درونش همچو غنچه از ورق پر به قیمت هر ورق زان یک طبق در ز یک رنگی همه هم روی و هم پشت گر ایشان را زند کس بر لب انگشت به تقریر لطایف لب گشایند هزاران گوهر معنی نمایند #نورالدین_عبدالرحمن_حامی #جامی #خاتم_الشعرا پ.ن: ۲۴ آبان ماه فرا رسیدن روز و هفته کتاب و کتابخوانی را به تمام پویندگان دانش تبریک عرض می نماییم
انیس کنج تنهایی کتاب است فروغ صبح دانایی کتاب است بود بی مزد و منت اوستادی ز دانش بخشدت هر دم گشادی ندیمی مغز داری پوست پوشی به سر کار گویایی خموشی درونش همچو غنچه از ورق پر به قیمت هر ورق زان یک طبق در ز یک رنگی همه هم روی و هم پشت گر ایشان را زند کس بر لب انگشت به تقریر لطایف لب گشایند هزاران گوهر معنی نمایند #نورالدین_عبدالرحمن_حامی #جامی #خاتم_الشعرا پ.ن: ۲۴ آبان ماه فرا رسیدن روز و هفته کتاب و کتابخوانی را به تمام پویندگان دانش تبریک عرض می نماییم
🌷 قصهی عاشقان خوش است بسی سخن عشق دلکش است بسی تا مرا هوش و مستمع را گوش هست، ازین قصه کی شوم خاموش؟ هر بن موی، صد دهانم باد! هر دهان، جای صد زبانم باد! هر زبانی به صد بیان گویا تا کنم قصههای عشق املا آنکه عشاق پیش او میرند، سبق زندگی از او گیرند، تا نمیری نباشی ارزنده که به انفاس او شوی زنده هست ازین مردگی مراد مرا آنکه خواهند صوفیان به فنا نه فنایی که جان ز تن برود بل فنایی که ما و من برود شوی از ما و من به کلی صاف نشود با تو هیچ چیز مضاف نزنی هرگز از اضافت دم از اضافت کنی چون تنوین رم هم ز نو وارهی و هم ز کهن نگذرد بر زبانت گاه سخن: کفش من، تاج من، عمامهی من رکوهی من، عصا و جامهی من زآنکه هر کس که از منی وارست یک من او را هزار من بارست صد مناش بار بر سر و گردن، به که یک بار بر زبانش من! #جامی #خاتم_الشعرا #شعر #شعرناک #شعرنگار #شعرافغانستان
🌷 قصهی عاشقان خوش است بسی سخن عشق دلکش است بسی تا مرا هوش و مستمع را گوش هست، ازین قصه کی شوم خاموش؟ هر بن موی، صد دهانم باد! هر دهان، جای صد زبانم باد! هر زبانی به صد بیان گویا تا کنم قصههای عشق املا آنکه عشاق پیش او میرند، سبق زندگی از او گیرند، تا نمیری نباشی ارزنده که به انفاس او شوی زنده هست ازین مردگی مراد مرا آنکه خواهند صوفیان به فنا نه فنایی که جان ز تن برود بل فنایی که ما و من برود شوی از ما و من به کلی صاف نشود با تو هیچ چیز مضاف نزنی هرگز از اضافت دم از اضافت کنی چون تنوین رم هم ز نو وارهی و هم ز کهن نگذرد بر زبانت گاه سخن: کفش من، تاج من، عمامهی من رکوهی من، عصا و جامهی من زآنکه هر کس که از منی وارست یک من او را هزار من بارست صد مناش بار بر سر و گردن، به که یک بار بر زبانش من! #جامی #خاتم_الشعرا #شعر #شعرناک #شعرنگار #شعرافغانستان