پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره رسانه بیگانه در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های رسانه بیگانه

Instagram
امام جمعه ی موقت تهران در جمع قرارگاه خاتم الانبیا افزود: آمد نیوز، یک شبکه ی رسانه ای بیگانه است که توسط سیا و موساد تغذیه شده، توسط فرقه ی ضاله ی بهائیت حمایت می شود و مدام بر طبل ناامیدی میکوبد ............................................................................. #آمد_نیوز #آمد_نیوز_لطفا_خفه_شو #آمد_نیوز_منافق_مسدود_باید_گردد #احمد_خاتمی #امام_جمعه_تهران #سخنرانی #افشاگری #روح_الله_زم #سیا #منوتو #منوتو_خبر #منوتو_پلاس #مزدور #انقلاب۵۷ #رسانه_بیگانه #کذب_محض #دشمنی
امام جمعه ی موقت تهران در جمع قرارگاه خاتم الانبیا افزود: آمد نیوز، یک شبکه ی رسانه ای بیگانه است که توسط سیا و موساد تغذیه شده، توسط فرقه ی ضاله ی بهائیت حمایت می شود و مدام بر طبل ناامیدی میکوبد ............................................................................. #آمد_نیوز #آمد_نیوز_لطفا_خفه_شو #آمد_نیوز_منافق_مسدود_باید_گردد #احمد_خاتمی #امام_جمعه_تهران #سخنرانی #افشاگری #روح_الله_زم #سیا #منوتو #منوتو_خبر #منوتو_پلاس #مزدور #انقلاب ۵۷ #رسانه_بیگانه #کذب_محض #دشمنی
امام جمعه ی موقت تهران در جمع قرارگاه خاتم الانبیا افزود: آمد نیوز، یک شبکه ی رسانه ای بیگانه است که توسط سیا و موساد تغذیه شده، توسط فرقه ی ضاله ی بهائیت حمایت می شود و مدام بر طبل ناامیدی میکوبد ............................................................................. #آمد_نیوز #آمد_نیوز_لطفا_خفه_شو #آمد_نیوز_منافق_مسدود_باید_گردد #احمد_خاتمی #امام_جمعه_تهران #سخنرانی #افشاگری #روح_الله_زم #سیا #منوتو #منوتو_خبر #منوتو_پلاس #مزدور #انقلاب۵۷ #رسانه_بیگانه #کذب_محض #دشمنی
امام جمعه ی موقت تهران در جمع قرارگاه خاتم الانبیا افزود: آمد نیوز، یک شبکه ی رسانه ای بیگانه است که توسط سیا و موساد تغذیه شده، توسط فرقه ی ضاله ی بهائیت حمایت می شود و مدام بر طبل ناامیدی میکوبد ............................................................................. #آمد_نیوز #آمد_نیوز_لطفا_خفه_شو #آمد_نیوز_منافق_مسدود_باید_گردد #احمد_خاتمی #امام_جمعه_تهران #سخنرانی #افشاگری #روح_الله_زم #سیا #منوتو #منوتو_خبر #منوتو_پلاس #مزدور #انقلاب ۵۷ #رسانه_بیگانه #کذب_محض #دشمنی
بحث تند مجری #کافه_موج . جریان چیه شما میدونین؟! .  #شادمهرعقیلی #خواننده #پاپ #راک #مهاجرت #رسانه_بیگانه
بحث تند مجری #کافه_موج . جریان چیه شما میدونین؟! . #شادمهرعقیلی #خواننده #پاپ #راک #مهاجرت #رسانه_بیگانه
تلویزیون ایران اینترنشنال یک شبکه ی خصوصی مستقر در لندن میباشد که به بررسی اخبار روز و تحولات داخلی ایران و جهان می پردازد. با اینکه عوامل اجرایی این برنامه تاکنون مدعی بی طرفی رسانه شان در مقابل سیاست، مذهب و نژاد شده اند اما خبر های جدید حاکی از دست داشتن مقامات سعودی در ورای پشت پرده ی این شبکه میباشد. لطفا لایک و کامنت یادت نره!.😍 #ایران_اینترنشنال _ #ایران_اینترنشنال_سعودی #رسانه_بیگانه #مزدور#منوتو _
تلویزیون ایران اینترنشنال یک شبکه ی خصوصی مستقر در لندن میباشد که به بررسی اخبار روز و تحولات داخلی ایران و جهان می پردازد. با اینکه عوامل اجرایی این برنامه تاکنون مدعی بی طرفی رسانه شان در مقابل سیاست، مذهب و نژاد شده اند اما خبر های جدید حاکی از دست داشتن مقامات سعودی در ورای پشت پرده ی این شبکه میباشد. لطفا لایک و کامنت یادت نره!.😍 #ایران_اینترنشنال _ #ایران_اینترنشنال_سعودی #رسانه_بیگانه #مزدور #منوتو _
