پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره دستنویس در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های دستنویس

Instagram
#پست_موقت📃 #پاییز #پاورقی #دلگرفته #بیمنظور #دستنویس کمتر کسی پیدا میشه از پاییز خاطره خوبی داشته باشه منم یکی از اونام پاییز پارسال همین دلی که میبینی داره برات از جاش در میاد ، همون موقع رفت برات... گذشت و گذشت یه پاییز دیگه اومد بازم هستی منم هستم خیلی چیزا عوض شده ، رافتارت با من حرفات ندیدنت نشنیدن صدات ندیدن چشمات اینا دیگه هر روز اتفاق نمیفتن اما هنوزم که هنوزه اگه الان چشاتو ببینم انگار روز اولیه که تو اون دوتا تیله سیاه غرق شدم شاید اغراق به نظر بیاد ولی من میپرستمت خدایه زمینیه من تویی بیا امتحانش کنیم تو بخا من جونمم به تو میدم دارم حس میکنم دیگ نمیخای این مغز داره هزار راه میره نکنه یکی اومده جام نکنه قلبمو پس دادی اینا برام به معنایه تموم شدن همه چیه من زندگیمو تو مسیر فروغ فرخ زاد قدم گذاشتم اون برا عشقش عمرشو داد .. منم میدم به پایه بد بودنات اونقدر میمونم که بمیرم عشقی که حال دلت زار نباشه عشق نیست که درستشم همینه می ارزه همه این روزایه خوب و بد به بودنش با تو می ارزه مردن به پایه تو برام می ارزه چشام خون شه به پات می ارزه ... به قول دیالوگ معروف .. راحت از این دل مَرو ، که جانم میرود.. #سایه_نوشت
#پست_موقت 📃 #پاییز #پاورقی #دلگرفته #بیمنظور #دستنویس کمتر کسی پیدا میشه از پاییز خاطره خوبی داشته باشه منم یکی از اونام پاییز پارسال همین دلی که میبینی داره برات از جاش در میاد ، همون موقع رفت برات... گذشت و گذشت یه پاییز دیگه اومد بازم هستی منم هستم خیلی چیزا عوض شده ، رافتارت با من حرفات ندیدنت نشنیدن صدات ندیدن چشمات اینا دیگه هر روز اتفاق نمیفتن اما هنوزم که هنوزه اگه الان چشاتو ببینم انگار روز اولیه که تو اون دوتا تیله سیاه غرق شدم شاید اغراق به نظر بیاد ولی من میپرستمت خدایه زمینیه من تویی بیا امتحانش کنیم تو بخا من جونمم به تو میدم دارم حس میکنم دیگ نمیخای این مغز داره هزار راه میره نکنه یکی اومده جام نکنه قلبمو پس دادی اینا برام به معنایه تموم شدن همه چیه من زندگیمو تو مسیر فروغ فرخ زاد قدم گذاشتم اون برا عشقش عمرشو داد .. منم میدم به پایه بد بودنات اونقدر میمونم که بمیرم عشقی که حال دلت زار نباشه عشق نیست که درستشم همینه می ارزه همه این روزایه خوب و بد به بودنش با تو می ارزه مردن به پایه تو برام می ارزه چشام خون شه به پات می ارزه ... به قول دیالوگ معروف .. راحت از این دل مَرو ، که جانم میرود.. #سایه_نوشت
