پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره سازشناسی در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های سازشناسی

Instagram
...موسیقی، یک دوست خوبه، یک یار دوست داشتنی که با صداها و سکوت های دل نشین مراقب آرامش و حال خوب ماست. یک موسیقی خوب میتونه روزمون رو بسازه و روحمون رو پر از انرژی کنه. #خزایی_مدرس_موسیقی_کودک #موسیقی_کودک #موسیقی_درمانی #موسیقی #کودک #ساز #سازشناسی #موسیقی_کلاسیک #موسیقی_سنتی #نوازنده #ریتم #سلفژ #ترانه #هنر #هنرمند #خلاقیت #تمرکز #ارتعاش #ذهن #اراده
...موسیقی، یک دوست خوبه، یک یار دوست داشتنی که با صداها و سکوت های دل نشین مراقب آرامش و حال خوب ماست. یک موسیقی خوب میتونه روزمون رو بسازه و روحمون رو پر از انرژی کنه. #خزایی_مدرس_موسیقی_کودک #موسیقی_کودک #موسیقی_درمانی #موسیقی #کودک #ساز #سازشناسی #موسیقی_کلاسیک #موسیقی_سنتی #نوازنده #ریتم #سلفژ #ترانه #هنر #هنرمند #خلاقیت #تمرکز #ارتعاش #ذهن #اراده
...موسیقی، یک دوست خوبه، یک یار دوست داشتنی که با صداها و سکوت های دل نشین مراقب آرامش و حال خوب ماست. یک موسیقی خوب میتونه روزمون رو بسازه و روحمون رو پر از انرژی کنه. #خزایی_مدرس_موسیقی_کودک #موسیقی_کودک #موسیقی_درمانی #موسیقی #کودک #ساز #سازشناسی #موسیقی_کلاسیک #موسیقی_سنتی #نوازنده #ریتم #سلفژ #ترانه #هنر #هنرمند #خلاقیت #تمرکز #ارتعاش #ذهن #اراده
...موسیقی، یک دوست خوبه، یک یار دوست داشتنی که با صداها و سکوت های دل نشین مراقب آرامش و حال خوب ماست. یک موسیقی خوب میتونه روزمون رو بسازه و روحمون رو پر از انرژی کنه. #خزایی_مدرس_موسیقی_کودک #موسیقی_کودک #موسیقی_درمانی #موسیقی #کودک #ساز #سازشناسی #موسیقی_کلاسیک #موسیقی_سنتی #نوازنده #ریتم #سلفژ #ترانه #هنر #هنرمند #خلاقیت #تمرکز #ارتعاش #ذهن #اراده
کودکان مطالب را بسیار سریعتر از افراد بالغ یاد میگیرند،نه فقط بخاطر اینکه با پیشرفت هنرجو مطالب پیچیده تر میشود بلکه برای اینکه ذهن کودک قدرت جذب بالایی دارد.توانایی جذب موسیقی در کودکان بین هشت تا دوازده ساله اعجاب انگیز است.قدرت جذب بین سنین دوازده تا بیست سالگی به تدریج کم میشود و بین بیست تا سی سالگی باز هم کمتر میشود و بین سی تا چهل سالگی بطور تاسف انگیزی حداقل میگردد. البته این نوع مقایسه ها حالت کلی دارد و موارد استثنایی هم دیده شده که فردی توانسته است در سنین بالا بخاطر اشتیاق و شور فوق العاده ای که داشته موفقیتهای چشمگیری بدست آورد.با این وجود زمان نیل به بهترین موفقیتها سنین پایین است.علی الخصوص در مورد هنرهایی که نیاز به توانایی های محاسباتی دارد. #ژوزف_هوفمان#کودک#کودکان#مادر#ارف#بلز#پیانو#هنر#هنرمند#بچه#استعداد#ساز#موسیقی#موسیقیدان#علم#موسیقی_هم_هنر_هم_علم#ارزش#استعدادیابی#سازشناسی#نوازنده#نوازندگی#مبتدی#متوسط#پیشرفته#اروپا#معلم#آناهیتا#آناهیتا_عیوضی
