پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره سايه در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های سايه

Instagram
 #قيطريه   #ارايشگران     يه كار جديد اين بار #سايه #كارى  جلوى سر (پيشانى)🤘🏿😛🤘🏿
#قيطريه #ارايشگران يه كار جديد اين بار #سايه #كارى جلوى سر (پيشانى)🤘🏿😛🤘🏿
 #قيطريه   #ارايشگران     يه كار جديد اين بار #سايه #كارى  جلوى سر (پيشانى)🤘🏿😛🤘🏿
#قيطريه #ارايشگران يه كار جديد اين بار #سايه #كارى جلوى سر (پيشانى)🤘🏿😛🤘🏿
جلسه كار عملي خانم آرام ابراهيم زاده از تهران .. به اميد موفقيت اين دوست عزيز در آينده شخصي و كاريشون و تشكر از استاد خانم فلاح ( شعبه آموزشي شمال تهران ما ) 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 📅📅📅 پيشنهاد ما 👈👈 كلاسهاي خصوصي ميكروپيگمنتيشن و ميكروبليدينگ و ميكروشيدينگ فيبروز و يا وركشاپ گروهي ٢٣ آذر ١٣٩٧👉👉👉 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 دوستاني كه جوياي آموزش حرفه اي جهت ورود به بازار كار و معرفي به سالن هاي معتبر زير نظر اتحاديه آرايشگران ، كلينيك هاي پزشكي وزارت بهداشت و آموزشگاه هاي فني و حرفه اي هستند با ما تماس بگيرند : 📍درج در سامانه نيروي انساني آماده به كار وزارت كار و رفاه اجتماعي( لينك به اتحاديه و وزارت بهداشت ) 📍درج در پورتال جامع سازمان فني و حرفه اي 📍٦ ماه پشتيباني فني از طرف مربي كه به كارآموز آموزش ميدهد 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 دوستاني كه خودشون ميخواهند كار خدماتي به اين ظرافت برايشان انجام شود با ما تماس بگيرند. #هاشور #هاشورابرو #هاشور_ابرو #هاشورمویی #اموزش_هاشور #آموزش_هاشور #آموزش_هاشور_ابرو #ميكروپيگمنتيشن #ميكروپيگمنتيشن_ابرو #آموزش_ميكروپيگمنتيشن #آموزش_ميكروبيلدينگ #آموزش_ميكروبليدينگ #ميكروبليدينگ #ميكروبليدينگ_ابرو #ابرو #تاتو #تتو #فيبروز #فيبروز_ابرو #هاشور_مویی #هاشورطبیعی #سايه #شيدينگ #ارايش_دائم #ميكروپيگمنتيشن_ابرو #فالو #سايه_ابرو #فيبروز #تخفيف
جلسه كار عملي خانم آرام ابراهيم زاده از تهران .. به اميد موفقيت اين دوست عزيز در آينده شخصي و كاريشون و تشكر از استاد خانم فلاح ( شعبه آموزشي شمال تهران ما ) 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 📅📅📅 پيشنهاد ما 👈👈 كلاسهاي خصوصي ميكروپيگمنتيشن و ميكروبليدينگ و ميكروشيدينگ فيبروز و يا وركشاپ گروهي ٢٣ آذر ١٣٩٧👉👉👉 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 دوستاني كه جوياي آموزش حرفه اي جهت ورود به بازار كار و معرفي به سالن هاي معتبر زير نظر اتحاديه آرايشگران ، كلينيك هاي پزشكي وزارت بهداشت و آموزشگاه هاي فني و حرفه اي هستند با ما تماس بگيرند : 📍درج در سامانه نيروي انساني آماده به كار وزارت كار و رفاه اجتماعي( لينك به اتحاديه و وزارت بهداشت ) 📍درج در پورتال جامع سازمان فني و حرفه اي 📍٦ ماه پشتيباني فني از طرف مربي كه به كارآموز آموزش ميدهد 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 دوستاني كه خودشون ميخواهند كار خدماتي به اين ظرافت برايشان انجام شود با ما تماس بگيرند. #هاشور #هاشورابرو #هاشور_ابرو #هاشورمویی #اموزش_هاشور #آموزش_هاشور #آموزش_هاشور_ابرو #ميكروپيگمنتيشن #ميكروپيگمنتيشن_ابرو #آموزش_ميكروپيگمنتيشن #آموزش_ميكروبيلدينگ #آموزش_ميكروبليدينگ #ميكروبليدينگ #ميكروبليدينگ_ابرو #ابرو #تاتو #تتو #فيبروز #فيبروز_ابرو #هاشور_مویی #هاشورطبیعی #سايه #شيدينگ #ارايش_دائم #ميكروپيگمنتيشن_ابرو #فالو #سايه_ابرو #فيبروز #تخفيف
