پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره خفته در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های خفته

Instagram
* بنام خدا #آبان_عزیز 🍁🕯🍁🕯 . آبان عزیز.. انتهای خود را با بوسه ای آشنا کن و بگذارش بین برگ های سر رسید امسال... بیا بینمان عهدی ببندیم.. سال آینده اگر سراغمامدی با یک بغل، برگ زرد بیایی و بنشینی کنار دلم تا راز ها را با تو نجوا کنم، میدانم خود تو هم به ذهنت خطور نمی کرد یک روزی بیاید ک بدترین روز را با خودت یدک بکشی... بگذار مروارید ها را چال کنم روی گونه هایم... بگذار این بغض سرآمدش اینجا نباشد .. برو آبان عزیز ... انتهایت به سر آمده .. نمی گویم بی صبرانه در انتظارت خواهم نشست.. برو و با رفتنت آرامشی در شریان هایم به جریان بینداز.. . اگر جسمم نخفته باشد و گیسوانم پریشان باشند و دیدگانم چشم به راه... باز همدیگر را خواهیم دید .. . شاید ان روز متفاوت تر به تو نگاه بیندازم... شاید از سر شوق و دلتنگی تو را به آغوش خود راه دهم .. تو را ببویم و به روی زردت لبخند بپاشم .. #آسیه_برماسی #کپی_بدون_ذکرمنبع_ممنوع .📅۱۳۹۷/۸/۲۹ 🍁🕯🍁🕯 . پی نوشت: با تلاش عکس و متن را طراحی کرده ام لطفا کپی نکنید.سپاسگذارم  #آبان #پاییز #لبخند #برگ_زرد #سررسید #آغوش #شوق #دلتنگی #نگاه #خفته #گیسو #انتها
* بنام خدا #آبان_عزیز 🍁🕯🍁🕯 . آبان عزیز.. انتهای خود را با بوسه ای آشنا کن و بگذارش بین برگ های سر رسید امسال... بیا بینمان عهدی ببندیم.. سال آینده اگر سراغمامدی با یک بغل، برگ زرد بیایی و بنشینی کنار دلم تا راز ها را با تو نجوا کنم، میدانم خود تو هم به ذهنت خطور نمی کرد یک روزی بیاید ک بدترین روز را با خودت یدک بکشی... بگذار مروارید ها را چال کنم روی گونه هایم... بگذار این بغض سرآمدش اینجا نباشد .. برو آبان عزیز ... انتهایت به سر آمده .. نمی گویم بی صبرانه در انتظارت خواهم نشست.. برو و با رفتنت آرامشی در شریان هایم به جریان بینداز.. . اگر جسمم نخفته باشد و گیسوانم پریشان باشند و دیدگانم چشم به راه... باز همدیگر را خواهیم دید .. . شاید ان روز متفاوت تر به تو نگاه بیندازم... شاید از سر شوق و دلتنگی تو را به آغوش خود راه دهم .. تو را ببویم و به روی زردت لبخند بپاشم .. #آسیه_برماسی #کپی_بدون_ذکرمنبع_ممنوع .📅۱۳۹۷/۸/۲۹ 🍁🕯🍁🕯 . پی نوشت: با تلاش عکس و متن را طراحی کرده ام لطفا کپی نکنید.سپاسگذارم #آبان #پاییز #لبخند #برگ_زرد #سررسید #آغوش #شوق #دلتنگی #نگاه #خفته #گیسو #انتها
* بنام خدا #آبان_عزیز 🍁🕯🍁🕯 . آبان عزیز.. انتهای خود را با بوسه ای آشنا کن و بگذارش بین برگ های سر رسید امسال... بیا بینمان عهدی ببندیم.. سال آینده اگر سراغمامدی با یک بغل، برگ زرد بیایی و بنشینی کنار دلم تا راز ها را با تو نجوا کنم، میدانم خود تو هم به ذهنت خطور نمی کرد یک روزی بیاید ک بدترین روز را با خودت یدک بکشی... بگذار مروارید ها را چال کنم روی گونه هایم... بگذار این بغض سرآمدش اینجا نباشد .. برو آبان عزیز ... انتهایت به سر آمده .. نمی گویم بی صبرانه در انتظارت خواهم نشست.. برو و با رفتنت آرامشی در شریان هایم به جریان بینداز.. . اگر جسمم نخفته باشد و گیسوانم پریشان باشند و دیدگانم چشم به راه... باز همدیگر را خواهیم دید .. . شاید ان روز متفاوت تر به تو نگاه بیندازم... شاید از سر شوق و دلتنگی تو را به آغوش خود راه دهم .. تو را ببویم و به روی زردت لبخند بپاشم .. #آسیه_برماسی #کپی_بدون_ذکرمنبع_ممنوع .📅۱۳۹۷/۸/۲۹ 🍁🕯🍁🕯 . پی نوشت: با تلاش عکس و متن را طراحی کرده ام لطفا کپی نکنید.سپاسگذارم  #آبان #پاییز #لبخند #برگ_زرد #سررسید #آغوش #شوق #دلتنگی #نگاه #خفته #گیسو #انتها
