پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره ریچارد کلایدرمن در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های ریچارد کلایدرمن

Instagram
پیانو کارود ساخت ایتالیا سری حرفه ایی ،اجرای قطعه  دینا پیانو تنها نماینده رسمی پیانوهای در ایران-ثبت سفارشات از طریق 👇 🔸 🔸 .. 🔸://./ 🔸  . .         #دینا_پیانو #سونره_استور #سونره_آکادمی #پیانو #پیانیست #استیج #کارود #تویاما #فروشگاه_اینترنتی #تخفیف_ویژه #گیتار #گیتاریست #کارود #رادیو_جوان #نوازنده #برند #کوشانفر#پیانو _ایتالیایی#ریچارد_کلایدرمن #کارود
پیانو کارود ساخت ایتالیا سری حرفه ایی ،اجرای قطعه دینا پیانو تنها نماینده رسمی پیانوهای در ایران-ثبت سفارشات از طریق 👇 🔸 🔸 .. 🔸://./ 🔸 . . #دینا_پیانو #سونره_استور #سونره_آکادمی #پیانو #پیانیست #استیج #کارود #تویاما #فروشگاه_اینترنتی #تخفیف_ویژه #گیتار #گیتاریست #کارود #رادیو_جوان #نوازنده #برند #کوشانفر #پیانو _ایتالیایی#ریچارد_کلایدرمن #کارود
پیانو کارود ساخت ایتالیا سری حرفه ایی ،اجرای قطعه  دینا پیانو تنها نماینده رسمی پیانوهای در ایران-ثبت سفارشات از طریق 👇 🔸 🔸 .. 🔸://./ 🔸  . .         #دینا_پیانو #سونره_استور #سونره_آکادمی #پیانو #پیانیست #استیج #کارود #تویاما #فروشگاه_اینترنتی #تخفیف_ویژه #گیتار #گیتاریست #کارود #رادیو_جوان #نوازنده #برند #کوشانفر#پیانو _ایتالیایی#ریچارد_کلایدرمن #کارود
پیانو کارود ساخت ایتالیا سری حرفه ایی ،اجرای قطعه دینا پیانو تنها نماینده رسمی پیانوهای در ایران-ثبت سفارشات از طریق 👇 🔸 🔸 .. 🔸://./ 🔸 . . #دینا_پیانو #سونره_استور #سونره_آکادمی #پیانو #پیانیست #استیج #کارود #تویاما #فروشگاه_اینترنتی #تخفیف_ویژه #گیتار #گیتاریست #کارود #رادیو_جوان #نوازنده #برند #کوشانفر #پیانو _ایتالیایی#ریچارد_کلایدرمن #کارود
پیانو کارود ساخت ایتالیا سری حرفه ایی ،اجرای قطعه  دینا پیانو تنها نماینده رسمی پیانوهای در ایران-ثبت سفارشات از طریق 👇 🔸 🔸 .. 🔸://./ 🔸  . .         #دینا_پیانو #سونره_استور #سونره_آکادمی #پیانو #پیانیست #استیج #کارود #تویاما #فروشگاه_اینترنتی #تخفیف_ویژه #گیتار #گیتاریست #کارود #رادیو_جوان #نوازنده #برند #کوشانفر#پیانو _ایتالیایی#ریچارد_کلایدرمن #کارود
پیانو کارود ساخت ایتالیا سری حرفه ایی ،اجرای قطعه دینا پیانو تنها نماینده رسمی پیانوهای در ایران-ثبت سفارشات از طریق 👇 🔸 🔸 .. 🔸://./ 🔸 . . #دینا_پیانو #سونره_استور #سونره_آکادمی #پیانو #پیانیست #استیج #کارود #تویاما #فروشگاه_اینترنتی #تخفیف_ویژه #گیتار #گیتاریست #کارود #رادیو_جوان #نوازنده #برند #کوشانفر #پیانو _ایتالیایی#ریچارد_کلایدرمن #کارود
