پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره ریتم در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های ریتم

Instagram
نت مثل تموم عالم از مهستی😍😍🎶 #نت_فارسی #نت #ارگ #کیبورد #کیبوردیست #کیبوردنوازی #ریتم #ریتمسازی #اهنگ_جدید #اهنگ     #کیبوردنوازان     با ما همراه باشید به همراه کلی نت😊😊🙏🙏🙏
نت مثل تموم عالم از مهستی😍😍🎶 #نت_فارسی #نت #ارگ #کیبورد #کیبوردیست #کیبوردنوازی #ریتم #ریتمسازی #اهنگ_جدید #اهنگ #کیبوردنوازان با ما همراه باشید به همراه کلی نت😊😊🙏🙏🙏
...گوش دادن به موسیقی میتواند سرگرم کننده باشد، اما آیا ممکن است شما را سالمتر کند؟ موسیقی میتواند منبعی از لذت و خوشنودی باشد، اما تحقیقات نشان میدهد فواید روانشناسی دیگری نیز دارد. این باور که موسیقی میتواند روی افکار، احساسات و رفتارهای شما اثر بگذارد، چندان عجیب نیست. ...اگر تجربهی این را داشته باشید که با گوش دادن به موسیقی مورد علاقهتان احساس انرژی و انگیزه کنید یا با شنیدن یک قطعهی احساس برانگیز اشکهایتان جاری شود، پس به خوبی میتوانید قدرت تاثیر موسیقی بر خلق و خو و روحیه را درک کنید. ...اما تاثیرات روانشناسانهی موسیقی میتواند خیلی بیشتر از آنچه فکرش را بکنید، قدرتمند و گسترده باشد. موسیقی درمانی، مداخلهی درمانی است که گاهی برای بهبود سلامت روحی، کمک به بیمار در غلبه بر استرس و افزایش سلامت عمومی به کار میرود. حتی برخی از افراد عقیده دارند ذائقهی موسیقایی شما میتواند ارائه دهندهی نگرشی در مورد جنبههای گوناگون شخصیتی شما باشد. ...موسیقی میتواند ذهن را آرام کرده، به بدن انرژی بدهد و حتی به مدیریت بهتر درد کمک کند. #خزایی_مدرس_موسیقی_کودک #موسیقی_کودک #موسیقی_درمانی #موسیقی #کودک #ساز #سازشناسی #موسیقی_کلاسیک #موسیقی_سنتی #نوازنده #ریتم #سلفژ #ترانه #هنر #هنرمند #خلاقیت #تمرکز #ارتعاش #ذهن #اراده
...گوش دادن به موسیقی میتواند سرگرم کننده باشد، اما آیا ممکن است شما را سالمتر کند؟ موسیقی میتواند منبعی از لذت و خوشنودی باشد، اما تحقیقات نشان میدهد فواید روانشناسی دیگری نیز دارد. این باور که موسیقی میتواند روی افکار، احساسات و رفتارهای شما اثر بگذارد، چندان عجیب نیست. ...اگر تجربهی این را داشته باشید که با گوش دادن به موسیقی مورد علاقهتان احساس انرژی و انگیزه کنید یا با شنیدن یک قطعهی احساس برانگیز اشکهایتان جاری شود، پس به خوبی میتوانید قدرت تاثیر موسیقی بر خلق و خو و روحیه را درک کنید. ...اما تاثیرات روانشناسانهی موسیقی میتواند خیلی بیشتر از آنچه فکرش را بکنید، قدرتمند و گسترده باشد. موسیقی درمانی، مداخلهی درمانی است که گاهی برای بهبود سلامت روحی، کمک به بیمار در غلبه بر استرس و افزایش سلامت عمومی به کار میرود. حتی برخی از افراد عقیده دارند ذائقهی موسیقایی شما میتواند ارائه دهندهی نگرشی در مورد جنبههای گوناگون شخصیتی شما باشد. ...موسیقی میتواند ذهن را آرام کرده، به بدن انرژی بدهد و حتی به مدیریت بهتر درد کمک کند. #خزایی_مدرس_موسیقی_کودک #موسیقی_کودک #موسیقی_درمانی #موسیقی #کودک #ساز #سازشناسی #موسیقی_کلاسیک #موسیقی_سنتی #نوازنده #ریتم #سلفژ #ترانه #هنر #هنرمند #خلاقیت #تمرکز #ارتعاش #ذهن #اراده
