پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره خوک در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های خوک

Instagram
سپس یهودیان تبدیل به خوک و موش صحرایی شدند.😐😂😂😂😂 صحیح بخاری نسخ روینه و روینه رسول الله می گفت: یک گروه که یهودی بودند ناپدید شدنددوهیچ کس نمی دونست آنها چیکارو کجا هستند.اما من ندیدم آنها را به غیر از این که آنها نفرین شده بودند و تبدیل به موش صحرایی زیرا اگر شیر شتر ماده را جلوی موش صحرایی بگذاری موش صحرایی به هیچ عنوان از آن نمی نوشد. ولی اگر شیر بره را جلوی موش صحرایی بگذاری از آن می نوشد. .یهودیان اجازه نداشتند گوشت و شیر شتر را بخورند ولی شیر و گوشت بره را می توانستند بخورند. رسول الله به او وحی شده که موش های صحرایی که زندگی می کنند همان یهودیان هستند که به موش صحرایی تبدیل شده اند. .در آخر رسول الله از سرنوشت یهودیان با خبر شد که آنها به خوک و میمون تبدیل شده اند. #موری_خداناباور #اسلام#رسول_الله#یهود#خوک#موش#حدیث #ایران#ایرانی#تهران#شیراز#اصفهان#مشهد#کرج#رشت#یزد#کرمانشاه#سمنان#اهواز#تبریز#کاشان
سپس یهودیان تبدیل به خوک و موش صحرایی شدند.😐😂😂😂😂 صحیح بخاری نسخ روینه و روینه رسول الله می گفت: یک گروه که یهودی بودند ناپدید شدنددوهیچ کس نمی دونست آنها چیکارو کجا هستند.اما من ندیدم آنها را به غیر از این که آنها نفرین شده بودند و تبدیل به موش صحرایی زیرا اگر شیر شتر ماده را جلوی موش صحرایی بگذاری موش صحرایی به هیچ عنوان از آن نمی نوشد. ولی اگر شیر بره را جلوی موش صحرایی بگذاری از آن می نوشد. .یهودیان اجازه نداشتند گوشت و شیر شتر را بخورند ولی شیر و گوشت بره را می توانستند بخورند. رسول الله به او وحی شده که موش های صحرایی که زندگی می کنند همان یهودیان هستند که به موش صحرایی تبدیل شده اند. .در آخر رسول الله از سرنوشت یهودیان با خبر شد که آنها به خوک و میمون تبدیل شده اند. #موری_خداناباور #اسلام #رسول_الله #یهود #خوک #موش #حدیث #ایران #ایرانی #تهران #شیراز #اصفهان #مشهد #کرج #رشت #یزد #کرمانشاه #سمنان #اهواز #تبریز #کاشان
سپس یهودیان تبدیل به خوک و موش صحرایی شدند.😐😂😂😂😂 صحیح بخاری نسخ روینه و روینه رسول الله می گفت: یک گروه که یهودی بودند ناپدید شدنددوهیچ کس نمی دونست آنها چیکارو کجا هستند.اما من ندیدم آنها را به غیر از این که آنها نفرین شده بودند و تبدیل به موش صحرایی زیرا اگر شیر شتر ماده را جلوی موش صحرایی بگذاری موش صحرایی به هیچ عنوان از آن نمی نوشد. ولی اگر شیر بره را جلوی موش صحرایی بگذاری از آن می نوشد. .یهودیان اجازه نداشتند گوشت و شیر شتر را بخورند ولی شیر و گوشت بره را می توانستند بخورند. رسول الله به او وحی شده که موش های صحرایی که زندگی می کنند همان یهودیان هستند که به موش صحرایی تبدیل شده اند. .در آخر رسول الله از سرنوشت یهودیان با خبر شد که آنها به خوک و میمون تبدیل شده اند. #موری_خداناباور #اسلام#رسول_الله#یهود#خوک#موش#حدیث #ایران#ایرانی#تهران#شیراز#اصفهان#مشهد#کرج#رشت#یزد#کرمانشاه#سمنان#اهواز#تبریز#کاشان