پیانو کارود ساخت ایتالیا سری حرفه ایی ،اجرای قطعه  دینا پیانو تنها نماینده رسمی پیانوهای در ایران-ثبت سفارشات از طریق 👇 🔸 🔸 .. 🔸://./ 🔸  . .         #دینا_پیانو #سونره_استور #سونره_آکادمی #پیانو #پیانیست #استیج #کارود #تویاما #فروشگاه_اینترنتی #تخفیف_ویژه #گیتار #گیتاریست #کارود #رادیو_جوان #نوازنده #برند #کوشانفر#پیانو _ایتالیایی#ریچارد_کلایدرمن #کارود
پیانو کارود ساخت ایتالیا سری حرفه ایی ،اجرای قطعه دینا پیانو تنها نماینده رسمی پیانوهای در ایران-ثبت سفارشات از طریق 👇 🔸 🔸 .. 🔸://./ 🔸 . . #دینا_پیانو #سونره_استور #سونره_آکادمی #پیانو #پیانیست #استیج #کارود #تویاما #فروشگاه_اینترنتی #تخفیف_ویژه #گیتار #گیتاریست #کارود #رادیو_جوان #نوازنده #برند #کوشانفر #پیانو _ایتالیایی#ریچارد_کلایدرمن #کارود
پیانو کارود ساخت ایتالیا سری حرفه ایی ،اجرای قطعه  دینا پیانو تنها نماینده رسمی پیانوهای در ایران-ثبت سفارشات از طریق 👇 🔸 🔸 .. 🔸://./ 🔸  . .         #دینا_پیانو #سونره_استور #سونره_آکادمی #پیانو #پیانیست #استیج #کارود #تویاما #فروشگاه_اینترنتی #تخفیف_ویژه #گیتار #گیتاریست #کارود #رادیو_جوان #نوازنده #برند #کوشانفر#پیانو _ایتالیایی#ریچارد_کلایدرمن #کارود
پیانو کارود ساخت ایتالیا سری حرفه ایی ،اجرای قطعه دینا پیانو تنها نماینده رسمی پیانوهای در ایران-ثبت سفارشات از طریق 👇 🔸 🔸 .. 🔸://./ 🔸 . . #دینا_پیانو #سونره_استور #سونره_آکادمی #پیانو #پیانیست #استیج #کارود #تویاما #فروشگاه_اینترنتی #تخفیف_ویژه #گیتار #گیتاریست #کارود #رادیو_جوان #نوازنده #برند #کوشانفر #پیانو _ایتالیایی#ریچارد_کلایدرمن #کارود
پیانو کارود ساخت ایتالیا سری حرفه ایی ،اجرای قطعه  دینا پیانو تنها نماینده رسمی پیانوهای در ایران-ثبت سفارشات از طریق 👇 🔸 🔸 .. 🔸://./ 🔸  . .         #دینا_پیانو #سونره_استور #سونره_آکادمی #پیانو #پیانیست #استیج #کارود #تویاما #فروشگاه_اینترنتی #تخفیف_ویژه #گیتار #گیتاریست #کارود #رادیو_جوان #نوازنده #برند #کوشانفر#پیانو _ایتالیایی#ریچارد_کلایدرمن #کارود
پیانو کارود ساخت ایتالیا سری حرفه ایی ،اجرای قطعه دینا پیانو تنها نماینده رسمی پیانوهای در ایران-ثبت سفارشات از طریق 👇 🔸 🔸 .. 🔸://./ 🔸 . . #دینا_پیانو #سونره_استور #سونره_آکادمی #پیانو #پیانیست #استیج #کارود #تویاما #فروشگاه_اینترنتی #تخفیف_ویژه #گیتار #گیتاریست #کارود #رادیو_جوان #نوازنده #برند #کوشانفر #پیانو _ایتالیایی#ریچارد_کلایدرمن #کارود
. ساز من سیارهی من است فصل کوچ مرغان دریایی نزدیک است فصل کوچ این حوالیهاست بیا ما نیز برویم سیارهی من برای ما کافیست      #ریچارد_کلایدرمن
. ساز من سیارهی من است فصل کوچ مرغان دریایی نزدیک است فصل کوچ این حوالیهاست بیا ما نیز برویم سیارهی من برای ما کافیست #ریچارد_کلایدرمن
