پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره روزگاربد در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های روزگاربد

Instagram
در جیب لباس سربازی تو جاماندم و تو با خود حمل میکردی ده سرباز خسته و ورم کرده را در کانتین پوستی نم دارت به قلم بخشی از شعر #سرباز [#] #پوتین #سربازی #جبر #اجباری #بی_اختیار #اشک #غم_پنهان #روزگاربد #فقط_خدا #بی_هشتک
در جیب لباس سربازی تو جاماندم و تو با خود حمل میکردی ده سرباز خسته و ورم کرده را در کانتین پوستی نم دارت به قلم بخشی از شعر #سرباز [#] #پوتین #سربازی #جبر #اجباری #بی_اختیار #اشک #غم_پنهان #روزگاربد #فقط_خدا #بی_هشتک
دلنوشت : . متلاطم ... تنها ... بیکران ... کاش اقیانوسی نبودم پنجه کشان بر ساحل ... از حیوونای وحشی نه ،از آدما باید ترسید.حیوون وحشی وحشیه همه میدونن ظاهر و باطنش مشخصه اما عجیبن بعضی آدما ... زخم به جسمت نه به باورت میزنن ، در سخت ترین شرایط ... تو میمونی با یه دنیا باور نابود که باعث میشن گوشه گیر شی و تنهایی ادامه بدی راهتو. تو این زمونه موفق کسی که از هیچکی هیچ انتظار کمک و خوبی نداشته باشه و برعکس از همه هر انتظار ضربه و بدی داشته باشه...از دروغگوها متنفرم . تنها نبودم حتی یک دقیقه //با تنهایی که بهترین رفیقه . #تنهایی #آدما #باورای_خراب #بدی #حقه #کلک #نامرد #روزگاربد #انتظاربیجا #من #تکوتنها  #محمدرضاطرهانی #دروغگوها #کنارگذاشتن #همه #دلنوشت
دلنوشت : . متلاطم ... تنها ... بیکران ... کاش اقیانوسی نبودم پنجه کشان بر ساحل ... از حیوونای وحشی نه ،از آدما باید ترسید.حیوون وحشی وحشیه همه میدونن ظاهر و باطنش مشخصه اما عجیبن بعضی آدما ... زخم به جسمت نه به باورت میزنن ، در سخت ترین شرایط ... تو میمونی با یه دنیا باور نابود که باعث میشن گوشه گیر شی و تنهایی ادامه بدی راهتو. تو این زمونه موفق کسی که از هیچکی هیچ انتظار کمک و خوبی نداشته باشه و برعکس از همه هر انتظار ضربه و بدی داشته باشه...از دروغگوها متنفرم . تنها نبودم حتی یک دقیقه //با تنهایی که بهترین رفیقه . #تنهایی #آدما #باورای_خراب #بدی #حقه #کلک #نامرد #روزگاربد #انتظاربیجا #من #تکوتنها #محمدرضاطرهانی #دروغگوها #کنارگذاشتن #همه #دلنوشت
دلنوشت : . متلاطم ... تنها ... بیکران ... کاش اقیانوسی نبودم پنجه کشان بر ساحل ... از حیوونای وحشی نه ،از آدما باید ترسید.حیوون وحشی وحشیه همه میدونن ظاهر و باطنش مشخصه اما عجیبن بعضی آدما ... زخم به جسمت نه به باورت میزنن ، در سخت ترین شرایط ... تو میمونی با یه دنیا باور نابود که باعث میشن گوشه گیر شی و تنهایی ادامه بدی راهتو. تو این زمونه موفق کسی که از هیچکی هیچ انتظار کمک و خوبی نداشته باشه و برعکس از همه هر انتظار ضربه و بدی داشته باشه...از دروغگوها متنفرم . تنها نبودم حتی یک دقیقه //با تنهایی که بهترین رفیقه . #تنهایی #آدما #باورای_خراب #بدی #حقه #کلک #نامرد #روزگاربد #انتظاربیجا #من #تکوتنها  #محمدرضاطرهانی #دروغگوها #کنارگذاشتن #همه #دلنوشت