سپس یهودیان تبدیل به خوک و موش صحرایی شدند.😐😂😂😂😂 صحیح بخاری نسخ روینه و روینه رسول الله می گفت: یک گروه که یهودی بودند ناپدید شدنددوهیچ کس نمی دونست آنها چیکارو کجا هستند.اما من ندیدم آنها را به غیر از این که آنها نفرین شده بودند و تبدیل به موش صحرایی زیرا اگر شیر شتر ماده را جلوی موش صحرایی بگذاری موش صحرایی به هیچ عنوان از آن نمی نوشد. ولی اگر شیر بره را جلوی موش صحرایی بگذاری از آن می نوشد. .یهودیان اجازه نداشتند گوشت و شیر شتر را بخورند ولی شیر و گوشت بره را می توانستند بخورند. رسول الله به او وحی شده که موش های صحرایی که زندگی می کنند همان یهودیان هستند که به موش صحرایی تبدیل شده اند. .در آخر رسول الله از سرنوشت یهودیان با خبر شد که آنها به خوک و میمون تبدیل شده اند. #موری_خداناباور #اسلام #رسول_الله #یهود #خوک #موش #حدیث #ایران #ایرانی #تهران #شیراز #اصفهان #مشهد #کرج #رشت #یزد #کرمانشاه #سمنان #اهواز #تبریز #کاشان
#چوب لباسی#نمدی#حیوانات #روباه#خوک#هنرمند #تزئینات#کودک#اتاق #دستساز#رنگرنگی این دوطرح برای نمونه س در هر طرحی ک شما بخواین اجرا میشه سفارش عمده و تکی میپذیرم
#چوب لباسی#نمدی #حیوانات #روباه #خوک #هنرمند #تزئینات #کودک #اتاق #دستساز #رنگرنگی این دوطرح برای نمونه س در هر طرحی ک شما بخواین اجرا میشه سفارش عمده و تکی میپذیرم
#ورق_بزنید یک پانفارس با توهم چند پانفارس دیگر زاده میشود به جمع متوهمان می پیوندد و با توهم زندگی می کند و در آخر بر اثر مصرف بیش از حد مواد توهم زا از دنیا می رود از چنین موجودی انتظار منطق و انسان بودن داشتن مثل اینکه به یک خروس التماس کنی تخم بزاره هر زمان یه خروس شروع به تخم گذاری کرد اینها هم دست از نژاد پرستی بر میدارند تو فیلم های هالیوودی دقت کنید کسانی که مدتی دور از مناطق مسکونی در سواحل و بیابانها تنها می مونن به این شکل در میان نمونه کامل یک متوهم خود عاریایی پندار #پانفارس #کوروش_کبیر #ارمنستان #مازیار_ارمنی #خوک #خوک_صفتان #اشغالگر #تروریست #وارداتی #کردستان #اورمیه #هندی #تبریز #اردبیل #زنگان #قزوین #همدان #تهران #آزربایجان #تورک #قشقایی #تورکمن #خوراسان_یورد #افشار #آریایی #آلمان #نژاد_پرست #آریا_مهر
#ورق_بزنید یک پانفارس با توهم چند پانفارس دیگر زاده میشود به جمع متوهمان می پیوندد و با توهم زندگی می کند و در آخر بر اثر مصرف بیش از حد مواد توهم زا از دنیا می رود از چنین موجودی انتظار منطق و انسان بودن داشتن مثل اینکه به یک خروس التماس کنی تخم بزاره هر زمان یه خروس شروع به تخم گذاری کرد اینها هم دست از نژاد پرستی بر میدارند تو فیلم های هالیوودی دقت کنید کسانی که مدتی دور از مناطق مسکونی در سواحل و بیابانها تنها می مونن به این شکل در میان نمونه کامل یک متوهم خود عاریایی پندار #پانفارس #کوروش_کبیر #ارمنستان #مازیار_ارمنی #خوک #خوک_صفتان #اشغالگر #تروریست #وارداتی #کردستان #اورمیه #هندی #تبریز #اردبیل #زنگان #قزوین #همدان #تهران #آزربایجان #تورک #قشقایی #تورکمن #خوراسان_یورد #افشار #آریایی #آلمان #نژاد_پرست #آریا_مهر
🙏🐺🏕ورق_بزنید واقعاً اسم بچه معصومتون رو میگذارید محمدکوروش؟ 😲😮 توصیه میکنم حتماً یه دکتر برید.. قشنگ معلومه یه دلتون مدینه است، یه دلتون پاسارگاد😁 ورق بزنید و بچه معصوم محمدکوروش رو در سواحل جزایر قناری ببینید😂😂 #پانفارس #کوروش_کبیر #ارمنستان#مازیار_ارمنی #خوک #خوک_صفتان #اشغالگر #تروریست#وارداتی #کردستان #اورمیه #هندی #تبریز #اردبیل #زنگان#قزوین #همدان #تهران #آزربایجان #تورک #قشقایی#تورکمن #خوراسان_یورد #افشار #آریایی #آلمان #نژاد_پرست#آریا_مهر
🙏🐺🏕ورق_بزنید واقعاً اسم بچه معصومتون رو میگذارید محمدکوروش؟ 😲😮 توصیه میکنم حتماً یه دکتر برید.. قشنگ معلومه یه دلتون مدینه است، یه دلتون پاسارگاد😁 ورق بزنید و بچه معصوم محمدکوروش رو در سواحل جزایر قناری ببینید😂😂 #پانفارس #کوروش_کبیر #ارمنستان #مازیار_ارمنی #خوک #خوک_صفتان #اشغالگر #تروریست #وارداتی #کردستان #اورمیه #هندی #تبریز #اردبیل #زنگان #قزوین #همدان #تهران #آزربایجان #تورک #قشقایی #تورکمن #خوراسان_یورد #افشار #آریایی #آلمان #نژاد_پرست #آریا_مهر