جلسه كار عملي خانم آرام ابراهيم زاده از تهران .. به اميد موفقيت اين دوست عزيز در آينده شخصي و كاريشون و تشكر از استاد خانم فلاح ( شعبه آموزشي شمال تهران ما ) 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 📅📅📅 پيشنهاد ما 👈👈 كلاسهاي خصوصي ميكروپيگمنتيشن و ميكروبليدينگ و ميكروشيدينگ فيبروز و يا وركشاپ گروهي ٢٣ آذر ١٣٩٧👉👉👉 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 دوستاني كه جوياي آموزش حرفه اي جهت ورود به بازار كار و معرفي به سالن هاي معتبر زير نظر اتحاديه آرايشگران ، كلينيك هاي پزشكي وزارت بهداشت و آموزشگاه هاي فني و حرفه اي هستند با ما تماس بگيرند : 📍درج در سامانه نيروي انساني آماده به كار وزارت كار و رفاه اجتماعي( لينك به اتحاديه و وزارت بهداشت ) 📍درج در پورتال جامع سازمان فني و حرفه اي 📍٦ ماه پشتيباني فني از طرف مربي كه به كارآموز آموزش ميدهد 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 دوستاني كه خودشون ميخواهند كار خدماتي به اين ظرافت برايشان انجام شود با ما تماس بگيرند. #هاشور #هاشورابرو #هاشور_ابرو #هاشورمویی #اموزش_هاشور #آموزش_هاشور #آموزش_هاشور_ابرو #ميكروپيگمنتيشن #ميكروپيگمنتيشن_ابرو #آموزش_ميكروپيگمنتيشن #آموزش_ميكروبيلدينگ #آموزش_ميكروبليدينگ #ميكروبليدينگ #ميكروبليدينگ_ابرو #ابرو #تاتو #تتو #فيبروز #فيبروز_ابرو #هاشور_مویی #هاشورطبیعی #سايه #شيدينگ #ارايش_دائم #ميكروپيگمنتيشن_ابرو #فالو #سايه_ابرو #فيبروز #تخفيف
جلسه كار عملي خانم آرام ابراهيم زاده از تهران .. به اميد موفقيت اين دوست عزيز در آينده شخصي و كاريشون و تشكر از استاد خانم فلاح ( شعبه آموزشي شمال تهران ما ) 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 📅📅📅 پيشنهاد ما 👈👈 كلاسهاي خصوصي ميكروپيگمنتيشن و ميكروبليدينگ و ميكروشيدينگ فيبروز و يا وركشاپ گروهي ٢٣ آذر ١٣٩٧👉👉👉 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 دوستاني كه جوياي آموزش حرفه اي جهت ورود به بازار كار و معرفي به سالن هاي معتبر زير نظر اتحاديه آرايشگران ، كلينيك هاي پزشكي وزارت بهداشت و آموزشگاه هاي فني و حرفه اي هستند با ما تماس بگيرند : 📍درج در سامانه نيروي انساني آماده به كار وزارت كار و رفاه اجتماعي( لينك به اتحاديه و وزارت بهداشت ) 📍درج در پورتال جامع سازمان فني و حرفه اي 📍٦ ماه پشتيباني فني از طرف مربي كه به كارآموز آموزش ميدهد 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 دوستاني كه خودشون ميخواهند كار خدماتي به اين ظرافت برايشان انجام شود با ما تماس بگيرند. #هاشور #هاشورابرو #هاشور_ابرو #هاشورمویی #اموزش_هاشور #آموزش_هاشور #آموزش_هاشور_ابرو #ميكروپيگمنتيشن #ميكروپيگمنتيشن_ابرو #آموزش_ميكروپيگمنتيشن #آموزش_ميكروبيلدينگ #آموزش_ميكروبليدينگ #ميكروبليدينگ #ميكروبليدينگ_ابرو #ابرو #تاتو #تتو #فيبروز #فيبروز_ابرو #هاشور_مویی #هاشورطبیعی #سايه #شيدينگ #ارايش_دائم #ميكروپيگمنتيشن_ابرو #فالو #سايه_ابرو #فيبروز #تخفيف
 خط چشم دنباله دار پيگمنتر(مينا نیاکی ❌هزينه ۴۹۰❌ دوام حداقل ٥سال 💛 ارتباط باشين ادرس:سعادت اباد،خیابان بیست وپنج قره تپه ای پلاک یک طبقه دو شماره تماس ثابت ۰۲۱۸۶۱۲۷۸۶۲ ۰۹۱۲۳۹۳۰۸۸۶           ما#تاتو#ايران#سايه#ابرو#مد#فشن#رنگ#رنگ_مو #عروس#سالن_عروس #ميكروبلدينگ #ميكروبيلدينگ #ميكروپيگمنتيشن #فيبروز#برانكو #مريم_حمزهي #هاشورابرو #هاشور
خط چشم دنباله دار پيگمنتر(مينا نیاکی ❌هزينه ۴۹۰❌ دوام حداقل ٥سال 💛 ارتباط باشين ادرس:سعادت اباد،خیابان بیست وپنج قره تپه ای پلاک یک طبقه دو شماره تماس ثابت ۰۲۱۸۶۱۲۷۸۶۲ ۰۹۱۲۳۹۳۰۸۸۶ ما#تاتو #ايران #سايه #ابرو #مد #فشن #رنگ #رنگ_مو #عروس #سالن_عروس #ميكروبلدينگ #ميكروبيلدينگ #ميكروپيگمنتيشن #فيبروز #برانكو #مريم_حمزهي #هاشورابرو #هاشور