#پست_موقت📃 #پاییز #پاورقی #دلگرفته #بیمنظور #دستنویس کمتر کسی پیدا میشه از پاییز خاطره خوبی داشته باشه منم یکی از اونام پاییز پارسال همین دلی که میبینی داره برات از جاش در میاد ، همون موقع رفت برات... گذشت و گذشت یه پاییز دیگه اومد بازم هستی منم هستم خیلی چیزا عوض شده ، رافتارت با من حرفات ندیدنت نشنیدن صدات ندیدن چشمات اینا دیگه هر روز اتفاق نمیفتن اما هنوزم که هنوزه اگه الان چشاتو ببینم انگار روز اولیه که تو اون دوتا تیله سیاه غرق شدم شاید اغراق به نظر بیاد ولی من میپرستمت خدایه زمینیه من تویی بیا امتحانش کنیم تو بخا من جونمم به تو میدم دارم حس میکنم دیگ نمیخای این مغز داره هزار راه میره نکنه یکی اومده جام نکنه قلبمو پس دادی اینا برام به معنایه تموم شدن همه چیه من زندگیمو تو مسیر فروغ فرخ زاد قدم گذاشتم اون برا عشقش عمرشو داد .. منم میدم به پایه بد بودنات اونقدر میمونم که بمیرم عشقی که حال دلت زار نباشه عشق نیست که درستشم همینه می ارزه همه این روزایه خوب و بد به بودنش با تو می ارزه مردن به پایه تو برام می ارزه چشام خون شه به پات می ارزه ... به قول دیالوگ معروف .. راحت از این دل مَرو ، که جانم میرود.. #سایه_نوشت
#پست_موقت 📃 #پاییز #پاورقی #دلگرفته #بیمنظور #دستنویس کمتر کسی پیدا میشه از پاییز خاطره خوبی داشته باشه منم یکی از اونام پاییز پارسال همین دلی که میبینی داره برات از جاش در میاد ، همون موقع رفت برات... گذشت و گذشت یه پاییز دیگه اومد بازم هستی منم هستم خیلی چیزا عوض شده ، رافتارت با من حرفات ندیدنت نشنیدن صدات ندیدن چشمات اینا دیگه هر روز اتفاق نمیفتن اما هنوزم که هنوزه اگه الان چشاتو ببینم انگار روز اولیه که تو اون دوتا تیله سیاه غرق شدم شاید اغراق به نظر بیاد ولی من میپرستمت خدایه زمینیه من تویی بیا امتحانش کنیم تو بخا من جونمم به تو میدم دارم حس میکنم دیگ نمیخای این مغز داره هزار راه میره نکنه یکی اومده جام نکنه قلبمو پس دادی اینا برام به معنایه تموم شدن همه چیه من زندگیمو تو مسیر فروغ فرخ زاد قدم گذاشتم اون برا عشقش عمرشو داد .. منم میدم به پایه بد بودنات اونقدر میمونم که بمیرم عشقی که حال دلت زار نباشه عشق نیست که درستشم همینه می ارزه همه این روزایه خوب و بد به بودنش با تو می ارزه مردن به پایه تو برام می ارزه چشام خون شه به پات می ارزه ... به قول دیالوگ معروف .. راحت از این دل مَرو ، که جانم میرود.. #سایه_نوشت
اگر شب ستاره نداشته باشد همه مان یخ میزنیم. من تقریبا هر روز برای انجام کاری میروم بیرون. بعضی اوقات واقعا کار مهمی دارم که باید انجام بشود. بعضی اوقات هم یک کاری برای خودم میتراشم که هوایی به سرم بخورد. از کارواش و تعویض روغن اتومبیل بگیر تا خریدن سنجاق سر خال خالی و دو دسته ریحون برای سبزی خوردن. اغلب قدر نصف ساعت هم که شده پیاده روی میکنم. همینطور که هوا به سرم میخورد زیر لب غرولند میکنم. انگاری که دارم به زور و بلا دوایی به خورد خودم میدهم که نمیرم. از دست رانندگی ناجور و پاکت شیر و بطری سرگردان روی چمن های