کودکان مطالب را بسیار سریعتر از افراد بالغ یاد میگیرند،نه فقط بخاطر اینکه با پیشرفت هنرجو مطالب پیچیده تر میشود بلکه برای اینکه ذهن کودک قدرت جذب بالایی دارد.توانایی جذب موسیقی در کودکان بین هشت تا دوازده ساله اعجاب انگیز است.قدرت جذب بین سنین دوازده تا بیست سالگی به تدریج کم میشود و بین بیست تا سی سالگی باز هم کمتر میشود و بین سی تا چهل سالگی بطور تاسف انگیزی حداقل میگردد. البته این نوع مقایسه ها حالت کلی دارد و موارد استثنایی هم دیده شده که فردی توانسته است در سنین بالا بخاطر اشتیاق و شور فوق العاده ای که داشته موفقیتهای چشمگیری بدست آورد.با این وجود زمان نیل به بهترین موفقیتها سنین پایین است.علی الخصوص در مورد هنرهایی که نیاز به توانایی های محاسباتی دارد. #ژوزف_هوفمان #کودک #کودکان #مادر #ارف #بلز #پیانو #هنر #هنرمند #بچه #استعداد #ساز #موسیقی #موسیقیدان #علم #موسیقی_هم_هنر_هم_علم #ارزش #استعدادیابی #سازشناسی #نوازنده #نوازندگی #مبتدی #متوسط #پیشرفته #اروپا #معلم #آناهیتا #آناهیتا_عیوضی
...Елисей Мысин, Ф. Шопен, Ноктюрн до-диез минор, Данила Козловский. Ролан Быков, Плевать на мир б ...لیشا میسین، . شوپین، نوشتیون در سیر شارپ کوچک، دانیل کوزلوسکی. روان بیکوف، به جهنم با جهان ... #خزایی_مدرس_موسیقی_کودک #موسیقی_کودک #موسیقی_درمانی #موسیقی #کودک #ساز #پیانو #سازشناسی #موسیقی_کلاسیک #موسیقی_سنتی #نوازنده #ریتم #سلفژ #ترانه #هنر #هنرمند #خلاقیت #تمرکز #ارتعاش #ذهن #اراده
...Елисей Мысин, Ф. Шопен, Ноктюрн до-диез минор, Данила Козловский. Ролан Быков, Плевать на мир б ...لیشا میسین، . شوپین، نوشتیون در سیر شارپ کوچک، دانیل کوزلوسکی. روان بیکوف، به جهنم با جهان ... #خزایی_مدرس_موسیقی_کودک #موسیقی_کودک #موسیقی_درمانی #موسیقی #کودک #ساز #پیانو #سازشناسی #موسیقی_کلاسیک #موسیقی_سنتی #نوازنده #ریتم #سلفژ #ترانه #هنر #هنرمند #خلاقیت #تمرکز #ارتعاش #ذهن #اراده
گروه موسیقی نستار به همراه گروه حرکت آلترناتیو فستیوال بین المللی موسیقی فولک کوالالامپور، مالزی نوامبر ۲۰۱٨ .  .       #سیاوش_الهی_نیا   #سازشناسی
گروه موسیقی نستار به همراه گروه حرکت آلترناتیو فستیوال بین المللی موسیقی فولک کوالالامپور، مالزی نوامبر ۲۰۱٨ . . #سیاوش_الهی_نیا #سازشناسی
گروه موسیقی نستار به همراه گروه حرکت آلترناتیو فستیوال بین المللی موسیقی فولک کوالالامپور، مالزی نوامبر ۲۰۱٨ .  .       #سیاوش_الهی_نیا   #سازشناسی
گروه موسیقی نستار به همراه گروه حرکت آلترناتیو فستیوال بین المللی موسیقی فولک کوالالامپور، مالزی نوامبر ۲۰۱٨ . . #سیاوش_الهی_نیا #سازشناسی
...فواید بالقوهی گوش دادن به موسیقی: ۱. بهبود عملکرد ادراک و شناخت ۲. کاهش استرس ۳. کاهش اشتها ۴. تقویت حافظه . کمک به مدیریت درد ۶. کمک به خواب بهتر ۷. افزایش انگیزه ۸. بهبود خلق و خو ۹. کاهش علائم افسردگی ۱۰. افزایش استقامت ورزشی #خزایی_مدرس_موسیقی_کودک #موسیقی_کودک #موسیقی_درمانی #موسیقی #کودک #ساز #سازشناسی #موسیقی_کلاسیک #موسیقی_سنتی #نوازنده #ریتم #سلفژ #ترانه #هنر #هنرمند #خلاقیت #تمرکز #ارتعاش #ذهن #اراده
