پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره ذهن در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های ذهن

Instagram
. بسیاری از ما احتمالا هیچگاه سکوت واقعی را تجربه نکرده ایم. پیدا کردن جایی که نه صدای هواپیماها در آن شنیده شود و نه بوق خودروهای عبوری در آن به گوش برسد، امریست تقریبا غیر ممکن. فرقی ندارد که در مناطق شهری زندگی کنید یا حومه آنها یا حتی ساکن یکی از مزارع باشید، در هر صورت، گریز از صدا در دنیای مدرن امروزی ناممکن است. اما این مساله ظاهرا خوب است زیرا مغز و گوش انسان زمانی که با سکوت محض یا نزدیک به آن روبرو می شود، واکنش های عجیبی را از خود به نمایش می گذارد؛ واکنش هایی که می توانند باعث شکل گیری برخی تجربیات صوتی نامتعارف در فرد شوند. . #ذهن #صدا #مغز #شنیداری #شنیدار #شنوایی #شنوا #ذهن_سالم #مغز_سالم #احساس #حس #حواس #عجیب #جالب #دانستنی #دانستنی_جالب #دانستنی_عجیب #آیا_میدانید #آیا_میدانستید #فکت
. بسیاری از ما احتمالا هیچگاه سکوت واقعی را تجربه نکرده ایم. پیدا کردن جایی که نه صدای هواپیماها در آن شنیده شود و نه بوق خودروهای عبوری در آن به گوش برسد، امریست تقریبا غیر ممکن. فرقی ندارد که در مناطق شهری زندگی کنید یا حومه آنها یا حتی ساکن یکی از مزارع باشید، در هر صورت، گریز از صدا در دنیای مدرن امروزی ناممکن است. اما این مساله ظاهرا خوب است زیرا مغز و گوش انسان زمانی که با سکوت محض یا نزدیک به آن روبرو می شود، واکنش های عجیبی را از خود به نمایش می گذارد؛ واکنش هایی که می توانند باعث شکل گیری برخی تجربیات صوتی نامتعارف در فرد شوند. . #ذهن #صدا #مغز #شنیداری #شنیدار #شنوایی #شنوا #ذهن_سالم #مغز_سالم #احساس #حس #حواس #عجیب #جالب #دانستنی #دانستنی_جالب #دانستنی_عجیب #آیا_میدانید #آیا_میدانستید #فکت
. بسیاری از ما احتمالا هیچگاه سکوت واقعی را تجربه نکرده ایم. پیدا کردن جایی که نه صدای هواپیماها در آن شنیده شود و نه بوق خودروهای عبوری در آن به گوش برسد، امریست تقریبا غیر ممکن. فرقی ندارد که در مناطق شهری زندگی کنید یا حومه آنها یا حتی ساکن یکی از مزارع باشید، در هر صورت، گریز از صدا در دنیای مدرن امروزی ناممکن است. اما این مساله ظاهرا خوب است زیرا مغز و گوش انسان زمانی که با سکوت محض یا نزدیک به آن روبرو می شود، واکنش های عجیبی را از خود به نمایش می گذارد؛ واکنش هایی که می توانند باعث شکل گیری برخی تجربیات صوتی نامتعارف در فرد شوند. . #ذهن #صدا #مغز #شنیداری #شنیدار #شنوایی #شنوا #ذهن_سالم #مغز_سالم #احساس #حس #حواس #عجیب #جالب #دانستنی #دانستنی_جالب #دانستنی_عجیب #آیا_میدانید #آیا_میدانستید #فکت
. بسیاری از ما احتمالا هیچگاه سکوت واقعی را تجربه نکرده ایم. پیدا کردن جایی که نه صدای هواپیماها در آن شنیده شود و نه بوق خودروهای عبوری در آن به گوش برسد، امریست تقریبا غیر ممکن. فرقی ندارد که در مناطق شهری زندگی کنید یا حومه آنها یا حتی ساکن یکی از مزارع باشید، در هر صورت، گریز از صدا در دنیای مدرن امروزی ناممکن است. اما این مساله ظاهرا خوب است زیرا مغز و گوش انسان زمانی که با سکوت محض یا نزدیک به آن روبرو می شود، واکنش های عجیبی را از خود به نمایش می گذارد؛ واکنش هایی که می توانند باعث شکل گیری برخی تجربیات صوتی نامتعارف در فرد شوند. . #ذهن #صدا #مغز #شنیداری #شنیدار #شنوایی #شنوا #ذهن_سالم #مغز_سالم #احساس #حس #حواس #عجیب #جالب #دانستنی #دانستنی_جالب #دانستنی_عجیب #آیا_میدانید #آیا_میدانستید #فکت
شاید اسم تله کینزی را شنیده باشید. (حرکت دادن اجسام با انرژی ذهن) یکی از لازمه های تله کینزی انجام یوگا است یا به هر روشی خالی کردن ذهن و بعد از آن فقط باید تلقین کنید چرا که با قدرت تلقین هر کاری میتونید بکنید و مهم تر از همه باید به این باور داشته باشید که این یک جوک نیست . تبریک میگم شما الان یک جادو گرید. حقیقت این است که برای چنین کاری فقط لازمه که این سه تا کار رو درست انجام بدید ولی خب کمتر کسی میتونه واقع بین باشیم:انسان از ۱۰ درصد مغز خود استفاده میکند و امروز به اینجا رسیده حالا مقیاس رو عوض کنید اگر انسان از ۲۰ درصد مغز خود استفاده میکرد ..... #عجیب#جالب#انسان#تله_کینزی#ماورا#ماوراء#زمین#جهان#کهکشان#فضا#فضا_زمان#فرازمینی#ذهن#تخیل#یوگا#جادو#سحر#راز#آسمان#انرژی_ذهن         👈