تلویزیون ایران اینترنشنال یک شبکه ی خصوصی مستقر در لندن میباشد که به بررسی اخبار روز و تحولات داخلی ایران و جهان می پردازد. با اینکه عوامل اجرایی این برنامه تاکنون مدعی بی طرفی رسانه شان در مقابل سیاست، مذهب و نژاد شده اند اما خبر های جدید حاکی از دست داشتن مقامات سعودی در ورای پشت پرده ی این شبکه میباشد. لطفا لایک و کامنت یادت نره!.😍 #ایران_اینترنشنال _ #ایران_اینترنشنال_سعودی #رسانه_بیگانه #مزدور#منوتو _
تلویزیون ایران اینترنشنال یک شبکه ی خصوصی مستقر در لندن میباشد که به بررسی اخبار روز و تحولات داخلی ایران و جهان می پردازد. با اینکه عوامل اجرایی این برنامه تاکنون مدعی بی طرفی رسانه شان در مقابل سیاست، مذهب و نژاد شده اند اما خبر های جدید حاکی از دست داشتن مقامات سعودی در ورای پشت پرده ی این شبکه میباشد. لطفا لایک و کامنت یادت نره!.😍 #ایران_اینترنشنال _ #ایران_اینترنشنال_سعودی #رسانه_بیگانه #مزدور #منوتو _
از هموطنان عزیز میخامکه اندازه روزانشون خرید کنن بخدا هجوم میارید واسه خرید باعث گرونی میشیه دارن رسانه های خارجی رو ذهن مردم کار میکنن که باعث گرونی و قحطی بشن مردم اگاه باشید که میخام ایرانهممثله سوریه عراق کنن و مردم ایرانو به فقر بکشن هم از داخل دارن باعث ایجاد قحطی میشن هم رسانه خارجی و داخلی خلاصه خاستم به خودمو هموطنای عزیزم کمک کرده باشم به لطف خدا از این بحران دربیایم و اونای که چه از داخل و چه از خارج دارن باعث اغتشاش میشن نابود بشن و پخش این ویدو وظیفه هر ایرانی دلسوزه 👍 #جنگ_اقتصادی #نه_به_گرانی#تورم#ایران#همبستگی#رسانه_بیگانه#مسئولین_بیخیال#تهران#کنارهم#عربستان#آمریکا#اسرائیل#فشاراقتصادی#ایرانی_دلسوز
از هموطنان عزیز میخامکه اندازه روزانشون خرید کنن بخدا هجوم میارید واسه خرید باعث گرونی میشیه دارن رسانه های خارجی رو ذهن مردم کار میکنن که باعث گرونی و قحطی بشن مردم اگاه باشید که میخام ایرانهممثله سوریه عراق کنن و مردم ایرانو به فقر بکشن هم از داخل دارن باعث ایجاد قحطی میشن هم رسانه خارجی و داخلی خلاصه خاستم به خودمو هموطنای عزیزم کمک کرده باشم به لطف خدا از این بحران دربیایم و اونای که چه از داخل و چه از خارج دارن باعث اغتشاش میشن نابود بشن و پخش این ویدو وظیفه هر ایرانی دلسوزه 👍 #جنگ_اقتصادی #نه_به_گرانی #تورم #ایران #همبستگی #رسانه_بیگانه #مسئولین_بیخیال #تهران #کنارهم #عربستان #آمریکا #اسرائیل #فشاراقتصادی #ایرانی_دلسوز
از هموطنان عزیز میخامکه اندازه روزانشون خرید کنن بخدا هجوم میارید واسه خرید باعث گرونی میشیه دارن رسانه های خارجی رو ذهن مردم کار میکنن که باعث گرونی و قحطی بشن مردم اگاه باشید که میخام ایرانهممثله سوریه عراق کنن و مردم ایرانو به فقر بکشن هم از داخل دارن باعث ایجاد قحطی میشن هم رسانه خارجی و داخلی خلاصه خاستم به خودمو هموطنای عزیزم کمک کرده باشم به لطف خدا از این بحران دربیایم و اونای که چه از داخل و چه از خارج دارن باعث اغتشاش میشن نابود بشن و پخش این ویدو وظیفه هر ایرانی دلسوزه 👍 #جنگ_اقتصادی #نه_به_گرانی#تورم#ایران#همبستگی#رسانه_بیگانه#مسئولین_بیخیال#تهران#کنارهم#عربستان#آمریکا#اسرائیل#فشاراقتصادی#ایرانی_دلسوز
از هموطنان عزیز میخامکه اندازه روزانشون خرید کنن بخدا هجوم میارید واسه خرید باعث گرونی میشیه دارن رسانه های خارجی رو ذهن مردم کار میکنن که باعث گرونی و قحطی بشن مردم اگاه باشید که میخام ایرانهممثله سوریه عراق کنن و مردم ایرانو به فقر بکشن هم از داخل دارن باعث ایجاد قحطی میشن هم رسانه خارجی و داخلی خلاصه خاستم به خودمو هموطنای عزیزم کمک کرده باشم به لطف خدا از این بحران دربیایم و اونای که چه از داخل و چه از خارج دارن باعث اغتشاش میشن نابود بشن و پخش این ویدو وظیفه هر ایرانی دلسوزه 👍 #جنگ_اقتصادی #نه_به_گرانی #تورم #ایران #همبستگی #رسانه_بیگانه #مسئولین_بیخیال #تهران #کنارهم #عربستان #آمریکا #اسرائیل #فشاراقتصادی #ایرانی_دلسوز
