پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره دنیاتوتغییربده در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های دنیاتوتغییربده

Instagram
💫 چه قدر زمان میبره سوار بر این ماشین شگفتانگیز به هدف برسین؟ به اندازه یک چشم بر هم زدن، درسته؟! تقریبا همین قدر زمان لازمه تا با سرعت #اینترنت امروز وارد دنیای شگفتانگیز دیجیتال بشین و این انتخابهاتونه که لمس #تغییر و #سرعت رو براتون امکانپذیر میکنه.💛 #سریعترین_باش و #دنیاتوتغییربده #ایرانسل_من #رضایی منش#دنیای_شارژ#روبروی مدرس ۱۰#مرکز خدمات #ایرانسل#زابل#سیستان#ترابرد  🤩😍
💫 چه قدر زمان میبره سوار بر این ماشین شگفتانگیز به هدف برسین؟ به اندازه یک چشم بر هم زدن، درسته؟! تقریبا همین قدر زمان لازمه تا با سرعت #اینترنت امروز وارد دنیای شگفتانگیز دیجیتال بشین و این انتخابهاتونه که لمس #تغییر و #سرعت رو براتون امکانپذیر میکنه.💛 #سریعترین_باش و #دنیاتوتغییربده #ایرانسل_من #رضایی منش#دنیای_شارژ #روبروی مدرس ۱۰#مرکز خدمات #ایرانسل #زابل #سیستان #ترابرد 🤩😍
💫 چه قدر زمان میبره سوار بر این ماشین شگفتانگیز به هدف برسین؟ به اندازه یک چشم بر هم زدن، درسته؟! تقریبا همین قدر زمان لازمه تا با سرعت #اینترنت امروز وارد دنیای شگفتانگیز دیجیتال بشین و این انتخابهاتونه که لمس #تغییر و #سرعت رو براتون امکانپذیر میکنه.💛 #سریعترین_باش و #دنیاتوتغییربده #ایرانسل   . .
💫 چه قدر زمان میبره سوار بر این ماشین شگفتانگیز به هدف برسین؟ به اندازه یک چشم بر هم زدن، درسته؟! تقریبا همین قدر زمان لازمه تا با سرعت #اینترنت امروز وارد دنیای شگفتانگیز دیجیتال بشین و این انتخابهاتونه که لمس #تغییر و #سرعت رو براتون امکانپذیر میکنه.💛 #سریعترین_باش و #دنیاتوتغییربده #ایرانسل . .
💫 چه قدر زمان میبره سوار بر این ماشین شگفتانگیز به هدف برسین؟ به اندازه یک چشم بر هم زدن، درسته؟! تقریبا همین قدر زمان لازمه تا با سرعت #اینترنت امروز وارد دنیای شگفتانگیز دیجیتال بشین و این انتخابهاتونه که لمس #تغییر و #سرعت رو براتون امکانپذیر میکنه.💛 #سریعترین_باش و #دنیاتوتغییربده #ایرانسل   . .
💫 چه قدر زمان میبره سوار بر این ماشین شگفتانگیز به هدف برسین؟ به اندازه یک چشم بر هم زدن، درسته؟! تقریبا همین قدر زمان لازمه تا با سرعت #اینترنت امروز وارد دنیای شگفتانگیز دیجیتال بشین و این انتخابهاتونه که لمس #تغییر و #سرعت رو براتون امکانپذیر میکنه.💛 #سریعترین_باش و #دنیاتوتغییربده #ایرانسل . .