دلنوشت : . متلاطم ... تنها ... بیکران ... کاش اقیانوسی نبودم پنجه کشان بر ساحل ... از حیوونای وحشی نه ،از آدما باید ترسید.حیوون وحشی وحشیه همه میدونن ظاهر و باطنش مشخصه اما عجیبن بعضی آدما ... زخم به جسمت نه به باورت میزنن ، در سخت ترین شرایط ... تو میمونی با یه دنیا باور نابود که باعث میشن گوشه گیر شی و تنهایی ادامه بدی راهتو. تو این زمونه موفق کسی که از هیچکی هیچ انتظار کمک و خوبی نداشته باشه و برعکس از همه هر انتظار ضربه و بدی داشته باشه...از دروغگوها متنفرم . تنها نبودم حتی یک دقیقه //با تنهایی که بهترین رفیقه . #تنهایی #آدما #باورای_خراب #بدی #حقه #کلک #نامرد #روزگاربد #انتظاربیجا #من #تکوتنها #محمدرضاطرهانی #دروغگوها #کنارگذاشتن #همه #دلنوشت
. #خواری #جمشید_یوسفی #روزگاربد سالی دگر گذشت و نشد روزگار ، بِه هرگز نشد به کشور من ، کار و بار ، بِه بیهوده خوش نموده دلم را ، دلم به خود گویم ز شرح وافر آن ، اختصار بِه از اشتغال و وصف رفاه ، حرف بی شمار بشنیده ایم ولی نَبُود ، جز شعار بِه در هر پیام عید و نخستینِ فروَدین گفتند که سال نو ، بشود از قرار ، بِه تکرار جمله های قشنگ ، کُشت فرصتم شد بد تر از همیشه که قبلش ، هِزار بِه در گیر و دار مسکنت و فقر و اختلاس ماندم سکوت بِه بُودَم ، یا هَوار بِه خواری مگو دگر سخن از روزگار بد خود را بزن به کوی علی چپ ، که کار بِه #خواری #جمشید_یوسفی
. #خواری #جمشید_یوسفی #روزگاربد سالی دگر گذشت و نشد روزگار ، بِه هرگز نشد به کشور من ، کار و بار ، بِه بیهوده خوش نموده دلم را ، دلم به خود گویم ز شرح وافر آن ، اختصار بِه از اشتغال و وصف رفاه ، حرف بی شمار بشنیده ایم ولی نَبُود ، جز شعار بِه در هر پیام عید و نخستینِ فروَدین گفتند که سال نو ، بشود از قرار ، بِه تکرار جمله های قشنگ ، کُشت فرصتم شد بد تر از همیشه که قبلش ، هِزار بِه در گیر و دار مسکنت و فقر و اختلاس ماندم سکوت بِه بُودَم ، یا هَوار بِه خواری مگو دگر سخن از روزگار بد خود را بزن به کوی علی چپ ، که کار بِه #خواری #جمشید_یوسفی
. #خواری #جمشید_یوسفی #روزگاربد سالی دگر گذشت و نشد روزگار ، بِه هرگز نشد به کشور من ، کار و بار ، بِه بیهوده خوش نموده دلم را ، دلم به خود گویم ز شرح وافر آن ، اختصار بِه از اشتغال و وصف رفاه ، حرف بی شمار بشنیده ایم ولی نَبُود ، جز شعار بِه در هر پیام عید و نخستینِ فروَدین گفتند که سال نو ، بشود از قرار ، بِه تکرار جمله های قشنگ ، کُشت فرصتم شد بد تر از همیشه که قبلش ، هِزار بِه در گیر و دار مسکنت و فقر و اختلاس ماندم سکوت بِه بُودَم ، یا هَوار بِه خواری مگو دگر سخن از روزگار بد خود را بزن به کوی علی چپ ، که کار بِه #خواری #جمشید_یوسفی
. #خواری #جمشید_یوسفی #روزگاربد سالی دگر گذشت و نشد روزگار ، بِه هرگز نشد به کشور من ، کار و بار ، بِه بیهوده خوش نموده دلم را ، دلم به خود گویم ز شرح وافر آن ، اختصار بِه از اشتغال و وصف رفاه ، حرف بی شمار بشنیده ایم ولی نَبُود ، جز شعار بِه در هر پیام عید و نخستینِ فروَدین گفتند که سال نو ، بشود از قرار ، بِه تکرار جمله های قشنگ ، کُشت فرصتم شد بد تر از همیشه که قبلش ، هِزار بِه در گیر و دار مسکنت و فقر و اختلاس ماندم سکوت بِه بُودَم ، یا هَوار بِه خواری مگو دگر سخن از روزگار بد خود را بزن به کوی علی چپ ، که کار بِه #خواری #جمشید_یوسفی