هاشور ابرو،ميكروبليدينگ هزينه٤٥٠ وترميم يك ماه بعد ١٠٠ (پيگمنتر سارا)جهت هماهنگي و تعيين وقت با شماره زير تماس بگيريد.            مهرآرا#سالن#زيبايي#ابرو#مد#فيبروز#آرايش#عروس#فشن#رنگ _ابرو #هاشورابرو#هاشور#هاشورمويي#تاتو#سايه#عروس#سالن_عروس#آرايشگاه#ميكروبليدينگ #ميكروپيگمنتيشن
هاشور ابرو،ميكروبليدينگ هزينه٤٥٠ وترميم يك ماه بعد ١٠٠ (پيگمنتر سارا)جهت هماهنگي و تعيين وقت با شماره زير تماس بگيريد. مهرآرا#سالن #زيبايي #ابرو #مد #فيبروز #آرايش #عروس #فشن #رنگ _ابرو #هاشورابرو #هاشور #هاشورمويي #تاتو #سايه #عروس #سالن_عروس #آرايشگاه #ميكروبليدينگ #ميكروپيگمنتيشن
جلسه كار عملي خانم آرام ابراهيم زاده از تهران .. به اميد موفقيت اين دوست عزيز در آينده شخصي و كاريشون و تشكر از استاد خانم فلاح ( شعبه آموزشي شمال تهران ما ) 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 📅📅📅 پيشنهاد ما 👈👈 كلاسهاي خصوصي ميكروپيگمنتيشن و ميكروبليدينگ و ميكروشيدينگ فيبروز و يا وركشاپ گروهي ٢٣ آذر ١٣٩٧👉👉👉 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 دوستاني كه جوياي آموزش حرفه اي جهت ورود به بازار كار و معرفي به سالن هاي معتبر زير نظر اتحاديه آرايشگران ، كلينيك هاي پزشكي وزارت بهداشت و آموزشگاه هاي فني و حرفه اي هستند با ما تماس بگيرند : 📍درج در سامانه نيروي انساني آماده به كار وزارت كار و رفاه اجتماعي( لينك به اتحاديه و وزارت بهداشت ) 📍درج در پورتال جامع سازمان فني و حرفه اي 📍٦ ماه پشتيباني فني از طرف مربي كه به كارآموز آموزش ميدهد 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 دوستاني كه خودشون ميخواهند كار خدماتي به اين ظرافت برايشان انجام شود با ما تماس بگيرند. #هاشور #هاشورابرو #هاشور_ابرو #هاشورمویی #اموزش_هاشور #آموزش_هاشور #آموزش_هاشور_ابرو #ميكروپيگمنتيشن #ميكروپيگمنتيشن_ابرو #آموزش_ميكروپيگمنتيشن #آموزش_ميكروبيلدينگ #آموزش_ميكروبليدينگ #ميكروبليدينگ #ميكروبليدينگ_ابرو #ابرو #تاتو #تتو #فيبروز #فيبروز_ابرو #هاشور_مویی #هاشورطبیعی #سايه #شيدينگ #ارايش_دائم #ميكروپيگمنتيشن_ابرو #فالو #سايه_ابرو #فيبروز #تخفيف
جلسه كار عملي خانم آرام ابراهيم زاده از تهران .. به اميد موفقيت اين دوست عزيز در آينده شخصي و كاريشون و تشكر از استاد خانم فلاح ( شعبه آموزشي شمال تهران ما ) 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 📅📅📅 پيشنهاد ما 👈👈 كلاسهاي خصوصي ميكروپيگمنتيشن و ميكروبليدينگ و ميكروشيدينگ فيبروز و يا وركشاپ گروهي ٢٣ آذر ١٣٩٧👉👉👉 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 دوستاني كه جوياي آموزش حرفه اي جهت ورود به بازار كار و معرفي به سالن هاي معتبر زير نظر اتحاديه آرايشگران ، كلينيك هاي پزشكي وزارت بهداشت و آموزشگاه هاي فني و حرفه اي هستند با ما تماس بگيرند : 📍درج در سامانه نيروي انساني آماده به كار وزارت كار و رفاه اجتماعي( لينك به اتحاديه و وزارت بهداشت ) 📍درج در پورتال جامع سازمان فني و حرفه اي 📍٦ ماه پشتيباني فني از طرف مربي كه به كارآموز آموزش ميدهد 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 دوستاني كه خودشون ميخواهند كار خدماتي به اين ظرافت برايشان انجام شود با ما تماس بگيرند. #هاشور #هاشورابرو #هاشور_ابرو #هاشورمویی #اموزش_هاشور #آموزش_هاشور #آموزش_هاشور_ابرو #ميكروپيگمنتيشن #ميكروپيگمنتيشن_ابرو #آموزش_ميكروپيگمنتيشن #آموزش_ميكروبيلدينگ #آموزش_ميكروبليدينگ #ميكروبليدينگ #ميكروبليدينگ_ابرو #ابرو #تاتو #تتو #فيبروز #فيبروز_ابرو #هاشور_مویی #هاشورطبیعی #سايه #شيدينگ #ارايش_دائم #ميكروپيگمنتيشن_ابرو #فالو #سايه_ابرو #فيبروز #تخفيف