با سلام خدمت تمام مخاطب های رپ فارسی! یه سری دارن به رپ فارسی که ما داریم باهاش زندگی میکنیم ضرر میرسونن به عنوان مثال رسانه ها یکم بحثو باز تر میکنم براتون👇 طرف اسم خودشو گذاشته رسانه اونوقت همه جور غلطی میکنه بجز حمایت درست از رپ ! ( ما بهش میگیم لاشخور ) حمایت نمیکنن که هیچ، ضررم میزنن به هنرمند بدبخت! رسانه های ظاهرا محترم عین زالو منتظرن یه کار جدید پیش فروش شه که بدزدنش 😕 دزدی مگه شاخ و دم داره ؟! طرف عمرشو صرف کارش کرده بعد تو بیای کارشو بدزدی بزاری تو چنلت برای فالوور و بازدید بیشتر آخه بی ناموس ؟؟ خود رپکنها هم هیچ دل خوشی ندارن از رسانه ها ! تا بوده رسانه ها ضرر زدن به کار هنرمند ! عکس و فیلمشو بدون اجازه پخش کردن و یا تحریفش کردن برای حاشیه سازی و فالوور مثل فیلمی که از پیشرو پخش شد یا پخش دزدی البوم مهدیار یا خیلی چیزای دیگه ! یه سریاشون میان کسی رو که بیشتر از همه پول میده کارشو توی پیجشون پخش میکنن ! که اینجوری استعدادای واقعی هدر میرن و دیده نمیشن :( ته حمایتشون اینه پست یا استوری جدید رپکنو پست میکنن زیرشم مینویسن پیج رو فالوو کنید اسمشم میزارن حمایت از رپکن خب بودن و نبودن رسانه ها فرقی نداره بجز اینکه ضرر میزنن به رپ برای منفعتشون :) اصلن رپکنای نسل یک و دو قراره تا کی رپکنن که انقدر روشون مانور میدید ؟؟؟ بابا همشون ۳۰ سال رو رد کردن و حق دارن تشکیل خانواده بدن و به الویت های مهم تر زندگیشون بپردازن. خودمون میتونیم پست و استوری رپکنارو ببینیم. خودمون میتونیم از رپکن یا استعدادای واقعی رپ حمایت مالی و غیر مالی کنیم ... هرکی واسه خودش یه رسانه ست اینجوری دست زالو ها هم از رپ کوتاه میشه :) بیایید این رسانه های لاشی رو آنفالو کنیم بیاید کمک کنیم استعداد ها بدرخشن وقتی ما این رسانه های رپ فارسی رو دنبال و روز به روز رسانه ها عظیم تر بشن (رسانهمخرب) این استعداد ها هم برای اینکه کاراشون به گوش ما برسه باید پول یه ماه کار کردنشون رو بدن فقط برای پخش شدن کار وبه این هنر نمیشه به چشم درآمد نگاه کرد پس کاری نکنیم که حتی پولی که گیرشون نمیاد هیچ؛ مجبور باشن از جیب خودشونم بزنن رسانه ها فقط به فکر جیب خودشونن دیگ رپ فارسی براشون مهم نیست... #رسانه_آشغال_را_دور_بریزید #لاشخور_صفت #رسانه_بیگانه
با سلام خدمت تمام مخاطب های رپ فارسی! یه سری دارن به رپ فارسی که ما داریم باهاش زندگی میکنیم ضرر میرسونن به عنوان مثال رسانه ها یکم بحثو باز تر میکنم براتون👇 طرف اسم خودشو گذاشته رسانه اونوقت همه جور غلطی میکنه بجز حمایت درست از رپ ! ( ما بهش میگیم لاشخور ) حمایت نمیکنن که هیچ، ضررم میزنن به هنرمند بدبخت! رسانه های ظاهرا محترم عین زالو منتظرن یه کار جدید پیش فروش شه که بدزدنش 😕 دزدی مگه شاخ و دم داره ؟! طرف عمرشو صرف کارش کرده بعد تو بیای کارشو بدزدی بزاری تو چنلت برای فالوور و بازدید بیشتر آخه بی ناموس ؟؟ خود رپکنها هم هیچ دل خوشی ندارن از رسانه ها ! تا بوده رسانه ها ضرر زدن به کار هنرمند ! عکس و فیلمشو بدون اجازه پخش کردن و یا تحریفش کردن برای حاشیه سازی و فالوور مثل فیلمی که از پیشرو پخش شد یا پخش دزدی البوم مهدیار یا خیلی چیزای دیگه ! یه سریاشون میان کسی رو که بیشتر از همه پول میده کارشو توی پیجشون پخش میکنن ! که اینجوری استعدادای واقعی هدر میرن و دیده نمیشن :( ته حمایتشون اینه پست یا استوری جدید رپکنو پست میکنن زیرشم مینویسن پیج رو فالوو کنید اسمشم میزارن حمایت از رپکن خب بودن و نبودن رسانه ها فرقی نداره بجز اینکه ضرر میزنن به رپ برای منفعتشون :) اصلن رپکنای نسل یک و دو قراره تا کی رپکنن که انقدر روشون مانور میدید ؟؟؟ بابا همشون ۳۰ سال رو رد کردن و حق دارن تشکیل خانواده بدن و به الویت های مهم تر زندگیشون بپردازن. خودمون میتونیم پست و استوری رپکنارو ببینیم. خودمون میتونیم از رپکن یا استعدادای واقعی رپ حمایت مالی و غیر مالی کنیم ... هرکی واسه خودش یه رسانه ست اینجوری دست زالو ها هم از رپ کوتاه میشه :) بیایید این رسانه های لاشی رو آنفالو کنیم بیاید کمک کنیم استعداد ها بدرخشن وقتی ما این رسانه های رپ فارسی رو دنبال و روز به روز رسانه ها عظیم تر بشن (رسانهمخرب) این استعداد ها هم برای اینکه کاراشون به گوش ما برسه باید پول یه ماه کار کردنشون رو بدن فقط برای پخش شدن کار وبه این هنر نمیشه به چشم درآمد نگاه کرد پس کاری نکنیم که حتی پولی که گیرشون نمیاد هیچ؛ مجبور باشن از جیب خودشونم بزنن رسانه ها فقط به فکر جیب خودشونن دیگ رپ فارسی براشون مهم نیست... #رسانه_آشغال_را_دور_بریزید #لاشخور_صفت #رسانه_بیگانه
. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ . سخنان مداح هتاک در روز عرفه در خیابان سعدی تهران و توهین به بزرگان، آقای مداح که در جایگاهی نیستی که حتی نمیشود اسمتو هم آورد .... این مملکت رهبر دارد اگر اشتباهی هم باشد مقام معظم رهبری تذکر میدهند... ادامه بحران سازی ها: علیرغم هشدار صریح بزرگان و اعلام خطر از این رفتار، اظهارات زشت و شائبه برانگیز مشابه ادامه دارد... . هر دم از باغ بری میرسد... در وصف شما میتوان گفت إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً اذا مَرّوا بِاللغو مَرّوا کراماً اون زمانی شما و امثال شماها دنبال تفریح و ... بودید امثال هاشمی ها پشت سر امام امت و بعداز ارتحال امام راحل پشت سر مقام معظم رهبری بودند... چرا در دولت نهم و دهم لب به سخن باز نکردی یا بعدش زبونتون بند اومده بود پول دهن خیلی امثال شماها رو بسته!!!؟؟؟ ماهیت شماها برای مردم روشن شده است بس کنید اراجیف گفتن رو... دین آنقدر مظلوم شده که شما شدی مبلغ!!! پناه میبریم به خدا... بگو ببینم شما چکاره هستی که همه جا دخالت میکنی و نظر میدی تو برو مداحی خودتو بکن تو رو چه به این حرف ها... ما هم به عملکرد دولتمردان انتقاد داریم به فرموده مقام رهبری انتقاد سازنده و عقلایی نه مثل شما کینه ای... این حرف های شما یعنی خودسر عمل کردن یعنی حرف های رهبری رو هم قبول ندارید که قطعاً ندارید... سخنان رهبری چند روز قبل درباره دولت رو گوش نکردید که آقا چه فرمودند، آقا فرمودند دولت باید بماند و به کار خودش ادامه بدهد و آنهائیکه میگویند دولت باید برود خیرخواه نیستند و نفوذی دشمن هستند. شماها دنبال ناامنی جامعه هستید، شماها دنبال تضعیف نظام،رهبری و روحانیت بودید و هستید، ما هم نقد میکنیم ولی نقد عاقلانه و منصفانه، امثال شماها چون جایگاهی ندارید با تهمت زدن به بزرگان میخواهید خود را مطرح کنید و به قول امروزه شاخ اینستا و فضای مجازی بشوید ولی این را بدانید آب دریا، آب دریاست... . برای مطرح شدن راه های دیگری هم وجود دارد... ان شاالله آروزهای خود را به گور خواهید برد. مُردَن شماها رو هم خواهیم دید... . بهترین پاسخ را امام راحل ره به امثال این هتاکان داده است فرمودند: اینان با این تلاش #احمقانه، نمیتوانند انقلاب اسلامی را ترور کنند، نمیتوانند شخصیت انسانی_اسلامی #مطهری و #هاشمی را ترور کنند. . شک نداریم که شماهائیکه بر پیکره روحانیت و حوزه تاخت و تازه میکنید و حرف میزنید #رسانه_بیگانه هستید چون بیگانه گان بزرگترین ضربه رو با قیام امام راحل ره خوردند. . یه روز ازغدی یه روز ارضی
. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ . سخنان مداح هتاک در روز عرفه در خیابان سعدی تهران و توهین به بزرگان، آقای مداح که در جایگاهی نیستی که حتی نمیشود اسمتو هم آورد .... این مملکت رهبر دارد اگر اشتباهی هم باشد مقام معظم رهبری تذکر میدهند... ادامه بحران سازی ها: علیرغم هشدار صریح بزرگان و اعلام خطر از این رفتار، اظهارات زشت و شائبه برانگیز مشابه ادامه دارد... . هر دم از باغ بری میرسد... در وصف شما میتوان گفت إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً اذا مَرّوا بِاللغو مَرّوا کراماً اون زمانی شما و امثال شماها دنبال تفریح و ... بودید امثال هاشمی ها پشت سر امام امت و بعداز ارتحال امام راحل پشت سر مقام معظم رهبری بودند... چرا در دولت نهم و دهم لب به سخن باز نکردی یا بعدش زبونتون بند اومده بود پول دهن خیلی امثال شماها رو بسته!!!؟؟؟ ماهیت شماها برای مردم روشن شده است بس کنید اراجیف گفتن رو... دین آنقدر مظلوم شده که شما شدی مبلغ!!! پناه میبریم به خدا... بگو ببینم شما چکاره هستی که همه جا دخالت میکنی و نظر میدی تو برو مداحی خودتو بکن تو رو چه به این حرف ها... ما هم به عملکرد دولتمردان انتقاد داریم به فرموده مقام رهبری انتقاد سازنده و عقلایی نه مثل شما کینه ای... این حرف های شما یعنی خودسر عمل کردن یعنی حرف های رهبری رو هم قبول ندارید که قطعاً ندارید... سخنان رهبری چند روز قبل درباره دولت رو گوش نکردید که آقا چه فرمودند، آقا فرمودند دولت باید بماند و به کار خودش ادامه بدهد و آنهائیکه میگویند دولت باید برود خیرخواه نیستند و نفوذی دشمن هستند. شماها دنبال ناامنی جامعه هستید، شماها دنبال تضعیف نظام،رهبری و روحانیت بودید و هستید، ما هم نقد میکنیم ولی نقد عاقلانه و منصفانه، امثال شماها چون جایگاهی ندارید با تهمت زدن به بزرگان میخواهید خود را مطرح کنید و به قول امروزه شاخ اینستا و فضای مجازی بشوید ولی این را بدانید آب دریا، آب دریاست... . برای مطرح شدن راه های دیگری هم وجود دارد... ان شاالله آروزهای خود را به گور خواهید برد. مُردَن شماها رو هم خواهیم دید... . بهترین پاسخ را امام راحل ره به امثال این هتاکان داده است فرمودند: اینان با این تلاش #احمقانه ، نمیتوانند انقلاب اسلامی را ترور کنند، نمیتوانند شخصیت انسانی_اسلامی #مطهری و #هاشمی را ترور کنند. . شک نداریم که شماهائیکه بر پیکره روحانیت و حوزه تاخت و تازه میکنید و حرف میزنید #رسانه_بیگانه هستید چون بیگانه گان بزرگترین ضربه رو با قیام امام راحل ره خوردند. . یه روز ازغدی یه روز ارضی
 شجاعی در پاسخ به سوالی در مورد #حضور_زنان_در_ورزشگاه ها: ما یک خانواده و یک ملت هستیم و این فقط در حرف نیست و در عمل است. شاید اگر بخواهیم در این مورد صحبت کنیم بیاحترامی به تیم حریف باشد. اگر فرصتی مناسب باشد در موردش بحث میکنیم و این مساله را در #خانواده خودمان حل میکنیم. ٠ ٠ یکی میشه #لیلا_حاتمی که واسه دوزار شهرت جلوی رسانه بیگانه زمینه #تحریم ایرانو فراهم میکنه، یکی هم میشه #مسعود_شجاعی که با قاطعیت میگه مسائل مربوط به خودمونو جلوی #رسانه_بیگانه مطرح نمیکنم٠ علیرغم همه اختلافات دمت گرم آقای #شجاعی #يك_ملت_يك_ضربان #با_هم_قهرمانیم ٠ ٠ ٠ #جام_جهانی #روسيه٢٠١٨ #فوتبال #سياست #ورود_زنان_به_ورزشگاه ٠ #پايگاه_خبري_ #سايت_٥٩٨
شجاعی در پاسخ به سوالی در مورد #حضور_زنان_در_ورزشگاه ها: ما یک خانواده و یک ملت هستیم و این فقط در حرف نیست و در عمل است. شاید اگر بخواهیم در این مورد صحبت کنیم بیاحترامی به تیم حریف باشد. اگر فرصتی مناسب باشد در موردش بحث میکنیم و این مساله را در #خانواده خودمان حل میکنیم. ٠ ٠ یکی میشه #لیلا_حاتمی که واسه دوزار شهرت جلوی رسانه بیگانه زمینه #تحریم ایرانو فراهم میکنه، یکی هم میشه #مسعود_شجاعی که با قاطعیت میگه مسائل مربوط به خودمونو جلوی #رسانه_بیگانه مطرح نمیکنم٠ علیرغم همه اختلافات دمت گرم آقای #شجاعی #يك_ملت_يك_ضربان #با_هم_قهرمانیم ٠ ٠ ٠ #جام_جهانی #روسيه ٢٠١٨ #فوتبال #سياست #ورود_زنان_به_ورزشگاه ٠ #پايگاه_خبري_ #سايت_ ٥٩٨