شاید اسم تله کینزی را شنیده باشید. (حرکت دادن اجسام با انرژی ذهن) یکی از لازمه های تله کینزی انجام یوگا است یا به هر روشی خالی کردن ذهن و بعد از آن فقط باید تلقین کنید چرا که با قدرت تلقین هر کاری میتونید بکنید و مهم تر از همه باید به این باور داشته باشید که این یک جوک نیست . تبریک میگم شما الان یک جادو گرید. حقیقت این است که برای چنین کاری فقط لازمه که این سه تا کار رو درست انجام بدید ولی خب کمتر کسی میتونه واقع بین باشیم:انسان از ۱۰ درصد مغز خود استفاده میکند و امروز به اینجا رسیده حالا مقیاس رو عوض کنید اگر انسان از ۲۰ درصد مغز خود استفاده میکرد ..... #عجیب #جالب #انسان #تله_کینزی #ماورا #ماوراء #زمین #جهان #کهکشان #فضا #فضا_زمان #فرازمینی #ذهن #تخیل #یوگا #جادو #سحر #راز #آسمان #انرژی_ذهن 👈
تسلی بخشی های فلسفه کتابی استراجع به امتداد منطق وفلسفه ی غربی در زندگی انسان. فایده ی تفلسف چیست؟ این سوال مهمی است که بسیاری از دادن جواب واضحی برای آن عاجزاند، اما آلن دوباتن با نثر شیوای خود و با وفادار ماندن به تفکرات فلاسفه ی معروف سعی کرده به آن پاسخ دهد. سوالاتی که که طلیعه هر فصل هستند بدین قرار اند: -تسلی بخشی در مواجه باعدم محبوبیت -  کم پولی -  ناکامی -  ناتوانی و نابسندگی -  قلب شکسته -  سختی ها پ: امتداد فلسفه ی اسلامی نوعا در علومی همچون تفسیر قران و روایات، عقاید، اصول فقه و فقه،جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد تبلور یافته است، لکن کمتر کتابی توانسته امتداد آن را تا عرصه ی زندگی مردم پیش ببرد و همین موجب ناشناخته بودن آن حتی در جوامع نخبگانی شده است. #کتاب #کتابخانه #کتاب_خوب #کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_بخوانیم #تسلی_بخشی_های_فلسفه #فلسفه #آلن_دوباتن #عرفان_ثابتی #سقراط #شوپنهاور #نیچه #مونتنی #ذهن #اپیکور
تسلی بخشی های فلسفه کتابی استراجع به امتداد منطق وفلسفه ی غربی در زندگی انسان. فایده ی تفلسف چیست؟ این سوال مهمی است که بسیاری از دادن جواب واضحی برای آن عاجزاند، اما آلن دوباتن با نثر شیوای خود و با وفادار ماندن به تفکرات فلاسفه ی معروف سعی کرده به آن پاسخ دهد. سوالاتی که که طلیعه هر فصل هستند بدین قرار اند: -تسلی بخشی در مواجه باعدم محبوبیت - کم پولی - ناکامی - ناتوانی و نابسندگی - قلب شکسته - سختی ها پ: امتداد فلسفه ی اسلامی نوعا در علومی همچون تفسیر قران و روایات، عقاید، اصول فقه و فقه،جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد تبلور یافته است، لکن کمتر کتابی توانسته امتداد آن را تا عرصه ی زندگی مردم پیش ببرد و همین موجب ناشناخته بودن آن حتی در جوامع نخبگانی شده است. #کتاب #کتابخانه #کتاب_خوب #کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_بخوانیم #تسلی_بخشی_های_فلسفه #فلسفه #آلن_دوباتن #عرفان_ثابتی #سقراط #شوپنهاور #نیچه #مونتنی #ذهن #اپیکور
بحران در دنیای اقتصاد و سیاست نیست، بحران در آگاهی و ذهن ماست. #کریشنامورتی #ذهن #قدرت #خلاقیت #مثبت_اندیشی
بحران در دنیای اقتصاد و سیاست نیست، بحران در آگاهی و ذهن ماست. #کریشنامورتی #ذهن #قدرت #خلاقیت #مثبت_اندیشی
بحران در دنیای اقتصاد و سیاست نیست، بحران در آگاهی و ذهن ماست. #کریشنامورتی #ذهن #قدرت #خلاقیت #مثبت_اندیشی
بحران در دنیای اقتصاد و سیاست نیست، بحران در آگاهی و ذهن ماست. #کریشنامورتی #ذهن #قدرت #خلاقیت #مثبت_اندیشی