حاشیه رودخانه و تپه، چاله های وسط خیابان و ... خلقم تنگ میشود. اما باز هم دماغم را میگیرم و دوایم را قورت میدهم. یک روزهایی اما زندگی قند گوشه لپت میگذارد. امروز آفتاب آدم را بین پاییز و بهار به اشتباه میانداخت. هوا پر از نفس بود. دم دم های کوچه بیست و هشتم چشمم به خوشه های سبز و نارنجی درخت نارنج افتاد. توی بیشتر شهرهای مازندران درخت نارنج همه جا هست. آنقدر هست که اردیبهشت، عطر بهار نارنج از پنجره جنوبی دیوانه ات کند. هر چند که سر اسم شهر بهار نارنج بین خودشان همیشه دعواست. بدون اینکه لازم باشد روی پنجه بلند شوم دستم به شاخه های پایینی میرسید. دستم را دراز کردم و یکی چیدم. عطر تازگی توی هوا پر شد. همینطور تا کوچه سی ام با بوی نارنج نفس کشیدم. پیش خودم فکر کردم شام امشب با نارنج خیلی میچسبد. کلید را توی در چرخاندم. توی دلم گفتم راستی راستی که این خوشی های کوچک نارنجی چه قدر می ارزد. چه قدر قیمت دارد. چه قدر خواستنی ست. توی دلم گفتم هر چه قدر تاریک، هر چه قدر زشت، هرچه قدر سیاه...آسمان ما هنوز ستاره دارد. راستی، راستی که اگر شب ستاره نداشته باشد همه مان یخ میزنیم. #مهشید_قربان_نیا #دستنوشته #دستنویس #نوشته #چرکنویس
اگر شب ستاره نداشته باشد همه مان یخ میزنیم. من تقریبا هر روز برای انجام کاری میروم بیرون. بعضی اوقات واقعا کار مهمی دارم که باید انجام بشود. بعضی اوقات هم یک کاری برای خودم میتراشم که هوایی به سرم بخورد. از کارواش و تعویض روغن اتومبیل بگیر تا خریدن سنجاق سر خال خالی و دو دسته ریحون برای سبزی خوردن. اغلب قدر نصف ساعت هم که شده پیاده روی میکنم. همینطور که هوا به سرم میخورد زیر لب غرولند میکنم. انگاری که دارم به زور و بلا دوایی به خورد خودم میدهم که نمیرم. از دست رانندگی ناجور و پاکت شیر و بطری سرگردان روی چمن های حاشیه رودخانه و تپه، چاله های وسط خیابان و ... خلقم تنگ میشود. اما باز هم دماغم را میگیرم و دوایم را قورت میدهم. یک روزهایی اما زندگی قند گوشه لپت میگذارد. امروز آفتاب آدم را بین پاییز و بهار به اشتباه میانداخت. هوا پر از نفس بود. دم دم های کوچه بیست و هشتم چشمم به خوشه های سبز و نارنجی درخت نارنج افتاد. توی بیشتر شهرهای مازندران درخت نارنج همه جا هست. آنقدر هست که اردیبهشت، عطر بهار نارنج از پنجره جنوبی دیوانه ات کند. هر چند که سر اسم شهر بهار نارنج بین خودشان همیشه دعواست. بدون اینکه لازم باشد روی پنجه بلند شوم دستم به شاخه های پایینی میرسید. دستم را دراز کردم و یکی چیدم. عطر تازگی توی هوا پر شد. همینطور تا کوچه سی ام با بوی نارنج نفس کشیدم. پیش خودم فکر کردم شام امشب با نارنج خیلی میچسبد. کلید را توی در چرخاندم. توی دلم گفتم راستی راستی که این خوشی های کوچک نارنجی چه قدر می ارزد. چه قدر قیمت دارد. چه قدر خواستنی ست. توی دلم گفتم هر چه قدر تاریک، هر چه قدر زشت، هرچه قدر سیاه...آسمان ما هنوز ستاره دارد. راستی، راستی که اگر شب ستاره نداشته باشد همه مان یخ میزنیم. #مهشید_قربان_نیا #دستنوشته #دستنویس #نوشته #چرکنویس