💫 چه قدر زمان میبره سوار بر این ماشین شگفتانگیز به هدف برسین؟ به اندازه یک چشم بر هم زدن، درسته؟! تقریبا همین قدر زمان لازمه تا با سرعت #اینترنت امروز وارد دنیای شگفتانگیز دیجیتال بشین و این انتخابهاتونه که لمس #تغییر و #سرعت رو براتون امکانپذیر میکنه.💛 #سریعترین_باش و #دنیاتوتغییربده #ایرانسل
💫 چه قدر زمان میبره سوار بر این ماشین شگفتانگیز به هدف برسین؟ به اندازه یک چشم بر هم زدن، درسته؟! تقریبا همین قدر زمان لازمه تا با سرعت #اینترنت امروز وارد دنیای شگفتانگیز دیجیتال بشین و این انتخابهاتونه که لمس #تغییر و #سرعت رو براتون امکانپذیر میکنه.💛 #سریعترین_باش و #دنیاتوتغییربده #ایرانسل
🌟🌟🌟 . . شجاعت بهمعنای غیاب ترس نیست، شجاعت یعنی عمل کردن با وجود ترس... . . #شجاعت #انگیزشی #خودت_باش #پاشو #اراده #تومیتونی #دنیاتوتغییربده #متفاوت #تغییر
🌟🌟🌟 . . شجاعت بهمعنای غیاب ترس نیست، شجاعت یعنی عمل کردن با وجود ترس... . . #شجاعت #انگیزشی #خودت_باش #پاشو #اراده #تومیتونی #دنیاتوتغییربده #متفاوت #تغییر
💛 امروز می خوایم یه سفر شگفت انگیز در دنیای#اینترنت داشته باشیم، شتاب بگیر چون هرچی سرعتت بیشتر باشه، وسعت نگاهت بیشتره. 👌 برای حرکت آمادهای ؟ #سریعترین_باش و#دنیاتوتغییربده #ایرانسل  .. #ایرانسل#نت#سریعترین_باش#دنیاتوتغییربده#ارتباط#اندروید#اینترنت#کار#کرمانشاه#کورد#ایران#ایرانی
💛 امروز می خوایم یه سفر شگفت انگیز در دنیای#اینترنت داشته باشیم، شتاب بگیر چون هرچی سرعتت بیشتر باشه، وسعت نگاهت بیشتره. 👌 برای حرکت آمادهای ؟ #سریعترین_باش و#دنیاتوتغییربده #ایرانسل .. #ایرانسل #نت #سریعترین_باش #دنیاتوتغییربده #ارتباط #اندروید #اینترنت #کار #کرمانشاه #کورد #ایران #ایرانی
💫 امروز میخوایم یه سفر شگفتانگیز در دنیای #اینترنت داشته باشیم، شتاب بگیر چون هر چی سرعتت بیشتر باشه، وسعت نگاهت بیشتره. 👌 برای حرکت آمادهای؟ نمایندگی رسمی ایرانسل پژوهان خیابان طالقانی شرقی روبروی کلانتری  ☎️ 📱 #سریعترین_باش و #دنیاتوتغییربده #ایرانسل
💫 امروز میخوایم یه سفر شگفتانگیز در دنیای #اینترنت داشته باشیم، شتاب بگیر چون هر چی سرعتت بیشتر باشه، وسعت نگاهت بیشتره. 👌 برای حرکت آمادهای؟ نمایندگی رسمی ایرانسل پژوهان خیابان طالقانی شرقی روبروی کلانتری ☎️ 📱 #سریعترین_باش و #دنیاتوتغییربده #ایرانسل
💫 امروز میخوایم یه سفر شگفتانگیز در دنیای #اینترنت داشته باشیم، شتاب بگیر چون هر چی سرعتت بیشتر باشه، وسعت نگاهت بیشتره. 👌 برای حرکت آمادهای؟ #سریعترین_باش و #دنیاتوتغییربده #ایرانسل
💫 امروز میخوایم یه سفر شگفتانگیز در دنیای #اینترنت داشته باشیم، شتاب بگیر چون هر چی سرعتت بیشتر باشه، وسعت نگاهت بیشتره. 👌 برای حرکت آمادهای؟ #سریعترین_باش و #دنیاتوتغییربده #ایرانسل
🍁🍃 🍁🍃 🍁🍃 در ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ، ﺩﻗﺎﯾﻘﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺧﻠﻮﺕ ﮐﻨﯿﺪ . ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ، ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ،ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.🙏🙏🙏 ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﻋﺼﺒﯽ ﻭ ﭘﺮﺗﻨﺶ ﺭﺍ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻔﺎ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩﺭﺩﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﯿﻤﺎﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﺟﺴﻢ ﻭ ﺟﺎﻧﺘﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﺷﻮﺩ . 👈ﺧﻠﻮﺕ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﺗﺎﻥ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﺎ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ . 🔴ﺍﮔﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﻩ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻠﻮﺕ ﺑﺪﻫﯿﺪ .