* بنام خدا #آبان_عزیز 🍁🕯🍁🕯 . آبان عزیز.. انتهای خود را با بوسه ای آشنا کن و بگذارش بین برگ های سر رسید امسال... بیا بینمان عهدی ببندیم.. سال آینده اگر سراغمامدی با یک بغل، برگ زرد بیایی و بنشینی کنار دلم تا راز ها را با تو نجوا کنم، میدانم خود تو هم به ذهنت خطور نمی کرد یک روزی بیاید ک بدترین روز را با خودت یدک بکشی... بگذار مروارید ها را چال کنم روی گونه هایم... بگذار این بغض سرآمدش اینجا نباشد .. برو آبان عزیز ... انتهایت به سر آمده .. نمی گویم بی صبرانه در انتظارت خواهم نشست.. برو و با رفتنت آرامشی در شریان هایم به جریان بینداز.. . اگر جسمم نخفته باشد و گیسوانم پریشان باشند و دیدگانم چشم به راه... باز همدیگر را خواهیم دید .. . شاید ان روز متفاوت تر به تو نگاه بیندازم... شاید از سر شوق و دلتنگی تو را به آغوش خود راه دهم .. تو را ببویم و به روی زردت لبخند بپاشم .. #آسیه_برماسی #کپی_بدون_ذکرمنبع_ممنوع .📅۱۳۹۷/۸/۲۹ 🍁🕯🍁🕯 . پی نوشت: با تلاش عکس و متن را طراحی کرده ام لطفا کپی نکنید.سپاسگذارم #آبان #پاییز #لبخند #برگ_زرد #سررسید #آغوش #شوق #دلتنگی #نگاه #خفته #گیسو #انتها
. و پرسیدند: یا شیخ! دلهای ما خفته است که سخن تو در دلهای ما اثر نمیکند. چه کنیم؟ گفت: کاشکی خفته بودی که خفته را بجنبانی بیدار گردد. دلهای شما مرده است که هرچند میجنبانی بیدار نمیگردد. . ذکر حسن بصری #شیخ #دل #خفته #سخن #بجنبانی #بیدار #مرده #میجنبانی #صوفیه #ذکر_حسن_بصری #زهد #تصوف #اسلام #عطار #حقیقت #خلق #نور #عشق_الهی #حکمت #رابعه_عدویه #سهروردی #شجاعت #حبیب_عجمی #متکلم #واعظ #افق_جاویدان #حکمت_اشراق #حکمت_خسروانی #اشراق #تذکرةالاولیا
. و پرسیدند: یا شیخ! دلهای ما خفته است که سخن تو در دلهای ما اثر نمیکند. چه کنیم؟ گفت: کاشکی خفته بودی که خفته را بجنبانی بیدار گردد. دلهای شما مرده است که هرچند میجنبانی بیدار نمیگردد. . ذکر حسن بصری #شیخ #دل #خفته #سخن #بجنبانی #بیدار #مرده #میجنبانی #صوفیه #ذکر_حسن_بصری #زهد #تصوف #اسلام #عطار #حقیقت #خلق #نور #عشق_الهی #حکمت #رابعه_عدویه #سهروردی #شجاعت #حبیب_عجمی #متکلم #واعظ #افق_جاویدان #حکمت_اشراق #حکمت_خسروانی #اشراق #تذکرةالاولیا
💟😍 😍💙 . . . 😍
💟😍 😍💙 . . . 😍
عشق بي سروته من😄️ #زيباي#خفته #گردالى 🤷🏻♀️ #چپول #فوتباليست#مامانش
عشق بي سروته من😄️ #زيباي #خفته #گردالى 🤷🏻♀️ #چپول #فوتباليست #مامانش
عشق بي سروته من😄️ #زيباي#خفته #گردالى 🤷🏻♀️ #چپول #فوتباليست#مامانش
عشق بي سروته من😄️ #زيباي #خفته #گردالى 🤷🏻♀️ #چپول #فوتباليست #مامانش
: آغریب هستم ، نمایده #غریبه های #بیگانه، با تمام #اشک ها و #لبخند ها ، با تمام #احساسات #خفته و #بیدار ... 👤 روز مرگی های غریبه
: آغریب هستم ، نمایده #غریبه های #بیگانه ، با تمام #اشک ها و #لبخند ها ، با تمام #احساسات #خفته و #بیدار ... 👤 روز مرگی های غریبه
#آرزو میکنم #مو های #کوتاه و #چشمان در هم #خفته رو هیچ وقت هیچ کس ن تجربه کنه و ن کسی ببینه
#آرزو میکنم #مو های #کوتاه و #چشمان در هم #خفته رو هیچ وقت هیچ کس ن تجربه کنه و ن کسی ببینه
باغ بی برگی که میگوید که زیبا نیست؟ داستان از میوه های سر به گردونسای اینک #خفته در #تابوت_پست_خاک میگوید باغ بی برگی، خنده اش خونی ست اشک آمیز جاودان بر اسب یال افشان زردش میچمد در آن #پادشاه_فصلها_پاییز🍁🍂 #اخوان_ثالث #م_امید #پاییز #زیبایی  :