...فواید بالقوهی گوش دادن به موسیقی: ۱. بهبود عملکرد ادراک و شناخت ۲. کاهش استرس ۳. کاهش اشتها ۴. تقویت حافظه . کمک به مدیریت درد ۶. کمک به خواب بهتر ۷. افزایش انگیزه ۸. بهبود خلق و خو ۹. کاهش علائم افسردگی ۱۰. افزایش استقامت ورزشی #خزایی_مدرس_موسیقی_کودک #موسیقی_کودک #موسیقی_درمانی #موسیقی #کودک #ساز #سازشناسی #موسیقی_کلاسیک #موسیقی_سنتی #نوازنده #ریتم #سلفژ #ترانه #هنر #هنرمند #خلاقیت #تمرکز #ارتعاش #ذهن #اراده
...موسیقی شاد و یا غمگین بر نحوه چگونه دیدن صورتهای خنثی نیز تاثیر میگذارد. ...وقتی میگوییم یک قطعه موسیقی بسیار شاد یا غمگین است، فقط به این دلیل نیست که موسیقی، احساس خاصی در ما به وجود میآورد. بلکه مغز ما به شکل متفاوتی به موسیقی شاد و غمگین واکنش نشان میدهد. ...حتی قطعات کوتاهی از موسیقی شاد یا غمگین میتواند بر ما تاثیرگذار باشد. یک مطالعه نشان داد که پس از شنیدن قطعهای کوتاه از موسیقی، شرکتکنندگان تمایل داشتند که یک تصویر از چهرهای خنثی را طبق لحن موسیقیای که شنیده بودند، به عنوان شاد یا غمگین تفسیر کنند. این اتفاق برای سایر حالتهای صورت نیز رخ داد، اما برجستهترین آن، برای حالات نزدیک به خنثی بود. #خزایی_مدرس_موسیقی_کودک #موسیقی#ساز#کودک#موسیقی_درمانی#نوازنده#موسیقی_کلاسیک#خلاقیت#هنرمند#تمرکز#سازشناسی#هنر#ارتعاش#ذهن#اراده#ریتم#سلفژ#ترانه#موسیقی_کودک
...موسیقی شاد و یا غمگین بر نحوه چگونه دیدن صورتهای خنثی نیز تاثیر میگذارد. ...وقتی میگوییم یک قطعه موسیقی بسیار شاد یا غمگین است، فقط به این دلیل نیست که موسیقی، احساس خاصی در ما به وجود میآورد. بلکه مغز ما به شکل متفاوتی به موسیقی شاد و غمگین واکنش نشان میدهد. ...حتی قطعات کوتاهی از موسیقی شاد یا غمگین میتواند بر ما تاثیرگذار باشد. یک مطالعه نشان داد که پس از شنیدن قطعهای کوتاه از موسیقی، شرکتکنندگان تمایل داشتند که یک تصویر از چهرهای خنثی را طبق لحن موسیقیای که شنیده بودند، به عنوان شاد یا غمگین تفسیر کنند. این اتفاق برای سایر حالتهای صورت نیز رخ داد، اما برجستهترین آن، برای حالات نزدیک به خنثی بود. #خزایی_مدرس_موسیقی_کودک #موسیقی #ساز #کودک #موسیقی_درمانی #نوازنده #موسیقی_کلاسیک #خلاقیت #هنرمند #تمرکز #سازشناسی #هنر #ارتعاش #ذهن #اراده #ریتم #سلفژ #ترانه #موسیقی_کودک
سازشناسی و ارکستراسیون تاریخ موسیقی رهبری ارکستر آهنگسازی باحضور استاد نادر مشایخی . . . آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی-درجه یک تلفن: ۸۸۱۷۱۲۳۰-۸۸۱۷۱۳۷۷ آدرس: سهروردی شمالی. خیابان هویزه غربی. پلاک ۵۵. واحد ۲ *برگزار کننده کلاسهای آموزش کلیه سازها و آواز برای کلیه سطوح و همه سنین و دروس تخصصی موسیقی ویژه موزیسینها باحضور برترین اساتید موسیقی : .. . #سازشناسی #موسیقی #ارکستراسیون #آهنگسازی #کلاس_موسیقی #تاریخ_موسیقی #رهبری_ارکستر #موسیقی_مدرن#موسیقی_کلاسیک #نامش #نادرمشایخی #نادر_مشایخی #آموزش_موسیقی #مسترکلاس #مسترکلاس_موسیقی #استادموسیقی #مشایخی #استادمشایخی #استاد_مشایخی #اهنگساز #موزیک