...گوش دادن به موسیقی میتواند سرگرم کننده باشد، اما آیا ممکن است شما را سالمتر کند؟ موسیقی میتواند منبعی از لذت و خوشنودی باشد، اما تحقیقات نشان میدهد فواید روانشناسی دیگری نیز دارد. این باور که موسیقی میتواند روی افکار، احساسات و رفتارهای شما اثر بگذارد، چندان عجیب نیست. ...اگر تجربهی این را داشته باشید که با گوش دادن به موسیقی مورد علاقهتان احساس انرژی و انگیزه کنید یا با شنیدن یک قطعهی احساس برانگیز اشکهایتان جاری شود، پس به خوبی میتوانید قدرت تاثیر موسیقی بر خلق و خو و روحیه را درک کنید. ...اما تاثیرات روانشناسانهی موسیقی میتواند خیلی بیشتر از آنچه فکرش را بکنید، قدرتمند و گسترده باشد. موسیقی درمانی، مداخلهی درمانی است که گاهی برای بهبود سلامت روحی، کمک به بیمار در غلبه بر استرس و افزایش سلامت عمومی به کار میرود. حتی برخی از افراد عقیده دارند ذائقهی موسیقایی شما میتواند ارائه دهندهی نگرشی در مورد جنبههای گوناگون شخصیتی شما باشد. ...موسیقی میتواند ذهن را آرام کرده، به بدن انرژی بدهد و حتی به مدیریت بهتر درد کمک کند. #خزایی_مدرس_موسیقی_کودک #موسیقی_کودک #موسیقی_درمانی #موسیقی #کودک #ساز #سازشناسی #موسیقی_کلاسیک #موسیقی_سنتی #نوازنده #ریتم #سلفژ #ترانه #هنر #هنرمند #خلاقیت #تمرکز #ارتعاش #ذهن #اراده
...گوش دادن به موسیقی میتواند سرگرم کننده باشد، اما آیا ممکن است شما را سالمتر کند؟ موسیقی میتواند منبعی از لذت و خوشنودی باشد، اما تحقیقات نشان میدهد فواید روانشناسی دیگری نیز دارد. این باور که موسیقی میتواند روی افکار، احساسات و رفتارهای شما اثر بگذارد، چندان عجیب نیست. ...اگر تجربهی این را داشته باشید که با گوش دادن به موسیقی مورد علاقهتان احساس انرژی و انگیزه کنید یا با شنیدن یک قطعهی احساس برانگیز اشکهایتان جاری شود، پس به خوبی میتوانید قدرت تاثیر موسیقی بر خلق و خو و روحیه را درک کنید. ...اما تاثیرات روانشناسانهی موسیقی میتواند خیلی بیشتر از آنچه فکرش را بکنید، قدرتمند و گسترده باشد. موسیقی درمانی، مداخلهی درمانی است که گاهی برای بهبود سلامت روحی، کمک به بیمار در غلبه بر استرس و افزایش سلامت عمومی به کار میرود. حتی برخی از افراد عقیده دارند ذائقهی موسیقایی شما میتواند ارائه دهندهی نگرشی در مورد جنبههای گوناگون شخصیتی شما باشد. ...موسیقی میتواند ذهن را آرام کرده، به بدن انرژی بدهد و حتی به مدیریت بهتر درد کمک کند. #خزایی_مدرس_موسیقی_کودک #موسیقی_کودک #موسیقی_درمانی #موسیقی #کودک #ساز #سازشناسی #موسیقی_کلاسیک #موسیقی_سنتی #نوازنده #ریتم #سلفژ #ترانه #هنر #هنرمند #خلاقیت #تمرکز #ارتعاش #ذهن #اراده
نت انشب چه شبیست😀😀🎼 #نت_فارسی #نت #ارگ #کیبورد #کیبوردیست #کیبوردنوازی #ریتم #ریتمسازی #اهنگ_جدید #اهنگ     #کیبوردنوازان     با ما همراه باشید😊😊🙏🙏🙏