🥀 آدم ها؛ تمام طول هفته را منتظر جمعه، تمام طول سال را منتظر تابستان، و تمام طول عمرشان را منتظر خوشبختی هستند. خوشبختی ساختنی است یافتنی نیست منتظر نباش آغاز کن #روزگاربد
🥀 آدم ها؛ تمام طول هفته را منتظر جمعه، تمام طول سال را منتظر تابستان، و تمام طول عمرشان را منتظر خوشبختی هستند. خوشبختی ساختنی است یافتنی نیست منتظر نباش آغاز کن #روزگاربد
یه ﻭﻗﺘﺎیی ﻻﺯمه ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮﺭﯼ .... ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﯿﺎ ﭘﺸﺘﺘﻦ ... ﮐﯿﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺷﺪﺗﻦ ... ﮐﯿﺎ ﻣﯿﺮﻥ ... ﮐﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺭﻩ می مونن!!! ﮔﺎﻫﯽ ﻻﺯمه ﺟﻮﺭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺸﯽ ... ﺯﺧﻤﺎﺗﻮ ﺑﺎﺯ ﺑﺰﺍﺭﯼ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ... ﮐﯿﺎ ﻧﻤﮏ ﻣﯿﭙﺎﺷﻦ ... ﮐﯿﺎ ﻣﺮﻫﻢ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ ... ﮐﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭﺩﻥ ... ﮐﯿﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺩه ﺩﺭﺩﻥ ... ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﺎ ﺯﺧﻤﯽ ﻧﺸﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﮐﯽ ﭼﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ!!! ﺩﺳﺖ ﯾﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﻧﻤﮏ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺷﻮﻥ ﻗﺴﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﯼ ... ﻭ ﯾﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﻣﺮﻫﻢ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﯾﺎﺩﺷﻮﻥ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﯼ ... ﺯﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ!!! ﮐﯿﺎ ﺧﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ.......... ﮐﯿﺎ ﻧﺨﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ............ ﮐﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺨﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ.......... #روزگاربد #نامردی #شهوت #خودخواهی
یه ﻭﻗﺘﺎیی ﻻﺯمه ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮﺭﯼ .... ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﯿﺎ ﭘﺸﺘﺘﻦ ... ﮐﯿﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺷﺪﺗﻦ ... ﮐﯿﺎ ﻣﯿﺮﻥ ... ﮐﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺭﻩ می مونن!!! ﮔﺎﻫﯽ ﻻﺯمه ﺟﻮﺭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺸﯽ ... ﺯﺧﻤﺎﺗﻮ ﺑﺎﺯ ﺑﺰﺍﺭﯼ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ... ﮐﯿﺎ ﻧﻤﮏ ﻣﯿﭙﺎﺷﻦ ... ﮐﯿﺎ ﻣﺮﻫﻢ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ ... ﮐﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭﺩﻥ ... ﮐﯿﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺩه ﺩﺭﺩﻥ ... ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﺎ ﺯﺧﻤﯽ ﻧﺸﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﮐﯽ ﭼﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ!!! ﺩﺳﺖ ﯾﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﻧﻤﮏ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺷﻮﻥ ﻗﺴﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﯼ ... ﻭ ﯾﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﻣﺮﻫﻢ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﯾﺎﺩﺷﻮﻥ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﯼ ... ﺯﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ!!! ﮐﯿﺎ ﺧﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ.......... ﮐﯿﺎ ﻧﺨﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ............ ﮐﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺨﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ.......... #روزگاربد #نامردی #شهوت #خودخواهی
ماجرای پلاسکورا فراموش نمی کنم، حین حادثه در کافه ای نزدیک پلاسکو مشغول نوشیدن #قهوه بودم و از صدای مردم متوجه فاجعه شدم و از درب خروج شاهد دود در اسمان بودم... عجب روزی بود! به محل حادثه که رفتم درد اور تر از فروریختن تنه ی غول پیکر ساختمان به اتش کشیده شده، اه چشمان مادران و زنانی بود که قرمزی اتش در چشمشان شعله ور بود و دود از دم قلب براشفته شان بر می خواست. بعد آن ماجرای کارگران معدن و انتظار خانواده هایشان که تنها امیدشان به صدایی از اعماق معدن بود . گرانی ها و اعتراضات و اغتشاشات و حواشی این روزها به کنار...فکر قلب خواهر و همسرو مادر و دخترک منتظر، خواب مرا ربوده. باید #خواهر باشی تا بفهمی انتظار برادر را کشیدن یعنی چه یا یک #عاشق باشی تا معنی انتظار را بفهمی، حال انکه خیرگی چشمت به نجات جان عزیزت از میان اب و آتش باشد.... از تمام وجودم برای نفتکش های زحمتکش وطن که از دل اب و کنار امدن با انتظار های طولانی دیدار خانواده شان نان حلال بر سر سفره میاورند دعا می کنم. کاش که سالم برسند و خدای اب و آتش، جانشان را در پناه دارد #دعاکنیم #حال_بد#روزگاربد#آشفته_بازار #اشفته_دلان_را_هوس_خواب_نباشد #نفتکش #آتش#کارگر#حقوق#کشورم#وطن#نفت#سرمایه#برجام#دلار#امریکا#اتشسوزی #پلاسکو#شهدا#اتش_نشان#ایران#دلتنگی#خانواده#صبر#مرگ#انتظار
ماجرای پلاسکورا فراموش نمی کنم، حین حادثه در کافه ای نزدیک پلاسکو مشغول نوشیدن #قهوه بودم و از صدای مردم متوجه فاجعه شدم و از درب خروج شاهد دود در اسمان بودم... عجب روزی بود! به محل حادثه که رفتم درد اور تر از فروریختن تنه ی غول پیکر ساختمان به اتش کشیده شده، اه چشمان مادران و زنانی بود که قرمزی اتش در چشمشان شعله ور بود و دود از دم قلب براشفته شان بر می خواست. بعد آن ماجرای کارگران معدن و انتظار خانواده هایشان که تنها امیدشان به صدایی از اعماق معدن بود . گرانی ها و اعتراضات و اغتشاشات و حواشی این روزها به کنار...فکر قلب خواهر و همسرو مادر و دخترک منتظر، خواب مرا ربوده. باید #خواهر باشی تا بفهمی انتظار برادر را کشیدن یعنی چه یا یک #عاشق باشی تا معنی انتظار را بفهمی، حال انکه خیرگی چشمت به نجات جان عزیزت از میان اب و آتش باشد.... از تمام وجودم برای نفتکش های زحمتکش وطن که از دل اب و کنار امدن با انتظار های طولانی دیدار خانواده شان نان حلال بر سر سفره میاورند دعا می کنم. کاش که سالم برسند و خدای اب و آتش، جانشان را در پناه دارد #دعاکنیم #حال_بد #روزگاربد #آشفته_بازار #اشفته_دلان_را_هوس_خواب_نباشد #نفتکش #آتش #کارگر #حقوق #کشورم #وطن #نفت #سرمایه #برجام #دلار #امریکا #اتشسوزی #پلاسکو #شهدا #اتش_نشان #ایران #دلتنگی #خانواده #صبر #مرگ #انتظار