🙏🐺🏕ورق_بزنید واقعاً اسم بچه معصومتون رو میگذارید محمدکوروش؟ 😲😮 توصیه میکنم حتماً یه دکتر برید.. قشنگ معلومه یه دلتون مدینه است، یه دلتون پاسارگاد😁 ورق بزنید و بچه معصوم محمدکوروش رو در سواحل جزایر قناری ببینید😂😂 #پانفارس #کوروش_کبیر #ارمنستان#مازیار_ارمنی #خوک #خوک_صفتان #اشغالگر #تروریست#وارداتی #کردستان #اورمیه #هندی #تبریز #اردبیل #زنگان#قزوین #همدان #تهران #آزربایجان #تورک #قشقایی#تورکمن #خوراسان_یورد #افشار #آریایی #آلمان #نژاد_پرست#آریا_مهر
🙏🐺🏕ورق_بزنید واقعاً اسم بچه معصومتون رو میگذارید محمدکوروش؟ 😲😮 توصیه میکنم حتماً یه دکتر برید.. قشنگ معلومه یه دلتون مدینه است، یه دلتون پاسارگاد😁 ورق بزنید و بچه معصوم محمدکوروش رو در سواحل جزایر قناری ببینید😂😂 #پانفارس #کوروش_کبیر #ارمنستان #مازیار_ارمنی #خوک #خوک_صفتان #اشغالگر #تروریست #وارداتی #کردستان #اورمیه #هندی #تبریز #اردبیل #زنگان #قزوین #همدان #تهران #آزربایجان #تورک #قشقایی #تورکمن #خوراسان_یورد #افشار #آریایی #آلمان #نژاد_پرست #آریا_مهر
#ورق_بزنید واقعاً اسم بچه معصومتون رو میگذارید محمدکوروش؟ 😲😮 توصیه میکنم حتماً یه دکتر برید.. قشنگ معلومه یه دلتون مدینه است، یه دلتون پاسارگاد😁 ورق بزنید و بچه معصوم محمدکوروش رو در سواحل جزایر قناری ببینید😂😂 (محمد و کوروش کاملا متضاد هم هستند دو شخصیت کاملا متضاد یکی خدا پرست و دیگری بت پرست یکی اسلامی دیگری صهیونیست یکی نماد انسانیت دیگری نماد نژاد پرستی یکی میلیاردرها طرفدار داره و دیگری اندکی متوهم) #پانفارس #کوروش_کبیر #ارمنستان #مازیار_ارمنی #خوک #خوک_صفتان #اشغالگر #تروریست #وارداتی #کردستان #اورمیه #هندی #تبریز #اردبیل #زنگان #قزوین #همدان #تهران #آزربایجان #تورک #قشقایی #تورکمن #خوراسان_یورد #افشار #آریایی #آلمان #نژاد_پرست #آریا_مهر
#ورق_بزنید واقعاً اسم بچه معصومتون رو میگذارید محمدکوروش؟ 😲😮 توصیه میکنم حتماً یه دکتر برید.. قشنگ معلومه یه دلتون مدینه است، یه دلتون پاسارگاد😁 ورق بزنید و بچه معصوم محمدکوروش رو در سواحل جزایر قناری ببینید😂😂 (محمد و کوروش کاملا متضاد هم هستند دو شخصیت کاملا متضاد یکی خدا پرست و دیگری بت پرست یکی اسلامی دیگری صهیونیست یکی نماد انسانیت دیگری نماد نژاد پرستی یکی میلیاردرها طرفدار داره و دیگری اندکی متوهم) #پانفارس #کوروش_کبیر #ارمنستان #مازیار_ارمنی #خوک #خوک_صفتان #اشغالگر #تروریست #وارداتی #کردستان #اورمیه #هندی #تبریز #اردبیل #زنگان #قزوین #همدان #تهران #آزربایجان #تورک #قشقایی #تورکمن #خوراسان_یورد #افشار #آریایی #آلمان #نژاد_پرست #آریا_مهر
کتاب نادر شاه به قلم مورتیمر دوراند نادرشاه:این امکان دارد ولی من می ترسم که خیانتی در کار بوده باشد این فارسهای س.گ باز طبق معمول کلاه بر سرمن گذاشته اند نادرشاه:همه چیز دوباره خوب می شود کردها کی باشند، دزدهای بزدل و نامردی که حتی از فکر به شاه گریخته اند در این کتاب نادرشاه را تورک و از طایفه افشارها معرفی می کند و از زبان نادرشاه کردها رو خیانتکار و نامرد(چه خوب میشناخته این موجودات رو) و فارسهارو (پانفارس) س.گ معرفی می کنه حالا با چه رویی این نامردان و سگان شاه کبیر تورک رو کرد و فارس معرفی میکنند واقعا دزدی تو خون این موجودات بوده و هست نادرشاه تورک هم خوب میشناخته #پانفارس #کوروش_کبیر #ارمنستان #مازیار_ارمنی #خوک #خوک_صفتان #اشغالگر #تروریست #وارداتی #کردستان #اورمیه #هندی #تبریز #اردبیل #زنگان #قزوین #همدان #تهران #آزربایجان #تورک #قشقایی #تورکمن #خوراسان_یورد #افشار #آریایی #آلمان #نژاد_پرست #آریا_مهر