نت انشب چه شبیست😀😀🎼 #نت_فارسی #نت #ارگ #کیبورد #کیبوردیست #کیبوردنوازی #ریتم #ریتمسازی #اهنگ_جدید #اهنگ #کیبوردنوازان با ما همراه باشید😊😊🙏🙏🙏
. آلبوم کنسرتو کمانچه، اثر مهدی خیامی، سولیست سامان صمیمی، رهبر سندروگورلی در اروپا و آمریکا منتشر شد. . این اثر در سال ۲۰۱۷ میلادی توسط یکی از معتبرترین ارکسترهای معاصر اروپا، دیورتیمنتو میلان اجرا شد و در شصتمین بینال موسیقی ونیز، برای اولین بار با حضور یک نوازنده ایرانی( سامان صمیمی) روی صحنه رفت. بینال ونیز پس از فستیوال کن مهمترین اتفاق هنری جهان است و اعتبار و شأن هنری بیش از گرمی دارد و همواره صحنهی حضور معتبرترین ارکسترها، سولیستها و ستارگان آهنگسازی موسیقی معاصر جهان بودهاست. دیورتیمنتو، یکی از ارکسترهای قدیمی و درجه یک ایتالیاست که نوازندگان چیره دست بی نظیری در آن ساز میزنند و یک آنسامبل است که همه سازهای بادی و زهی را شامل میشود، اغلب نوازندگان ارکستر درجه پروفسورا دارند و تا پیش از این با هیچ نوازنده ایرانی روی صحنه همراه نشده بود . اجرای کنسرتو کمانچه مهدی . خیامی با همراهی سامان صمیمی افتخاری دیگر در تاریخ موسیقی معاصر ایران را به ثبت رسانید. #سالنوا #سال_نوا #سال_نواي_موسيقي_ايران #نوازنده#اهنگساز #شعر #شاعر #ایرانی #هنر #هنرمندان#هنرمندان_ایرانی #هنرمند #نکوداشت #بزرگداشت #ریتم#موسیقی #موزیسین #آموزشگاه #موسیقی #آریا #موزیک #آواز #کودک #مشهد #ایران #خراسان #پیانو #سینما #گیتار
. آلبوم کنسرتو کمانچه، اثر مهدی خیامی، سولیست سامان صمیمی، رهبر سندروگورلی در اروپا و آمریکا منتشر شد. . این اثر در سال ۲۰۱۷ میلادی توسط یکی از معتبرترین ارکسترهای معاصر اروپا، دیورتیمنتو میلان اجرا شد و در شصتمین بینال موسیقی ونیز، برای اولین بار با حضور یک نوازنده ایرانی( سامان صمیمی) روی صحنه رفت. بینال ونیز پس از فستیوال کن مهمترین اتفاق هنری جهان است و اعتبار و شأن هنری بیش از گرمی دارد و همواره صحنهی حضور معتبرترین ارکسترها، سولیستها و ستارگان آهنگسازی موسیقی معاصر جهان بودهاست. دیورتیمنتو، یکی از ارکسترهای قدیمی و درجه یک ایتالیاست که نوازندگان چیره دست بی نظیری در آن ساز میزنند و یک آنسامبل است که همه سازهای بادی و زهی را شامل میشود، اغلب نوازندگان ارکستر درجه پروفسورا دارند و تا پیش از این با هیچ نوازنده ایرانی روی صحنه همراه نشده بود . اجرای کنسرتو کمانچه مهدی . خیامی با همراهی سامان صمیمی افتخاری دیگر در تاریخ موسیقی معاصر ایران را به ثبت رسانید. #سالنوا #سال_نوا #سال_نواي_موسيقي_ايران #نوازنده #اهنگساز #شعر #شاعر #ایرانی #هنر #هنرمندان #هنرمندان_ایرانی #هنرمند #نکوداشت #بزرگداشت #ریتم #موسیقی #موزیسین #آموزشگاه #موسیقی #آریا #موزیک #آواز #کودک #مشهد #ایران #خراسان #پیانو #سینما #گیتار
 : #موسیقی#گیتار#گیتار-الکتریک#سلفژ#تئوری-موسیقی#ریتم#گیتار_الکترونیک#ساز#نت :  - استاد عزیز فرزان فلک دهی مدرس گیتار الکتریک.سلفژو تئوری موسیقی اموزشگاه ما.