داشتم بیهوا رد میشدم که بازی نور و تاریکی در این گلدان مرا گرفت. دیدم این گلدان خود منم. انسانی که گاهی نور است و گاه تاریکی و رودررو شدن با سویهی تاریک که شرمینامندش همانقدر ارزش دارد که مواجهه با روشنایی؛خیر. گوش ما پر است از نصیحتها و رهنمونهایی که به ما یاد داده شر را در وجود خود نادیده بگیریم غافل از آنکه گاهی شر از هر چیزی به ذات انسان نزدیک تر است. چرا بعضی داستان ها را وقتی میخوانیم، فصل جدیدی در احوال ما می گشایند؟ به گونه ای که ما دیگر آن آدمِ قبل از خواندن داستان نیستیم. چون در این داستانها روشنی و تاریکی هر دو لحاظ شده است. به ما فرصت میدهد تا شخصیتهایی را زندگی کنیم که انگار خود ما هستند. انسان های معمولی که مرتکب هولناک ترین و تصورناشدنی ترین، اعمال شرّآمیز میشوند. این شخصیتها در داستان، وجوهی از پنهانترین شرّها و بویناکترین سايههای درونی ما را برای ما آشکار میکنند. برای همین است که این همه تاثیرگذارند زیرا قابلیت انفجاریِ شرّ بودن را در ما به ما نشان میدهند. به ما میگویند که هرگز نمیتوانی به هیچکسی طوری نگاه کنی که انگار خودت از همهی شرّها مبرّایی. برخلاف آموزشهای مزخرف به ما مىآموزند سايهامان را انكار نكنیم. شرّ از شیطانی بودن سربرنمیزند بلکه درست از ذات انسان است که شرّ فوران میکند برای همین است که از داستانهایی که شخصیتهایشان بُعددار است خوشمان میآید چون از نشان دادن توامان تاریکی و روشنایی، خوشمان میآید و این همه تاثیرگذار و ماندنیاند. شخصیتهای شرّی که با پرهیبی از خیر، نوشته میشوند و یا افراد پاک و معصومی که به ناگهان مرتکب شرورانه ترین شرّها میشوند، همیشه ماندگارترند زیرا دارای بُعد هستند. #زهرا_عبدی #خيروشر #سايه #انسان #داستان #تاريكي #نور
داشتم بیهوا رد میشدم که بازی نور و تاریکی در این گلدان مرا گرفت. دیدم این گلدان خود منم. انسانی که گاهی نور است و گاه تاریکی و رودررو شدن با سویهی تاریک که شرمینامندش همانقدر ارزش دارد که مواجهه با روشنایی؛خیر. گوش ما پر است از نصیحتها و رهنمونهایی که به ما یاد داده شر را در وجود خود نادیده بگیریم غافل از آنکه گاهی شر از هر چیزی به ذات انسان نزدیک تر است. چرا بعضی داستان ها را وقتی میخوانیم، فصل جدیدی در احوال ما می گشایند؟ به گونه ای که ما دیگر آن آدمِ قبل از خواندن داستان نیستیم. چون در این داستانها روشنی و تاریکی هر دو لحاظ شده است. به ما فرصت میدهد تا شخصیتهایی را زندگی کنیم که انگار خود ما هستند. انسان های معمولی که مرتکب هولناک ترین و تصورناشدنی ترین، اعمال شرّآمیز میشوند. این شخصیتها در داستان، وجوهی از پنهانترین شرّها و بویناکترین سايههای درونی ما را برای ما آشکار میکنند. برای همین است که این همه تاثیرگذارند زیرا قابلیت انفجاریِ شرّ بودن را در ما به ما نشان میدهند. به ما میگویند که هرگز نمیتوانی به هیچکسی طوری نگاه کنی که انگار خودت از همهی شرّها مبرّایی. برخلاف آموزشهای مزخرف به ما مىآموزند سايهامان را انكار نكنیم. شرّ از شیطانی بودن سربرنمیزند بلکه درست از ذات انسان است که شرّ فوران میکند برای همین است که از داستانهایی که شخصیتهایشان بُعددار است خوشمان میآید چون از نشان دادن توامان تاریکی و روشنایی، خوشمان میآید و این همه تاثیرگذار و ماندنیاند. شخصیتهای شرّی که با پرهیبی از خیر، نوشته میشوند و یا افراد پاک و معصومی که به ناگهان مرتکب شرورانه ترین شرّها میشوند، همیشه ماندگارترند زیرا دارای بُعد هستند. #زهرا_عبدی #خيروشر #سايه #انسان #داستان #تاريكي #نور