کتاب نادر شاه به قلم مورتیمر دوراند نادرشاه:این امکان دارد ولی من می ترسم که خیانتی در کار بوده باشد این فارسهای س.گ باز طبق معمول کلاه بر سرمن گذاشته اند نادرشاه:همه چیز دوباره خوب می شود کردها کی باشند، دزدهای بزدل و نامردی که حتی از فکر به شاه گریخته اند در این کتاب نادرشاه را تورک و از طایفه افشارها معرفی می کند و از زبان نادرشاه کردها رو خیانتکار و نامرد(چه خوب میشناخته این موجودات رو) و فارسهارو (پانفارس) س.گ معرفی می کنه حالا با چه رویی این نامردان و سگان شاه کبیر تورک رو کرد و فارس معرفی میکنند واقعا دزدی تو خون این موجودات بوده و هست نادرشاه تورک هم خوب میشناخته #پانفارس #کوروش_کبیر #ارمنستان #مازیار_ارمنی #خوک #خوک_صفتان #اشغالگر #تروریست #وارداتی #کردستان #اورمیه #هندی #تبریز #اردبیل #زنگان #قزوین #همدان #تهران #آزربایجان #تورک #قشقایی #تورکمن #خوراسان_یورد #افشار #آریایی #آلمان #نژاد_پرست #آریا_مهر
#شرح_حال_کوروش_دو_ایکس_لارج موفلوس کوروش کاسیب کوروش یازیق کوروش فرزندانت فداتشه تو که جهانو فتح کرده بودی تو که کاشف آمریکا بودی تو که اولین کتیبه حقوق بشر و نوشته بودی تو که قبرتو به نام مادر سلیمان می زدند تو که اجزای بدنت دنیارو تشکیل می داد تو همونی که بابلی ها هزار سال قبل تو از لوح گلیت کش رفته بودند و کپی چینی شو زده بودند تو که همه بزرگان و اندیشمندان سخنانتو به نام خودشون می زدند تو که نهج البلاغه از رو سخنانت بود تو که جمله معروف کشمه نامرد کورپورسونن رو گفتی و شهریار به نام خودش زد تو که فتوحاتتو به نام اسکندر مقدونی می زنند تو که ذوالقرنین اصلی هستی و اسکندر مقدونی چینی چه بلایی بر سرت آمد فرزندانت بمیره برات الان به نون خشکی رو آوردی 😢 #پست_موقت #پانفارس #کوروش_کبیر #هخامنشیان #آریایی #خون_آریایی #خوک #خوک_صفتان #اشغالگر #تروریست #وارداتی #کردستان #اورمیه #هندی #تبریز #اردبیل #زنگان #قزوین #همدان #تهران #آزربایجان #تورک #قشقایی #تورکمن #خوراسان_یورد #افشار #آریایی #آلمان #نژاد_پرست #آریا_مهر
#شرح_حال_کوروش_دو_ایکس_لارج موفلوس کوروش کاسیب کوروش یازیق کوروش فرزندانت فداتشه تو که جهانو فتح کرده بودی تو که کاشف آمریکا بودی تو که اولین کتیبه حقوق بشر و نوشته بودی تو که قبرتو به نام مادر سلیمان می زدند تو که اجزای بدنت دنیارو تشکیل می داد تو همونی که بابلی ها هزار سال قبل تو از لوح گلیت کش رفته بودند و کپی چینی شو زده بودند تو که همه بزرگان و اندیشمندان سخنانتو به نام خودشون می زدند تو که نهج البلاغه از رو سخنانت بود تو که جمله معروف کشمه نامرد کورپورسونن رو گفتی و شهریار به نام خودش زد تو که فتوحاتتو به نام اسکندر مقدونی می زنند تو که ذوالقرنین اصلی هستی و اسکندر مقدونی چینی چه بلایی بر سرت آمد فرزندانت بمیره برات الان به نون خشکی رو آوردی 😢 #پست_موقت #پانفارس #کوروش_کبیر #هخامنشیان #آریایی #خون_آریایی #خوک #خوک_صفتان #اشغالگر #تروریست #وارداتی #کردستان #اورمیه #هندی #تبریز #اردبیل #زنگان #قزوین #همدان #تهران #آزربایجان #تورک #قشقایی #تورکمن #خوراسان_یورد #افشار #آریایی #آلمان #نژاد_پرست #آریا_مهر