باغ بی برگی که میگوید که زیبا نیست؟ داستان از میوه های سر به گردونسای اینک #خفته در #تابوت_پست_خاک میگوید باغ بی برگی، خنده اش خونی ست اشک آمیز جاودان بر اسب یال افشان زردش میچمد در آن #پادشاه_فصلها_پاییز 🍁🍂 #اخوان_ثالث #م_امید #پاییز #زیبایی :
#مرگ #پیام ای #دل #غافل مباش #خفته در این #مرحله #طبل #قیامت زنند خیز که شد #قافله #روز #جوانی گذشت #موی #سیه شد #سپید #پیک #اجل در رسید ساخته کن #راحله #ایران#تهران
#مرگ #پیام ای #دل #غافل مباش #خفته در این #مرحله #طبل #قیامت زنند خیز که شد #قافله #روز #جوانی گذشت #موی #سیه شد #سپید #پیک #اجل در رسید ساخته کن #راحله #ایران #تهران
اي افتاب اهسته نه پا در حريم يار من، يار من پر پر شد و ترسم صداي پاي تو بيدارش كند اين دل خفته را ياد يار..... #افتاب #اهسته #پا #حريم #يار #ترس #بيدار #دل #خفته #ياد #بو #پيراهن #نسترن #بيدار #مست #هوشيار #من
اي افتاب اهسته نه پا در حريم يار من، يار من پر پر شد و ترسم صداي پاي تو بيدارش كند اين دل خفته را ياد يار..... #افتاب #اهسته #پا #حريم #يار #ترس #بيدار #دل #خفته #ياد #بو #پيراهن #نسترن #بيدار #مست #هوشيار #من
#باغ بي برگي كه مي گويد كه #زیبا نيست؟ #داستان از ميوه هاي سر به گردونساي اينك #خفته در تابوت پست خاك مي گويد باغ بيبرگي #خنده اش خوني ست اشك آميز جاودان بر اسب يال افشان زردش مي چمد در آن پادشاه فصلها، #پاییز ____________________________________ #عرفان #عرفان_قادری
#باغ بي برگي كه مي گويد كه #زیبا نيست؟ #داستان از ميوه هاي سر به گردونساي اينك #خفته در تابوت پست خاك مي گويد باغ بيبرگي #خنده اش خوني ست اشك آميز جاودان بر اسب يال افشان زردش مي چمد در آن پادشاه فصلها، #پاییز ____________________________________ #عرفان #عرفان_قادری
بی قید و شرط عشق بورزیم؛ بی قصد و غرض حرف بزنیم؛ بی دلیل ببخشیم و از همه مهتر بی توقع به تمام موجودات محبت کنیم تا آن عشق و نور خفته بتواند بیدار گردد و مارا در بربگیرد و به مقام عشق #نائل آییم. ______________________________________ #عشق #غرض #حرف #محبت #نور #خفته #عوض    #زندگی #سرنوشت #عشق #رابطه #افکار #خودشناسی #عرفان #خودآگاهی #آگاهی #اوشو #مولانا #مراقبه #خدا #فرکانس #انرژی #تجسم #یوگا #کائنات #ذهن #اسرار_درون
بی قید و شرط عشق بورزیم؛ بی قصد و غرض حرف بزنیم؛ بی دلیل ببخشیم و از همه مهتر بی توقع به تمام موجودات محبت کنیم تا آن عشق و نور خفته بتواند بیدار گردد و مارا در بربگیرد و به مقام عشق #نائل آییم. ______________________________________ #عشق #غرض #حرف #محبت #نور #خفته #عوض #زندگی #سرنوشت #عشق #رابطه #افکار #خودشناسی #عرفان #خودآگاهی #آگاهی #اوشو #مولانا #مراقبه #خدا #فرکانس #انرژی #تجسم #یوگا #کائنات #ذهن #اسرار_درون
هرجاییکباشموتونباشی....تنهام.... #خفتهبانوم
هرجاییکباشموتونباشی....تنهام.... #خفتهبانوم
هرجاییکباشموتونباشی....تنهام.... #خفتهبانوم
هرجاییکباشموتونباشی....تنهام.... #خفتهبانوم
مستی آنقدر می خوردم امشب که نگو جرعه جرعه فکر بودن پیش او یارب امشب حال من آشفته است گوییا بخت خرابم خفته است کاش پیشم عشق من بودش کنون تا که سر گردد همین شب در جنون در مثال آهوان صیدش شوم خود به زندان نگاهش میروم تا ابد حبس نگاه ناز او در پی دیدار او من کو به کو گویمش دستم بگیر و ره ببر بی تو باشد روزگارم پر خطر #امیرعلی_قاسمی #می #امشب #جرعه #فکر #یارب #آشفته #خفته #بخت #خراب #عشق #شب #جنون #دیوانه #آهو #صید #زندان #ابد #حبس #دیدار #دست #روزگار #خطر #امشب