: #موسیقی #گیتار #گیتار -الکتریک#سلفژ #تئوری -موسیقی#ریتم #گیتار_الکترونیک #ساز #نت : - استاد عزیز فرزان فلک دهی مدرس گیتار الکتریک.سلفژو تئوری موسیقی اموزشگاه ما.
رقص موهات با صدای پوریا حصاری عزیز منتشر شد ... ترانه : امین ملکی آهنگ ، تنظیم و میکس : مسعود عزیزی طراح کاور : شکیب حسینی دوستان عزیزم میتونید از کانال تلگرامم این اثر رو گوش کنید 🌹❤ #آهنگ_پاپ#موزیک#پاپ#آهنگ_جدید#تنظیم #ملودی#ترانه#ریتم #ریتمیک#استودیو #مسعود_عزیزی#میکس#مسترینگ#استودیو#خواننده_ایرانی #خواننده #وکالیست #احساس#پیانو#صدا #گیتار_پاپ #گیتاریست #عشق  #تنظیم_آهنگ#آرامش #آرام#عاشقانه#ویولن #آهنگسازی
رقص موهات با صدای پوریا حصاری عزیز منتشر شد ... ترانه : امین ملکی آهنگ ، تنظیم و میکس : مسعود عزیزی طراح کاور : شکیب حسینی دوستان عزیزم میتونید از کانال تلگرامم این اثر رو گوش کنید 🌹❤ #آهنگ_پاپ #موزیک #پاپ #آهنگ_جدید #تنظیم #ملودی #ترانه #ریتم #ریتمیک #استودیو #مسعود_عزیزی #میکس #مسترینگ #استودیو #خواننده_ایرانی #خواننده #وکالیست #احساس #پیانو #صدا #گیتار_پاپ #گیتاریست #عشق #تنظیم_آهنگ #آرامش #آرام #عاشقانه #ویولن #آهنگسازی
آيسان عزيز از هنرجويان استاد اسمي خاني در آموزشگاه موسيقي هنر نو روزهاي تشكيل كلاس:سه شنبه لطفا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره هاي ٦١_٤٤٨٤٣٤٦٠تماس حاصل فرماييد. #آموزشگاه_موسیقی_هنر_نو #موسیقی#موسیقی_کودکان#ارف#بلز#زایلوفون#فلوت#ریتم#کارل_ارف#شولورك #آنیتا_اسمیخانی #ترانه_شادی#تکنوازی #تکنواز #گروه_نوازی#هنرنو
آيسان عزيز از هنرجويان استاد اسمي خاني در آموزشگاه موسيقي هنر نو روزهاي تشكيل كلاس:سه شنبه لطفا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره هاي ٦١_٤٤٨٤٣٤٦٠تماس حاصل فرماييد. #آموزشگاه_موسیقی_هنر_نو #موسیقی #موسیقی_کودکان #ارف #بلز #زایلوفون #فلوت #ریتم #کارل_ارف #شولورك #آنیتا_اسمیخانی #ترانه_شادی #تکنوازی #تکنواز #گروه_نوازی #هنرنو
انتشار عکس برای نخستین بار/ از راست,بهنام سامانی,مرتضی اعیان,یزدان پناه.............. گروه کوبه ای #ضربانگ ، بیش از دو دهه قبل در آلمان به همت هنرمندان : #حضرت_استاد_مرتضی_خان_اعیان ، #بهنام_سامانی و #یزدان_پناه تأسیس گردید که در ادامه کار مرشد مهرگان نیز به این گروه پیوست. در سالهای اخیر نوازندگانی همچون #پژمان_حدادی ،رضا سامانی ، #حکیم_لودین نیز به این گروه کوبه ای توانا اضافه شدند، از جمله فعالیتهای این گروه در سالهای اخیر در برگزاری کنسرت با #استاد_حسین_علیزاده ، جاوید افسری راد و.... میباشد که تحسین همگان را بر انگیخته است. پ.