🔴 ﺍﯾﻦ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ : ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻘﻮیت ﺷﻮﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﮎ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮﺩ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺎﻥ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﺭﺍمش ﻭ ﺻﻔﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﮔﻞ ﻫﺎ ﻭ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻭ ﻧﻮﺭ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﺪ.🌺🌺 ﺍﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻣﻌﻨﻮﯼ ، ﻫﺪﯾﻪ ﺍﯼ ﭘﺮﺑﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .🌸🍃 #دنیاتوتغییربده #خودتو_بساز #آخر_زندگیت_شرمنده_خودت_نباش
🍁🍃 🍁🍃 🍁🍃 در ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ، ﺩﻗﺎﯾﻘﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺧﻠﻮﺕ ﮐﻨﯿﺪ . ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ، ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ،ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.🙏🙏🙏 ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﻋﺼﺒﯽ ﻭ ﭘﺮﺗﻨﺶ ﺭﺍ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻔﺎ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩﺭﺩﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﯿﻤﺎﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﺟﺴﻢ ﻭ ﺟﺎﻧﺘﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﺷﻮﺩ . 👈ﺧﻠﻮﺕ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﺗﺎﻥ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﺎ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ . 🔴ﺍﮔﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﻩ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻠﻮﺕ ﺑﺪﻫﯿﺪ .🔴 ﺍﯾﻦ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ : ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻘﻮیت ﺷﻮﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﮎ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮﺩ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺎﻥ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﺭﺍمش ﻭ ﺻﻔﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﮔﻞ ﻫﺎ ﻭ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻭ ﻧﻮﺭ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﺪ.🌺🌺 ﺍﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻣﻌﻨﻮﯼ ، ﻫﺪﯾﻪ ﺍﯼ ﭘﺮﺑﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .🌸🍃 #دنیاتوتغییربده #خودتو_بساز #آخر_زندگیت_شرمنده_خودت_نباش
🍁🍃 🍁🍃 🍁🍃 در ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ، ﺩﻗﺎﯾﻘﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺧﻠﻮﺕ ﮐﻨﯿﺪ . ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ، ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ،ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.🙏🙏🙏 ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﻋﺼﺒﯽ ﻭ ﭘﺮﺗﻨﺶ ﺭﺍ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻔﺎ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩﺭﺩﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﯿﻤﺎﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﺟﺴﻢ ﻭ ﺟﺎﻧﺘﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﺷﻮﺩ . 👈ﺧﻠﻮﺕ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﺗﺎﻥ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﺎ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ . 🔴ﺍﮔﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﻩ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻠﻮﺕ ﺑﺪﻫﯿﺪ .🔴 ﺍﯾﻦ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ : ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻘﻮیت ﺷﻮﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﮎ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮﺩ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺎﻥ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﺭﺍمش ﻭ ﺻﻔﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﮔﻞ ﻫﺎ ﻭ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻭ ﻧﻮﺭ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﺪ.🌺🌺 ﺍﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻣﻌﻨﻮﯼ ، ﻫﺪﯾﻪ ﺍﯼ ﭘﺮﺑﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .🌸🍃 #دنیاتوتغییربده #خودتو_بساز #آخر_زندگیت_شرمنده_خودت_نباش
🍁🍃 🍁🍃 🍁🍃 در ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ، ﺩﻗﺎﯾﻘﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺧﻠﻮﺕ ﮐﻨﯿﺪ . ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ، ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ،ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.🙏🙏🙏 ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﻋﺼﺒﯽ ﻭ ﭘﺮﺗﻨﺶ ﺭﺍ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻔﺎ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩﺭﺩﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﯿﻤﺎﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﺟﺴﻢ ﻭ ﺟﺎﻧﺘﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﺷﻮﺩ . 👈ﺧﻠﻮﺕ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﺗﺎﻥ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﺎ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ . 🔴ﺍﮔﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﻩ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻠﻮﺕ ﺑﺪﻫﯿﺪ .🔴 ﺍﯾﻦ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ : ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻘﻮیت ﺷﻮﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﮎ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮﺩ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺎﻥ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﺭﺍمش ﻭ ﺻﻔﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﮔﻞ ﻫﺎ ﻭ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻭ ﻧﻮﺭ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﺪ.🌺🌺 ﺍﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻣﻌﻨﻮﯼ ، ﻫﺪﯾﻪ ﺍﯼ ﭘﺮﺑﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .🌸🍃 #دنیاتوتغییربده #خودتو_بساز #آخر_زندگیت_شرمنده_خودت_نباش
یکی از مهمترین پایه های موفقیت در فروش، ارائه تبلیغات است، حال آنکه بعضی از فروشندگان موفق، ابتکار عمل خلاقانه ای نیز انجام میدهند که باعث می شود بیش از پیش در ذهن مشتریان باقی بمانند. در این فیلم، شاهد خواهید بود که فروشنده برای انجام تبلیغ موثر، یک مینی بوس قدیمی در گوشه خیابان را رنگ آمیزی کرده، بر روی باربند آن به سبک قدیم، انواع دیگ و سه چرخه قرار داده و با استفاده از این مدل جلب توجه، آدرس اینستاگرام خودش رو زده و سفارش مشتریان رو دریافت میکنه... نیازی هم به کارگاه چند میلیونی و یا فروشگاه های میلیاردی نبش خیابان هم نداره... هم خلاقیت در محصولات دست سازش داره و هم خلاقیت در تبلیغات خودش... #فروش #خلاقیت_های_جالب #خلاقیت #درامدزایی #درآمد #درآمدزایی #مدیریت_تجربه_مشتری #مدیریت_تجربه_مشتریان #ذهن #فروشنده_حرفه_ای #فروشنده_موفق #جذب_مشتری #بازاریابی #تکنیکهای_فروش #ایرانسلی #دنیاتوتغییربده #ایرانسل #غافلگیرشو #ابتکار #ابتکار_نوآوری_خلاقیت #نوآوری