مستی آنقدر می خوردم امشب که نگو جرعه جرعه فکر بودن پیش او یارب امشب حال من آشفته است گوییا بخت خرابم خفته است کاش پیشم عشق من بودش کنون تا که سر گردد همین شب در جنون در مثال آهوان صیدش شوم خود به زندان نگاهش میروم تا ابد حبس نگاه ناز او در پی دیدار او من کو به کو گویمش دستم بگیر و ره ببر بی تو باشد روزگارم پر خطر #امیرعلی_قاسمی #می #امشب #جرعه #فکر #یارب #آشفته #خفته #بخت #خراب #عشق #شب #جنون #دیوانه #آهو #صید #زندان #ابد #حبس #دیدار #دست #روزگار #خطر #امشب
گفتم او #خفته است #خوابش برده به
گفتم او #خفته است #خوابش برده به
,  📷 عکاس: نیما خالدی کیا  ↩️ صفحه عکاس در اینستاگرام: , ↩️ثبت شده در مین #تور_عکاسی_چیلیک به مقصد استان فارس _ #پایگاه_عکس_چیلیک ..  ..  #عکاسان_ایرانی #شیراز #پرتره #خواب #استراحت #خفته #مهدی_سروری #سفر #کارگاه_عکاسی #عکاسی #سفر_عکاسی #سیاه_سفید
, 📷 عکاس: نیما خالدی کیا ↩️ صفحه عکاس در اینستاگرام: , ↩️ثبت شده در مین #تور_عکاسی_چیلیک به مقصد استان فارس _ #پایگاه_عکس_چیلیک .. .. #عکاسان_ایرانی #شیراز #پرتره #خواب #استراحت #خفته #مهدی_سروری #سفر #کارگاه_عکاسی #عکاسی #سفر_عکاسی #سیاه_سفید
این #ساحل #خسته را تو پیدا کردی.. این #موج نشسته را تو برپا کردی.. من خامُش و #خسته #خفته بودم ای #عشق.. #مرداب دل مرا تو #دریا کردی..
این #ساحل #خسته را تو پیدا کردی.. این #موج نشسته را تو برپا کردی.. من خامُش و #خسته #خفته بودم ای #عشق .. #مرداب دل مرا تو #دریا کردی..
نهج البلاغه 🕊📃خطبة ۱۸۰ و من خطبة له ( عليه السلام ) في ذم العاصين من أصحابه طول خطبة ليتم تسليمها في مقاطع متعددة ( الجزء الرابع ) ... وَ إِنَّ أَحَبَّ مَا أَنَا لَاقٍ إِلَيَّ الْمَوْتُ قَدْ دَارَسْتُكُمُ الْكِتَابَ وَ فَاتَحْتُكُمُ الْحِجَاجَ وَ عَرَّفْتُكُمْ مَا أَنْكَرْتُمْ وَ سَوَّغْتُكُمْ مَا مَجَجْتُمْ لَوْ كَانَ الْأَعْمَي يَلْحَظُ أَوِ النَّائِمُ يَسْتَيْقِظُ وَ أَقْرِبْ بِقَوْمٍ مِنَ الْجَهْلِ بِاللَّهِ قَائِدُهُمْ مُعَاوِيَةُ وَ مُؤَدِّبُهُمُ ابْنُ النَّابِغَةِ . ... اكنون محبوب ترین چيزي كه آرزو مي كنم، مرگ است. كتاب خدا را به شما آموختم و راه و رسم استدلال را به شما آموزش دادم، و آنچه را كه نمي شناختيد به شما شناساندم، و دانشي را كه به كامتان سازگار نبود جرعه جرعه به شما نوشاندم. اي كاش نابينا مي ديد! و خفته بيدار مي شد! سوگند بخدا ! چه نادان مردمي كه رهبر آنان معاويه، و آموزگارشان پسر نابغه (عمروعاص) باشد#نهجالبلاغه#امام_علی#خطبه_۱۸۰#در_نکوهش_یاران_نافرمانش#محبوب_ترین#آرزو#مرگ#کتاب_خدا#راه_و_رسم_استدلال#آموزش#شناخت#دانش#کام#سازگار#جرعه_جرعه#ای_کاش#نابینا#خفته#بیدار#سوگند_بخدا#نادان_مردم#رهبر#معاویه#آموزگار#پسر_نابغه#عمرو_عاص #یا_علی_مددی