 🌛ماسک شب تخصصی کلاژن #خالص #بیوآکوا💧  تهیه شده از پروتئین هیدرولیز شده خوک 🐷 نوع ژلهای 🐷🐷🐷🐷🐷 ترمیم و سفت کننده بافت سلولی پوست #آبرسانی فوق العاده #پوست را نرم ،مخملی و جوان می کند احیاء ساختار پوست صورت قابل استفاده برای خانم ها و آقایان طرز استفاده : 🌙🌛🕚شبها قبل از خواب صورت را 💦💦💦شسته و به مقدار کافی از ژل مخصوص بر روی پوست صورت بزنید و به حالت💆💆💆 دورانی و ضربه ای پوست را ماساژ دهید و شستن صورت را به صبح🌞 روز بعد موکول کنید صبح روز بعد چهره ای متفاوت ، زیبا پوستی شاداب و لطیف خواهید داشت #چربی#چربی_خوک#خوک#کلاژن_سازی#بازسازی#ترمیم#جوانسازی#ماسک#ماسک_صورت#پروتئین#آنالیز
🌛ماسک شب تخصصی کلاژن #خالص #بیوآکوا 💧 تهیه شده از پروتئین هیدرولیز شده خوک 🐷 نوع ژلهای 🐷🐷🐷🐷🐷 ترمیم و سفت کننده بافت سلولی پوست #آبرسانی فوق العاده #پوست را نرم ،مخملی و جوان می کند احیاء ساختار پوست صورت قابل استفاده برای خانم ها و آقایان طرز استفاده : 🌙🌛🕚شبها قبل از خواب صورت را 💦💦💦شسته و به مقدار کافی از ژل مخصوص بر روی پوست صورت بزنید و به حالت💆💆💆 دورانی و ضربه ای پوست را ماساژ دهید و شستن صورت را به صبح🌞 روز بعد موکول کنید صبح روز بعد چهره ای متفاوت ، زیبا پوستی شاداب و لطیف خواهید داشت #چربی #چربی_خوک #خوک #کلاژن_سازی #بازسازی #ترمیم #جوانسازی #ماسک #ماسک_صورت #پروتئین #آنالیز
امان از خوک صفت ها #حسن عباسی #خوک #سیاسیون
امان از خوک صفت ها #حسن عباسی #خوک #سیاسیون
تصور اینکه چنین #بازی سادهای این تعداد نبرد #خلاقانه داشته باشد، دشوار است. در این بازی داستانهای باورنکردنی زیادی هم وجود دارد که #بازیکن را #سرگرم میکند.   ، قسمت ششم از سری بازیهای #معروف  و یکی از موفقترین بازیهای این سری است. این بازی، دوبار هم نامزد #بهترین_بازی_سال شده است. تمام جذابیت   ، به #پرندگان_خشمگین و #خوکهای_بد نیست، بلکه داستانهای منحصربهفرد و #مدلسازیهای چشمنوازِ بازی، نقش غیرقابلانکاری در #محبوبیت این سری بازیها دارند.
تصور اینکه چنین #بازی سادهای این تعداد نبرد #خلاقانه داشته باشد، دشوار است. در این بازی داستانهای باورنکردنی زیادی هم وجود دارد که #بازیکن را #سرگرم میکند. ، قسمت ششم از سری بازیهای #معروف و یکی از موفقترین بازیهای این سری است. این بازی، دوبار هم نامزد #بهترین_بازی_سال شده است. تمام جذابیت ، به #پرندگان_خشمگین و #خوکهای_بد نیست، بلکه داستانهای منحصربهفرد و #مدلسازیهای چشمنوازِ بازی، نقش غیرقابلانکاری در #محبوبیت این سری بازیها دارند.
. کاپ قهرمانی که تراختوری ها به طرفداران پیروزی اهدا کردند.😂😂😂😂 با توجه به اینکه جام قهرمانی جلو چشمان هزاران طرفدار پرسپولیس به ژاپن رفت، طرفداران دلسوز و با فرهنگ تراختور با هزینه خود کاپ قهرمانی تهیه کردند . . . . . 💩#کاشیما#لجنپولیس#چرتپولیس#مافیاپولیس#پرسپولیس💩#ارتش_گوز_آسیا تایی تایی_ها#لنگ#لنگی_سوز#خوک#خوکپولیس.#پرسپولیس_هیچ_گهی_نیس💩#ایران#تهران
. کاپ قهرمانی که تراختوری ها به طرفداران پیروزی اهدا کردند.😂😂😂😂 با توجه به اینکه جام قهرمانی جلو چشمان هزاران طرفدار پرسپولیس به ژاپن رفت، طرفداران دلسوز و با فرهنگ تراختور با هزینه خود کاپ قهرمانی تهیه کردند . . . . . 💩#کاشیما #لجنپولیس #چرتپولیس #مافیاپولیس #پرسپولیس 💩#ارتش_گوز_آسیا تایی تایی_ها#لنگ #لنگی_سوز #خوک #خوکپولیس .#پرسپولیس_هیچ_گهی_نیس 💩#ایران #تهران
. خوکپولیسیا این سجده شکر بقا در لیگ برتر محمد نوری یادتونه ؟؟؟؟😂😂😂 . قبل دولت حسن حال و روزتون این بود . . . . . . . #کاشیما#لجنپولیس#چرتپولیس#مافیاپولیس#پرسپولیس💩#لنگ#لنگی_سوز#خوک#خوکپولیس