با١٠سال سابقه كاردركشورهاي🇬🇧🇹🇷🇮🇷 ✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️ آماده عقد قرداد باكارآموزاني كه ميخواهند بابهترين كيفيت وباقيمت كاملا استثنايي اموزش خود رابه پايان رسانده وبامدرك بين المللي دعوت به همكاري به عمل مي آيد.📇 آموزش تخصصي وفوق تخصصي عروس نيازي به خريد لوازم آرايشي نيست جديد ترين آلبوم ومتدهاي روز دنيا📓 آموزش فوق تخصصي عروس آموزش كليه خدمات آرايشي باجديدترين متدروزجهان تمام كلاس ها خصوصي ١٠٠٪؜تضميني شماره تماس: خانم:باطني #آموزش_گريمور_ميكاپ_عروس#آموزش_تخصصي_تضميني#تاتو#گريم_صورت#ترميم_ناخن#آموزش_كاشت_ناخن #ميكاپ_عروس #كرج#تهران#شينيون#ميكروپيگمنتيشن_ميكروبليدينگ#اكستنشن_كلاسيك_واليوم_ليفت_لمينت#عروس_ايراني#عروس_زيبا#رنگ_لايت#هايلايت_عروس#آمبره_بالياژ#احيا_ويتامينه مو#سايه
با١٠سال سابقه كاردركشورهاي🇬🇧🇹🇷🇮🇷 ✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️ آماده عقد قرداد باكارآموزاني كه ميخواهند بابهترين كيفيت وباقيمت كاملا استثنايي اموزش خود رابه پايان رسانده وبامدرك بين المللي دعوت به همكاري به عمل مي آيد.📇 آموزش تخصصي وفوق تخصصي عروس نيازي به خريد لوازم آرايشي نيست جديد ترين آلبوم ومتدهاي روز دنيا📓 آموزش فوق تخصصي عروس آموزش كليه خدمات آرايشي باجديدترين متدروزجهان تمام كلاس ها خصوصي ١٠٠٪؜تضميني شماره تماس: خانم:باطني #آموزش_گريمور_ميكاپ_عروس #آموزش_تخصصي_تضميني #تاتو #گريم_صورت #ترميم_ناخن #آموزش_كاشت_ناخن #ميكاپ_عروس #كرج #تهران #شينيون #ميكروپيگمنتيشن_ميكروبليدينگ #اكستنشن_كلاسيك_واليوم_ليفت_لمينت #عروس_ايراني #عروس_زيبا #رنگ_لايت #هايلايت_عروس #آمبره_بالياژ #احيا_ويتامينه مو#سايه
هاشور ابرو،ميكروبليدينگ هزينه٤٥٠ وترميم يك ماه بعد ١٠٠ (پيگمنتر سميرا)جهت هماهنگي و تعيين وقت با شماره زير تماس بگيريد.            مهرآرا#سالن#زيبايي#ابرو#مد#فيبروز#آرايش#عروس#فشن#رنگ _ابرو #هاشورابرو#هاشور#هاشورمويي#تاتو#سايه#عروس#سالن_عروس#آرايشگاه#ميكروبليدينگ #ميكروپيگمنتيشن
هاشور ابرو،ميكروبليدينگ هزينه٤٥٠ وترميم يك ماه بعد ١٠٠ (پيگمنتر سميرا)جهت هماهنگي و تعيين وقت با شماره زير تماس بگيريد. مهرآرا#سالن #زيبايي #ابرو #مد #فيبروز #آرايش #عروس #فشن #رنگ _ابرو #هاشورابرو #هاشور #هاشورمويي #تاتو #سايه #عروس #سالن_عروس #آرايشگاه #ميكروبليدينگ #ميكروپيگمنتيشن
سلام دوستان نظرتون زير همين پست واسم بزاريد🔥 ورق بزنيد🙏 اميدوارم بپسنديد✋ فيد#سايه 💈✂️                ✂️💈 _ _
سلام دوستان نظرتون زير همين پست واسم بزاريد🔥 ورق بزنيد🙏 اميدوارم بپسنديد✋ فيد#سايه 💈✂️ ✂️💈 _ _
تخفيف آموزش ب مدت محدود🤩 جهت تعيين وقت از طريق دايركت اقدام كنيد🌸🌸🌸🌸 #ميكروبليدينگ #ميكروپيگمنتيشن #هاشورابرو #هاشورمویی #كرج #گوهردشت #مهرشهرکرج #ارايش#سايه#ابرو #زيبايي
تخفيف آموزش ب مدت محدود🤩 جهت تعيين وقت از طريق دايركت اقدام كنيد🌸🌸🌸🌸 #ميكروبليدينگ #ميكروپيگمنتيشن #هاشورابرو #هاشورمویی #كرج #گوهردشت #مهرشهرکرج #ارايش #سايه #ابرو #زيبايي
خدمات تخصصى ميكروبليدينگ و ميكروشيدينگ و ميكروپيگمنتيشن با كمترين درد وخونريزى قرينه سازى ابرو به روش هاشور،پودر و سايه ،هايلايت ،سه بعدى،خط چشم ابريشمى،بن مژه،خط لب ،رژ لب، لب سازى با استفاده از بهترين رنگهاى آمريكايى و آلمانى 🌹🌹🌹🌹 #هاشور#ميكروبليدينگ#ميكروپيگمنتيشن#سايه#هايلات#پودر#تتو#لب#رژلب#بن مژه#چشم#مژه#ابرو ,       👉.. 👉.. 👉.. 👉.. 👉.. 👉..
خدمات تخصصى ميكروبليدينگ و ميكروشيدينگ و ميكروپيگمنتيشن با كمترين درد وخونريزى قرينه سازى ابرو به روش هاشور،پودر و سايه ،هايلايت ،سه بعدى،خط چشم ابريشمى،بن مژه،خط لب ،رژ لب، لب سازى با استفاده از بهترين رنگهاى آمريكايى و آلمانى 🌹🌹🌹🌹 #هاشور #ميكروبليدينگ #ميكروپيگمنتيشن #سايه #هايلات #پودر #تتو #لب #رژلب #بن مژه#چشم #مژه #ابرو , 👉.. 👉.. 👉.. 👉.. 👉.. 👉..