نهج البلاغه 🕊📃خطبة ۱۸۰ و من خطبة له ( عليه السلام ) في ذم العاصين من أصحابه طول خطبة ليتم تسليمها في مقاطع متعددة ( الجزء الرابع ) ... وَ إِنَّ أَحَبَّ مَا أَنَا لَاقٍ إِلَيَّ الْمَوْتُ قَدْ دَارَسْتُكُمُ الْكِتَابَ وَ فَاتَحْتُكُمُ الْحِجَاجَ وَ عَرَّفْتُكُمْ مَا أَنْكَرْتُمْ وَ سَوَّغْتُكُمْ مَا مَجَجْتُمْ لَوْ كَانَ الْأَعْمَي يَلْحَظُ أَوِ النَّائِمُ يَسْتَيْقِظُ وَ أَقْرِبْ بِقَوْمٍ مِنَ الْجَهْلِ بِاللَّهِ قَائِدُهُمْ مُعَاوِيَةُ وَ مُؤَدِّبُهُمُ ابْنُ النَّابِغَةِ . ... اكنون محبوب ترین چيزي كه آرزو مي كنم، مرگ است. كتاب خدا را به شما آموختم و راه و رسم استدلال را به شما آموزش دادم، و آنچه را كه نمي شناختيد به شما شناساندم، و دانشي را كه به كامتان سازگار نبود جرعه جرعه به شما نوشاندم. اي كاش نابينا مي ديد! و خفته بيدار مي شد! سوگند بخدا ! چه نادان مردمي كه رهبر آنان معاويه، و آموزگارشان پسر نابغه (عمروعاص) باشد#نهجالبلاغه #امام_علی #خطبه_ ۱۸۰#در_نکوهش_یاران_نافرمانش #محبوب_ترین #آرزو #مرگ #کتاب_خدا #راه_و_رسم_استدلال #آموزش #شناخت #دانش #کام #سازگار #جرعه_جرعه #ای_کاش #نابینا #خفته #بیدار #سوگند_بخدا #نادان_مردم #رهبر #معاویه #آموزگار #پسر_نابغه #عمرو_عاص #یا_علی_مددی
نهج البلاغه خطبة ۱۸۰ و من خطبة له ( عليه السلام ) في ذم العاصين من أصحابه طول خطبة ليتم تسليمها في مقاطع متعددة ( الجزء الرابع ) ... وَ إِنَّ أَحَبَّ مَا أَنَا لَاقٍ إِلَيَّ الْمَوْتُ قَدْ دَارَسْتُكُمُ الْكِتَابَ وَ فَاتَحْتُكُمُ الْحِجَاجَ وَ عَرَّفْتُكُمْ مَا أَنْكَرْتُمْ وَ سَوَّغْتُكُمْ مَا مَجَجْتُمْ لَوْ كَانَ الْأَعْمَي يَلْحَظُ أَوِ النَّائِمُ يَسْتَيْقِظُ وَ أَقْرِبْ بِقَوْمٍ مِنَ الْجَهْلِ بِاللَّهِ قَائِدُهُمْ مُعَاوِيَةُ وَ مُؤَدِّبُهُمُ ابْنُ النَّابِغَةِ . ... اكنون محبوب ترین چيزي كه آرزو مي كنم، مرگ است. كتاب خدا را به شما آموختم و راه و رسم استدلال را به شما آموزش دادم، و آنچه را كه نمي شناختيد به شما شناساندم، و دانشي را كه به كامتان سازگار نبود جرعه جرعه به شما نوشاندم. اي كاش نابينا مي ديد! و خفته بيدار مي شد! سوگند بخدا ! چه نادان مردمي كه رهبر آنان معاويه، و آموزگارشان پسر نابغه (عمروعاص) باشد#نهجالبلاغه#امام_علی#خطبه_۱۸۰#در_نکوهش_یاران_نافرمانش#محبوب_ترین#آرزو#مرگ#کتاب_خدا#راه_و_رسم_استدلال#آموزش#شناخت#دانش#کام#سازگار#جرعه_جرعه#ای_کاش#نابینا#خفته#بیدار#سوگند_بخدا#نادان_مردم#رهبر#معاویه#آموزگار#پسر_نابغه#عمرو_عاص
نهج البلاغه خطبة ۱۸۰ و من خطبة له ( عليه السلام ) في ذم العاصين من أصحابه طول خطبة ليتم تسليمها في مقاطع متعددة ( الجزء الرابع ) ... وَ إِنَّ أَحَبَّ مَا أَنَا لَاقٍ إِلَيَّ الْمَوْتُ قَدْ دَارَسْتُكُمُ الْكِتَابَ وَ فَاتَحْتُكُمُ الْحِجَاجَ وَ عَرَّفْتُكُمْ مَا أَنْكَرْتُمْ وَ سَوَّغْتُكُمْ مَا مَجَجْتُمْ لَوْ كَانَ الْأَعْمَي يَلْحَظُ أَوِ النَّائِمُ يَسْتَيْقِظُ وَ أَقْرِبْ بِقَوْمٍ مِنَ الْجَهْلِ بِاللَّهِ قَائِدُهُمْ مُعَاوِيَةُ وَ مُؤَدِّبُهُمُ ابْنُ النَّابِغَةِ . ... اكنون محبوب ترین چيزي كه آرزو مي كنم، مرگ است. كتاب خدا را به شما آموختم و راه و رسم استدلال را به شما آموزش دادم، و آنچه را كه نمي شناختيد به شما شناساندم، و دانشي را كه به كامتان سازگار نبود جرعه جرعه به شما نوشاندم. اي كاش نابينا مي ديد! و خفته بيدار مي شد! سوگند بخدا ! چه نادان مردمي كه رهبر آنان معاويه، و آموزگارشان پسر نابغه (عمروعاص) باشد#نهجالبلاغه #امام_علی #خطبه_ ۱۸۰#در_نکوهش_یاران_نافرمانش #محبوب_ترین #آرزو #مرگ #کتاب_خدا #راه_و_رسم_استدلال #آموزش #شناخت #دانش #کام #سازگار #جرعه_جرعه #ای_کاش #نابینا #خفته #بیدار #سوگند_بخدا #نادان_مردم #رهبر #معاویه #آموزگار #پسر_نابغه #عمرو_عاص