🔴 برای داشتن اندامی مناسب و ایدهآل باید به احساس خوب و آرامش برسید پادکست کامل در کانال 👇 لینک کانال در بیو ____________________________________________ بیستوهفتمآبانماهسالنودوهفت نجمه جمشیدی دوستتون دارم ❤️ ____________________________________________ #ترک_عادت #نجمه_جمشیدی #موفقیت #مهارتهای_فردی #ترک_چاقی #تناسب_اندام #لاغری #ذهن #لاغری_با_ذهن #احساس_خوب #آرامش
🔴 برای داشتن اندامی مناسب و ایدهآل باید به احساس خوب و آرامش برسید پادکست کامل در کانال 👇 لینک کانال در بیو ____________________________________________ بیستوهفتمآبانماهسالنودوهفت نجمه جمشیدی دوستتون دارم ❤️ ____________________________________________ #ترک_عادت #نجمه_جمشیدی #موفقیت #مهارتهای_فردی #ترک_چاقی #تناسب_اندام #لاغری #ذهن #لاغری_با_ذهن #احساس_خوب #آرامش
. اگر از ته دلتان مطمئن هستید کاری را میتوانید انجام دهید همین امروز آغازش کنید ، #عمل سرشار از اعجاز است و در طی مسیر به شما کمکهایی خواهد شد از جانب #خداوند ، #طبیعت و دیگر #انسانها که هیچ گاه فکرش را هم نمیکردید ، تنها و تنها باید دل به راه بسپارید و مشتاقانه آن را با تمام وجود دنبال کنید. . . . . . . .#علیرضا_برناک محقق و مدرس #هارمونی_ذهن . #روانشناسی#ذهن #رفتار_درمانی#رشد#موفقیت #دانش #موفق #هارمونی#ذهن_زیبا #مهندسی_ذهن#ذهن_موفق #قدرت_ذهن#هوش_هیجانی #استراتژی#تغییر#روانشناس#انسانشناسی#مدیتیشن#آرامش#موفقیت_شغلی#انرژی_مثبت#امیدواری#هدف
. اگر از ته دلتان مطمئن هستید کاری را میتوانید انجام دهید همین امروز آغازش کنید ، #عمل سرشار از اعجاز است و در طی مسیر به شما کمکهایی خواهد شد از جانب #خداوند ، #طبیعت و دیگر #انسانها که هیچ گاه فکرش را هم نمیکردید ، تنها و تنها باید دل به راه بسپارید و مشتاقانه آن را با تمام وجود دنبال کنید. . . . . . . .#علیرضا_برناک محقق و مدرس #هارمونی_ذهن . #روانشناسی #ذهن #رفتار_درمانی #رشد #موفقیت #دانش #موفق #هارمونی #ذهن_زیبا #مهندسی_ذهن #ذهن_موفق #قدرت_ذهن #هوش_هیجانی #استراتژی #تغییر #روانشناس #انسانشناسی #مدیتیشن #آرامش #موفقیت_شغلی #انرژی_مثبت #امیدواری #هدف
فکر مانند چتر نجات است. تا باز نشود کارایی ندارد... #موفقیت #مصمم #ذهن #پرورش #ثروت #انگیزشی #رویا #هدف #ایمان #اعتماد_به_نفس #پیشرفت
فکر مانند چتر نجات است. تا باز نشود کارایی ندارد... #موفقیت #مصمم #ذهن #پرورش #ثروت #انگیزشی #رویا #هدف #ایمان #اعتماد_به_نفس #پیشرفت
بقیه دنیا برحسب درآمد چطور زندگی میکنند؟ این ویدیو برای کسانی که دوستشان دارید، بفرستید. ادامه این ویدئو در لینک زیر: ://./-----/ ویدیوهای بیشتر در سایت موج رشد: ://.. #موفقیت #انگیزه #مثبت_اندیشی #هدف #تلاش #پشتکار #تغییر #تحول #ثروت #هدفگذاری #خودشناسی #خودآگاهی #موفقيت_شغلي #هوش_مالی #تورم #شغل #آموزش #موفق #تلاش #شروع #ذهن #کسب_کار #پشتکار #خوشبختی #موج_رشد #سعید_شکوهی_بهار #فاطمه_مهدیخانی
بقیه دنیا برحسب درآمد چطور زندگی میکنند؟ این ویدیو برای کسانی که دوستشان دارید، بفرستید. ادامه این ویدئو در لینک زیر: ://./-----/ ویدیوهای بیشتر در سایت موج رشد: ://.. #موفقیت #انگیزه #مثبت_اندیشی #هدف #تلاش #پشتکار #تغییر #تحول #ثروت #هدفگذاری #خودشناسی #خودآگاهی #موفقيت_شغلي #هوش_مالی #تورم #شغل #آموزش #موفق #تلاش #شروع #ذهن #کسب_کار #پشتکار #خوشبختی #موج_رشد #سعید_شکوهی_بهار #فاطمه_مهدیخانی
-- یکبار از زنی موفق خواستم تا راز خود را با من در میان بگذارد. لبخندی زد و گفت: موفقیت من زمانی آغاز شد که نبردهای کوچک را به جنگجویان کوچک واگذار کردم دست از جنگیدن با کسانی که غیبتم را میکردند برداشتم دست از جنگیدن با خانواده همسرم کشیدم دیگر به دنبال جنگیدن برای جلب توجه نبودم سعی نکردم انتظارات دیگران را برآورده کنم و همه را شاد و راضی نگه دارم. دیگر سعی نکردم کسی را راضی کنم که درباره من اشتباه میکند آنگاه شروع کردم به جنگیدن برای: اهدافم رویاهایم ایده هایم سرنوشتم روزی که جنگ های کوچک را متوقف کردم روزی بود که مسیر موفقیتم آغاز شد. هر نبردی ارزش زمان و روزهای زندگی ما را ندارد نبردهایمان را عاقلانه انتخاب کنیم #ژوان_وایس ______________________  ______________________ #موفقیت#هدف#تلاش#لاکچری#میلیونر#زندگی#انگیزه#انرژی#انگیزشی#انرژی_مثبت#ذهن#پشتکار#ثروت#تغییر#امید#پیشرفت#اراده#مشاوره#رشد#جملات_زیبا#سخن_بزرگان