دوستانى كه بيمارى قلبى ندارن نبينن اين پست رو😂☠️😻 ٠ واااى بچه ها پالت جديد هدى بيوتى رو ديديد ايا؟؟؟ يعنى دقيقاً رنگايى كه من عاشقشونممم انگار واسه من ساخته پالتو لعنتى😹 هم رنگاى مات داره هم رنگاى اكليلى اصلاً همه چى تمومه اين پالت😼 عكس دوم هم تست رنگاى شيمرش روى دست هست ، عجب پيگمنتى به به 👌🏻 ٠ اگه ميخوايد هزينه كمترى واسه پالت كنيد و در عين حال كيفيت خوب و همين تناژ رنگى رو داشته باشيد ميتونيد از پالت نيكس و روولوشن بخريد. الانم كه اكثر سايتاى خارجى حراج گذاشتن بخاطر بلك فرايدى ، من كه هنوز چيزى انتخاب نكردم بخرم دلم يچيز هيجان انگيز ميخواااد😬 شما چطور ؟؟ ٠ #پالت #سايه#پالت_سايه#ارايش#سايه_چشم
دوستانى كه بيمارى قلبى ندارن نبينن اين پست رو😂☠️😻 ٠ واااى بچه ها پالت جديد هدى بيوتى رو ديديد ايا؟؟؟ يعنى دقيقاً رنگايى كه من عاشقشونممم انگار واسه من ساخته پالتو لعنتى😹 هم رنگاى مات داره هم رنگاى اكليلى اصلاً همه چى تمومه اين پالت😼 عكس دوم هم تست رنگاى شيمرش روى دست هست ، عجب پيگمنتى به به 👌🏻 ٠ اگه ميخوايد هزينه كمترى واسه پالت كنيد و در عين حال كيفيت خوب و همين تناژ رنگى رو داشته باشيد ميتونيد از پالت نيكس و روولوشن بخريد. الانم كه اكثر سايتاى خارجى حراج گذاشتن بخاطر بلك فرايدى ، من كه هنوز چيزى انتخاب نكردم بخرم دلم يچيز هيجان انگيز ميخواااد😬 شما چطور ؟؟ ٠ #پالت #سايه #پالت_سايه #ارايش #سايه_چشم
سايه چشم ايدون🍎🍏🍎 سايه تك رنگ چشم ايدون🍏 قيمت اصلي:٢٩٠٠٠٠ تومان قيمت با تخفيف:٢٥٩٠٠٠ تومان سايه چهار رنگ ايدون🍎 قيمت اصلي:٢٦١٠٠٠تومان قيمت با تخفيف:٢٣٥٠٠٠تومان سفارش از طریق تلگرام یا واتزاپ و یا تماس 🏍ارسال خرید بالای ت رایگان میباشد #سايه_چشم #سايه #سايه_هاي_ماندگار #سايه_گياهي #محصولات_آرایشی_بهداشتی #محصولات_آرايشي #محصولات_آرایشی_بهداشتی_اوریفلیم_گیاهی #لوازم_آرایش
سايه چشم ايدون🍎🍏🍎 سايه تك رنگ چشم ايدون🍏 قيمت اصلي:٢٩٠٠٠٠ تومان قيمت با تخفيف:٢٥٩٠٠٠ تومان سايه چهار رنگ ايدون🍎 قيمت اصلي:٢٦١٠٠٠تومان قيمت با تخفيف:٢٣٥٠٠٠تومان سفارش از طریق تلگرام یا واتزاپ و یا تماس 🏍ارسال خرید بالای ت رایگان میباشد #سايه_چشم #سايه #سايه_هاي_ماندگار #سايه_گياهي #محصولات_آرایشی_بهداشتی #محصولات_آرايشي #محصولات_آرایشی_بهداشتی_اوریفلیم_گیاهی #لوازم_آرایش
خط چشم با ماندگاري بالا هزينه ٢٨٠(پيگمنتر سارا) و ترميم يك ماه بعد ١٠٠ جهت هماهنگي و تعيين وقت با شماره زير تماس بگيريد          مهرآرا#سالن#زيبايي#ابرو#مد#فيبروز#آرايش#عروس#فشن#رنگ _ابرو #هاشورابرو#هاشور#هاشورمويي#تاتو#سايه#عروس#سالن_عروس#آرايشگاه#ميكروبليدينگ #ميكروپيگمنتيشن
خط چشم با ماندگاري بالا هزينه ٢٨٠(پيگمنتر سارا) و ترميم يك ماه بعد ١٠٠ جهت هماهنگي و تعيين وقت با شماره زير تماس بگيريد مهرآرا#سالن #زيبايي #ابرو #مد #فيبروز #آرايش #عروس #فشن #رنگ _ابرو #هاشورابرو #هاشور #هاشورمويي #تاتو #سايه #عروس #سالن_عروس #آرايشگاه #ميكروبليدينگ #ميكروپيگمنتيشن
  ژل لاك سه مرحله ايي آي ژل به زودي در گالري روژان وحيد ناخن كاران گرامي براي سفارش محصول سريعا اطلاع دهيد چون تعداد سفارشات بسيار بالاست امكان ناقص شدن بالاست 💄💄 ارسال رايگان به تمام نقاط تهران💄💄 ♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️ 🛵 ارسال رايگان به تمام نقاط تهران و شهرستان🛵 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻براي اطلاع از قيمت ها و مشاوره لطفا به كانال تلگرام فروشگاه مراجعه فرماييد يا باشماره تلفن هاي _ 