از مرگ نترسید از این بترسید که وقتی زنده اید چیزی درون شما بمیرد به نام انسانیت. برتراند راسل. کاری نکنیم که فردا روی سنگ قبرمان بنویسند: کسی زیر این خاک خفته است، که همواره تصمیم داشت فردا شاد باشد و کارهای خوب انجام دهد#قبر#انسانیت#تصمیم#شاد#خفته
از مرگ نترسید از این بترسید که وقتی زنده اید چیزی درون شما بمیرد به نام انسانیت. برتراند راسل. کاری نکنیم که فردا روی سنگ قبرمان بنویسند: کسی زیر این خاک خفته است، که همواره تصمیم داشت فردا شاد باشد و کارهای خوب انجام دهد#قبر #انسانیت #تصمیم #شاد #خفته
#ضمیر_ناخودآگاه #وقتی روی فکر یا موضوعی تمرکز کنید #ارتعاشات آن فکر را در درون خود فعال می سازید. #بنابراین هرآنچه در حال حاضر فکر خود را برآن متمرکز ساخته اید فکری #فعال شده است. #وقتی می خواهید فکری را به صورت #خفته وغیر فعال در آورید #تنها راهش، فعال کردن فکری دیگر است یعنی #ذهن را متوجه فکر دیگری سازید. #وقتی به فکری بارها وبارها متمرکز می شوید لذا بارها آن را به #ارتعاش در می آورید وبخش بزرگی از ارتعاش شما می شود که ذهن شما آن را می پذیرد وبه صورت #باور شما در می آید.
#ضمیر_ناخودآگاه #وقتی روی فکر یا موضوعی تمرکز کنید #ارتعاشات آن فکر را در درون خود فعال می سازید. #بنابراین هرآنچه در حال حاضر فکر خود را برآن متمرکز ساخته اید فکری #فعال شده است. #وقتی می خواهید فکری را به صورت #خفته وغیر فعال در آورید #تنها راهش، فعال کردن فکری دیگر است یعنی #ذهن را متوجه فکر دیگری سازید. #وقتی به فکری بارها وبارها متمرکز می شوید لذا بارها آن را به #ارتعاش در می آورید وبخش بزرگی از ارتعاش شما می شود که ذهن شما آن را می پذیرد وبه صورت #باور شما در می آید.
بسانِ ان ابرِ بهاری ام که دلش مدام بغضی تپنده دارد او میریزدو من می بلعم او می خروشدو من فرو میریزم او ازاد است و می چرخدو می گرید و می خروشدتادلش ارام شود و امامن در دل خود زندانیو مُهربر دهان خورده و بغض درگلو خفته ام پ.ن:دلنوشته های بی مخاطب از رها رادین #ابر#بارون#بغض#تپنده#خروشان#می_خروشد#فرو_میریزد#اشک#گریان#چشمانی_اشک_بار#ازاد#دل#گلو#خفته#دلگیر#دلتنگ#بی_قرار#دهان#مُهر#گلو#زندانی#دوستت_دارم#ارام#ارامش#دوستت_دارم#ازاد#رها#رادین#بی_مخاطب#نفس#هوا#اسمان#همنفس
بسانِ ان ابرِ بهاری ام که دلش مدام بغضی تپنده دارد او میریزدو من می بلعم او می خروشدو من فرو میریزم او ازاد است و می چرخدو می گرید و می خروشدتادلش ارام شود و امامن در دل خود زندانیو مُهربر دهان خورده و بغض درگلو خفته ام پ.ن:دلنوشته های بی مخاطب از رها رادین #ابر #بارون #بغض #تپنده #خروشان #می_خروشد #فرو_میریزد #اشک #گریان #چشمانی_اشک_بار #ازاد #دل #گلو #خفته #دلگیر #دلتنگ #بی_قرار #دهان #مُهر #گلو #زندانی #دوستت_دارم #ارام #ارامش #دوستت_دارم #ازاد #رها #رادین #بی_مخاطب #نفس #هوا #اسمان #همنفس
بسانِ ان ابرِ بهاری ام که دلش مدام بغضی تپنده دارد او میریزدو من می بلعم او می خروشدو من فرو میریزم او ازاد است و می چرخدو می گرید و می خروشدتادلش ارام شود و امامن در دل خود زندانیو مُهربر دهان خورده و بغض درگلو خفته ام پ.ن:دلنوشته های بی مخاطب از رها رادین #ابر#بارون#بغض#تپنده#خروشان#می_خروشد#فرو_میریزد#اشک#گریان#چشمانی_اشک_بار#ازاد#دل#گلو#خفته#دلگیر#دلتنگ#بی_قرار#دهان#مُهر#گلو#زندانی#دوستت_دارم#ارام#ارامش#دوستت_دارم#ازاد#رها#رادین#بی_مخاطب#نفس#هوا#اسمان#همنفس