-- یکبار از زنی موفق خواستم تا راز خود را با من در میان بگذارد. لبخندی زد و گفت: موفقیت من زمانی آغاز شد که نبردهای کوچک را به جنگجویان کوچک واگذار کردم دست از جنگیدن با کسانی که غیبتم را میکردند برداشتم دست از جنگیدن با خانواده همسرم کشیدم دیگر به دنبال جنگیدن برای جلب توجه نبودم سعی نکردم انتظارات دیگران را برآورده کنم و همه را شاد و راضی نگه دارم. دیگر سعی نکردم کسی را راضی کنم که درباره من اشتباه میکند آنگاه شروع کردم به جنگیدن برای: اهدافم رویاهایم ایده هایم سرنوشتم روزی که جنگ های کوچک را متوقف کردم روزی بود که مسیر موفقیتم آغاز شد. هر نبردی ارزش زمان و روزهای زندگی ما را ندارد نبردهایمان را عاقلانه انتخاب کنیم #ژوان_وایس ______________________ ______________________ #موفقیت #هدف #تلاش #لاکچری #میلیونر #زندگی #انگیزه #انرژی #انگیزشی #انرژی_مثبت #ذهن #پشتکار #ثروت #تغییر #امید #پیشرفت #اراده #مشاوره #رشد #جملات_زیبا #سخن_بزرگان
از بچگی به ما گفتن:خوب درس بخون و نمره های خوبی بگیر تا شغل درست و حسابی با در آمد زیاد گیرت بیاد.💷 تنها هدف پدر و مادر ما اینه که بهترین امکانات تحصیلی رو برای ما فراهم کنن تا بتونیم بدون هیچ دغدغه ای درس بخونیم.📚 در طول دوران مدرسه،درس هایی رو میخونیم که توی زندگی واقعی به اندازه یک پول سیاه هم به درد نمیخوره🔫 و در آخر هم تا خرخره میریم زیر بار قرض. 📜در واقع اونا باید از بچگی به ما یاد میدادن که چطور با مشکلات مالی و اقتصادی دست و پنجه نرم کنیم اما چنین چیزی در نظام آموزشی هیچکدام از کشور ها وجود نداره،چرا؟! چون افراد ثروت مند زیادی در دنیا هستند که نمیخوان ما پیشرفت کنیم و تبدیل به یک رقیب برای اونا بشیم📛 و این دقیقا همون دلیلی هست که اغلب انسان ها در سنین بزرگسالی با مشکلات خیلی خیلی زیادی رو به رو میشن که اصلا توانایی حل کردن هیچ کدوم از اونا رو ندارن و اینگونه هست که حدود هفتاد درصد مردم دنیا افتادن تو چرخه ی((من بدو،آهو بدو))🚬 در پست قبلی به طور مفصل راجع به چرخه ی من بدو آهو بدو توضیح دادم که میتونید اونجا مطالعه کنید اما با غصه خوردن، هیچ کدوم از این مشکلات حل نمیشه پس باید روی پاهات وایسی و خودت این راهو دنبال کنی، فقط کافیه دانش خودت رو در این باره بالا ببری و با توکل به حق بری تو دل مشکلات،اون وقته که باید از خودت راضی باشی چون حداقل تو نستی یک قدم توی این راه برداری،کاری که خیلی ها حتی بهش فکر هم نمیکنن💭 هچهدف هات رو بی صدا دنبال کن،وقتی موفق شدی اونا رو تو گوش دنیا فریاد بزن📣 #پول #علم #دانش #موفقیت #ثروت #خواستن #پولدار #ذهن #هوش #کار #مغز #هوش_مالی #رولزرويس #ماشین #خانه #ایده #ارتباط
از بچگی به ما گفتن:خوب درس بخون و نمره های خوبی بگیر تا شغل درست و حسابی با در آمد زیاد گیرت بیاد.💷 تنها هدف پدر و مادر ما اینه که بهترین امکانات تحصیلی رو برای ما فراهم کنن تا بتونیم بدون هیچ دغدغه ای درس بخونیم.📚 در طول دوران مدرسه،درس هایی رو میخونیم که توی زندگی واقعی به اندازه یک پول سیاه هم به درد نمیخوره🔫 و در آخر هم تا خرخره میریم زیر بار قرض. 📜در واقع اونا باید از بچگی به ما یاد میدادن که چطور با مشکلات مالی و اقتصادی دست و پنجه نرم کنیم اما چنین چیزی در نظام آموزشی هیچکدام از کشور ها وجود نداره،چرا؟! چون افراد ثروت مند زیادی در دنیا هستند که نمیخوان ما پیشرفت کنیم و تبدیل به یک رقیب برای اونا بشیم📛 و این دقیقا همون دلیلی هست که اغلب انسان ها در سنین بزرگسالی با مشکلات خیلی خیلی زیادی رو به رو میشن که اصلا توانایی حل کردن هیچ کدوم از اونا رو ندارن و اینگونه هست که حدود هفتاد درصد مردم دنیا افتادن تو چرخه ی((من بدو،آهو بدو))🚬 در پست قبلی به طور مفصل راجع به چرخه ی من بدو آهو بدو توضیح دادم که میتونید اونجا مطالعه کنید اما با غصه خوردن، هیچ کدوم از این مشکلات حل نمیشه پس باید روی پاهات وایسی و خودت این راهو دنبال کنی، فقط کافیه دانش خودت رو در این باره بالا ببری و با توکل به حق بری تو دل مشکلات،اون وقته که باید از خودت راضی باشی چون حداقل تو نستی یک قدم توی این راه برداری،کاری که خیلی ها حتی بهش فکر هم نمیکنن💭 هچهدف هات رو بی صدا دنبال کن،وقتی موفق شدی اونا رو تو گوش دنیا فریاد بزن📣 #پول #علم #دانش #موفقیت #ثروت #خواستن #پولدار #ذهن #هوش #کار #مغز #هوش_مالی #رولزرويس #ماشین #خانه #ایده #ارتباط