سازشناسی و ارکستراسیون تاریخ موسیقی رهبری ارکستر آهنگسازی باحضور استاد نادر مشایخی . . . آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی-درجه یک تلفن: ۸۸۱۷۱۲۳۰-۸۸۱۷۱۳۷۷ آدرس: سهروردی شمالی. خیابان هویزه غربی. پلاک ۵۵. واحد ۲ *برگزار کننده کلاسهای آموزش کلیه سازها و آواز برای کلیه سطوح و همه سنین و دروس تخصصی موسیقی ویژه موزیسینها باحضور برترین اساتید موسیقی : .. . #سازشناسی #موسیقی #ارکستراسیون #آهنگسازی #کلاس_موسیقی #تاریخ_موسیقی #رهبری_ارکستر #موسیقی_مدرن #موسیقی_کلاسیک #نامش #نادرمشایخی #نادر_مشایخی #آموزش_موسیقی #مسترکلاس #مسترکلاس_موسیقی #استادموسیقی #مشایخی #استادمشایخی #استاد_مشایخی #اهنگساز #موزیک
. ۱۷- استفاده از مترونم برای محاسبه ریتم موسیقی، چه کمکی به نوازنده کمک می کند؟ بخش اول . همانطور که می دانیم موسیقی بر دو پایه اصلی استوار است، اول صدا( زیروبمی) و دوم زمان( ریتم)، بنابراین توجه به عنصر ریتم در موسیقی و فراگیری اجرای صحیح انواع آن برای هنرجویان نوازندگی از اهمیت بالایی برخوردار است. . . اساس محاسبه ریتم موسیقی توسط ذهن نوازنده انجام می پذیرد و در واقع نوازنده باید بتواند ریتم قطعات را در ذهن خود محاسبه کند. . . بر این اساس تمرین ریتم خوانی موسیقی، بدون بکار بردن ساز، ذهن را برای محاسبه ریتم در نوازنده تربیت می نماید. . . در دوره ای که هنرجو سرگرم فراگیری دوره نوازندگی است، یکی از راههای خوب برای فراگیری محاسبه و اجرای ریتم درهنگام نواختن با ساز، اجرای ریتم توسط پا یا اصطلاحا روش پا زدن می باشد. . . اما اشتباه شایعی که غالبا در اوایل این دوره برای محاسبه ریتم توسط روش پا زدن اتفاق می افتد، بدینگونه است که هنرجویان ابتدا شروع به نواختن می نمایند و سپس بر اساس نحوه نواختنشان شروع به پازدن می کنند و در این حالت که دیگر زمان پازدن ها با یکدیگر برابر نیست و حالت دلبخواهی در اجرای ریتم اتفاق می افتد، یعنی بعضی نت ها کوتاه تر و بعضی دیگر بلندتر از لحاظ زمانی اجرا می شوند. . . متاسفانه این اشتباه باعث می گردد تا بجای آنکه هنرجو اجرای خود را بر پایه ریتم قطعه شکل دهد، ریتم قطعه را بر پایه تصورات و اجرای خود شکل می دهد و در این حالت دیگر قطعه با ریتم اصلی و صحیح خود اجرا نمی گردد و هنرجو نیز با تصور اینکه توسط روش پازدن ریتم نواختن خود را تحت کنترل دارد، یک تصورغلط از ریتم قطعه در ذهن خود پرورانده و بدون اطلاع از وجود این مسئله، ذهنیتی اشتباه از موسیقی مورد اجرا و ریتم آن پیدا کرده و درهنگام نواختنش این مورد بشدت نمود پیدا می کند. . ..              #سازشناسی #انتخاب_ساز #آموزش_ویولن #موسیقی #پیانو #ویولا #ویولن #ویلن #ویلون #ویلنیست #ویولون #مهاباد #ویولنیست_کلاسیک #ویولن_ایرانی #ویلن_کلاسیک #ویلن_ایرانی #نوازنده_تمرین #نوازنده_وتمرین
. ۱۷- استفاده از مترونم برای محاسبه ریتم موسیقی، چه کمکی به نوازنده کمک می کند؟ بخش اول . همانطور که می دانیم موسیقی بر دو پایه اصلی استوار است، اول صدا( زیروبمی) و دوم زمان( ریتم)، بنابراین توجه به عنصر ریتم در موسیقی و فراگیری اجرای صحیح انواع آن برای هنرجویان نوازندگی از اهمیت بالایی برخوردار است. . . اساس محاسبه ریتم موسیقی توسط ذهن نوازنده انجام می پذیرد و در واقع نوازنده باید بتواند ریتم قطعات را در ذهن خود محاسبه کند. . . بر این اساس تمرین ریتم خوانی موسیقی، بدون بکار بردن ساز، ذهن را برای محاسبه ریتم در نوازنده تربیت می