ن:لازم به ذکر است استاد #مرتضی_اعیان و یزدان پناه از مؤسسین این گروه نامدار,دیگر همکاری با آن ندارند اما همچنان نام و تأثیرشان در گروه نمایان است. آرزوی موفقیت برای تمامی اعضای این گروه از گذشته تا به امروز دارم #تمبک #تمبکنوازان #ریتم #کوبه_ای #دف #ضرب_باستانی #دوایر_کوکی #دایره #دمام #دهل #جلال_گودرزی_سروش     .  .     _
انتشار عکس برای نخستین بار/ از راست,بهنام سامانی,مرتضی اعیان,یزدان پناه.............. گروه کوبه ای #ضربانگ ، بیش از دو دهه قبل در آلمان به همت هنرمندان : #حضرت_استاد_مرتضی_خان_اعیان ، #بهنام_سامانی و #یزدان_پناه تأسیس گردید که در ادامه کار مرشد مهرگان نیز به این گروه پیوست. در سالهای اخیر نوازندگانی همچون #پژمان_حدادی ،رضا سامانی ، #حکیم_لودین نیز به این گروه کوبه ای توانا اضافه شدند، از جمله فعالیتهای این گروه در سالهای اخیر در برگزاری کنسرت با #استاد_حسین_علیزاده ، جاوید افسری راد و.... میباشد که تحسین همگان را بر انگیخته است. پ.ن:لازم به ذکر است استاد #مرتضی_اعیان و یزدان پناه از مؤسسین این گروه نامدار,دیگر همکاری با آن ندارند اما همچنان نام و تأثیرشان در گروه نمایان است. آرزوی موفقیت برای تمامی اعضای این گروه از گذشته تا به امروز دارم #تمبک #تمبکنوازان #ریتم #کوبه_ای #دف #ضرب_باستانی #دوایر_کوکی #دایره #دمام #دهل #جلال_گودرزی_سروش . . _
آيسان عزيز از هنرجويان استاد اسمي خاني در آموزشگاه موسيقي هنر نو روزهاي تشكيل كلاس:سه شنبه لطفا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره هاي ٦١_٤٤٨٤٣٤٦٠تماس حاصل فرماييد. #آموزشگاه_موسیقی_هنر_نو #موسیقی#موسیقی_کودکان#ارف#بلز#زایلوفون#فلوت#ریتم#کارل_ارف#شولورك #آنیتا_اسمیخانی #ترانه_شادی#تکنوازی #تکنواز #گروه_نوازی#هنرنو
آيسان عزيز از هنرجويان استاد اسمي خاني در آموزشگاه موسيقي هنر نو روزهاي تشكيل كلاس:سه شنبه لطفا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره هاي ٦١_٤٤٨٤٣٤٦٠تماس حاصل فرماييد. #آموزشگاه_موسیقی_هنر_نو #موسیقی #موسیقی_کودکان #ارف #بلز #زایلوفون #فلوت #ریتم #کارل_ارف #شولورك #آنیتا_اسمیخانی #ترانه_شادی #تکنوازی #تکنواز #گروه_نوازی #هنرنو