بسانِ ان ابرِ بهاری ام که دلش مدام بغضی تپنده دارد او میریزدو من می بلعم او می خروشدو من فرو میریزم او ازاد است و می چرخدو می گرید و می خروشدتادلش ارام شود و امامن در دل خود زندانیو مُهربر دهان خورده و بغض درگلو خفته ام پ.ن:دلنوشته های بی مخاطب از رها رادین #ابر #بارون #بغض #تپنده #خروشان #می_خروشد #فرو_میریزد #اشک #گریان #چشمانی_اشک_بار #ازاد #دل #گلو #خفته #دلگیر #دلتنگ #بی_قرار #دهان #مُهر #گلو #زندانی #دوستت_دارم #ارام #ارامش #دوستت_دارم #ازاد #رها #رادین #بی_مخاطب #نفس #هوا #اسمان #همنفس
تقدیمب#خفتهبانوم🍷👤
تقدیمب#خفتهبانوم 🍷👤
🍃 . ما شکوه از آن زلفِ پریشان چه نویسیم؟ این قصّه دراز است به یاران چه نویسیم؟ حیرت زدهٔ نامهٔ سردرگُم خویشیم شد نام فراموش، بهپایان چه نویسیم؟ مضمون چو بوَد شوخ،دلِ سنگ خراشد ما شرحِ جگر کاوی مژگان چه نویسیم؟ صد نامه نوشتیم و نخواندیم جوابی ای عهدفراموش، ز پیمان چه نویسیم؟ خواهیم به نامت نظرِ غیر نیفتد از رشک ندانیم به عنوان چه نویسیم ما مشق جنون کرده این دامن دشتیم از ابجدِ طفلانهٔ یونان چه نویسیم؟ سامان سخن کو، دل ویرانِ حزین را بغداد خراب است به سلطان چه نویسیم؟ #حزین_لاهیجی🌷
🍃 . ما شکوه از آن زلفِ پریشان چه نویسیم؟ این قصّه دراز است به یاران چه نویسیم؟ حیرت زدهٔ نامهٔ سردرگُم خویشیم شد نام فراموش، بهپایان چه نویسیم؟ مضمون چو بوَد شوخ،دلِ سنگ خراشد ما شرحِ جگر کاوی مژگان چه نویسیم؟ صد نامه نوشتیم و نخواندیم جوابی ای عهدفراموش، ز پیمان چه نویسیم؟ خواهیم به نامت نظرِ غیر نیفتد از رشک ندانیم به عنوان چه نویسیم ما مشق جنون کرده این دامن دشتیم از ابجدِ طفلانهٔ یونان چه نویسیم؟ سامان سخن کو، دل ویرانِ حزین را بغداد خراب است به سلطان چه نویسیم؟ #حزین_لاهیجی 🌷
. يک روز بر گونه ی اين مملكت يک بوسه و بالای سرش يک يادداشت می گذارم و می روم: آنچنان زيبا خوابيده ای كه دلم نيامد بيدارت كنم ... #مملکت #خواب #بوس #بوسه #یاداشت #زیبا #خواب_زیبا #بیدار #خفته #رفتن #فرار #وطن #غربت #غریب #تنهایی #دلتنگی
. يک روز بر گونه ی اين مملكت يک بوسه و بالای سرش يک يادداشت می گذارم و می روم: آنچنان زيبا خوابيده ای كه دلم نيامد بيدارت كنم ... #مملکت #خواب #بوس #بوسه #یاداشت #زیبا #خواب_زیبا #بیدار #خفته #رفتن #فرار #وطن #غربت #غریب #تنهایی #دلتنگی
. به تاريخ های روی سنگ قبر نگاه کنید: تاريخ تولد تاريخ مرگ آنها فقط با يك خط فاصله از هم جدا شده اند همين خط فاصله كوچك نشان دهنده تمام مدتي است كه ما روي كره زمين زندگي كرده ايم ما فقط به اندازه يك خط فاصله زندگي مي كنيم! و ارزش اين خط كوچك را تنها كساني مي دانند كه به ما عشق ورزيده اند آنچه در زمان مرگ مهم است پول و خانه و ثروتي كه باقي مي گذاريم نيست بلكه چگونه گذراندن اين خط فاصله است بياييد به چرايى خلقتمان بيانديشيم بياييد بيشتر يكديگر را دوست داشته باشيم دير تر عصباني شويم با آرامش رفتار کنیم بيشتر قدرداني كنيم كمتر كينه توزي كنيم بيشتر احترام بگذاريم بيشتر لبخند بزنيم و به ياد داشته باشيم كه اين خط فاصله خيلی كوتاه است! ...💖 شیرینی پنجره ای مریم پز...❤ با همسر جان میریم زیارت اهل قبور.. #شب#جمعه #فاتحه#برای#عزیزان#خفته#در#خاک