نماید. . . در دوره ای که هنرجو سرگرم فراگیری دوره نوازندگی است، یکی از راههای خوب برای فراگیری محاسبه و اجرای ریتم درهنگام نواختن با ساز، اجرای ریتم توسط پا یا اصطلاحا روش پا زدن می باشد. . . اما اشتباه شایعی که غالبا در اوایل این دوره برای محاسبه ریتم توسط روش پا زدن اتفاق می افتد، بدینگونه است که هنرجویان ابتدا شروع به نواختن می نمایند و سپس بر اساس نحوه نواختنشان شروع به پازدن می کنند و در این حالت که دیگر زمان پازدن ها با یکدیگر برابر نیست و حالت دلبخواهی در اجرای ریتم اتفاق می افتد، یعنی بعضی نت ها کوتاه تر و بعضی دیگر بلندتر از لحاظ زمانی اجرا می شوند. . . متاسفانه این اشتباه باعث می گردد تا بجای آنکه هنرجو اجرای خود را بر پایه ریتم قطعه شکل دهد، ریتم قطعه را بر پایه تصورات و اجرای خود شکل می دهد و در این حالت دیگر قطعه با ریتم اصلی و صحیح خود اجرا نمی گردد و هنرجو نیز با تصور اینکه توسط روش پازدن ریتم نواختن خود را تحت کنترل دارد، یک تصورغلط از ریتم قطعه در ذهن خود پرورانده و بدون اطلاع از وجود این مسئله، ذهنیتی اشتباه از موسیقی مورد اجرا و ریتم آن پیدا کرده و درهنگام نواختنش این مورد بشدت نمود پیدا می کند. . .. #سازشناسی #انتخاب_ساز #آموزش_ویولن #موسیقی #پیانو #ویولا #ویولن #ویلن #ویلون #ویلنیست #ویولون #مهاباد #ویولنیست_کلاسیک #ویولن_ایرانی #ویلن_کلاسیک #ویلن_ایرانی #نوازنده_تمرین #نوازنده_وتمرین
گروه موسیقی نستار به همراه گروه حرکت آلترناتیو فستیوال بین المللی موسیقی فولک کوالالامپور، مالزی نوامبر ۲۰۱٨ .  .      #سیاوش_الهی_نیا   #سازشناسی
گروه موسیقی نستار به همراه گروه حرکت آلترناتیو فستیوال بین المللی موسیقی فولک کوالالامپور، مالزی نوامبر ۲۰۱٨ . . #سیاوش_الهی_نیا #سازشناسی
رهبری ارکستر باحضور استاد نادر مشایخی . . . آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی-درجه یک تلفن: ۸۸۱۷۱۲۳۰-۸۸۱۷۱۳۷۷ آدرس: سهروردی شمالی. خیابان هویزه غربی. پلاک ۵۵. واحد ۲ *برگزار کننده کلاسهای آموزش کلیه سازها و آواز برای کلیه سطوح و همه سنین و دروس تخصصی موسیقی ویژه موزیسینها باحضور برترین اساتید موسیقی : .. . #سازشناسی #موسیقی #ارکستراسیون #آهنگسازی #کلاس_موسیقی #تاریخ_موسیقی #رهبری_ارکستر #موسیقی_مدرن#موسیقی_کلاسیک #نامش #نادرمشایخی #نادر_مشایخی #آموزش_موسیقی #مسترکلاس #مسترکلاس_موسیقی #استادموسیقی #مشایخی #استادمشایخی #استاد_مشایخی #اهنگساز #موزیک
رهبری ارکستر باحضور استاد نادر مشایخی . . . آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی-درجه یک تلفن: ۸۸۱۷۱۲۳۰-۸۸۱۷۱۳۷۷ آدرس: سهروردی شمالی. خیابان هویزه غربی. پلاک ۵۵. واحد ۲ *برگزار کننده کلاسهای آموزش کلیه سازها و آواز برای کلیه سطوح و همه سنین و دروس تخصصی موسیقی ویژه موزیسینها باحضور برترین اساتید موسیقی : .. . #سازشناسی #موسیقی #ارکستراسیون #آهنگسازی #کلاس_موسیقی #تاریخ_موسیقی #رهبری_ارکستر #موسیقی_مدرن #موسیقی_کلاسیک #نامش #نادرمشایخی #نادر_مشایخی #آموزش_موسیقی #مسترکلاس #مسترکلاس_موسیقی #استادموسیقی #مشایخی #استادمشایخی #استاد_مشایخی #اهنگساز #موزیک