. . ماهورا خانوم خوشگل و باهوش از تمرینش فیلم فرستاده ...😚😚😚 ماهورا جون جلسه سوم ساز هست و خیلی خوب داره پیش میره البته بقیه کوچولوهای دوست داشتنیمونم خیلییی خوبن 🤗🤗 . من واسه گل و پرنده گفتنش مردم 😅😅😄😄😄 . . . . . #استاندارد_موسیقی_بیاموزیم#آموزشگاه_موسیقی#آموزشگاه_موسیقی_صبا#ریتم#نوازنده#اراک_موزیک#آکادمی_صبا#خلاقیت#ابتکار#آموزش_صحیح#بازی_شادی_موسیقی#کارگاه_ریتمیک#آموزش_صحیح#موسیقیکودکان#موسیقیکودک#ناصرنظر#مسعودنظر#کودکانه#کودک_با_استعداد#بلز
. . ماهورا خانوم خوشگل و باهوش از تمرینش فیلم فرستاده ...😚😚😚 ماهورا جون جلسه سوم ساز هست و خیلی خوب داره پیش میره البته بقیه کوچولوهای دوست داشتنیمونم خیلییی خوبن 🤗🤗 . من واسه گل و پرنده گفتنش مردم 😅😅😄😄😄 . . . . . #استاندارد_موسیقی_بیاموزیم #آموزشگاه_موسیقی #آموزشگاه_موسیقی_صبا #ریتم #نوازنده #اراک_موزیک #آکادمی_صبا #خلاقیت #ابتکار #آموزش_صحیح #بازی_شادی_موسیقی #کارگاه_ریتمیک #آموزش_صحیح #موسیقیکودکان #موسیقیکودک #ناصرنظر #مسعودنظر #کودکانه #کودک_با_استعداد #بلز
. 🍁الهی اونقدر بخندید که صدای خنده هاتون بشه زیباترین موسیقی کائنات 🍁الهی روزیتون اونقدر زیاد بشه که امیدی باشید برای رسوندن روزی خیلیا عصرپاییزیتون بخیروشادی😍🍁🍂 #تنبک#تنبک_نوازی#کودک#موسیقی_کودک#تنبک_کودک#ریتم#چالش#همنوازی#معین#زندگی#خلاقیت#نوآوری#خنده#شادی#الهی#صدای_خنده#زیباترین#موسیقی#کائنات#روزی#امید#عصر_پاییزی🍁🍁 #آموزشگاه_موسیقی_تهران _
. 🍁الهی اونقدر بخندید که صدای خنده هاتون بشه زیباترین موسیقی کائنات 🍁الهی روزیتون اونقدر زیاد بشه که امیدی باشید برای رسوندن روزی خیلیا عصرپاییزیتون بخیروشادی😍🍁🍂 #تنبک #تنبک_نوازی #کودک #موسیقی_کودک #تنبک_کودک #ریتم #چالش #همنوازی #معین #زندگی #خلاقیت #نوآوری #خنده #شادی #الهی #صدای_خنده #زیباترین #موسیقی #کائنات #روزی #امید #عصر_پاییزی 🍁🍁 #آموزشگاه_موسیقی_تهران _
⭕ مرجع تخصصی سازهای کوبه ای ساخت و ساز؛ تعمیرات و ️خریدو فروش آیدی کانال لینک تو بیو... برای اطلاع از قیمتها تماس بگیرید. سعید مصری بهزاد جوست بصورت شبانه روزی آماده ارائه اطلاعات و مشاوره...  əə ış, ə ış ş əə Əə əə: ..   🎼 ناغارا آذربایجانی ... 🎼 حرفه ای و خوش صدا،با کیفیت عالی با پوست رمو ..آمریکایی 🎼 به همراه کاور،سیم رابط آلمانی . 🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼 #ناغارا#ریتم#تمپو#کاخن#ریتم_نوازان#کاخن #عشق#موسیقی#اجرا#آذربایجان#ایران#ارومیه#سولدوز#اورمیه#عشق#سعیدمصری#ریتمیک#لایو#کوک#اورمو#دنیای_ریتم#طبیعت#رمو#آمریکا#حرفه#وزن_خوانی#تمبک#دف#درامز . _  .  ..    . ..  .