. بادبادکهای کودکیات همیشه نخی رها داشتند من دیدم دختر همسایه از پنجره گره میزد نخهایشان را به موهایش       #پیانو #پیانو_نوازی #ریچارد_کلایدرمن
. بادبادکهای کودکیات همیشه نخی رها داشتند من دیدم دختر همسایه از پنجره گره میزد نخهایشان را به موهایش #پیانو #پیانو_نوازی #ریچارد_کلایدرمن
🎧🎧🎧🎧 لطفاً با هدفون گوش کنید 🎧🎧🎧🎧 برخی از فلاسفه بزرگ، موسیقی 🎵 را ماهیت هستی میدانند. آنچنانکه افلاطون وجود یک هارمونی در هستی را اساس نظم می دانست و فیثاغورث که اساس هستی را از رابطه اعداد می داند و با استنتاجی چندگانه اجرام آسمانی را با نت هایی به هم پیوسته و مرتبط می دانند.( توسعه یا میرایی منتظم در نظام بیکران هستی) 💫💥🌎🌄🌙🌠🌤 در این پست آرشیو گونه، که امیدوارم به مذاق دوستانم خوش بیاید، یادی میکنم از بزرگان موسیقی. . به قول دوست و برادر عزیزم بهزاد همیشه جای یک سوال باقیست که این بزرگان فرازمینی در زمان خلق این آثار و قطعات ناب دقیقاً به چه می اندیشند!!!!!! . 🌼🎶شماره یک: موسیقی فیلم فتح بهشت (کریستف کلمب) اثر #ونجلیس . 🌼🎶شماره دو: قطعه مارپیچ از ونجلیس . 🌼🎶شماره سه: قطعه ماندگار از #کیتارو . 🌼🎶شماره چهار: عاشقانه زیبا از #ریچارد_کلایدرمن . 🌼🎶شماره پنج و شش: اجرای مشترک #ریچارد_کلایدرمن و #رائول_دی_بلازیو که فکر کنم خودشون بیشتر از هر کس دیگه ای دارن لذت میبرند 🎹🎸🎺 🌼🌼🌼🌼🌼 #ژان_میشل_ژار #موتسارت #بتهوون #جواد_معروفی #پرویز_یاحقی #محمدرضا_لطفی #سهراب_پورناظری
🎧🎧🎧🎧 لطفاً با هدفون گوش کنید 🎧🎧🎧🎧 برخی از فلاسفه بزرگ، موسیقی 🎵 را ماهیت هستی میدانند. آنچنانکه افلاطون وجود یک هارمونی در هستی را اساس نظم می دانست و فیثاغورث که اساس هستی را از رابطه اعداد می داند و با استنتاجی چندگانه اجرام آسمانی را با نت هایی به هم پیوسته و مرتبط می دانند.( توسعه یا میرایی منتظم در نظام بیکران هستی) 💫💥🌎🌄🌙🌠🌤 در این پست آرشیو گونه، که امیدوارم به مذاق دوستانم خوش بیاید، یادی میکنم از بزرگان موسیقی. . به قول دوست و برادر عزیزم بهزاد همیشه جای یک سوال باقیست که این بزرگان فرازمینی در زمان خلق این آثار و قطعات ناب دقیقاً به چه می اندیشند!!!!!! . 🌼🎶شماره یک: موسیقی فیلم فتح بهشت (کریستف کلمب) اثر #ونجلیس . 🌼🎶شماره دو: قطعه مارپیچ از ونجلیس . 🌼🎶شماره سه: قطعه ماندگار از #کیتارو . 🌼🎶شماره چهار: عاشقانه زیبا از #ریچارد_کلایدرمن . 🌼🎶شماره پنج و شش: اجرای مشترک #ریچارد_کلایدرمن و #رائول_دی_بلازیو که فکر کنم خودشون بیشتر از هر کس دیگه ای دارن لذت میبرند 🎹🎸🎺 🌼🌼🌼🌼🌼 #ژان_میشل_ژار #موتسارت #بتهوون #جواد_معروفی #پرویز_یاحقی #محمدرضا_لطفی #سهراب_پورناظری