ایران ما دریاست ولی دریای طوفانی چه با احساس همینطور که از حال و هوای ما پیداست راه ارتباط ما همین خودکار و کاغذهاست قسم به هر چی که گذشته بین ما که شاید نباید گفته شه حرفهای ما اینجا ته دنیاست😶 #حامد_قربانی #شطرنج #شعر#دیکتاتور#حکومت#مملکت #اشغال#اشغالگر#آهنگ#نویسنده #دستنویس #دلنوشته #دلنویس #مردم #انقلاب#رژیم_فاسد#جمهوری_اسلامی
ایران ما دریاست ولی دریای طوفانی چه با احساس همینطور که از حال و هوای ما پیداست راه ارتباط ما همین خودکار و کاغذهاست قسم به هر چی که گذشته بین ما که شاید نباید گفته شه حرفهای ما اینجا ته دنیاست😶 #حامد_قربانی #شطرنج #شعر #دیکتاتور #حکومت #مملکت #اشغال #اشغالگر #آهنگ #نویسنده #دستنویس #دلنوشته #دلنویس #مردم #انقلاب #رژیم_فاسد #جمهوری_اسلامی
ایران ما دریاست ولی دریای طوفانی چه با احساس همینطور که از حال و هوای ما پیداست راه ارتباط ما همین خودکار و کاغذهاست قسم به هر چی که گذشته بین ما که شاید نباید گفته شه حرفهای ما اینجا ته دنیاست😶 #حامد_قربانی #شطرنج #شعر#دیکتاتور#حکومت#مملکت #اشغال#اشغالگر#آهنگ#نویسنده #دستنویس #دلنوشته #دلنویس #مردم #انقلاب#رژیم_فاسد#جمهوری_اسلامی
ایران ما دریاست ولی دریای طوفانی چه با احساس همینطور که از حال و هوای ما پیداست راه ارتباط ما همین خودکار و کاغذهاست قسم به هر چی که گذشته بین ما که شاید نباید گفته شه حرفهای ما اینجا ته دنیاست😶 #حامد_قربانی #شطرنج #شعر #دیکتاتور #حکومت #مملکت #اشغال #اشغالگر #آهنگ #نویسنده #دستنویس #دلنوشته #دلنویس #مردم #انقلاب #رژیم_فاسد #جمهوری_اسلامی
#ریلکس_باش_لبخند_بزن .پست های قبلی رو لایک و کامنتش یادتون نره🙏 🍁شما چطور؟ بیشتر غرور دارید یا اخلاق؟؟ . 🔺️برای اینکه هر روز مطالب و رمان های دلنویس و دستنویس قشنگ بخونید که حال دلتون خوب باشه حداقل تو یه بازه کوتاه زمانی این پیج رو فالو کنید 🙏❤ . ._ ._ ._ . #غرور #عاشقانه #دستخط #دستنویس #مخاطب_خاص #اخلاق #رابطه #دلنوشته #دل
#ریلکس_باش_لبخند_بزن .پست های قبلی رو لایک و کامنتش یادتون نره🙏 🍁شما چطور؟ بیشتر غرور دارید یا اخلاق؟؟ . 🔺️برای اینکه هر روز مطالب و رمان های دلنویس و دستنویس قشنگ بخونید که حال دلتون خوب باشه حداقل تو یه بازه کوتاه زمانی این پیج رو فالو کنید 🙏❤ . ._ ._ ._ . #غرور #عاشقانه #دستخط #دستنویس #مخاطب_خاص #اخلاق #رابطه #دلنوشته #دل
#ریلکس_باش_لبخند_بزن .پست های قبلی رو حتما ببینید🙏 🍁نظرت چیه ؟؟؟ . 🔺️برای اینکه هر روز مطالب و رمان های دلنویس و دستنویس قشنگ بخونید که حال دلتون خوب باشه حداقل تو یه بازه کوتاه زمانی این پیج رو فالو کنید 🙏❤ . ._ ._ ._ . #دلشکسته #دلنوشته_خاص #دستنویس #شعرعاشقانه #دلنوشته