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ٠٩٩٨١٠٢٦١٠٦_٠٩١٢٩٤٩٨٦٠٣ ☎️٨٨٦٠٦٥٠٠ تماس حاصل كنيد 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 #برس_حرانرتی#لوازم_آرایش_ریمل#رنگ_مو#جذاب#زیبا#زنانه#هدیه#مارک#برند#رژلب#سشوار#ابرو#كانتورينگ#رژگونه#بوتاكس#كراتين#مژه#تاتو#ژل لاك#كينتكس#كاشت ناخن#سالني#روژان#سايه#مولتي ژل#كاشت#مك#سالن زيبايي#آرايشگاه 📲٠٩١٢٩٤٩٨٦٠٣ 📲٠٩٩٨١٠٢٦١٠٦ ☎️ ٨٨٦٠٦٥٠٠ ☎️ ٨٨٠٦٠٥٤٨ جهت خريد حضوري 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 آدرس :يوسف آباد خيابان اسدآبادي بالاتر از ميدان اسدآبادي بين خيابان ٣٩ و ٤١ پلاك ٣٤٧/١
ژل لاك سه مرحله ايي آي ژل به زودي در گالري روژان وحيد ناخن كاران گرامي براي سفارش محصول سريعا اطلاع دهيد چون تعداد سفارشات بسيار بالاست امكان ناقص شدن بالاست 💄💄 ارسال رايگان به تمام نقاط تهران💄💄 ♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️ 🛵 ارسال رايگان به تمام نقاط تهران و شهرستان🛵 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻براي اطلاع از قيمت ها و مشاوره لطفا به كانال تلگرام فروشگاه مراجعه فرماييد يا باشماره تلفن هاي _ 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ٠٩٩٨١٠٢٦١٠٦_٠٩١٢٩٤٩٨٦٠٣ ☎️٨٨٦٠٦٥٠٠ تماس حاصل كنيد 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 #برس_حرانرتی #لوازم_آرایش_ریمل #رنگ_مو #جذاب #زیبا #زنانه #هدیه #مارک #برند #رژلب #سشوار #ابرو #كانتورينگ #رژگونه #بوتاكس #كراتين #مژه #تاتو #ژل لاك#كينتكس #كاشت ناخن#سالني #روژان #سايه #مولتي ژل#كاشت #مك #سالن زيبايي#آرايشگاه 📲٠٩١٢٩٤٩٨٦٠٣ 📲٠٩٩٨١٠٢٦١٠٦ ☎️ ٨٨٦٠٦٥٠٠ ☎️ ٨٨٠٦٠٥٤٨ جهت خريد حضوري 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 آدرس :يوسف آباد خيابان اسدآبادي بالاتر از ميدان اسدآبادي بين خيابان ٣٩ و ٤١ پلاك ٣٤٧/١
#گالرى_مهان . پالت هاى معروف و پر طرفدار #سايه_چشم برند آناستازيا در رنگ بندى هـاى متنوع در فروشگاه و سايت . . . . #بهترين_قيمت #زيبايى_صورت #زيبايى_پوست #زيبايى #سايه #ميكاپ_صورت #ميكاپ_آرتيست #آرايشى #آرايشگاه #سالن_زيبايى #مهان
#گالرى_مهان . پالت هاى معروف و پر طرفدار #سايه_چشم برند آناستازيا در رنگ بندى هـاى متنوع در فروشگاه و سايت . . . . #بهترين_قيمت #زيبايى_صورت #زيبايى_پوست #زيبايى #سايه #ميكاپ_صورت #ميكاپ_آرتيست #آرايشى #آرايشگاه #سالن_زيبايى #مهان
#گالرى_مهان . پالت هاى معروف و پر طرفدار #سايه_چشم برند آناستازيا در رنگ بندى هـاى متنوع در فروشگاه و سايت . . . . #بهترين_قيمت #زيبايى_صورت #زيبايى_پوست #زيبايى #سايه #ميكاپ_صورت #ميكاپ_آرتيست #آرايشى #آرايشگاه #سالن_زيبايى #مهان
#گالرى_مهان . پالت هاى معروف و پر طرفدار #سايه_چشم برند آناستازيا در رنگ بندى هـاى متنوع در فروشگاه و سايت . . . . #بهترين_قيمت #زيبايى_صورت #زيبايى_پوست #زيبايى #سايه #ميكاپ_صورت #ميكاپ_آرتيست #آرايشى #آرايشگاه #سالن_زيبايى #مهان
هاشور ابرو،ميكروبليدينگ هزينه٤٥٠ وترميم يك ماه بعد ١٠٠ (پيگمنتر سميرا)جهت هماهنگي و تعيين وقت با شماره زير تماس بگيريد.            مهرآرا#سالن#زيبايي#ابرو#مد#فيبروز#آرايش#عروس#فشن#رنگ _ابرو #هاشورابرو#هاشور#هاشورمويي#تاتو#سايه#عروس#سالن_عروس#آرايشگاه#ميكروبليدينگ #ميكروپيگمنتيشن
هاشور ابرو،ميكروبليدينگ هزينه٤٥٠ وترميم يك ماه بعد ١٠٠ (پيگمنتر سميرا)جهت هماهنگي و تعيين وقت با شماره زير تماس بگيريد. مهرآرا#سالن #زيبايي #ابرو #مد #فيبروز #آرايش #عروس #فشن #رنگ _ابرو #هاشورابرو #هاشور #هاشورمويي #تاتو #سايه #عروس #سالن_عروس #آرايشگاه #ميكروبليدينگ #ميكروپيگمنتيشن