تیتراژ کارتون آنشرلی با موهای قرمز با دکلمه استاد نصراله مدقالچی تیتراژ آنشرلی با نام اصلی نجوای بیپروا، آهنگ معروفی است از جرج مایکل که در ۱۹۸۴ میلادی توسط اپیک رکوردز در بریتانیا و ژاپن و توسط کلمبیا رکوردز در آمریکای شمالی منتشر شد. در پخش کارتون آنه با موهای قرمز در تلویزیون ایران نسخهی بیکلام این اثر، ساختهی ریچارد کلایدرمن و جیمز لست بهجای تیتراژ ابتدای آن استفاده شده است. جرج مایکل خواننده، ترانهسرا و آهنگساز مشهور انگلیسی در دههی ۱۹۸۰ میلادی به عنوان عضو گروه دو نفرهی وام! با آهنگهایی همچون آخرین کریسمس به شهرت رسید و از سال ۱۹۸۶ بهطور انفرادی فعالیت کرد. مایکل در طول دوران کاری خود بیش ۱۰۰ میلیون نسخه از آلبومهایش را فروخت و او را میتوان یکی از برترین هنرمندهای جهان در تمام دوران دانست که ۱۲ تکآهنگ انگلیسی و ۹ آلبوم انگلیسی و ده تکآهنگ آمریکایی و ۲ آلبوم آمریکایی داشته و همه او را با اثر مشهورش نجوای بیپروا ( ) میشناسند. همچنین بسیاری او را مهمترین خواننده بریتانیایی موسیقی پاپ در دهه ۱۹۸۰ میلادی میدانند که در کنار مایکل جکسون، مدونا و پرینس یکی از ستونهای اصلی موسیقی پاپ آن دهه بود. #آنشرلی #آنشرلی_با_موهای_قرمز #تیتراژ #کارتون #نوستالژی #موسیقی_ما #جرج_مایکل #ریچارد_کلایدرمن #نجوای_بی_پروا #آخرین_کریسمس #نصراله_
تیتراژ کارتون آنشرلی با موهای قرمز با دکلمه استاد نصراله مدقالچی تیتراژ آنشرلی با نام اصلی نجوای بیپروا، آهنگ معروفی است از جرج مایکل که در ۱۹۸۴ میلادی توسط اپیک رکوردز در بریتانیا و ژاپن و توسط کلمبیا رکوردز در آمریکای شمالی منتشر شد. در پخش کارتون آنه با موهای قرمز در تلویزیون ایران نسخهی بیکلام این اثر، ساختهی ریچارد کلایدرمن و جیمز لست بهجای تیتراژ ابتدای آن استفاده شده است. جرج مایکل خواننده، ترانهسرا و آهنگساز مشهور انگلیسی در دههی ۱۹۸۰ میلادی به عنوان عضو گروه دو نفرهی وام! با آهنگهایی همچون آخرین کریسمس به شهرت رسید و از سال ۱۹۸۶ بهطور انفرادی فعالیت کرد. مایکل در طول دوران کاری خود بیش ۱۰۰ میلیون نسخه از آلبومهایش را فروخت و او را میتوان یکی از برترین هنرمندهای جهان در تمام دوران دانست که ۱۲ تکآهنگ انگلیسی و ۹ آلبوم انگلیسی و ده تکآهنگ آمریکایی و ۲ آلبوم آمریکایی داشته و همه او را با اثر مشهورش نجوای بیپروا ( ) میشناسند. همچنین بسیاری او را مهمترین خواننده بریتانیایی موسیقی پاپ در دهه ۱۹۸۰ میلادی میدانند که در کنار مایکل جکسون، مدونا و پرینس یکی از ستونهای اصلی موسیقی پاپ آن دهه بود. #آنشرلی #آنشرلی_با_موهای_قرمز #تیتراژ #کارتون #نوستالژی #موسیقی_ما #جرج_مایکل #ریچارد_کلایدرمن #نجوای_بی_پروا #آخرین_کریسمس #نصراله_