گفتم یه پستم بزارم خنده به لباتون بیاد حال دلتون خوب شه😊😍 #حامد_اهنگی #هدف #خنده #طنز #شادی #قدرت #ذهن #انرژی_مثبت #ذهنمثبت
گفتم یه پستم بزارم خنده به لباتون بیاد حال دلتون خوب شه😊😍 #حامد_اهنگی #هدف #خنده #طنز #شادی #قدرت #ذهن #انرژی_مثبت #ذهنمثبت
عکسی از حیاط خانه😉 معمولا نود و نه درصد، وقتی که ما میخوایم یک کاری رو انجام بدیم که ازش میترسیم اول با خودمون میگیم اگه برم و نشه چی میشه اگه بگم و نشه چی میشه اگه بگم و اون ناراحت بشه چی میشه اگه معامله کنم و ضرر کنم چی؟ اگه بریم و جواب نگیریم چی؟ اگه زحمت بکشم و به دستش نیارم چی؟ درصورتی که اگه شما قدرت افکار و امواجی رو که به کائنات میفرستید رو بدونید اول همه کارهاتون میگی: این اگه به قشنگترین شکل و همونجوری که خودم دوست دارم بشه چه حالی میده این ادبیات آدمهای ناموفقه: اون که میدونم نمیشه اون که میدونم خراب میشه اونجا که میدونم پدرم در میاد اونجا که میدونم فروش نمیره اونم که میدونم جوابش منفیه دوستان گلم، لطفااین پیام رو بارها و بارها بادقت بخونید و حتما بهش عمل کنین. بودن شمادراینجا اتفاقی نیست🤔 #ایران #شیراز #پاییز#متن #روانشناسی #ذهن #زیبا #زندگی #شاد#انرژی#مثبت
عکسی از حیاط خانه😉 معمولا نود و نه درصد، وقتی که ما میخوایم یک کاری رو انجام بدیم که ازش میترسیم اول با خودمون میگیم اگه برم و نشه چی میشه اگه بگم و نشه چی میشه اگه بگم و اون ناراحت بشه چی میشه اگه معامله کنم و ضرر کنم چی؟ اگه بریم و جواب نگیریم چی؟ اگه زحمت بکشم و به دستش نیارم چی؟ درصورتی که اگه شما قدرت افکار و امواجی رو که به کائنات میفرستید رو بدونید اول همه کارهاتون میگی: این اگه به قشنگترین شکل و همونجوری که خودم دوست دارم بشه چه حالی میده این ادبیات آدمهای ناموفقه: اون که میدونم نمیشه اون که میدونم خراب میشه اونجا که میدونم پدرم در میاد اونجا که میدونم فروش نمیره اونم که میدونم جوابش منفیه دوستان گلم، لطفااین پیام رو بارها و بارها بادقت بخونید و حتما بهش عمل کنین. بودن شمادراینجا اتفاقی نیست🤔 #ایران #شیراز #پاییز #متن #روانشناسی #ذهن #زیبا #زندگی #شاد #انرژی #مثبت
#جذب_پول مرتب به خودت گوشزد کن تو مثل یک آهنربا هستی و #پول و #ثروت مثل آهن و هر جا باشی میاد و به راحتی به سمت تو #جذب میشه.. هر جا میری به بانکها توجه کن و تمام ذهنت رو روی گاوصندوق پول متمرکز کن و بگو خدا رو شکر پولهای من اینجا هست و هر وقت بخوام ازش برداشت میکنم.. توی خیابون که راه میری تصور کن برگ درختان همه از پول هستن و هر چقدر بخوای مال تو هستن و میتونی برداری.. یادت باشه #ذهن انسان به گونه ای طراحی شده که فرق بین خیال و واقعیت رو متوجه نمیشه و تو اینطوری داری برنامه ریزی جدید به ضمی ناخودآگاهت میدی و اونو برای جذب پول مهیا میکنی... پس #باور کن تا جذبش کنی اینجا انگیزتو چند برابر کن🔻 #پول#جذب_پول
#جذب_پول مرتب به خودت گوشزد کن تو مثل یک آهنربا هستی و #پول و #ثروت مثل آهن و هر جا باشی میاد و به راحتی به سمت تو #جذب میشه.. هر جا میری به بانکها توجه کن و تمام ذهنت رو روی گاوصندوق پول متمرکز کن و بگو خدا رو شکر پولهای من اینجا هست و هر وقت بخوام ازش برداشت میکنم.. توی خیابون که راه میری تصور کن برگ درختان همه از پول هستن و هر چقدر بخوای مال تو هستن و میتونی برداری.. یادت باشه #ذهن انسان به گونه ای طراحی شده که فرق بین خیال و واقعیت رو متوجه نمیشه و تو اینطوری داری برنامه ریزی جدید به ضمی ناخودآگاهت میدی و اونو برای جذب پول مهیا میکنی... پس #باور کن تا جذبش کنی اینجا انگیزتو چند برابر کن🔻 #پول #جذب_پول