. خوکپولیسیا این سجده شکر بقا در لیگ برتر محمد نوری یادتونه ؟؟؟؟😂😂😂 . قبل دولت حسن حال و روزتون این بود . . . . . . . #کاشیما #لجنپولیس #چرتپولیس #مافیاپولیس #پرسپولیس 💩#لنگ #لنگی_سوز #خوک #خوکپولیس
. بهترین خاطره شد واستون اما از در عقب 😂😂😂💩💩💩 . . . . . #کاشیما#لجنپولیس#چرتپولیس#مافیاپولیس#پرسپولیس💩#لنگ#لنگی_سوز#خوک#خوکپولیس
. بهترین خاطره شد واستون اما از در عقب 😂😂😂💩💩💩 . . . . . #کاشیما #لجنپولیس #چرتپولیس #مافیاپولیس #پرسپولیس 💩#لنگ #لنگی_سوز #خوک #خوکپولیس
. خوکپولیسیا این سجده شکر بقا در لیگ برتر محمد نوری یادتونه ؟؟؟؟😂😂😂 . قبل دولت حسن حال و روزتون این بود . . . . . . . #کاشیما#لجنپولیس#چرتپولیس#مافیاپولیس#پرسپولیس💩#لنگ#لنگی_سوز#خوک#خوکپولیس
. خوکپولیسیا این سجده شکر بقا در لیگ برتر محمد نوری یادتونه ؟؟؟؟😂😂😂 . قبل دولت حسن حال و روزتون این بود . . . . . . . #کاشیما #لجنپولیس #چرتپولیس #مافیاپولیس #پرسپولیس 💩#لنگ #لنگی_سوز #خوک #خوکپولیس
داستان چیه ؟ خوکه رو چرا خفت کردند 🤣🤣🤣
داستان چیه ؟ خوکه رو چرا خفت کردند 🤣🤣🤣
#لطفا_بخوانید . اگه بخواهیم اصل و نسب اینا رو رسم کنیم باید ماتریس پاتریس بکشیم، خلاصه جد #بنی_امیه زنا زاده ی #یهودی زاده بود. #معاویه یه جا به #حضرت_علی ع گفته بود ما فرزندان عبد مناف هستیم، امیر المومنین در نامه ای به معاویه پرده از یه سری چیزا بر میداره که مجبور میشه خفه خون بگیره نوشته بود :اما اینکه گفتی فرزندان عبد مناف هستیم، درست است من فرزند عبد مناف هستم، اما امیه مانند هاشم نیست، و حرب همانند عبدالمطلب نیست، و ابو سفیان همانند ابوطالب نیست،( همینطوری از جّد اومد پایین) و مهاجرین همانند آزاد شدگان نیستند (طلقایی که #حضرت_زینب گفته بود همینه) یعنی تو الصاق شدی به قریش واقعا از ما نیستی اصل و نسب و خونت از ما نیست. آنکه نسبی صحیح دارد مثل کسی که نسب #گمنام دارد نیست، و آنکه ایمان در قلبش نفوذ کرده مثل آنکه اهل دغل و #دروغ هست نیست، و چقدر بد است اینکه فرزند دنباله روی #پدر شود و اهل #جهنم کند خود را، شما به خاطر ترس و وحشت و به خاطر دنیا #اسلام را پذیرفتید، این در زمانی بود که زودتر از شما به اسلام ایمان آوردند. بنابر این ای معاویه برای حود از #شیطان نصیب مگذار و او را بر نفس خویش مسلط مکن. یه روایت از پیامبر ص داریم که گفته خلفایی که بعد از من بر مسند مینشینند کُلُهُم مِنْ قُرَیْش پس باید بگردیم دنبال کسایی که از قریش بودند و نگذاشتن به خلافت برسن و این الصاق ها جاشون رو گرفتند. صاحب کامل میگه، این آیه الم قلبت الروم تاویلش همین غالب شدن بنی امیه است... مولف #کتاب_الزام_النواسب میگه امیه از نسب عبد شمس نیست و از روم بود و الحاق شد به قريش. امام حسین ع بعد از شهادت زهیر فرمود ای زهیر،خدا تو را از نظر رحمت خود دور نسازد و قاتلین تو را همچون لعنت شدگان مسخ شده به بوزینه و #خوک #لعنت نماید. حتی در ادبیات برادران سنی هم این ها از لعن شدگان بودند، مثلا شاعر، حکیم سنایی معروف، یه #شعر قشنگی داره میگه داستان #هند جگر خوار مگر نشنیدی، که از او بر سر اولاد پیمبر چه رسید؟ پدر او #لب و #دندان پیمبر بشکست مادر او جگر عیم پیمبر بمکید (اشاره به هند و حضرت حمزه) خود به ناحق حق داماد پیمبر بگرفت #پسر او سر #اولاد_پیمبر ببرید در چنین قوم چرا لعنت و نفرین نکنم؟ لعن الله علی قوم یزید و علی آل یزید اهل #سنت ما کمترین تفاوت عقیدتی رو با ما دارن منتهی #وهابی ها دارن به یه شکاف عقیدتی بزرگ دامن میزنن. . ادامه دارد....