یکی از مهمترین پایه های موفقیت در فروش، ارائه تبلیغات است، حال آنکه بعضی از فروشندگان موفق، ابتکار عمل خلاقانه ای نیز انجام میدهند که باعث می شود بیش از پیش در ذهن مشتریان باقی بمانند. در این فیلم، شاهد خواهید بود که فروشنده برای انجام تبلیغ موثر، یک مینی بوس قدیمی در گوشه خیابان را رنگ آمیزی کرده، بر روی باربند آن به سبک قدیم، انواع دیگ و سه چرخه قرار داده و با استفاده از این مدل جلب توجه، آدرس اینستاگرام خودش رو زده و سفارش مشتریان رو دریافت میکنه... نیازی هم به کارگاه چند میلیونی و یا فروشگاه های میلیاردی نبش خیابان هم نداره... هم خلاقیت در محصولات دست سازش داره و هم خلاقیت در تبلیغات خودش... #فروش #خلاقیت_های_جالب #خلاقیت #درامدزایی #درآمد #درآمدزایی #مدیریت_تجربه_مشتری #مدیریت_تجربه_مشتریان #ذهن #فروشنده_حرفه_ای #فروشنده_موفق #جذب_مشتری #بازاریابی #تکنیکهای_فروش #ایرانسلی #دنیاتوتغییربده #ایرانسل #غافلگیرشو #ابتکار #ابتکار_نوآوری_خلاقیت #نوآوری
💛 نقطه شروع موفقیت، انگیزه است. باید برای رسیدن به هدفهامون باید اشتیاق داشته باشیم و با #سرعت در این راه قدم برداریم.😊 برای شروع یه حرکت سریع باید به ابزار #سرعت مجهز باشیم. در دنیای #اینترنت و ارتباط با سرعت . در کمترین زمان به هدف برسین. #سریعترین_باش و #دنیاتوتغییربده #ایرانسل
💛 نقطه شروع موفقیت، انگیزه است. باید برای رسیدن به هدفهامون باید اشتیاق داشته باشیم و با #سرعت در این راه قدم برداریم.😊 برای شروع یه حرکت سریع باید به ابزار #سرعت مجهز باشیم. در دنیای #اینترنت و ارتباط با سرعت . در کمترین زمان به هدف برسین. #سریعترین_باش و #دنیاتوتغییربده #ایرانسل
یکی از بهترین جمله هایی که وجود داره..... دنیاتو تغییر بده.. با یادگیری، آموزش، کسب آگاهی، کسب دانش و از همه مهمتر تمرین عملی دنیاتونو تغییر بدید... جایی نوشته ای خوندم، بعضی ها سال عمر میکنند، بعضی ها سال رو بار تکرار میکنند... #دنیاتوتغییربده #فروش_تلفنی #فروش #فروشنده_حرفه_ای #فروشنده_موفق #فروشنده #توسعه_کسب_و_کار #تمرین #توسعه_فردی #تکنیکهای_فروش #ایرانسل_من #ایرانسل #مهارتهای_ارتباطی #مشتری #مهارتهای_فردی #موفقيت_شغلي #مدیریت_تجربه_مشتری #مهارت #جذب_مشتری #سرمایه_گذاری #درامدزایی #درآمدزایی #دانش #آموزش #ایرانسلی_شو #ایرانسلی #ایرانسلی_شو_دنیاتو_تغییر_بده
یکی از بهترین جمله هایی که وجود داره..... دنیاتو تغییر بده.. با یادگیری، آموزش، کسب آگاهی، کسب دانش و از همه مهمتر تمرین عملی دنیاتونو تغییر بدید... جایی نوشته ای خوندم، بعضی ها سال عمر میکنند، بعضی ها سال رو بار تکرار میکنند... #دنیاتوتغییربده #فروش_تلفنی #فروش #فروشنده_حرفه_ای #فروشنده_موفق #فروشنده #توسعه_کسب_و_کار #تمرین #توسعه_فردی #تکنیکهای_فروش #ایرانسل_من #ایرانسل #مهارتهای_ارتباطی #مشتری #مهارتهای_فردی #موفقيت_شغلي #مدیریت_تجربه_مشتری #مهارت #جذب_مشتری #سرمایه_گذاری #درامدزایی #درآمدزایی #دانش #آموزش #ایرانسلی_شو #ایرانسلی #ایرانسلی_شو_دنیاتو_تغییر_بده
💫 وقتی با یه اَبَر قهرمان همسفر بشی، پرواز بر فراز آسمانها هم امکانپذیره. با #سرعت از مرز ناشناختهها عبور کن و دنیای جدید رو کشف کن. 😃 #دنیاتوتغییربده #ایرانسل #من_ایرانسلی_ام
💫 وقتی با یه اَبَر قهرمان همسفر بشی، پرواز بر فراز آسمانها هم امکانپذیره. با #سرعت از مرز ناشناختهها عبور کن و دنیای جدید رو کشف کن. 😃 #دنیاتوتغییربده #ایرانسل #من_ایرانسلی_ام
💫 وقتی با یه اَبَر قهرمان همسفر بشی، پرواز بر فراز آسمانها هم امکانپذیره. با #سرعت از مرز ناشناختهها عبور کن و دنیای جدید رو کشف کن. 😃 #دنیاتوتغییربده #ایرانسل
💫 وقتی با یه اَبَر قهرمان همسفر بشی، پرواز بر فراز آسمانها هم امکانپذیره. با #سرعت از مرز ناشناختهها عبور کن و دنیای جدید رو کشف کن. 😃 #دنیاتوتغییربده #ایرانسل