ذهن آدمی مانند یک چتر و نجات است. اگر باز نباشد کارایی نخواهد داشت. بابایی و اسب سواری😉🎸🏇🌹🐎🌟🌅 #اندیشه#بابایی#چتر#ذهن#چتر_باز##اسب#اسب_سواری فعال#حرکت#جلو
ذهن آدمی مانند یک چتر و نجات است. اگر باز نباشد کارایی نخواهد داشت. بابایی و اسب سواری😉🎸🏇🌹🐎🌟🌅 #اندیشه #بابایی #چتر #ذهن #چتر_باز ##اسب #اسب_سواری فعال#حرکت #جلو
ذهن آدمی مانند یک چتر و نجات است. اگر باز نباشد کارایی نخواهد داشت. بابایی و اسب سواری😉🎸🏇🌹🐎🌟🌅 #اندیشه#بابایی#چتر#ذهن#چتر_باز##اسب#اسب_سواری فعال#حرکت#جلو
ذهن آدمی مانند یک چتر و نجات است. اگر باز نباشد کارایی نخواهد داشت. بابایی و اسب سواری😉🎸🏇🌹🐎🌟🌅 #اندیشه #بابایی #چتر #ذهن #چتر_باز ##اسب #اسب_سواری فعال#حرکت #جلو
موسسه مهرورزان راه صلح 👈🏾براي ديدن ويدئوهاي بيشتر به كانال تلگرام موسسه مراجعه كنيد. لينك كانال در صفحه اصلي درج شده.............................. 🔵://./ 🔴 🔵..    #موسسه_فرهنگي_ورزشي_مهرورزان_راه_صلح #حسين_تشيعي #موفقیت#تمركز_ذهن #مراقبه #مدیتیشن    #فكر#تقويت_حافظه     #تغيير #تمركز #ذهن
موسسه مهرورزان راه صلح 👈🏾براي ديدن ويدئوهاي بيشتر به كانال تلگرام موسسه مراجعه كنيد. لينك كانال در صفحه اصلي درج شده.............................. 🔵://./ 🔴 🔵.. #موسسه_فرهنگي_ورزشي_مهرورزان_راه_صلح #حسين_تشيعي #موفقیت #تمركز_ذهن #مراقبه #مدیتیشن #فكر #تقويت_حافظه #تغيير #تمركز #ذهن
. . نصيحت هاى وارن بافت سومين مرد ثروتمند دنيا و تاى لوپز يكى از برترين ديجيتال ماركتر هاى حال حاضر در دنيا در مورد بهترين سرمايه گذارى كه هركسى مى تونه انجام بده 📈💵💸📤به يه ماشين يادگيرى تبديل شو - مطالب بيشتر در وب سايت قلّه 🔺..🔺 - دوستى كه اينو بايد بشنوه رو تگ كن 💪 - 🔥 - به قلّه صعود كن 🥇: 🌋 🥇: 🌋 - #ثروت #راهكار #صعود #رشد #رشد_فردی #رشد_شخصی #پولدار #كارافريني #قدرت_ذهن #كارآفرين #موفقیت #ذهن #ذهن_برتر #ذهن_مثبت #خودباوری #خودشناسی #پول #فكر #دانش #يادگيري #اطلاعات #تجربه #سرمايه_گذاري #سرمايه
. . نصيحت هاى وارن بافت سومين مرد ثروتمند دنيا و تاى لوپز يكى از برترين ديجيتال ماركتر هاى حال حاضر در دنيا در مورد بهترين سرمايه گذارى كه هركسى مى تونه انجام بده 📈💵💸📤به يه ماشين يادگيرى تبديل شو - مطالب بيشتر در وب سايت قلّه 🔺..🔺 - دوستى كه اينو بايد بشنوه رو تگ كن 💪 - 🔥 - به قلّه صعود كن 🥇: 🌋 🥇: 🌋 - #ثروت #راهكار #صعود #رشد #رشد_فردی #رشد_شخصی #پولدار #كارافريني #قدرت_ذهن #كارآفرين #موفقیت #ذهن #ذهن_برتر #ذهن_مثبت #خودباوری #خودشناسی #پول #فكر #دانش #يادگيري #اطلاعات #تجربه #سرمايه_گذاري #سرمايه
همه چیز رنج است. -اوتار بودا  ... -  جسم در رنج است و ذهن در عذاب، اما روح کسی که خدمت بلاانتظار برای مرشد انجام میدهد سرور ناشی از ارضا را تجربه میکند. -اوتار مهربابا  _______________________________ ✝☪🔥🕉☸ _______________________________ دوستان خود را در قسمت کامنت تگ کنید تا از پیامهای مهربابا بهرهمند شوند. _______________________________ ✝☪🔥🕉☸ _______________________________ #ذهن #ذن  🌸🌸🌸 #سکوت #رنج #همه_چیز #بودا #اوتارمهربابا #اوتار #مدیتیشن #مهربابا #مهرباباایرانی #بودیسم #آواتار #مهربان #مراقبه #مرشد_کامل #روح #جسم #انسان_کامل #حافظ #خدمت #مهر #عرفان #ایران #ایرانی
همه چیز رنج است. -اوتار بودا ... - جسم در رنج است و ذهن در عذاب، اما روح کسی که خدمت بلاانتظار برای مرشد انجام میدهد سرور ناشی از ارضا را تجربه میکند. -اوتار مهربابا _______________________________ ✝☪🔥🕉☸ _______________________________ دوستان خود را در قسمت کامنت تگ کنید تا از پیامهای مهربابا بهرهمند شوند. _______________________________ ✝☪🔥🕉☸ _______________________________ #ذهن #ذن 🌸🌸🌸 #سکوت #رنج #همه_چیز #بودا #اوتارمهربابا #اوتار #مدیتیشن #مهربابا #مهرباباایرانی #بودیسم #آواتار #مهربان #مراقبه #مرشد_کامل #روح #جسم #انسان_کامل #حافظ #خدمت #مهر #عرفان #ایران #ایرانی