#لطفا_بخوانید . اگه بخواهیم اصل و نسب اینا رو رسم کنیم باید ماتریس پاتریس بکشیم، خلاصه جد #بنی_امیه زنا زاده ی #یهودی زاده بود. #معاویه یه جا به #حضرت_علی ع گفته بود ما فرزندان عبد مناف هستیم، امیر المومنین در نامه ای به معاویه پرده از یه سری چیزا بر میداره که مجبور میشه خفه خون بگیره نوشته بود :اما اینکه گفتی فرزندان عبد مناف هستیم، درست است من فرزند عبد مناف هستم، اما امیه مانند هاشم نیست، و حرب همانند عبدالمطلب نیست، و ابو سفیان همانند ابوطالب نیست،( همینطوری از جّد اومد پایین) و مهاجرین همانند آزاد شدگان نیستند (طلقایی که #حضرت_زینب گفته بود همینه) یعنی تو الصاق شدی به قریش واقعا از ما نیستی اصل و نسب و خونت از ما نیست. آنکه نسبی صحیح دارد مثل کسی که نسب #گمنام دارد نیست، و آنکه ایمان در قلبش نفوذ کرده مثل آنکه اهل دغل و #دروغ هست نیست، و چقدر بد است اینکه فرزند دنباله روی #پدر شود و اهل #جهنم کند خود را، شما به خاطر ترس و وحشت و به خاطر دنیا #اسلام را پذیرفتید، این در زمانی بود که زودتر از شما به اسلام ایمان آوردند. بنابر این ای معاویه برای حود از #شیطان نصیب مگذار و او را بر نفس خویش مسلط مکن. یه روایت از پیامبر ص داریم که گفته خلفایی که بعد از من بر مسند مینشینند کُلُهُم مِنْ قُرَیْش پس باید بگردیم دنبال کسایی که از قریش بودند و نگذاشتن به خلافت برسن و این الصاق ها جاشون رو گرفتند. صاحب کامل میگه، این آیه الم قلبت الروم تاویلش همین غالب شدن بنی امیه است... مولف #کتاب_الزام_النواسب میگه امیه از نسب عبد شمس نیست و از روم بود و الحاق شد به قريش. امام حسین ع بعد از شهادت زهیر فرمود ای زهیر،خدا تو را از نظر رحمت خود دور نسازد و قاتلین تو را همچون لعنت شدگان مسخ شده به بوزینه و #خوک #لعنت نماید. حتی در ادبیات برادران سنی هم این ها از لعن شدگان بودند، مثلا شاعر، حکیم سنایی معروف، یه #شعر قشنگی داره میگه داستان #هند جگر خوار مگر نشنیدی، که از او بر سر اولاد پیمبر چه رسید؟ پدر او #لب و #دندان پیمبر بشکست مادر او جگر عیم پیمبر بمکید (اشاره به هند و حضرت حمزه) خود به ناحق حق داماد پیمبر بگرفت #پسر او سر #اولاد_پیمبر ببرید در چنین قوم چرا لعنت و نفرین نکنم؟ لعن الله علی قوم یزید و علی آل یزید اهل #سنت ما کمترین تفاوت عقیدتی رو با ما دارن منتهی #وهابی ها دارن به یه شکاف عقیدتی بزرگ دامن میزنن. . ادامه دارد....
#فلسفه_احکام امروز در جلسهی پنجم دور جدید هماندیشی جوانان که نامهی امام علی به امام حسن مجتبی علیهما السلام مورد بحث است، صحبت به جای خوبی کشیده شد و این البته از محاسن جلسات هم اندیشی است که طرح درس و قالب خاصی ندارد و اعضای جلسه با توجه به نیازشان همفکری میکنند. مگر نه اینکه اسلام دین تعقل و تفکر است؛ خب ما باید دلیل احکام را بدانیم. چرا گوشت خوک حرام شده؟ چرا شراب حتی در حد کمش که مست کننده نیست هم حرام است؟ چرا باید حجاب را رعایت کرد؟ چرا باید در گرمای تابستان هم روزه گرفت؟ چرا باید وضو را با این آداب گرفت؟ چرا باید غسل را به این شکل انجام داد؟ اگر منظور خدا از وضو و غسل، طهارت و تمیزی است، خب نمیتوانیم ساده و به شکل دلخواه خودمان شستشو کنیم؟ و هزاران چرای دیگر که از حوصله بحث خارج است... چون متن طولانی بود در وبلاگ لبگزه آن را بارگذاری کردم... لطفا برای مطالعه به این آدرس مراجعه فرمایید... اگر نظری هم داشتید آنجا یا اینجا بهره می بریم ://..// #هم_اندیشی_دینی_جوانان #نهج_البلاغه #کلام_امیر #امیر_کلام #هم_اندیشان #تعقل #تفکر #احکام #دلیل #حلال #حرام #شراب #خوک #حجاب #نماز #روزه #وضو #غسل #طهارت #وبلاگ
#فلسفه_احکام امروز در جلسهی پنجم دور جدید هماندیشی جوانان که نامهی امام علی به امام حسن مجتبی علیهما السلام مورد بحث است، صحبت به جای خوبی کشیده شد و این البته از محاسن جلسات هم اندیشی است که طرح درس و قالب خاصی ندارد و اعضای جلسه با توجه به نیازشان همفکری میکنند. مگر نه اینکه اسلام دین تعقل و تفکر است؛ خب ما باید دلیل احکام را بدانیم. چرا گوشت خوک حرام شده؟ چرا شراب حتی در حد کمش که مست کننده نیست هم حرام است؟ چرا باید حجاب را رعایت کرد؟ چرا باید در گرمای تابستان هم روزه گرفت؟ چرا باید وضو را با این آداب گرفت؟ چرا باید غسل را به این شکل انجام داد؟ اگر منظور خدا از وضو و غسل، طهارت و تمیزی است، خب نمیتوانیم ساده و به شکل دلخواه خودمان شستشو کنیم؟ و هزاران چرای دیگر که از حوصله بحث خارج است... چون متن طولانی بود در وبلاگ لبگزه آن را بارگذاری کردم... لطفا برای مطالعه به این آدرس مراجعه فرمایید... اگر نظری هم داشتید آنجا یا اینجا بهره می بریم ://..// #هم_اندیشی_دینی_جوانان #نهج_البلاغه #کلام_امیر #امیر_کلام #هم_اندیشان #تعقل #تفکر #احکام #دلیل #حلال #حرام #شراب #خوک #حجاب #نماز #روزه #وضو #غسل #طهارت #وبلاگ