بخشی از قطعه #عروسی_عشق ( _ ) از کتاب #چهل_آهنگ #پرهام_عابدی_نژاد حاصل تمرین ۳ هفته ای پرهام جان روی این قطعه. در بعضی قسمتها باید همزمان انگشت های ۱ و ۵ یک دست همزمان استفاده بشه، ولی چون دست پرهام هنوز برای این کار کوچیکه یک انگشتی میزنه 🤗 امیدوارم لذت ببرید 😍😍 #ریچارد_کلایدرمن #پیانو #پیانیست #پیانو_نوازی #پیانو_ایرانی #پیانو_کلاسیک #موزیک #موسیقی #پیانو_کودک #پیانو_نوازان #هنرمندان_کوچک #هنر       _
بخشی از قطعه #عروسی_عشق ( _ ) از کتاب #چهل_آهنگ #پرهام_عابدی_نژاد حاصل تمرین ۳ هفته ای پرهام جان روی این قطعه. در بعضی قسمتها باید همزمان انگشت های ۱ و ۵ یک دست همزمان استفاده بشه، ولی چون دست پرهام هنوز برای این کار کوچیکه یک انگشتی میزنه 🤗 امیدوارم لذت ببرید 😍😍 #ریچارد_کلایدرمن #پیانو #پیانیست #پیانو_نوازی #پیانو_ایرانی #پیانو_کلاسیک #موزیک #موسیقی #پیانو_کودک #پیانو_نوازان #هنرمندان_کوچک #هنر _
🎶🎹 🎹🎶 بدون شک بهترین اثر پیانیست آرژانتینی #رائول_دی_بلاسیو قطعه #قلب_کودک و اجرا همراه با موسیقیدان معروف #ریچارد_کلایدرمن بمناسبت تولد رائول دی بلاسیو🎂🎉🎊  _
🎶🎹 🎹🎶 بدون شک بهترین اثر پیانیست آرژانتینی #رائول_دی_بلاسیو قطعه #قلب_کودک و اجرا همراه با موسیقیدان معروف #ریچارد_کلایدرمن بمناسبت تولد رائول دی بلاسیو🎂🎉🎊 _
بعضی وقتا یه دفعه یه موزیک میوفته تو سر آدم . ممکنه خیلی وقت باشه اصلا گوش نکرده باشی . ولی مغز یه جایی از تو بایگانی رو میکندش همراه با تمام خاطراتش 👍 . این موزیک واسه من همین حکم رو داره این چند روز . خاطرات کودکی . اثر : ریچارد کلایدرمن. ویدیوی کامل در ./     #ریچارد_کلایدرمن #ریچاردکلایدرمن #پیانو
بعضی وقتا یه دفعه یه موزیک میوفته تو سر آدم . ممکنه خیلی وقت باشه اصلا گوش نکرده باشی . ولی مغز یه جایی از تو بایگانی رو میکندش همراه با تمام خاطراتش 👍 . این موزیک واسه من همین حکم رو داره این چند روز . خاطرات کودکی . اثر : ریچارد کلایدرمن. ویدیوی کامل در ./ #ریچارد_کلایدرمن #ریچاردکلایدرمن #پیانو
اجرای قطعه ای ایران توسط ریچارد کلایدرمن و ارکستر همراه،❤️❤️  #پیانیست #آموزش_پیانو #پیانو_ایرانی #ای_ایران #معلم_پیانو_تهران #ریچارد_کلایدرمن
اجرای قطعه ای ایران توسط ریچارد کلایدرمن و ارکستر همراه،❤️❤️ #پیانیست #آموزش_پیانو #پیانو_ایرانی #ای_ایران #معلم_پیانو_تهران #ریچارد_کلایدرمن
   #پیانو#پیانو_پاپ#پیانیست#ریچارد_کلایدرمن#ایرج_گودرزی هنرجوی ۸ ساله ی من مهتاب که خیلی خوب ساز می زنه و سرعت رو دقیقا با مترونوم نگه می داره-آموزشگاه موسیقی نکیسا . ..
#پیانو #پیانو_پاپ #پیانیست #ریچارد_کلایدرمن #ایرج_گودرزی هنرجوی ۸ ساله ی من مهتاب که خیلی خوب ساز می زنه و سرعت رو دقیقا با مترونوم نگه می داره-آموزشگاه موسیقی نکیسا . ..