فقط در ناملایمات است که فضایل انسان به اوج میرسد. در غیاب باد توده پنبه مانند یک کوه استوار است. به ما بپیوندید 👇 👇 . 💰 💰 💰 #موفقیت#موفق_شدن#موفقیت_شغلی #انگیزشی#انرژی_مثبت#دلار #جمله#نوآوری#ریسک #کارآفرینی#انرژی #کار#مشکلات #رشد #پیشرفت #سخنرانی_تد#اندیشه#زیبا#خلاقیت#زمان #هزینه#وقت #ذهن#زندگی #فرصت#طلا#سخنوری#فن_بیان #آموزش#ایده
فقط در ناملایمات است که فضایل انسان به اوج میرسد. در غیاب باد توده پنبه مانند یک کوه استوار است. به ما بپیوندید 👇 👇 . 💰 💰 💰 #موفقیت #موفق_شدن #موفقیت_شغلی #انگیزشی #انرژی_مثبت #دلار #جمله #نوآوری #ریسک #کارآفرینی #انرژی #کار #مشکلات #رشد #پیشرفت #سخنرانی_تد #اندیشه #زیبا #خلاقیت #زمان #هزینه #وقت #ذهن #زندگی #فرصت #طلا #سخنوری #فن_بیان #آموزش #ایده
رها باش از هرانچه که تورا از شاد بودن باز میدارد چیزی جز عشق و شادی ارزش نگهداری را ندارد همه چیز را رها کن. جز عشق و شادی .. #رقص_سماع#سماع#مولانا#شمس#درویش#فلسفه#مراقبه#مدیتیشن#عشق#کلیپ#کلیپ_رقص#رقص#عاشقانه#خدا#شعر#غزل#رهایی#عرفان#روانشناسی#خودشناسی #خودکاوی#فکر#ذهن#ذهن_مثبت#حضور#لحظه#شادی#زندگی
رها باش از هرانچه که تورا از شاد بودن باز میدارد چیزی جز عشق و شادی ارزش نگهداری را ندارد همه چیز را رها کن. جز عشق و شادی .. #رقص_سماع #سماع #مولانا #شمس #درویش #فلسفه #مراقبه #مدیتیشن #عشق #کلیپ #کلیپ_رقص #رقص #عاشقانه #خدا #شعر #غزل #رهایی #عرفان #روانشناسی #خودشناسی #خودکاوی #فکر #ذهن #ذهن_مثبت #حضور #لحظه #شادی #زندگی
برای از بین بردن تاریکی، شمشیر نکش... خشمگین نشو... فریاد نزن... برای از بین بردن تاریکی، چراغ روشن کن. تاریک اندیشی؛ قفلی است که تنها با کلید روشن اندیشی باز می شود.              #انگیزه #انرژی_مثبت #خوشحالی #زندگی_شاد #هدف #زندگی_بهتر #ذهن #آرامش #ثروت #قدرت #پول #زندگی #آینده #تفکر #اقتصاد #خلق #لوکس
برای از بین بردن تاریکی، شمشیر نکش... خشمگین نشو... فریاد نزن... برای از بین بردن تاریکی، چراغ روشن کن. تاریک اندیشی؛ قفلی است که تنها با کلید روشن اندیشی باز می شود. #انگیزه #انرژی_مثبت #خوشحالی #زندگی_شاد #هدف #زندگی_بهتر #ذهن #آرامش #ثروت #قدرت #پول #زندگی #آینده #تفکر #اقتصاد #خلق #لوکس
برای از بین بردن تاریکی، شمشیر نکش... خشمگین نشو... فریاد نزن... برای از بین بردن تاریکی، چراغ روشن کن. تاریک اندیشی؛ قفلی است که تنها با کلید روشن اندیشی باز می شود.              #انگیزه #انرژی_مثبت #خوشحالی #زندگی_شاد #هدف #زندگی_بهتر #ذهن #آرامش #ثروت #قدرت #پول #زندگی #آینده #تفکر #اقتصاد #خلق #لوکس
برای از بین بردن تاریکی، شمشیر نکش... خشمگین نشو... فریاد نزن... برای از بین بردن تاریکی، چراغ روشن کن. تاریک اندیشی؛ قفلی است که تنها با کلید روشن اندیشی باز می شود. #انگیزه #انرژی_مثبت #خوشحالی #زندگی_شاد #هدف #زندگی_بهتر #ذهن #آرامش #ثروت #قدرت #پول #زندگی #آینده #تفکر #اقتصاد #خلق #لوکس
🔺️#هفته_کتاب و کتاب خوانی 👥کاری از مرکز ودانتا یوگا سوامی شیواناندا 🔶️دستیابی کامل به سلامتی بوسیله ۵ نظم و قاعده یوگا: 🔸️۱_تمرینات مناسب:شرح کامل ۱۲ وضعیت پایه ای به همراه تمرینات پیشرفته 🔸️۲_تنفس یوگی: ارائه راهنمای جزء به جزء تنفس یوگی و تکنیک های پاکسازی به منظور کسب انرژی بازسازی شده و ضروری حیات 🔸️۳_وانهادگی مناسب: آموزش روش وانهادگی به همراه تکنیک های تنفسی که استرس را آزاد نموده و جسم و ذهن بیش از حد خسته را تازه و شاداب میسازد 🔸️۴_رژیم گیاهی مناسب: دستورالعمل های آشپزی بصورت رژیم غذایی ساتویک 🔸️۵_مدیتیشن: شرح و بیان هنر مدیتیشن و قابلیت ذهن تحت کنترل آگاهانه بوسیله آرامش و تمرکز به منظور یافتن صلح و آرامش دورن #هفته_کتاب #هفته_کتاب_و_کتابخوانی #یوگا_ققنوس #باشگاه_یوگا_ققنوس #یوگا #یوگا_ذهن_بدن #ذهن #اطلس #شیواناندا #یوگاشیواناندا #یوگا_ذهن #یوگا_بدن #آسانا #پرانایاما #تمرینات_تنفسی #رژیم_غذایی #ساتویک #راجاسیک #تاماسیک #پاکسازی #آرامش #صلح_دورنی