پالت سايه چشم هاي خوشگل و خوش رنگ🥰 دخترونه👱🏻♀️👸🏻👩👭 هنري و رنگي پنگي👩🏻🎨🌈❤️🧡💛💚🦄 مد و فشن💄👗👠👒👛💅🏻 خلاصه هرچي كه دُخيا دوست دارن اينجا هست پر از عكساي خوشگل و خاص دخترونه كه عاشقش ميشين😍☺️ دُخيا پيج ما رو به دوستانتون معرفي كنيد #آرايش #سايه_چشم #سايه #پالت_سايه #پالت_سايه_چشم #لوازم_آرايش #دخترونه #دخترانه #هنري #رنگي #رنگي_رنگي #رنگي_رنگي💛💙💜💚❤️ #رنگي_پنگي #مد_فشن
پالت سايه چشم هاي خوشگل و خوش رنگ🥰 دخترونه👱🏻♀️👸🏻👩👭 هنري و رنگي پنگي👩🏻🎨🌈❤️🧡💛💚🦄 مد و فشن💄👗👠👒👛💅🏻 خلاصه هرچي كه دُخيا دوست دارن اينجا هست پر از عكساي خوشگل و خاص دخترونه كه عاشقش ميشين😍☺️ دُخيا پيج ما رو به دوستانتون معرفي كنيد #آرايش #سايه_چشم #سايه #پالت_سايه #پالت_سايه_چشم #لوازم_آرايش #دخترونه #دخترانه #هنري #رنگي #رنگي_رنگي #رنگي_رنگي 💛💙💜💚❤️ #رنگي_پنگي #مد_فشن
پالت سايه چشم هاي خوشگل و خوش رنگ🥰 دخترونه👱🏻♀️👸🏻👩👭 هنري و رنگي پنگي👩🏻🎨🌈❤️🧡💛💚🦄 مد و فشن💄👗👠👒👛💅🏻 خلاصه هرچي كه دُخيا دوست دارن اينجا هست پر از عكساي خوشگل و خاص دخترونه كه عاشقش ميشين😍☺️ دُخيا پيج ما رو به دوستانتون معرفي كنيد #آرايش #سايه_چشم #سايه #پالت_سايه #پالت_سايه_چشم #لوازم_آرايش #دخترونه #دخترانه #هنري #رنگي #رنگي_رنگي #رنگي_رنگي💛💙💜💚❤️ #رنگي_پنگي #مد_فشن
پالت سايه چشم هاي خوشگل و خوش رنگ🥰 دخترونه👱🏻♀️👸🏻👩👭 هنري و رنگي پنگي👩🏻🎨🌈❤️🧡💛💚🦄 مد و فشن💄👗👠👒👛💅🏻 خلاصه هرچي كه دُخيا دوست دارن اينجا هست پر از عكساي خوشگل و خاص دخترونه كه عاشقش ميشين😍☺️ دُخيا پيج ما رو به دوستانتون معرفي كنيد #آرايش #سايه_چشم #سايه #پالت_سايه #پالت_سايه_چشم #لوازم_آرايش #دخترونه #دخترانه #هنري #رنگي #رنگي_رنگي #رنگي_رنگي 💛💙💜💚❤️ #رنگي_پنگي #مد_فشن
پالت سايه چشم هاي خوشگل و خوش رنگ🥰 دخترونه👱🏻♀️👸🏻👩👭 هنري و رنگي پنگي👩🏻🎨🌈❤️🧡💛💚🦄 مد و فشن💄👗👠👒👛💅🏻 خلاصه هرچي كه دُخيا دوست دارن اينجا هست پر از عكساي خوشگل و خاص دخترونه كه عاشقش ميشين😍☺️ دُخيا پيج ما رو به دوستانتون معرفي كنيد #آرايش #سايه_چشم #سايه #پالت_سايه #پالت_سايه_چشم #لوازم_آرايش #دخترونه #دخترانه #هنري #رنگي #رنگي_رنگي #رنگي_رنگي💛💙💜💚❤️ #رنگي_پنگي #مد_فشن
پالت سايه چشم هاي خوشگل و خوش رنگ🥰 دخترونه👱🏻♀️👸🏻👩👭 هنري و رنگي پنگي👩🏻🎨🌈❤️🧡💛💚🦄 مد و فشن💄👗👠👒👛💅🏻 خلاصه هرچي كه دُخيا دوست دارن اينجا هست پر از عكساي خوشگل و خاص دخترونه كه عاشقش ميشين😍☺️ دُخيا پيج ما رو به دوستانتون معرفي كنيد #آرايش #سايه_چشم #سايه #پالت_سايه #پالت_سايه_چشم #لوازم_آرايش #دخترونه #دخترانه #هنري #رنگي #رنگي_رنگي #رنگي_رنگي 💛💙💜💚❤️ #رنگي_پنگي #مد_فشن
👇👇👇 🔴:  ✔تحویل ۱۰ دی  لطفا جهت اطلاع از قیمت و مشاهده اجناس متنوع تر از طريق کانال تلگرام با ما در ارتباط باشيد (( لینک کانال در بیو پیج موجود است)) . . #لوازم_آرايشي #بهداشتي #كرم_شب#كرم_روز #لانكوم #مك #ضد_چروک #اورجينال #حراج #خريد #ارسال_پستی #رژلب #استي_لودر #اسمش_باکس #كلينيك #اوريجينز #خريد_انلاين  #براش #سايه#هايلايتر #كانسيلر #تارت#آمريكا #جوان_سازي
👇👇👇 🔴: ✔تحویل ۱۰ دی لطفا جهت اطلاع از قیمت و مشاهده اجناس متنوع تر از طريق کانال تلگرام با ما در ارتباط باشيد (( لینک کانال در بیو پیج موجود است)) . . #لوازم_آرايشي #بهداشتي #كرم_شب #كرم_روز #لانكوم #مك #ضد_چروک #اورجينال #حراج #خريد #ارسال_پستی #رژلب #استي_لودر #اسمش_باکس #كلينيك #اوريجينز #خريد_انلاين #براش #سايه #هايلايتر #كانسيلر #تارت #آمريكا #جوان_سازي