#ریلکس_باش_لبخند_بزن .پست های قبلی رو حتما ببینید🙏 🍁نظرت چیه ؟؟؟ . 🔺️برای اینکه هر روز مطالب و رمان های دلنویس و دستنویس قشنگ بخونید که حال دلتون خوب باشه حداقل تو یه بازه کوتاه زمانی این پیج رو فالو کنید 🙏❤ . ._ ._ ._ . #دلشکسته #دلنوشته_خاص #دستنویس #شعرعاشقانه #دلنوشته
❤️ جانم!! من آن انارِ مخصوصِ آب لَمبو شدن هستم ترک ندارم،ترک نمیخورم ولی ساده له میشوم!! آسان و بی دردسر با یک خواستنِ تو و فشارِ نخواستن -هایت- به گمانم همه آدمها همین هستند و من کمی بیشتر. . پ.ن:برای دلتنگیِ دلِ یک خاطره. پ.ن:هواُپونوپونو. . #روجا #دلنوشته#دستنوشته#دردُدل#عاشقی#قلم#روج #عاشقی#دلنوشته های من#دستنویس#عاشقانه ها #روجانویس#روجا#دل#دستنویسی#روجنویس#روجاببر
❤️ جانم!! من آن انارِ مخصوصِ آب لَمبو شدن هستم ترک ندارم،ترک نمیخورم ولی ساده له میشوم!! آسان و بی دردسر با یک خواستنِ تو و فشارِ نخواستن -هایت- به گمانم همه آدمها همین هستند و من کمی بیشتر. . پ.ن:برای دلتنگیِ دلِ یک خاطره. پ.ن:هواُپونوپونو. . #روجا #دلنوشته #دستنوشته #دردُدل #عاشقی #قلم #روج #عاشقی #دلنوشته های من#دستنویس #عاشقانه ها #روجانویس #روجا #دل #دستنویسی #روجنویس #روجاببر
قرآن احتمالا سلجوقی برای اطلاع از قیمت دایرکت کنید،فروخته شد #سلجوقی #خطی #دستنویس #آنتیک
قرآن احتمالا سلجوقی برای اطلاع از قیمت دایرکت کنید،فروخته شد #سلجوقی #خطی #دستنویس #آنتیک
گاهی اوقات تنها بودن بهتر است ، هیچکس نمیتوانند به تو آسیب برسانند ...! #دستنویس
گاهی اوقات تنها بودن بهتر است ، هیچکس نمیتوانند به تو آسیب برسانند ...! #دستنویس
#بی_بی #مادران_سرزمین_ما #مادر_بزرگ_مهربان بی بی جون قصه بگو تا منو خواب ببره از غم و غصه تو چشمامو آب ببره بی بی جون گریه نکن منو بی تاب نکن دور کن صورت غم منو بی خواب نکن. بی بی جون بزرگ بشم پسر خوبی میشم شاهزاده ی قصه هات همونی که میگی میشم. هنوز دلم در عطر چارقد بی بی جا مانده. .در قصه های تلخ و شیرین او..هنوز بوی نم دیوار باغ اناری به مشامم میرسد..صدای آب که از لابه لای سنگها نهر عبور میکند را میشنوم..هنوز چشمانم به دنبال سنگهای گرد است برای پنج سنگ..هنوز از ترکه ی سیبی که به دست معلم ریاضی برای تنبیه به کار می رفت میترسم..شبها از دیدن کابوس نداشتن پدر و مادر بغض میکنم به خود میلرزم..انگار بزرگ نشده ام..موهایم انگار در آسیاب سفید شده..جسمم اینجاست..اما دلم در آن سالهای دور جا مانده. #مسعود_طاهر #مسعودطاهر #خط_خطی_های_من #دستنوشته #دستنویس #احساس_من #خاطرات_من #گذشته_من #قدیما #هنوز