🔺️#هفته_کتاب و کتاب خوانی 👥کاری از مرکز ودانتا یوگا سوامی شیواناندا 🔶️دستیابی کامل به سلامتی بوسیله ۵ نظم و قاعده یوگا: 🔸️۱_تمرینات مناسب:شرح کامل ۱۲ وضعیت پایه ای به همراه تمرینات پیشرفته 🔸️۲_تنفس یوگی: ارائه راهنمای جزء به جزء تنفس یوگی و تکنیک های پاکسازی به منظور کسب انرژی بازسازی شده و ضروری حیات 🔸️۳_وانهادگی مناسب: آموزش روش وانهادگی به همراه تکنیک های تنفسی که استرس را آزاد نموده و جسم و ذهن بیش از حد خسته را تازه و شاداب میسازد 🔸️۴_رژیم گیاهی مناسب: دستورالعمل های آشپزی بصورت رژیم غذایی ساتویک 🔸️۵_مدیتیشن: شرح و بیان هنر مدیتیشن و قابلیت ذهن تحت کنترل آگاهانه بوسیله آرامش و تمرکز به منظور یافتن صلح و آرامش دورن #هفته_کتاب #هفته_کتاب_و_کتابخوانی #یوگا_ققنوس #باشگاه_یوگا_ققنوس #یوگا #یوگا_ذهن_بدن #ذهن #اطلس #شیواناندا #یوگاشیواناندا #یوگا_ذهن #یوگا_بدن #آسانا #پرانایاما #تمرینات_تنفسی #رژیم_غذایی #ساتویک #راجاسیک #تاماسیک #پاکسازی #آرامش #صلح_دورنی
. تو وقتی می بینی که من افسرده ام نباید بگذری ...🌟 سکوت کنی ... 🌟یا فقط همدردی کنی ... 🌟بنا کننده شادی های من باش !🌟 مگر چقدر وقت داریم ؟🌟 یک قطره ایم که می چکیم در تن کویر و تمام می شویم 🌟. از کتاب :یک عاشقانه آرام نادر ابراهیمی. #روانشناسی #روانشناسی_بالینی #روانشناسی_فردی #روانشناسی_زنان #روانشناسی_عمومی #روانشناسی_کودک #روانشناسی_خانواده #زیبا #زیبایی #هنر #روانشناس #روانشناسي #روانکاوی #فروید #روان_درمانی #مشاور #مشاوره #مشاوره_تلفنی #تربیت #انتقاد #ذهن #کودک #کودکانه #کودک_درون
. تو وقتی می بینی که من افسرده ام نباید بگذری ...🌟 سکوت کنی ... 🌟یا فقط همدردی کنی ... 🌟بنا کننده شادی های من باش !🌟 مگر چقدر وقت داریم ؟🌟 یک قطره ایم که می چکیم در تن کویر و تمام می شویم 🌟. از کتاب :یک عاشقانه آرام نادر ابراهیمی. #روانشناسی #روانشناسی_بالینی #روانشناسی_فردی #روانشناسی_زنان #روانشناسی_عمومی #روانشناسی_کودک #روانشناسی_خانواده #زیبا #زیبایی #هنر #روانشناس #روانشناسي #روانکاوی #فروید #روان_درمانی #مشاور #مشاوره #مشاوره_تلفنی #تربیت #انتقاد #ذهن #کودک #کودکانه #کودک_درون
. یه پرنده داخل این عکس هست . اگه تونستی پیداش کنی ... . #معما #تست_هوش #دیدنی #پرندگان #تابلو #نقاشی #هنری #عکس #دکوری #جذاب #آموزشی #قدرت #ذهن #تمرکز
. یه پرنده داخل این عکس هست . اگه تونستی پیداش کنی ... . #معما #تست_هوش #دیدنی #پرندگان #تابلو #نقاشی #هنری #عکس #دکوری #جذاب #آموزشی #قدرت #ذهن #تمرکز
... ✅💣 مفهوم و معيارهاي #موفقيت در جامعه چنان گنگ و مبهم تعريف شده، كه انسانها وادار ميشوند از روي نگاه و قضاوت ديگران، حدس بزنند كه آيا #موفق هستند يا نه.💎 ❓دوست من، مفهوم و معيار شما براي موفقيت چيست ؟؟ ⁉️آيا مفهوم و معيار درستي براي موفقيت داريد ؟؟!! #آرش_مقاتلی #مربی_تغيير_و_تحول_فردی #مربی_برند_سازی_شخصيت #روانشناسی#روانكاوى #كارآفرين_نمونه #باور_سازی #شخصيت_سازي #عادت#تغييرعادت #باور#خودباوري #قدرت_شخصيت#قدرت_باور #شخصيت_قوي#شخصيت_شناسي #خودشناسي#خودسازي#قدرت_ذهن #اعتماد_بنفس#شخصيت#مديريت #هدف#هدفگذاری #تغيير#اراده#ذهن#ذهن_خلاق
... ✅💣 مفهوم و معيارهاي #موفقيت در جامعه چنان گنگ و مبهم تعريف شده، كه انسانها وادار ميشوند از روي نگاه و قضاوت ديگران، حدس بزنند كه آيا #موفق هستند يا نه.💎 ❓دوست من، مفهوم و معيار شما براي موفقيت چيست ؟؟ ⁉️آيا مفهوم و معيار درستي براي موفقيت داريد ؟؟!! #آرش_مقاتلی #مربی_تغيير_و_تحول_فردی #مربی_برند_سازی_شخصيت #روانشناسی #روانكاوى #كارآفرين_نمونه #باور_سازی #شخصيت_سازي #عادت #تغييرعادت #باور #خودباوري #قدرت_شخصيت #قدرت_باور #شخصيت_قوي #شخصيت_شناسي #خودشناسي #خودسازي #قدرت_ذهن #اعتماد_بنفس #شخصيت #مديريت #هدف #هدفگذاری #تغيير #اراده #ذهن #ذهن_خلاق