💫 وقتی با یه اَبَر قهرمان همسفر بشی، پرواز بر فراز آسمانها هم امکانپذیره. با #سرعت از مرز ناشناختهها عبور کن و دنیای جدید رو کشف کن. 😃 #دنیاتوتغییربده #ایرانسل
💫 وقتی با یه اَبَر قهرمان همسفر بشی، پرواز بر فراز آسمانها هم امکانپذیره. با #سرعت از مرز ناشناختهها عبور کن و دنیای جدید رو کشف کن. 😃 #دنیاتوتغییربده #ایرانسل
💫 وقتی با یه اَبَر قهرمان همسفر بشی، پرواز بر فراز آسمانها هم امکانپذیره. با #سرعت از مرز ناشناختهها عبور کن و دنیای جدید رو کشف کن. 😃 #دنیاتوتغییربده #ایرانسل
💫 وقتی با یه اَبَر قهرمان همسفر بشی، پرواز بر فراز آسمانها هم امکانپذیره. با #سرعت از مرز ناشناختهها عبور کن و دنیای جدید رو کشف کن. 😃 #دنیاتوتغییربده #ایرانسل
💛 چقدر از کارهای بانکیتون رو با #اینترنت انجام میدین؟​ ​درگاههای پرداخت موبایل ایران در سال حدود . درصد رشد داشتن. #وقتی_اینترنت_سریع_باشه میتونین کارهای مالی، پرداخت اقساط، انتقال پول و اطلاع از جزئیات حسابتون رو هر جا که هستین به راحتی انجام بدین و در وقت و هزینهتون صرفهجویی کنین.😊 #سریعترین_باش و #دنیاتوتغییربده #ایرانسل
💛 چقدر از کارهای بانکیتون رو با #اینترنت انجام میدین؟​ ​درگاههای پرداخت موبایل ایران در سال حدود . درصد رشد داشتن. #وقتی_اینترنت_سریع_باشه میتونین کارهای مالی، پرداخت اقساط، انتقال پول و اطلاع از جزئیات حسابتون رو هر جا که هستین به راحتی انجام بدین و در وقت و هزینهتون صرفهجویی کنین.😊 #سریعترین_باش و #دنیاتوتغییربده #ایرانسل
💛 نقطه شروع موفقیت، انگیزه است. باید برای رسیدن به هدفهامون باید اشتیاق داشته باشیم و با #سرعت در این راه قدم برداریم.😊 برای شروع یه حرکت سریع باید به ابزار #سرعت مجهز باشیم. در دنیای #اینترنت و ارتباط با سرعت . در کمترین زمان به هدف برسین. #سریعترین_باش و #دنیاتوتغییربده #ایرانسل
💛 نقطه شروع موفقیت، انگیزه است. باید برای رسیدن به هدفهامون باید اشتیاق داشته باشیم و با #سرعت در این راه قدم برداریم.😊 برای شروع یه حرکت سریع باید به ابزار #سرعت مجهز باشیم. در دنیای #اینترنت و ارتباط با سرعت . در کمترین زمان به هدف برسین. #سریعترین_باش و #دنیاتوتغییربده #ایرانسل
💛 چقدر از کارهای بانکیتون رو با #اینترنت انجام میدین؟​ ​درگاههای پرداخت موبایل ایران در سال حدود . درصد رشد داشتن. #وقتی_اینترنت_سریع_باشه میتونین کارهای مالی، پرداخت اقساط، انتقال پول و اطلاع از جزئیات حسابتون رو هر جا که هستین به راحتی انجام بدین و در وقت و هزینهتون صرفهجویی کنین.😊 #سریعترین_باش و #دنیاتوتغییربده #ایرانسل_اراک
💛 چقدر از کارهای بانکیتون رو با #اینترنت انجام میدین؟​ ​درگاههای پرداخت موبایل ایران در سال حدود . درصد رشد داشتن. #وقتی_اینترنت_سریع_باشه میتونین کارهای مالی، پرداخت اقساط، انتقال پول و اطلاع از جزئیات حسابتون رو هر جا که هستین به راحتی انجام بدین و در وقت و هزینهتون صرفهجویی کنین.😊 #سریعترین_باش و #دنیاتوتغییربده #ایرانسل_اراک
💛 چقدر از کارهای بانکیتون رو با #اینترنت انجام میدین؟​ ​درگاههای پرداخت موبایل ایران در سال حدود . درصد رشد داشتن. #وقتی_اینترنت_سریع_باشه میتونین کارهای مالی، پرداخت اقساط، انتقال پول و اطلاع از جزئیات حسابتون رو هر جا که هستین به راحتی انجام بدین و در وقت و هزینهتون صرفهجویی کنین.😊 #سریعترین_باش و #دنیاتوتغییربده #ایرانسل #من_ایرانسلی_ام
💛 چقدر از کارهای بانکیتون رو با #اینترنت انجام میدین؟​ ​درگاههای پرداخت موبایل ایران در سال حدود . درصد رشد داشتن. #وقتی_اینترنت_سریع_باشه میتونین کارهای مالی، پرداخت اقساط، انتقال پول و اطلاع از جزئیات حسابتون رو هر جا که هستین به راحتی انجام بدین و در وقت و هزینهتون صرفهجویی کنین.😊 #سریعترین_باش و #دنیاتوتغییربده #ایرانسل #من_ایرانسلی_ام