بقول بهروز وثوقی از بس غم دارم بـدنـم روز بـه روز کـبـود تـر مـیشه. از بـس.....خـودمو مـی زنـم بـه نـفـهـمـی !!! #غم #ناراحتی #سیگار #سیاهوسفید #بدبختی #روزگاربد
بقول بهروز وثوقی از بس غم دارم بـدنـم روز بـه روز کـبـود تـر مـیشه. از بـس.....خـودمو مـی زنـم بـه نـفـهـمـی !!! #غم #ناراحتی #سیگار #سیاهوسفید #بدبختی #روزگاربد
وصف حال خيلي هاست😔😔😔😔#روزگاربد
وصف حال خيلي هاست😔😔😔😔#روزگاربد
کاش ھیچوقت تصورات قشنگے کہ نسبت بہ عزیزانمان داریم، خراب نشود - ھـیــچـــــــوقـــــت[#] #نارفیق #معرفت #گذشت #روزگاربد #دل_خسته #مرد_موندن #جوان-مردی #پاهای_ناتوان
کاش ھیچوقت تصورات قشنگے کہ نسبت بہ عزیزانمان داریم، خراب نشود - ھـیــچـــــــوقـــــت[#] #نارفیق #معرفت #گذشت #روزگاربد #دل_خسته #مرد_موندن #جوان -مردی #پاهای_ناتوان
بد دوره و زمانه اى است چيكار مي شود كرد. اين جمله رو هر روز يا شنيده ايم يا خودمان به كار برديم. تعريف جامعه از ديد جامعه شناسان گوناگون از جمله : دور كيم رابرت مكيور مارسل موس ادوارد مسترمارك هنرى گدينگر و غيره ، تشكيل شده از جمع يا گروهى از افراد كه تعاون و وجه مشترك بين آنها شكل مى گيرد. حال سخن از خود شروع مى كنم كه براى بقا مجبور به دروغ هستم و همين طور شما بله شما كه براى بقا و حتا سود بيشتر ، دروغ بيشترى را مى گوييد. تنها براى امرار معاش اين امر تحقق نيافته و برانيم در تمامى زمينه ها وسعت بدهيم . آقا ، خانم محترم جامعه خودِ ما هستيم . ما زمانه را بد ساختيم . پ ن : خانواده ، جامعه كوچك است پ ن : از ماست كه بر ماست پ ن : من به لحظه ها معتادم #بهمن_الف#بهمن_احمدى #من_به_لحظه_هامعتادم#جامعه#دروغ#زمانه_بد#روزگاربد#از_ماست_كه_بر_ماست#خانواده
بد دوره و زمانه اى است چيكار مي شود كرد. اين جمله رو هر روز يا شنيده ايم يا خودمان به كار برديم. تعريف جامعه از ديد جامعه شناسان گوناگون از جمله : دور كيم رابرت مكيور مارسل موس ادوارد مسترمارك هنرى گدينگر و غيره ، تشكيل شده از جمع يا گروهى از افراد كه تعاون و وجه مشترك بين آنها شكل مى گيرد. حال سخن از خود شروع مى كنم كه براى بقا مجبور به دروغ هستم و همين طور شما بله شما كه براى بقا و حتا سود بيشتر ، دروغ بيشترى را مى گوييد. تنها براى امرار معاش اين امر تحقق نيافته و برانيم در تمامى زمينه ها وسعت بدهيم . آقا ، خانم محترم جامعه خودِ ما هستيم . ما زمانه را بد ساختيم . پ ن : خانواده ، جامعه كوچك است پ ن : از ماست كه بر ماست پ ن : من به لحظه ها معتادم #بهمن_الف #بهمن_احمدى #من_به_لحظه_هامعتادم #جامعه #دروغ #زمانه_بد #روزگاربد #از_ماست_كه_بر_ماست #خانواده