#بی_بی #مادران_سرزمین_ما #مادر_بزرگ_مهربان بی بی جون قصه بگو تا منو خواب ببره از غم و غصه تو چشمامو آب ببره بی بی جون گریه نکن منو بی تاب نکن دور کن صورت غم منو بی خواب نکن. بی بی جون بزرگ بشم پسر خوبی میشم شاهزاده ی قصه هات همونی که میگی میشم. هنوز دلم در عطر چارقد بی بی جا مانده. .در قصه های تلخ و شیرین او..هنوز بوی نم دیوار باغ اناری به مشامم میرسد..صدای آب که از لابه لای سنگها نهر عبور میکند را میشنوم..هنوز چشمانم به دنبال سنگهای گرد است برای پنج سنگ..هنوز از ترکه ی سیبی که به دست معلم ریاضی برای تنبیه به کار می رفت میترسم..شبها از دیدن کابوس نداشتن پدر و مادر بغض میکنم به خود میلرزم..انگار بزرگ نشده ام..موهایم انگار در آسیاب سفید شده..جسمم اینجاست..اما دلم در آن سالهای دور جا مانده. #مسعود_طاهر #مسعودطاهر #خط_خطی_های_من #دستنوشته #دستنویس #احساس_من #خاطرات_من #گذشته_من #قدیما #هنوز
#بی_بی #مادران_سرزمین_ما #مادر_بزرگ_مهربان بی بی جون قصه بگو تا منو خواب ببره از غم و غصه تو چشمامو آب ببره بی بی جون گریه نکن منو بی تاب نکن دور کن صورت غم منو بی خواب نکن. بی بی جون بزرگ بشم پسر خوبی میشم شاهزاده ی قصه هات همونی که میگی میشم. هنوز دلم در عطر چارقد بی بی جا مانده. .در قصه های تلخ و شیرین او..هنوز بوی نم دیوار باغ اناری به مشامم میرسد..صدای آب که از لابه لای سنگها نهر عبور میکند را میشنوم..هنوز چشمانم به دنبال سنگهای گرد است برای پنج سنگ..هنوز از ترکه ی سیبی که به دست معلم ریاضی برای تنبیه به کار می رفت میترسم..شبها از دیدن کابوس نداشتن پدر و مادر بغض میکنم به خود میلرزم..انگار بزرگ نشده ام..موهایم انگار در آسیاب سفید شده..جسمم اینجاست..اما دلم در آن سالهای دور جا مانده. #مسعود_طاهر #مسعودطاهر #خط_خطی_های_من #دستنوشته #دستنویس #احساس_من #خاطرات_من #گذشته_من #قدیما #هنوز
#بی_بی #مادران_سرزمین_ما #مادر_بزرگ_مهربان بی بی جون قصه بگو تا منو خواب ببره از غم و غصه تو چشمامو آب ببره بی بی جون گریه نکن منو بی تاب نکن دور کن صورت غم منو بی خواب نکن. بی بی جون بزرگ بشم پسر خوبی میشم شاهزاده ی قصه هات همونی که میگی میشم. هنوز دلم در عطر چارقد بی بی جا مانده. .در قصه های تلخ و شیرین او..هنوز بوی نم دیوار باغ اناری به مشامم میرسد..صدای آب که از لابه لای سنگها نهر عبور میکند را میشنوم..هنوز چشمانم به دنبال سنگهای گرد است برای پنج سنگ..هنوز از ترکه ی سیبی که به دست معلم ریاضی برای تنبیه به کار می رفت میترسم..شبها از دیدن کابوس نداشتن پدر و مادر بغض میکنم به خود میلرزم..انگار بزرگ نشده ام..موهایم انگار در آسیاب سفید شده..جسمم اینجاست..اما دلم در آن سالهای دور جا مانده. #مسعود_طاهر #مسعودطاهر #خط_خطی_های_من #دستنوشته #دستنویس #احساس_من #خاطرات_من #گذشته_من #قدیما #هنوز