به مناسبت سالروز درگذشت استاد روح الله خالقی،خالق اثر فاخر و جاویدان ای ایران...❤ به نوازندگی ریچارد کلایدرمن👌 . . #ریچارد_کلایدرمن#پیانو#ویلن#داربوکا#مناسبت#سالروز#درگذشت#استاد#روح_الله_خالقی#خالق#اثر#فاخر#جاویدان#ایران#نوازندگی#موسیقی#کنسرت#تهران#آموزشگاه_موسیقی_تهران
به مناسبت سالروز درگذشت استاد روح الله خالقی،خالق اثر فاخر و جاویدان ای ایران...❤ به نوازندگی ریچارد کلایدرمن👌 . . #ریچارد_کلایدرمن #پیانو #ویلن #داربوکا #مناسبت #سالروز #درگذشت #استاد #روح_الله_خالقی #خالق #اثر #فاخر #جاویدان #ایران #نوازندگی #موسیقی #کنسرت #تهران #آموزشگاه_موسیقی_تهران
به مناسبت سالروز درگذشت استاد روح الله خالقی،خالق اثر فاخر و جاویدان ای ایران...❤ به نوازندگی ریچارد کلایدرمن👌 . . #ریچارد_کلایدرمن#پیانو#ویلن#داربوکا#مناسبت#سالروز#درگذشت#استاد#روح_الله_خالقی#خالق#اثر#فاخر#جاویدان#ایران#نوازندگی#موسیقی#کنسرت#تهران#آموزشگاه_موسیقی_تهران
به مناسبت سالروز درگذشت استاد روح الله خالقی،خالق اثر فاخر و جاویدان ای ایران...❤ به نوازندگی ریچارد کلایدرمن👌 . . #ریچارد_کلایدرمن #پیانو #ویلن #داربوکا #مناسبت #سالروز #درگذشت #استاد #روح_الله_خالقی #خالق #اثر #فاخر #جاویدان #ایران #نوازندگی #موسیقی #کنسرت #تهران #آموزشگاه_موسیقی_تهران
   (ع مثل عشق ریچارد کلایدرمن) . بخش دوم . . . ~ . ~ . پ.ن : این قطعه رو به تمام کسانی که بهم عشق ورزیدن و گرمای عشقو تو دلم ایجاد کردن تقدیم میکنم ❤ (جهت آموزش پیانو و سلفژ با شماره داخل پیج تماس بگیرید) . . ~ . ~ . . . #ع_مثل_عشق #ریچارد_کلایدرمن #پیانو #امین_معماریان #مدرس_پیانو _
(ع مثل عشق ریچارد کلایدرمن) . بخش دوم . . . ~ . ~ . پ.ن : این قطعه رو به تمام کسانی که بهم عشق ورزیدن و گرمای عشقو تو دلم ایجاد کردن تقدیم میکنم ❤ (جهت آموزش پیانو و سلفژ با شماره داخل پیج تماس بگیرید) . . ~ . ~ . . . #ع_مثل_عشق #ریچارد_کلایدرمن #پیانو #امین_معماریان #مدرس_پیانو _
   (ع مثل عشق ریچارد کلایدرمن) . بخش اول ادامه در پست بعد ⬅️ . . . ~ . ~ . پ.ن : این قطعه رو به تمام کسانی که بهم عشق ورزیدن و گرمای عشقو تو دلم ایجاد کردن تقدیم میکنم ❤ . ورق بزنید ↪ . پ.ن ۲ : یادش بخیر چند سال پیش سر کلاس پر مهر استاد همدانچیه عزیز بودیم که ایشون گفتن وقتی که این قطعه رو شنیده بودن عاشق پیانو شدن و دنبال پیانو رفتن ایشون بزرگترین استاد زندگیمن همیشه از مشعله علمشون بما نور میدادن 🕯 همیشه ممنون دارتونم 🌷⚘⬇️ ~ . ~ . . . #ع_مثل_عشق #ریچارد_کلایدرمن #پیانو #امین_معماریان #مدرس_پیانو _