⭕ مرجع تخصصی سازهای کوبه ای ساخت و ساز؛ تعمیرات و ️خریدو فروش آیدی کانال لینک تو بیو... برای اطلاع از قیمتها تماس بگیرید. سعید مصری بهزاد جوست بصورت شبانه روزی آماده ارائه اطلاعات و مشاوره... əə ış, ə ış ş əə Əə əə: .. 🎼 ناغارا آذربایجانی ... 🎼 حرفه ای و خوش صدا،با کیفیت عالی با پوست رمو ..آمریکایی 🎼 به همراه کاور،سیم رابط آلمانی . 🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼 #ناغارا #ریتم #تمپو #کاخن #ریتم_نوازان #کاخن #عشق #موسیقی #اجرا #آذربایجان #ایران #ارومیه #سولدوز #اورمیه #عشق #سعیدمصری #ریتمیک #لایو #کوک #اورمو #دنیای_ریتم #طبیعت #رمو #آمریکا #حرفه #وزن_خوانی #تمبک #دف #درامز . _ . .. . .. .
شعور اصوات در جهان محقق : امیر برا مباحث اختصاصی در مورد حرکت و مدار اصوات در محورهای سینوسی و روش تشخیص فرکانسهای تاثیر گزار بر انرژی بدن به زودی در خدمت شما همراهان خواهم بود درود و سپاس      #موسیقی#امواج#موزیکال#شمس #مولانا#فضولی#نسیمی #تبریز#موسیقیدان#نوازنده#اصواتکیهانهستی .#شبکه_سهند #آزربایجان#ریتم#سینتی_سایزر #ارگ #پیانو#دف#تکنوازی#ساز
شعور اصوات در جهان محقق : امیر برا مباحث اختصاصی در مورد حرکت و مدار اصوات در محورهای سینوسی و روش تشخیص فرکانسهای تاثیر گزار بر انرژی بدن به زودی در خدمت شما همراهان خواهم بود درود و سپاس #موسیقی #امواج #موزیکال #شمس #مولانا #فضولی #نسیمی #تبریز #موسیقیدان #نوازنده #اصواتکیهانهستی .#شبکه_سهند #آزربایجان #ریتم #سینتی_سایزر #ارگ #پیانو #دف #تکنوازی #ساز
نت کی بهتر از تو از عارف🙌💃 #نت_فارسی #نت #ارگ #کیبورد #کیبوردیست #کیبوردنوازی #ریتم #ریتمسازی #اهنگ_جدید #اهنگ     #کیبوردنوازان     با ما همراه باشید😊😊🙏🙏🙏
نت کی بهتر از تو از عارف🙌💃 #نت_فارسی #نت #ارگ #کیبورد #کیبوردیست #کیبوردنوازی #ریتم #ریتمسازی #اهنگ_جدید #اهنگ #کیبوردنوازان با ما همراه باشید😊😊🙏🙏🙏
#همایون_شجریان وی پسر محمدرضا شجریان و برادر #مژگان_شجریان و برادر زن #پرویزمشکاتیان است. #زادروز : // #ملیت : #ایرانی سبک(ها): #موسیقی_سنتی_ایرانی #استاد(ها): #محمدرضاشجریان، #حمیدرضانوربخش، #جمشیدمحبی، #اردشیرکامکار، #ناصرفرهنگ_فر #ساز(ها) : #تنبک ، #کمانچه سالهای فعالیت از ۱۳۷۰ تا کنون نوع صوت : #تنور همایون در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۴ در #تهران در خانوادهای سرشار از #موسیقی متولد شد. وی از کودکی علاقه به موسیقی و #ریتم در او نمایان بود تا آن که با تشخیص پدر نزد ناصر فرهنگفر به فراگیری تکنیک و شناخت ریتم که اساس موسیقی است پرداخت و چند سالی هم آموختن را نزدجمشید محبی ادامه داد. از دهسالگی به همراه خواهرانش نزد پدر آواز را شروع کرد و در دوران بلوغ روزانه تکنیک آواز و #صداسازی را بهصورت فشرده فراگرفت. در همان زمان به #هنرستان موسیقی رفت و کمانچه را به عنوان ساز تخصصی خود انتخاب کرد و در خارج از هنرستان به ادامهٔ فراگیری آن نزد #اردشیرکامکار و آشنایی با #تار و #سنتور به صورت گوشی پرداخت.