ذهنی که توانایی اوردن کلمه اولین رو کنار تک تک اتفاقات داره و می تونه همه چیز رو خاص و منحصر به فرد نشون بده،کار هایی که شاید از نظر بقیه کسل کننده و تکراری باشه بنظرش جذاب و خوشحال کننده است و به راستی شاید که راز جاودانگی لبخندها در این ذهن پیچیده نهفته است برای اولین بار امروز طلوع خورشید را از این پنجره ی گرچه ن شفاف مشاهده کردم،گرچه ن کلاسی داشتم،گرچه ن کسی بیدارم کرد،گرچه ن حتی قصد بیدار شدن داشتم... #دانشجو #خوابگاه #دستنوشته #دستنویس #سحر
ذهنی که توانایی اوردن کلمه اولین رو کنار تک تک اتفاقات داره و می تونه همه چیز رو خاص و منحصر به فرد نشون بده،کار هایی که شاید از نظر بقیه کسل کننده و تکراری باشه بنظرش جذاب و خوشحال کننده است و به راستی شاید که راز جاودانگی لبخندها در این ذهن پیچیده نهفته است برای اولین بار امروز طلوع خورشید را از این پنجره ی گرچه ن شفاف مشاهده کردم،گرچه ن کلاسی داشتم،گرچه ن کسی بیدارم کرد،گرچه ن حتی قصد بیدار شدن داشتم... #دانشجو #خوابگاه #دستنوشته #دستنویس #سحر
عاشق دختري با چشماني كه نگاهش نفس درسينه حبس كرده هوش از سرمي ربود لبخندي به گرمي خورشيد بالباني به سرخي گل برگي از رز از انجاكه نم باران پيچو تابي به زلف يار بينداخت زيبايي اش افزون ساخت چه سودفكر دل مجنون نكرد كه زبان مهر گشته توان سخنش نباشد نويسنده محمدشاملو #رمان#دستنوشته #دستنویس #دستنوشته_های_من #عاشقانه #عاشقانه_ها #عاشقانه_خاص #پايان #خاطرات #دلنوشته #دلنوشت #دلنوشته_خاص #دلنوشته_های_من
عاشق دختري با چشماني كه نگاهش نفس درسينه حبس كرده هوش از سرمي ربود لبخندي به گرمي خورشيد بالباني به سرخي گل برگي از رز از انجاكه نم باران پيچو تابي به زلف يار بينداخت زيبايي اش افزون ساخت چه سودفكر دل مجنون نكرد كه زبان مهر گشته توان سخنش نباشد نويسنده محمدشاملو #رمان #دستنوشته #دستنویس #دستنوشته_های_من #عاشقانه #عاشقانه_ها #عاشقانه_خاص #پايان #خاطرات #دلنوشته #دلنوشت #دلنوشته_خاص #دلنوشته_های_من
. تو همون شرمی که از اون سرخِ گونه های عاشق #خوشنویسی_خودکار #خوشنویسی #دستنویس #ترانه #عکس_نوشته #گوگوش #اردلان_سرفراز
. تو همون شرمی که از اون سرخِ گونه های عاشق #خوشنویسی_خودکار #خوشنویسی #دستنویس #ترانه #عکس_نوشته #گوگوش #اردلان_سرفراز
آشوب تا هوای تو,فقط در سرم میچرخد,نفس ما در من دم میگیرد, خدا میداند چه غلغله ای مرا فرا گیرد وقتی خاطراتت در من سرریز شود و یک تکه از هوای بودنت ناخواسته به دلم افتد؟میدانی یک تکه از قرص جوشان با لیوانی آب چه میکند؟! (۲۵آبان ۹۷) #دستنوشته #متنهای_ناب #دستنوشته_های_من #متن_خاص #متن #دستنویس
آشوب تا هوای تو,فقط در سرم میچرخد,نفس ما در من دم میگیرد, خدا میداند چه غلغله ای مرا فرا گیرد وقتی خاطراتت در من سرریز شود و یک تکه از هوای بودنت ناخواسته به دلم افتد؟میدانی یک تکه از قرص جوشان با لیوانی آب چه میکند؟! (۲۵آبان ۹۷) #دستنوشته #متنهای_ناب #دستنوشته_های_من #متن_خاص #متن #دستنویس