. به تاريخ های روی سنگ قبر نگاه کنید: تاريخ تولد تاريخ مرگ آنها فقط با يك خط فاصله از هم جدا شده اند همين خط فاصله كوچك نشان دهنده تمام مدتي است كه ما روي كره زمين زندگي كرده ايم ما فقط به اندازه يك خط فاصله زندگي مي كنيم! و ارزش اين خط كوچك را تنها كساني مي دانند كه به ما عشق ورزيده اند آنچه در زمان مرگ مهم است پول و خانه و ثروتي كه باقي مي گذاريم نيست بلكه چگونه گذراندن اين خط فاصله است بياييد به چرايى خلقتمان بيانديشيم بياييد بيشتر يكديگر را دوست داشته باشيم دير تر عصباني شويم با آرامش رفتار کنیم بيشتر قدرداني كنيم كمتر كينه توزي كنيم بيشتر احترام بگذاريم بيشتر لبخند بزنيم و به ياد داشته باشيم كه اين خط فاصله خيلی كوتاه است! ...💖 شیرینی پنجره ای مریم پز...❤ با همسر جان میریم زیارت اهل قبور.. #شب #جمعه #فاتحه #برای #عزیزان #خفته #در #خاک
♨️نیمه تاریک وجود چیست؟ نیمه تاریک وجود آن بخشی از شخصیّت ماست که روابط ما را به بن بست میکشاند ومانع از تحقق رؤیاهایمان می شود، این بخش را کارل یونگ سایه می نامد . و آن شامل همه آن ویژگی های شخصیتی ماست که سعی می کنیم پنهان و یا نفی کنیم. بدبینی و خوش بینی، اهلی و اهریمنی بودن، بی باکی و ترس، همگی ویژگی های خفته در درون ما هستند . بسیاری از ما از هر دو بخش تاریک و روشن وجودمان هراس داریم. بسیاری از ما می ترسیم به درون خود بنگریم و این ترس ، ما را وادار کرده است چنان دیوارهای قطوری بنا کنیم که دیگر به یاد نمی آوریم، در اصل چه کسی هستیم . برای بیرون آوردن روشنایی باید به درون تاریکی رفت. هر گاه احساس یا میلی را سرکوب می کنیم، قطب مخالف آن را نیز سرکوب می نماییم . با نفی زشتی های خود، از زیبایی هایمان می کاهیم، با نفی ترس خود ، از شجاعتمان کم می کنیم و با نفی حرص و آز خود ، بخشندگی مان را کاهش می دهیم . 📎برای اطلاع از تعرفه فال قهوه_استخاره قران به دایرکت یا از طریق لینک تلگرام پیام دهید 🙏 فالو_تگ_نظر_لایک فراموش نشه 💟❣️💟 #شخصیتی #روانشناسى #روان #جسم #درون_ما #تاریکی_مطلق #انرژی_مثبت #سرکوب #نفی #ترسیدن #قطب #اهریمنی #خفته #پنهان #کائنات #ماوراالطبیعه #بخشندگی #الهی #ذن #خدا_با_من_است #تمرکز #مدیتیشن #یوگادرمانی  👉 🌈
♨️نیمه تاریک وجود چیست؟ نیمه تاریک وجود آن بخشی از شخصیّت ماست که روابط ما را به بن بست میکشاند ومانع از تحقق رؤیاهایمان می شود، این بخش را کارل یونگ سایه می نامد . و آن شامل همه آن ویژگی های شخصیتی ماست که سعی می کنیم پنهان و یا نفی کنیم. بدبینی و خوش بینی، اهلی و اهریمنی بودن، بی باکی و ترس، همگی ویژگی های خفته در درون ما هستند . بسیاری از ما از هر دو بخش تاریک و روشن وجودمان هراس داریم. بسیاری از ما می ترسیم به درون خود بنگریم و این ترس ، ما را وادار کرده است چنان دیوارهای قطوری بنا کنیم که دیگر به یاد نمی آوریم، در اصل چه کسی هستیم . برای بیرون آوردن روشنایی باید به درون تاریکی رفت. هر گاه احساس یا میلی را سرکوب می کنیم، قطب مخالف آن را نیز سرکوب می نماییم . با نفی زشتی های خود، از زیبایی هایمان می کاهیم، با نفی ترس خود ، از شجاعتمان کم می کنیم و با نفی حرص و آز خود ، بخشندگی مان را کاهش می دهیم . 📎برای اطلاع از تعرفه فال قهوه_استخاره قران به دایرکت یا از طریق لینک تلگرام پیام دهید 🙏 فالو_تگ_نظر_لایک فراموش نشه 💟❣️💟 #شخصیتی #روانشناسى #روان #جسم #درون_ما #تاریکی_مطلق #انرژی_مثبت #سرکوب #نفی #ترسیدن #قطب #اهریمنی #خفته #پنهان #کائنات #ماوراالطبیعه #بخشندگی #الهی #ذن #خدا_با_من_است #تمرکز #مدیتیشن #یوگادرمانی 👉 🌈
بگفتا دل ز مهرش كي كني پاك ؟ بگفت آنگه كه باشم خفته در خاك ... #خفته نازم#كيسه خواب #😘😘
بگفتا دل ز مهرش كي كني پاك ؟ بگفت آنگه كه باشم خفته در خاك ... #خفته نازم#كيسه خواب #😘😘