در دنیای امروز اگر موفق نیستید به این معنی ست که زیاد شکست نخورده اید از شکست نترسید ریسک کنید..وقتی شکست خوردید دوباره بلند شید و بگید من میتوانم از شکست تجربه بگیرید نزارید پای بدشانسی یا روزگار بد.. زندگینامه افراد موفق و.مطالعه کنید ببینید چند بار شکست خورده اند.. #موفقیت #شکست #بدشانسی #روزگاربد #موفق #ریسک #نترسید #غزال #قربانی
در دنیای امروز اگر موفق نیستید به این معنی ست که زیاد شکست نخورده اید از شکست نترسید ریسک کنید..وقتی شکست خوردید دوباره بلند شید و بگید من میتوانم از شکست تجربه بگیرید نزارید پای بدشانسی یا روزگار بد.. زندگینامه افراد موفق و.مطالعه کنید ببینید چند بار شکست خورده اند.. #موفقیت #شکست #بدشانسی #روزگاربد #موفق #ریسک #نترسید #غزال #قربانی
آیا مالیاتها منصفانه است آیا مالیات بر درامد است یا بر دارایی آیا سیاست دولت برچیده شدن برخی مشاغل است چه خواهد شد ............. #مالیات #اصناف #بدبختی #ورشکستگی #مالیات_منصفانه #چه_خواهدشد #روزگاربد
آیا مالیاتها منصفانه است آیا مالیات بر درامد است یا بر دارایی آیا سیاست دولت برچیده شدن برخی مشاغل است چه خواهد شد ............. #مالیات #اصناف #بدبختی #ورشکستگی #مالیات_منصفانه #چه_خواهدشد #روزگاربد
آیا مالیاتها منصفانه است آیا مالیات بر درامد است یا بر دارایی آیا سیاست دولت برچیده شدن برخی مشاغل است چه خواهد شد ............. #مالیات #اصناف #بدبختی #ورشکستگی #مالیات_منصفانه #چه_خواهدشد #روزگاربد
آیا مالیاتها منصفانه است آیا مالیات بر درامد است یا بر دارایی آیا سیاست دولت برچیده شدن برخی مشاغل است چه خواهد شد ............. #مالیات #اصناف #بدبختی #ورشکستگی #مالیات_منصفانه #چه_خواهدشد #روزگاربد
آهنگ جدید علیرضا روزگار به نام حس بد . لینک: ./  : ./  : ./ #علیرضاروزگار #حسبد #حس_بد #حسابداری #روزگاربد
آهنگ جدید علیرضا روزگار به نام حس بد . لینک: ./ : ./ : ./ #علیرضاروزگار #حسبد #حس_بد #حسابداری #روزگاربد
آسمان مست کرده می گرید مست و پاتیل در خیابانم خنده در گریه های من لغزید به چنین وضع نا بسامانم . . بخت بد بود و من نفهمیدم هی تو با بخت بد مدارا کن نیمه شب یک پلیس کم دارم که بگوید به من:بیا ها کن #مهردادعرفانی #مهرداد_عرفانی #شعر #چارپاره #مست #گریه #خنده #روزگاربد #بخت #عرق #مستی قسمتی از یه چارپاره ی قدیمی خیلی قدیمی این روزها و شب ها داره با مستی و فکر کردن می گذره روزگار بد گذشت بد البته هیچ گلایه ای نیست دیگه نه فرصت گلایه است نه حوصله ی گلایه دیگه داستان به نقاطی رسیده که دیگه قهرمان داستان مونده و هیچ کاری نمی کنه فقط منتظر راویه داستانه
آسمان مست کرده می گرید مست و پاتیل در خیابانم خنده در گریه های من لغزید به چنین وضع نا بسامانم . . بخت بد بود و من نفهمیدم هی تو با بخت بد مدارا کن نیمه شب یک پلیس کم دارم که بگوید به من:بیا ها کن #مهردادعرفانی #مهرداد_عرفانی #شعر #چارپاره #مست #گریه #خنده #روزگاربد #بخت #عرق #مستی قسمتی از یه چارپاره ی قدیمی خیلی قدیمی این روزها و شب ها داره با مستی و فکر کردن می گذره روزگار بد گذشت بد البته هیچ گلایه ای نیست دیگه نه فرصت گلایه است نه حوصله ی گلایه دیگه داستان به نقاطی رسیده که دیگه قهرمان داستان مونده و هیچ کاری نمی کنه فقط منتظر راویه داستانه
حال این روزای ماست #روزگاربد
حال این روزای ماست #روزگاربد