توقف تولید لباس مبدل ضد اسلامی در ایرلند یک شرکت #ایرلندی، تولید #لباس های مبدل #ضد_اسلامی کو کلوکس کلان ها را متوقف ساخت. این #شرکت واقع در شهر #دوبلین که لباس های مبدل را به ویژه برای مهمانی های #هالووین تدارک می دید، پس از وقوع #حادثه #اسلام هراسانه و تجمع #نژاد_پرستانه بیرون یک #مرکز اسلامی، خط تولید این البسه را متوقف ساخت. کلی آرمسترانگ، یک عضو مونتاژ #اتحادیه استورمانت واقع در شهر نیوتوناردز در ایرلند در این باره گفت: همه می دانند عبارت نژادپرستانه کوکلوکس کلان چه معنایی دارد و معرف شعارهای نفرت محوری است که ما نمی خواهیم در اینجا داشته باشیم. وی افزود: اینکه این افراد تصور کردند چرخیدن به دور شهر با این لباس های مبدل نژادپرستانه کار درستی است، خودش به قدرکافی بد بود، اما اینکه بیرون یک مرکز اسلامی و مسجد تجمع برگزار کنند، بی نهایت رقت انگیز است. این افراد لباس شب هالووین نپوشیده اند، بلکه تعمدا به یک مرکز و خانه عبادی حمله کرده اند و این به وضوح نمایشی از سرکوب، آزار و اذیت علیه یک دین خاص می باشد. گفتنی است حادثه تجمع اسلام هراسانه با لباس مبدل نژادپرستان کوکلوکس کلان بیرون مسجد بنگلادشی ها در نیوتوناردز در شمال ایرلند، اواخر ماه میلادی گذشته و در #شب هالووین رخ داد و تصاویر گرفته شده از این اجتماع در شبکه های اجتماعی منتشر شد. پاتریک کریگان، مدیر برنامه های سازمان عفو بین الملل در ایرلند شمالی نیز در رابطه با این حادثه گفته که هدف این اقدام ایجاد رعب و وحشت در میان #اقلیت #مسلمان در این شهر بوده است. لازم به ذکر است این نخستین باری نیست که یک حادثه اسلام هراسانه علیه مرکز اسلامی نیوتوناردز رخ می دهد. پیش از این نیز در #آگوست ، یک سر #خوک بریده شده در پشت درب #مسجد گذاشته شده و #شعارنویسی های اسلام هراسانه بر روی #دیوار آن نوشته شده بودند. یکشنبه - ۲۰ آبان ۱۳۹۷ الأحد - ٣ ربيع الاول ١٤٤٠ -
توقف تولید لباس مبدل ضد اسلامی در ایرلند یک شرکت #ایرلندی ، تولید #لباس های مبدل #ضد_اسلامی کو کلوکس کلان ها را متوقف ساخت. این #شرکت واقع در شهر #دوبلین که لباس های مبدل را به ویژه برای مهمانی های #هالووین تدارک می دید، پس از وقوع #حادثه #اسلام هراسانه و تجمع #نژاد_پرستانه بیرون یک #مرکز اسلامی، خط تولید این البسه را متوقف ساخت. کلی آرمسترانگ، یک عضو مونتاژ #اتحادیه استورمانت واقع در شهر نیوتوناردز در ایرلند در این باره گفت: همه می دانند عبارت نژادپرستانه کوکلوکس کلان چه معنایی دارد و معرف شعارهای نفرت محوری است که ما نمی خواهیم در اینجا داشته باشیم. وی افزود: اینکه این افراد تصور کردند چرخیدن به دور شهر با این لباس های مبدل نژادپرستانه کار درستی است، خودش به قدرکافی بد بود، اما اینکه بیرون یک مرکز اسلامی و مسجد تجمع برگزار کنند، بی نهایت رقت انگیز است. این افراد لباس شب هالووین نپوشیده اند، بلکه تعمدا به یک مرکز و خانه عبادی حمله کرده اند و این به وضوح نمایشی از سرکوب، آزار و اذیت علیه یک دین خاص می باشد. گفتنی است حادثه تجمع اسلام هراسانه با لباس مبدل نژادپرستان کوکلوکس کلان بیرون مسجد بنگلادشی ها در نیوتوناردز در شمال ایرلند، اواخر ماه میلادی گذشته و در #شب هالووین رخ داد و تصاویر گرفته شده از این اجتماع در شبکه های اجتماعی منتشر شد. پاتریک کریگان، مدیر برنامه های سازمان عفو بین الملل در ایرلند شمالی نیز در رابطه با این حادثه گفته که هدف این اقدام ایجاد رعب و وحشت در میان #اقلیت #مسلمان در این شهر بوده است. لازم به ذکر است این نخستین باری نیست که یک حادثه اسلام هراسانه علیه مرکز اسلامی نیوتوناردز رخ می دهد. پیش از این نیز در #آگوست ، یک سر #خوک بریده شده در پشت درب #مسجد گذاشته شده و #شعارنویسی های اسلام هراسانه بر روی #دیوار آن نوشته شده بودند. یکشنبه - ۲۰ آبان ۱۳۹۷ الأحد - ٣ ربيع الاول ١٤٤٠ -