#روحانی: #مشکل ما #اقتصادی و #فرهنگی و امنیتی نیست؛ مشکل ما #جنگ_روانی #دشمن و #رسانه_بیگانه است. مردم ایران مشکل اقتصادی دارند. روحانیون مشکل روانی دارند . #نه_به_ایرانخودرو #اعتصاب_سراسری #اعتراضات_سراسری #نه_به_کمیته_امداد_امام #چهارشنبه_های_سفید
#روحانی : #مشکل ما #اقتصادی و #فرهنگی و امنیتی نیست؛ مشکل ما #جنگ_روانی #دشمن و #رسانه_بیگانه است. مردم ایران مشکل اقتصادی دارند. روحانیون مشکل روانی دارند . #نه_به_ایرانخودرو #اعتصاب_سراسری #اعتراضات_سراسری #نه_به_کمیته_امداد_امام #چهارشنبه_های_سفید
توقعات مردم را بالا نبرید ! یعنی چی یعنی مردم نباید رفاه داشته باشند حق مردم رفاه کامل ما ایران هستیم صاحب ذخایر نفتی ،زمینی ،هوایی و دریایی . یعنی چه توقعات را بالا نبریم رسانه باید با صداقت تمام با مردم رفتار کند این حق مردم است که در رفاه باشد جناب رئیس جمهور عزیز مردم مطمئنن از حرف شما خوششون نخواهد آمد شما به عنوان دولت باید نیازهای خوراک پوشاک و مسکن را به خوبی تامین نمایید از وظایف اصلی شماست و باید رفع شود #رئیس_جمهور #روحانی #خوراک #پوشاک #مسکن #توقعات #رسانه #صداقت #جنگ_روانی #رسانه_بیگانه
توقعات مردم را بالا نبرید ! یعنی چی یعنی مردم نباید رفاه داشته باشند حق مردم رفاه کامل ما ایران هستیم صاحب ذخایر نفتی ،زمینی ،هوایی و دریایی . یعنی چه توقعات را بالا نبریم رسانه باید با صداقت تمام با مردم رفتار کند این حق مردم است که در رفاه باشد جناب رئیس جمهور عزیز مردم مطمئنن از حرف شما خوششون نخواهد آمد شما به عنوان دولت باید نیازهای خوراک پوشاک و مسکن را به خوبی تامین نمایید از وظایف اصلی شماست و باید رفع شود #رئیس_جمهور #روحانی #خوراک #پوشاک #مسکن #توقعات #رسانه #صداقت #جنگ_روانی #رسانه_بیگانه
توقعات مردم را بالا نبرید ! یعنی چی یعنی مردم نباید رفاه داشته باشند حق مردم رفاه کامل ما ایران هستیم صاحب ذخایر نفتی ،زمینی ،هوایی و دریایی . یعنی چه توقعات را بالا نبریم رسانه باید با صداقت تمام با مردم رفتار کند این حق مردم است که در رفاه باشد جناب رئیس جمهور عزیز مردم مطمئنن از حرف شما خوششون نخواهد آمد شما به عنوان دولت باید نیازهای خوراک پوشاک و مسکن را به خوبی تامین نمایید از وظایف اصلی شماست و باید رفع شود #رئیس_جمهور #روحانی #خوراک #پوشاک #مسکن #توقعات #رسانه #صداقت #جنگ_روانی #رسانه_بیگانه
توقعات مردم را بالا نبرید ! یعنی چی یعنی مردم نباید رفاه داشته باشند حق مردم رفاه کامل ما ایران هستیم صاحب ذخایر نفتی ،زمینی ،هوایی و دریایی . یعنی چه توقعات را بالا نبریم رسانه باید با صداقت تمام با مردم رفتار کند این حق مردم است که در رفاه باشد جناب رئیس جمهور عزیز مردم مطمئنن از حرف شما خوششون نخواهد آمد شما به عنوان دولت باید نیازهای خوراک پوشاک و مسکن را به خوبی تامین نمایید از وظایف اصلی شماست و باید رفع شود #رئیس_جمهور #روحانی #خوراک #پوشاک #مسکن #توقعات #رسانه #صداقت #جنگ_روانی #رسانه_بیگانه
ای کاش اون کسانی که دم از اروپا و غیره میزدن حداقل مثل اونها اهل تحقیق بودن و حرفهای هر آدمی رو گوش نمیدادن و خودشون تحقیق میکردن #سلبریتی_ها #رسانه_بیگانه #وطنفروشان
ای کاش اون کسانی که دم از اروپا و غیره میزدن حداقل مثل اونها اهل تحقیق بودن و حرفهای هر آدمی رو گوش نمیدادن و خودشون تحقیق میکردن #سلبریتی_ها #رسانه_بیگانه #وطنفروشان
شواهد امر نشان میدهد که رسانههای بیگانه این بار در پی آن هستند که القا کنند این طرفداران رئیسی و اصولگراها هستند که به دنبال مخالفت با رأی مردم هستند. این مسئله میتواند مانند سال کشور را به مخاطره انداخته و فتنهای غیرقابلمهار را دامن بزند... #رسانه #رسانه_بیگانه #رئیسی #اصولگرا #فتنه
شواهد امر نشان میدهد که رسانههای بیگانه این بار در پی آن هستند که القا کنند این طرفداران رئیسی و اصولگراها هستند که به دنبال مخالفت با رأی مردم هستند. این مسئله میتواند مانند سال کشور را به مخاطره انداخته و فتنهای غیرقابلمهار را دامن بزند... #رسانه #رسانه_بیگانه #رئیسی #اصولگرا #فتنه