#همایون_شجریان وی پسر محمدرضا شجریان و برادر #مژگان_شجریان و برادر زن #پرویزمشکاتیان است. #زادروز : // #ملیت : #ایرانی سبک(ها): #موسیقی_سنتی_ایرانی #استاد (ها): #محمدرضاشجریان ، #حمیدرضانوربخش ، #جمشیدمحبی ، #اردشیرکامکار ، #ناصرفرهنگ_فر #ساز (ها) : #تنبک ، #کمانچه سالهای فعالیت از ۱۳۷۰ تا کنون نوع صوت : #تنور همایون در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۴ در #تهران در خانوادهای سرشار از #موسیقی متولد شد. وی از کودکی علاقه به موسیقی و #ریتم در او نمایان بود تا آن که با تشخیص پدر نزد ناصر فرهنگفر به فراگیری تکنیک و شناخت ریتم که اساس موسیقی است پرداخت و چند سالی هم آموختن را نزدجمشید محبی ادامه داد. از دهسالگی به همراه خواهرانش نزد پدر آواز را شروع کرد و در دوران بلوغ روزانه تکنیک آواز و #صداسازی را بهصورت فشرده فراگرفت. در همان زمان به #هنرستان موسیقی رفت و کمانچه را به عنوان ساز تخصصی خود انتخاب کرد و در خارج از هنرستان به ادامهٔ فراگیری آن نزد #اردشیرکامکار و آشنایی با #تار و #سنتور به صورت گوشی پرداخت.
تمرینات دفنوازان جم برای کنسرت بهمن ماه . . . باز گرد هم خواهیم آمد تا شبی خاطر انگیز برای شما علاقه مندان را فراهم سازیم. رهبر گروه : استاد عزیز رضا دربندی🌷❤ . . . مدیر گروه : بانو ئاسو نادری عزیز🌷  مایسترهای محترم گروه استاد افشین خلج🌷  استاد پیمان سیمانی 🌷  استاد زانیار حسامی 🌷  دفنوازان#دفنوازان_جم#هنر#موسیقی#ریتم#عاشقی#کنسرت#اتحاد#صداقت#همدلی#موسیقی_سنتی
تمرینات دفنوازان جم برای کنسرت بهمن ماه . . . باز گرد هم خواهیم آمد تا شبی خاطر انگیز برای شما علاقه مندان را فراهم سازیم. رهبر گروه : استاد عزیز رضا دربندی🌷❤ . . . مدیر گروه : بانو ئاسو نادری عزیز🌷 مایسترهای محترم گروه استاد افشین خلج🌷 استاد پیمان سیمانی 🌷 استاد زانیار حسامی 🌷 دفنوازان#دفنوازان_جم #هنر #موسیقی #ریتم #عاشقی #کنسرت #اتحاد #صداقت #همدلی #موسیقی_سنتی
ریتم شاد زندگی #ست مردانه➕زنانه تنها تومن باگارانتی پرداخت درب منزل براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد را به سامانه  پيامک کنيد . #ریتم #زندگی #ست #مردانه #زنانه #ساعت #خاص #زیبا #شیک #متفاوت #ارزانسرا #تخفیف #حراج
ریتم شاد زندگی #ست مردانه➕زنانه تنها تومن باگارانتی پرداخت درب منزل براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد را به سامانه پيامک کنيد . #ریتم #زندگی #ست #مردانه #زنانه #ساعت #خاص #زیبا #شیک #متفاوت #ارزانسرا #تخفیف #حراج