(ع مثل عشق ریچارد کلایدرمن) . بخش اول ادامه در پست بعد ⬅️ . . . ~ . ~ . پ.ن : این قطعه رو به تمام کسانی که بهم عشق ورزیدن و گرمای عشقو تو دلم ایجاد کردن تقدیم میکنم ❤ . ورق بزنید ↪ . پ.ن ۲ : یادش بخیر چند سال پیش سر کلاس پر مهر استاد همدانچیه عزیز بودیم که ایشون گفتن وقتی که این قطعه رو شنیده بودن عاشق پیانو شدن و دنبال پیانو رفتن ایشون بزرگترین استاد زندگیمن همیشه از مشعله علمشون بما نور میدادن 🕯 همیشه ممنون دارتونم 🌷⚘⬇️ ~ . ~ . . . #ع_مثل_عشق #ریچارد_کلایدرمن #پیانو #امین_معماریان #مدرس_پیانو _
💙 آنه ! تكرار غريبانه ي روزهايت چگونه گذشت وقتي روشني چشمهايت در پشت پرده هاي مه آلود اندوه پنهان بود با من بگو از لحظه لحظه هاي مبهم كودكيت از تنهايي معصومانه دستهايت.  #ویدیو #زیباترین #موزیک_ویدئو #غمگین #گیتار #گیتاریست #آنشرلی #آنشرلی_با_موهای_قرمز #خاطرات #خاطرات_کودکی #دهه_شصت #ریچارد_کلایدرمن #جیمز_لست #تهران #ایران            #زاهدسند#زاهد#دیجی#موزیک#آهنگ
💙 آنه ! تكرار غريبانه ي روزهايت چگونه گذشت وقتي روشني چشمهايت در پشت پرده هاي مه آلود اندوه پنهان بود با من بگو از لحظه لحظه هاي مبهم كودكيت از تنهايي معصومانه دستهايت. #ویدیو #زیباترین #موزیک_ویدئو #غمگین #گیتار #گیتاریست #آنشرلی #آنشرلی_با_موهای_قرمز #خاطرات #خاطرات_کودکی #دهه_شصت #ریچارد_کلایدرمن #جیمز_لست #تهران #ایران #زاهدسند #زاهد #دیجی #موزیک #آهنگ
آنه ! تکرار غریبانه ی روزهایت چگونه گذشت وقتی روشنی چشمهایت در پشت پرده مه آلود اندوه پنهان بود با من بگو از لحظه لحظه های مبهم کودکیت از تنهایی معصومانه دستهایت ... #دیالوگ_ماندگار #آنشرلی#خاطرات #ویدو #گیتار #غمگین #ریچارد_کلایدرمن #موزیک #نوستالژی #دهه_شصت #دهه هفتاد #دهه_هشتاد
آنه ! تکرار غریبانه ی روزهایت چگونه گذشت وقتی روشنی چشمهایت در پشت پرده مه آلود اندوه پنهان بود با من بگو از لحظه لحظه های مبهم کودکیت از تنهایی معصومانه دستهایت ... #دیالوگ_ماندگار #آنشرلی #خاطرات #ویدو #گیتار #غمگین #ریچارد_کلایدرمن #موزیک #نوستالژی #دهه_شصت #دهه هفتاد #دهه_هشتاد
زود گذشت.... آنه ! تكرار غريبانه ي روزهايت چگونه گذشت وقتي روشني چشمهايت در پشت پرده هاي مه آلود اندوه پنهان بود با من بگو از لحظه لحظه هاي مبهم كودكيت از تنهايي معصومانه دستهايت. #آنشرلی_با_موهای_قرمز #خاطرات_کودکی #دهه_شصت #ریچارد_کلایدرمن #جیمز_لست #موزیک #گیتار #موزیک_بیکلام
زود گذشت.... آنه ! تكرار غريبانه ي روزهايت چگونه گذشت وقتي روشني چشمهايت در پشت پرده هاي مه آلود اندوه پنهان بود با من بگو از لحظه لحظه هاي مبهم كودكيت از تنهايي معصومانه دستهايت. #آنشرلی_با_موهای_قرمز #خاطرات_کودکی #دهه_شصت #ریچارد_کلایدرمن #جیمز_لست #موزیک #گیتار #موزیک_بیکلام