شما که ملت رو نتونستید راضی نگه دارید حداقل دوستان دیپلماسی خود را راضی نگه میداشتید #دولت_راستگویان #دولت_تدبیر_و_امید #رکود #مشکل_اقتصادی #پدیده_نگاه_در_دوربین #دروغ_آشکار #رسانه_امید #رسانه_بیگانه
شما که ملت رو نتونستید راضی نگه دارید حداقل دوستان دیپلماسی خود را راضی نگه میداشتید #دولت_راستگویان #دولت_تدبیر_و_امید #رکود #مشکل_اقتصادی #پدیده_نگاه_در_دوربین #دروغ_آشکار #رسانه_امید #رسانه_بیگانه
شما که ملت رو نتونستید راضی نگه دارید حداقل دوستان دیپلماسی خود را راضی نگه میداشتید #دولت_راستگویان #دولت_تدبیر_و_امید #رکود #مشکل_اقتصادی #پدیده_نگاه_در_دوربین #دروغ_آشکار #رسانه_امید #رسانه_بیگانه
شما که ملت رو نتونستید راضی نگه دارید حداقل دوستان دیپلماسی خود را راضی نگه میداشتید #دولت_راستگویان #دولت_تدبیر_و_امید #رکود #مشکل_اقتصادی #پدیده_نگاه_در_دوربین #دروغ_آشکار #رسانه_امید #رسانه_بیگانه
. ⚫📽اظهارات محسن هاشمیرفسنجانی درباره مراسم فردا و حواشی آن// . . . . . #گزک 🚫 #رسانه_بیگانه #هاشمی_رفسنجانی 🏴 . #خبرگزاری_فارس📰
. ⚫📽اظهارات محسن هاشمیرفسنجانی درباره مراسم فردا و حواشی آن// . . . . . #گزک 🚫 #رسانه_بیگانه #هاشمی_رفسنجانی 🏴 . #خبرگزاری_فارس 📰
   - #مزدور: - صدای آمریکا برای دولت آمریکا کار میکند!! امیرعباس فخرآور ضدانقلابِ نزدیک سازمان ، درباره پشتپرده شبکه صدای آمریکا گفت: کنگره آمریکا سالانه یک میلیارد دلار بودجه برای رسانههای دولتی کنار میگذارد. برای پیشبرد اهداف دولت آمریکا در راستای جنگ روانی، تبلیغاتی و جریانسازی در بین مردم ایران ایجاد شده. در آمریکا وقتی دولت بودجهای برای کار تبلیغاتی میگذارد، باید آن کار انجام شود ... نحوه انتخاب کارمند در جوریست که هر وقت کسی به درون آن میرود، پسر و دختر و دوستش را میآورد و حقوقهای کلان تا هزار دلار در ماه میگیرند. برای مدیران این شبکه به بنگاه پولسازی تبدیل شده است .. 👍 نشر دهید 👍 به بپیوندید ../ #مزدور #فخرآور #امیرعباس_فخرآور #صدای_آمریکا #مسعود_صدر #ضدانقلاب #ضداسلامی #ترامپ  #رسانه #رسانه_بیگانه #بی_بی_سی_فارسی -
- #مزدور : - صدای آمریکا برای دولت آمریکا کار میکند!! امیرعباس فخرآور ضدانقلابِ نزدیک سازمان ، درباره پشتپرده شبکه صدای آمریکا گفت: کنگره آمریکا سالانه یک میلیارد دلار بودجه برای رسانههای دولتی کنار میگذارد. برای پیشبرد اهداف دولت آمریکا در راستای جنگ روانی، تبلیغاتی و جریانسازی در بین مردم ایران ایجاد شده. در آمریکا وقتی دولت بودجهای برای کار تبلیغاتی میگذارد، باید آن کار انجام شود ... نحوه انتخاب کارمند در جوریست که هر وقت کسی به درون آن میرود، پسر و دختر و دوستش را میآورد و حقوقهای کلان تا هزار دلار در ماه میگیرند. برای مدیران این شبکه به بنگاه پولسازی تبدیل شده است .. 👍 نشر دهید 👍 به بپیوندید ../ #مزدور #فخرآور #امیرعباس_فخرآور #صدای_آمریکا #مسعود_صدر #ضدانقلاب #ضداسلامی #ترامپ #رسانه #رسانه_بیگانه #بی_بی_سی_فارسی -
#مزدور: - صدای آمریکا برای دولت آمریکا کار میکند!! امیرعباس فخرآور ضدانقلابِ نزدیک سازمان ، درباره پشتپرده شبکه صدای آمریکا گفت: کنگره آمریکا سالانه یک میلیارد دلار بودجه برای رسانههای دولتی کنار میگذارد. برای پیشبرد اهداف دولت آمریکا در راستای جنگ روانی، تبلیغاتی و جریانسازی در بین مردم ایران ایجاد شده. در آمریکا وقتی دولت بودجهای برای کار تبلیغاتی میگذارد، باید آن کار انجام شود ... نحوه انتخاب کارمند در جوریست که هر وقت کسی به درون آن میرود، پسر و دختر و دوستش را میآورد و حقوقهای کلان تا هزار دلار در ماه میگیرند. برای مدیران این شبکه به بنگاه پولسازی تبدیل شده است .. 👍 نشر دهید 👍 به بپیوندید ../ #مزدور #فخرآور #امیرعباس_فخرآور #صدای_آمریکا #مسعود_صدر #ضدانقلاب #ضداسلامی #ترامپ  #رسانه #رسانه_بیگانه #بی_بی_سی_فارسی
#مزدور : - صدای آمریکا برای دولت آمریکا کار میکند!! امیرعباس فخرآور ضدانقلابِ نزدیک سازمان ، درباره پشتپرده شبکه صدای آمریکا گفت: کنگره آمریکا سالانه یک میلیارد دلار بودجه برای رسانههای دولتی کنار میگذارد. برای پیشبرد اهداف دولت آمریکا در راستای جنگ روانی، تبلیغاتی و جریانسازی در بین مردم ایران ایجاد شده. در آمریکا وقتی دولت بودجهای برای کار تبلیغاتی میگذارد، باید آن کار انجام شود ... نحوه انتخاب کارمند در جوریست که هر وقت کسی به درون آن میرود، پسر و دختر و دوستش را میآورد و حقوقهای کلان تا هزار دلار در ماه میگیرند. برای مدیران این شبکه به بنگاه پولسازی تبدیل شده است .. 👍 نشر دهید 👍 به بپیوندید ../ #مزدور #فخرآور #امیرعباس_فخرآور #صدای_آمریکا #مسعود_صدر #ضدانقلاب #ضداسلامی #ترامپ #رسانه #رسانه_بیگانه #بی_بی_سی_فارسی
. . بیانیه سرلشکر حاج قاسم سلیمانی درپی عملیات روانی- رسانه ای بیگانگان و برخی مقامات آمریکایی: 🔹با استعانت از خدای سبحان تا آخر عمر در همین جایگاهسربازیخواهم بود. 🔹مردم عزیز ایران به اظهارات تفرقه افکنانه دشمنان اعتنا نکنند./فارس #سرلشکر_حاج_قاسم_سلیمانی #رسانه_بیگانه #سیاستمداران_آمریکا #دشمنان_نظام #سربازی #تفرقه #وحدت #محبوبیت #اقتدار #ایمان
. . بیانیه سرلشکر حاج قاسم سلیمانی درپی عملیات روانی- رسانه ای بیگانگان و برخی مقامات آمریکایی: 🔹با استعانت از خدای سبحان تا آخر عمر در همین جایگاهسربازیخواهم بود. 🔹مردم عزیز ایران به اظهارات تفرقه افکنانه دشمنان اعتنا نکنند./فارس #سرلشکر_حاج_قاسم_سلیمانی #رسانه_بیگانه #سیاستمداران_آمریکا #دشمنان_نظام #سربازی #تفرقه #وحدت #محبوبیت #اقتدار #ایمان
 - فرار، به شوق آمریکا ... مریم منظوری یکی از عوامل رسانههای بیگانه است که در اواسط دهه بهواسطه همسرش نیما تمدن کارمند سابق رادیو فردا، به این رادیوی آمریکایی پیوست. این دو به هم علاقهمند بودند، اما خانواده مریم با ازدواجشان مخالف بودند، زیرا خانواده نیما غربگرا و غیرمذهبی، و خانواده مریم مذهبی بودند. نیما سال از ایران گریخت و به کشور چک رفت و به رادیو فردا پیوست و مریم نیز بیتوجه به نارضایتی والدینش و به شوق غرب کشور را ترک کرد و چندی بعد اعلام نمود با هم ازدواج کردند. چندی بعد، نیما از رادیو فردا، به موسسهای آمریکایی در شهر پراگ منتقل شد و مریم که تا سال در این رادیو وابسته به حضور داشت، شرایط انتقالش به آمریکا را فراهم کرد و با پارتی یکی از دوستانش به صدای آمریکا پیوست و اکنون در این رسانه آمریکایی مشغول به فعالیت است. 👍 نشر دهید 👍 مزدور را به دیگران معرفی کنید 👈 ://.// 👈 ../ اینستاگرام #مزدور
- فرار، به شوق آمریکا ... مریم منظوری یکی از عوامل رسانههای بیگانه است که در اواسط دهه بهواسطه همسرش نیما تمدن کارمند سابق رادیو فردا، به این رادیوی آمریکایی پیوست. این دو به هم علاقهمند بودند، اما خانواده مریم با ازدواجشان مخالف بودند، زیرا خانواده نیما غربگرا و غیرمذهبی، و خانواده مریم مذهبی بودند. نیما سال از ایران گریخت و به کشور چک رفت و به رادیو فردا پیوست و مریم نیز بیتوجه به نارضایتی والدینش و به شوق غرب کشور را ترک کرد و چندی بعد اعلام نمود با هم ازدواج کردند. چندی بعد، نیما از رادیو فردا، به موسسهای آمریکایی در شهر پراگ منتقل شد و مریم که تا سال در این رادیو وابسته به حضور داشت، شرایط انتقالش به آمریکا را فراهم کرد و با پارتی یکی از دوستانش به صدای آمریکا پیوست و اکنون در این رسانه آمریکایی مشغول به فعالیت است. 👍 نشر دهید 👍 مزدور را به دیگران معرفی کنید 👈 ://.// 👈 ../ اینستاگرام #مزدور